Regler för tillförlitlig förstärkning av bandfunderingar

Betong motstår böjningseffekter bra, men kan inte klara sig själv med böjning. För att säkerställa bärförmågan hos källaren förstärkning gör sina egna händer. I större utsträckning gäller detta för band- och tallrikstrukturer. I staplar och pelare staplas metall mer av designhänsyn än det verkliga behovet.

Förstärkning regler

Förstärkning av bandfundamenten och någon annan utförs med förbehåll för följande regler:

 • För arbetsförstärkning använd stavar av klass inte lägre än A400;
 • Det rekommenderas inte att använda svetsning för att ansluta stavar, eftersom det försvagar tvärsnittet.
 • Det är absolut nödvändigt att binda armeringsens metallram till hörnen, svetsning är inte tillåtet här;
 • även för slangklämmor rekommenderas inte smidig förstärkning.
 • Det är nödvändigt att strikt följa ett skyddande skikt av betong, lika med 4 cm, detta kommer att skydda metallen mot korrosion (rost);
 • Vid tillverkning av ramar är stavarna i längdriktningen förbundna med en överlappning, vilken antas vara minst 20 diametrar av stavar och minst 25 cm;
 • Med det vanliga arrangemanget av metallen är det nödvändigt att styra aggregatets storlek i betongen: det ska inte fastna mellan stavarna.
Ett exempel på placeringen av förstärkningsramen
i remsa grund

Kompetent förberedd armeringsbur är hälften av framgången. Det är han som kommer att rädda grunden vid ojämna deformationer som skapar böjningsbelastningar. Det är värt att överväga mer i frågan om exempel på en tejpfundament med egna händer.

Vilka tillbehör behövs för konstruktionen

Förstärkning av remsan grundar sig på närvaron av tre grupper av stavar:

 • arbetare som staplar längs bältet;
 • tvärgående horisontell;
 • tvärgående vertikal.

Tvärförstärkning under remsa-fundamentet kallas även klämmor. Dess huvudsyfte är att förena arbetsstängerna. Förstärkning av bandfundamenten utförs i strikt överensstämmelse med regleringsdokument. Vilken förstärkning behövs för stiftelsen? För att ge ett exakt svar utföra komplexa beräkningar.

För att inte anställa professionella kan du göra en förenklad version. Tekniken för förstärkning av remsan grunden för ett litet hus kan du konstruera sektioner konstruktivt. Detta beror på att bandet tar en relativt liten belastning och arbetar huvudsakligen i kompression.

För att skapa en förstärkande ram, använd konstruktiv, det vill säga det minsta tillåtna, dimensionerna för sektionerna:

 • För arbetsförstärkning - 0,1% av stammens tvärsnittsarea. Om sidan av tejpen är 3 meter eller mindre antas det minsta tillåtna värdet vara 10 mm. Om sidan av byggnaden har en längd på mer än 3 m, kan arbetsförstärkningens diameter inte vara mindre än 12 mm. stavar med tvärsnitt större än 40 mm är inte tillåtna.
 • Horisontella klämmor får inte ligga i diameter mindre än en fjärdedel av arbetarna. Av konstruktiva skäl är storleken 6 mm ordinerad.
 • Diametern för vertikal förstärkning beror på höjden på tejpen för grunden av huset. För grunt, vars dimensioner är 80 cm och mindre lämpliga stavar från 6 mm.

Reglerna för förstärkning av tejpfundamentet i den försänkta typen ger användning av stavar av minst 8 mm.

Diagram över typiska sektioner av förstärkningsstänger

Om en byggnad byggs av tegel, är det värt att lägga förstärkningen med en liten marginal. Detta alternativ ger förtroende för designens tillförlitlighet.

Stickfittings

Stödordningen för förstärkning av remsa-fundamentet involverar koppling av stavarna med bindningsmetoden. Ansluten ram har större styrka än svetsad. Detta beror på det faktum att sannolikheten för att bränna metall ökar. Men denna regel gäller inte delar av fabriksframställning. Utanför byggarbetsplatsen är det möjligt att ansluta delarna utan betydande förlust av styrka.

Placering av armering

För att öka arbetshastigheten är det tillåtet att stärka grunden på raka sektioner med svetsmetod. Men du kan förstärka hörnen bara med stickningstråd. Dessa delar av strukturen är de mest ansvarsfulla, så du borde inte skynda dig.

Innan du stärker förstärkning för bandfundament, måste du förbereda material och verktyg. Det finns två sätt på vilka metallbindning utförs:

 • speciell krok;
 • stickmaskin (pistol).

Det första alternativet är tillgängligt, men är endast lämpligt för små volymer. Att lägga förstärkningen i remsa grunden i detta fall kommer att ta lång tid. Annealed wire med en diameter på 0,8-1,4 mm används för anslutningen. Användningen av andra material är inte tillåtet.

Armaturbindningsschema för bandfunderingar

Att bygga ditt hus måste du vara tålmodig och uppmärksam. Du bör inte spara tid och pengar, eftersom det kan orsaka problem vid drift. Med anslutning av stavar längs längden på problemen bör inte uppstå. I det här fallet är processen ganska enkel, det är viktigt att endast observera det minsta antalet överlappningar.

Men hur stickas förstärkning för bandfunder i hörnen? Det finns två typer av hörnfogar: mellan två vinkelräta strukturer och vid korsningen mellan en vägg och en annan.

Båda alternativen har flera tekniker för att utföra arbete. För hörnväggar använd följande:

 1. Hård fot. För att utföra arbete i slutet av varje stav, gör en "fot" i rätt vinkel. I detta fall liknar stången en poker. Fotens längd ska vara minst 35 diametrar, det är bättre att tilldela mer. Den böjda delen av stången är fäst vid motsvarande vinkelräta sektion. Således visar sig att ytterstängerna i ramen på en vägg är förbundna med den andra ytan, medan de inre stavarna är svetsade till de yttre.
 2. Med användning av kragen i den L-formade formen. Förfarandet liknar den tidigare versionen. Men i detta fall är foten inte gjord, men ett g-format element tas, vars sida har en längd av minst 50 diametrar av arbetsförstärkningen. Ena sidan är bunden till ramen på en vägg och den andra till ramen vinkelrätt. Samtidigt måste de inre stängerna vara anslutna till de yttre. Klemmen på klämmorna ska vara tre fjärdedelar av köldväggens höjd.
 3. Med användning av U-formade klämmor. Vid vinkeln behöver du två element, vars längd är 50 diametrar av förstärkning. Var och en av kragen är svetsad i två parallella stavar och till en vinkelrät stång.

Hur man förstärker remsfundamentet ordentligt i trubbiga vinklar. För att göra detta böjs den yttre stången i önskad grad och fästs på den som en ytterligare förstärkning. Interna element är anslutna till externa.

