förstärkning

Betydelsen av ordet Förstärkning enligt Efraim:
Förstärkning - Åtgärdsprocess Nesov. verb: förstärka, förstärka (1).

Förstärkning i Encyclopedic Dictionary:
Förstärkning - (från den latinska armén - jag levererar), förstärkning av ett material eller delar av en struktur med element (förstärkning) från ett annat hållbart material (till exempel förstärkning av betong med stålförstärkning vid tillverkning av armerad betong).

Definitionen av ordet "Förstärkning" för TSB:
Förstärkning - förstärkning av ett material eller en struktur med ett annat material. Den används vid tillverkning av armerad betong och murverk (se Förstärkta betongkonstruktioner och produkter, Armo-cementstrukturer, Armo-stenstrukturer), produkter av glas, plast, keramik, gips och andra. A. utförs huvudsakligen av stålförstärkning; icke-metallisk förstärkning, till exempel trä, används också (se. Förstärkning av armerade betongkonstruktioner). Skillnaden mellan konventionell och förspänd A. tillåter det senare att öka sprickmotståndet, styvheten och hållbarheten hos strukturer.

Ordförstärkning

Ordet förstärkning i engelska bokstäver (transliteration) - armirovanie

Ordförstärkningen består av 11 bokstäver: a a e e och m n o r p

 • Bokstaven a inträffar 2 gånger. Ord med 2 bokstäver
 • Brevet finns 1 gång. Ord med 1 bokstav i
 • Bokstaven e inträffar 1 gång. Ord med 1 bokstav e
 • Brevet och inträffar 2 gånger. Ord med 2 bokstäver och
 • Bokstaven m inträffar 1 gång. Ord med 1 bokstav m
 • Bokstaven n finns 1 gång. Ord med 1 bokstav n
 • Brevet finns 1 gång. Ord med 1 bokstav
 • Bokstaven p inträffar 2 gånger. Ord med 2 bokstäver sid

Betydelsen av ordet förstärkning. Vad är förstärkning?

Förstärkning - Ett sätt att öka bärkraften hos en konstruktion med ett material som har förbättrade hållfasthetsegenskaper i förhållande till produktens basmaterial. Den används vid tillverkning av armerad betong och stenstrukturer.

Förstärkning, förstärkning av ett material eller en struktur med ett annat material. Den används vid tillverkning av armerad betong och stenkonstruktioner (se. Förstärkt betongkonstruktioner och -produkter, Cementkonstruktioner, Armoredstrukturer), glasvaror...

REINFORCEMENT (från Lat Aggao - jag arm, stärka) - förstärkning av materialet eller strukturen med annat material. Det används vid tillverkning av järn-b. och kam. mönster...

Big Encyclopedic Polytechnic Dictionary

Förstärkning av minaxlar

Förstärkning av minskarv (a. Min axelförstärkning, N. Einbauen der Schachteinbauten, · f. Amenagement des Puits, Equipement des Puits, och. Equipamiento de pozos) - Installation i bagagebyggnaden (skott och ledare)...

Geologisk ordbok. - 1978

Stavningsordlista. - 2004

Exempel på användningen av ordet förstärkning

De används för att lösa olika problem, såsom förstärkning, separation, filtrering, dränering, skydd, vattentätning av strukturella lager.

Vad är grundförstärkning?

Vad är grundförstärkningen och vad är det för?

Stiftningsförstärkning är förstärkning av betongkomponenten i stiftelsen genom att lägga till stålförstärkning.

Detta kommer avsevärt att öka styrkan till basen av vilken struktur som helst och förhindra sprickbildning och deformationer som betong är föremål för. Detta beror på det faktum att betong inte har en tillräcklig grad av plasticitet.

Stift förstärkning är en struktur av metallförstärkning, fylld med betong.

Det finns två typer av källare förstärkning - det är vertikalt och horisontellt.

