Huvudstycken av beslag

Fittings i byggande används mer än ett sekel.

Stålförstärkning motstår dragbelastningar 10 gånger större än betong.

Det är nödvändigt för att ge styrka till byggnadsstrukturer. Vanligtvis med förstärkningsbetong. Detta är en slags motvikt för betong. Trots allt är betongen mycket hållbar, men om du applicerar en sträckkraft till den, så kan den helt enkelt inte motstå och falla ifrån varandra. Det är därför de använder ytterligare förstärkningsstänger. De hjälper produkten att behålla styrkan och tåla tunga belastningar som fungerar på alla sidor. Om förstärkningsstavarna är korrekt installerade inuti betongblocket, skrämmer ingenting av det: varken sträckning eller högt tryck. Ja, och designens hållbarhet kommer att öka tiofaldigt. Behovet av förstärkning är bevisat. Nu behöver du ta reda på vilken typ av förstärkning som finns för att kunna utnyttja denna kunskap.

Typer av armering i konstruktion

Ordningen för beräkning av förstärkning för stiftelsen.

Ankaret är annorlunda beroende på dess syfte. Det är därför många byggare är intresserade av frågan om vilka fittings som passar bäst för byggandet av ett föremål. Ankaret händer:

 • konstruktion;
 • aggregatet;
 • stål (tråd, stång);
 • jämna;
 • ribbad;
 • förspänning;
 • Fri från spänning.

Om en exakt materialberäkning krävs före installationen kallas en sådan förstärkning (konstruktion). För konstruktionen används montering. Denna typ av material kan jämnt fördela spänningen genom hela strukturen. I det här fallet kommer alla ojämnheter av betongbeteckning, dess krympning beaktas. Dessa två typer av armering kan kombineras med varandra. Vanligtvis svetsas de i ramar för placering inom armerad betong. Därför är det omöjligt att säga exakt vilken som är bättre: den ena är den andra.

Handhakanpassningsschema.

Om du dyker in i materialets tillverkningsteknik är det möjligt att dela stålet i ytterligare två underarter. Det kan vara pivotal eller tråd. Deras huvudsakliga skillnad är att en stav kan ha absolut någon diameter. Växter gör stångbeslag i skenor eller skärs i stavar. Dessutom är det antingen draget eller komprimerat av ångbehandling.

Låt oss överväga materialets yta. Hon kan också vara annorlunda. Således framträder ytterligare två underkategorier av material: med en jämn yta och med en ribbad. På frågan om vilken som är bättre kan du exakt svara på att den är ribbad. Förekomsten av olika stötar på ytan förbättrar materialets vidhäftning. Därför är byggnader med ribbad yta mer tillförlitliga och starka.

När järn förstärks kan det utsättas för spänning, och det kan inte. Därför kan det armerade järnet vara icke-stressat och ansträngt. Materialet som utsattes för stress anses vara testat för styrka, så det kan användas säkert i de mest kritiska delarna av strukturen.

Oattraktiva egenskaper hos armerat järn

Under konstruktionen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt förstärkningens plasticitet. Detta är en av dess viktigaste egenskaper. Om du inte kontrollerar materialet för plasticitet, kan det finnas en situation där stavarna helt enkelt bryter under betongens vikt. Detta kan orsaka olyckor. För att förhindra att detta händer, är även bevisat material förstärkt på böjningsplatser med hjälp av specialmetallgrepp.

Den nästa farliga egenskapen hos stavar är bräcklighet. Om brittleness är hög, bör materialet användas mycket noga. Detta gäller särskilt de stänger som användes vid tillverkning av heta maskiner. Vid en temperatur på minus 30 grader kan de upptäcka alla sina oattraktiva sidor.

Därför bör man, när man väljer förstärkning för konstruktion, vara uppmärksam inte bara på materialtypen utan även på tillverkningsmetoden. Det rätta valet kommer att bidra till att bygga strukturer som har särskild styrka och inte kräver ytterligare reparation i många år.

Vilka typer av beslag är

Typ av beslag

Med beslag menar vi metall (och icke-metall) uppsättningar av hjälpanordningar som är konstruerade för att driva någon enhet, struktur eller mekanism. I konstruktion är det oftast en armerad betongram av en struktur bestående av stålstänger.

Det tar en viss (inte den sista) platsen i byggandet. För närvarande består en massa ramar av det. Förresten, det finns inget bättre än att stärka strukturen med varaktiga, tillförlitliga och robusta inredningar. Och så kan vi säga det utan att det inte skulle ha hållit någon modern byggnad. Konstruktioner från dessa metallelement hälls med betong. och efter detta erhålls härliga vackra kolonner eller andra arkitektoniska strukturer.

Typ av beslag

Pipeline. Den har möjlighet att tillhandahålla och bibehålla ett normalt flöde av vatten genom rören utan läckage.


Electric. Detta bidrar också till, eller reglerar elens elaktighet.


Ugnsbeslag. Den används i ugnar (naturligt) och är konstruerad för att innehålla höga temperaturer.

Det finns också flera andra typer av armering som används i konstruktion: glasfiberförstärkning (stavar som består av basalt-, glas-, kol- och aramidfibrer. Namnet beror på huvudkomponenten, det vill säga om det är basalt, då kommer namnet att vara "Basalt plast", om det är kol, det är redan "kolfiber"), längsgående förstärkning (placerad parallellt med elementets yttre kanter. Huvudrollen i längsgående förstärkning är uppfattningen av längdskrafter och det förhindrar också sprickbildning i den utsträckta zonen elezobetonnoy design). tvärgående förstärkning (den representerar böjda stavar och klämmor. Det är som regel riktat vinkelrätt mot längdriktningen. Den tvärgående förstärkningen uppfattar i sin tur tvärgående krafter) och förspänningsförstärkning (tråd och stänger med en diameter av 5 till 36 mm. före dess spänning). Naturligtvis är det inte alla typer av byggnadsdelar, men specifikt används dessa oftast och vanligare.

Ofta används en speciell typ av armering vid konstruktion. vilken bär motsvarande namn - konstruktion. Denna typ av förstärkning anses vara den vanligaste. Också är ventilerna också utmärkta med diametern: det är 8, 10, 12 mm och med en diameter något mer. Dessutom kan dessa beslag också skilja sig i mönster: med ett ringmönster, ett spiralmönster, eller typen av en enkel borr.

Ringförstärkning är mest lämplig för bildning av betongväggar. Det förhindrar separering av betong. Spiral används också vid inneslutning, spänning och kompression av betong. En del slags nät bildas, vilket inte tillåter att vägg eller tak faller isär. När det gäller den längsgående, förhindrar det utseende av sprickor i området av det sträckta området.