Diagram över korrekt och felaktig förstärkning av trubbiga vinklar

För att lägga förstärkningen i korsningen mellan en vägg och en annan, använd ungefär samma metoder som i föregående fall:

 • överlappar;
 • L-formade klämmor;
 • U-formade klämmor.

Storleken på överlappningar och anslutningar antas vara 50 diametrar. När du arbetar är det värt att komma ihåg de vanligaste misstagen:

 • bindande i rät vinkel;
 • brist på kommunikation mellan externa och interna element
 • längsgående stänger förbinder viskösa korsningar.
Vanliga parringsfel

Upprepa inte dessa misstag när du bygger ditt eget hem.

Användning av krokkrok

Innan du förstärker tejpfundamentet är det värt att veta hur du använder verktyget. En särskild pistol används sällan för privat bostad, polka sådan utrustning kräver extra kostnader. Att investera i ett verktyg är fördelaktigt att bara uppfylla beställningar och inte i byggandet av ett enda hus.

Av denna anledning har kroken blivit det vanligaste verktyget för parning i privata bostäder. Det blir lättare att använda det om du förbereder speciella mallar i förväg. Denna detalj fungerar som arbetsbänk och underlättar arbetet väldigt mycket. Sakerna går snabbare. För att skapa en mall krävs träblock, vars bredd är cirka 30-50 cm och längden får inte vara mer än 3 m, eftersom en sådan arbetsbänk är obekväm att använda.

Det vanligaste sättet att sticka - virka

I träanordningen måste du borra spåren och hålen som ska repetera stavens kontur i ramen. I sådana öppningar läggs bitar av stickningstråd 20 cm långa i förväg, och sedan förstärks stavarna.

För att förstå tekniken för parning kan du överväga exempel. Under konstruktionen behövs två alternativ: för tvärhår (när elementen är vinkelräta mot varandra) och för överlappande leder. I en remsa grund är en andra teknik ofta nödvändig; i konstruktionen av en plåtstruktur kommer den första att vara mest relevant.

För att ansluta den ramade ramen till en enda enhet när man förenar en överlapp bör kroken användas i följande ordning:

 1. anslutningar är gjorda på flera ställen längs leddets längd, är ledningens placering tilldelad så att den befinner sig i den förstärkta profilens djupa del;
 2. tråd viks i hälften och läggs under korsningen;
 3. använd kroken för att haka i slingan;
 4. den fria änden ner till verktyget och ålägga honom med en liten böjning;
 5. börja rotera kroken, vrid tråden;
 6. Ta försiktigt bort instrumentet.

Ett varvtal upprepas 3-5 gånger. Anslutningselement i taget, som görs vid tvärbindning, räcker inte. Att binda förstärkning under remsa-fundamentet i detta fall kommer att vara opålitligt, eftersom fixering vid en punkt inte hindrar elementen från att skiftas.

Riktig anslutning av ramen garanterar pålitligheten, hållbarheten och hållbarheten hos byggnadsdelen.

Beräkning av förstärkning för remsa grundar av ett privat hus

Hittills kan ingen byggarbetsplats, oavsett lågkonstruktion eller skyskrapa, inte göra utan att använda inredning. Och för grunden till en-två våningar privata hus är det i allmänhet inte utbytbart.

Men tyvärr vet inte alla hur man korrekt beräknar och använder ekonomiskt rebar när man lägger grunden för ett hus.

Många tror att tvärsnittet och antalet metallstavar i grunden lägger inte spelar en särskild roll och använder allt som kommer till hands, från bindningsledningen till metallrör. Men en sådan lust kan ha en dålig effekt i framtiden, både för stiftelsen själv och för huset som står på den.

För att ditt hem ska kunna tjäna dig i många år är det nödvändigt att grunden för detta hus är tillräckligt starkt och hållbart, och den rätta beräkningen av förstärkning för grunden spelar en stor roll i detta.

I denna artikel kommer vi att utföra beräkningen av metallförstärkning, om du behöver beräkna glasfiberförstärkning, måste du ta hänsyn till dess egenskaper.

Beräkningen av förstärkningen för remsorbasis av ett privat hus är inte så komplicerat som det verkar vid första anblicken och reducerar bara för att bestämma den erforderliga diametern av förstärkning och dess kvantitet.

Ordningen av förstärkning remsa grund

För korrekt beräkning av förstärkning i armerat betongband är det nödvändigt att överväga den typiska förstärkningen av bandfunderingar.

För privata låghus används i huvudsak två armeringssystem:

 • fyra stavar
 • sex stavar

Vilket förstärkningsprogram väljer du? Det är väldigt enkelt:

Enligt SP 52-101-2003 bör det maximala avståndet mellan angränsande stänger av armering som ligger i samma rad inte vara mer än 40 cm (400 mm). Avståndet mellan den extrema längsgående förstärkningen och fundamentets sidovägg bör vara 5-7 cm (50-70 mm).
I det här fallet, med en källarbredd på mer än 50 cm, är det lämpligt att applicera armeringsschemat med sex stavar.

Och så, beroende på bredden på remsan, valde vi ett förstärkningssystem, nu är det nödvändigt att välja armeringsdiameterns diameter.

Beräkning av förstärkningens diameter för grunden

Beräkning av diametern på den tvärgående och vertikala förstärkningen

Diametern på den tvärgående och vertikala förstärkningen måste väljas enligt tabellen:

Vid byggandet av en- och tvåstegs privata hus används i regel stavar med en diameter av 8 mm som vertikal och tvärförstärkning, och det är vanligtvis ganska tillräckligt för bandfundering av låga privata byggnader.

Beräkning av diameteren på längsgående förstärkning

Enligt SNiP 52-01-2003 bör den minsta tvärsnittsarean av den längsgående förstärkningen i en remsa grund vara 0,1% av det totala tvärsnittet av armerat betongband. Det är nödvändigt att starta denna regel när man väljer stärkningsdiametern för stiftelsen.

Allt är klart med armerad betongrems tvärsnittsarea, det är nödvändigt att multiplicera stiftelsens bredd med dess höjd, d.v.s. Om du har en bandbredd på 40 cm och en höjd på 100 cm (1 m), blir sektionsområdet 4000 cm 2.

Förstärkningens tvärsnittsarea bör vara 0,1% av fundamentets tvärsnittsarea, därför är det resulterande området 4000 cm 2/1000 = 4 cm 2 nödvändigt.

För att inte beräkna tvärsnittsarean för varje stavförstärkning, kan du använda ett enkelt tecken. Med det kan du enkelt plocka upp den önskade armeringsdiametern för fundamentet.

I tabellen finns det mycket mindre felaktigheter i samband med avrundningsnummer, var inte uppmärksam på dem.

Viktigt: Med en bandlängd på mindre än 3 m borde den längsgående armeringsstångens minsta diameter vara 10 mm.
Med en bandlängd på mer än 3 m borde den längsgående armeringens minsta diameter vara 12 mm.

