Vilka tillbehör behövs för grunden för ett tvåhus privat hus?

Valet av förstärkning är en av de viktigaste faktorerna i byggandet av huset och stiftelsen. Det är inte för ingenting att man säger att en solid grund redan är ett hus i ett hus. Armaturen ger fundamentet draghållfasthet och böjning. Krav på kvalitet av ventiler är ganska höga och beskrivs av GOST. Valet av armeringsegenskaper beror på konstruktion och belastning på fundamentet. Klassiska beslag är metallstavar med en standardlängd på 6, 9 och 11,7 meter. Men när man häller grunden används vanligtvis stavdelar eller svetsade burar av stålstänger eller stockar.

Det sista ordet i skapandet av stålförstärkningsarmaturer gjorda av polymera material. Stålförstärkning är matt på flera indikatorer på dessa nya beslag. Namnlösa: Polymerförstärkning korroderar inte, är lättare och har olika längder, vilket möjliggör ett brett val, speciellt vid hällning av långa och breda fundament. Sådana armaturer har länge använts vid konstruktion utomlands.

För att gjuta grunden behöver du beslag av klass A-I och A-III. A-I. Den första förstärkningen har en särskiljande funktion - en slät yta, till skillnad från förstärkning A-III, som har en upphöjd yta. En sådan yta av förstärkningen ger god täthet med betong och ger styrka till grunden. A-III-armaturen är avgörande för att hälla fundamentet.

Stärkningsdiametern för fundamentet är 8-14 mm. För stora strukturer kan diametern vara upp till 40 mm, men för ett hus med två våningar kommer en diameter på 8-10 mm att göra.

Beräkning av förstärkning för remsa grundar av ett privat hus

Hittills kan ingen byggarbetsplats, oavsett lågkonstruktion eller skyskrapa, inte göra utan att använda inredning. Och för grunden till en-två våningar privata hus är det i allmänhet inte utbytbart.

Men tyvärr vet inte alla hur man korrekt beräknar och använder ekonomiskt rebar när man lägger grunden för ett hus.

Många tror att tvärsnittet och antalet metallstavar i grunden lägger inte spelar en särskild roll och använder allt som kommer till hands, från bindningsledningen till metallrör. Men en sådan lust kan ha en dålig effekt i framtiden, både för stiftelsen själv och för huset som står på den.

För att ditt hem ska kunna tjäna dig i många år är det nödvändigt att grunden för detta hus är tillräckligt starkt och hållbart, och den rätta beräkningen av förstärkning för grunden spelar en stor roll i detta.

I denna artikel kommer vi att utföra beräkningen av metallförstärkning, om du behöver beräkna glasfiberförstärkning, måste du ta hänsyn till dess egenskaper.

Beräkningen av förstärkningen för remsorbasis av ett privat hus är inte så komplicerat som det verkar vid första anblicken och reducerar bara för att bestämma den erforderliga diametern av förstärkning och dess kvantitet.

Ordningen av förstärkning remsa grund

För korrekt beräkning av förstärkning i armerat betongband är det nödvändigt att överväga den typiska förstärkningen av bandfunderingar.

För privata låghus används i huvudsak två armeringssystem:

 • fyra stavar
 • sex stavar

Vilket förstärkningsprogram väljer du? Det är väldigt enkelt:

Enligt SP 52-101-2003 bör det maximala avståndet mellan angränsande stänger av armering som ligger i samma rad inte vara mer än 40 cm (400 mm). Avståndet mellan den extrema längsgående förstärkningen och fundamentets sidovägg bör vara 5-7 cm (50-70 mm).
I det här fallet, med en källarbredd på mer än 50 cm, är det lämpligt att applicera armeringsschemat med sex stavar.

Och så, beroende på bredden på remsan, valde vi ett förstärkningssystem, nu är det nödvändigt att välja armeringsdiameterns diameter.

Beräkning av förstärkningens diameter för grunden

Beräkning av diametern på den tvärgående och vertikala förstärkningen

Diametern på den tvärgående och vertikala förstärkningen måste väljas enligt tabellen:

Vid byggandet av en- och tvåstegs privata hus används i regel stavar med en diameter av 8 mm som vertikal och tvärförstärkning, och det är vanligtvis ganska tillräckligt för bandfundering av låga privata byggnader.

Beräkning av diameteren på längsgående förstärkning

Enligt SNiP 52-01-2003 bör den minsta tvärsnittsarean av den längsgående förstärkningen i en remsa grund vara 0,1% av det totala tvärsnittet av armerat betongband. Det är nödvändigt att starta denna regel när man väljer stärkningsdiametern för stiftelsen.

Allt är klart med armerad betongrems tvärsnittsarea, det är nödvändigt att multiplicera stiftelsens bredd med dess höjd, d.v.s. Om du har en bandbredd på 40 cm och en höjd på 100 cm (1 m), blir sektionsområdet 4000 cm 2.

Förstärkningens tvärsnittsarea bör vara 0,1% av fundamentets tvärsnittsarea, därför är det resulterande området 4000 cm 2/1000 = 4 cm 2 nödvändigt.

För att inte beräkna tvärsnittsarean för varje stavförstärkning, kan du använda ett enkelt tecken. Med det kan du enkelt plocka upp den önskade armeringsdiametern för fundamentet.

I tabellen finns det mycket mindre felaktigheter i samband med avrundningsnummer, var inte uppmärksam på dem.

Viktigt: Med en bandlängd på mindre än 3 m borde den längsgående armeringsstångens minsta diameter vara 10 mm.
Med en bandlängd på mer än 3 m borde den längsgående armeringens minsta diameter vara 12 mm.

Och så har vi en minsta beräknad tvärsnittsarea av förstärkningen i bandets tvärsnitt, som är lika med 4 cm 2 (detta är baserat på antalet längsgående stavar).

Med en bredd på 40 cm är det tillräckligt för oss att använda ett förstärkningssystem med fyra stavar. Vi återvänder till bordet och ser i kolumnen där värdena för 4 rader av förstärkning ges och väljer det lämpligaste värdet.

Således bestämmer vi att vi grundar 40 cm breda, 1 m höga, med ett förstärkningsschema med fyra stavar den lämpligaste förstärkningen med en diameter av 12 mm, eftersom 4 stavar med sådan diameter har ett tvärsnitt på 4,52 cm 2.

Beräkningen av förstärkningens diameter för en ram med sex stavar utförs på liknande sätt, endast värdena tas redan från en kolonn med sex stavar.

Det bör noteras att den längsgående förstärkningen för bandfundamenten bör ha samma diameter. Om du av någon anledning har förstärkning av olika diametrar, måste stavar med större diameter användas i nedre raden.

Beräkning av antalet förstärkningar för stiftelsen

Det är inte ovanligt att förstärkningen fördes till byggarbetsplatsen, och när ramen börjar sticka, visar det sig att det inte räcker. Vi måste köpa mer, betala för leverans, och det är redan extra kostnader, som inte alls är önskvärda vid byggandet av ett privathus.