Ibland används en blandad typ av förstärkning när båda typerna av armering används, både horisontella och vertikala.

Förstärkning är placeringen inuti betongkonstruktionen av en stålförstärkningsram. Den främsta orsaken till vilken det är nödvändigt att tillgripa förstärkning är möjligheten att deformera och spricka betongbasen efter en viss driftsperiod. Och den förstärkta screed, i motsats till betong, är mer motståndskraftig mot stretching och antar därför det mesta av dragbelastningen.

I byggnadspraxis finns det två huvudtyper av grundförstärkning:

Deras huvudsakliga skillnad är placeringen av förstärkningsstängerna som används för att stärka grunden. Eftersom det inte är svårt att gissa, i det horisontella fallet är förstärkningsstängerna horisontella i förhållande till marken och i vertikalt fall - vertikalt.

Den mest använda metoden för förstärkning är horisontell. Dess främsta fördel är förmågan att kompensera för ojämn belastning på betongfundamentet, som uppstår under jordens rörelse under vilken struktur som helst.

Vad är förstärkning?

Under byggandet av anläggningar måste byggare utföra arbete för att säkerställa styrkan i strukturerna under driftstiden. Förstärkning används för att förbättra betongkonstruktionens tillförlitlighet. Betongens huvudkaraktär är styrka. Emellertid förlorar materialet som påverkas av naturliga faktorer dess integritet, gradvis kollapsar. Förstärkning av betongkonstruktioner gör att du kan lösa allvarliga problem - för att öka deras bärkraft och förhindra sprickbildning. Så vad är förstärkning? Vi kommer att förstå i detalj.

Vad är förstärkning?

Många har hört specialkonstruktionen termen "förstärkning", men de har svårt att korrekt svara på vilken förstärkning är och hur den utförs. Låt oss dö på detta i detalj. Det är känt att betong som används inom byggbranschen har en ökad säkerhetsmarginal.

Emellertid har materialet sina egna egenskaper:

 • kunna uppleva signifikanta kompressionsbelastningar per produktens arealområde
 • förlorar snabbt integriteten under dragbelastningar och vridmomentseffekter.

Betongmaterial är problematiskt att hitta ett alternativ. Det är därför byggherrarna måste lösa problem som är förknippade med att stärka betongmassan. Förstärkning av betong är en metod för att öka styrkan hos ett material genom förstärkning.

Förstärkning är en integrerad del av strukturen, vars material ger övergången från en vätska till ett fast tillstånd.

För dessa ändamål används följande material:

 • stålförstärkning;
 • basaltrådar;
 • hållbar fiber;
 • glasfiber.

Byggare hävdar med säkerhet att konkreta behov av förstärkning. Som ett resultat av förstärkning erhålls en monolit som överensstämmer med kraven i regleringsdokument som styr storleken på den avsedda ansträngningen. Den maximala säkerhetsfaktorn är försedd med förspända stålstänger. De lindrar stress och ökar betongens mekaniska egenskaper. Tekniken har visat sig positivt vid konstruktionen av höga objekt, när kraftramarna bildar en stel kontur som ökar byggnadens stabilitet.

Vad är betong förstärkning för?

Under driften av byggnader på betongkonstruktioner påverkar olika typer av ansträngningar:

 • jordreaktion;
 • temperaturfall;
 • massa av byggnadselement
 • seismiska faktorer;
 • laster från vind och nederbörd.

Som ett resultat är betongprodukter föremål för böjning, sträckning eller vridning. Dessa faktorer påverkar styrkan hos icke-armerad betong negativt. För att förbättra styrkvaliteten hos materialet förstärkt med förstärkning.

Armeringsstången tar en signifikant dragbelastning, men är instabil för kompression och böjning

Syftet med förstärkning:

 • öka styrkaegenskaperna hos betongprodukter;
 • minska sannolikheten för sprickbildning i betongmassan;
 • ökning av bärkapaciteten hos byggnadsstrukturer;
 • minska påverkan av naturliga faktorer på betongens integritet
 • säkerställa enhetlig fördelning av befintliga insatser
 • öka hållbarheten i byggprojekten.

