Montering

Förbereda en konkret lösning i en betongblandare

Betongarbete är en integrerad del av vilken konstruktion som helst, och beroende på processens innehåll och arten av det element som produceras kan det utföras på olika sätt.

Hur man lyfter huset med egna händer: steg för steg instruktioner

Användningen av trä för tillverkning av stugor och hus är populär. Många föredrar loggar, panelkonstruktioner och barer, som är miljövänliga och ger förutsättning för speciell behandling och korrekt installation av byggnadens hållbarhet.

Hur många kvadratmeter i vävning - Svar

Vävning är ett mått på området, vilket används av alla sommarboende. Många frågar sig ofta: hur många hektar är den här eller den här webbplatsen? Vi lär oss - Hur många kvadratmeter i vävning.

Builder's Guide | Teknisk förbättring

DRAINAGE TYPER OCH DESS DESIGNBeroende på dräneringens placering i förhållande till vattenskiktet kan den vara perfekt eller ofullständig typ.Avlopp av den perfekta typen låg på aquitard.

Pålning

  • Hur man gräver en gräv

    Vid första anblicken kan det verka lätt att gräva en gräv - jag tog en spade och grävde, men inte allt är så enkelt. Om grävningen är konstruerad för kommunikation eller för andra specifika ändamål måste du göra allt korrekt och ta hänsyn till några nyanser.
  • Typer och applicering av profilerade membran för vattentätning av fundamentet

    Schematisk visning av plats på basen av PVC-membranPraktiskt taget alla konkreta grundvalar kolliderar under påverkan av grundvatten på grund av deras konjunkturförändringar i säsongsnivåer.

Warming

Räddning av ett gammalt trähus: reparation eller byte av stiftelsen

Det är möjligt att bestämma om en grund är nödvändig för reparation genom att bara kasta en blick på den. Det faktum att husets grunddagar redan är numrerade indikeras av byggnadens förspänning, sprickor i väggarna och sänkningen av huset.

Det blinda området runt huset - hur man gör?

Vissa tror att genomförandet av ett fuktsikkert blindområde, till exempel av betong, effektivt avledar regnvatten från väggen. Andra hävdar att detta element är byggt enbart av estetiska skäl och utför funktionen av smala "trottoarer" längs fasaden.

SP 70.13330.2012. Bilaga C

KRAV FÖR KVALITETEN AV YTEN OCH UTFÖRANDET MONOLITISK CONCRETE OCH FÖRSTYRADE CONCRETE STRUCTURES För att bedöma kvaliteten på ytan av monolitiska betong och armerad betongkonstruktion används fyra klasser, bestämda av de maximala toleranserna för rakhet och lokala oregelbundenheter, som ges i tabell. 20.1 Klasser gäller för golv, väggar, kolonner, fundament och andra strukturer med raka ytor.

M50 cementmortel

Mörteln är en komposition av cement, siktad sand, vatten och mjukningsmedelstillsatser. Varje typ av blandning har sina egna egenskaper beroende på proportionen av komponenter och mjukningsmedel, deras kvalitetsindikatorer.