Varje typ av förstärkning tillverkas av individuell teknik och i olika lägen. Som ett resultat är sådana subtyper utmärkta: stång, tråd, kalldragen, varmvalsad.

Stålförstärkning. oftast ser det ut som en stav med ett par cirkulära sektioner och ett visst mönster på den (ovanstående typer). Det är han som vanligtvis är ansvarig för fixeringsstyrka.

Företag som bedriver produktion av dessa produkter är som regel inte bara specialiserade på det, och på grundval av detta kan man dra slutsatsen att det är bäst att beställa ventiler från sådana företag.

Huvudstycken av beslag

Fittings i byggande används mer än ett sekel.

Stålförstärkning motstår dragbelastningar 10 gånger större än betong.

Det är nödvändigt för att ge styrka till byggnadsstrukturer. Vanligtvis med förstärkningsbetong. Detta är en slags motvikt för betong. Trots allt är betongen mycket hållbar, men om du applicerar en sträckkraft till den, så kan den helt enkelt inte motstå och falla ifrån varandra. Det är därför de använder ytterligare förstärkningsstänger. De hjälper produkten att behålla styrkan och tåla tunga belastningar som fungerar på alla sidor. Om förstärkningsstavarna är korrekt installerade inuti betongblocket, skrämmer ingenting av det: varken sträckning eller högt tryck. Ja, och designens hållbarhet kommer att öka tiofaldigt. Behovet av förstärkning är bevisat. Nu behöver du ta reda på vilken typ av förstärkning som finns för att kunna utnyttja denna kunskap.

Typer av armering i konstruktion

Ordningen för beräkning av förstärkning för stiftelsen.

Ankaret är annorlunda beroende på dess syfte. Det är därför många byggare är intresserade av frågan om vilka fittings som passar bäst för byggandet av ett föremål. Ankaret händer:

 • konstruktion;
 • aggregatet;
 • stål (tråd, stång);
 • jämna;
 • ribbad;
 • förspänning;
 • Fri från spänning.

Om en exakt materialberäkning krävs före installationen kallas en sådan förstärkning (konstruktion). För konstruktionen används montering. Denna typ av material kan jämnt fördela spänningen genom hela strukturen. I det här fallet kommer alla ojämnheter av betongbeteckning, dess krympning beaktas. Dessa två typer av armering kan kombineras med varandra. Vanligtvis svetsas de i ramar för placering inom armerad betong. Därför är det omöjligt att säga exakt vilken som är bättre: den ena är den andra.

Handhakanpassningsschema.

Om du dyker in i materialets tillverkningsteknik är det möjligt att dela stålet i ytterligare två underarter. Det kan vara pivotal eller tråd. Deras huvudsakliga skillnad är att en stav kan ha absolut någon diameter. Växter gör stångbeslag i skenor eller skärs i stavar. Dessutom är det antingen draget eller komprimerat av ångbehandling.

Låt oss överväga materialets yta. Hon kan också vara annorlunda. Således framträder ytterligare två underkategorier av material: med en jämn yta och med en ribbad. På frågan om vilken som är bättre kan du exakt svara på att den är ribbad. Förekomsten av olika stötar på ytan förbättrar materialets vidhäftning. Därför är byggnader med ribbad yta mer tillförlitliga och starka.

När järn förstärks kan det utsättas för spänning, och det kan inte. Därför kan det armerade järnet vara icke-stressat och ansträngt. Materialet som utsattes för stress anses vara testat för styrka, så det kan användas säkert i de mest kritiska delarna av strukturen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Oattraktiva egenskaper hos armerat järn

Under konstruktionen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt förstärkningens plasticitet. Detta är en av dess viktigaste egenskaper. Om du inte kontrollerar materialet för plasticitet, kan det finnas en situation där stavarna helt enkelt bryter under betongens vikt. Detta kan orsaka olyckor. För att förhindra att detta händer, är även bevisat material förstärkt på böjningsplatser med hjälp av specialmetallgrepp.

Följande farliga egenskaper av kvistar är # 8211; det är bräcklighet. Om brittleness är hög, bör materialet användas mycket noga. Detta gäller särskilt de stänger som användes vid tillverkning av heta maskiner. Vid en temperatur på minus 30 grader kan de upptäcka alla sina oattraktiva sidor.

Därför bör man, när man väljer förstärkning för konstruktion, vara uppmärksam inte bara på materialtypen utan även på tillverkningsmetoden. Det rätta valet kommer att bidra till att bygga strukturer som har särskild styrka och inte kräver ytterligare reparation i många år.

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss
 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Stiftelsen installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Grundräkningen
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Armaturen är konstruktion. Typ av byggnadsbeslag för hemmet

Artikeln är en introduktion till artikeln Förstärkningsarbete vid byggandet av ett privat hus och kompletterar den med artikeln Teknik för betongarbete. I artikeln presenteras typer och klassificering av byggnadsdetaljer som används för byggandet av ett privathus. Klassificeringen av förstärkning enligt klassen av armeringsstål beskrivs i detalj, beroende på typ av tillförsel beroende på diameteren, tillverkningstekniken för konstruktionstärkning, enligt armeringsprofilen och typen av armering.

Innehåll: (göm)

Ordningen av betongprodukter

Betongmotstånd mot spänning är 10-15 gånger mindre än kompression. För uppfattningen av dragkrafter, är förstärkning betong på detta sätt, och armerade betongprodukter erhålls som kombinerar stål- och betongens egenskaper och fungerar bra i spänning och kompression.

Stålförbrukningen i vanliga armerade betongkonstruktioner sträcker sig från 50-80 kg per 1 m3 betong. I speciellt ansvarsfulla konstruktioner kan den här siffran uppgå till 125 kg per 1 m3 betong, vilket praktiskt taget inte sker i privat byggande.

För närvarande tillverkas förstärkning av armerade betongprodukter i Ukraina enligt DSTU 3760: 2006 Stärkningsstål för armerad betong.

Klassificering och typer av byggnadsdelar

Konstruktionsdetaljer för armeringsstål

А240 (Аl), А500і (Аlll), А600 (At-IV), А600і (At-IVC), А600К (At-IVK), А800 (At-V), А800К (At-VK) A800SK och A1000 (At-Vl).

Obs! Gamla mässingsklassnamn är i parentes (vilka leverantörer brukar använda för märkning).

Armeringsstången (ankaret) är indelad i:

 • Svetsbar (betecknad av indexet C);
 • Beständig mot spänningskorrosionssprickning (betecknad med K-indexet);
 • Icke-svetsbar (utan index C);
 • Ostabil mot korrosionssprickning (utan K-index).