För att detta inte ska hända är det nödvändigt att korrekt beräkna mängden förstärkning för stiftelsen.

Antag att vi har ett sådant grundschema:

Låt oss försöka beräkna mängden förstärkning för en sådan bandfot.

Beräkning av antalet längsgående armering

För att beräkna det önskade antalet längsgående förstärkning för grunden kan du använda en grovberäkning.

Först måste du hitta längden på alla väggarna i stiftelsen, i vårt fall kommer det att vara:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Eftersom vi har ett 4-kärnigt förstärkningsschema, måste det resulterande värdet multipliceras med 4:

Vi har fått längden på alla längsgående förstärkningsstänger, men glöm inte att:

Vid räkning av antalet längsgående förstärkningar är det nödvändigt att ta hänsyn till lanseringen av förstärkningen vid dockning, eftersom det ofta händer att förstärkningen levereras till en sektion av en lång stång 4-6m och för att erhålla de nödvändiga 12m måste vi docka flera stavar. Dockningsförstärkningsstänger måste överlappa varandra, som visas nedan i diagrammet, måste lanseringen av förstärkningen vara minst 30 diametrar, d.v.s. Vid användning av armaturer med en diameter av 12 mm bör minsta start vara 12 * 30 = 360 mm (36cm).

För att rymma denna lansering finns det två sätt:

 • Gör en layout av stavar och beräkna antalet sådana leder
 • Lägg till ca 10-15% till den resulterande siffran, som regel är detta tillräckligt.

Vi kommer att använda det andra alternativet och för att beräkna antalet längsgående förstärkning för grunden måste vi lägga till 10% till 168 m:

Detta beräknade vi endast antalet längsgående förstärkningar med en diameter på 12 mm, nu kan vi beräkna antalet tvärgående och vertikala stavar i meter.

Beräkning av antalet tvärgående och vertikala förstärkning för bandfot

För att beräkna antalet tvärgående och vertikala förstärkning vänder vi igen till schemat, varav det är uppenbart att en "rektangel" kommer att gå:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Jag tog specifikt med en marginal på inte 0,3 och 0,8, men 0,35 och 0,90 för att den tvärgående och vertikala förstärkningen skulle vara något av den resulterande rektangeln.

Viktigt: När man monterar en ram i en redan utgrävd gräv, placeras vertikal förstärkning på botten av grävbanan, och ibland hamnar den till och med något i marken för bättre stabilitet av ramen. Så det kommer att behöva beaktas, och då är det nödvändigt att ta i beräkningen inte 0,9 m längd på den vertikala förstärkningen, utan att öka den med ca 10-20 cm.

Låt oss nu beräkna antalet sådana "rektanglar" i hela ramen, med tanke på att i båda hörnen och i stället för att fästa bandens grundväggar kommer det att finnas 2 sådana "rektanglar" var och en.

För att inte lida med beräkningen och inte bli förvirrad i en hög med tal kan du helt enkelt rita ett grunddiagram och markera där du kommer att ha "rektanglar" och beräkna dem sedan.

Låt oss först ta den längsta sidan (12 m) och beräkna antalet tvärgående och vertikala förstärkningar på den.

Som det framgår av diagrammet finns på våra sida av 12 m 6 av våra "rektanglar" och två delar av en vägg på 5,4 m varpå 10 ytterligare broar kommer att vara placerade.

Således har vi ut:

6 + 10 + 10 = 26 st.

26 "rektanglar" på ena sidan av 12 m. På samma sätt betraktar vi hopparna på väggen på 6 m och vi finner att det kommer att finnas 10 hoppare på en sex meter vägg av remsa grunden.

Eftersom vi har två 12 meter väggar och 6 meter väggar har vi 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 delar.

Kom ihåg, enligt vår beräkning, producerade varje rektangel 2,5 m förstärkning:

Den slutliga beräkningen av antalet ventiler

Vi har bestämt att vi behöver längsgående förstärkning med en diameter av 12 mm, och den tvärgående och vertikala diametern blir 8 mm.

Från tidigare beräkningar fann vi att vi behöver 184,8 m av längsgående förstärkning och 205 m av tvärgående och vertikal förstärkning.

Det händer ofta att många små bitar av armering förblir, som inte passar någonstans. Med tanke på detta måste du köpa rebar lite mer än det visade sig i beräkningen.

Efter ovanstående regel måste vi köpa 190 - 200 m armering med en diameter av 12 mm och 210-220 m armering med en diameter av 8 mm.

Om förstärkningen förblir - oroa dig inte, kommer den att vara till hands även en gång under byggprocessen.

Hur man väljer och knyter förstärkningen till stiftelsen

Armatur för grunden av byggnaden utför samma funktioner som skelettet i en levande organism - för att ge den styrka och stabilitet. Redan denna definition räcker för att överväga valet av förstärkning och bildandet av förstärkande nät med rätt uppmärksamhet.

Stiftelse förstärkningsplan.

Urval av förstärkning för stiftelsen

Stålstänger är vanligtvis vana vid att skapa en betongbalk. Oftast är dessa rundstänger, även om de är grundstarka, kan stålrektangulära plattor användas som förstärkning. För att öka styrkan och vidhäftningen med betong i runda förstärkning har dess yta ofta en ribbformig skruvliknande skär.

Nyligen, istället för traditionell metallarmatur under fundamentet, användes polymer, bättre känd under namnet "glasfiber". I Ryssland är det fortfarande exotiskt, men i USA och Europa har det använts ganska länge. Glasfiberförstärkning för fundamentet är mycket lättare än stål, absolut inte utsatt för korrosion, och överstiger än tätningen av stål.

Tabell över förstärkningssektioner för stiftelsen.

Välj förstärkning för grunden av dess tvärsnitt (diameter) På marknaden finns ett stort urval av förstärkning med en diameter på 5 till 32 mm. Det är uppenbart att ju större stavens diameter desto större hållfasthet på ramen, men sådana stavar blir dyrare. Därför är det viktigt att observera stavens balansbalans och deras priser.

Ett annat viktigt värde är stavarnas längd. Det kan vara 6, 9 eller 11,7 m. Det här skapar ofta vissa svårigheter när man lägger förstärkningen under fundamentet, eftersom det är väldigt sällsynt att välja stångens längd för ramen så att den fungerar utan rest.

När man väljer förstärkning för stiftelsen är det nödvändigt att överväga både själva stiftelsens typ och jordens egenskaper där den hälls. Faktum är att lasterna inuti plattorna, kolumnerna och remsan skiljer sig avsevärt. Men även i samma typer av baser beror den interna belastningen i stor utsträckning på jordens bärkraft: Ju högre det är desto mindre kan förstärkningsdelen användas.

För att installera armeringsburet i huset behöver du:

 • stärkande stavar med en ribbad yta;
 • armeringsstänger med en jämn yta;
 • stickningstråd.

Parametrar för beräkning av förstärkning för grunden.

