Armaturpistol med egna händer

Konstruktionen av armerad betongkonstruktion är omöjlig utan stålförstärkning. För mindre byggnader kan den krökformade ramen tillverkas manuellt med hjälp av verktygen. Men på stora föremål är det mer rationellt att använda specialutrustning - en maskin för armaturböjning.

Funktioner av förstärkande baren

Enligt GOST 52544-2006 tillverkas förstärkningsprodukter av varmvalsad, kalldragen eller värmebeständig metall. Den resulterande staven med cirkulär tvärsnitt med ytan av en jämn eller periodisk profil med en diameter av 4 till 80 mm och en längd på upp till 12 m kallas förstärkning. Dess huvudsakliga syfte är kraftramen i armerad betong och andra strukturer.

Hyresförstärkning görs i 6 klasser:

1. A240 eller A1 är monteringsstavar med en slät profil. Används som distributions- och bindningsstruktur för bäraren "skelett". Diametern varierar från 4 till 40 mm.

2. A300 eller A2-arbetsprodukter med en periodisk yta. Detta är styrelementet i ramen, sektionen - 10-80.

3. А400 / А500 eller А3 - förstärkning av en korrugerad profil, mest efterfrågad vid byggandet av bostads- och kommersiella byggnader, produktion av betongprodukter, bildning av väg- och trottoarkläder, diameter 6-40 mm.

4. A600 eller A4-arbetsstänger av låglegerat värmebehandlat stål. Produkter avsedda för svetsade strukturer. Eftersom tillämpningsområdet för produkter är begränsat är de tillgängliga i sektioner från 10 till 32.

5. А800 eller А5 - stavar med ökad styrka med en korrugerad profil. För bildandet av svetsade ramar i lageret och standardarmerade betongkonstruktioner. Produkterna tillverkas med en diameter av 6 till 40 mm.

6. А1000 eller А6 - den enda typen av arbetsarmatur som svetsning av vilken typ som helst är lämplig (elektrisk båge, badrum och andra). Den är tillverkad av låglegerat stål, stavets tvärsnitt är 6-32, som används vid konstruktion av flervåningsbyggnader och stora byggnader.

Vid klassificering av metall användes klargörande märkning. Återförsäljare och återförsäljare kan köpa flera typer av ventiler:

 • K - produkter med hög korrosionsbeständighet.
 • C - Produkter avsedda för fixering genom svetsning.
 • T - stål, termomekaniskt förstärkt.

Stärkningsstången säljs av spolar (längd upp till 11,7 m) eller med stavar 6-12 m, packade i buntar som väger högst 3 ton. Stärkningen används för härdning av väggar, stiftelser, golv. Samtidigt, för att arbeta med hörn och abutments, ställer ryska standarder särskilda krav. Det är nämligen förbjudet att stärka ligamentens områden med en enkel korshår av raka stavar. Detta tillvägagångssätt försämrar hela strukturen och leder till för tidig separation och förstöring av betong, snedvridningar och andra defekter.

Hörnledamenten förstärks exklusivt med böjda produkter med en överlappning på 40-80 cm av ändarna. Böjningsvinkeln bör inte vara skarp, en jämn avrundning med en radie på 10-15 diametrar av armeringsstavar praktiseras.

Ibland används två metoder för att böja metall:

 • Vridna områden av böjning.
 • Uppvärmning genom svetsning, autogena, blåstork och andra källor till hög temperatur värme.

Professionella anser att båda sätten är felaktiga, som ett resultat av förstärkning ser allvarligt ut i styrka. För att få ett idealiskt resultat är det bättre att använda en speciell böjningsmaskin, som utför processen att böja stavarna i ett kallt tillstånd utan att äventyra deras integritet. Också med hjälp är olika kopplingselement som arbetar i spänning (krokar, ben ", etc.) självständigt gjorda av förstärkning av någon klass.

En speciell fördel med att använda enheter är en minskning av antalet skär och sammankopplade leder, en ökning av arbetskraftens produktivitet på grund av ökad hastighet.

Typer av utrustning

Två typer finns tillgängliga:

 • Mekaniska armaturer.
 • Apparater med elektrisk enhet.

Manuell böjmaskin och drivenhet är konstruerade för att ge ventilerna den nödvändiga konfigurationen för efterföljande användning i armerad betong.

Åtgärdsplanen för båda typerna av anordningar är en: delen är fast fastsatt mellan central- och drivaxeln. Den senare tillåter inte arbetsstycket att rotera eller röra sig. Deformationen vid önskad vinkel utförs med användning av en tredje böjningsvals. Avrundningen utförs i vilken riktning som helst - medurs och mot den.

Om den manuella enheten arbetar i en vinkel på högst 90 °, mindre ofta upp till 110 °, möjliggör en elektrisk böjningsmaskin för förstärkning i intervallet 5 ° till 180 °, medan förlusten av metallets hållfasthetsegenskaper vid gränsvärdena för böjning inte överstiger 10%.

Utrustningen kännetecknas av följande egenskaper:

1. Den enklaste designen. Faktum är att det är en standard rörbender som används för förstärkning av liten diameter - upp till 12 mm, mindre ofta upp till 20.

2. En relativt liten vikt - i genomsnitt ca 15-25 kg.

3. Mobilitet. Den hör till kategorin bärbar utrustning och är installerad på någon platt bas eller arbetsbänk.

4. Rimligt pris. Den nya enheten kommer att köpas till ett pris av 5000 rubel, kostnaden för använda produkter är ungefär 1,5-3 gånger billigare (beroende på graden av slitage).

5. Möjlighet att bygga en hemlagad maskin.

Schemat för den manuella utrustningen är den enklaste - en hävarm och flera axlar, med lite smidighet är det enkelt att göra det själv. För att göra detta måste du svetsa en rund stång eller ett hörn som tar rollen som en betoning, till metallbasen (säng, tallrik). Sedan tillverkas en roterande stålplattform, som är utrustad med en spak, en central och en böjningsaxel. Avståndet mellan elementen beräknas i förväg och beror på förstärkningsstångens diameter. Strukturens ben måste vara fast fastsatt på golvet, annars kan apparaten inte arbeta med stavar med en diameter på 8-12 mm.

Enheten svetsad till spisen, kan hänföras till de bärbara alternativen. För det är det nödvändigt att tillhandahålla fastsättningsmetoder. Det kan till exempel vara skruvhål för efterföljande fastsättning på basen.

Den elektriskt drivna maskinen för böjningsförstärkning används för massproduktion av krökta produkter. Denna typ av installation kännetecknar:

1. Hög prestanda. Operationen tar inte mer än 10 sekunder.

2. Arbeta med hyra av någon diameter. Maskiner för lättförstärkning med tvärsnitt upp till 20 mm, tunga - 22-40, super tunga - 40-80 tillverkas.

