Regler för tillförlitlig förstärkning av bandfunderingar

Betong motstår böjningseffekter bra, men kan inte klara sig själv med böjning. För att säkerställa bärförmågan hos källaren förstärkning gör sina egna händer. I större utsträckning gäller detta för band- och tallrikstrukturer. I staplar och pelare staplas metall mer av designhänsyn än det verkliga behovet.

Förstärkning regler

Förstärkning av bandfundamenten och någon annan utförs med förbehåll för följande regler:

 • För arbetsförstärkning använd stavar av klass inte lägre än A400;
 • Det rekommenderas inte att använda svetsning för att ansluta stavar, eftersom det försvagar tvärsnittet.
 • Det är absolut nödvändigt att binda armeringsens metallram till hörnen, svetsning är inte tillåtet här;
 • även för slangklämmor rekommenderas inte smidig förstärkning.
 • Det är nödvändigt att strikt följa ett skyddande skikt av betong, lika med 4 cm, detta kommer att skydda metallen mot korrosion (rost);
 • Vid tillverkning av ramar är stavarna i längdriktningen förbundna med en överlappning, vilken antas vara minst 20 diametrar av stavar och minst 25 cm;
 • Med det vanliga arrangemanget av metallen är det nödvändigt att styra aggregatets storlek i betongen: det ska inte fastna mellan stavarna.
Ett exempel på placeringen av förstärkningsramen
i remsa grund

Kompetent förberedd armeringsbur är hälften av framgången. Det är han som kommer att rädda grunden vid ojämna deformationer som skapar böjningsbelastningar. Det är värt att överväga mer i frågan om exempel på en tejpfundament med egna händer.

Vilka tillbehör behövs för konstruktionen

Förstärkning av remsan grundar sig på närvaron av tre grupper av stavar:

 • arbetare som staplar längs bältet;
 • tvärgående horisontell;
 • tvärgående vertikal.

Tvärförstärkning under remsa-fundamentet kallas även klämmor. Dess huvudsyfte är att förena arbetsstängerna. Förstärkning av bandfundamenten utförs i strikt överensstämmelse med regleringsdokument. Vilken förstärkning behövs för stiftelsen? För att ge ett exakt svar utföra komplexa beräkningar.

För att inte anställa professionella kan du göra en förenklad version. Tekniken för förstärkning av remsan grunden för ett litet hus kan du konstruera sektioner konstruktivt. Detta beror på att bandet tar en relativt liten belastning och arbetar huvudsakligen i kompression.

För att skapa en förstärkande ram, använd konstruktiv, det vill säga det minsta tillåtna, dimensionerna för sektionerna:

 • För arbetsförstärkning - 0,1% av stammens tvärsnittsarea. Om sidan av tejpen är 3 meter eller mindre antas det minsta tillåtna värdet vara 10 mm. Om sidan av byggnaden har en längd på mer än 3 m, kan arbetsförstärkningens diameter inte vara mindre än 12 mm. stavar med tvärsnitt större än 40 mm är inte tillåtna.
 • Horisontella klämmor får inte ligga i diameter mindre än en fjärdedel av arbetarna. Av konstruktiva skäl är storleken 6 mm ordinerad.
 • Diametern för vertikal förstärkning beror på höjden på tejpen för grunden av huset. För grunt, vars dimensioner är 80 cm och mindre lämpliga stavar från 6 mm.

Reglerna för förstärkning av tejpfundamentet i den försänkta typen ger användning av stavar av minst 8 mm.

Diagram över typiska sektioner av förstärkningsstänger

Om en byggnad byggs av tegel, är det värt att lägga förstärkningen med en liten marginal. Detta alternativ ger förtroende för designens tillförlitlighet.

Stickfittings

Stödordningen för förstärkning av remsa-fundamentet involverar koppling av stavarna med bindningsmetoden. Ansluten ram har större styrka än svetsad. Detta beror på det faktum att sannolikheten för att bränna metall ökar. Men denna regel gäller inte delar av fabriksframställning. Utanför byggarbetsplatsen är det möjligt att ansluta delarna utan betydande förlust av styrka.

Placering av armering

För att öka arbetshastigheten är det tillåtet att stärka grunden på raka sektioner med svetsmetod. Men du kan förstärka hörnen bara med stickningstråd. Dessa delar av strukturen är de mest ansvarsfulla, så du borde inte skynda dig.

Innan du stärker förstärkning för bandfundament, måste du förbereda material och verktyg. Det finns två sätt på vilka metallbindning utförs:

 • speciell krok;
 • stickmaskin (pistol).

Det första alternativet är tillgängligt, men är endast lämpligt för små volymer. Att lägga förstärkningen i remsa grunden i detta fall kommer att ta lång tid. Annealed wire med en diameter på 0,8-1,4 mm används för anslutningen. Användningen av andra material är inte tillåtet.

Armaturbindningsschema för bandfunderingar

Att bygga ditt hus måste du vara tålmodig och uppmärksam. Du bör inte spara tid och pengar, eftersom det kan orsaka problem vid drift. Med anslutning av stavar längs längden på problemen bör inte uppstå. I det här fallet är processen ganska enkel, det är viktigt att endast observera det minsta antalet överlappningar.

Men hur stickas förstärkning för bandfunder i hörnen? Det finns två typer av hörnfogar: mellan två vinkelräta strukturer och vid korsningen mellan en vägg och en annan.

Båda alternativen har flera tekniker för att utföra arbete. För hörnväggar använd följande:

 1. Hård fot. För att utföra arbete i slutet av varje stav, gör en "fot" i rätt vinkel. I detta fall liknar stången en poker. Fotens längd ska vara minst 35 diametrar, det är bättre att tilldela mer. Den böjda delen av stången är fäst vid motsvarande vinkelräta sektion. Således visar sig att ytterstängerna i ramen på en vägg är förbundna med den andra ytan, medan de inre stavarna är svetsade till de yttre.
 2. Med användning av kragen i den L-formade formen. Förfarandet liknar den tidigare versionen. Men i detta fall är foten inte gjord, men ett g-format element tas, vars sida har en längd av minst 50 diametrar av arbetsförstärkningen. Ena sidan är bunden till ramen på en vägg och den andra till ramen vinkelrätt. Samtidigt måste de inre stängerna vara anslutna till de yttre. Klemmen på klämmorna ska vara tre fjärdedelar av köldväggens höjd.
 3. Med användning av U-formade klämmor. Vid vinkeln behöver du två element, vars längd är 50 diametrar av förstärkning. Var och en av kragen är svetsad i två parallella stavar och till en vinkelrät stång.