Det bör noteras att industrin för närvarande producerar majoriteten av rebar utan C-indexet. En sådan förstärkning rekommenderas inte att svetsas, eftersom den blir spröd på svetsplatsen, vilket minskar hållfastheten hos ramen. Vid monteringen av sådana fästringar stickas ledningen.

I privat konstruktion är de mest populära klasserna: A240 (Al) - tvärgående förstärkning; A400C (Аlll), А500С (llll) - längsgående och tvärgående förstärkning.

Leverans av förstärkande stål med en diameter mindre än 10 mm (den så kallade staven) utförs i spolar. Med en diameter av 10 mm eller mer - stavar, längd från 6 till 12 m eller uppmätt längd (denna typ av leverans är vanligare för privat konstruktion). De producerar också förstärkning i form av svetsade nät som är avsedda för förstärkning av golvplattor, stiftelser, väggar etc.

Tillverkningsteknik för byggnadsbeslag

 • Rod. Framställd av varmvalsat stål. Fick den största distributionen i privat och industriell konstruktion А-I (А240), А-III (А400), med en diameter från 6 till 80 mm.
 • Wire. Varmdrakt stål används mindre ofta, främst för förstärkning av murmurar (Bp-I och B-I) med en diameter på 3-5 mm.

Rebarprofil:

  • Periodisk profil. har speciella kanter (skåror, spår), vilket förbättrar vidhäftning med betong och säkerställer det gemensamma arbetet av stål och betong. Det händer ring, segel, blandat.

Efter typ av härdning av byggnadsbeslag:

 • Varmvalsade rördelar utsätts inte för ytterligare förstärkning efter tillverkningen, de erforderliga mekaniska egenskaperna tillhandahålls av stålets kemiska sammansättning.
 • Termiskt härdad förstärkning, armering utsatt för värmebehandling för att öka hållfasthetsegenskaperna (öka förstärkningsegenskaperna hos armeringsstål genom att den släcker).

Sammanfattningsvis alla ovanstående kan det noteras att vid konstruktion av ett privat hus, varmvalsad eller termiskt härdad förstärkning av klassen А240 (Аl), А400С (Аll), А500С (Аlll) med en diameter av 6 mm till 25 mm för förstärkning av bärande och icke bärande armerade betongkonstruktioner ( stiftelser, balkar, golv, lintel etc.). Används även trådarmeringsklass Bp-I med en diameter på 3-5 mm för förstärkning av murverk.

Vad behöver du veta om märkning och typer av beslag?

Byggnaden av en byggnad, förutom små arkitektoniska former, gör inte utan användning av rördelar.

Förstärkande stål utför en hel del uppgifter, vars huvuduppgifter är att bidra till bildandet av armerade betongkonstruktioner. Det produceras i ett stort antal variationer. Klassificering av förstärkning innebär att det delas in i olika typer avsedda för olika, ibland motsatta krav.

Stålförstärkning för byggnadsramar

I den här artikeln kommer vi att titta på vad som är förstärkningsklasser, vad de är, hur man bestämmer rätt förstärkningsklass etc.

1 Funktioner och syfte

Det bör förstås att användningen av armaturer, klasser och dess sorter - omfattningen är ganska bred. Applicera den för olika uppgifter, inklusive inte bara konstruktion.

Huvudriktningen - montering av stödramar av armerad betongkonstruktion. Själva väsentligheten i armerade betongkonstruktioner ligger i kombinationen av förstärkande burar och fast betong.

Utan en intern metallstång spricker betongen snabbt och kollapsar. Om det innehåller byggnadsbeslag, ändras allt.

Se även: översyn av glasfiberförstärkning, en förteckning över fördelar och nackdelar, tillämpningsområde.

Styrkan i armerade betongkonstruktioner är flera gånger högre, de kan placeras i en position med mångsidiga laster etc.

Dessutom förstärks stål och byggnadsdelar som skapas av det när det är nödvändigt att utföra allvarliga installationsarbeten, fixa något eller fixa det i en position.

Byggnadsbeslag används också för andra, mer specifika ändamål.
till menyn ↑

1.1 Klassificering

Byggsfären är enorm, det är lätt att bli förvirrad i det även av en professionell. Ett stort antal uppgifter kräver ett stort antal material av olika struktur och syfte, och byggnadsbeslag är inget undantag.

Klassificeringen av förstärkning uppfanns bara för all möjlig förenkling och förening av processer.

Förstärkningsklassen eller armeringsstålklassen är en särskild beteckning, den så kallade märkningen, vilket indikerar de enastående styrkorna hos en stång, dess tillåtna dimensioner, definitionen av uppgifter etc.

I tabellen över förstärkningsklasser kan vi navigera i all den mångfald som byggnadsbeslag erbjuder oss.

Denna tabell är väldigt enkel och innehåller flera kolumner. I den första markeringen anger du dess parametrar:

 • vikt;
 • begränsande diametrar;
 • tåla belastningar och motstånd
 • möjligheten eller omöjligheten att bädda in dess sammansättning av stressade armerade betongstrukturer, etc;
 • relativ töjning;
 • stånglängd

Förstärkningstabell

Bordet är kort och förlängt. Tabellen över ett stort urval kan innehålla en hel del parametrar, för vanliga människor som är helt obekanta, innehåller förkortningen endast ett kortfattat minimum av nödvändig information.
till menyn ↑

2 klasser och deras skillnader

Förstärkning av stål och stavar är indelade i specifika klasser, var och en har sin egen märkning. Det finns gamla och nya beteckningar.

I civila och industriella byggnadsdetaljer används:

Den första är den så kallade gamla märkningen. Den baseras på den gamla GOST som användes under sovjetiska tider. Nu går byggarna gradvis bort från den, och bygger på de nya varumärkena.

Se även: Vad hänför sig till fontänets armatur, och varför är det nödvändigt?

Särskilt eftersom det finns praktiskt taget inga skillnader mellan dem, förutom naturligtvis namnet. Tänk på de specifika skillnaderna mellan klasserna.

De två första proverna - monteringsdetaljer. Som du förmodligen redan vet har stavar en annan profil, från slät till grov eller segelformad.

Den släta profilen är endast gjord för icke-stressad förstärkning för installationsarbeten. Det är förbjudet att installera dem i ramen för stödstrukturer. De har inte tillräckligt med styrka, och bristen på kanter förvärrar vidhäftningen till betong.

A3 fittings med en korrugerad profil

Första klassens produkter har en diameter på 6 till 40 mm och en slät profil. Produkter i andra klassen finns med en korrugerad profil, diametrar från 10 till 80 mm, och i vissa fall mer.

Armaturerna A3 och över är utfärda med en korrugerad profil. Den klassen A3 anses vara den mest populära.