Under normala förhållanden används i byggnadsarbeten, förstärkning för grundandet av ett hus med en höjd av högst 2 våningar, inom sektionerna 10-16 mm. För grundar på svagt bärande jordar är förstärkningstjockleken dock bättre att öka med 1,5-2 gånger, därför bör stavar med en tjocklek mindre än 16 mm inte användas för sådan konstruktion.

När du väljer ett val, kom ihåg att stavar med en tjocklek på mindre än 10 mm inte kan klara av jämn belastning under en lång tid. Därför är det inte rationellt att använda dem för ramen. Ett sådant kraftbälte kommer inte att kunna stärka det avsevärt.

Sätt att ansluta beslag

Vid industriell konstruktion är metallstavar vanligen anslutna med punktsvetsning. Denna fixeringsmetod, förutom den största fördelen - hastigheten, har vissa olägenheter. För det första kan endast beslag förenas med svetsning, vars märkning innehåller bokstaven "C" ("svetsning").

För det andra är en sådan anslutning alltid svår. Tekniken för förstärkning av betongbasen, även om den tillåter, välkomnar inte denna situation. Idealt sett borde de packade kraftbältena vid fästpunkterna av kvistarna ha ett litet mellanrum för att bättre förhindra de resulterande belastningarna. För det tredje, inom svetsområdet förlorar stålstavar en del av sin styrka.

Skördsklämmor med flexorer.

Därför, i den privata konstruktionen mer populär användning för att fästa stickningstråd. Vid varje korsning med denna metod måste du fästa en slinga av tråd. Denna metod är mycket ekonomisk och enkel att genomföra, men ganska arbetskrävande.

Den tredje metoden föreföll relativt nyligen. Stängerna i stavarna är fastsatta med speciella plastklämmor. Kostnaden för denna fastsättningsmetod är högre än vid användning av stickningstråd, men vad gäller arbetshastigheten är den bara lite sämre än elektrisk svetsning.

Oavsett fästningsmetoden har de en allmän regel. Installation i hörndelarna av stavens botten ska överlappas, med kanterna vikas över, i stället för att bara stapla varandra.

Arrangemang av ram för bandfunderingar

Fastställandet av armeringen för anordningen av betongbasens ramverk utförs enligt vissa krav. Det första är att för en ramenhet måste du skapa minst två horisontella strömremmar. Den andra är att all förstärkning som läggs måste vara helt försänkt i betongen. Kontakt av stålstänger till gjutytan, speciellt för formen, är oacceptabel.

Men det är också omöjligt att begrava förstärkningen i gjutningsbasen, annars kommer den inte att kunna utföra sin huvuduppgift - för att skydda gjutbetongens monolit från skador på grund av eventuell böjning. För det tredje, i remsa grunden i varje horisontellt förstärkande bälte, måste det finnas minst två kontinuerliga längsgående linjer.

Genom att utföra beräkningar av antalet förstärkningar för fundamentet, får vi inte glömma att varje bas har sina egna egenskaper hos enhetens ram.

Receptbindningstekniker.

Speciellt gäller den tejpbasen, vars höjd kan vara flera gånger större än dess bredd. Det är denna asymmetri som möjliggör förstärkning med stavar på 10-14 mm, eftersom grundbandet är mindre benäget för deformation på grund av sin form än plattan eller stapelfonden. Monteringen av förstärkning i tejpfundamentet utförs alltid längs hela längden i två lager, längst ner och på toppen av tejpen, på ett avstånd av 50-60 mm från kanten, oberoende av dess höjd.

Huvudbelastningen i remsa grunden antas av längsgående stavar, därför är det under konstruktionen bättre att ta för dem 14-16 mm förstärkning med en ribbig yta. De tvärgående och vertikala stavarna har nästan ingen effekt på grundförstärkningen, därför är det bättre för dem att ta smidiga stavar med en diameter på 6-8 mm.

Vanligtvis används en rebar för varje 20 cm bredd av en sådan grund. För en genomsnittlig bredd på 40 cm är fyra längsgående stavar tillräckliga: 2 längst ner och 2 på toppen. Armeringsbältet i 3 eller 4 stavar används antingen med en större bältesbredd eller under konstruktion på svagt bärande mark.

Att veta storleken på det framtida huset är lätt att göra beräkningar av önskad mängd förstärkning. Till exempel, för ett hus 6Х6 m med en lagervägg, blir stiftelsens totala längd 30 m (24 m längd av de inre väggarna och 6 m av det inre). Behovet av ribbed förstärkning för grundandet av denna storlek kommer att vara 120 m (30 m för 4 stycken).

Typer av armeringsburar.

De tvärgående och vertikala stavarna i stiftfundamentet är installerade med ett medelsteg på 50 cm. Med en höjd av 70 cm kräver en konventionell förstärkning 1,8 m finförstärkning (0,6 + 0,6 m höjd och 0,3 + 0, för varje steg). 3 m bred). Stepperanslutningarna kommer att vara 61 stycken, trådens totala längd är 109,8 m (61x1,8 m).

I varje stegförbindelse finns 4 ligamentplatser (två på varje sida). 0,3 m stickningstråd går till varje bunt, så beräkningen för en kabel för ett hus med angivna parametrar är 73,2 m (61Х4Х0.3).

Arrangemangsram för kakelgrunden

Den gjutna monolitiska betongplattan som grunden för huset anses vara den mest stabila grunden i konstruktionen. Men kostnaden för sin konstruktion är mycket mer än band- och stapelanalogerna. Mängden förstärkning för grunden av denna typ kommer också att vara mycket större.

För en kakel bas av ett konventionellt hus (6Х6 m med en lagervägg) kommer beräkningsalgoritmen att vara helt annorlunda. I en kakel bas används endast ribbad förstärkning av samma sektion för att bilda ramen - från 10 till 16 mm.

Steget att lägga stavarna i plattan är 20 cm, men stavarna läggs både längs och över plattan. När man tittar ovanifrån bör ordentligt arrangerade horisontella förstärkningsrader likna kvadratiska gitter med en cellstorlek på 20 cm.

På torget 6x6 m kommer antalet stavar som läggs i förstärkningsbältet att vara 31 stavar längs plattan och samma över. Totalt finns det 62 kvistar. Eftersom förstärkningsbältena i skivan är placerade en nedan, den andra ovan måste det angivna antalet stavar fördubblas (62 Hz2 = 124 st). Multiplicera denna kvantitet med längden på plattan, vi får den totala längden på förstärkningen för fundamentet: 124 stycken X 6 m = 744 m.

I den kaklade basen måste lederna av stavarna i förstärkningsbanden vara sammankopplade med vertikala stavar. Totalt kommer 961 en sådan förening (31X31) att ligga i grunden i fråga. Med en kakelbas tjocklek på 20 cm kommer varje kvist vara 10 cm (20 cm - 5 cm på toppen och så mycket längst ner). Därför behöver alla anslutningar 96,1 m av förstärkningsstänger. Den totala längden på förstärkningen för denna typ och grundstorlek kommer att vara: 744 m + 96,1 m = 840,1 m.

