Lägger förstärkning i stiftelsen

Stiftelsen är grunden för huset. Liksom varje grund måste den vara tillförlitlig. Det är därför för byggandet av stiftelsen med användning av konkreta produkter, som är kända för sin styrka och hållbarhet. Men förutom hållbart material är det nödvändigt att professionellt genomföra byggnads- och installationsarbeten i alla skeden - från att markera platsen för att täta den färdiga grunden. Fel som uppkommit under byggandet av denna del av byggnaden kan leda till att hela strukturen förstörs. Huvuddelen av grundkonstruktionen är relaterad till monteringen av formen, placeringen av förstärkande nät i den och hällningen av den färdiga formen med betong.

Tack vare förstärkningen kommer byggnaden att vara hållbar och stark.

Och om betong är den framtida grundens kropp, är förstärkning dess ryggraden, utan vilken byggnadsbasen inte skulle vara så stark. Därför måste sammansättningen av förstärkningsburet och i synnerhet installationen av förstärkning i fundamentet göras strikt enligt tekniken. Hur korrekt att organisera denna process, och kommer att diskuteras vidare.

Plotmarkering

Formwork installationsschema.

Därför utförs markeringen av den valda platsen för den framtida grunden först. Alla huvudelement bör märkas med hög precision med spänningar och spännband. För områden med komplex terräng kräver byggnivån, liksom en uppsättning skenor. Hjulen på grunden som ska byggas måste noggrant kalibreras så att de senare är strikt raka. Byggplatsen bör vara väl inriktad, medan dess dimensioner ska vara 2-5 m i alla riktningar större än storleken på huset självt. Efter det är det nödvändigt att fortsätta att gräva en gräv, vars botten också måste rengöras och jämnas. En kudde med sand eller grus med en höjd av 12-20 cm placeras i den färdiga grävningen, det lagda skiktet vattnas och försiktigt täppas. Som en vattentätning i källaren läggs ett lager av cementmortel på kudden.

Nu kan du gå vidare till konstruktionen av formen, där förstärkningen läggs och betongblandningen hälls. Det enklaste sättet i detta fall är att använda hopfällbar panelformning från metall, men du kan göra det själv från trä. För att göra detta behöver du brädor med en tjocklek på ca 40-50 mm, den färdiga strukturen är strikt vertikalt installerad i en gräv. Formningen bör stiga ovanför ytan på inte mindre än 30 cm. Denna höjd bestämmer höjden av källaren i huset. Vid samma byggnadsstadium är det nödvändigt att lämna hål för avloppsrör och avlopp för att inte borra en färdigmonolit.

Montering av beslag genom svetsning

Efter det är det nödvändigt att montera det förstärkande nätet och lägga det i fundamentet. Det är bättre att montera förstärkningen med separata segment utanför formen. Ankaret för fundamentet är anslutet till gallret på två sätt: genom svetsning och handstickning. I det första fallet behöver du:

 • tråd och stång fittings;
 • svetsmaskin;
 • måttband;
 • tång;
 • kvarn (bulgariska) etc.

Stödordningen för stiftelsen.

Först böja sig från trådens förstärkning av figuren i form av den ryska bokstaven "P". Eftersom lintarna av dessa figurer är belägna över bredden av den framtida grunden, måste de vara 10-14 cm mindre än denna bredd. Ändarna av figurerna kommer att ligga vertikalt, de måste också vara kortare än grundens höjd för samma avstånd. Antalet förstärkningsräkning beror på den totala längden på grunden som byggs, med hänsyn till det faktum att avståndet mellan varje figur kommer att vara ca 0,5 m. Därefter installeras ämnena vertikalt med hoppare nedåt på ett bestämt avstånd från varandra så att de är en rad. För pålitlighet är det bättre att säkra dem med sladdar och pinnar. Varje segment av förstärkning för fundamentet bör vara av sådana dimensioner att det lätt kan läggas i formen, dvs. ca 2,5-3 m.

Inuti förstärkningen i hovarnas hörn är installerade (svetsade) två armeringsstänger av lämplig längd. På rammens vertikala element i en höjd av ca 20 cm från ländarna är två stavar fästa, vilka i sin tur är förbundna med lintel, vilket skapar förstärkningens nedre bälte. Samma bälte av två stavar som är förbundna med broar längs hela ramen skapas i övre delen av armeringssegmentet. Som ett resultat av detta arbete borde du få ett förstärkningsstruktursegment bestående av två bälten (övre och nedre), som var och en består av fyra arbetsstänger. Det erforderliga antalet segment ska göras för hela stiftet och sedan installeras i formen med sten- eller tegelstöd i höjd från 5 till 7 cm, för att ge den nödvändiga clearance mellan botten av fundamentet och förstärkningen. Förstärkningen av förstärkningen till formen bör vara densamma så att förstärkningsnätet är helt fördjupat i fundamentet. Ändarna av stavarna i intilliggande armeringssegment måste överlappas med 20-25 cm.

Ramens hörnelement är gjorda enligt följande. Armeringsstavarna är böjda i rätt vinkel, deras antal ska motsvara den framtida strukturen, för varje vinkel behöver du 8 sådana förstärkningsstänger. Med hjälp av hörnelement kopplas alla angränsande segment. Stångarnas ändar bör, som i föregående fall, överlappa varje angränsande stång med 20-25 cm. Därigenom kan konstruktionen av armeringsburet för framtida fundament genom svetsning betraktas som komplett.

Wire Reinforcement

Erforderliga verktyg för arbete: hammare, bulgariska, tång, måttband.

Manuell stickning av förstärkningsburet kräver inte speciella verktyg och färdigheter. Det finns flera sätt att sticka, men i alla dessa metoder placeras den första slingan längs spiralspåren i armeringsstängerna, så att hela strukturen håller sig bättre. För konstruktionen av förstärkningsburet med hjälp av handstickning behöver:

 • tråd och stång fittings;
 • måttband;
 • spärrkrok
 • tång;
 • Bulgariska, hammare etc.

Sammansättningen av konstruktionselement förekommer på den ovan beskrivna modellen. Om förstärkningstråden med en diameter av 1,2 mm används för att binda och fixera alla element, så skärs den i segment på 18-20 cm och böjs i hälften. Efter det är de fasta elementen täckta med tråd så att längden på de fria ändarna är 4-5 cm. Håll de fria ändarna med ena handen, haka försiktigt den andra för att binda förstärkningen i slingan och vrid sedan tråden med rotationsrörelser. Strukturella element kan anslutas med förstärkningsklämmor, som kan köpas i en specialiserad butik. Interna och vinkliga korsningar av segmenten är kopplade genom att böja stavarna i rätt vinkel och binda överlappande varandra. Resten av nodanslutningarna av strukturen är anslutna i tvärriktning med förstärkningstråd. Arrangemanget av förstärkningsburet i formen förblir exakt detsamma som i fallet med den svetsade strukturen.

Ytterligare tips

Stiftelse förstärkningsplan.