Att förstå vad förstärkning är, överväga specifika delar av byggnaden som behöver förstärkas.

Vilka områden behöver förstärkning

Olika delar av byggnaden uppfattar vissa laster. Beroende på den nuvarande ansträngningen bestäms metoden för förstärkning, det material som används, samt zonen för placering av kraftelementen.

Stärka följande områden:

 • byggnadsstiftelser
 • lägre murverk nivå;
 • väggar var 3-4 rader av murverk;
 • Öppningar för installation av dörrar och fönster;
 • väggens övre nivå under taket;
 • delar av byggnaden som är föremål för ökad belastning.

I projektdokumentationen specificeras alla problemområden i strukturen och rekommendationer görs för att säkerställa den nödvändiga säkerhetsmarginalen.

Eftersom alla viktiga produkter delas upp i fabriks- och lokalproduktion, arbetar ventilerna olika

Få sorter

I konstruktion används tekniska lösningar för att öka problemets hållfasthetsegenskaper.

Följande typer av betongarmering används:

 • med finkornigt fyllmedel. Denna typ av amplifiering kallas också dispergerad. Fiber från trådstycken, glasfiberfilament eller syntetiskt aggregat införs i den flytande betongblandningen. Efter betonghärdningen ökar fibrerna i matrisen styrka, minskar risken för sprickbildning under krympning och temperaturfluktuationer. Samtidigt ökar motståndet mot mekaniska faktorer och aggressiva medier dramatiskt;
 • med hjälp av förstärkande bur. Stålstångens kraftstruktur gör det möjligt att jämnt fuka krafterna, säkerställa integriteten hos det förstärkta systemet under förhållanden med hög belastning. Ramverket är en rymdmetallstruktur gjord av arbetsförstärkning med en diameter av 1,4-2,0 cm, belägen i längdriktningen. Arbetsstängerna är förbundna med tvärstänger med en diameter på 0,6-0,8 cm. Elementen är fasta med en bindningstråd;
 • med hjälp av ett speciellt nät som produceras industriellt. Tekniken av lager-för-lager förstärkning har positivt rekommenderat sig när man utför ytbehandling på den yttre ytan av väggar uppförda från olika byggmaterial. För att förstärka ytan används ett färdigt nät av ståltråd eller plast, på vilket ett skikt av kitt eller en efterbehandling löses. Denna typ av förstärkning gör att du kan skapa en solid grund för det yttre gipsskiktet.

Valet av förstärkningsmetoden utförs i enlighet med byggnadens egenskaper, befintliga laster och uppgift som ställs inför byggarna.

I höghus byggar förstärkningskorgen som grund för hela strukturen.

Hur är förstärkning klassificerad

Förstärkning gjord av olika material används för att förstärka betongkonstruktioner. De mest använda metallelementen, som skiljer sig åt i följande punkter:

 • tillverkningsmetod. Tråden som erhålls genom metoden för kalltryckning genom formar eller varmvalsade stavar används. Tekniken gör det möjligt att förbättra metallens struktur, öka styrkan till effekterna av att bryta lasten.
 • härdningsmetod. För att öka styrkaegenskaperna hos värmebehandling av armering används i stor utsträckning. Det finns andra alternativ för härdning av metallstavar utan användning av värme;
 • stav tvärsnitt profil. Byggindustrin använder förstärkning med en slät eller grov yta. Gevär är ringformade skåror som ökar armeringens vidhäftning till betongmassan;
 • sätt att använda. Beroende på tillverkningstekniken hos armerade betongprodukter används nuvarande ansträngningar och det planerade resultatet, stålstänger, vilka är betongade i förspänt eller ostressat tillstånd.