Användningen av förstärkning vid byggandet av basen av huset - receptionen i byggandet av den gamla, men fortfarande kvar i efterfrågan. En sådan teknisk operation skyddar grunden för huset från förstörelse och förlänger därigenom sitt livslängd. Därför försummar du inte möjligheten att göra det mer hållbart.

Korrekt förstärkning av stiftelsen - en solid grund för huset

Ribbstiftningsförstärkning

Stiftelsen anses vara den viktigaste delen av det framtida hemmet. Att han ska ta på sig alla laster under driften av byggnaden och överföra dem till marken.

För att öka fundamentets lagerförmåga är det nödvändigt att göra den till en solid monolitisk struktur. För detta utförs vanligtvis armering, vilket gör armerad betong från betong och förbättrar fundamentets kvalitet.

Vad är förstärkning och varför behövs det?

Förstärkning är en ökning i styrkan hos en betongbotten med hjälp av metallförstärkning. Med denna teknik kan du undvika bildandet av sprickor i fundamentet, öka frostmotståndet och förhindra deformation.

Förstärka den speciella stålkonstruktionen, vilken sedan hälls betong.

Det finns tre typer byggnadsförstärkning:

 • Den horisontella typen är den vanligaste, den kommer jämnt fördela alla belastningar på fundamentet under driften av byggnaden och krympningen;
 • Vertikal förstärkning används mindre ofta, den tjänar endast som ett ytterligare styrmedel;
 • Blandad förstärkning används vanligtvis i hörnen av huset för att öka rammens stabilitet.

I allmänhet är förstärkningen av ett hus med två våningar detsamma som ett enhus hus.

Förberedande arbete och nödvändiga verktyg

Nödvändiga verktyg för arbete

Innan du börjar stärka grunden för ett våningshus med en våning eller två våningar, måste du förbereda alla nödvändiga material och verktyg.

Den allmänna listan över verktyg är ungefär lika för olika fall, men det kan finnas vissa variationer:

 • Ankaret själv, vars diameter beror på typen av fundament och de förväntade belastningarna;
 • Specialnippor för inredning;
 • roulette;
 • Enhet för böjning av stavarna;
 • bulgarian;
 • Hook för att binda stavar;
 • hammare;
 • tång;
 • Tråd (igen för bindning);
 • Särskilda kugghjul
 • Plastfoder;
 • Ansluta klipp.

Förberedelsen av den nödvändiga utrustningen räcker inte för att börja förstärkningsförfarandet. Innan du börjar jobba är det nödvändigt att lära dig några regler, utan vilka det är möjligt att få en helt annan grund, som det var tänkt.

 • Ett hus på vilket antal våningar som helst, oavsett om det är två våningar eller nio våningar, kommer att utgöra en belastning på stiftelsen, och den måste beräknas. Beräkningen kommer att berätta varifrån stiftelsen ska ta största tryck och där det kan sparas på material.
 • Armaturen består av metallstavar, som tenderar att rosta och korrodera, så att fundamentet kan tjäna så länge som möjligt och mer tillförlitligt, det är värt att behandla stavarna mot rost.
 • I ramens hörn kan du aldrig lägga ändarna av förstärkningsstänger, det här är fyllt med en kort service för hela basen som helhet;
 • För att få strålen måste staplarna vara bundna i ramar;
 • Före förstärkning är det nödvändigt att montera formen.

Andelen av strukturella delar av huset

Beräkningen av lasten som faller på fundamentet är inte svår att utföra.

För att göra detta måste man hitta området för alla strukturella delar i det framtida hemmet och multiplicera med lasten av materialet från vilket de är gjorda.

Belastningsvärdena tas från specialkataloger, sammanställda på grundval av experimentella mätningar.

Så, betongväggar upp till 15 cm tjocka ger en belastning på 350 kg / m 2.

Stiftelsen själv och naturfenomen i form av snö och vind ger också en last och om man ska beräkna grundbelastningen måste man multiplicera sin volym med densiteten hos de använda materialen, då med snö och vind är det nödvändigt att ta hänsyn till byggnadens klimatregion och motsvarande naturliga indikatorer. Snöbelastningen varierar från 50 kg / m 2 till 190 kg / m 2. Vid beräkningen av vindkrafter beaktas husets yta och dess höjd.

När man bygger ett hus med två våningar är det värt att komma ihåg att områdets yta är större och ger större belastning på sig själv. Därför kräver en tvåvåningsbyggnad en ökning av antalet stålstänger i ramen för att stärka och öka styrkan.

I allmänhet läggs alla laster till, och resultatet erhålls för varje stödpunkt som används i arbetet.

Om du följer alla regler före starten av specifika arbeten, kommer den resulterande grunden av huset att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt.

Rätt val av alltid

Det är möjligt att sticka förstärkning på fyra olika sätt. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar. Att välja sättet att para ihop för en viss grund bör baseras på vissa faktorer i sitt framtida arbete.

Det första sättet att alltid

Metoden är baserad på användningen av tråd och är mycket enkel att utföra, ingen särskild erfarenhet eller kompetens krävs för sitt uppförande.

Kärnan i metoden: Tråden skärs i bitar ca 200 mm lång och böjd i hälften. De binder stålstängerna så att ändarna på 30-50 mm lämnas från tråden på båda sidor. Ta en virkahake och vrid slingan på det tättaste sättet.

Andra sättet

Baserat på anslutningen av stavarna överlappar varandra. Används för att förlänga den producerade ramen och bättre stärka ankarpunkterna. Längden på överlappningen görs vanligen inte mindre än 60 cm, men om du behöver en mer exakt siffra för betongstängerna i förstärkningen räknas cirka 30 diametrar.

Tredje sättet

För stickning av den här metoden med förstärkningsklämmor.

Att arbeta med den här metoden är väldigt lätt, processen är snabb.

Därför används ofta klämmor för att arbeta på svåra att nå platser.

Du kan köpa sådana klipp i alla butiker av byggmaterial, det kommer inte att göra några speciella problem.

Att arbeta med spärrhakar är intuitivt: en del är monterad på den första spaken, och den andra drar och fastar den andra med den.

Den fjärde metoden för parning

Svetsbeslag enligt GOST 14771 76

Om lasten på basen av huset är stor, som vanligtvis inte händer i enfasiga byggnader, är armeringsstängerna fastsatta ihop genom svetssömmar.

Att öka belastningen börjar vanligtvis med två våningar, vad du bör vara uppmärksam på.

Spotsvetsning används när stavens diameter upp till 25 mm, om diametern är större - båge. Armatur med en diameter på 40 mm är fäst med en kort söm.

För att korrekt välja den nödvändiga metoden för parning för grundandet av ett hus är det nödvändigt att ta hänsyn till alla faktorer i sin framtida operation, och inte agera från viljan att rädda.

Fungerar på stiftets korrekta förstärkning

Standard ribbad armatur

Det är nödvändigt att stapla förstärkningen steg för steg, tydligt efter en viss aktionsalgoritm. Från arbetets korrekthet och resultatet erhålls beror på den framtida styrkan och bärkapaciteten hos hela basen av huset.