Hur man förstärker remsfundamentet ordentligt i trubbiga vinklar. För att göra detta böjs den yttre stången i önskad grad och fästs på den som en ytterligare förstärkning. Interna element är anslutna till externa.

Diagram över korrekt och felaktig förstärkning av trubbiga vinklar

För att lägga förstärkningen i korsningen mellan en vägg och en annan, använd ungefär samma metoder som i föregående fall:

 • överlappar;
 • L-formade klämmor;
 • U-formade klämmor.

Storleken på överlappningar och anslutningar antas vara 50 diametrar. När du arbetar är det värt att komma ihåg de vanligaste misstagen:

 • bindande i rät vinkel;
 • brist på kommunikation mellan externa och interna element
 • längsgående stänger förbinder viskösa korsningar.
Vanliga parringsfel

Upprepa inte dessa misstag när du bygger ditt eget hem.

Användning av krokkrok

Innan du förstärker tejpfundamentet är det värt att veta hur du använder verktyget. En särskild pistol används sällan för privat bostad, polka sådan utrustning kräver extra kostnader. Att investera i ett verktyg är fördelaktigt att bara uppfylla beställningar och inte i byggandet av ett enda hus.

Av denna anledning har kroken blivit det vanligaste verktyget för parning i privata bostäder. Det blir lättare att använda det om du förbereder speciella mallar i förväg. Denna detalj fungerar som arbetsbänk och underlättar arbetet väldigt mycket. Sakerna går snabbare. För att skapa en mall krävs träblock, vars bredd är cirka 30-50 cm och längden får inte vara mer än 3 m, eftersom en sådan arbetsbänk är obekväm att använda.

Det vanligaste sättet att sticka - virka

I träanordningen måste du borra spåren och hålen som ska repetera stavens kontur i ramen. I sådana öppningar läggs bitar av stickningstråd 20 cm långa i förväg, och sedan förstärks stavarna.

För att förstå tekniken för parning kan du överväga exempel. Under konstruktionen behövs två alternativ: för tvärhår (när elementen är vinkelräta mot varandra) och för överlappande leder. I en remsa grund är en andra teknik ofta nödvändig; i konstruktionen av en plåtstruktur kommer den första att vara mest relevant.

För att ansluta den ramade ramen till en enda enhet när man förenar en överlapp bör kroken användas i följande ordning:

 1. anslutningar är gjorda på flera ställen längs leddets längd, är ledningens placering tilldelad så att den befinner sig i den förstärkta profilens djupa del;
 2. tråd viks i hälften och läggs under korsningen;
 3. använd kroken för att haka i slingan;
 4. den fria änden ner till verktyget och ålägga honom med en liten böjning;
 5. börja rotera kroken, vrid tråden;
 6. Ta försiktigt bort instrumentet.

Ett varvtal upprepas 3-5 gånger. Anslutningselement i taget, som görs vid tvärbindning, räcker inte. Att binda förstärkning under remsa-fundamentet i detta fall kommer att vara opålitligt, eftersom fixering vid en punkt inte hindrar elementen från att skiftas.

Riktig anslutning av ramen garanterar pålitligheten, hållbarheten och hållbarheten hos byggnadsdelen.

Betongbaserad förstärkning

Grunden för de flesta typer av stiftelser är konkret. Det är ett ganska hållbart material, men på grund av dess fysikaliska egenskaper kan det inte alltid stå emot stora temperaturskillnader och markskift under drift. Därför används stålförstärkning för sin härdning, som läggs i en massa betong. Stålförstärkning är ett ganska flexibelt material, samtidigt som den ger betong den nödvändiga styvheten för att klara negativa naturliga faktorer.
Vi berättade allt för det faktum att förstärkningen av stiftelsen, när den är installerad, inte är så mycket önskvärt, men nödvändigt. Så handlar det om förstärkning av stiftelsen, vi kommer att prata i den här artikeln.

Typer av förstärkning för grundförstärkning

Ventilerna är i regel uppdelade i fyra typer: arbete, montering, fördelning, klämmor.

Stiftets arbetsförstärkning uppfattar och motstår drag- och tryckkrafter. De härrör från både yttre belastningar (under gravitationens verkan) och inre (termisk expansion).

Basarfördelningsarmaturen fixerar kärnorna i arbetsförstärkningsramen för att arbeta tillsammans och jämnt fördela belastningarna som uppstår mellan dem.

Basmonteringshårdvara används för att installera förstärkningsburar i den utformade positionen, för att basera i en förutbestämd position. Efter konkretisering avlägsnas beslagen om möjligt.

Foundation klämmor används för att skapa rumsliga ramar, och bära lite av belastningen. (liknar fördelningsventiler)

Beroende på tillverkningsmetoden är ventilen uppdelad i:
- varmvalsad I sin tur är den uppdelad i klasser från AI till AV.
- termiskt härdad. Efter rullning utsätts ytterligare värmebehandling. Klasser: At-IV, At-V och At-VI.
- kallförstärkta beslag. Klasser: A-IIb och A-IIIv.

Ventilen är också uppdelad i slät...

... och grooved (periodisk profil).

Användningen av en periodisk profil ökar gränssnittet mellan betong och förstärkning.

Vad du behöver veta när du förstärker stiftelsen

Förstärkning är en komplex och viktig process för att skapa en solid grund, så innan man går vidare till sin konstruktion är det nödvändigt att noggrant beräkna belastningarna och därmed välja rätt typ och klass av förstärkning, grundens djup. Detta kan endast utföras av en kvalificerad tekniker. Från de allmänna rekommendationerna kan vi säga följande.
Fästelement. Som regel är armaturen i lågkonstruktion inte fastsatt genom svetsning, men med stickningstråd.

Svetsning förändrar metallens egenskaper i sömmen, vilket kan påverka styrkan på förstärkningsburet negativt. Det finns en stor sannolikhet för bristning. Om du lagar stiftens förstärkningsstöd på ett tillförlitligt sätt är det här för tidskrävande process. Ett exempel på installation av förstärkning av betong med tråd finns i artikeln "Betongtrappa till källaren"
Armeringsburet måste placeras i betongkonstruktionen på ett avstånd av minst 5 cm från någon yttre yta av framtida fundament.
Fundamentets hörn förstärks med böjd förstärkning som sträcker sig in i båda väggarna.
Armeringen måste rengöras av material och rost, vilket reducerar kontakten med förstärkning med betong.