Och så har vi en minsta beräknad tvärsnittsarea av förstärkningen i bandets tvärsnitt, som är lika med 4 cm 2 (detta är baserat på antalet längsgående stavar).

Med en bredd på 40 cm är det tillräckligt för oss att använda ett förstärkningssystem med fyra stavar. Vi återvänder till bordet och ser i kolumnen där värdena för 4 rader av förstärkning ges och väljer det lämpligaste värdet.

Således bestämmer vi att vi grundar 40 cm breda, 1 m höga, med ett förstärkningsschema med fyra stavar den lämpligaste förstärkningen med en diameter av 12 mm, eftersom 4 stavar med sådan diameter har ett tvärsnitt på 4,52 cm 2.

Beräkningen av förstärkningens diameter för en ram med sex stavar utförs på liknande sätt, endast värdena tas redan från en kolonn med sex stavar.

Det bör noteras att den längsgående förstärkningen för bandfundamenten bör ha samma diameter. Om du av någon anledning har förstärkning av olika diametrar, måste stavar med större diameter användas i nedre raden.

Beräkning av antalet förstärkningar för stiftelsen

Det är inte ovanligt att förstärkningen fördes till byggarbetsplatsen, och när ramen börjar sticka, visar det sig att det inte räcker. Vi måste köpa mer, betala för leverans, och det är redan extra kostnader, som inte alls är önskvärda vid byggandet av ett privathus.

För att detta inte ska hända är det nödvändigt att korrekt beräkna mängden förstärkning för stiftelsen.

Antag att vi har ett sådant grundschema:

Låt oss försöka beräkna mängden förstärkning för en sådan bandfot.

Beräkning av antalet längsgående armering

För att beräkna det önskade antalet längsgående förstärkning för grunden kan du använda en grovberäkning.

Först måste du hitta längden på alla väggarna i stiftelsen, i vårt fall kommer det att vara:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Eftersom vi har ett 4-kärnigt förstärkningsschema, måste det resulterande värdet multipliceras med 4:

Vi har fått längden på alla längsgående förstärkningsstänger, men glöm inte att:

Vid räkning av antalet längsgående förstärkningar är det nödvändigt att ta hänsyn till lanseringen av förstärkningen vid dockning, eftersom det ofta händer att förstärkningen levereras till en sektion av en lång stång 4-6m och för att erhålla de nödvändiga 12m måste vi docka flera stavar. Dockningsförstärkningsstänger måste överlappa varandra, som visas nedan i diagrammet, måste lanseringen av förstärkningen vara minst 30 diametrar, d.v.s. Vid användning av armaturer med en diameter av 12 mm bör minsta start vara 12 * 30 = 360 mm (36cm).

För att rymma denna lansering finns det två sätt:

 • Gör en layout av stavar och beräkna antalet sådana leder
 • Lägg till ca 10-15% till den resulterande siffran, som regel är detta tillräckligt.

Vi kommer att använda det andra alternativet och för att beräkna antalet längsgående förstärkning för grunden måste vi lägga till 10% till 168 m:

Detta beräknade vi endast antalet längsgående förstärkningar med en diameter på 12 mm, nu kan vi beräkna antalet tvärgående och vertikala stavar i meter.

Beräkning av antalet tvärgående och vertikala förstärkning för bandfot

För att beräkna antalet tvärgående och vertikala förstärkning vänder vi igen till schemat, varav det är uppenbart att en "rektangel" kommer att gå:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Jag tog specifikt med en marginal på inte 0,3 och 0,8, men 0,35 och 0,90 för att den tvärgående och vertikala förstärkningen skulle vara något av den resulterande rektangeln.

Viktigt: När man monterar en ram i en redan utgrävd gräv, placeras vertikal förstärkning på botten av grävbanan, och ibland hamnar den till och med något i marken för bättre stabilitet av ramen. Så det kommer att behöva beaktas, och då är det nödvändigt att ta i beräkningen inte 0,9 m längd på den vertikala förstärkningen, utan att öka den med ca 10-20 cm.

Låt oss nu beräkna antalet sådana "rektanglar" i hela ramen, med tanke på att i båda hörnen och i stället för att fästa bandens grundväggar kommer det att finnas 2 sådana "rektanglar" var och en.

För att inte lida med beräkningen och inte bli förvirrad i en hög med tal kan du helt enkelt rita ett grunddiagram och markera där du kommer att ha "rektanglar" och beräkna dem sedan.

Låt oss först ta den längsta sidan (12 m) och beräkna antalet tvärgående och vertikala förstärkningar på den.

Som det framgår av diagrammet finns på våra sida av 12 m 6 av våra "rektanglar" och två delar av en vägg på 5,4 m varpå 10 ytterligare broar kommer att vara placerade.

Således har vi ut:

6 + 10 + 10 = 26 st.

26 "rektanglar" på ena sidan av 12 m. På samma sätt betraktar vi hopparna på väggen på 6 m och vi finner att det kommer att finnas 10 hoppare på en sex meter vägg av remsa grunden.

Eftersom vi har två 12 meter väggar och 6 meter väggar har vi 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 delar.

Kom ihåg, enligt vår beräkning, producerade varje rektangel 2,5 m förstärkning:

Den slutliga beräkningen av antalet ventiler

Vi har bestämt att vi behöver längsgående förstärkning med en diameter av 12 mm, och den tvärgående och vertikala diametern blir 8 mm.

Från tidigare beräkningar fann vi att vi behöver 184,8 m av längsgående förstärkning och 205 m av tvärgående och vertikal förstärkning.

Det händer ofta att många små bitar av armering förblir, som inte passar någonstans. Med tanke på detta måste du köpa rebar lite mer än det visade sig i beräkningen.

Efter ovanstående regel måste vi köpa 190 - 200 m armering med en diameter av 12 mm och 210-220 m armering med en diameter av 8 mm.

Om förstärkningen förblir - oroa dig inte, kommer den att vara till hands även en gång under byggprocessen.

Hur man förstärker tejpfundamentet med egna händer

Ribbon foundation är den mest populära i privat byggande. Den är idealisk för byggandet av småhus, garage, bad och andra uthus. Allt byggnadsarbete kan göras för hand, och en relativt liten materialförbrukning och minimalt antal utgrävningsarbeten kan minska kostnaden och produktionen. För att allt ska gå som det borde du naturligtvis veta hur man stärker grunden ordentligt.

Hur väljer man beslag?

Innan du berättar hur du förstärker tejpfundamentet ordentligt, är det värt att säga några ord om valet av förstärkning.

 1. Om du behöver förstärka basen för ett hus med en våning eller två våningar, såväl som lättare byggnader, bör du montera en diameter med en diameter på 10-24 mm. Tjockare material kommer att vara för dyrt, och dess höga styrka kommer inte att vara inblandade. Mindre tjock förstärkning kan inte tåla lasten.
 2. Det är lämpligt att använda speciella korrugerade rördelar. Det ger den bästa anslutningen till betong, vilket garanterar hög hållfasthet och pålitlighet. En slät motstycke är lite billigare, men är inte lämplig för användning på grund av låg vidhäftning. Det enda undantaget är tvärbindningar. De laddar är mycket mindre.
 3. Om jorden är homogen över hela fältets yta, kan material med ett tvärsnitt av 10-14 mm användas. Med heterogen jord ökar belastningen på basen, så det är tillrådligt att spendera pengar på stavar med en diameter på 16-24 millimeter.