För att utföra detta arbete korrekt följer du anvisningarna:

 • Vid beräkningen av lasterna på huset blir det klart att vissa delar av stiftelsen kommer att komprimeras och sträckas. Det är i de sträckta områdena och bör läggas med metallram. Vanligtvis blir detta område den övre delen av basen, och förstärkningen bör läggas närmare ytan. Det är dock värt att komma ihåg att denna struktur är metallisk och utsatt för korrosion, såväl som mycket traumatisk, därför måste ramen helt täckas med betong. Det bästa alternativet är 4-6 cm från toppen;
 • Vi får inte glömma bort den nedre delen, det kan också ha sträckningsområden. Vanligtvis installeras stavar med en diameter på 10-15 mm i den nedre zonen;
 • Monteringen av formen måste vara före förstärkningen av stiftelsen av huset. Brädor bör vara idealiskt torkade och bättre från barrträd, på grund av deras styrka kommer strukturen att öka. Formning görs över det område där betongen kommer att hällas;
 • Det är möjligt att spara brädorna från fukten i betongblandningen och göra väggarna till och med genom att belägga formen med glasduk.
 • Innan ett lager av förstärkande stavar läggs en "kudde" av krossad tegelsten;
 • Metallramen själv ligger på ett avstånd av 4-5 cm från väggarna, stavarna läggs, med tanke på att ändarna inte är tillåtna i hörnen. Flatness kontrollnivå;
 • Häll betongblandningen och vänta på inställningen och torkningen. Formeringen rengörs under en period av 2 till 15 dagar beroende på väderförhållandena.

I allmänhet är processen att lägga förstärkning inte komplicerad. Det är bara nödvändigt att korrekt beräkna kraften och strikt följa den önskade sekvensen.

Stiftelsens höjd och tjocklek för ett hus med två våningar

Många markägare drömmer om ett stort och ljust hus med en trappa och en vind. För att översätta sådana fantasier till verkligheten är det nödvändigt att beräkna och bygga grunden för ett tvåhus hus.

innehåll:

Typer och funktioner

Bärarsystemet för en byggnad med två våningar borde vara mer stel än för en liten byggnad. Detta kräver ett stort tryck av huset på marken, utövas av två våningar och ett stort antal inre partitioner.

Foto - ett projekt av en remsa grund för ett tvåhus hus

Det finns flera typer av stöd för ett privat hus:

 1. Strip foundation;
 2. columnar;
 3. Monolithic.

Stapelstiftelsen är kategoriskt inte lämplig på grund av dess instabilitet. Alternativ på stavar kan tåla ett enstegs tegelhus, men en lång två våningshus, även från en bar, kommer att vara för tung. Skruvbunkar kan vara användbara när du installerar en liten tvåhöghjälpskonstruktion, men de rekommenderas inte för hembyggnad - senare blir det svårt att legitimera byggarbetsplatsen.

Kolumnen är installerad under vanligt band, som på bilden. Detta bidrar till att ytterligare stärka strukturen. I de flesta fall används detta alternativ vid flyttande mark eller marshland.

Photo - pillar foundation

Tejpfundamentet för ett privat tvåvåningshus är lätt att göra med egna händer, det är den här typen av konstruktion som oftast används av moderna mästare. Tejpen gör det möjligt att säkerställa en korrekt fördelning av belastningar mellan väggarna och knutpunkterna, och spara en betydande mängd pengar för betong. Vid valet av en sådan konstruktion är det mycket viktigt att beräkna de laster som kommer att utövas på bärarsystemet för att beräkna de optimala indikatorerna för djupet och bredden på stödet och sulan.

Monolitisk platta är den dyraste, men också den mest pålitliga typen av grund för en privat byggnad. Trots sin höga kostnad används denna typ av hällning ofta för enskild konstruktion, eftersom det med en korrekt beräkning av stiftelsens dimensioner ger en tillförlitlig grund för huset. Tillförlitligheten hos en sådan stiftelse är obestridlig, det antas att även under jordens rörelse (till exempel vid hövning eller små jordbävningar) kommer en korrekt beräknad monolitisk grund att förbli intakt.

Foto - ett exempel på byggandet av stiftelsen

Video: hur man väljer en grund

Grundräkningen

Höjden och tjockleken på grunden för ett hus med två våningar är de grundläggande parametrarna som du behöver veta för att beräkna bärens bärkraft.

För att bygga en grund för ett hus av skumblock, gas silikat eller silikat tegel, måste du veta minsta bredden på basen av stödsystemet:

Funktioner av förstärkning för stickning under remsa fundament

Betong kan klara höga kompressionsbelastningar, men det kan inte motstå dragkrafter. Detta är anledningen till behovet av att förstärka betongmassiverna. Viskös förstärkning under remsa grunden är processen att montera en rumslig struktur bestående av en förstärkningsstång med en korrugerad yta och avsedd att förstärka ett betongblock.

Funktionerna av remsa grunddesignen

Ribbon foundation - en av de vanligaste typerna av bas, kännetecknad av hållbarhet, tillförlitlighet och effektivitet. Det är ett massivt armerat betongblock som upprepar konturerna på ytterkanten och byggnadens inre väggar.

Bandens dimensioner - bredd och höjd - beror på parametrarna i framtida byggnad, antal våningar, tjockleken på väggarna och deras vikt. Betongbandet är gjutet på plats, för vilket du först måste gräva en gräv av ett visst djup, montera en formning i den - en avtagbar (hopfällbar) form för hällning av betong.

Stärkningsramen för fundamentbandet är också monterad på plats, för vilken en speciell metall- eller glasfiberstång används. Stommen består av raka element och klämmor, som bildar en tredimensionell struktur, dessutom är huvudbelastningen buren av raka stavar. De är tjockare och har en riven yta för bättre vidhäftning till betong, medan O- eller U-formade klämmor är gjorda av en tunnare och jämnare bar.

För att ansluta elementen i ramen med glödgad ståltråd. Det har försökt att använda svetsning, men övning har visat att det inte går att få samma resultat. Anledningen till detta ligger i metallens olika kvalitet, möjligheten att överhettar förstärkningen och stör dess prestanda.

Förbindelsens styrka beror på svetsarnas kvalifikation, svetselektrodens tjocklek och märke och andra faktorer som tillsammans påverkar fundamentets bärkraft. Dessutom kan en svetsad fog under belastning bryta, medan element som är anslutna med tråd har viss elasticitet. Med hänsyn tagen till dessa faktorer praktiserades byggare manuellt för förstärkning för att säkerställa den fina kvaliteten på ramen.

Typ av beslag

För närvarande finns det två huvudtyper av ventiler:

Metallförstärkning är vanligare än komposit, eftersom det har varit länge känt, alla metoder och tekniker har definierats, det är i detalj känt hur man stärker förstärkning för grunden, hur man beräknar den. Alla GOST-standarder som fungerar i denna riktning överväger stålförstärkning, standarder för kompositförstärkning verkade relativt nyligen under 2012.