När du lägger förstärkning för stiftelsen måste du följa några enkla rekommendationer som gör att du kan utföra detta arbete på det mest professionella sättet. Armeringselementets delar ska rengöras noggrant av smuts och skräp. De bör inte vara rost, skalor eller andra främmande ämnen för att undvika kemiska processer som skadar styrkan hos de färdiga betongprodukterna. Märkning av ämnen vid montering bör göras med krita, för dessa märken är de böjda eller avskurna. Var uppmärksam på kvaliteten på de tillbehör du köpt. Närvaron av rost på produkter vid köp är inte ett äktenskap, men krökningen av förstärkningsstänger får inte överstiga 6 mm per 1 löpande mätare. Om vi ​​pratar om utgifterna för förstärkning, kräver en kubikmeter betong i genomsnitt 50-80 kg armeringselement.

I den förstärkta formen hälls betongblandningen gradvis. Varje betongskikt bör inte vara mer än 15-20 cm tjockt, medan det måste försiktigt täppas för att undvika tomrum. För att undvika effekten av puffiness måste betongblandningen i alla lager ha samma konsistens. Efter 7-10 dagar kommer betongen att få tillräcklig styrka, då formningen kan avlägsnas. Därefter tillverkas sandblästring av alla bihålor mellan marken och grunden, och den översta ytan av den färdiga armerade betongstrukturen är täckt med ett vattentätande material.

Fixture clamps

Köp Clamps skyddande skikt för beslag i Voronezh pris 1 gnid / pcs.

Fixture clamps i sortiment: Barnstol, Asterisk, Rack, Takstöd, Cube, Stöd för lösa jordar, Plug, Cone, Clamp Universal Rack.

Fixture clamps

Det är mycket svårt att föreställa sig modern konstruktion utan ett nödvändigt element som "spärrhållare". Hur hände inredning före? Mycket enkelt! Som regel placeras byggare under armering som skulle falla under armen, till exempel en bit av samma förstärkning, brädor, pinnar, grenar och mycket som kommer att tänka på. Resultatet var en krok, otillförlitlig, ojämn struktur som kan få allvarliga konsekvenser. Till exempel, om förstärkningen delvis lämnar betongskiktet, är den utsatt för korrosion och följaktligen har fukt erhållit tillgång till monolit. Det finns ingen accepterad term för att bygga överlevnadsförmåga. I detta fall föreslås att man överväger att överleva i den Heliga Kyrkan för att motstå naturliga och mänskliga effekter utan förlust av förmåga. Höghus är kategoriserade med hög ansvarsskyldighet, och på grundval av detta är säkerställandet av överlevnad den viktigaste uppgiften. I sådana kategorier används både traditionella och speciella system, som endast används vid byggandet av höghus. För framgångsrikt utförande av arbete och överensstämmelse med alla dessa. regler och föreskrifter, byggare använder en speciell typ av låsanordning - spärrklämmor. Huvuddelen av behållare är mångsidighet - dvs gälla alla fästanordningar. Klämmor för förstärkning placeras före betonghällning, fixeringsarmering i förhållande till formen och bildar avståndet mellan förstärkningen och formen för skyddskiktet. sålunda Syftet med fixturklämmorna är att skapa en skikttjocklek mellan formen och det förstärkande nätet. Användningen av klämmor för förstärkning gör det möjligt att undvika fel: manifestationen av förstärkning på väggens eller takets yttre yta när formen och förstärkningen kommer i kontakt. Efter typ av förstärkning finns: vertikalt och horisontellt. De mest populära fixturerna för fixturer är: asterisk fixture fixtur och "Stand" fixture fixtur, liksom väggtjocklek begränsare med "Cone" och "Cork" armaturer ingår i uppsättningen. Föreningen för chefer erbjuder också sådana fasthållare som: barnstol, universell stol, kub, kon, plug, reversibel plugg etc.

Fixeringen av skyddsskiktet för förstärkning är ett högkvalitativt, pålitligt polymermaterial som ger det önskade skyddsskiktet mellan armeringen och formen eller marken. Med hjälp av klämmor kommer det nödvändiga skyddande skiktet av betong att tillhandahållas, vilket förhindrar att redskapen korroderar och följaktligen kommer monoliten att vara i yttersta säkerhet.

Fixturen för vertikala beslag är en klämma en asterisk. Enkelt och nödvändigt.

Armaturen för fittings horisontellt är en fixer en krona, en fixer en pall, en fixer en rack och td.

Klämmor är gjorda av högkvalitativt polymermaterial och överför enkelt temperaturfall och andra armar. Klämmor för förstärkning säkerställer tillförlitlig fixering av armering med en diameter på 8 - 25 mm på det önskade skyddsskiktet.

Förbrukningen per kvadratmeter är i regel från 6 st. upp till 10 st.

Formning Armatur

Förstärkningsarbete är ett av de viktiga stegen i byggprocessen. Om vi ​​betraktar monolitisk bostadsbyggande, så finns det förstärkningsarbeten. Färdiga metallelement, som ger den färdiga gjutningen den nödvändiga hållfastheten, installeras mellan formpanelerna innan gjutningsprocessen börjar. För att anläggningens operativa egenskaper ska uppfylla kraven i standarderna är det nödvändigt att strikt följa de tekniska rekommendationerna och fastställa vilken typ av utrustning som är lämplig för det aktuella fallet.

Användningen av förstärkning vid konstruktion av formning

Urval av förstärkning för formning

För närvarande finns det flera typer av ventiler som används i monolitisk konstruktion. På den plats där arbetet är gjort kommer färdiga strukturer in, det kan vara: volymblock, förstärkningsstänger, galler, profiler och så vidare. För konstruktion av en specifik struktur, oavsett om det är en vägg, en fundament eller en överlappning, används olika modifikationer.

Olika ändringar av förstärkning för konstruktion av formning

Förutom vanligt stål kan för framställning av armeringselement användas höglegerade legeringar och kompositmaterial, såsom kolfiber eller Kevlar. Förstärkningens huvuduppgift är att säkerställa betongstrukturens hållbarhet för spänning och kompression som uppstår under drift.

Förstärkningen kan delas in i två funktionella grupper - arbets- och hjälptillbehör. Den första undergruppen är huvudkomponenten, som står för de flesta av de yttre belastningarna under driften av konstruktionselementet. Arbetsventiler kan skilja sig åt i sektion, vy, storlek etc. De nödvändiga parametrarna bestäms under de preliminära tekniska beräkningarna.

Längden av bypass-stickad förstärkningsnät och ramar av stavar, mm

Hjälpförstärkning (fördelning och konstruktion) - bidrar till enhetlig fördelning av belastningar som verkar på strukturen, den ligger mellan elementen i arbetsförstärkningen. Dessutom innefattar fördelningsventilernas funktionella delar rumslig fixering av arbetsstänger i gjutstyckets kropp. Strukturförstärkning är huvudformningselementet i armerad betongkonstruktion, som är ansvarig för att upprätthålla gjutningens integritet i gjutningsprocessen.

Lång- och tvärförstärkning i ramar av armerad betongkonstruktion

Monteringsinstallation

Montering av förstärkning mellan formningsblock utförs innan hällning börjar. Den nedre delen av ramen eller stången (med vertikal gjutning) fixeras på en liten mängd murbruk, kalibreras i tre dimensioner och lämnas för tiden för betonghärdning. Den övre delen av det förstärkande elementet fixeras med hjälp av specialelement eller är inte fixerad. Vid hällning av horisontella strukturer rullas förstärkningsnätet ut över hela området av formningen eller placeras på speciella ställen.