Självklart är inköp av tjockt räfflad armatur ganska dyrt. Men om du bestämmer dig för att utföra förstärkning av bandstiftelsen med egna händer, betyder det att mängden arbete inte är för stort. Så, du måste betala maximalt några hundra rubel - det kompenserar fullt ut för den hållbara konstruktionens hållbarhet och tillförlitlighet.

Med självberäkning och val av förstärkning för förstärkningsburet på remsfoten är sannolikheten för fel hög. I framtiden kan det leda till förstörelse av huset, så den bästa lösningen skulle vara att beställa projektet att förstärka grunden från konstruktören och att binda ramverket självt enligt ritningen.

Hur många förstärkningar behöver du?

Innan du går till affären för att köpa materialet, måste du veta hur mycket det kommer att behöva för förstärkning av remsa grunden. För att göra detta borde du tänka på förhand vilken förstärkning av remsa grunden kommer att vara det bästa valet och utföra beräkningar för ett visst objekt.

Vid byggande av småhus, garage och bad används följande ramkonfiguration:

 • 2 bälten: övre och nedre;
 • Varje bälte består av 3-4 bar förstärkning;
 • Det optimala avståndet mellan stavarna är 10 centimeter. Observera att avståndet från förstärkningen till kanterna i framtida fundament måste vara minst 5 centimeter;
 • förbindningen av banden utförs med användning av klämmor eller armeringsstycken vid ett steg på 5-30 centimeter beroende på armeringssektionen.

Ett sådant system är optimalt. Nu är det inte svårt att genomföra lämpliga beräkningar, eftersom man känner till storleken på den framtida konstruktionen.

Antag att du vill bygga en rymlig ram eller trähus med ett område på 150 kvadratmeter med ytterväggar på 50 meter perimeter. Vi kommer att göra beräkningar utifrån detta. Vi använder motsvarande och beskrivna egenskaper vid förstärkning av SNiPs bandbas.

Vi har två bälten med tre stavar i vardera. Totalt - 6 multiplicerat med 50 = 300 meter av huvudventilen. Vi tar hänsyn till antalet hoppare som passar i steg om 30 centimeter. För att göra detta dela 50 meter med 0,3. Vi får 167 stycken. Korsstängerna i denna bas kommer att ha en längd på 30 centimeter och vertikala - 60 centimeter. På vertikala hoppare behöver du 167x0.6x2 = 200,4 meter. På horisontalen - 167x0.3x2 = 100.2 meter. Totalt krävs 300 meter tjock korrugerad förstärkning och 300,6 meter tunnare, mjukare förstärkning. Efter att ha tagit emot dessa nummer kan du säkert gå till affären för materialet - en remsa grund utan förstärkning kommer inte att hålla länge. Vissa experter rekommenderar att man tar en spärr med en marginal på 10-15%. När allt kommer omkring behövs en viss mängd material för att stärka hörndelarna på remsan och gå till kajen.

Hur stickas ram?

Reglerna för förstärkning av tejpfundamentet tvingar oss att överge användningen av svetsning till förmån för stickning, eftersom vid användning av svetsning vid svetsfogar förlorar metallstängerna styrka upp till 2-2,5 gånger. Dessutom är det här att korrosion oftast uppträder, vilket kan skada förstärkningen över flera år, vilket avsevärt minskar underlagets tillförlitlighet och hållbarhet. Giltig enda anslutning med hjälp av parning. Det här är ett ganska svårt stadium, och det kommer att ta lång tid för en otillräcklig erfaren användare att slutföra. Men mycket här beror på vilket verktyg du ska använda.

Det klassiska verktyget för stickfittings i en tejpfundament är en speciell krokkrok. Med hjälp av det kan erfarna hantverkare producera upp till 12-15 knop per minut (naturligtvis, om stickningstråden är förberedd och skärs i förväg). Den största fördelen med detta alternativ är tillgänglighet - kroken kan köpas i många butiker för hundra rubel och ännu billigare. Minus - Hastigheten att arbeta med honom är inte stor även bland mästarna. Tänk på - du måste göra många hundratals knop, även om du ska förstärka grunden för en liten storlek.

Om du snabbt vill avsluta jobbet, kan du använda speciella stickning pistol. Att arbeta med honom, till och med en oerfaren användare kan lätt ger 25-30 enheter per minut. Det vill säga prestationen kommer att öka minst 2 gånger. Olyckligtvis är kostnaden för sådan utrustning låg - från 50 000 och högre. Förutom att arbeta med dem behöver en särskild tråd - vanligtvis inte kan gå. Detta ökar kostnaden ytterligare. Men om det finns en möjlighet att hyra en virkad pistol under några timmar eller en dag - lätt överens om att ett sådant förslag, men glöm inte att ta reda på maximal diameter på förstärkning, som han kommer att kunna relatera. Att arbeta med hög kvalitet verktyg, spenderar du en maximal ramenhet dag - rätt förstärkningsremsa foundation blir mycket enklare och snabbare. När man arbetar manuellt kan processen ta en vecka eller mer.

Hur man gör en ram?

Innan vi går till förstärkningsremsan foundation, ritningar lämpliga slaktkroppar bör undersökas. Trots allt, styrkan av ramen beror på om basen kommer att tjäna under många decennier eller belagda med sprickor i den första fjädern på grund av säsongsvariationer i nivån av marken.

För att inte misstas vid tillverkningen är det nödvändigt att komma ihåg några regler:

 1. Överlappningen (avståndet från platsen för parning till stångens kant) måste vara minst 5 centimeter.
 2. I hörnet lederna vinkelräta nå stavar måste anslutas - i alla fall inte kan använda två separata enheter är inte sammankopplade. Den idealiska lösningen vore vinklarna gjorda av vikta förstärkning - till exempel grundförstärkning systemet är mest tillförlitliga. Men du måste ha speciell utrustning, om ventilen har en diameter på 14 millimeter eller mer, kan mindre diametrar böjas och i hemmet.
 3. Anslutningar med tråd ska vara täta - om du använder en krokkrok, dra sedan tråden tills den stannar så att det inte finns något utrymme kvar mellan klämman och huvudförstärkningen. Kontrollera även med handen om klämman rör sig bort från att röra, bör du göra en extra slips med ledningen.
 4. Överlapp vid förstärkning bör vara lika med 40-50 diametrar av förstärkning. Det ska finnas ett mellanrum mellan de intilliggande anslutningsstängerna, och de övre och nedre skikten, enligt projektet.
 5. Förstärkningsramen måste stå exakt i formen. Det är också nödvändigt att ta hand om det skyddande lagret av betong för förstärkning, för att göra enligt kraven i ritningen. Man bör komma ihåg att det minsta skyddsskiktet är lika med armeringsdiameterns diameter.