2 typer av metallbeslag används:

 • Corrugated bar, som används för längsgående stavar, med maximala dragkrafter.
 • Den släta linjen applicerades på tillverkning av krage. Den tjänar till att tillfälligt upprätthålla de rillade stavarna i en viss position, efter fyllning fullbordas dess funktioner.

Det finns olika typer av kompositförstärkning:

 • Glasfiber.
 • Kolfiber.
 • Basalt plast.

De mest utbredda glasfiberfittings. Den har höga operativa egenskaper, i kombination med låg kostnad. Fördelarna med glasfiberförstärkning inkluderar låg vikt och fullt motståndskraft mot fukt, vilket eliminerar utseendet av korrosion. En ytterligare fördel är den låga värmeledningsförmågan, vilket underlättar isoleringen av fundamentet. Att installera glasfiberförstärkning är mycket lättare, eftersom stavarna är lätta.

Distributionsschemat för kärnstängerna

Stiftbandet under operation upplever olika belastningar, men böjspänningar är de farligaste för det. De kompenseras av horisontella (arbets) stavar, vilka ligger inom gjutningen på avstånd på 3-5 cm från botten, sida eller toppdelar. Mellan angränsande stavar får inte vara mer än 40 cm. Arbetsstångens tjocklek är vanligtvis 10-12 mm, men diametern kan ökas för kraftiga grundband.

Distributionsventiler (klämmor) installeras på ett avstånd av 50-100 cm från varandra, det är omöjligt att öka den över gränsvärdet. För produktion används den släta stången med en diameter på 6-8 mm.

Antal arbetsstänger bestäms enligt SNiPs normer. I den minsta versionen är ramen en struktur med 4 arbetsstänger placerade längs vinkelsektorerna som är fastsatta med klämmor (de är placerade på ett avstånd av 0,7 från stiftelsens höjd). Doppa inte ändarna av de vertikala stavarna i marken - det finns risk för korrosion. Om ett sådant behov uppstår bör speciella icke-metalliska kopphållare användas.

Stickverktyg, tråd

Stickfittings under tejpfundamentet - ett förfarande som kräver användning av ett lämpligt verktyg. Det enklaste och vanligaste alternativet är en krok, med vilken trådslingan fångas och vrids, tätt fastsätter förstärkningens stavar.

Vissa specialister gör förstärkning stickning med hjälp av speciella kvalster, något modifierad på emery. Det finns halvmekaniska manöveranordningar, vars krok roterar från handtagets fram och återgående rörelse.

För utförande av stora arbetsvolymer används specialpistolen från ackumulatorn. Han skapar en knut och skär tråden, som är sårad på en speciell spole. Ibland använder du en skruvmejsel, där patronen sitter i kroken.

Strikning av förstärkning under remsa grunden är gjord av ett speciellt glödgat trådvalset märke BP. Diametern kan vara från 0,16 till 10 mm (för stora ramar med tjock förstärkning). Det finns flera typer av tråd, som skiljer sig från varandra genom styrka, bearbetningsmetod och närvaron av en speciell beläggning. Annealed wire med en diameter på 1,2-1,5 mm är mest lämplig för manuellt arbete.

Armaturparningsteknik

Strikningsförstärkning för ramen utförs enligt principen om konventionell vridning. Klipp en bit tråd ca 30 cm lång, vik i hälften, den resulterande halvslingan omsluter anslutningsområdet. Kroken svängs med en punkt i en slinga, tar upp den dubbla fria änden och vrider den tills en stram anslutning av stavarna. Operationen är elementär, men kräver viss färdighet. Huvuduppgiften är att inte överdriva det och inte bryta ledningen med för mycket vridning.

Funktioner av arbete med glasfiberförstärkning

Stiftelsen, förstärkt med glasfiberelement, får en stark och lätt ram som inte reagerar på fukt och skapar inte kalla broar. Tekniken för att para en sådan ram skiljer sig från den konventionella. Det är nödvändigt att göra en omräkning av lasterna, justerat för bärbarheten hos glasfiber.

Då måste du beräkna antalet vertikala element som ersätter klämmorna, eftersom det här materialet inte kan böjas. Antalet kvistar ökar, liksom antalet anslutna noder. För att påskynda och underlätta arbetet kan du överge användningen av tråd, använd nylonklämmor. Detta ökar produktiviteten och minskar arbetarnas trötthet.

Vilken förstärkning behövs för stiftelsen?

Armatur för stiftelsen är ett viktigt inslag i huset. Det påverkas av alla sorters laster. Därför används armerad betong för att fylla grunden (betong med ramar av förstärkning).

1 Typ av armering som används i stiftelsen

Betong används för att fylla grunden. Men det här materialet är ganska bräckligt, trots att det kännetecknas av hög hållfasthet och hållbarhet. Därför är det dessutom förstärkt med förstärkning. Tidigare användes endast metallstavar, men modern teknik har utökat valet.

Idag används 2 huvudtyper av förstärkning för att stärka grunden:

 1. Metal. Representerar stålstavar. De vanligaste stavarna har ett cirkulärt tvärsnitt. För att förbättra stavens hållfasthetsegenskaper har en ribbskruvyta.
 2. Glasfiber. Kompositstavar uppfanns i slutet av 70-talet. XX-talet började dock användas för att bygga grunden relativt nyligen. Gradvis började att massera ut metalltypen. De är gjorda av hållbar glasfiber. Den främsta fördelen med sådana stavar är korrosionsbeständighet, vilket inte kan sägas om stålstänger.

Vilken förstärkning är bättre: metall eller glasfiber? Varje alternativ har sina fördelar och nackdelar. Dessutom har det andra alternativet dykt upp nyligen, och i praktiken har dess hållbarhet och styrka ännu inte bevisats.

Huvudparametern för förstärkningen är dess tvärsnitt (diameter). Metallstänger finns i diametrar från 5 till 32 mm, glasfiber - från 4 till 20 mm. Detta gör att du kan välja det bästa alternativet för byggandet av alla byggnader eller strukturer, samtidigt som du ger basen nödvändig styrka.

Under byggandet av privata hus används stålstänger med en diameter av 8-16 mm. Det beror på vilken typ av förstärkning som används för att fylla grunden. För remsa, plåt, stapelfundament, stålstänger väljs separat.

Dessutom är metallbeslag indelade i 2 typer: med ribb eller slät yta. Det första alternativet används i områden där dragbelastningen faller. Släta stavar brukar användas som anslutande broar. Och de påverkas inte av de viktigaste belastningarna.

Olika förstärkning för grunden och stålkvaliteten. För tillverkning av barer kan användas kol och låglegerat stål. Märket av material väljs av konsumenten eller indikeras direkt av tillverkaren.

Vilken typ av förstärkning behövs för grunden beror på många faktorer. Det är nödvändigt att överväga typen av jord, säsongsdeformationer, byggnadens tjocklek under uppbyggnad och alla laster. Utseende på basen (tejp, plattan, uttråkad) har inte mindre betydelse vid valet av typen av stänger.