Konstruktionens huvudsakliga egenskaper, både operationella och estetiska, beror på hur korrekt förstärkningen är placerad i formen. Vid brott mot förstärkningstekniken kan sprickbildning, högar, yttre deformationer etc. uppstå. Den optimala lösningen är att beställa monteringen av armeringselementet av professionella konstruktionsteam.

Armaturklemmer - förbrukningsmaterial som används vid montering av gjutkonstruktioner i monolitisk konstruktion. Enligt tekniska standarder och byggkoder förstärks.

Förstärkningsstrukturer är ett viktigt element i varje byggnad. Armaturerna appliceras på basenhetens överlag, överlappningar, väggar och annat. Funktionerna av förstärkande strukturer är.

I monolitisk konstruktion används ett antal formeringssystem som är avsedda för installation av golv. Generellt sett kan de beskrivas som ett komplex bestående av.

Golvplattor med monolitisk konstruktion kan beställas på företag av konkreta varor, levereras till platsen och monteras med ansökan.

Hur fixar man förstärkningen?

Regler för fastsättning av förstärkning till grundkonstruktionen

Information om hur beslag läggs för att korrekt skapa en stark och pålitlig grund kan vara användbar för alla. En solid och högkvalitativ grund är nyckeln till hållbarheten hos en byggnad av vilken typ som helst, eftersom ett sådant strukturellt element är byggnadsgrunden.

Det är bäst att utföra grundvattnet vid grundbyggandet av ett hus.

Extrem tillförlitlighet och lång driftstid måste vara de grundläggande funktionella egenskaperna av absolut ingen anledning. Ofta utförs förstärkning av förstärkning till fundamentet omedelbart innan gjutningsarbetet utförs. Förstärkningen ska passa in beroende på vilken typ av stiftelse som valdes.

Förstärkningen kan vara i olika kontakt med en blandning av betong. Det finns 5 sätt att kontakta så här:

 • friktion;
 • vidhäftning (förstärkningen kommer att ansluta till betongen genom gjutning av en stålramdel);
 • växelverkan av förstärkning och cementmortel på elektrokemisk nivå;
 • kontakt på skjuvanslutningar;
 • kompression av förstärkningsburet med en blandning av betong under dess krympning.

Vad behövs för att ordentligt lägga förstärkningen i formen och hur har armeringsberäkningen för grunden gjorts?

Nödvändiga verktyg för arbete: måttband, hammare, tång, bulgariska, nippers.

Först och främst krävs stångbeslag. Det är nödvändigt för att kunna neutralisera böjspänningen, vilket kan uppstå på grund av ojämn nederbörd av jorden eller dess svullnad. För att göra detta fixar arbetarna korrekt förstärkningsstänger med en diameter på 10-14 mm under och över längs hela längden av fundamentet. I fallet med att lägga de kritiska strukturerna av sådana stavar bör det vara 6-8 stycken, men i de flesta fall kan det begränsas till 4 bar - 2 till botten och till toppen. För att skydda förstärkningen mot korrosion måste den placeras i fundamentets djup, det vill säga på ett avstånd av 60-70 mm från alla kanter.

Ny teknik gör det möjligt att använda glasfiberförstärkning. På grund av detta är det inte nödvändigt att binda grunden med förstärkning. I detta avseende är det möjligt att spara lite vid beräkning av rebar.

Nästa behöver du en förstärkningstråd. Från det är det nödvändigt att göra hoppare i form av bokstaven P, som senare placeras över hela bredden av grunden. Antalet sådana hoppare kommer att bero på stiftelsens längd, medan i stiftfundamentet bör armeringshöjden vara ca 0,5 m.

Missa inte en viktig punkt. Kärnförstärkning måste vara ribbed (klass A3). Detta är nödvändigt för att det kan gå bra med grunden. Armeringstråden kan ha en slät yta (klass A1). Allt armeringsmaterial måste vara fri från skador och ha en korrosionsbeständig beläggning.

Formationsschema.

Nästa sak du behöver är stickningstråd. Diametern bör vara ca 10-12 mm. Det är nödvändigt att fästa (bindande) tvärgående och längsgående stavar. Att fixera "skelettet" av grunden som ska göras bör bibehålla förstärkningsbrunnen under hällningen av betonglösningen.

Om det finns möjlighet att köpa en speciell konsol för rebar stickning, kommer den här nya enheten att bli något mer lönsam och effektivare än tråd. Dessutom sparar sammansättningen av förstärkningsburet med hjälp av sådana klämmor avsevärd tid.

Men om bindningen fortfarande utförs med hjälp av tråd, bör du veta att det händer: vinkel, enkel, dubbel, dubbel rad, död, kors. Det bör noteras att typen av tråd inte kommer att påverka spärrens kvalitet.

För att förstärkningen ska vara tillräcklig för att lägga grunden är det nödvändigt att tydligt definiera hur mycket förstärkning som behövs på fundamentet. Denna process är inte nödvändig för att vara rädd för. Om det är svårt att göra sådana beräkningar på egen hand kan du använda färdiga existerande tabeller och miniräknare.

När man talar om vilket verktyg som ska användas för montering av spärrhake bör man veta att om du gör det här arbetet med egna händer, kan du inte klara utan en krok för stickning av spärrhake.

En bunt kan tillverkas med vanlig tång (som tidigare nämnts), men det kan ta mycket tid. Det är bättre att använda en speciell krokkrok, som kan vara automatisk. Du kan gå och köpa en speciell professionell pistol.

En krok för läggning är ett handtag som fäster en böjd stålstång. Det här verktyget är enkelt, bekvämt, lämpligt i fall där det finns lite arbete. Det är billigt, men kännetecknas av tillförlitlighet och hållbarhet. Dess enda nackdel är att arbetets hastighet inte kan utvecklas med hjälp av det, med ett stort antal buntar kan denna process snabbt bli uttråkad.

Det är mer lämpligt att i detta fall använda en automatisk krok för läggning. Under handtagets framåtriktade rörelser roterar kroken, och därför är vridprocessen mycket snabbare. Att använda en automatisk krok är ganska enkel, det ger dig möjlighet att utveckla en effektivare arbetshastighet och kommer att vara ganska lång tid. Priset på den automatiska kroken är något högre än den vanliga armaturen, vilket är en nackdel. Några byggare uppfann en hemlagad automatisk krok: En böjd spik är fastspänd i skruvmejselpatronen, varefter allt arbete måste utföras enligt samma princip.

Element som kommer att behövas för att ordentligt lägga ankaret:

 • beslag;
 • svetsmaskin;
 • förstärkningstråd;
 • stickning tråd;
 • hakan eller skruvmejsel med en böjd spik.

Befintliga metoder för förstärkning av strukturer med ramsystem och nät

Schema för förstärkt monolitisk remsa grund

Förfarandet för förstärkning av en konstruktion på byggarbetsplatsen med hjälp av galler och ramsystem, som är monterade från förstärkningsstänger med en tvärsnittst diameter som inte överstiger 32 mm, fortsätter med följande typer av anslutningar:

Den vanligaste metoden har alltid varit och fortfarande svetsar, vilket måste utföras manuellt. Denna typ av förening är enkel och mycket populär, men det kan knappast kallas ideal.

Effektiviteten av denna metod reduceras på grund av arbetsflödenes större arbetskraft med en ökad mängd arbete som måste utföras för installationen av ramkonstruktionen. Samtidigt är det nödvändigt att använda ett stort antal arbetare som arbetar med svetsprocessen, vilket kommer att påverka de därmed sammanhängande kostnaderna.