Det är flexibelt alla element för förstärkning av basen, den utförs på kallt. Under inga omständigheter utan uppvärmning av armaturen, då detta leder till förlust av dess styrka.

Som du kan se är reglerna så enkla som möjligt. Men några oerfarna byggare misstänker inte eller glömmer deras existens. Detta leder till att tekniken för förstärkning av remsa grunden bryts och dess livslängd minskas betydligt.

Jordarbeten och förberedande arbete

En av fördelarna med remsa grunden är en relativt liten mängd jordarbeten. Ett par personer som arbetar med korta pauser kan enkelt gräva en gräv av lämplig storlek i normal mark. När gropen är klar kan du fortsätta till sitt arrangemang.

Det första steget är att skapa en grundkudde. Tack vare det minskar grundvattnets negativa påverkan på fundamentet, och belastningen från fundamentet själv och hela strukturen fördelas lika jämnt som möjligt över marken. Här kan du använda olika material. Den vanligaste användningen av sand eller grus. De gör ett bra jobb med sin funktion - det viktigaste är att tjockleken på kudden ska vara minst 15-20 centimeter.

Men vissa experter rekommenderar en betongkudde. Ja, det är det dyraste. Dyrt cement och behovet av att förstärka dynan kyla ökar kostnaden och byggtiden. Men som ett resultat får du den mest tillförlitliga grunden för stiftelsen, så att den kommer att bestå i många år. Därför kan vi säkert säga att dessa pengar inte kommer att kastas till vinden.

Om arbetet utförs på svagt jordande mark, eller det är planerat att bygga ett tungt tegelhus, men användningen av en monolitisk grund är oönskade av någon anledning, då kan en remsa med en sula användas. Förbränning (glas) kan avsevärt minska belastningen på jorden. Naturligtvis, glöm inte förstärkningen av glaskällaren - på lövmarker, kommer det regelbundet att klara stora drag och böjningsbelastningar. Det är mycket viktigt att ge honom tillräcklig styrka.

När en fundament används med en såll ökar volymen av jordarbeten. Dessutom är det nödvändigt att spendera extra pengar på förstärkning av bandets strumpa - om det misslyckas kommer detta att leda till att hela strukturen förstörs förstörs.

Formning installeras ovanpå den färdiga kudden. Vid val av bredd ska du beakta - den färdiga grunden ska vara 10-15 cm tjockare än de yttre bärande väggarna.

Nästa steg är vattentätning. Vissa byggare använder takfilt, men det här är ganska dyrt material. Och den tunga vikten gör installationen svårare. Därför är det möjligt att använda byggpolyeten. Ja, det är mindre hållbart. Men du behöver det bara några dagar - så att cementmjölken inte går in i sanden. Därför är billig och lätt polyeten lämplig. Det läggs över formen. Vid lederna överlappar mer - inte mindre än 10-15 centimeter - och lim med ett brett band.

Detta förberedande arbete slutar. Berätta nu om stiftelsens fyllning och förstärkning med egna händer.

Montera ramen, häll betongen

Det är bäst att montera förstärkningsramen direkt i den förberedda gropen - det här låter dig fixa elementen mest säkert. Men om vi pratar om förstärkning av undergrundsstrimlingsfundamentet eller om gropen är för smal för att arbetet ska utföras direkt i det, kan ramen monteras utanför skytten och försiktigt sänk den på plats. Här uppstår vanligtvis inte vanliga problem och stegvisa instruktioner behövs inte.

Det sista och ett av de mest avgörande stadierna är fundamentgjutningen.

Det är lämpligt att använda för detta betongmärke M200 eller högre. Den har hög hållfasthet för att motstå betydande belastningar och har också en tillräcklig indikator på kallmotstånd.

Omedelbart bör det sägas - att arbetet kommer att behöva en stor mängd material. Gör alla nödvändiga beräkningar i förväg - du måste hälla betong åt gången, undvika delaminering och andra separationer. I annat fall kommer styrkan i basen att minskas avsevärt, vilket påverkar säkerheten vid driften av huset. Av samma anledning är det lämpligt att hyra en betongblandare. Idag erbjuder många företag denna tjänst. Dessutom är uthyrning av billiga modeller relativt billigt - mindre än tusen rubel per dag. Med intensivt arbete under den här tiden är det möjligt att klara av arbetet. Dessutom kan närvaron av en betongblandare öka produktiviteten - du behöver bara kasta sand, cement och häll vatten och snart få den färdiga produkten som du bara behöver hälla på ramen monterad i formen. Arbeta med skovlar kan inte uppnås.

Efter hällning av betong måste du vänta 28 dagar. Under den här tiden kommer betongen att hämta tillräckligt med styrka och du kan börja bygga ett hus, ett garage eller ett bad.

Vi rekommenderar att du tittar på videon, där en erfaren civilingenjör kommer att berätta om de viktiga nyanserna i förstärkningen av stiftelsen. Vad du bör uppmärksamma när du arbetar i första hand, så att grunden för huset är tillförlitlig.

Nu vet du hur du förstärker bandfundamentet med egna händer. För att göra detta är det inte nödvändigt att ha högspecialiserade färdigheter eller köpa dyr utrustning. Det är tillräckligt att veta, åtminstone teoretiskt, hur man förstärker grunden. Erfarenheten kommer att gå till processen, och alla verktyg kan ersättas med billiga motsvarigheter eller hyras, vilket sparar pengar och tid.

Ribbstiftningsförstärkning

Förstärkning av tejpfundamentet ökar väsentligt dess styrka egenskaper, gör att du kan skapa hållbara strukturer samtidigt som du minskar vikt.

Ribbstiftningsförstärkning

Beräkningar av armerings- och förstärkningsplaner utförs i enlighet med bestämmelserna i nuvarande SNiP 52-01-2003. Dokumentet innehåller detaljerade krav på beräkningar, ger fotnoter till regleringsdokument och regler.

SP 63.13330.2012 Betong och armerad betong. De viktigaste bestämmelserna. Uppdaterad version av SNiP 52-01-2003. Hämta fil

Bandfundamentet måste uppfylla kraven på hållbarhet, tillförlitlighet, motstånd mot olika klimatfaktorer och mekaniska belastningar.

Betongkrav

Huvudegenskaperna för styrkan i betongkonstruktioner är en indikator på resistans mot axiell kompression (Rb, n), draghållfasthet (Rbt, n) och sidofraktur. Beroende på standardstandardindikatorerna för betong, är dess konkreta betyg och klass valda. Med tanke på designens ansvar kan säkerhetskorrigeringsfaktorer användas, från 1,0 till 1,5.