3. Elektrisk drivkraft - upp till 5 kW.

4. Tillgänglighet av automatiskt styrsystem. Operatörsdeltagandet är minimalt och innebär flera skyddsnivåer. Vissa modeller är utrustade med en blandad styrenhet, så enheten kan fungera både manuellt och i autoläge.

5. Stationäritet. Böjmaskinen är installerad på en platt, torr, fast plattform, strikt centrerad. Frekventa flyttningar är inte välkomna.

6. Anständig vikt - når 400 kg.

7. Högt pris - börjar från 85 000 rubel och över. Använda enheter kan hyras med daglig hyra (från 1000 rubel) eller månadsbetalning (från 25000) med obligatorisk betalning av säkerhetsvärdet.

Kostnads- och urvalsalternativ

Enligt tillverkare kommer förvärvet av även den dyraste böjningsutrustningen att betala inom 2 år. Priset på enheter presenteras i tabellen nedan.

Böjningsförstärkning - enkla lösningar på en allvarlig fråga.

Varje solid konstruktion kräver arbete med metall. Böjning av förstärkning bör ske i överensstämmelse med tekniken - beror på tillförlitligheten hos byggnader och byggnader som byggs upp.

1 Varför och hur man böjer förstärkning - en påminnelse för nybörjare

Huvudsyftet med förstärkningen är betongförstärkning, som är föremål för förstörelse genom böjning av laster. I armerade betongstrukturer antar drag- och tryckkrafter en metallstång. Att bygga en ganska tillförlitlig, solid grund för något hem är nästan omöjligt utan en förstärkningskorg.

Samtidigt är förstärkning av hörn och olika anliggningar med korsstång av raka stänger en grov kränkning av tekniken som försvagar strukturen, vilket kan leda till att betongen separeras. I hörnbuntarna krävs att böjning av böjda armeringar med en överlapp på minst 80 cm på varje sida krävs. Böjning av staplarna är också nödvändig för tillverkning av olika anslutningselement som arbetar i spänning (till exempel en standard krok, fot, andra).

Inte alla vet hur man böjer förstärkningen så att den behåller sina styrkaegenskaper. Det är omöjligt att böja glasfiber, därför utsätts endast stål för sådan bearbetning. Det är tillåtet att böja förstärkningsstänger uteslutande mekaniskt och undvika vassa hörn vid böjningspunkten. Det är nödvändigt att göra avrundningar smidigt - den optimala radien är 10-15 diametrar av förstärkning.

Du borde veta att A3-armaturen i ett kallt tillstånd böjer sig utan styrka i 90 ° vinkel (den så kallade raka linjen). Dess hållfasthetsegenskaper reduceras med ca 10% i en vinkel på 180 °.

För närvarande är minst 2 oacceptabla sätt att böja förstärkning mycket vanliga:

 • den plats där böjningen ska utföras skärs med hjälp av en skärvinkel maskin eller liknande verktyg;
 • Böjningsplatsen värms upp med en blåsbrännare (svetsning, autogen, i eld).

Efter dessa "förberedande" verk använder de verktyg som finns till hands för förstärkning (förstärkningar, hammare, slädeshammare, rör etc.). Det är uppenbart att båda metoderna försvagar stavarna flera gånger, vilket kan leda till att deras förstörelse påverkas av belastningar. Alla typer av ventiler måste böjas i kall tillstånd utan att bryta mot deras integritet, om inte annat anges av konstruktören.

2 Apparater för böjning av armeringsstänger

Under historien om utvecklingen av bygg- och metallbearbetningsteknik har människan uppfunnit mycket mer än en enhet för förstärkning av förstärkning. Principen för drift är densamma för alla, och skillnaden är i konstruktionen av utrustningen och diameteren av den böjda förstärkningen, beroende på modellen.

Den del som ska ändras är fast mellan anordningens centrala och stopprulle (axel). Den tredje valsen (böjning) metall böjs i önskad riktning till önskad vinkel. Avrundning kan göras både medurs och mot. Ett hinder för deformation längs hela längden är en dragaxel som inte tillåter att den oanvända delen av arbetsstycket roterar eller rör sig.

Det finns två huvudutrustning alternativ:

 • manuell modell;
 • mekaniskt drivna.

Drevmaskiner, förutom speciella, fungerar enligt samma system. Arbetsdelen är en skiva som är monterad på en vertikal axel och roterar i ett horisontellt plan. Böj och centrala fingrar är installerade på skivan - förstärkning placeras mellan dem. Stödvalsen är monterad på stället - ventilen vilar mot den när skivan roterar och böjer runt den centrala bussningen under verkan av ett böjfinger som rör sig längs stångens yttre yta.

Maskiner skiljer sig i kraft, prestanda och är indelade i tre grupper beroende på syftet:

 • för lättförstärkning - stångdiameter 3-20 mm;
 • tung - 20-40 mm;
 • super tung - 40-90 mm.

En sådan anordning för böjningsförstärkning är i stånd att böja flera staplar samtidigt. Utrustning för diametrar på 3-90 mm är också tillgänglig. Om det är nödvändigt att göra en komplex struktur med varierande böjningsvinklar, är en hydraulisk maskin bäst lämpad. Det gör att du kan böja stavar mer effektivt, utan bildandet på arbetsstyckets yta och vikar som följer med metallens stress. På denna maskin kan du böja i en vinkel på upp till 180 °.

Manuell böjverktyg släpper ut olika typer, inklusive bärbara. De är ganska enkla att använda och prisvärda. Att arbeta med stavar kan köpas som en speciell maskin och rörbender. Installera det här verktyget på arbetsbänken. De flesta enheter är konstruerade för att böja stänger med en diameter av högst 14 mm. Sådana maskiner är ganska lämpade för privat konstruktion, men olämpliga för stora mängder arbete.

Valet av utrustning för böjning bestäms av armeringsdiameterns storlek och omfattningen av arbetet. Innan man fortsätter bearbetningen av metall bör det noteras att olika delar av stången utsätts för olika spänningar, den yttre delen sträcker sig och den inre delen komprimeras. Fel val av maskin eller dess analfabetanvändning kan leda till att det inte bara uppstår vikningar och raster, men också skador på förstärkningen. Därför är det nödvändigt att noggrant bestämma alla dimensioner av arbetsstycket, lämplig inställning av utrustningen och korrekt fixering av stången i den.

3 Självtillverkade enheter för böjning - det kan alla!

Hemmagjord maskin för böjningsförstärkning kan tillverkas oberoende. Det finns många varianter av utförande, men alla ser ut som en fabriksmanuell maskin. Till metallramen eller plåtsvetsen trycker du på stiftet eller hörnet. Installera sedan en roterande metallplattform, utrustad med en spak, central och böjstift. Avståndet mellan strukturelementen beror på stavarnas diameter som ska böjas. Benens ben ska fästas på golvet - det här låter dig arbeta med förstärkning med en tjocklek av 6-12 mm.