2 Montering av metallramen

Förstärkningen i källaren är installerad på olika sätt. Som regel monteras metallramen från förstärkningen, vilken sedan installeras i formen. Metoden för montering av ramen kan också vara annorlunda.

Vid industriell konstruktion av byggnader och konstruktioner monteras metallstavar i en ram med punktsvetsning. Detta gör att du snabbt kan montera metallstrukturen. Emellertid har denna metod sina egna nyanser. Först kan rammen svetsas endast från de stavar som har bokstaven "C" i märkningen. För det andra, med hjälp av svetsning erhålls en styv förbindelse, vilket är en nackdel. Konstant påverkan av belastningen kräver ett gap i lederna, vilket utesluts vid svetsning. För det tredje, i stället för svetsstänger förlorar sin ursprungliga styrka.

Det andra populära sättet att skapa ett ramverk är att binda stålstänger. För att utföra processen med en speciell stickningstråd. Med hjälp slingor skapas och vrids vid korsningen av stålstavar.

Stiftets bindning, i motsats till den svetsade ramen, har en backlash, vilket lämnar liten rörelsefrihet. Den kan vara gjord av någon förstärkning, och styrkan på stavarna bibehålls på originalnivå.

3 Stiftelse förstärkning

Att lägga stavar i fundamentet beror på dess typ. För varje enskild typ av schema är annorlunda. För tejpbasen används staplar med en diameter av 10-14 mm. Valet beror på belastningen: ju kraftigare byggnaden är under uppbyggnad, desto tjockare bör förstärkningen vara.

Tejpbasen, oberoende av höjden, kräver enbart 2 förstärkningsbälten: en ovanpå, den andra - från nedan. Varje bälte är gjord av 2 längsgående ribbstänger, förbundna med hoppar med jämn förstärkning med en diameter av 8 mm.

Det är viktigt att veta att stavarna måste vara helt nedsänkta i betongen, inga ändar ska skrika. Detta garanterar hållbarheten och tillförlitligheten i ramen.

Förstärkning av plattformen kräver betydande investeringar, såväl som anordningen av basen själv. Plattformen är den mest tillförlitliga och hållbara, men samtidigt den dyraste typen av fundament.

För att stärka plattformen används stavar med en ribbad yta med en diameter av 10-16 mm. Stavarnas diameter väljs utifrån jordens typ och byggnadens tjocklek. Ju mer komplexa villkoren för konstruktion desto tjockare stavar.

Förstärkning består i att lägga 2 stålband som har celler med sidor av 20 cm i storlek.

För att förbättra den tråkiga basen används stavar med en diameter av 10 mm. I en stapel installeras 2-4 barer. Ibland installeras fler stavar. Mängden beror på hålens diameter. Stängerna ska vara placerade minst 50 mm från stapelväggarna och installeras på ett särskilt förberedt område. För bunten används tvärgående jämn förstärkning med 6 mm tvärsnitt.

4 Hur många ventiler behöver du?

Innan du köper förstärkning för att stärka stiftelsen är det nödvändigt att beräkna den erforderliga kvantiteten. För varje typ av baskvantitet bestäms individuellt. Räkningsregler regleras av regleringsdokument.

För bandfundament, enligt SNiP 52-01-2003, bör det relativa innehållet i de längsgående stavarna vara över 0,1% av betongobjektets totala tvärsnittsarea. Det vill säga förhållandet mellan den totala tvärsnittsarean av staplarna och bandets area beaktas.

Hur många förstärkningar behöver du för plattformar? Bestämningen av mängden utförs på samma sätt som dess beräkning vid hällning av remsan.

Mängden armering som erfordras vid konstruktionen av den utborrade basen beskrivs ovan. Beräkningen är lätt, med tanke på antalet barer i en hög och det totala antalet pålar själva.

Naturligtvis bör förstärkningen inte vara mindre än den borde vara. Stiftelsens styrka beror på det. Och detta påverkar i sin tur byggnadens tillförlitlighet som helhet och säkerheten för dess användning.

Ventilen spelar således en viktig funktion för att skapa en stark, pålitlig och hållbar bas.

Samtidigt är det nödvändigt att korrekt beräkna antalet stavar som används, för att välja den optimala diametern och typen av stavar.

Regler för tillförlitlig förstärkning av bandfunderingar

Betong motstår böjningseffekter bra, men kan inte klara sig själv med böjning. För att säkerställa bärförmågan hos källaren förstärkning gör sina egna händer. I större utsträckning gäller detta för band- och tallrikstrukturer. I staplar och pelare staplas metall mer av designhänsyn än det verkliga behovet.

Förstärkning regler

Förstärkning av bandfundamenten och någon annan utförs med förbehåll för följande regler:

 • För arbetsförstärkning använd stavar av klass inte lägre än A400;
 • Det rekommenderas inte att använda svetsning för att ansluta stavar, eftersom det försvagar tvärsnittet.
 • Det är absolut nödvändigt att binda armeringsens metallram till hörnen, svetsning är inte tillåtet här;
 • även för slangklämmor rekommenderas inte smidig förstärkning.
 • Det är nödvändigt att strikt följa ett skyddande skikt av betong, lika med 4 cm, detta kommer att skydda metallen mot korrosion (rost);
 • Vid tillverkning av ramar är stavarna i längdriktningen förbundna med en överlappning, vilken antas vara minst 20 diametrar av stavar och minst 25 cm;
 • Med det vanliga arrangemanget av metallen är det nödvändigt att styra aggregatets storlek i betongen: det ska inte fastna mellan stavarna.
Ett exempel på placeringen av förstärkningsramen
i remsa grund

Kompetent förberedd armeringsbur är hälften av framgången. Det är han som kommer att rädda grunden vid ojämna deformationer som skapar böjningsbelastningar. Det är värt att överväga mer i frågan om exempel på en tejpfundament med egna händer.

Vilka tillbehör behövs för konstruktionen

Förstärkning av remsan grundar sig på närvaron av tre grupper av stavar:

 • arbetare som staplar längs bältet;
 • tvärgående horisontell;
 • tvärgående vertikal.

Tvärförstärkning under remsa-fundamentet kallas även klämmor. Dess huvudsyfte är att förena arbetsstängerna. Förstärkning av bandfundamenten utförs i strikt överensstämmelse med regleringsdokument. Vilken förstärkning behövs för stiftelsen? För att ge ett exakt svar utföra komplexa beräkningar.

För att inte anställa professionella kan du göra en förenklad version. Tekniken för förstärkning av remsan grunden för ett litet hus kan du konstruera sektioner konstruktivt. Detta beror på att bandet tar en relativt liten belastning och arbetar huvudsakligen i kompression.