Plot av böjningsmoment

Ventilkrav

Under förstärkningen av bandfundamenten fastställs typen och styrda värden av förstärkningskvaliteten. De standarder som är tillåtna för användning av varmvalsade byggnadsdelar av periodisk profil, värmebehandlad förstärkning eller mekaniskt härdad förstärkning.

Förstärkningsklassen väljs med hänsyn till det garanterade värdet av avkastningsstyrkan vid maximala belastningar. Förutom egenskaperna hos draghållfastheten normaliseras plastisitet, korrosionsbeständighet, svetsbarhet, motståndskraft mot negativa temperaturer, avslappningsresistens och tillåten töjning före påbörjandet av destruktiva processer.

Tabell över kvaliteter av förstärkning och stålkvaliteter

Tejpfundamentet beräknas i enlighet med rekommendationerna i GOST 27751, varvid indikatorerna för de begränsande belastade tillstånden beräknas av grupper.

Den första gruppen innehåller de villkor som leder till att grunden är fullständig otillbörlig, den andra gruppen innehåller förutsättningar som leder till en partiell förlust av stabilitet, vilket hindrar normal och säker drift av byggnader. Enligt de maximala tillåtna tillstånden för den andra gruppen produceras följande:

 • beräkningar av utseendet av primära sprickor på ytan av remsan
 • beräkningar för tidsperioden för ökande sprickor i betongkonstruktioner;
 • beräkningar för linjära deformationer av bandfunderingar.

Huvudindikatorerna för resistans mot deformation och styrka av konstruktionens förstärkning inkluderar maximal draghållfasthet eller kompression, bestämd vid laboratorieförhållanden på speciella provbänkar. Teknik och testmetoder stavas ut i statliga standarder. I vissa fall kan tillverkaren använda den föreskrivna och tekniska dokumentationen som utvecklats av företaget. I detta fall måste den föreskrivande och tekniska dokumentationen godkännas av tillsynsmyndigheterna.

För betongkonstruktioner kan dessa värden begränsas till maximala förändringshastigheter i betongens linjäritet. Som generella indikatorer tas verkliga diagram över förstärkningstillståndet under korta ensidiga effekter av designreglerade belastningar. Naturen för diagrammen om byggnadsförstärkningens tillstånd fastställs med hänsyn till dess specifika typ och varumärke. Under konstruktionsberäkningen av den förstärkta grunden bestäms tillståndsdiagrammet efter att standardindikatorerna har ersatts med aktuella.

Förstärkningskrav

Armaturram - foto

 1. Krav på storleken på armerad betongkonstruktion. Strukturens geometriska dimensioner ska inte hindra den rätta spatiala placeringen av förstärkning.
 2. Det skyddande skiktet bör ge gemensamt motstånd mot belastningarna av armering och betong, skydda den från den yttre miljön och säkerställa stabiliteten i strukturen.
 3. Minsta avståndet mellan förstärkningens individuella stavar bör säkerställa att det fungerar gemensamt med betongen, tillåter korrekt anslutning och säkerställer den korrekta tekniska hällningen av betong.

Scheme-förstärkt stiftelse

För förstärkning kan du bara använda förstärkt förstärkning, stickning av nät utförs med hänsyn tagen till designdesignen. Avvikelser från värdena får inte överstiga de toleransfält som regleras av SNiP 3.03.01. Särskilda byggnadsåtgärder måste säkerställa tillförlitlig fixering av armeringsnätet i enlighet med gällande regler.

Armaturram för bandfundament

SNiP 3.03.01-87. Bearing och omslutande strukturer. Byggkoder och föreskrifter. Hämta fil

Under böjningen av förstärkningen är det nödvändigt att använda speciella anordningar, minsta böjningsradie beror på diametern och de specifika fysikaliska egenskaperna hos konstruktionens förstärkning.

Video - Manuell spärrböjningsmaskin, videoinstruktion

Video - Hur man böjer förstärkning. Arbeta på en hemlagad maskin

Förstärkningen sätts in i formen, tillverkningen av formen bör utföras med hänsyn tagen till kraven i GOST 25781 och GOST 23478.

Stålformar för tillverkning av förnyade betongprodukter. Tekniska förhållanden. Hämta fil

Formning för konstruktion av monolitiska betong och armerad betongkonstruktion. Klassificering och allmänna tekniska krav

Beräkning av armeringsantalet och diameteren

För badplattformen används byggnadsbeslag med periodisk profil Ø 6 ÷ 12 mm.

Armatur med periodisk profil Ø 10 mm

De nuvarande tillståndsreglerna reglerar det minsta antalet barer i betong för att ge maximal styrka. Minsta totala tvärsnittet av förstärkningens längsgående stavar får inte vara ≤ 0,1% av stiftbandets tvärsnittsarea. Om exempelvis stiftfundamentet har en sektion av 12 000 × 500 mm (tvärsnittsarean är 600 000 mm2), ska totalarean för alla längsgående stavar vara minst 600 000 × 0,01% = 600 mm2. I praktiken bibehåller utvecklarna sällan denna indikator, de tar också hänsyn till badets vikt, jordens natur och betongens betonggrad. Detta beräknade värde kan betraktas som approximativt, avvikelser från de rekommenderade värdena får inte överstiga ≈20% nedåt.

Mängden armering beräknas matematiskt.

För att beräkna mängden armering behöver du veta tvärsnittsarean på basremsan och tvärsnittsarean på förstärkningsstången. För att underlätta beräkningarna erbjuder vi dig ett färdigt bord.

Placering och beräkning av förstärkning i remsa fundamentet

Ribbon foundation har en icke-standard geometri: den är tio gånger längre än djupet och bredden. På grund av denna design fördelas nästan alla laster längs bältet. En betongsten ensam kan inte kompensera för dessa belastningar: dess böjhållfasthet räcker inte. För att ge en struktur med ökad styrka används inte bara betong, men armerad betong är en betongsten med stålelement inuti - stålförstärkning. Processen med metallläggning kallas förstärkning av bandfundamenten. Det är lätt att göra det med egna händer, beräkningen är elementär, systemen är kända.

Mängden, platsen, diametrarna och förstärkningsgraden - allt detta bör stavas ut i projektet. Dessa parametrar beror på många faktorer: både på den geologiska situationen på platsen och på byggnadens massa. Om du vill ha en garanterad solid grund - ett projekt krävs. Å andra sidan, om du bygger en liten byggnad, kan du försöka göra allt på egen hand, baserat på allmänna rekommendationer, bland annat att utforma ett förstärkningsprogram.

Förstärkningssystem

Platsen för förstärkningen i remsa grunden i tvärsnitt är en rektangel. Och det här är en enkel förklaring: det här systemet fungerar bäst.