Konstruktionen på plåten kommer att vara ett bärbart alternativ. Men för det är det nödvändigt att tillhandahålla en metod för fastsättning på arbetsplatsen Dessa kan vara skruvhål - för fästning på arbetsbänk eller annan grund. Du kan också svetsa 2 eller flera stift på baksidan av plattan som måste sättas in i hålen på basen. Möjligheterna för en sådan maskin är sannolikt begränsad till en diameter på 10 mm förstärkning.

4 Hur man böjer förstärkning med händerna - billigt och glatt

När särskilda anordningar saknas är det naturligtvis möjligt att i vissa fall göra det utan dem. Men man måste komma ihåg att manuell böjning av förstärkning är mycket mer traumatisk än på ett verktygsmaskiner. Eventuellt otänkta åtgärder, rörelse kan leda till att baren eller improviserade enheter kommer att springa eller glida och orsaka skador på den olyckliga mästaren.

Med god fysisk förberedelse kan smala stavar upp till 8 mm böjas för hand, även utan några enheter. Kvaliteten kommer att vara lämplig - böjningsradien blir för stor. Sådana beslag är osannolikt att fullt ut utföra de funktioner som tilldelats den för att stärka grunden.

Användningen av två stålrör förbättrar resultatet avsevärt och tillåter böjning av tjockare stavar. Ju längre röret desto större armeringens diameter kan vara, och mindre ansträngning kommer att krävas. Arbetsordningen - stången är fixerad i ett rör, och den andra sätts på arbetsstyckets utskjutande ände och används som en spak. Tunna stavar kan böjas rakt från marken och stega på tryckröret. Ett mer avancerat alternativ är när fixeringsröret är fixerat till ett fast tillstånd på en arbetsbänk i en skruv, i marken (ingraverad, konkret) eller på annat sätt.

Ett annat alternativ är med användning av rör, när 2 stift är ordentligt drivna i marken, som används som stångstopp vid böjpunkten. Armaturanläggning mellan stiften. Båda rören spelar rollen som en spak. Istället för stift kan du använda 2 växande träd, men miljöaktivister kommer inte att tycka om det väldigt mycket!

Du kan också använda ovannämnda metoder som nämns ovan, men endast om det inte påverkar designens tillförlitlighet eller om resultatet inte är viktigt. Böjning av förstärkningen med egna händer i detta fall börjar med att fästa stången (tillval). Böjningsplatsen skärs eller upphettas, och armeringen är böjd i rätt riktning. Vid behov, använd en hammare eller ett rör.

Hur böjer armeringen? Förstärkning med egna händer.

Svetsad ventil, sköt en video. Kanske kommer någon att vara till nytta.
">

Bra gjort, Alesha!

I princip är konstruktionen inte dålig. Byt bara bultarna med vanliga glatta stavar. Och gör rullen bredare, till exempel av två lager. Hållbulten bör också moderniseras.

FAV1976 skrev:
Bra gjort, Alesha!

Mikael skrev:
I princip är konstruktionen inte dålig. Byt bara bultarna med vanliga glatta stavar. Och gör rullen bredare, till exempel av två lager. Hållbulten bör också moderniseras.

Du kan uppgradera, det är obestridligt! Det fungerar bra, ändringarna kan tillämpas om något intressant och användbart föreslår. På de bultar som jag hittade, då svetsade, är det ingen skillnad mellan bultarna och stången. Lageret är möjligt och mer, men den inre diametern kommer också att vara större, det är nödvändigt att plocka upp hylsan. Om detta störde jag inte bara! Stödbulten sätts samtidigt under ventilens diameter och glömmas. det behövs inte längre. Dra åt det speciellt inga problem om den andra böjer sig.

Armaturpistol med egna händer

Under arbetet runt huset, i färd med att bygga eller tillverka stålkonstruktioner, kan en böjningsmaskin för förstärkning behövas. Innan du gör det själv, rekommenderas att du känner till standardteckningarna och väljer den bästa produktionsmetoden.

Principen att böja förstärkning

Manuell spärrböjningsmaskin

Flexibel förstärkning är en reglerad deformationsprocess, vilket resulterar i att en ändring i riktningen av vektorn hos centralaxeln sker vid en viss del av arbetsstycket. För stora produktioner används mekaniska böjkomplex, vilket ger en hög produktivitet. Men för hemmabruk är det bäst att göra manuell.

Den allmänna driftsprincipen för denna utrustning är densamma. Skillnaden i konstruktionen förklaras av stångens olika diametrar, som måste böjas för hand. Vanligtvis i maskinen finns flera axlar för arbetsstyckets betoning, liksom en rörlig del som utför deformationen.

Ordningsföljden för böjningsmaskinen för ventiler.

 1. Installation av arbetsstycket, dess fixering.
 2. Bestämning av platsen är flexibel. Denna del ska placeras på stödaxeln.
 3. Med hjälp av mekanismen är stångens krökning.

För att utföra dessa enkla steg kan du göra en liten manuell maskin med egna händer. För att optimera tillverkningen rekommenderas att studera vanliga ritningar.

I drivkonstruktioner är det huvudsakliga arbetselementet en skiva, på vilken flera axlar för böjning är belägna. Böjning kan ske efter att arbetsstycket har förfixats. Konfigurationsändringen sker under diskens rotation.

Med hjälp av manuella modeller av böjningsmaskiner kan du böja ventiler med en diameter av högst 16 mm. Stora arbetsstycken kräver stor ansträngning.

Översikt över verktygsmaskiner för böjning av armering

Hemlagad maskin för böjning av förstärkning

För att göra den enklaste maskinen som du kan böja en stålstång, behöver du ett metallhörn 40 * 40 mm, en uppsättning fästelement och en träbar. Denna design för böjning gör att du kan ändra konfigurationen av ämnet med dina egna händer utan hjälp. Det har också en enkel ritning.

Hörnet är skuren i två delar. En av dem är monterad på en träbalk. Denna komponent är utformad för att fixa förstärkningen innan böjningsenheten ändrar sin konfiguration. Den andra delen av böj-hörnet kommer att vara rörlig. Den är fäst på trädet med en bult. I framtiden kommer denna nod att utföra funktionen av spaken. Nackdelen med en sådan manuell konstruktion är arbetets komplexitet, eftersom krökningen med stavarna med stor diameter kräver stor ansträngning. Ett alternativ är att öka böjhandtaget.

Bukningsmaskinkonstruktion Zamkova

För en stor del av arbetet är det bäst att använda manuell böjningsmaskindesign Zamkova. Det är lite problematiskt att göra det själv, för det här måste du hugga eller beställa huvudkomponenterna.

För att ordentligt böja förstärkningen med hjälp av denna utrustning är det nödvändigt att skapa ett stabilt stödbord. Maskinkroppen kraschar i sin bänkskiva. Därefter ligger stålstången mellan de två rullarna. Med hjälp av den tredje böjer arbetsstycket. Det rekommenderas att använda en stålplåt med en minsta tjocklek på 4 mm som basplatta.