Urval av nödvändiga metallstänger utförs i enlighet med ritningen på grundval av preliminära beräkningar.

Förstärkning av betong är bara två typer av konstruktion - ett plant nät (kan vara krökt) eller en rumsram

Typer av kraftstrukturer

För att öka styrkaegenskaperna hos betongkonstruktioner används för närvarande i byggbranschen olika typer av kraftelement:

 • ramkonstruktioner. Flatramar och rumsnät används. Effektelement, gjorda i samma plan, är gjorda enligt arbetsdokumentationen genom svetsning. Industriell utrustning används för att ansluta element genom svetsning, vilket möjliggör samtidig gruppfästning av stavar. Användningen av standardramar som tillverkats av en industriell metod minskar betydligt varaktigheten av byggverksamheten. Tekniken kan användas istället för att svetsa ståltråd för stickning.
 • nät för förstärkning. De är gjorda genom att ansluta ledningar med hjälp av svetsutrustning samt stickning. Maskstrukturerna är indelade i typer beroende på trådens diameter. Lätta nät är gjorda av tråd med en diameter av högst 10 mm, och i tunga strukturer överstiger tvärsnittet det angivna värdet. Med en tråddiameter på 0,5-1 cm levereras nätet i form av rullar. Om det inte går att använda svetsutrustning är det möjligt att tillverka ett nät genom att koppla in element med en bindningstråd.

Kraftfulla kraftramar används för att stärka de laddade fundamenten och kritiska delar av byggnaden. Med hjälp av ett nät för förstärkning kan du förstärka tegelsten eller block murverk, samt förhindra sprickbildning av betongskiktet eller trottoaren.

Sammanfattning

Efter att ha blivit bekant med materialet i artikeln är det osannolikt att frågan blir vilken förstärkning är. Förstärkning av betong är en viktig operation som förhindrar sprickbildning, ökar monolitens styvhet och ökar hållbarheten hos de uppförda strukturerna. Det är viktigt att kunna välja rätt alternativ för att stärka byggnadsstrukturerna.

förstärkning

Förstärkning - Ett sätt att öka bärkraften hos en konstruktion med ett material som har förbättrade hållfasthetsegenskaper i förhållande till produktens basmaterial.

Det används vid tillverkning av armerad betong och stenkonstruktioner, produkter av glas, plast, keramik, gips, etc.

Förstärkning av armerad betong utförs huvudsakligen av stålförstärkning; emellertid har sammansatta förstärkningar nyligen ökat användningen. Skill mellan konventionell och förspänd förstärkning.

Också känt system med yttre förstärkning, som vanligtvis används för att återställa sliten infrastruktur. Kompositmaterial - kolplast används som material. Till exempel har en armerad betongbro, byggd för 50 år sedan och konstruerad för en belastning på 40 ton, till följd av slitage, förlorat sin lastkapacitet till 20 ton. Efter att ha arbetat på den yttre förstärkningen, tilldelades bron en ny klass - 80 ton broar med avseende på bärkraft [1].

anteckningar

Se också

 • Förstärkt betong
 • Glasfiberbetong
 • glasfiber
 • Papier mache
 • ram
 • Kompositförstärkning
 • Kompositmaterial

Wikimedia Foundation. 2010.

Se vad "Förstärkning" finns i andra ordböcker:

Förstärkning - Förstärkning av vägstrukturer till följd av omfördelningen av geosyntetiska materialspänningar som uppstår i markmassan, vägbeläggningen under belastning från fordon och egen vikt. Källa... Ordförrådets referensvillkor för lagstiftning och teknisk dokumentation

Förstärkning - - Förbättra och (eller) öka bärkapaciteten hos jordens mekaniska egenskaper (jord) eller andra byggmaterial genom att använda de mekaniska egenskaperna hos en geotextil eller geotextilliknande material. [GOST R 53225 2008]...... Encyklopedi av termer, definitioner och förklaringar av byggmaterial

förstärkning - förstärkning, härdning Ordbok av ryska synonymer. förstärkning n., antal synonymer: 2 • förstärkning (1) •... Ordbok av synonymer