Förstärkning av bandfundament med en bandhöjd av högst 60-70 cm

Det finns två huvudkrafter som verkar på en remsa grund: under frosten utövar de tryck på höftkrafterna, överst - lasten från huset. Mitten av tejpen samtidigt laddas nästan inte. För att kompensera effekten av dessa två krafter tillverkas vanligtvis två bälten av arbetsförstärkning: över och under. För grunda och medellånga fundament (upp till 100 cm djup) är detta tillräckligt. För djupa band behöver 3 bälten krävas: för hög en höjd kräver förstärkning.

Du kan läsa om grunden för grunden här.

För de flesta bandfundamenten ser förstärkning ut så här

Att arbetsbeslagen befann sig på rätt plats, är det fixat på ett visst sätt. Och de gör det med hjälp av tunnare stålstänger. De är inte inblandade i arbetet, de håller bara arbetsförstärkningen i en viss position - de skapar en struktur, varför denna typ av förstärkning kallas strukturell.

För att påskynda arbetet när du binder förstärkningsbältet med klämmor

Som framgår av ordningen för förstärkning av tejpfundamentet är armeringsens (arbetstagarnas) längsgående stavar bundna med horisontella och vertikala strutar. Ofta är de gjorda i form av en sluten loop-klämma. Det är lättare och snabbare att arbeta med dem, och designen är mer tillförlitlig.

Vilken typ av armatur behövs

För tejpbasen använd två typer av stavar. För längsgående, som bär huvudbelastningen, krävs klass AII eller AIII. Dessutom är profilen nödvändigtvis ribbad: den klibbar bättre mot betongen och överför normalt lasten. För konstruktionshoppar ta billigare inredning: slät förstklassig AI, tjocklek 6-8 mm.

Nyligen har glasfiberförstärkning dykt upp på marknaden. Enligt tillverkarna har den bättre styrkaegenskaper och är mer hållbar. Men många designers rekommenderar inte att använda den i grunden för bostadshus. Enligt bestämmelserna bör det vara förstärkt betong. Egenskaperna hos detta material har länge varit kända och beräknade, speciella förstärkningsprofiler har utvecklats, vilket bidrar till att metall och betong kombineras i en enda monolitisk struktur.

Ventilklasser och dess diametrar

Hur konkret i kombination med glasfiber kommer att uppträda, hur fast sådan förstärkning kommer att binda med betong, hur framgångsrikt kommer det här paret att motstå laster - allt detta är okänt och inte studerat. Om du vill experimentera, använd glasfiber. Nej - ta järnbeslaget.

Beräkning av förstärkning av remsa grunden med egna händer

Alla byggnadsarbeten normaliseras enligt statliga normer eller SNiPs. Förstärkning är inget undantag. Det regleras av SNiP 52-01-2003 "Betong och armerad betongkonstruktion." Detta dokument anger den minsta mängd förstärkning som krävs: den måste vara minst 0,1% av stiftelsens tvärsnittsarea.

Bestämning av armeringstjocklek

Eftersom remsa grunden i sektionen har formen av en rektangel är tvärsnittsarean multiplikationen av längden av dess sidor. Om bandet har ett djup på 80 cm och en bredd på 30 cm, blir området 80 cm * 30 cm = 2400 cm2.

Nu behöver du hitta det totala området av förstärkning. Enligt SNiP bör den vara minst 0,1%. För detta exempel är det 2,8 cm2. Nu bestämmer valmetoden diametern på staplarna och deras antal.

Citat från SNiP som avser förstärkning (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Till exempel planerar vi att använda förstärkning med en diameter på 12 mm. Området i dess tvärsnitt är 1,13 cm2 (beräknat med formeln för cirkelområdet). Det visar sig att för att kunna ge rekommendationer (2,8 cm2) behöver vi tre stavar (eller de säger "trådar"), eftersom det är uppenbart få två: 1,13 * 3 = 3,39 cm2, vilket är mer än 2,8 cm2, som rekommenderas av SNiP. Men tre trådar i två bälten kan inte delas, och belastningen blir signifikant på båda sidor. Därför läggs fyra och lägger en solid säkerhetsmarginal.

För att inte begrava extra pengar i marken kan du försöka minska armeringsdiametern: beräkna under 10 mm. Området i denna bar är 0,79 cm2. Om vi ​​multiplicerar med 4 (det minsta antalet staplar av arbetsförstärkning för bandramen) får vi 3,16 cm2, vilket också är tillräckligt med en marginal. Så för denna variant av remsa grunden, kan du använda ribbed armering klass II med en diameter av 10 mm.

Förstärkning av tejpfundamentet under stugan utförs med hjälp av stavar med olika typer av profiler

Hur man beräknar tjockleken på längsgående förstärkning för bandfundamenten utgjorde, du måste bestämma med vilket steg för att installera de vertikala och horisontella lintelarna.

Installationssteg

För alla dessa parametrar finns också metoder och formler. Men för mindre byggnader är det lättare. Enligt standardens rekommendationer bör avståndet mellan horisontella grenar inte vara mer än 40 cm. De är inriktade på denna parameter.

Hur bestämmer du på vilket avstånd att lägga ventilen? Till stål är inte utsatt för korrosion, det måste ligga i betongens tjocklek. Minsta avstånd från kanten är 5 cm. På grundval av detta beräknas avståndet mellan stavarna: både vertikalt och horisontellt är det 10 cm mindre än bandets dimensioner. Om stiftelsens bredd är 45 cm visar det sig att det finns ett avstånd på 35 cm mellan de två trådarna, vilket motsvarar standarden (mindre än 40 cm).

Steget med förstärkning av remsa-fundamentet är avståndet mellan två längsgående stavar.

Om bandet vi har är 80 * 30 cm, då är längsgående förstärkning en från en annan på ett avstånd av 20 cm (30 cm - 10 cm). Eftersom grunden för den genomsnittliga grunden (höjd upp till 80 cm) kräver två förstärkningsbälten, är ett bälte från den andra i en höjd av 70 cm (80 cm - 10 cm).

Nu hur ofta ska du sätta hoppare. Denna standard finns också i SNiP: Installationssteget av vertikala och horisontella förband bör inte vara mer än 300 mm.

All. Förstärkning bandbas med egna händer beräknad. Men notera att varken husets massa eller de geologiska förhållandena beaktas. Vi baserade på det faktum att de här parametrarna var baserade vid bestämning av tejpens storlek.

Förstärkningshörn

Vid konstruktionen av bandfundamenten är den svagaste punkten hörn och korsning av väggarna. På dessa ställen är belastningar från olika väggar anslutna. Så att de omfördelas framgångsrikt är det nödvändigt att ordentligt fixa ankaret. Anslut bara fel: den här metoden ger inte överföringen av lasten. Som ett resultat kommer sprickor att dyka upp i remsan grunden efter en tid.

Det rätta systemet med förstärkande hörn: används eller sgony - L-formiga klämmor eller längsgående trådar gör 60-70 cm längre och böjer sig runt hörnet

För att undvika en sådan situation, när man förstärker hörn, används speciella system: på ena sidan är böjda böjda på den andra. Denna överlappning bör vara minst 60-70 cm. Om längden på den längsgående stången för böjning inte räcker, använd L-formiga klämmor med sidor också minst 60-70 cm. Diagrammen om deras placering och fastsättning av beslagen visas på bilden nedan.