Brist på svetsmetod

Formwork installationsschema.

Höga temperaturer under det svetsade arbetet "släpp" staven på den förstärkta härdade staven, vilket inte på bästa sätt påverkar dess hållfasthetsegenskaper.

Om förstärkningsstångens tvärsnittsdiameter visar sig vara mer än 20 mm rekommenderas inte svetsning för formning i detta fall.

Ramkonstruktionen, som installeras genom svetsning, kännetecknas av ökad styvhet, vilket ger strukturen sprödhet. I detta avseende kommer sannolikheten för brister i området med svetsade fogar att förbli vid arbetets skede med en vibrator eller under hela driftstiden.

Det bästa alternativet för bildandet av ramen är en viskös metod att sammanfoga stavar i strukturen för förstärkning av fundamentet.

Funktioner av tillämpningen av den viskösa metoden

Schema för parning av förstärkning.

Idag blir metoden att binda förstärkningsstänger för att stärka grunden för det förstärkande buret alltmer populär på Rysslands byggplatser. Den mest populära sådan metod förtjänar sig i segmentet av låg privat byggande.

Oftast är anknytningen av grundramen bunden med den manuella metoden, vilket kräver involvering av högkvalificerade specialister. Verktyg för handstickning är enkla hushållstänger eller speciella krokar.

Vid manuell stickning av förstärkningsstavar i en enda förstärkningsbur, är det nödvändigt att utföra skarvning av stålstänger med en överlapp följt av stötknoppning av sådana stavar på flera ställen (oftast är ligering utförd i mitten och längs kanterna av strålen).

Som ett sätt att sticka kan du ta en ståltråd med stickningsegenskaper, som har en tvärsnittsdiameter på högst 1,2 mm.

Trådtjockleken i vart och ett av fallen beror på de individuella parametrarna hos förstärkningsstängerna som används. Om stavar med jämn profil förbereddes för bindning skulle arbetsintensiteten hos sådant arbete öka väsentligt, eftersom böjning av krokarna är nödvändig för framgångsrik bindning.

En sådan metod att binda fundamentet med förstärkning kännetecknas av höga egenskaper hos den tekniska processens arbetsintensivitet, och idag försöker ett stort antal byggare att hitta ett sätt att förbättra parningstekniken och förenkla den.

Hur man gör installationen av förstärkning i byggnadens bas?

Scheme of reinforced slab foundation.

Installationen av förstärkningsprodukter utförs i enlighet med alla tekniska krav och i arbetsordningens prioriteringsordning:

 • genomförande av förberedande arbete med elementen i ramen
 • slinging process;
 • installation av strukturelementet till lämplig plats
 • anpassning av projektets strukturella element
 • processen med parning leder.

Förberedelser för arbete vid installation av konstruktion utförs i etapper och innefattar inspektion av var och en av elementen, rengöring av dem från förorening. Vid behov används en borste med stålborste för detta ändamål. Rätning utförs även om tillståndet hos det föremål som inspekteras kräver det.

På grund av det faktum att installationen av förstärkningsstänger i fundamentet är en åtgärd som bestämmer framtida tillförlitlighet och styrka i byggnadens grund, måste detta stadium behandlas med ansvar.

För korrekt montering av konstruktionselement, fastsättning av produkter och utförande av monteringsarbete på ramen, krävs minst 3 personer.

Högkvalitativ installation av förstärkning i stiftelsens utförande bör utföras smidigt, arbetstagare bör använda speciella signaler som indikerar början på sådana åtgärder som att sänka och höja strukturelementet till lämplig plats.

Om konstruktionen av förstärkning för formning är installerad i grävningar eller grävningar, måste strukturella element levereras med särskild utrustning, såsom spår och brickor.

Stålförstärkning för bandfundament: anslutning och installation

Att fylla grunden för det framtida hemmet kräver särskild uppmärksamhet. Den vanligaste grunden är ett tejp - det är en sluten slinga av betong som fördelar hela byggnadens vikt till marken.

För att förstärka betongens styrka används förstärkning, det vill säga metallstavar - förstärkning - läggs till betonggjutningen.

Stärka dess struktur så att sprickor inte bildas, vilket uppstår på grund av markfluktuationer, temperaturfall etc.

val

För att välja rätt förstärkning måste du först bestämma vilken typ som passar stiftelsen. Stålstänger kan ha en jämn yta (betecknad som A1) eller med korrugerad (A2, A3, A4, etc.).

Armatur A1 (montering) har mindre vidhäftning till betong, så det används i den delen av basen där det kommer att finnas mindre belastningar.

Arbete, beslag A3, har tre typer av utskjutningar:

 • seglformad, ökar armeringsmotståndet för att bryta laster, används för tunna väggar;
 • ring, vanligtvis inhemsk produktion, ökar vidhäftningen till betong, konstruerad för kraftfulla betongkonstruktioner;
 • blandad, kombinerar fördelarna med båda typerna.
Armaturen kan säljas i form av stålstänger, svetsat nät, vilket produceras i produktion eller i spolar.

Men fortfarande har metallförstärkning en större styvhet och anses vara det mest tillförlitliga materialet för att stärka grunden.

Arbetsstadier

 1. Utarbeta ett projekt där alla funktioner i marken kommer att beaktas baserat på geologiska studier. Beroende på dem är det värt att bestämma vilken typ av grund, dess djup, för att göra beräkningar om kommande kostnader.
 2. Webbplatsberedning - avlägsnande av ett bördigt lager och teckning av den framtida basen. Alla avstånd mäts med ett måttband, pinnarna drivs in i marken på ett avstånd av ca 30 cm från varandra, de måste installeras i stället för hörnen. Mellan dem dras sladden eller tjocka strängar. Var uppmärksam på att hörnen är strikt rektangulära, speciellt om du måste bygga ett hus från en bar.
 3. Efter grävningen har grävts, är det nödvändigt att lägga en sandkudde ca 10-15 cm tjock vid botten för att komprimera jorden. Ofta fuktas sand med vatten för maximal krympning, men det är nog, men på vissa markar bör geotekstiler ibland användas för att förhindra att grundvattnet tränger in och inte förstörs till grunden.
 4. Nästa steg är sammansättningen av formen av träpaneler, höjden regleras av nivå, alla luckor är stängda med film eller annat material.
 5. Den viktigaste punkten - installation av ventiler. Beroende på korrektheten hos parningen och placeringen av stålstängerna beror på stiftheten och styrkan i stiftelsen.
 6. Hällning av betongblandningen i den resulterande strukturen. Nu är det bara att vänta på fullständig torkning och härdning, vilket sker inom 3-5 dagar och beror på vädret.

Som du kan se är nästan alla steg inte svåra att utföra, förutom förstärkning, vilket kräver viss kunskap och färdigheter.
Det är viktigt att komma ihåg att det ska finnas öppningar för olika kommunikationer.

Trappförstärkning

Om byggarbetsplatsen har stora höjdskillnader, hälls grunden med steg som förstärks enligt ett visst mönster:

 1. Förstärkningsstegen sträcker sig 1 meter från kanten.
 2. I den övre delen bör man placera stavar med en längd av 2 meter, mitt skulle falla mitt på kanten.
 3. Horisontella stänger ska placeras efter en och en halv meter från varandra.