Funktioner av förstärkning av plattor och remsa fundament

Den kaklade grunden är en massiv struktur som har ett tillräckligt stort område. Tjockleken på denna grund är inte mindre än 10 cm, med ett betydande område. Därför ligger denna typ av fundament under belastning, både i längdriktning och tvärgående. Dessutom kan torsionsbelastningar uppstå. Därför används förstärkning av en större diameter vid förstärkning av kakelfundamenten än i bandfundament. I detta fall är alla element i förstärkningsburet gjorda av korrugerad förstärkning.
Vid stamfundamenten uppträder i regel en längsgående belastning. På grundval av detta används korrugerad förstärkning för längsgående förstärkning och tvärgående stavar kan vara släta. Dessutom kan de vara av mindre diameter.

Professionell grundförstärkning enligt råd från erfarna hantverkare

Viktiga regler för parning av förstärkning och grundläggande SNiP

Innan du börjar förstärka din framtida grund med förstärkning eller tråd, måste du ungefär beräkna belastningen på den för att bestämma vilken tvärsnittsstång som behövs. Du behöver inte veta säkert, eftersom de alltid tar med en marginal. När man till exempel bygger en temporär metallkonstruktion med en väggvikt på upp till 400 kg / 1 m 2, kan förstärkning med en diameter på 8 mm användas. Vid byggande av ett garage med väggar upp till 3 meter höga, använd en stång med ett tvärsnitt på 12 millimeter. Om du bygger en två våningar stuga, måste du brodera mer allvarlig metall - en diameter på 14-18 millimeter.

Givetvis kan du ge detta projekt för beräkningar till erfarna specialister som ska spara pengar och välja det lägsta acceptabla värdet, men om flera tusen rubel inte spelar en stor roll - ta det med en marginal. Ofta finns det en önskan att slutföra golvet med vinden eller för att skapa ett tungt tak på flera plan - basen måste vara nödvändig för en sådan "händelse". Det finns flera SNiP, som reglerar tillverkningen av denna design. Tänk dem mer i detalj.

 1. SNiP 7.3.4 anger att minsta avståndet mellan två vertikala stavar inte ska vara mindre än tvärsnittet av förstärkningen själv och helst 2-3 gånger större. Det maximala värdet är inte specificerat, eftersom det redan är valt individuellt för varje projekt, beror det på sättet att lägga, närvaron av en kompressor, cementets märke, aggregatets kvalitet och andra faktorer.
 2. SNiP 7.3.6. Avståndet mellan två parallella längsgående stavar ska vara högst 40 centimeter. Ju större belastningen på basen är desto mindre kommer detta avstånd att vara. Minsta avstånd för remsa grundar är 10 centimeter med en spärrdiameter på 14 mm.
 3. SNiP 7.3.7 justerar stigningen på den tvärgående förstärkningen. Ett värde av högst hälften av arbetshöjden på sektionen ska tas, men under inga omständigheter bör den överstiga 30 centimeter.

Att följa dessa SNiP-förstärkningar kommer du att lyckas enligt "bokstandarden". Men det finns flera regler som speciellt har utformats av byggare för att underlätta processen för att skapa grunden. Dessa rekommendationer är tidtestade och kommer avsevärt att förbättra de fysiska och mekaniska egenskaperna hos din struktur, samt spara lite på förvärv av material.

 1. Det är omöjligt att svetsa förstärkning mellan varandra. Uppvärmning av metallen försämrar dess egenskaper, men slitstarka föreningar är helt värdelösa - de hålls av betong, inte metall, som du kommer att bygga upp i timmar.
 2. Armaturen är utsatt för korrosion, så du måste fördjupa den från alla håll till betong, så att den fungerar i årtionden. På sidorna måste metallen "gå" in i betongen med 8 centimeter åtminstone underifrån vid 10, från ovan vid 10.
 3. Det är omöjligt att koppla ihop i hörnen, stavarna ska inte korsa vinkelrätt, det är bättre att ta och böja metallen i den önskade formen så att nästa led inte är närmare än 100 centimeter från hörnet. De får alltid den största belastningen, och anslutningen på ett kort segment av webbplatsen ger inte önskad styrka.
 4. Hörnen bör dessutom förstärkas med tvärstänger och vertikaler. Mycket ofta gör folk helt enkelt att gå med i ett "kors", och tro att massan av någon anledning vilar på själva kärnan. Men en sådan bindning av förstärkning för basen är helt enkelt oacceptabel, eftersom du kommer att ha 2 separata block som inte har någon koppling till varandra. Känslan av denna åtgärd är exakt 0,0%. U-formade och L-formiga förstärkningar behövs vid hörnen och vid de första korsstängerna från dem.

Vi har granskat de grundläggande reglerna för hur man ska göra förstärkning av grunden av hög kvalitet, det system som ligger nedan. Nu kan du gå vidare till den fasade konstruktionen av denna design och demontera alla nyanser i mer detalj.

Steg för steg instruktioner om hur man gör en förstärkningskorg för stiftelsen med egna händer

Förberedelse av gropen och fogning är en ansvarsfull process. Förstärkning spelar en av de viktigaste rollerna här. För att göra allt på rätt sätt var konstruktionen lika stark och ansluten som möjligt, det är nödvändigt att utföra allt enligt följande instruktioner.

Innan du förstärker stiftelsen måste du förbereda en plats för den. Först gräver vi ett hål av erforderlig storlek, huvudsakligen 40 centimeter bred (för huset) och ett djup av 90 centimeter, beroende på den framtida strukturen och markens egenskaper. Därefter installerar vi i hörnen av trästänger 50x50 mm, som vi spikar längsgående skivor. Lyft upp fundamentet och översätt det smidigt i basen.

Viktigt: även om du har en nästan platt grop under marknivå behöver du fortfarande lägga en formning av brädorna och från jämnt plankor. Detta görs så att armeringselementen ligger i samma avstånd från betongens utsida - detta är en viktig punkt som måste beaktas. Formen är fastsatt på utsidan med jord eller sand och vatten, och på insidan med trästänger (längden ska vara densamma).