Tillverkningen av diskmaskiner, med vilken du kan böja en stålstång hemma, är opraktiskt. Verkligen är de endast effektiva i kombination med elektrisk drivenhet.

Före böjningsprocessen får arbetsstycket inte utsättas för yttre påverkan. Ett vanligt misstag under utförandet av böjning - arkivering i böjningen. Detta kan orsaka sprickor. Stången kan inte upphettas genom svetsning, vilket resulterar i signifikanta förändringar i bocktjockleken kommer att uppstå.

Videon visar ett exempel på ett gör-det-själv-verktyg för att böja en stålstång:

Vi gör maskinen för flexibla rördelar gör det själv

Vid genomförandet av byggnadsarbetet förekommer behovet av förstärkningskurv ganska ofta, särskilt vid förstärkning av fundament, väggar och tak samt för förstärkning av armerade betongstrukturer av andra slag. Dessutom kommer böjningsstänger att krävas för byggandet av små byggnader - som växthus eller arbors. För att böja stavarna måste du använda speciell utrustning - förstärkningsmaskin, som vi kommer att diskutera i den här artikeln.

Vi kommer att överväga en böjningsmaskin för ventiler, presentera en översikt över de gemensamma modellerna på marknaden och ge rekommendationer efter eget val. Ritningar och instruktioner kommer att ges, varefter du kommer att kunna göra en anordning för böjning av metallrullning med egna händer.

1 Princip för drift och designfunktioner

Böjningsmaskinen för armering är en speciell anordning genom vilken den erforderliga formen är initialt fäst vid direktarmeringsstången. Sådan utrustning, beroende på konstruktionstyp, är indelad i två typer:

Utformningen av den manuella maskinen är ganska enkel. Den består av en arbetsyta i form av en rund eller rektangulär platta, på vilken stopp (stift) är fastsatta, begränsar rörelsens rörelser och en spak fastad med en skruv och utrustad på änddelen med ett passande hål.

Se även: varför används flödestrådar vid svetsning?

Böjning utförs enligt följande - baren är monterad i monteringshålet och infäst mellan två rullar, varefter spakens läge ändras och en av axlarna trycker på den fasta stången, vilket leder till bildandet av en böjning.

Manuell böjmaskin

En sådan anordning passar bäst för hushållsbruk. Enheten gör att du kan böja stavar med liten diameter (upp till 12 mm) och du kan enkelt göra det själv. Det nya fabriksbyggda verktyget kostar dig 3-5 tusen rubel.

Vid storskalig och småskalig produktion (inklusive vid armeringsställen) samt i industriell konstruktion, där arbeten görs med stora mängder rullad metall eller stav med stor diameter, används driven maskiner för skärning och böjning av armering. Den mekaniserade drivrutinen kan, beroende på typ av enhet, vara:

 • hydraulisk;
 • elektromagnetiska;
 • elektromahanicheskim;

Den vanligaste hydrauliska utrustningen, som är indelad i tre grupper: ljus - för stavar med en diameter av 3-20 mm, tunga - 20-40 mm, superhöga böjningsstänger över 40 mm i diameter. Med den hydrauliska enheten kan du noggrant ställa in böjningsradien, vilket inte kan göras med ett handverktyg. Maximal böjningsradie på drivmaskinerna - 180 0.

Den drivna maskinen för inredning är flexibel

Mekaniserad utrustning har en arbetsdel i form av en cirkelskiva monterad på en vertikal axel. Det finns två cylindrar på själva skivan - centralt och böjt. Mellan dem ligger stången, som är fast i två rack på enheten. Därefter börjar axeln att rotera, böjcylindern rör sig längs stångens yttre kontur och böjer den runt det centrala navet. Böjningsradien bestäms av antalet varv av skivan kring sin axel.
till menyn ↑

1.1 Marknadsöversikt och urvalsriktlinjer

Det vanligaste hushållsverktyget är den Afacan manuell böjmaskinen. Företaget levererar två modeller: Afacan 10E - konstruerad för böjningsstänger med en diameter på 6-12 mm och Afacan 12E - för stavar 10-12 mm. Också tillverkad är U-serien (universalbeater), som arbetar med rullade produkter med en diameter av 6-20 mm. Den manuella maskinen för Afacan förstärkning böjning kommer att kosta dig 2-5 tusen rubel, beroende på modell.

Se också: hur mycket förstärkning väger - tabeller, standarder och beräkning.

Krav på fordonsmodeller är:

 1. Maskinen för flexibla rördelar SGA 1 - arbetar med stavar 10-32 mm i diameter, kraft 3 kW, böjningsradie - 160 0. Kostnaden för enheten är 96 000 rubel. Den genomsnittliga marknadens dagliga hyreskostnad är 1000 rubel.
 2. GW40 armeringsböjningsmaskinen är en apparat med en effekt på 3 kW, arbetsdiametrarna är 12-40 mm, den maximala böjningsradie är 180 grader. Kostnad - 90 tusen rubel, hyra - från 700 rubel / dag.
 3. Maskinen för böjningsförstärkning G40 - kännetecknas av närvaron av tre överföringspar, vilket utökar driftsättet för utrustningen (utför upp till 8 böjningar en stapel åt gången). Effekt - 3 kW, diametrar - 10-35 mm, radie - upp till 180 0. Det genomsnittliga marknadspriset - 140 000, den dagliga hyra kostar dig 1500 rubel.
 4. G50 rebarböjningsmaskinen är en kraftfullare (4 kW) modifiering av G40-maskinen. Den arbetar med stavar med en diameter på upp till 50 mm, kan utföra samtidig böjning av flera stavar med en mindre sektion. Kostnad - från 220 tusen, hyra - från 2 tusen / dag.

Maskinen för GW40 fittings är flexibel

Vid val av körutrustning rekommenderar vi att du uppmärksammar maskinerna för beslag MGA-1 och MGA-2. Detta är den bästa enheten när det gäller pris och prestanda. MGA-1 arbetar med stavar 32-40 mm, MGA-2 - 40-56 mm. Kraftverk 3 respektive 4 kW.
till menyn ↑

1.2 Tekniken är flexibla ventiler

Tänk på hur man böjer förstärkningen på manuell armatur. Om du använder ett bärbart verktyg måste det vara säkert fastsatt på arbetsytan. Därefter sätts en stång in i sätet mellan stopp- och böjningsrullen och stången böjs till önskad radie genom att röra spaken.

Böjning av förstärkning på den manuella maskinen

Att arbeta med en enhet kräver en noggrannare inställning. Sådan utrustning, beroende på modell, kan ha enskilda egenskaper, så använd den tekniska instruktionen på din maskin innan du använder den. De flesta hydrauliska eller elektromekaniska enheter styrs av en pedal, så att operatörens händer förblir oupptagna under drift.