Samma princip förstärker korsningen av väggarna. Det är också önskvärt att ta ventilen med en marginal och böja. Det är också möjligt att använda L-formiga klämmor.

Ordningen med förstärkning som gränsar till väggarna i remsa grunden (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Obs! I båda fallen i hörnen halveras steget att ställa in korsstängerna. På dessa ställen börjar de redan arbeta - de är inblandade i omfördelningen av arbetsbelastningen.

Förstärkning av remsa fot

På jordar med inte mycket hög bärkraft, på kräftiga jordar eller under tunga hus, är ofta bandfunderingar gjorda med en sula. Den överför lasten på ett stort område, vilket ger större stabilitet till grunden och minskar mängden sänkning.

Så att trycket från trycket inte faller isär måste det också förstärkas. Figuren visar två alternativ: en och två längsgående förstärkningsbälten. Om marken är komplex, med en stark tendens att vinterbake, kan du lägga två bälten. Med normala och medeljordiska markar är det tillräckligt.

Ankarlängderna i längden fungerar. De, som för bandet, tar andra eller tredje klassen. De är åtskilda från varandra på ett avstånd av 200-300 mm. Anslut med korta stånglängder.

Två sätt att förstärka stiftlistens sula: till vänster för baser med normal bärkraft, till höger - för inte mycket pålitliga jordar

Om sålen är smal (styvt plan) är de tvärgående segmenten konstruktiva, de deltar inte i belastningens fördelning. Sedan är de gjorda med en diameter av 6-8 mm, böjda i ändarna så att de täcker ytterstängerna. Bundet till alla med stickningstråd.

Ate det enda brett (flexibelt system), den tvärgående förstärkningen i sulan fungerar också. Hon motstår markförsök att "slam" henne. Därför använder solorna i denna utföringsform ribbstärkning av samma diameter och klass som den längsgående delen.

Hur många behöver en stapel

Efter att ha utvecklat ett bandbasförstärkningsprogram vet du hur många längsgående element du behöver. De läggs runt omkretsen och under väggarna. Bandets längd är längden på en stapel för förstärkning. Multiplicera det med antalet trådar, få önskad längd på arbetsförstärkningen. Lägg sedan till den resulterande siffran 20% - marginal för lederna och "överlappningar". Det är hur många meter du behöver kommer att fungera armatur.

Överväg enligt planen hur många längsgående trådar, beräkna hur mycket en konstruktiv bar behövs

Nu måste du räkna antalet strukturella ventiler. Tänk på hur många tvärbindningar som ska vara: dela bandets längd genom installationssteget (300 mm eller 0,3 m om du följer SNiP: s rekommendationer). Beräkna sedan hur mycket du behöver för att göra en lintel (vik bredden på förstärkningsburet till höjden och dubbel det). Det resulterande numret multiplicerat med antalet hoppare. Lägg till resultatet också 20% (för föreningar). Detta kommer att vara antalet strukturella förstärkningar för förstärkning av bandfundamenten.

Med en liknande princip, överväg det belopp som är nödvändigt för förstärkning av sulan. Om du sammanfattar det, kommer du att ta reda på hur mycket förstärkning du behöver på grunden.

Om valet av betongbetong för stiftelsen kan läsas här.

Armaturmonteringsteknik för bandfundament

Förstärkning av tejpfundamentet med händerna börjar efter montering av formning. Det finns två alternativ:

 • Hela ramen samlas in direkt i gropen eller grävningen. Om bandet är smalt och högt, jobba så besvärligt.

Enligt en av teknikerna är rebar stickad direkt i formen

 • I närheten av gropen bereds ramfragment. De överförs i delar och ställs till deras avsedda plats, knyter till en sammanhängande helhet. Det är mer praktiskt att arbeta på detta sätt, förutom det faktum att det är mycket obekvämt och svårt att överföra relaterade strukturer från förstärkning.
 • Båda alternativen är inte idealiska och alla bestämmer hur det blir enklare för honom. När du arbetar direkt i grävningen måste du veta ordningens åtgärder:

  • Den första stapeln längsgående stavarna i underarmarna. De behöver lyfta 5 cm från betongens kant. Det är bättre att använda speciella ben för detta, men bitar av tegelstenar är populära bland utvecklare. Rebar är också 5 cm från förskärmväggarna.
  • Genom att använda tvärgående bitar av strukturell förstärkning eller gjutna konturer fixeras de på önskat avstånd med en stickningstråd och en krok eller en stickpistol.
  • Då finns det två alternativ:
   • Om konturformade rektanglar användes, är det övre bandet bundet direkt till dem på toppen.
   • Om installationen använder skärstycken för tvärstänger och vertikala inlägg, är nästa steg att binda upp de vertikala stolparna. Efter att de är bundna binder de bandets andra bälte i längsgående armering.

  Det finns en annan teknik för förstärkning av bandfunderingar. Ramverket visar sig vara tufft, men det finns en stor förbrukning av stången på vertikala håll: de drivs in i marken.

  Den andra tekniken för förstärkning av tejpfundamentet - först kör de i vertikala stolpar, de knyter längsgående trådar till dem, och sedan sammanfogar de sig tillsammans

  • Först kör de i vertikala stolpar i hörnen av tejpen och lederna på de horisontella stängerna. Racks ska ha en stor diameter på 16-20 mm. De är placerade på ett avstånd av minst 5 cm från förkanten, för att justera horisontellt läge och vertikalitet, drivs i marken med 2 meter.
  • Hammar sedan vertikala stänger av den beräknade diametern. Vi bestämde installationssteget: 300 mm, i hörnen och i väggarnas tvärpunkter, två gånger mindre - 150 mm.
  • Längdsgängor av ett förstärkningsunderband är knutna till ställen.
  • Vid skärningspunkten mellan stativen och den längsgående förstärkningen är horisontella broar fastsatta.
  • Det övre förstärkningsbältet är bundet upp, vilket ligger 5-7 cm under betongens övre yta.
  • Horisontella hoppare är fastsatta.

  Det är bekvämare och snabbare att göra ett förstärkande bälte med förformade konturer. Stången är böjd och bildar en rektangel med de angivna parametrarna. Problemet är att de måste göras samma, med minimala avvikelser. Och de behöver ett stort antal. Men då går arbetet i grävningen snabbare.

  Armeringsbältet kan stickas separat, och sedan monteras i formen och stickas in i en enda enhet redan på plats

  Som du kan se är förstärkningen av remsa grunden en lång och inte så enkel process. Men du kan till och med klara sig ensam, utan assistenter. Det kommer emellertid att ta mycket tid. Tillsammans eller tre arbetar mer bekvämt: att överföra stavarna och att avslöja dem.