Först och främst måste du ställa in vertikalerna till vilka de horisontella förstärkningsbältenna ska fästas, och sedan tvärstyckena. Antag att grunden kommer att ha 4 hörn - den enklaste konstruktionen. Sedan i varje hörn måste du dra sig tillbaka 6 centimeter från inner- och ytterväggarna, markera sedan platsen och rita en stång, nivla upp röret.

Som regel är dessa 2 parallella raka linjer, som är fästa med en vanlig stickningstråd. Viktigt: Det är omöjligt att svetsa dem på vertikalerna och tvärstängerna, eftersom hög temperatur kommer att försämra deras fysiska och mekaniska egenskaper avsevärt.

Detta kan göras manuellt eller med hjälp av speciella stickpistoler, vilket väsentligt förenklar arbetet. Korsstången ska vara minst 40 centimeter, bäst av allt - 60-65 cm. Kom ihåg att ett mycket tjockt nät inte garanterar hög hållfasthet. Vi behöver bara ge konkret flexibilitet och eliminera riskerna med sänkning.

Först och främst stärker vi hörnen med L-formade och U-formade element, vi gör sneda strängar mellan bottenprofilen och de övre parallella elementen. Sidorna kan kompletteras med sneda paralleller, för att installera längsgående grenar från övre hörnet av en kant, till den nedre från den andra kanten.

Fyll betongramen

Vi har just funderat på hur man förstärker grunden, nu ska vi se hur man häller betong korrekt för att inte bryta integriteten och öka styrkan i strukturen. Det första steget är att skapa en bra grund. För att göra detta häller du under den första bältesbandet 5 centimeter bruten tegelsten. Häll därefter den vätskeformiga lösningen så att den tränger in i alla sprickor, vilket garanterar maximal styrka hos sulan.

Viktigt: Du kan inte fylla grunden och källaren med "vågor", särskilt vid korsningen av förstärkning - sprickan följer denna linje. Om du behöver utföra en operation för 2 gånger, är "gapet" bäst gjort mitt i stiftelsen. Till exempel, om dess höjd är 150 centimeter, då vid 75 cm kan du ta en paus. Därefter måste du fylla i allt det monolitiska skiktet, och bara på det här sättet.

Metall hälls åtminstone 8-10 centimeter så att den inte ligger nära kanten, annars kommer grunden att kollapsa med en genomsnittlig belastning. Detta påverkar inte den totala styrkan, men basen kommer att förlora sitt utseende - kanterna brinner.

Hur man förstärker remsa grunden

Förstärkning av stiftelsen med egna händer - de grundläggande reglerna och systemen

Under driften av en byggnad påverkar ett antal faktorer sin grund. Stiftelsen är under tryck från markrörelse, frosthöjning och självklart från byggnadens vikt. I detta fall komprimeras den övre delen av stiftelsen, som en betonggolvplatta, och den nedre delen sträcker sig. Diagram över krafternas inverkan i grunden visas nedan. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att den korrekta tillverkningen av strukturen nödvändigtvis måste ta hänsyn till frosthöjningens krafter, som ibland överstiger byggnadens vikt och höjer den och orsakar sträckning av fundamentet i övre delen. I det här fallet spelas den avgörande rollen med en lämplig och kompetent förstärkning av remsa fundamentet med egna händer. tack vare vilken det är möjligt att skydda mot förstörelse inte bara grunden själv, men också husets väggar.

I den här lektionen får du stegvisa instruktioner och ett schema för korrekt placering av förstärkningen, liksom sätt att binda och andra viktiga punkter som också diskuteras i videon. Dessutom kommer vi i denna lektion om konstruktion att ge exemplifierande ritningar om installationen av förstärkning vid gjutning av bandfoten samt ett diagram över den korrekta bindningen av förstärkning i hörn av strukturen.

Den maximala belastningen under fundamentets eller armerad betongplatta faller på betong och under spänning måste armeringen stå emot belastningen. I detta hänseende bör förstärkningen placeras på toppen och botten av strukturen. Samtidigt behöver den genomsnittliga höjden på källardelen inte förstärkas, eftersom den praktiskt taget inte påverkas av några krafter. Hur man förstärker strukturen förklaras i detalj i videon och på ritningarna i denna lektion.

Korrekt ventilplacering

Huvudbelastningen av en armerad betongkonstruktion eller -platta måste tåla längsgående armering, som ligger i nedre och övre delarna. Varmvalsade stålstavar i klass A3 används vanligen som längsgående förstärkning. Med höjden på remsan som överstiger 1,5 m, läggs också tvärgående och vertikala stavar av varmvalsad jämn förstärkning med en diameter på 6 till 8 mm av klass A1. Betongplattor tillverkas också i fabriken enligt samma princip. Samtidigt är det mycket bättre att göra vertikal och tvärgående förstärkning med en enda klämma så att en sammanhängande hel ram erhålls. Denna process förklaras på ett mycket tillgängligt sätt i videon.

Längdstavar bör ligga inuti ramen på en plåt eller grund. Tack vare en sådan bunt är sannolikheten för sprickor i betongen, deras spridnings- och förstärkningsstänger fixerade i önskad position. Vad ska vara steget mellan de längsgående stavarna och de tvärgående stavarna av armering anges i punkt 7.3.4 i SNiP 52-01-2003.

Lägger längsgående förstärkning

I synnerhet anges i punkt 7.3.6 i SNiP 52-01-2003 att avståndet mellan de längsgående förstärkningsstavarna i en betongkonstruktion måste beräknas utifrån dess typ (det kan vara väggar, golvplattor, balkar eller kolumner), längd och bredd på tvärsnittet. I detta fall måste förstärkningen av fundamentet med egna händer ske på ett sätt som säkerställer att betongen i sig själva involveras, med beaktande av den enhetliga fördelningen av deformation och spänningar över hela sektionsområdet av strukturen. I synnerhet bör avståndet mellan angränsande stänger av den arbetande längsgående armeringen inte överstiga sektionshöjden hos betongelementet multiplicerat med två. Detta avstånd får emellertid inte vara mer än 400 mm. Vid linjära element komprimerade excentriskt med avseende på böjningsplanet bör höjden mellan den längsgående armeringen inte överstiga 500 mm. Och även om det är ganska svårt att förstå denna princip vid första anblicken, kommer de stegvisa instruktionerna för att förstärka betongkonstruktioner med egna händer, som ges i denna lektion, att hjälpa till att undvika sådana misstag.