Se även: hur man spärrar vattnet på värmningsradiatorn - på typ av ventiler och beslag.

Hur man böjer förstärkning - steg för steg instruktioner:

 • anordningen kompletteras med en böjningsvals av den erforderliga storleken, vald i enlighet med den använda armeringsdiametern;
 • böjvinkel är vald (moderna enheter har ett intervall på 0-180 0);
 • stången är placerad i arbetsskivans monteringsspår och fastsatt på ställen;
 • Om du trycker på pedalen slår du på enheten, böjer den angivna konfigurationen.
 • i slutet av böjningen släpps pedalen och baren avlägsnas från maskinen.

I arbetsprocessen är det nödvändigt att strikt följa säkerhetsåtgärderna och se till att händerna och kläderna ligger tillräckligt långt från de roterande rullarna.
till menyn ↑

1.3 Design av den enklaste manuella gibshchik (video)

2 Gör en maskin med egna händer

En hemmagjord maskin för förstärkning bör vara mångsidig, så vi erbjuder dig instruktioner om hur man tillverkar en enhet, vilket gör att du kan böja ett hörn, profilerade rör och stålremsor. Ritningen av verktyget är representerad i bilden:

Schema hemlagad maskin

För att göra en gibber med egna händer behöver du en jacka (en enkel bilanordning med en kraft på minst 2 ton passar), en 100 mm kanalbar (för stödramen) och gångjärn för porten som ska användas som stoppstopp. För tillverkning av kroppen och stansen (pressmekanismen) behöver vi en stålvinkel på 25 och 32 mm och en profil på 40 * 20.

Det självtillverkade verktyget är tillverkat med en svetsmaskin, en kvarn, en nivå, en hammare, en borste på metall och markeringsenheter (måttband, krita, linjal).

Se också: för vad och var används förstärkningsnätet?

Steg-för-steg-instruktioner för att göra arbetet själv:

 1. Ursprungligen är det nödvändigt att mäta och skära ämnen med en längd av 5 cm från hörnen på 25 och 32 mm, en fyrkantig profil och spärr (med speciell sax) med en diameter av 12 mm.

Punch blanks

 • Därefter svetsas två delar av förstärkning i profilen (speciella maskiner finns också för skärning av förstärkning) och hörnen är sammankopplade. 35 mm-profilen passar över hela planet, 25 mm med änddelarna, med hjälp av stansen kommer fixeras på jacken.

 • Block av ämnen är svetsade ihop och säkrade på jackplattan. Stansens position är nödvändig för att styra nivån, avvikelser i horisontalplanet är oacceptabla.

  Installera stans på jacken

 • Nästa måste du göra en hemgjord T-formad ram av gibber. Rammen är gjord av en rektangulär profil, höjden på konstruktionen - 40 cm, bredd - 30 cm.

 • För att förhindra att stiftet rör sig längs ramen under böjning svetsas restriktiva stopp till den horisontella delen av ramen.

 • Hjulen på 25 mm svetsas till sidoväggarna på den vertikala ramen, på vilken slingor för grindar är fixerade, vilka fungerar som stopp. Avståndet mellan stansens och stopparnas änddel ska motsvara armeringsdiametern med vilken den är planerad att fungera.

  Den resulterande hemmagjorda enheten görs extremt enkelt, men som ett resultat får du en effektiv enhet, vars användning inte kräver fysisk ansträngning, till skillnad från billiga fabriksverktyg av hävarptypen.

  Maskin i jobbet

  Ungefärliga kostnader för ett hemlagat verktyg - från 1 till 2 000 (kostnaden för jacket + priset på gate loopar), hörnen och sektionerna av profilen kostar ett öre. Tiden på att montera en beater med egna händer är 3-4 timmar.

  Gemenskap> Сделай Сам> Blogg> Böjverktyg för DIY

  God dag till alla.
  Det bestämde sig för att bygga ett hus. Och på grund av de akuta begränsade fonderna kommer huset att byggas uteslutande med egna händer. Tja, kanske på vissa punkter med involvering av ytterligare arbetskraft, vilket kommer att fungera för mat))))).
  Nu bara den första fasen av konstruktionen. en gräv för grunden har grävts, sand har fyllts i och komprimerats. Vänd nu till ventilen. Men innan armaturen är bunden måste den först böjas till att börja med. Men för att inte lida med smidighet med hjälp av tillgängliga verktyg. Jag bestämde mig för att tillbringa en halv dag och göra en vanlig maskin för böjning.
  För att minska byggkostnaden gick han från skrot som fanns tillgänglig.
  Först hittade jag ett hörn.

  Väggtjocklek ca 5 mm.

  Sedan hittade jag ett sådant handtag, förmodligen från brunnens trumma. Men det viktigaste är inte viktigt. Metallstångens tjocklek är ca 2 cm.

  Sedan hittade jag ett litet rörstycke med en inre diameter som är idealisk för stångens diameter.

  Detta kommer att vara min maskinens svängning.

  Då försökte man klippa ett runt hål med en kvarn i hörnet))))

  Böjningsförstärkning. Gör det själv

  20 november, fredag

  Experter FORUMHOUSE berättar hur man gör ventilen självständigt.

  Praktiskt taget ingen konstruktion kan göra utan konkreta arbeten, och där det finns betong finns förstärkning. Att bygga fundamentet, för att fylla i taket, för att montera det pansarbältet i betonghuset. Alla dessa arbeten inbegriper användningen av förstärkning, med vilken armerad betongkonstruktioner förstärks.

  Nybörjareutvecklare har ofta en fråga: hur man böjer förstärkningen ordentligt så att den inte förlorar sin styrka egenskaper.

  Om baren med en diameter på 6-8 mm kan böjas "på knäet", är det svårt att böja förstärkningen av en större diameter med händerna. Och viktigast av allt - kvaliteten på en sådan produkt kommer att ligga under någon kritik.

  Du kan också inte tillgripa sådana "populära metoder" är flexibla ventiler som:

  • Fyllning av "kvarnen" på platsen för böjning av förstärkningen.
  • Uppvärmning av armeringsplatsens böjning med öppen flamma, exempelvis i en eld eller en blåsbrännare.

  Dessa metoder, på grund av den mekaniska och värmebehandlingen av metallen, leder till en minskning av dess hållfasthetsegenskaper vid böjningen. Detta kan senare leda till förstöringen av förstärkningen under belastningens verkan.

  Därför (om det inte finns några andra riktlinjer för projektet) måste förstärkningen böjas "till förkylningen", medan böjning av stången i en spetsig vinkel inte är tillåten.

  Armaturen bör böjas under en viss avrundningsradie, som beror på dess diameter.

  För böjningsförstärkning används maskiner med mekanisk eller manuell växellåda. På grund av den höga kostnaden användes inte mekaniskt drivna maskiner bland självbyggare.

  Priset på märkta manuella ventilböjningar bidrar också.