Stavar i klass A3 har en unik kombination av styrka, motståndskraft mot spänning och har även en korrugerad profil. Armaturstål av klass A3 är hållbart och mycket starkt, det är mer än tillräckligt för att täcka de flesta byggnadsuppgifter.

Kostnaden för A3-förstärkning är inte för hög, till skillnad från avancerade modeller, vilket också gör det klart utifrån resten. Arbetsdiameterns intervall är 8-40 mm.

Till skillnad från förstärkning A3 kan klass A4 klara mer belastning och bättre klara av ramverkets roll för tungt stressade strukturer, till exempel grunden för huset.

Klasserna A5 och A6 i civilingenjör har inte hittat sin ansökan. För honom är de för dyra, om så självklart kan man uttrycka sig. Gränsen för deras prestanda överstiger eventuella krav och standarder inom civilingenjör.

De köps för industrin där det är nödvändigt att bygga starkaste stödstrukturer för stora projekt, till exempel stora verkstäder, fabriker som tålar mycket tung utrustning etc.

För att producera stavar av alla klasser används förstärkande stål 3-5SP om standard kolprover menas och 25G2S eller 35GS om legerat stål behövs
till menyn ↑

2.1 Ytterligare markering

Vi har redan övervägt de viktigaste typerna av inredning, liksom klassbordet. Men skillnaderna mellan dem slutar inte där. Det finns ytterligare märken som indikerar vissa egenskaper hos en viss stav.

Exempelvis är en A3K-typuppgift en definition av en stav av klass A3-förstärkning med ytterligare skydd mot korrosion. Att lägga till "K" -kvaliteten innebär att stålet har behandlats med speciella föreningar, det blir mer hållbart, kommer inte att ge korrosion, åtminstone först, men det kommer att kosta dig mer.

Korrosionsbeständiga A4-beslag på lager

Att lägga till bokstaven "C" betyder att inredningarna är lätta att svetsa. Det är väldigt lätt att skilja en post, titta bara på sista bokstaven i förkortningen. Till exempel förstärkningsklass A500C, ett typiskt prov av svetsade byggstänger.

Här måste det förstås att inte varje klass av sådana armeringsprodukter lätt kombineras med andra metaller genom svetsning. I vissa fall håller stål svagt svets, och inte alltid sådana uppgifter står inför den.

Stickning av de flesta förstärkningsburar reduceras till stångens anslutning med tråd eller kopplingar. Svetsning i det spelar en sekundär roll.

Detta betyder emellertid inte att du kan göra utan helt svetsade produkter, för vilka de kom upp med frågan om att producera en ytterligare underklass, bland annat avsedd för bekväm svetsning med andra metallkonstruktioner.

Det finns andra mindre populära element i förkortningen, men vi kommer inte att överväga dem. Intresserad, hjälp komplett klass tabell.
till menyn ↑

2.2 Klassificering av förstärkning (video)

2.3 Övriga arter

Det finns också begreppet ventiler eller rörledningar. Detta är en separat typ av utrustning som används i VVS. Den har egna klasser, inklusive den viktigaste - täthetsklassen.

Täthetsklassen påverkar hur väl en nod utförs i rörledningen. Utan täthet är det omöjligt att montera en vanlig rörledning, så allvarlig uppmärksamhet ägnas åt täthetsindikatorn.

Du behöver bara veta att nivån på täthet i noden anges i dess egenskaper, vilket kan ses vid köp.
till menyn ↑

2.4 Definition per öga

Varje förstärkt byggnadskonstruktion, på ett eller annat sätt, består av ventiler. För att inte vara förvirrad i typerna av strukturer och deras ramar är det önskvärt att kunna särskilja stavarna med ögat, åtminstone deras huvudegenskaper.

Exempel på slät förstärkning av A1-klass

Denna färdighet kommer att hjälpa dig i framtiden. Dessutom är det inte så svårt att utveckla det. Byggnadsbeslag är väldigt olika från industrin, och stavar i de första klasserna med sin distinktion i profilen är helt igenkännbara utan arbete.

Allt som krävs av dig är att komma ihåg några regler, och fortsätt att följa dem varje gång du måste känna igen vilken produkt som ligger under dina fötter.

Först och främst tittar vi på stångens profil. En smidig profil är alltid första, mindre ofta andra klass. Produkter av den tredje och högre klassen med en slät profil är inte alls tillgängliga. Följaktligen visar den korrugerade profilen - att du förstärker klass A3 eller högre framför dig.

Nästa tittar vi på diameter, vikt och längd. Prover av klass A3 och A4 har liknande diametrar, men den senare är som regel större, tillverkad av stål av högre kvalitet.

Industriprodukter i klasserna A5 och A6 är enklare att identifiera när du redan har sett dem. Men i allmänhet kan det beskrivas som en förstorad stålvalsprodukt med stor längd och en förstorad halvmåneformad eller ringformig profil.

Efter att ha lärt sig dessa enkla regler lär du dig att skilja en klass från en annan, utan dokumentation. Allt annat kommer med erfarenhet.

Relaterade artiklar:

Portal om ventiler »Ventiler» Typer »Vad behöver du veta om märkning och typer av ventiler?

Husbyggande

Metallprodukter efterfrågas alltmer i modern konstruktion, och högkvalitativa beslag, som ibland ökar betongens styrka - är inget undantag. Trots allt används armerade betongprodukter i stor utsträckning vid byggandet av både industrianläggningar och bostadshus.

innehåll:

Rebar produktionsprocess

Armatur är ett material som tillverkas under produktionsbetingelserna genom varmvalsning. Stål vid ankomsten till fabriken skickas och matas sedan till arbetsutrymmet. Skrotmetall sorteras noggrant och placeras på smältning i flytande tillstånd. Därefter hälls flytande stål i formar. Efter stelning av stålbottnar upphettas de, krympas och rullas. Sedan kyler produkten ned på kylskåp, passerar kvalitetskontrollen, klipps av och förbereds för transport. Konsumenten kan köpa byggnadsbeslag i stavar eller spolar (beroende på typ).

Konstruktionsdetaljer: Tekniska egenskaper och märkning

Vid tillverkning av armerade betongkonstruktioner används ofta flexibla stålförstärkningsstänger. Om det blir nödvändigt att skapa mer styva strukturer, används kanalstänger, vinklar och I-balkar.