Förstärkningshörn

Många misstag görs vid förstärkning av hörnen, men de får aldrig tillåtas, eftersom den här platsen upplever flerriktad belastning och felaktig installation av förstärkningsstänger leder till att fundamentet inte är en monolitisk struktur, men en uppsättning av enskilda delar kommer sprickor att dyka upp, betongen kommer att exfoliera.

Vanligtvis används en enkel skärning utan extra förstärkning vertikalt och horisontellt, vilket inte säkerställer styrkan hos hela fundamentet.

Om det är nödvändigt att förstärka en ojämn vinkel, bör flera L-formade stavar användas, anordnade på ett visst sätt. Designen är förstärkt med ytterligare kors.

Anslutningsmetoder

Det finns två sätt att ansluta stålstavar tillsammans.

Svetsning är en snabb och inte svår process, men det har flera nackdelar:

 1. På grund av den höga temperaturen förändras metallens egenskaper.
 2. För att svetsaggregaten ska vara starka krävs högkvalificering av svetsaren.
 3. Svetsning ökar konstruktionens styvhet, vilket ökar sannolikheten för att den bryter mot dess integritet vid hällning av betong.

Stickning är det mest effektiva sättet, även om det tar längre tid. Stickning är gjord med tråd med tang och en speciell krok.

Beräkning av förstärkning för bandfunderingar

Innan du köper måste du beräkna önskad mängd material:

 1. Beräkna längden på alla väggar. Låt oss till exempel ta en grund med en längd av 12 m, en bredd på 6 m och en skiljevägg på 6 m. Omkretsen kommer att vara (12 + 6) x2 + 6 = 42 m.
 2. Eftersom 4-kärnsystemet huvudsakligen används, multipliceras resultatet med 4. Vi får 168 m.
 3. Vi måste ta hänsyn till lanseringen av stavarna när vi går med, så vi lägger till ca 10-15% till detta resultat, vi får 168 + 17 = 185 m. Vi behöver så många meter stålstänger att de ligger horisontellt.
 4. Nästa steg är beräkningen av antalet tvärgående och vertikala stavar. Basarbredden är 35 cm, höjd - 90 cm. Vi beräknar omkretsen av den resulterande "rektangeln". Vi får 35x2 + 90x2 = 250 cm, det vill säga vi behöver 2,5 meter förstärkning var 50 cm.
 5. Vi delar längden på väggarna med 50 cm (rekommenderat steg) och vi får antalet sådana rektanglar: 12 m: 50 cm, vi får 24 rektanglar, vi lägger till ytterligare två i hörnen - totalt 26 stycken.
 6. På samma sätt räkna numret på väggen vid 6 m, vi får cirka 10 stycken.
 7. Vi hittar det totala antalet - 26x2 + 10x3 = 82 st.
 8. Eftersom det tar två och en halv meter till en rektangel, överväger vi hur många tillbehör vi behöver: 82 st. x 2,5 m = 205 meter.

Vid beräkningen tar hänsyn till det faktum att ibland vertikal förstärkning är något djupare i marken för stabilitet, därför bör höjden i detta fall ökas.

För att inte bli förvirrad i en stor mängd data, rita ett diagram som beskriver de platser där alla leder, horisontella och vertikala stavar kommer att vara placerade.

diameter

Alla tillbehör är uppdelade i flera typer beroende på vilken diameter det har. En liten diameter på 6-8 mm är typisk för släta tvärstänger, den är också lämplig för vertikal förstärkning.

För längsgående förstärkning är en diameter av 10 mm och över lämplig.

stickning

Som redan nämnts kan bindning av element tillverkas av aluminium eller ståltråd med hand med hjälp av tänger.

Dessutom kan du använda självhållande klämmor, de behöver inte specialverktyg.

Mycket lättare att arbeta med att koppla en specialpistol, tråden matas från en speciell spole och knuten knyts automatiskt på 5 sekunder. Minus en - den höga kostnaden för verktyget.

om

För enkelhets skull förstärks ramverket för förstärkning först utanför grävningen. Det är bekvämare att montera de enskilda sektionerna, vilka är anslutna efter installationen.

Därefter placeras delarna av ramen i en grävning för grunden på tegelstenar eller speciella plastbitar, vilka används som stopp, de ger också en teknologisk lucka underifrån.

Förstärkningen får inte komma i kontakt med formen och marken så att det inte finns någon korrosion.

schema

Det är nödvändigt att stärka stiftets övre och undre delar, därför är längsgående stavar placerade under och över, vilket tar på huvudbelastningen.

Om den tvärgående och vertikala förstärkningen utförs med en enda stålstång, som böjs av bokstaven G, kommer detta att öka styrkan i strukturen, eftersom den blir monolitisk.

I detalj om förstärkningen av remsa grunden kan du lära av den här videon:

mark

När du väljer, var uppmärksam på märkningen:

 • Den vanligaste A3 bredvid indexet "C" - betyder att du kan applicera svetsning;
 • "K" - ökat motstånd mot korrosion;
 • "T" - stärkt genom värmebehandling;
 • "B" - utformad för avgasning.

Kostnad för

Priset beror på stålstångens diameter och längd. Varierar mellan 300 och 400 rubel. för en stålstång med en längd av 12 m.

Vissa företag erbjuder att köpa fittings på vikt. För att göra det är det nödvändigt att beräkna hur mycket en meter väger, på grundval av detta, för att fastställa den nödvändiga kvantiteten, är priset per ton ungefär lika med 20-25 tusen rubel.

Du kan ta reda på hur du installerar ett sådant golv som parkettgolv här.

På egenskaperna hos polyuretan golv sockel, liksom metoder för att klippa och installera denna gjutning siteite i vår artikel.

recensioner

"Vi försökte använda ny sammansatt förstärkning i förlängningen. För grunden av huset vågade de inte, för materialet är nytt, sällan vem använde det. Plus en, men allvarlig - ljushet. Bekvämt placerad, ansluten till speciella klämmor. Enligt tillverkaren kan den stå emot tunga belastningar, vi kommer att se med tiden, medan vi är nöjda. "
Artyom, Rostov

"Jag svetsade mellan stålstavarna till grunden, då blev jag torterad för att installera hela strukturen i en gräv, det visade sig vara tufft och tungt. I framtiden kommer jag att göra mindre avsnitt för bekvämligheten. "
Mikhail, Orsk

"Byggarna uppmanade oss att sticka ankaret med plastklämmor, och det fungerade verkligen snabbt och billigt. Endast det är nödvändigt att ta hänsyn till att en sådan metod inte är lämplig för vintern, i den kalla plasten kan det brista. "
Karina, Bratislava

"Vi uppfyllde den klassiska grunden enligt alla regler, med installationen av förstärkning, som var bunden med tråd, blev allt beräknat. I slutändan är allting tillförlitligt och hållbart, men vi fick veta att det var möjligt att spara på mängden förstärkning, det var inte nödvändigt att använda den så mycket. Vilken av oss har rätt, tiden kommer att berätta. "
Kärlek, Vladimir

ARMATURE CLAMPS

Ventilerna är runda (skyddande skikt).