  Därför föredrar FORUMHOUSE-användare hemgjorda produkter till inköpta produkter. Som praktiken visar, att göra en sådan böjningsmaskin med våld och av dig själv. I kursen finns skrotor av vattenrör, kanaler, vinklar, bultar, skrot och annat "onödigt skräp", vilket säkert finns i alla hantverkare. Kostnaden för sådana produkter varierar från 50 till 500 rubel, medan kostnaden för armaturen som köpts i affären kan vara 3-5 och 10 tusen rubel. Fördelen är uppenbar. Så vi rullar upp ärmarna och går ner till jobbet.

  Hur man gör en ventil självständigt

  Det enklaste och mest prisvärda sättet att böja förstärkning av liten diameter (högst 6-8 mm) är att driva tre stycken tjock förstärkning i en stock. Dessutom drivs två stycken i samma linje, och den tredje är hammad mellan dem, indragna från mittlinjen av tjockleken på förstärkningen, vilken är avsedd att böjas.

  En annan metod är att fästa / svetsa två hörn med ett bottenstopp till hörnet av skuren / stolpen och böj armeringen mellan dem.

  Eller svetsa bultarna till staketet.

  Trots enkelheten hos dessa enheter är det inte särskilt bekvämt att arbeta med dem, och de är bäst lämpade för tillverkning av U-formade produkter, klämmor och ramar.

  Därför är den vidare utvecklingen av anordningen tillverkningen av en fullfjädrad rebarböjningsmaskin som arbetar i ett horisontellt plan.

  Funktionsprincipen för en sådan armaturböjning är följande: en ankarstav är fastsatt mellan ett stoppelement (till exempel ett hörn) och en central fast metallstift. Installera sedan svängenheten, som är utrustad med en böjstift och en lång spak (till exempel ett rör).

  Vid vridning av böjningsenheten böjer armeringsstången på grund av kraften som uppstår på spaken runt den centrala metalltappen i önskad vinkel.

  På en sådan maskin kan du manuellt böja armatur med en diameter på upp till 14 mm, och när du förstärker strukturen och installerar en lång spak (ca 2 meter), kommer du att "lyda" ankaret med en diameter av 16 mm.

  Det tar ett par timmar för en självständig produktion av en mekanism som fungerar enligt denna princip. Varje utvecklare som någonsin har arbetat med en sådan enhet kommer inte att återgå till armaturens böjning och håller den i en skruv.

  Här är ett av alternativen för tillverkningen av en sådan armatur under "recept" forumchanin med smeknamnet Konstantin Ya.

  Sängen är den 12: e eller 14: e kanalen med en längd av 1 meter. Svetskanal till två stöd (metallrör), drivna i marken. För tyngdpunkten på inredning svetsar vi två hörn till den övre hyllan på en kanal. Hävarmen är två rör svetsade i en vinkel på 90 grader. En axel passerar genom ett vertikalt rör, och vi lägger en förlängningssladd 1,2 meter lång på det horisontella röret. Detta ökar kraften på hävarmen. Från ovanför hävstången svetsar vi ett hörn, tack vare vilket förstärkningsänden klämmar när den böjer sig. Hörnet ska spola med kanalens övre hylla.

  Axis forumchanin tillverkad av en metallstav med en diameter på 30 mm. Den nedre delen är vänd under torget. Detta tillåter inte att axeln rullar eller faller, eftersom Det nedre hålet i kanalen skärs också ut under torget. Axelns övre ände sticker ut över kanalens övre hylla. Runt omkring den och gjort spärrförstärkning.

  För tillverkning av ventilen, för allt om allt, tillsammans med det svetsade arbetet, spenderade jag 3 timmar. Han har böjt på det redan 3 ton förstärkning. Lugnt, ensamt, gnagare med en diameter på 14 mm. Enheten är helt nöjd eftersom innan den gjordes, bröt han en bra kraftfull vice - böjde på dem en spärr med en diameter på 12 mm och satte ett rör på den.

  Min "enhet" är något enklare. Sängen är en kanal nr 10-12. För tillverkning av "ben" tog ankaret med en diameter av 20 mm. Hörn - storlek 50x4. "Twelfth" rebar böjd utan problem.

  Med tanke på de hemlagade forumen kan vi säga att förstärkning böjning på grundval av hörnen är den mest utbredda.

  En sådan anordning imponerar med sin enkelhet att tillverka, tillgänglighet av material och låg kostnad.

  En sådan ventil kan tillverkas även utan en svetsmaskin, genom att ansluta till bultar och muttrar. Men närvaron av svetsmaskinen expanderar möjligheterna att tillverka ventilen.

  Under konstruktionen hade jag en fråga, vad böjer förstärkningen. Efter att ha läst forumet valde jag det enklaste alternativet - från två delar kopplade med en bult. eftersom Jag behövde böja förstärkningen inte mer än 8 mm i diameter, då förstärkte jag inte konstruktionen. Jag svetsade en bit av ett rör med en diameter på 20 mm till ett hörn. Hörn bult M10. Jag skruvade muttrar på den och fixerade sedan konstruktionen på en improviserad säng - en bit tjock plywood. Tillbringade 1,5 timmar för tillverkning. Exakt samma tid spenderades på tillverkning av ramar med dimensioner på 150x750 mm i mängder på 90 st.

  Trots populariteten hos denna armaturdesign går forumanvändare vidare längs vägen för modernisering och förbättring av mekanismen. Av särskilt intresse är fixturen gjord max68.2011.

  Kanalnumret 10 används som bas, sedan Det är bekvämt att fixa det på en bit av trä. Du behöver också lager, vinklar 25x25 mm, längd 50 mm, som är svetsade på kanalsidan. 2 hål borras från sidan, tråden M10x1.5 (för finförstärkning) skärs.

  Ventilens axel är bultarna M16x2. En bult är svetsad i kanalen. Den andra bulten är svetsad i shackeln (svängningsenhet), där våren från Gazelle används. Handtaget är ett rör med en diameter på 34 mm och en längd på 300 mm. För att öka kraften på spaken, kan du lägga en förlängning på ett kort rör - ett långt rör av större (slitna på utsidan) eller mindre (insatt inuti) diameter.

  Användning i lagerets böjningsenhet gör det möjligt för ventilen att glida vid körning. I själva anordningen är ankaret svårt. Detta ökar noggrannheten hos tillverkningsprodukter.

  Det är nödvändigt att fokusera just nu, för vilken ventilen kräver en uppsättning ärmar med olika diameter med en längd av 4 cm.

  Enligt SP 52-101-2003 "Betong och armerad betongkonstruktion utan förspänningsförstärkning", när böjningsförstärkning måste böjdiametern för en enskild stång vara så att man undviker att bryta eller splittra betong inuti armeringsböjningen och dess förstörelse vid böjningsplatsen. Därmed beror dornens minsta diameter vid böjning av förstärkningen på stångens diameter. För tydligheten sammanfattas alla värden i följande tabell:

  Tack vare en uppsättning ärmar kan du flexibelt välja armerings böjningsradie, beroende på diameteren.