Armaturkonstruktion GOST 5781-822 - stång. Ytan på produkten kan vara jämn eller grov, vilket återspeglas i märkningen. Smidiga rördelar (AI) på stångens profil har inga korrugeringar. Ankaret av en periodisk profil ser något annorlunda ut. Produkter i klass A-II, A-III och A-IV, A-V och A-VI har utskjutningar i form av en skruv - korrugeringen går i en viss vinkel och bildar enhetligt en profil i tre passager. Men skillnaderna i produkter i klasserna I-VI är inte begränsade till externa funktioner. Skillnaden i deras fysiska och mekaniska egenskaper (styrka, typ av stål) indikeras med bokstäver. Således, "t" indikerar att vid tillverkningen av produkten användes termiskt härdat stål, "k" - materialet har ett högt motstånd mot korrosion, "c" - produkten kan svetsas, "c" - starkare tack vare huven.

Enligt GOST 10884-81 (94) innefattar ventiler termomekaniska och termiskt härdade stålstänger med en periodisk profil, vars diameter är 6-40 mm. Sådana material används för konstruktion av ansvarsfulla armerade betongstrukturer.

Ankaret i den nya klassen är A500S. När du arbetar med denna typ av beslag kan du använda bågsvetsning. Den är tillverkad enligt standarden STO ASChM 7 - 93. Sådana ventiler är slitstarka, duktila, låga kostnader. Den kan användas som för basen, golvplattans och andra ändamål.

Tillämpningsområde

Det är ingen tvekan om att objektet, byggt enligt monolitisk betongteknik, är mycket starkare än andra strukturer. Utseendet på byggnaden lider inte av detta, snarare tvärtom - ytans slitstyrka ökar betydligt. Trots allt är förstärkningen faktiskt en ram som håller betongen, eftersom den på ett tillförlitligt sätt berörs med det på grund av den räfflade profilen.

Dammar, flygplatser, dammar, broar - alla dessa byggnader är byggda med hjälp av valsade metallprodukter. Oavsett byggnadsområde kan vi se överallt, byggnadsdetaljer är mer än krävda. Styrkan hos de uppförda strukturerna beror på den.

Krav på byggnadsbeslag

Förstärkningen används som grund för byggnadsstrukturer som kräver ökad säkerhetsnivå. Därför bör egenskaper och kvalitet hos metallprodukter vara extremt höga.

Byggnadsbeslag måste uppfylla följande kriterier:

 • maximal artikulering
 • hållfasthet;
 • Överensstämmelse med GOST för mer styv vidhäftning till betong;
 • korrosionsbeständighet.

Typ av byggnadsbeslag

Beroende på den framtida platsen i ramen kan förstärkningen vara tvärgående eller längsgående. Tvärgående används för att skydda strukturen från förekomsten av sprickor i närheten av stöden, samt att förbättra bindningen med betong. Den längsgående hindrar bildandet av vertikala spänningar och tar på sig några av betongbelastningarna.

Byggnadsarmaturen (vikten av en löpande mätare varierar från 2,22 kg till 39,46 kg och beror på profilens tjocklek och längd) är av följande typer:

Arbetsrustningen tar de dragkrafter som uppstår till följd av påverkan på byggandet av yttre belastningar, såväl som sin egen vikt. Monteringen är utformad för att bilda ramen och fixa arbetsstängerna. Distributionsarmen delar upp lasten mellan alla stavarna, förhindrar att de rör sig och sänker. Klämmor skyddar betongen från att spricka ytan nära fästena. Om ramverket måste placeras i balkar eller tvärstänger används dubbla stålstänger.

Enligt principen om anslutning till betong är förstärkning spänd och icke-stressad. Beroende på metoden för bildning kan kabel-, stång- och trådbeslag hittas.

Enligt monteringsmetoden är armaturen uppdelad i svetsning och stickning i form av ett galler eller ram. Svetsarmatur kallas ibland även enstaka. Den används för små mängder arbete. Vid byggandet av storskaliga strukturer måste ramen vara flexibel - "simma", som proffsen säger. Annars kan byggnaden kollapsa även med en liten jordskred eller vid minimala rörelser av jordens yta. Det är därför rammen ofta "stickas".

Förstärkningsnät består av stavar, vilka är fasta vid skärningspunkten för svetsning eller viskositet. Ramar sammansatta av stavar och anslutningsnätet kallas platt. Rumsramar - en annan typ av förstärkta strukturer. De består av flera plana maskor eller förpackningar.

Beroende på materialet från vilket den är gjord, är byggnadsförstärkningen uppdelad i stål och komposit.

Kompositkonstruktioner

Nyligen fungerar kompositprodukter som ett alternativ till metallrullning. Detta material har flera fördelar. Kompositprodukter är mycket starkare än konstruktionsdetaljer, priset för dem är mindre. Korrosionsbeständighet förbättrar också materialets fysikalisk-mekaniska egenskaper väsentligt.

Kompositprodukter, mer exakt - stavar eller kablar, består av glas, basalt eller kolfibrer och impregneras med ett polymerbindemedel. Stångens yta har ribbor anordnade parallellt med varandra eller i en spiral. Glasfiberförstärkning kallas glasfiber, basaltfiber - basalt, respektive kolfiber - kolfiber.

Kompositfiberglasförstärkning har en spiralformad yta. Den obestridliga fördelen med detta material är en kombination av extrem styrka och relativt låg vikt. Produkter gjorda av basaltfibrer med längsgående spår har hög refraktäritet och värmebeständighet. Barer och kablar av kolfibrer är också anmärkningsvärda för deras hållbarhet. För tillverkning av en kabel tar ca 12 tusen. Fibrer lödda med polymerer.

Sammansatta rördelar på marknaden för byggmaterial visade sig inte så länge sedan. Det används vid restaurering av betongkonstruktioner och tegelkonstruktioner, liksom vid byggandet av trottoarer (stärkning av sluttningar, för blandade ytor, inklusive flera dukar). En sådan förstärkning är också efterfrågan på vintern när det finns behov av att införa olika blandningar i betong för att påskynda förhärdningsprocessen. Acceleratorer har trots allt en negativ effekt på stålkonstruktionerna, vilket leder till korrosion, medan effekterna av kemikalier på kompositprodukter minimeras.

Det är värt att notera att några av de nyaste kompositmaterialen är under utveckling, deras egenskaper studeras bara. Hur länge de är kommer tiden att berätta. Under tiden, i vårt land, används främst stålprodukter för att stärka betongen. Pilar, kuller, kolonner, trappor och burar är strukturer vars ramverk är gjorda av förstärkning, och de finns i vardagslivet för var och en av oss oftare än vi kan föreställa oss.

Typer och klassificering av förstärkning

Vid varje sammansättning av en ram av en betongkonstruktion tillämpas fittings. Därför behöver du veta vilka typer och klassificeringar av förstärkning som existerar.

I den här artikeln försöker vi maximera ämnet.

Vad du behöver veta om klassificering och typer av ventiler

Byggsfären är så stor att även en professionell kan "gå vilse" i den. Det är nödvändigt att utföra många uppgifter, och valet av byggnadsbeslag är en av huvuduppgifterna. För att underlätta denna uppgift kom upp i klassificeringen av förstärkning.