Principen för tvärförstärkning

Hur man gör tvärförstärkning specificeras i punkt 7.3.7 i SNiP 52-01-2003. I armerade betongplattor och stiftelser, med tanke på att tvärgående kraft inte bör uppfattas endast av betong, är det nödvändigt att lägga förstärkningens tvärgående stavar. Steget mellan dem ska inte vara större än det värde som säkerställer införandet av tvärförstärkning i arbetet vid förekomst och spridning av lutande sprickor. Man måste komma ihåg att avståndet mellan de tvärgående stavarna inte ska vara mer än hälften av arbetshöjden på stiftets eller plattans tvärsnitt, men detta steg får inte överstiga 300 mm.

Korrekt förstärkning bindande

Det är oönskat att använda svetsning när bindningen förstärks inuti fundamentet, eftersom en temperaturökning ökar metallens egenskaper. Om symbolen "C" är närvarande i armeringsmarkeringen kan den emellertid svetsas samman. Till exempel, i närvaro av A500C märkesbeslag, kan elektrisk svetsning användas för att ansluta den. I alla andra fall är förstärkningen inuti fundamentet eller betongplattan bundet med stickningstråd.

Vidare måste man under förstärkningen av bandfundamenta komma ihåg att ändarna av stålstänger inte ska skjuta ut sig bortom formen av formen och komma i kontakt med dess väggar. Det rekommenderas att hålla avståndet från armeringen till kanten på betongstrukturen minst 50 mm. Denna fråga behandlas vidare i den tillagda videon.

Stift hörn förstärkning

En viktig roll i hällningen av bandfundamenten spelas av strukturens vinklar. Faktum är att det ligger i hörnen som den största stressen uppstår. Som framgår av videoklippet kräver tillverkning av förstärkningskorsningar och hörn användningen av förböjd förstärkning A3. Det är viktigt att komma ihåg att den vanliga korsningen av stålstänger i hörn av bandfundament är oacceptabel, eftersom denna förstärkningsmetod inte säkerställer strukturen i soliditeten. Få några armerade betongbalkar som inte är kopplade till varandra.

Vid byggandet av privata hus med egna händer används ofta en oacceptabel metod för att binda rebeller som skär i hörnen. På ritningen nedan finns det två alternativ för att förstärka hörn av remsfoten, vilka görs felaktigt.

Figuren visar att förbindningarna av de längsgående stavarna är gjorda i form av vanliga korsningar och inte har ytterligare förstärkning. Vidare finns det inga ytterligare klämmor vid övergångsställen.

Det är också omöjligt att erkänna den vanliga korsningen av förstärkning under förstärkning av sektioner som är T-formade strukturella element. Alla dessa platser måste stärkas ytterligare.

Ibland i husprojektet finns det fönsterfönster som representerar utsprång på byggnadens fasad. Från insidan är bursfönster del av ett mångfacetterat rum. För att förstärka fundamentet under fönstret, måste du böja förstärkningen i trubbig vinkel. I detta fall måste de längsgående stavarna av förstärkningen av remsfoten passera genom ramen och kommunicera med den yttre förstärkningen. Dessutom innehåller designen ytterligare klämmor och L-formad armering.

Steg-för-steg-instruktionen för att förstärka hörnen av en betongfond som helhet syftar till att erhålla en monolitisk ram som är kopplad till en enda helhet, vilket dessutom leder till förstärkning av grunden. Klämmor används för att ansluta elementen. Man måste komma ihåg att alla hörn och leder i förstärkningen måste innehålla ytterligare installerade L-formade eller U-formade element. Vertikala och tvärgående remsor för förstärkning av bandfundament bör placeras i steg om minst 3/8 av grundstruktursens höjd. Samtidigt bör avståndet mellan klämmorna vara minst 25 cm. I hörnen, på korshåren och under fönsterfönstret ska steget mellan klämmorna vara två gånger mindre än i konventionella längsgående konstruktionselement i fundamentet. Lycka till dig konstruktion!

Förstärkning av tejpbasen gör-det-själv: video

Hur man förstärker stiftelsen

Det är omöjligt att bygga en solid monolitisk grund utan användning av förstärkning. Korrekt utformad grund måste tåla husets vikt, såväl som drag och tryckkrafter vid jordens säsongsmässiga deformation.

Om fel inställning till valet och installationen av förstärkning löper du risken att upptäcka sprickor i grunden och i väggarna i huset över tiden. Låt oss prata om hur man böjer, skär, stickar, lägger förstärkning, hur man beräknar sin mängd och hur man förstärker stiftets hörn för att förhindra att de förstörs.

formning före hällning

Urval av armeringsmaterial

Det finns två typer av beslag på byggmaterialmarknaden: glasfiber och metall.

Glasfiberbeslag används ofta för byggandet av stora industrianläggningar. Dess kostnad är inte mycket lägre än metallets, men glasfiber väger väldigt mindre metall, vilket avsevärt minskar transportkostnaderna. Glasfiberbeslag är inte känsliga för korrosion, den har en hög draghållfasthet och kan klara ett brett temperaturområde.

Men denna typ av förstärkning används praktiskt taget inte för byggandet av privata hus, eftersom icke-metallisk förstärkning endast kan böjas under produktionen, är det omöjligt att göra detta direkt på byggarbetsplatsen.

Beräkning av glasfiberförstärkning

lätt konstruktion (staket, staket, trädgårdshus)

Metallbeslag används ofta i lågkonstruktion. Även om metallstavar har stor vikt och är märkbart känsliga för korrosion, har de bästa styrka och elasticitet, ger god vidhäftning till betong.

Dessutom kan du böja metallförstärkningar med egna händer direkt på byggarbetsplatsen, vilket är ganska bekvämt och kräver inte beställningsstänger med en speciell konfiguration från fabriken.

Viktkalkylator

Urval av armeringsdiameter

Diametern hos de längsgående stavarna bör vara minst 10 mm om längden på den framtida väggen inte överstiger tre meter och inte mindre än 12 mm om väggens längd är från tre till sex meter. För lätta trä- eller rambyggnader kan du använda beslag med en diameter på 8 mm. För tunga tvåvåningshus av tegel- eller betongblock rekommenderar vi att man använder beslag med en diameter av 14 mm.