Ett brett sortiment av spärrklämmor erbjuds, som kan köpas från oss till rimliga priser och i vilken volym som helst. Här kan du köpa armaturer "asterisk", "stol", "triangel", "kon", "kub".

Klämman 5/1, kontinuerlig. Den används med förstärkning med en diameter av 5 mm. Ger ett skyddande skikt på 10 mm.

Lås 5/15, fem stiffeners. Den används med förstärkning med en diameter av 5 mm. Ger ett skyddande skikt på 15 mm.

Lås 5/20, fem styvare. Den används med förstärkning med en diameter av 5 mm. Ger ett skyddande lager av 20 mm.

Lås 5/25, fem styvare. Den används med förstärkning med en diameter av 5 mm. Ger ett skyddande skikt på 25 mm.

Lås 5/30, fem stiffeners. Den används med förstärkning med en diameter av 5 mm. Ger ett skyddande skikt på 30 mm.

Kläm 12/20, fem styvare. Den används med förstärkning med en diameter på 10-12 mm. Ger ett skyddande lager av 20 mm.

Klämma 12/30, fem styvdelar. Den används med beslag med en diameter på 12 mm.
Ger ett skyddande skikt på 30 mm

Universalarmaturklämmor "Triangle".

Dessa plastklämmor är utformade för att bilda ett skyddsskikt i vertikala och horisontella plan.

De används med byggnadsbeslag med en diameter på 5 mm, 8 mm, 10 mm (universalklämmor "Triangle" 15, 20, 25).

Universalarmaturer "Triangle" armaturer ger ett skyddsskikt från 15 mm till 25 mm.

Universal fixer 5,8,10 / 15 "Triangle". Den används med ventiler med en diameter av 5 mm, 8 mm, 10 mm. Ger ett skyddande skikt på 15 mm.

Universal fixer 5,8,10 / 20 "Triangle". Den används med ventiler med en diameter av 5 mm, 8 mm, 10 mm. Ger ett skyddande lager av 20 mm.

Universal fixer 5,8,10 / 25 "Triangle". Den används med ventiler med en diameter av 5 mm, 8 mm, 10 mm. Ger ett skyddande skikt på 25 mm.

Fixers fixtures "pall".

Designad för att bilda ett skyddande skikt i horisontella plan. Fixturstolarna "pall" kan användas vid skapande av fundament, golv av betong och uppförande av golv i byggnader. De används med byggnadsbeslag med en diameter på 4 mm till 14 mm (klämmor "Highchair-15", 20, 25, 30, 35). Fixers "Stol" förstärkning ger ett skyddsskikt från 15 mm till 35 mm.

Fixer "Stol-15" 4-kärna.
Anbringas med byggnadsbeslag med en diameter från 4 mm till 14 mm.
Ger ett skyddande skikt på 15 mm.

Fixer "Stol-20" 4-pelare.
Anbringas med byggnadsbeslag med en diameter från 4 mm till 14 mm.
Ger ett skyddande lager av 20 mm.

Fixer "Stol-25" 4-kärna.

Anbringas med byggnadsbeslag med en diameter från 4 mm till 14 mm.
Ger ett skyddande skikt på 25 mm.

Fixer "Stol-30" 4-kärna.

Anbringas med byggnadsbeslag med en diameter från 4 mm till 14 mm.
Ger ett skyddande skikt på 30 mm.

Klämma "Stol-35" 4-pelare.
Anbringas med byggnadsbeslag med en diameter från 4 mm till 14 mm.
Ger ett skyddande lager av 35 mm.

Klämbeslag "Nagel".

Designad för att bilda ett skyddande skikt på förstärkningens ändar, även för att fästa de inbyggda plattorna på den.

Den används med byggnadsbeslag med en diameter av 8 mm och 4 mm (klämmor "Nagel" och "Nagel small").

Den används med beslag med en diameter på 8 mm.

Klämma "Nagel liten".

Den används med ventiler med en diameter av 4.

Fixtures "Asterisk".

Clamp Asterisk är utformad för att bilda ett skyddsskikt i vertikala plan.

Asterisken används med byggnadsbeslag med en diameter på 4 till 20 mm (universalklämma nr 15 "Star", nr 25, nr 20 / 4-10, nr 30 / 5-16, nr 40 / 5-16, nr 50 / 5- 16).

De används med ventiler med en diameter av 5 mm (klämmor 5/10, 5/15, 5/20, 5/25, 5/30), 10-12 mm (klämma 12/20), 12 mm (klämma 12/30). Ge ett skyddande skikt från 10 mm till 30 mm.

Asteriskklämmor ger ett skyddande skikt från 15 mm till 50 mm.

Fixer universal nr. 15 "Asterisk". Fastsätts på fittings med en diameter från 4 till 20 mm. Ger ett skyddande skikt på 15 mm.

Universal fixator nr 25 "Asterisk". Fastsätts på fittings med en diameter från 4 till 20 mm. Ger ett skyddande skikt på 25 mm.

Universal fixator №15 / 4-10 "Asterisk". Fastsätts på fittings med en diameter från 4 till 10 mm. Ger ett skyddande skikt på 15 mm.

Universal fixator №20 / 4-10 "Asterisk". Den används med ventiler med en diameter av 4 till 10 mm. Ger ett skyddande lager av 20 mm.

Universal fixator №25 / 5-16 "Asterisk". Fastsätts på fittings med en diameter från 5 till 16 mm. Ger ett skyddande skikt på 25 mm.

Universal fixator №30 / 5-16 "Asterisk". Den används med ventiler med en diameter av 5 till 16 mm. Ger ett skyddande skikt på 30 mm.

Universal fixator №35 / 5-16 "Asterisk". Fastsätts på fittings med en diameter från 5 till 16 mm. Ger ett skyddande lager av 35 mm.

Universal fixator №40 / 5-16 "Asterisk". Den används med ventiler med en diameter av 5 till 16 mm. Ger ett skyddande skikt på 40 mm.

Universal fixator nr 50 / 5-16 "Asterisk". Den används med ventiler med en diameter av 5 till 16 mm. Ger ett skyddande skikt på 50 mm.

Fixture clamps universal "Rack".
Designad för att bilda ett skyddande skikt i horisontella plan. Fixerhöljet Racket appliceras med beslag d från 4 till 25 mm i ett plan och d från 4 till 16 mm i det andra planet. Armaturen Universal FSU 15/25 / 12-25 ger ett skyddsskikt på 15 respektive 25 mm.

Fästklämma "Takstöd".

Fästet "Takstöd" är utformat för att bilda ett skyddande skikt i horisontella plan. Den används med förstärkning d från 4 till 32 mm. Stödklemmen 35/40/45/50 ger ett skyddsskikt av 35, 40, 45, 50 mm.

PP-22 och PP-24 pluggar är konstruerade för att förhindra att betong kommer in i röret.

Kläm universal "Rack" FSU 15/25 / 12-25. Den används med ventiler med en diameter på 4 till 16 mm. Ger ett skyddande skikt av 15 respektive 25 mm.

Fixer är universal Rack 10/15/20/25. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 20 mm. Ger ett skyddande skikt av 15,20,25,30 mm.

Fixer "Rack" 15 / 4-12. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 12 mm. Ger ett skyddande skikt på 15 mm.

Fixer "Rack" 20 / 4-16. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 16 mm. Ger ett skyddande lager av 20 mm.