Förstärkningsklass är en markering som indikerar stångens maximala styrka, tillåtna dimensioner, möjlig användning. Så att vi lätt kunde navigera i alla klasser, uppfanns en tabell med klassificering av förstärkning.

Klasser och typer av beslag

klass

St5sp, St5ps, 18G2S

35GS, 25G2S, 32G2RPS

Detta är en kort tabell som endast innehåller den minsta delen av den nödvändiga informationen. Den första kolumnen visar armeringsklasserna nya och gamla inom parentes.

Klass A-1 - är stavar med en diameter av 6-40 mm och en slät yta.

Klass A-2 - tillverkad med en diameter av 10-80 mm, mycket sällan - mer.

Klass A-3 - är gjorda med en korrugerad yta av olika diametrar (den mest populära typen). Ankaret i klass 3 har hög hållfasthet och motståndskraft mot spänning. Produktens långa livslängd gör dem ännu mer populära på byggmarknaden.

Klass A-4 liknar klass A-3, men klarar mycket mer laster. Följaktligen kommer det att passa mer än tidigare klasser för byggandet av grunden för ett civilt hus.

Klass A5-A6 är en ganska dyr version av förstärkning, därför inte så krävt. Den används i fall då en kraftfull och hållbar stödstruktur byggs. Till exempel växten.

Dessutom finns det flera ytterligare markeringar som inte visar några egenskaper hos en viss stav i någon klass. Här är några exempel:

 • A3K - Armature klass A-3, som har ett ökat skydd mot korrosion. (Bokstaven "K" betyder att metallen i produkten behandlades med ett specialmedel, varför förstärkningen blir mer motståndskraftig mot korrosion och har en längre livslängd)
 • A5C - Armature klass A-5 - lätt svetsbar. (Brevet "C" betyder - lätt att svetsa).

Det finns andra populära förkortningar för rullad metall, men vi kommer att titta på den nästa gång.

Typ av beslag

Mängden rör är ganska omfattande. Här är huvuddelen:

Rördelar - Ansvarig för att bibehålla stabil rörelse av vatten genom rör (För typ och klassificering av rörbeslag, se en annan artikel).

Elektrisk - Hjälper och styr strömmen av el.

Ugn - Används i spisar och tål temperatur.

Longitudinal - Förhindrar förekomsten av deformationer i betongkonstruktioner.

Tvärgående - riktade vinkelrätt mot längdstången.

Konstruktion - Den mest populära typen, tillverkad i helt olika storlekar. Enligt bilden händer det: med en spiral eller ringmönster, eller det ser ut som en vanlig borr.

Ring - Med denna typ av väggar bildas vanligtvis väggar för att förhindra betongen som de består av.

Spiral - Används för att stabilisera, komprimera och sträcka betong. Med hjälp av det bildas gallret för väggar eller tak. Det tillåter inte att de kollapsar.

Armaturen är konstruktion. Typ av byggnadsbeslag för hemmet

Baserat på hur förstärkningen kommer att ligga i strukturramen kan den särskiljas i två typer: tvärgående och längsgående. Den tvärgående begränsar utseendet av vertikala spänningar och antar procentuell betongbelastning. Den andra skyddar betongen från sprickbildning.

Löpvikten på en meter byggnadsbeslag är 2-40 kg, enligt den etablerade GOST.

Typer av förstärkningsprodukter för hemmet:

 • Distribution (dela spänningen mellan förstärkningsstängerna);
 • Klämmor (skydda betongen helt från deformation nära fästet);
 • Arbetare (har dragkrafter som uppstår vid externa belastningar och deras vikt);
 • Montering (bild rammen och fixa stavarna).

Enligt installationsmetoden är förstärkning i form av en ram eller ett nät:

Svetsning används för små jobb. Ristet är en uppsättning stavar som fixeras genom svetsning eller stickning. Ramar - är skapade av stavar och gitter.

Med tanke på det material från vilket armeringen för konstruktion produceras är den uppdelad i stål och komposit.

Stål - Ser ut som vanliga armaturer, med flera runda sektioner och ett visst mönster.

Komposit - det perfekta utbytet av metallbeslag. Består av glas, kol eller basaltfibrer, parallellt med det mättade polymermaterialet. De har motsvarande namn: glasfiber, kolfiber, basalt-plast. Ytan av kompositförstärkning har ribbor anordnade till varandra eller i en spiral.

Uppdelningen med syfte, tillverkningsmaterial och motsvarande statliga standarder

Typer av ventiler till destination: montering, distribution, bearbetning;

Dessutom är förstärkning delad i flera typer. Till exempel, genom:

Tillverkningsmetod - stång, tråd, rullad;

Arbetsprincipen är spänd, stressad;

Produktionsmaterial - icke-metalliskt stål.

Hur får man reda på klassen av beslag för ögon

Varje byggnadsram består av förstärkningsprodukter, så det är nödvändigt att känna till och skilja typ och klassificering av armeringsprodukter. Och för att inte vara förvirrad måste du lära dig att skilja produkterna med ögat.

Ankaret har många skillnader med industriella. Och tack vare den igenkännbara ytan på stavarna kan du enkelt skilja mellan dem. Så kom ihåg reglerna!

Se omedelbart på armeringsytan. En jämn yta betyder att det är klass A-1, det är sällan det kan vara klass A-2. Stångar över grad 2 med en jämn yta produceras inte alls.

Korrugerad yta - som det är klart, betyder klassen av förstärkning från 3 och på. Nu uppmärksamma diametern. Klasserna A3 och A4 är mycket lika. Men om du tittar noga märker du att A4 har en något större diameter och bättre stål.

Klass A5 och A6 - Ser ut som en stor stålprodukt, som har en större längd och en ökad ringformig yta.

Tack vare det här kan du enkelt skilja mellan klasserna av förstärkningsprodukter bland dem!

Produktklassificering enligt GOST

Standard GOST 5781-82 klassificerar rebar i klasser:

 • Tillförlitlighet av stål;
 • Typ (A1-slät, resten med ökande riffling);
 • Enligt kvalitetskriterierna (som nämnts ovan är dessa klasser med ytterligare bokstäver. "T" är härdad, "K" är korrosionsbeständig, "C" är möjlig att anslutas med elektrisk svetsning).

Konstruktionsdetaljer enligt GOST kan ha en diameter på 6-80 mm. Dockningsbeslag utförs antingen genom svetsning eller genom stickning. Armaturerna är gjorda av högkvalitativa kol och låglegerade stål, därför har de hög hållfasthet, tillförlitlighet och lång livslängd.