Hur man beräknar mängder

Vid konstruktionen av tejpbasen används förstärkning med en jämn och ribbig yta. Ribbbeslagen läggs i längdriktningen, ger grunden till husets elasticitet och ger god vidhäftning till betong.

För att beräkna antalet ribbade armeringar du behöver, bestämma omkretsen av det framtida huset, lägg till längden på de stödande väggarna och multiplicera med antalet stavar i rutnätet (fyra eller sex beroende på bredden på bandstommen). Du kommer att få den totala längden av armering som krävs för byggandet av grunden för huset. Dessutom måste du köpa 20% mer förstärkning för att ta hänsyn till överlappningen av stavarna.

Från släta fästanordningar med standarddiameter på 8 mm tillverkas förstärkningsbågshoppare. För att få antalet förstärkningsringar ska du dela längden på fundamentet med avståndet mellan intilliggande ringar. Ringets omkrets kan beräknas med följande formel:

Ringkrets = (Gratehöjd + Spacing between bars) × 2

Den totala längden av armering med en slät yta bestäms av formeln:

Total längd av jämn förstärkning = (Antal förstärkningsringar) × (Perimeter av ringen)

För att ta hänsyn till överlappningen rekommenderar vi att du köper 10% mer smidig förstärkning.

Vikt av armering beroende på diameter

Hur man böjer ventilen korrekt

Det finns många sätt att böja förstärkning med egna händer. Beroende på temperaturen vid vilken böjningsprocessen sker, är heta och kalla metoder flexibla. I det första fallet upphettas böjningsstället av förstärkningen med en blåsbrännare till en temperatur av ca 800 grader och böjes sedan till önskad vinkel under en hammers slag. Denna metod är bra eftersom den inte kräver betydande fysisk ansträngning eller tillgången till specialutrustning för böjningsförstärkning.

Men vi får inte glömma att på grund av uppvärmning och efterföljande kylning blir bögen spröd och kan spricka i framtiden. Om du väljer den heta böjningsmetoden, låt stången svalna i luft och kyla inte den med vatten.

Kall böjning sker utan förvärmning, vilket minskar risken för försämring av metallens kvalitet vid böjningen.

böjningsmaskin

Beroende på vilken utrustning som används, finns det fyra sätt att kalla böjning:

 1. Armaturen med liten diameter (högst 8 mm) kan böjas med egna händer, men du kan inte få en exakt vinkel på detta sätt.
 2. Du kan montera den enklaste enheten för böjning av förstärkning av två rör, rörliga och fixerade. En metallstav är fixerad i ett fast rör, och ett andra rör sätts på sin fria ände och används som en spak.
 3. Du kan få en enkel maskin för böjningsförstärkning genom att svetsa ett stålhörn och en spak med en skivspelare till en metallram. Efter att ha fixat stången i hörnet kommer det att räcka för att du ska vrida plattformen med hjälp av en spak, och du får armaturen böjd i den vinkel du behöver.
 4. Om du har mycket arbete att göra, rekommenderar vi dig att köpa en industriell maskin för att böja armeringsstänger med en elektrisk, mekanisk eller hydraulisk drivenhet.

Hur man skär skenan

Metallstänger med liten diameter (upp till 12 mm) kan klippas med en sågsåg, metallbandsåg eller bultskärare. För skärning av förstärkning med större diameter är det bättre att använda en vinkelslipare (bulgarsk) med ett munstycke för "mjukt" stål. Den bulgariska kan du snabbt klippa ett stort antal stavar, men att arbeta med det kräver strikt överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna.

Vid montering av armeringsnätet med egna händer måste metallstavar vara bundna för att undvika skjuvning. Ibland ersätts bindningen med svetsning, vilket är oönskat, eftersom över tiden kan korrosion uppstå vid svetsfoget.

De skärande stavarna är bundna med ståltråd med en diameter på upp till 1,2 mm med hjälp av tänger, en skruvmejsel eller en stickpistol, och stavar av liten diameter kan fästas med plastklämmor. Du måste fästa minst hälften av armeringsövergångarna med tråd eller slips. Använd inte ståltråd som redan har använts eller har rostmärken.

Så här installerar du

Monteringen av förstärkningen för remsan baseras efter att en sandkudde har hällts i grävningen. Sand måste komprimeras, därför är det tillräckligt bra för att fukta det. Du kan binda förstärkningsnätet med egna händer både utanför gropen och i gräven själv, men observera att stavarna inte ska ligga på sanden, annars kommer det att rosta över tiden. För att förhindra att det händer, placera stenar eller stora bitar av tegel under nätet.

Du kan klara av med ett förstärkande nät, om du bygger på marken, inte utsatt för deformation och frosthöjning. I alla andra fall måste du förstärka grunden för huset med en ram, som är en kombination av två galler, vars topp står på korta förstärkningsdelar. Designen måste vara ansluten till en speciell ledning. Det är lämpligt att sätta korta förstärkningar som stöder det övre nätet på tennlock för konservering så att stavarna inte går in i marken under betongens vikt.

Stift hörn förstärkning

Det är värt att framhäva frågan om förstärkning av hörnen av remsa grunden. eftersom de är under stor stress.

Stift hörn förstärkning

Under inga omständigheter kan förstärkas hörnen av enkla korsstångar av stavar. Fundamentets hörn bör förstärkas uteslutande med böjda överlappstänger, och ger även ytterligare förstärkning med klämmor.

Beräkning av remsa fot

Så här gör du förstärkning förstärkt korrekt: 26 januari 2017 av: zoomfund

Montering av förstärkning i remsa grunden - steg för steg instruktioner

Priset på 1 kubikmeter "fabriksbetong" är från 1600 till 3600 rubel (beroende på blandningens egenskaper och leverantörens otydlighet), och att hälla den i det färdiga formen kommer att kosta 1 000 rubel för 1 m 3 eller mer. Och det är inte allt! Det är värt att lägga till utveckling av mark, återfyllning av sand, murbruk och till och med material "förlorade" av migrerande arbetstagare.

Installera en tejpfundament med egna händer kommer att spara upp till 140%, samtidigt som det kan göras helt enkelt som 2 + 2. Det största problemet på vägen är förstärkning. Här kan misstag vara mycket dyra, så du måste titta på hela processen i detalj. Din uppmärksamhet steg för steg instruktioner för installation av formwork och förstärkning med visuella material och användbara tips.