  Med tiden har max68.2011-ventilen genomgått förändringar. Nu är det i utseende inte annorlunda än industriprodukter.

  Dessutom är många medlemmar av forumet intresserade av frågan: hur man beräknar längden på spärren under tillverkningen av ramverket. När allt kommer omkring, bör en enkel tillägg av värden till exempel, om ramen skulle vara 50x20 + 2 öron 40 mm vardera, så teoretiskt sett bör stångens längd vara 50 + 50 + 20 + 20 + 4 + 4 = 148 cm. Men med hänsyn till böjradierna, Denna siffra är sannolikt felaktig. Hur är det?

  I min praktik kan jag säga att jag dessutom "slänger in" varje böjning från 5 mm. Det beror på förstärkningens diameter. Till exempel: Du måste göra en ram 50x20x4 (öron) av tiotillbehören, lägger vi till: 4,5 + 50,5 + 20,5 + 50,5 + 20,5 + 4,5. Totalt visar det sig längden på en bar = 151 cm.

  Och i slutet av materialet, låt oss berätta om en annan "hemlighet" av forumets medlemmar, som används vid böjning av förstärkning. Det är nödvändigt att fixa fixturen på ett långt träbord och förmarkera det genom att skruva i de självuttagande skruvarna och markera med en markör de värden som motsvarar monteringsdimensionen av stångens vridning i böjenheten. Således kan du rädda dig från att behöva använda ett måttband varje gång, mäta den önskade längden av förstärkning.

  Har läst ämnena Hur böjer man förstärkningen? och Armaturpistol med egna händer i 1,5 timmar kommer du att bekanta dig med de olika alternativen för självtillverkning av denna enhet. Vi erbjuder också svaret på frågan: hur man stärker grunden ordentligt i hörnen. Också FORUMHOUSE rekommenderar att du läser alla hemligheter av svetsning och läs artikeln om funktionerna vid kall smide. Och den här videon hjälper dig att förstå hur du utför armeringsarbetet ordentligt.

  Författare Tashtabanov Rinat

  Böjningsmaskin för gör-det-själv-tillbehör: ritningar, bilder, video

  Ingen seriös konstruktion idag är komplett utan användning av ett så viktigt element som förstärkning, vilket i stor utsträckning är ansvarigt för konstruktionens bäregenskaper. Det är därför som flexibla rördelar ska utföras professionellt och i enlighet med alla allmänt accepterade krav.

  Böjningsförstärkning 90 grader med en speciell press. Sådan utrustning är inte hemma hantverkare, så vi kommer att göra din maskin!

  Rebar böjning - processfunktioner

  På någon byggarbetsplats idag kan du se olika utrustningar, många verktyg och tillbehör, och nästan alla har en maskin för böjningsförstärkning. Det här är inte oavsiktligt: ​​den mest effektiva tekniken för att stärka bräckliga betongkonstruktioner, skyddar dem från de destruktiva tryck-, drag- och böjningsbelastningarna, är förstärkning, som utförs med hjälp av metallstångarförstärkning. Utan en förstärkande bur av hög kvalitet är det nästan omöjligt att bygga pålitliga betongväggar och stiftelser.

  Professionellt utrustning som kan böja inredningarna med en mycket anständig diameter ser ut så här.

  Det verkar som om det är mycket lättare att förstärka kantformiga betongkonstruktioner och delar av korsningen av väggar med raka förstärkningsstänger. Men i det här fallet kommer betongstrukturen att kraftigt försvagas, den kan stratifiera. Dessutom är det en grov överträdelse av byggkoder. I alla hörnbetongkonstruktioner är det nödvändigt att använda enbart böjning, med en överlappning på minst 80 cm på varje sida. En maskin eller den enklaste enheten för böjning av metallstänger är också användbar om du snabbt behöver göra anslutningselement av olika slag - krokar, fötter mm

  Och det här är en okomplicerad, självtillverkad lösning monterad på en golvplatta direkt på byggarbetsplatsen.

  Vid böjning av stålstänger som används för förstärkning är det väldigt viktigt att veta hur man böjer förstärkningen för fundamentet så att den inte förlorar dess styrkaegenskaper. För att uppfylla detta krav är det nödvändigt att utföra en sådan operation endast mekaniskt med hjälp av speciella maskiner för skärning och böjning av armering. Det är viktigt att säkerställa att böjningsvinkeln inte är skarp och krökningsradien vid böjningen är 10 till 15 diametrar av själva linjen. Man bör komma ihåg att förstärkningsstången böjer sig utan att förlora dess hållfasthetsegenskaper till en vinkel på 90 grader, då börjar styrkindikatorerna minska.

  Om det inte finns någon tid eller önskan att kommunicera med hemmagjorda, då skulle en bra väg ut ur situationen vara att förvärva en sådan färdig gibber.

  Vid böjning av stålarmeringsstänger med egna händer görs ofta två misstag:

  • På platsen av viken med hjälp av en kvarn eller annat verktyg är arkivering gjord.
  • Den del av förstärkningen där vikningen kommer att lokaliseras upphettas med en gasbrännare eller blåsbrännare.

  Efter att sådana förfaranden har utförts används ett primitivt böjverktyg: en tung hammare, en släthammare, en rördel, en skruvmejsel, etc. Dessa böjningsmetoder leder till en betydande försämring av förstärkningen, vilket kan leda till förstöring av betongkonstruktioner. I sådana fall bör du alltid komma ihåg att du måste utföra böjning av armeringsstänger utan att bryta mot deras integritet och bara om de är i ett kallt tillstånd.

  Här är i allmänhet allt dyrt och allvarligt - full automation och många inställningar. För hemmästare ges denna video endast som en introduktion. Eftersom det är 130-180 tusen rubel för en sådan enhet för icke-professionell användning, är det ingen mening.

  Maskiner och tillbehör för böjning av armering

  Under utveckling av byggteknik och metoder för metallbearbetning skapades mer än en maskin för armeringsböjning. All sådan utrustning fungerar enligt samma princip, skillnaden mellan modeller består endast av vissa designfunktioner och den maximala diametern hos den böjbara staven.

  Varje böjningsmaskin, inklusive en hemmagjord maskin för böjningsförstärkning, fungerar enligt följande princip: baren är fastsatt mellan två rullar (centrera och stoppa) och med hjälp av den tredje valsen (böjning) är armaturen utsatt för böjning i önskad vinkel. Bekvämt kan maskinen för böjning av metallförstärkning böja stapeln både till vänster och till höger. Den erforderliga böjningsradien är försedd med en dragaxel, på grund av vilken förstärkningen inte deformeras längs hela längden.

  En av alternativen för en hemlagad maskin, bestående av två delar - en rörlig (spak) och fast (bas)

  Ritning av den rörliga delen Ritning av den fasta delen

  Ett exempel på hur vanliga naglar kan användas för att snabbt mäta avståndet mellan stångböjningar.