Fixer "Rack" 25 / 4-18. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 18 mm. Ger ett skyddande skikt på 25 mm.

Fixer "Rack" 30 / 4-18. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 18 mm. Ger ett skyddande skikt på 30 mm.

Klämma "Rack" 35 / 4-18. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 18 mm. Ger ett skyddande lager av 35 mm.

Fixer "Rack" 40 / 4-18. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 18 mm. Ger ett skyddande skikt på 40 mm.

Fixer "Rack" 50 / 4-18. Den används med ventiler med en diameter av 4 mm till 18 mm. Ger ett skyddande skikt på 50 mm.

Klämma takstöd 35/40/45/50 universal. Den används med ventiler med en diameter på 4 till 32 mm. Ger ett skyddande skikt av 35, 40, 45, 50 mm.

Takstöd 50-60 universal. Den används med ventiler med en diameter på 4 till 32 mm. Ger ett skyddande skikt av 50 respektive 60 mm.

Kåpan PP-22 används med PVC- och HDPE-rör för att förhindra ingrepp av betong.

Kåpan PP-24 används med PVC- och HDPE-rör för att förhindra ingrepp av betong.

Kåpan PP-22-n används med PVC- och HDPE-rör för att förhindra ingrepp av betong.

Kåpan PP-26-n används med PVC- och HDPE-rör för att förhindra ingrepp av betong.

Klämman Cone används med rör PVC och PND.

Ger snäv kontakt med skyddsrörsbegränsaren med formningsytan och förhindrar eventuell ingrepp av betong i rörbegränsaren.

Vi erbjuder dig att bekanta dig med de ungefärliga priserna för ventilarmaturer:

Fixture clamps

Vid alla byggnadsarbeten är det alltid nödvändigt att ta hänsyn till kvaliteten och tillförlitligheten hos de material som används i konstruktionen, utan att bortse från detaljerna.

Ansvarigt och professionellt tillvägagångssätt för alla stadier av byggnadsarbete är nyckeln till högkvalitativt arbete och efterföljande långsiktig drift av anläggningar.

En viktig del av byggprocessen är skapandet av ett skyddskikt under betong, vars tjocklek bildas i enlighet med de etablerade byggnadsdokumenten. Direkt med hjälp av sådana fixeringselement som fixare för förstärkning och den erforderliga tjockleken skapas.

Användbara funktioner

Förutom huvudfunktionen utförs behållarbeslag många fler användbara funktioner och har ganska positiva egenskaper. Moderna plasthållare för förstärkning förenklar inte bara processen att betonga ytan utan också utföra funktionen att skydda förstärkningen från korrosion, förhindra rost vid ytbehandling och eliminera också möjligheten att separera armeringsnätets konturer på väggarnas och takens ytor när man förenar formning och förstärkning strukturer.

Direkt med hjälp av hållare skapas ett tillräckligt starkt skyddsskikt, som vanligtvis sträcker sig från 10 till 100 mm, och specifika dimensioner beror på objektets specifika syfte och dess byggprojekt.

Klämmor från vårt företag

Klämmor för ventiler från vårt företag, som presenteras i många olika typer och alltid är tillgängliga för försäljning även i stora volymer, är universella och lämpliga för drift med valfria typer av ventiler.

Klämmor för beslag av alla typer av tjocklek, typ, storlek och diameter finns alltid i lager i butiken och kan köpas till företag som specialiserat sig på konstruktion. Vårt företag garanterar kvaliteten, tillförlitligheten och styrkan hos de material som produceras och kommer att fungera som det bästa alternativet för fastsättning av element för det förstärkande nätet.

Eftersom armaturer för förstärkning uteslutande är förbrukningsvaror, som förblir i den slutliga konstruktionen under betongen, såg tillverkaren till att dessa produkter inte deformeras från något aggressivt medium och påverkas inte av temperaturfluktuationer. Dessa egenskaper möjliggör användning av klämmor för ventiler i praktiskt taget alla klimatzoner.

Montering av formen till stiftelsen med egna händer

För djupfryst, lövande jordar, speciellt om en tung byggnad (eller en flerhusbyggnad med ett litet basområde) placeras på fundamentet, är det att föredra att välja betongfunderingar.

 • från en monolitisk platta,
 • band,
 • Band-columnar,
 • columnar.

Torv, silt eller jord med en svag bärkapacitet kräver endast en monolitisk platta.

Valet av stiftelsen bestäms vid husets konstruktionsstadium. För varje grund och dess forma har sina egna egenskaper. Formning kan vara:

 • avtagbart förarbete (det kan återanvändas),
 • fast formning (återstår som en del av grunden och dess återanvändning är omöjlig, till exempel asbotubas eller polystyrenskumrör).

Nödvändiga material

Oftast gör de i montering med låga byggnadsstrukturer monolitiska och remsa med en träskärm av formning.

En träsköld är gjord av träd av barrträd (mindre ofta lövträd). Brädan (och särskilt mellanrummen mellan brädorna) ger gjutningen en ojämn sidoyta, så dessa skärmar är dessutom kompakta, inriktar sig på kartong eller linjer insidan med en tjock plastfilm. Annars är ytan för ojämn och kommer då att kräva extra kostnader, tid och material för utjämning, och ibland är det svårt att ta bort formen.

Häll vanligtvis ett betonglag med en höjd och en bredd på ca 40 cm - ett tjockare lager hårdas längre. Om vägghöjden behövs mer, sedan efter det att det första skiktet har hårdnat, förskjutas förskjutningen högre och ett nytt lager hälls (vanligtvis härdas betongen i 2 dagar och innan man häller ett nytt lager, för bättre lagring av skikten är det vanligtvis nödvändigt att hugga ytan på det första lagret med ca 0,5 cm ). Eller omedelbart göra en hög fyllning, och vänta sedan tålmodigt och länge.

Spånplatta 18-20 mm, används på samma sätt som plywood. Nackdelen är möjligheten att spånskiva spånskiva, så det är viktigt att lägga filmen innan den hälls. Ja, och återanvända spånplåt då tveksamt. Cementscementplattor är mer hållbara och förblir ofta ett konstruktionselement.

Metallvalsade och plåtar, du kan göra en avtagbar och icke-flyttbar formning design. I den privata husbyggnaden används metall sällan - materialet är dyrt. Det ger emellertid en nästan perfekt yta. Ofta kan sådan formning bokas för uthyrning från en bygggrupp som bedriver konkreta stiftelser.

Syntetiska material - höghållfast polystyren, glasfiber, glasfiberlaminat, getinaks. Utvidgad polystyren i form av blockformar, där en armerad betong "gitter" av tjocka balkar bildas, kan sedan förbli en del av strukturen, såsom isolering och vattentätning.