Regleringsstandarder Rebar

De enda dokumenten som innehåller standarder för ventiler är DSTU 3760-98 (GOST 5781-82 och 10884-94).

Regelverkan omfattar:

 • Produktens diameter - diameteren av produktens tvärsnitt, som kommer att motsvara arean;
 • Klass - styrka, produktens maximala fluiditet;
 • Sektionsområde - Diametern av en cirkulär sektion i en rund produkt;
 • Utsprångets höjd är den vinkelräta längden från mitten till den högsta punkten på revbenen;
 • Steget i utskjutningen är längden mellan de två närmaste utstötningarna av korrugeringarna;
 • Lutande kant.

slutsats

Så vi lärde oss om alla typer och klassificering av ventiler. Om du vill veta mer om ventilen mer detaljerat eller vill köpa ett parti ventiler, ring de angivna siffrorna på webbplatsen. Företagsledare hjälper dig gärna och accepterar ansökningar!

Armaturen är konstruktion. Typ av byggnadsbeslag för hemmet

Artikeln är en introduktion till artikeln Förstärkningsarbete vid byggandet av ett privat hus och kompletterar den med artikeln Teknik för betongarbete. I artikeln presenteras typer och klassificering av byggnadsdetaljer som används för byggandet av ett privathus. Klassificeringen av förstärkning enligt klassen av armeringsstål beskrivs i detalj, beroende på typ av tillförsel beroende på diameteren, tillverkningstekniken för konstruktionstärkning, enligt armeringsprofilen och typen av armering.

Innehåll: (göm)

Ordningen av betongprodukter

Betongmotstånd mot spänning är 10-15 gånger mindre än kompression. För uppfattningen av dragkrafter, är förstärkning betong på detta sätt, och armerade betongprodukter erhålls som kombinerar stål- och betongens egenskaper och fungerar bra i spänning och kompression.

Stålförbrukningen i vanliga armerade betongkonstruktioner sträcker sig från 50-80 kg per 1 m3 betong. I speciellt ansvarsfulla konstruktioner kan den här siffran uppgå till 125 kg per 1 m3 betong, vilket praktiskt taget inte sker i privat byggande.

För närvarande tillverkas förstärkning av armerade betongprodukter i Ukraina enligt DSTU 3760: 2006 "Förstärkningsstål för armerad betongkonstruktion".

Klassificering och typer av byggnadsdelar

Konstruktionsdetaljer för armeringsstål

А240 (Аl), А500і (Аlll), А600 (At-IV), А600і (At-IVC), А600К (At-IVK), А800 (At-V), А800К (At-VK) A800SK och A1000 (At-Vl).

Obs! Gamla mässingsklassnamn är i parentes (vilka leverantörer brukar använda för märkning).

Armeringsstången (ankaret) är indelad i:

 • Svetsbar (betecknad av indexet C);
 • Beständig mot spänningskorrosionssprickning (betecknad med K-indexet);
 • Icke-svetsbar (utan index C);
 • Ostabil mot korrosionssprickning (utan K-index).

Det bör noteras att industrin för närvarande producerar majoriteten av rebar utan "C" -indexet. En sådan förstärkning rekommenderas inte att svetsas, eftersom den blir spröd på svetsplatsen, vilket minskar hållfastheten hos ramen. Vid monteringen av sådana fästringar stickas ledningen.

I privat konstruktion är de mest populära klasserna: A240 (Al) - tvärgående förstärkning; A400C (Аlll), А500С (llll) - längsgående och tvärgående förstärkning.

Leverans av förstärkande stål med en diameter mindre än 10 mm (den så kallade staven) utförs i spolar. Med en diameter av 10 mm eller mer - stavar, längd från 6 till 12 m eller uppmätt längd (denna typ av leverans är vanligare för privat konstruktion). De mest populära: armaturer med en diameter på 12mm och 10mm.

De producerar också förstärkning i form av svetsade nät som är avsedda för förstärkning av golvplattor, stiftelser, väggar etc.

Tillverkningsteknik för byggnadsbeslag

 • Rod. Framställd av varmvalsat stål. Fick den största distributionen i privat och industriell konstruktion А-I (А240), А-III (А400), med en diameter från 6 till 80 mm.
 • Wire. Varmdrakt stål används mindre ofta, främst för förstärkning av murmurar (Bp-I och B-I) med en diameter på 3-5 mm.

Rebarprofil:

  • Periodisk profil, har speciella kanter (skåror, korrugeringar), vilket förbättrar vidhäftning med betong och säkerställer det gemensamma arbetet av stål och betong. Det händer ring, segel, blandat.


Rebarprofil typ

Efter typ av härdning av byggnadsbeslag:

 • Varmvalsade rördelar utsätts inte för ytterligare förstärkning efter tillverkningen, de erforderliga mekaniska egenskaperna tillhandahålls av stålets kemiska sammansättning.
 • Termiskt härdad förstärkning, armering utsatt för värmebehandling för att öka hållfasthetsegenskaperna (öka förstärkningsegenskaperna hos armeringsstål genom att den släcker).

Sammanfattningsvis alla ovanstående kan det noteras att vid konstruktion av ett privat hus, varmvalsad eller termiskt härdad förstärkning av klassen А240 (Аl), А400С (Аll), А500С (Аlll) med en diameter av 6 mm till 25 mm för förstärkning av bärande och icke bärande armerade betongkonstruktioner ( stiftelser, balkar, golv, lintel etc.). Används även trådarmeringsklass Bp-I med en diameter på 3-5 mm för förstärkning av murverk.

Husbyggande

Metallprodukter efterfrågas alltmer i modern konstruktion, och högkvalitativa beslag, som ibland ökar betongens styrka - är inget undantag. Trots allt används armerade betongprodukter i stor utsträckning vid byggandet av både industrianläggningar och bostadshus.

innehåll:

Rebar produktionsprocess

Armatur är ett material som tillverkas under produktionsbetingelserna genom varmvalsning. Stål vid ankomsten till fabriken skickas och matas sedan till arbetsutrymmet. Skrotmetall sorteras noggrant och placeras på smältning i flytande tillstånd. Därefter hälls flytande stål i formar. Efter stelning av stålbottnar upphettas de, krympas och rullas. Sedan kyler produkten ned på kylskåp, passerar kvalitetskontrollen, klipps av och förbereds för transport. Konsumenten kan köpa byggnadsbeslag i stavar eller spolar (beroende på typ).

Konstruktionsdetaljer: Tekniska egenskaper och märkning

Vid tillverkning av armerade betongkonstruktioner används ofta flexibla stålförstärkningsstänger. Om det blir nödvändigt att skapa mer styva strukturer, används kanalstänger, vinklar och I-balkar.