Grundreglerna för förstärkningsremsa grund

Låt oss börja med nybörjarnas grundläggande misstag, reglerna för SNiP och allmänna rekommendationer som måste följas. Tänk på de som kan påverka stiftelsens kvalitet och ödet för din framtida struktur väsentligt.

 1. För förstärkning av remsa grunden av en 1-2-vånings byggnad används stavar med 10-24 mm. Det är tillrådligt att ta medeltalet, en mindre diameter är oacceptabel.
 2. Svetsade anslutningar är förbjudna. Endast bindning av tillbehör är tillåtet. Svetsning överhettar metallen, vilket minskar draghållfastheten 1,6-2,5 gånger i ställen för vinkelrätt montering.
 3. Om jorden har en likformig densitet runt omkretsen - använd spärrförtunning (10-14 mm). Med ojämn densitet bör stavarna vara tjocka (16-24 mm).
 4. Det rekommenderas inte att använda "smidig" förstärkning när du förstärker grunden med egna händer. Materialets vidhäftning (vidhäftning till betong) kommer att vara betydligt mindre än korrugerade stavar, vilket gör beräkningarna ännu hårdare. Smidig förstärkning är tillåten för tvärgående anslutningar - belastningen på dem kommer att bli betydligt mindre.
 5. Längdsförstärkning inuti fundamentet ska placeras inte närmare än 5 centimeter från formen. Regeln gäller även basen och toppen av stiftelsen. Annars kan stiftet smula runt kanterna, och förstärkningen i sig kommer att rosta.
 6. Avståndet mellan tvärbalkarna kan vara mellan 25 och 45 centimeter. Det är inte tillrådligt att bryta mot detta område i lågkonstruktion.
 7. Förstärkningen av hörnen av remsa grunden skiljer sig från installationen av förstärkning längs grävningen, det är nödvändigt att utföra det enligt en särskild ordning (vi kommer att överväga senare i artikeln).
 8. Längdstavar läggs varje 40 centimeter av grundhöjden. Till exempel, i en höjd av 120 centimeter, är det nödvändigt att lägga 3 lager av längsgående förstärkning

Trollrådet: Alla uppgifter måste överensstämma med SNiP-grundlagen 2.02.01-83 och 2.03.01-84, det är bättre att läsa kraven i detalj innan arbetet påbörjas. Lita inte på "ögat", allt arbete måste utföras enligt instruktioner och standarder.

Gör-det-själv-formwork installation

Ett välgrundat ramverk för stiftelsen kommer inte bara att spara mycket pengar vid köp av betong, utan också förenkla förstärkningsprocessen. Om du redan har det kan du hoppa över det här steget och gå direkt till förstärkningen, om inte, följ sedan stegvisa instruktionerna.

STEG 1: valet av material. Med en liten grundhöjd är det ganska enkelt att välja material: plywood, trä, OSB-plattor, ABS. De viktigaste kraven - materialets styrka. För höga fundament (från 150 cm) används endast metall, eftersom betongens tryck kommer att vara signifikant och träet kan misslyckas.

STEG 2. Förberedelse av basen. Antag att vi har en gräv som uppfyller normerna, nu är det nödvändigt att komprimera basen. Häll ett lager av sand 150 mm, fyll i vatten och sedan 4-5 cm betong för att jämföra ytan. Glöm inte kommunikationerna, de måste göras på fasaderna och förstärkning av grunden för huset. vi kan inte glömma de inbäddade rören på rätt ställen, annars kommer det att ta lång tid att arbeta en stansare och bryta soliditeten i stiftelsen.

STEG 3. Med ett byggprojekt sätter vi stiften runt omkretsens omkrets exakt till bredden av framtida fundament, de kommer att hålla botten av formen. Ställ strängarna minst 70% av konstruktionens höjd (strutet är 2 gånger stiftelsens höjd). Det gör inte ont för att göra 3-4 styrskenor för fundamentets bredd, så att det blir möjligt att mäta breddavvikelserna.

Mästarens råd: Det är nödvändigt att hammar naglar från insidan av formen i distansers och pinnar, så att du senare kan ta bort allt utan problem. Annars måste du bryta träbrädorna eller skära hattarna, eftersom de klibbiga naglarna är betongade. Om stiftelsen är 150 cm och högre, rekommenderas en bunt av formningstråd i ett rutmönster efter 1 m.

Formeringen ska vara så styv som möjligt, mellanrummen mellan konstruktionselementen bör inte överstiga 0,3 cm, så att vid hällning av fundamentet strömmar inte vätskeblandningen, annars kommer styrkan i grunden att minska i aritmetisk progression.

Det måste tåla fasta belastningar och behålla sin form efter hällning av cement. Endast på så vis blir det möjligt att skapa en monolitisk grund för ett hus som kommer att vara i decennier.

Viktigt: Insidan av formen ska smörjas med teknisk olja eller andra petroleumprodukter (träning), så att det blir lättare att avlägsna från betongen efter det att det har botats. Du kan använda den många gånger.

Bilder av remsaformning

Formning med struts Träformning
Korrekt formwork Sköldformning

Installation av förstärkning runt omkretsen av remsa grunden

Formeringen är klar, nu kan du gå vidare till den mest avgörande processen - för att stärka grunden med egna händer. Använd stål- och glasfiberförstärkning, vi kommer att fokusera på det första alternativet, eftersom det blir mycket billigare. Vi måste köpa följande material:

 • längsgående förstärkning med en tjocklek av 14-18 mm (medelvärde, ditt projekt kan vara annorlunda);
 • tvärgående och vertikala stavar med en diameter av 10-12 mm;
 • stickning ståltråd;
 • bra tång eller tång för trådhantering (eller mycket starka händer).

Viktigt: Det är nödvändigt att fixa förstärkningen med en stickad ståltråd, eftersom den har en låg sträckningskoefficient och är ganska stark. Detta kommer att avsevärt förenkla sammansättningen av strukturen, men tråden påverkar inte stiftets styrka, det fixar förstärkningen först innan grunden gjutes.