Förberedelse för montering av panelformning för bandfundament

Träens självgjorda träning, som regel avtagbar, används när basens del (socle) stiger över jorden och består av:

 1. Skölddel, det ligger intill betongen, det är planet för bildandet av strukturen. Den är sammansatt av ett bräda med en tjocklek på 20-30 mm, bredd 150-250 mm. Den erforderliga ytan monteras från horisontella brädor och fästs med tvärstänger (sömnadstygn), stavens steg är 5-5-1 meter, desto större är betongens vikt i formningen, desto oftare steget. Naglar drivs in från sidan av skölden mot betongen och försiktigt laddar om locken. De ska vara ca 10-20 mm längre än förpackningens totala tjocklek, spetsens utåtgående ändar vinklar vinkelrätt mot skärmens yta. Det är önskvärt att den nedre änden av fästremsorna är längre än skärmen och skärps - så kan skärmarna drivas in i marken runt grävens omkrets.
 2. Fästelement och distanshållare som måste hålla formen från deformation, vilket sker under betongens vikt. Använd bultar, trästänger (balkar), förstärkning, screed. Klämmor är gjorda som håller formen på toppen (eftersom betongen kommer att brista sina väggar) och strutarna - monterade i en vinkel med betoning på marken, balkar.
 3. Stödställen för tillfällig fastsättning. Används när betongbalkar, grillar, golv. Racks är vanligtvis gjorda av virke, ofta med en breddning från ovan. Ju fler ställen och bredare deras bärare, desto bättre. Vid gjutning av ett högt (upphöjt över marken) grillning av en kolonnfundament, kan staplar av tegel användas som rack under underkroppens nedre skärm.
 4. Vattentätning - film, takmaterial.

Läs också guiden om hur man gör en remsa grund för ett bad.

Köpt ett polykarbonat växthus? Att hantera sin konstruktion kommer att hjälpa den här artikeln.

Formning för hällda inlägg

Vanligtvis är borrhålen borrad runt byggnadens omkrets för kolumnarfundamentet, och bredden är gjord längst ner och överst på varje - "häl" och "kudde". De tillhandahåller en stor pelare stödområde. Det visar sig något som liknar den gamla trådspolen.

Att göra pelare utan utvidgning är oönskade. Faktum är att pelaren med utvidgning är ett försök att spara material, eftersom det är den breda undre delen av pelaren som är viktig för att stödja huset. Hålets kropp kan vara av mindre diameter, med korrekt förstärkning kommer det inte att påverka dess egenskaper.

Om det inte är möjligt att göra en breddning (häl) genom beräkning, måste antingen samma "arbetsdiameter" lika med häldiametern göras för hela stapeln, eller antalet tunnare pelare ska ökas. Det är exempelvis nödvändigt att inte längre ha 10 pelare 250 mm med en bredd på 500 mm, men 10 pelare med en diameter på 500 mm eller 20 pelare på 250 mm med en bredd på 250 mm. Det vill säga en ökning av förbrukningen av betong är uppenbar. Formen för en sådan pelare är traditionellt tol (takfilt), placerad i ett hål eller en polystyrenskumhylsa, men formen kan installeras ovanför gropens nivå.

Men vi måste komma ihåg att stapeln är insvept, även om den är hydroisolerad, men som stöd fungerar den bara under utvidgning (det vill säga det fungerar inte längs postens längd). Därför är det bättre att utföra en pelare utan en lägre utbredning utan omslag eller använda kartong som en formning. Det är inte vattentätt, men förhindrar bara betonggelén att komma in i marken. Då måste du noggrant vattentät toppens yta. I botten av gropen är det nödvändigt att lägga en polyetenfilm så att den kan klättra väggarna 10-15-15 cm - detta (såväl som kartongformning) förhindrar att betongmjölken snabbt går in i marken. Om det lämnar, kommer lagerets (viktigaste) lager av betong att försvagas.

Du borde inte använda asbestcementrör som ett förarbete: deras sidodel fungerar inte, och om diametern är liten - 150-200 mm, så finns det inget nödvändigt stöd. Dessutom garanterar ingen att det inte finns några hål i ett smalt rör. Asbestcementrör med en diameter av 250 mm ger en bra stödarea, men de är också bra som ett förarbete endast för lösa sandiga jordar och samtidigt dyra. När ett rör hälls på en förstärkning, sparar de aldrig, asbeströr i sig kommer inte att ge grunden till styrka.

Som ett formverk för pelarna kan du använda termohusets fasta formade element - varje element är en lådformad struktur gjord av expanderad polystyren, utan botten och ett lock, med inre partitioner som ger styvhet. Den inre volymen kan vara cylindrisk, ribbad, kvadratisk. Varje formningselement har utskjutningar och hål av typen Lego, vilket kommer att säkerställa korrekt montering. Blocken är installerade i hålet på den önskade diametern, beslag är fasta i dem, då fyllningen är gjord.

Förstärkning av grundskiktet

Förstärkning är nödvändig för att ge den skapade monolit den nödvändiga styrkan. Eftersom förstärkningsstängerna kan användas med olika diametrar och tvärsnitt, tråd och nät med olika storlekar på cellen. Ankaret ska skapa en rumslig fast ram inuti blocket (plattan, pelaren). Det vill säga, alla dess element måste vara stift kopplade till varandra. Det är bäst att använda svetsning, men du kan fästa stavar och tråd med en vridning. Lägg bara på ett lager av betong och hällde enda stavar förstärkningseffekt inte ger.

Förstärkningen av förstärkningen från betongens ytterkant är inte mindre än 5 cm, det är särskilt viktigt att armeringens undre kant är stängd från marken av betong - det vill säga förstärkningen är "upphängd" i formen. Och när den är gjuten är den inne i betongmonoliten. Detta kommer att skydda mot korrosion, och det armerade betongblocket självt från försvagning.

Det är möjligt att "hänga" armeringsburet på klämmorna med hjälp av de element som kommer att skjuta ut under ytan av fundamentet efter att ha hällt (och sedan brukade fixa den nedre kronan), eller använd dubbelhällning med exponering efter att det första tunna skiktet har tappats (irrationellt). Det är bättre att fylla grunden omedelbart, med en monolit, med brott i gjutningar i högst 24 timmar - endast då kan skikten ordentligt kopplas samman.

För förstärkning av pelarna behövs 4 längsgående stavar med en diameter av 12 mm, förbundna med en förstärkningskorsning med en diameter av 8 mm var 25-30 cm. Avståndet mellan stavarna är från 5 till 15 cm. Klämmor för tvärförstärkning är bättre att böja. Om områdes seismiken är över 7, ökar stavens diameter till 16 mm respektive 12.

Förstärkning av grill- och bandfundament

Rostverk försöker göra bredare pelare, med en kolonn på 250 mm, grillbredden är 350 mm. Ventilinstallationen är densamma, endast med hög seismik i grillen, ligamenthöjden sänks till 25 cm, och det är bättre att använda svetsning. Om väggarna är inramade läggs fästar (stift) till ramen omedelbart i fundamentet, som regel två på vardera sidan av hörnet och varje meter längs väggen. Fästelement kan vara stift förbunden med förstärkning eller läggning när man lägger det sista lagret av betong.

Monolitisk plattförstärkning

När du fyller på det kan du använda ett lager av förstärkande nät, men det är bättre att göra en "två nivå" konstruktion av två nätskikt, mellan vilka stavar är installerade som stöd. Skölden installeras som regel endast längs ytterens ytterkant, och hällen baseras på principen att "golvlägga golvet" och plattan kan också värmas med arkskum.

Det seismiska riskindexet för din region finns i SNiP

Förberedelse av formning för hällning av betong

Om du drömmer om komfort och värme i huset, läs genomgången på hur man gör en gipsplatta med egna händer.

Vi sparar på reparationer, bygg en trätrappa med egna händer! Så här gör du här, läs här.

Hur man installerar ett plastfönster kommer att berätta för denna artikel.