Armaturkonstruktion GOST 5781-822 - stång. Ytan på produkten kan vara jämn eller grov, vilket återspeglas i märkningen. Smidiga rördelar (AI) på stångens profil har inga korrugeringar. Ankaret av en periodisk profil ser något annorlunda ut. Produkter i klass A-II, A-III och A-IV, A-V och A-VI har utskjutningar i form av en skruv - korrugeringen går i en viss vinkel och bildar enhetligt en profil i tre passager. Men skillnaderna i produkter i klasserna I-VI är inte begränsade till externa funktioner. Skillnaden i deras fysiska och mekaniska egenskaper (styrka, typ av stål) indikeras med bokstäver. Således, "t" indikerar att vid tillverkningen av produkten användes termiskt härdat stål, "k" - materialet har ett högt motstånd mot korrosion, "c" - produkten kan svetsas, "c" - starkare tack vare huven.

Enligt GOST 10884-81 (94) innefattar ventiler termomekaniska och termiskt härdade stålstänger med en periodisk profil, vars diameter är 6-40 mm. Sådana material används för konstruktion av ansvarsfulla armerade betongstrukturer.

Ankaret i den nya klassen är A500S. När du arbetar med denna typ av beslag kan du använda bågsvetsning. Den är tillverkad enligt standarden STO ASChM 7 - 93. Sådana ventiler är slitstarka, duktila, låga kostnader. Den kan användas som för basen, golvplattans och andra ändamål.

Tillämpningsområde

Det är ingen tvekan om att objektet, byggt enligt monolitisk betongteknik, är mycket starkare än andra strukturer. Utseendet på byggnaden lider inte av detta, snarare tvärtom - ytans slitstyrka ökar betydligt. Trots allt är förstärkningen faktiskt en ram som håller betongen, eftersom den på ett tillförlitligt sätt berörs med det på grund av den räfflade profilen.

Dammar, flygplatser, dammar, broar - alla dessa byggnader är byggda med hjälp av valsade metallprodukter. Oavsett byggnadsområde kan vi se överallt, byggnadsdetaljer är mer än krävda. Styrkan hos de uppförda strukturerna beror på den.

Krav på byggnadsbeslag

Förstärkningen används som grund för byggnadsstrukturer som kräver ökad säkerhetsnivå. Därför bör egenskaper och kvalitet hos metallprodukter vara extremt höga.

Byggnadsbeslag måste uppfylla följande kriterier:

 • maximal artikulering
 • hållfasthet;
 • Överensstämmelse med GOST för mer styv vidhäftning till betong;
 • korrosionsbeständighet.

Typ av byggnadsbeslag

Beroende på den framtida platsen i ramen kan förstärkningen vara tvärgående eller längsgående. Tvärgående används för att skydda strukturen från förekomsten av sprickor i närheten av stöden, samt att förbättra bindningen med betong. Den längsgående hindrar bildandet av vertikala spänningar och tar på sig några av betongbelastningarna.

Byggnadsarmaturen (vikten av en löpande mätare varierar från 2,22 kg till 39,46 kg och beror på profilens tjocklek och längd) är av följande typer:

Arbetsrustningen tar de dragkrafter som uppstår till följd av påverkan på byggandet av yttre belastningar, såväl som sin egen vikt. Monteringen är utformad för att bilda ramen och fixa arbetsstängerna. Distributionsarmen delar upp lasten mellan alla stavarna, förhindrar att de rör sig och sänker. Klämmor skyddar betongen från att spricka ytan nära fästena. Om ramverket måste placeras i balkar eller tvärstänger används dubbla stålstänger.

Enligt principen om anslutning till betong är förstärkning spänd och icke-stressad. Beroende på metoden för bildning kan kabel-, stång- och trådbeslag hittas.

Enligt monteringsmetoden är armaturen uppdelad i svetsning och stickning i form av ett galler eller ram. Svetsarmatur kallas ibland även enstaka. Den används för små mängder arbete. Vid byggandet av storskaliga strukturer måste ramen vara flexibel - "simma", som proffsen säger. Annars kan byggnaden kollapsa även med en liten jordskred eller vid minimala rörelser av jordens yta. Det är därför rammen ofta "stickas".

Förstärkningsnät består av stavar, vilka är fasta vid skärningspunkten för svetsning eller viskositet. Ramar sammansatta av stavar och anslutningsnätet kallas platt. Rumsramar - en annan typ av förstärkta strukturer. De består av flera plana maskor eller förpackningar.

Beroende på materialet från vilket den är gjord, är byggnadsförstärkningen uppdelad i stål och komposit.

Kompositkonstruktioner

Nyligen fungerar kompositprodukter som ett alternativ till metallrullning. Detta material har flera fördelar. Kompositprodukter är mycket starkare än konstruktionsdetaljer, priset för dem är mindre. Korrosionsbeständighet förbättrar också materialets fysikalisk-mekaniska egenskaper väsentligt.

Kompositprodukter, mer exakt - stavar eller kablar, består av glas, basalt eller kolfibrer och impregneras med ett polymerbindemedel. Stångens yta har ribbor anordnade parallellt med varandra eller i en spiral. Glasfiberförstärkning kallas glasfiber, basaltfiber - basalt, respektive kolfiber - kolfiber.

Kompositfiberglasförstärkning har en spiralformad yta. Den obestridliga fördelen med detta material är en kombination av extrem styrka och relativt låg vikt. Produkter gjorda av basaltfibrer med längsgående spår har hög refraktäritet och värmebeständighet. Barer och kablar av kolfibrer är också anmärkningsvärda för deras hållbarhet. För tillverkning av en kabel tar ca 12 tusen. Fibrer lödda med polymerer.

Sammansatta rördelar på marknaden för byggmaterial visade sig inte så länge sedan. Det används vid restaurering av betongkonstruktioner och tegelkonstruktioner, liksom vid byggandet av trottoarer (stärkning av sluttningar, för blandade ytor, inklusive flera dukar). En sådan förstärkning är också efterfrågan på vintern när det finns behov av att införa olika blandningar i betong för att påskynda förhärdningsprocessen. Acceleratorer har trots allt en negativ effekt på stålkonstruktionerna, vilket leder till korrosion, medan effekterna av kemikalier på kompositprodukter minimeras.

Det är värt att notera att några av de nyaste kompositmaterialen är under utveckling, deras egenskaper studeras bara. Hur länge de är kommer tiden att berätta. Under tiden, i vårt land, används främst stålprodukter för att stärka betongen. Pilar, kuller, kolonner, trappor och burar är strukturer vars ramverk är gjorda av förstärkning, och de finns i vardagslivet för var och en av oss oftare än vi kan föreställa oss.