För att skapa en förstärkande ram, använd konstruktiv, det vill säga det minsta tillåtna, dimensionerna för sektionerna:

 • För arbetsförstärkning - 0,1% av stammens tvärsnittsarea. Om sidan av tejpen är 3 meter eller mindre antas det minsta tillåtna värdet vara 10 mm. Om sidan av byggnaden har en längd på mer än 3 m, kan arbetsförstärkningens diameter inte vara mindre än 12 mm. stavar med tvärsnitt större än 40 mm är inte tillåtna.
 • Horisontella klämmor får inte ligga i diameter mindre än en fjärdedel av arbetarna. Av konstruktiva skäl är storleken 6 mm ordinerad.
 • Diametern för vertikal förstärkning beror på höjden på tejpen för grunden av huset. För grunt, vars dimensioner är 80 cm och mindre lämpliga stavar från 6 mm.

Reglerna för förstärkning av tejpfundamentet i den försänkta typen ger användning av stavar av minst 8 mm.

Diagram över typiska sektioner av förstärkningsstänger

Om en byggnad byggs av tegel, är det värt att lägga förstärkningen med en liten marginal. Detta alternativ ger förtroende för designens tillförlitlighet.

Stickfittings

Stödordningen för förstärkning av remsa-fundamentet involverar koppling av stavarna med bindningsmetoden. Ansluten ram har större styrka än svetsad. Detta beror på det faktum att sannolikheten för att bränna metall ökar. Men denna regel gäller inte delar av fabriksframställning. Utanför byggarbetsplatsen är det möjligt att ansluta delarna utan betydande förlust av styrka.

Placering av armering

För att öka arbetshastigheten är det tillåtet att stärka grunden på raka sektioner med svetsmetod. Men du kan förstärka hörnen bara med stickningstråd. Dessa delar av strukturen är de mest ansvarsfulla, så du borde inte skynda dig.

Innan du stärker förstärkning för bandfundament, måste du förbereda material och verktyg. Det finns två sätt på vilka metallbindning utförs:

 • speciell krok;
 • stickmaskin (pistol).

Det första alternativet är tillgängligt, men är endast lämpligt för små volymer. Att lägga förstärkningen i remsa grunden i detta fall kommer att ta lång tid. Annealed wire med en diameter på 0,8-1,4 mm används för anslutningen. Användningen av andra material är inte tillåtet.

Armaturbindningsschema för bandfunderingar

Att bygga ditt hus måste du vara tålmodig och uppmärksam. Du bör inte spara tid och pengar, eftersom det kan orsaka problem vid drift. Med anslutning av stavar längs längden på problemen bör inte uppstå. I det här fallet är processen ganska enkel, det är viktigt att endast observera det minsta antalet överlappningar.

Men hur stickas förstärkning för bandfunder i hörnen? Det finns två typer av hörnfogar: mellan två vinkelräta strukturer och vid korsningen mellan en vägg och en annan.

Båda alternativen har flera tekniker för att utföra arbete. För hörnväggar använd följande:

 1. Hård fot. För att utföra arbete i slutet av varje stav, gör en "fot" i rätt vinkel. I detta fall liknar stången en poker. Fotens längd ska vara minst 35 diametrar, det är bättre att tilldela mer. Den böjda delen av stången är fäst vid motsvarande vinkelräta sektion. Således visar sig att ytterstängerna i ramen på en vägg är förbundna med den andra ytan, medan de inre stavarna är svetsade till de yttre.
 2. Med användning av kragen i den L-formade formen. Förfarandet liknar den tidigare versionen. Men i detta fall är foten inte gjord, men ett g-format element tas, vars sida har en längd av minst 50 diametrar av arbetsförstärkningen. Ena sidan är bunden till ramen på en vägg och den andra till ramen vinkelrätt. Samtidigt måste de inre stängerna vara anslutna till de yttre. Klemmen på klämmorna ska vara tre fjärdedelar av köldväggens höjd.
 3. Med användning av U-formade klämmor. Vid vinkeln behöver du två element, vars längd är 50 diametrar av förstärkning. Var och en av kragen är svetsad i två parallella stavar och till en vinkelrät stång.

Hur man förstärker remsfundamentet ordentligt i trubbiga vinklar. För att göra detta böjs den yttre stången i önskad grad och fästs på den som en ytterligare förstärkning. Interna element är anslutna till externa.

Diagram över korrekt och felaktig förstärkning av trubbiga vinklar

För att lägga förstärkningen i korsningen mellan en vägg och en annan, använd ungefär samma metoder som i föregående fall:

 • överlappar;
 • L-formade klämmor;
 • U-formade klämmor.

Storleken på överlappningar och anslutningar antas vara 50 diametrar. När du arbetar är det värt att komma ihåg de vanligaste misstagen:

 • bindande i rät vinkel;
 • brist på kommunikation mellan externa och interna element
 • längsgående stänger förbinder viskösa korsningar.
Vanliga parringsfel

Upprepa inte dessa misstag när du bygger ditt eget hem.

Användning av krokkrok

Innan du förstärker tejpfundamentet är det värt att veta hur du använder verktyget. En särskild pistol används sällan för privat bostad, polka sådan utrustning kräver extra kostnader. Att investera i ett verktyg är fördelaktigt att bara uppfylla beställningar och inte i byggandet av ett enda hus.

Av denna anledning har kroken blivit det vanligaste verktyget för parning i privata bostäder. Det blir lättare att använda det om du förbereder speciella mallar i förväg. Denna detalj fungerar som arbetsbänk och underlättar arbetet väldigt mycket. Sakerna går snabbare. För att skapa en mall krävs träblock, vars bredd är cirka 30-50 cm och längden får inte vara mer än 3 m, eftersom en sådan arbetsbänk är obekväm att använda.

Det vanligaste sättet att sticka - virka

I träanordningen måste du borra spåren och hålen som ska repetera stavens kontur i ramen. I sådana öppningar läggs bitar av stickningstråd 20 cm långa i förväg, och sedan förstärks stavarna.

För att förstå tekniken för parning kan du överväga exempel. Under konstruktionen behövs två alternativ: för tvärhår (när elementen är vinkelräta mot varandra) och för överlappande leder. I en remsa grund är en andra teknik ofta nödvändig; i konstruktionen av en plåtstruktur kommer den första att vara mest relevant.

För att ansluta den ramade ramen till en enda enhet när man förenar en överlapp bör kroken användas i följande ordning:

 1. anslutningar är gjorda på flera ställen längs leddets längd, är ledningens placering tilldelad så att den befinner sig i den förstärkta profilens djupa del;
 2. tråd viks i hälften och läggs under korsningen;
 3. använd kroken för att haka i slingan;
 4. den fria änden ner till verktyget och ålägga honom med en liten böjning;
 5. börja rotera kroken, vrid tråden;
 6. Ta försiktigt bort instrumentet.

Ett varvtal upprepas 3-5 gånger. Anslutningselement i taget, som görs vid tvärbindning, räcker inte. Att binda förstärkning under remsa-fundamentet i detta fall kommer att vara opålitligt, eftersom fixering vid en punkt inte hindrar elementen från att skiftas.

Riktig anslutning av ramen garanterar pålitligheten, hållbarheten och hållbarheten hos byggnadsdelen.