STEG 1: Vi gör beräkningar och köpmaterial. Beräkna hur mycket material du behöver är väldigt enkelt. Korsstavar är placerade på ett avstånd av ca 30 cm (små fel är inte hemska), längsgående ångförstärkning var 40: e höjd (glöm inte den första delen) och vertikalt - efter 60 cm.. Tänk på exempel på en grund av 10x10 meter och en höjd av 120 cm:

 • 1000 cm: 30 cm = 33 (antal tvärstänger på 1 nivå);
 • 33 x 3 = 99 (antalet tvärstänger per sida);
 • 99 x 4 = 396 (alla stavar på 4 sidor).

Nu multiplicerar vi 396 av stiftelsens bredd (låt den vara 70 cm från oss): 396 x 70 = 27720 cm. 277 meter barer måste köpas. Vi utför liknande beräkningar för längsgående förstärkning:

 • 1000 x 2 = 2000 (en nivå);
 • 2000 x 3 = 6000 (sida);
 • 6000 x 4 = 24000 cm (måste köpas 240 meter).

Och, naturligtvis, vertikala element. De kommer att placeras på båda sidor av grunden med en frekvens genom en tvärgående bana, det vill säga 60 cm:

 • 2 x 17 = 34 (bitar per sida);
 • 34 x 4 = 136 (delar för hela basen);
 • 136 x 120 cm = 16320 cm eller 163 meter.

Vi ersätter parametrarna för din byggnad till ett exempel och får rätt beräkning av elementen för förstärkning av stiftets stiftfundament. Glöm inte 5-8% för "varje brandman".

STEG 2. Har du redan 5-6 cm betong i botten av grävningen för utjämning? Hoppa över det här steget. Om inte, vi somnar 15 cm sand, sedan 5 cm betong, nivå allt, glöm inte kommunikationen och platsen för dem. Om du inte vill röra, kan du bara lägga en tjock PVC-film på botten. Huvudsyftet med detta steg är att jämföra marken och hålla lite vatten, vilket kommer att dyka upp efter hällning av betong.

STEG 3: parningsförstärkning för bandfunderingar. Du kan göra det i en gräv eller i närheten, om det är obekvämt att utveckla, eller grävningen själv är för smal för projektet. När det gäller en "borttagen" enhet är det omedelbart nödvändigt att överväga sätt att sänka metallen för att inte skada strukturen. Tänk på hur man förstärker stiftelsen med egna händer:

 1. Vi börjar med de nedre tvärbalkarna. Vi lägger dem ut med ett steg på 30 cm, ovanpå lägger vi 2 längsgående förstärkning, vid "korsningen" stickar vi dem tillsammans med en tråd.
 2. Gå till den vertikala hopparen. Vi lägger det vertikala elementet genom 1 tvärgående, vi ansluter.
 3. Fäst ytterligare 2 nivåer, dra tillbaka 40 cm uppåt.

Exempel på felaktig parning förstärkning

Rope förbjudna Små överlappning
Ingen svets tillåten

Viktigt: lämna 20 cm efter varje anslutning, eftersom förstärkningen kan röra sig något när man häller fundamentet under belastningen. Det är inte nödvändigt att klämma fast stickningstråden, det kan du låta "spela" lite, så det blir mer korrekt.

4. Rammen sänks ner i grävningen (om montering inte var i den), avgår 5 centimeter från formen och fixerar den på något bekvämt sätt.

Korrekt fundament förstärkning mönster och förstärkning parning exempel

Twisting Wire Tie Tool
Bra virka
Twisting Scheme

Du kommer att ha 4 "block", vilket kommer att vara längden och bredden på en sida minus 5 cm på alla sidor. Därefter överväger vi hur de ska fästas ihop och förstärka hörnen, där en stor del av hela belastningen faller.

Förstärkning av hörn av remsa fundamentet

Vid hörnen finns en flerriktad tryckkraft, eftersom jorden har egenskaper att expandera eller kontrakta beroende på säsong, att sjunka under påverkan av en stor vikt av byggnaden eller att tvättas bort av grundvatten. Fel i förstärkning av hörn kan inte tillåtas, eftersom det kan få 4 olika stiftelser att jag ska leva mitt liv. Sprickor och fel kommer att vara svåra att undvika, och en sådan struktur kommer att vara lika ineffektiv som grunden utan förstärkning. Det finns flera sätt att stärka hörnen.

 1. Särskilt svetsat nät. Den färdiga strukturen används för att stärka fundamentets nedre och övre nivå. Cellen är inte mer än 200 x 200 mm, förstärkningens tjocklek beror på konstruktionens vikt, oftast - 12 mm. Varje 50-60 cm nivåer av metallnät är kopplade till vertikal förstärkning. Bypass i hörnen - från 80 centimeter.
 2. Förstärkning av bandfunderingar med separata förstärkningsstänger. Det anses att detta är det bästa sättet, eftersom svetsade leder i förstärkningsbältet inte bör tolereras. Det kan delas upp villkorligt i flera kategorier:
 • förstärkning med L-formad längsgående förstärkning av hörn med överskridande av flikar från 60 centimeter;
 • förstärkning med U-formade element med rätvinklar och anliggningar;
 • förstärkning av korsningen med L-formade produkter.

Nedan följer några exempel på hur du inte förstärker hörnen.

Ingen vinst
2 separata block Liten inlopp

Det finns flera viktiga regler för att förstärka hörnen av bandfundamenten, vilket måste följas:

 • längden på bypassen måste vara minst 50 diametrar av den använda förstärkningen;
 • Vid förstärkning av breda vinklar (över 160 0) ska armeringen upprepa sin kontur och vara intakt.
 • med ett värde mindre än 160 0 kan extern förstärkning vara intakt;
 • steget med tvärstänger bör vara lika med inte mindre än 0,75 av källarhöjden och inte mer än 50 centimeter;
 • Förankring av armering i betong utförs: genom direkt stängning av stången, med klor, krokar, stångböjning (slinga). Det är inte tillrådligt att använda svetsade leder och cementering.

Nedan är några av de korrekta alternativen för förstärkning av hörn enligt SNiP (stift av stentyp)

Vinkelförstärkning Bred vinkel
Rebar böjning
Överlapp Gain Korrekt layout

Kanske förstärkning är inte den enklaste uppgiften för en nybörjarebyggare, men några timmar av tid sparar en stor summa pengar som skulle gå för att anställa en professionell brigad och en hel del därmed sammanhängande kostnader.