  Maskiner som är konstruerade för böjningsförstärkning, inklusive självtillverkade, kan vara av två typer:

  Huvudbearbetningen av verktygsmaskiner med mekanisk drivning är en roterande skiva, på vilken böjnings- och centralfingrarna är fastsatta. Mellan dessa fingrar finns ett mellanrum där stången placeras, utsätts för böjning. Armaturerna som ligger i detta mellanrum ligger an mot änden fast i rörhuset. När skivan roterar verkar böjstiftet på ankaret och böjer det runt den centrala axeln.

  Manuell böjmaskin AFACAN 16PT (pris ca 5.500 rubel). En av modellerna för den här turkiska tillverkaren nämndes i videon i början av denna artikel.

  En specifik maskin för böjningsförstärkning, beroende på dess syfte, kan tillhöra en av följande grupper:

  • lätt (för flexibla stavar med en diameter av 3 till 20 mm);
  • tung (diameter av de bearbetade stängerna - från 20 till 40 mm);
  • super tung (för ventiler med en diameter av 40 till 90 mm).

  Mekanisk driven utrustning kan användas för att samtidigt böja flera förstärkningsstänger. Modern industri producerar maskiner som kan användas för böjningsstänger, vars diameter ligger i intervallet 3 till 90 mm. För de fall då det är nödvändigt att böja förstärkningen i olika vinklar är det bäst att använda utrustning med en hydraulisk enhet. En sådan universell maskin för böjningsförstärkning gör det möjligt att få böjningsytan utan sprickor och veck, vilket kan leda till bildandet av inre spänningar. Denna utrustning gör det också möjligt att föra böjningsvinkeln till 180 grader.

  På den moderna marknaden är det möjligt att optimalt välja en maskin för genomförande av böjningsförstärkning av olika typer, inklusive bärbara, vilket är lätt att använda och överkomligt pris. Böjning av förstärkning kan utföras med särskild utrustning, samt med en rörbender, som är installerad på konventionella arbetsbänkar.

  Sådana anordningar för böjning kan göras manuellt. De används dock för stänger med en diameter av högst 14 mm och är inte avsedda för de fallen då hög prestanda behövs. Ofta används sådana enheter när de utför privat konstruktion.

  En annan variant av maskinen för böjning: kanal som basen, två vinklar, rotationsaxeln och handtaget

  Vid val av utrustning för snabb böjning av armering bör två huvudfaktorer beaktas: den maximala diametern på den bar som ska böjas och mängden arbete som ska utföras. Vid böjning av en bar utsätts dess delar för olika belastningar: den yttre ytan sträcker sig och den inre ytan är komprimerad.

  Om det inte är korrekt att hämta utrustningen kan vikningar och sprickor bildas på baren som bearbetas (eller det kommer att kollapsa under påverkan av betydande belastningar). För att undvika detta är det nödvändigt att välja och justera utrustningen för böjning, samt att säkerställa tillförlitlig fixering av de behandlade beslagen.

  Utformningen av den hemlagade böjmaskinen

  Manuell maskin för böjningsförstärkning är ganska enkel i sin konstruktion, så du kan göra det själv, men för detta är det önskvärt att hitta ritningar på en sådan enhet. Grunden för en sådan maskin, speciellt konstruerad för böjning av förstärkning med egna händer, är en metallram, till vilken en rund tvärsnittsstift eller vanligt hörn är svetsat.

  Detta prov liknar det föregående, men hörnet används här en och mycket mindre längd, och i stället för det andra hörnet används en rörlig stift.

  Det andra elementet i denna enhet är en skivspelare. Hävarmen, central- och böjstiften är svetsade till den. Avståndet som måste bibehållas mellan de centrala och böjda stiften beror på den maximala diametern på förstärkningen som används för böjning. För att en sådan manuell anordning för böjning av metallbeslag ska användas för stavar med en diameter av 6-12 mm måste benen på sin säng vara säkert fastsatt på golvet.

  Om du behöver en bärbar hemmagjord maskin för högkvalitativ böjning av förstärkning, är alla dess element fixade på en massiv tallrik. En sådan bärbar platta kan monteras på arbetsplatsen med bultar eller specialstift som är svetsade till botten. En självtillverkad manuell böjningsmaskin för armatur kan dock endast användas för att arbeta med metallstavar vars diameter inte överstiger 10 mm.

  En annan designvariant av maskinen: En lucka i det centrala elementet, som också är rotationsaxeln för spaken, gör det möjligt att fixera förstärkningen

  Funktionsprincipen är densamma. Varje stabilt stöd kan fungera som bas. Två snitt i centralt element för ventiler med olika diametrar.

  Hur man böjer förstärkning utan speciell enhet

  Ofta finns det fall där användningen av maskiner för genomförande av metallförstärkning är flexibel, till och med hemmagjord, det är inte möjligt, och böjningsförstärkning är nödvändig. I alla sådana situationer bör man komma ihåg att ett försök att böja metallbommen med egna händer kan leda till allvarliga skador. Med sådan böjning kan ankaret springas av och orsaka allvarliga skador på din hälsa.

  Alternativ i brådska. Det viktigaste - att ha något att göra en plats i kanalen

  Med god fysisk förberedelse kan böjning av förstärkning med egna händer utföras utan att använda en maskin om dess diameter inte överstiger 8 mm. Du bör dock vara beredd på att böjningsradien blir för stor, och sådan böjd förstärkning kommer inte att uppfylla alla krav som ställs på den.

  Och ett par andra alternativ för armaturer för böjning av förstärkning från serien "det är bättre på detta sätt än med bara händer."

  Två bitar av rör hjälper till att böja förstärkningen i avsaknad av andra alternativ.

  Om det finns svetsning, kan en kort sektion av samma rör svetsas till röret.

  Förbättrat resultat förbättrar en hemgjord enhet som består av två stålrör, med vilka du även kan böja stora stavar hemma. För att öka diameteren hos den böjda förstärkningen tillåts användningen av rör med större längd. Schemat, enligt vilket sådana självtillverkade armaturklingor fungerar, är ganska enkla: den ena änden av ankaret är fixerad i ett rör och det andra röret sätts på barens fria ände. För att böja baren är det nödvändigt att gå på en av rören, och den andra, tillsammans med förstärkningsänden som är i den, lyfter upp. En av rören med beslag kan klämmas fast i en skruvmejsel för säkrare fastsättning, gräva i marken eller till och med betona.

  Om kvaliteten på de böjda stålstängerna inte spelar någon roll mycket, och betongstrukturen där de används kommer inte att uppleva allvarliga belastningar under drift, då kan de böjas på andra sätt än rekommenderade. Sådana metoder innefattar särskilt att göra ett snitt i stället för en framtida böjning och dess preliminära uppvärmning.