Förstärkning - Stärka materialet eller strukturen med element (förstärkning) av ett annat hållbart material (till exempel metallnät, stav, tråd). Används vid tillverkning av armerad betong och sten...... Modern Encyclopedia

Förstärkning - Förstärkning av ett material eller delar av en struktur med element (förstärkning) av ett annat hållbart material (t.ex. förstärkning av betong med stålförstärkning vid framställning av armerad betong). Stora encyklopediska ordbok

Förstärkning - förstärkning av vägstrukturer till följd av geosyntetisk materialfördelning av spänningar som uppstår i jordmassan, vägbeläggning under belastning från fordon och egen vikt. Källa: METODOLOGISK...... Officiell terminologi

förstärkning - Förstärkning av ett material eller en struktur med andra mer hållbara material [Terminologi ordbok på konstruktion på 12 språk (VNIIIS Gosstroy av Sovjetunionen)] Ämnen i allmänhet konstruktion EN förstärkningsåtgärder DE ArmierBewehrenBewehrung FR...... Referensbok för en teknisk översättare

Förstärkning - Stärka ett material eller en struktur med element (förstärkning) av ett annat hållbart material (till exempel metallnät, bar, tråd). Används vid tillverkning av armerad betong och sten...... Illustrerad Encyclopedic Dictionary

förstärkning - (från en rustning, armo arm, jag levererar), förstärkning av ett material eller delar av en struktur med element (förstärkning) från ett annat hållbart material (till exempel förstärkning av betong med stålförstärkning vid tillverkning av armerad betong). * * * Förstärkning Förstärkning...... Encyclopedic Dictionary

Förstärkning - förstärkning av ett material eller en struktur med ett annat material. Den används vid tillverkning av armerad betong och stenkonstruktioner (se Betongkonstruktioner och produkter, Armorcementstrukturer, Armorstenstrukturer), glasprodukter,...... Den stora sovjetiska encyklopedin

Vad är förstärkning?

Vad används det för? Hur gör man rätt?

Förstärkning ökar styrkan av material. Används vid konstruktion - förstärkning av betong med järnförstärkning, vilket förbättrar dess lageregenskaper. Men det kan användas på andra områden - du kan förstärka nästan vad som helst, till exempel om du förstärker plast med kolfiber, blir den lika stark som metall. Förstärkning har varit känd sedan antiken - om du tar grenar som en förstärkning och smörj den med lera, så kommer en vägg av denna typ av konstruktion att bli mycket starkare, till skillnad från väggar av lera eller grenar. En eventuell förstärkning görs genom att en stel struktur inuti källmaterialet.

Förstärkning är skapandet av en ram av ett mer hållbart material, nära i egenskaper (om det är kritiskt). I konstruktionen gör förstärkning stålförstärkning. Förstärkningen stärker betongen. Även vid tillverkning av betongplattor upphettas armeringen ibland för att komprimeras när den kyls och därigenom skapar en förspänning av den nedre delen av plattan. Därför har plattor och balkar som används vid konstruktion av hus och broar ofta övre och nedre delar och läggs inte som de är.. Du kan förstärka och gummi, det mest livliga exemplet på detta är ett bildäck (däckkabel - metalltråd).

Vad är förstärkning och vad är det för?

Under byggandet av bostadshus, industrianläggningar, uppförande av ingenjörskonstruktioner krävs ytterligare åtgärder för att öka hållbarheten och tillförlitligheten hos byggnader. För dessa ändamål används förstärkning.

Trots att betongmassan är anmärkningsvärd för sin styrka, kan den gradvis kollapsa under påverkan av yttre faktorer. Det är i detta syfte att förstärkning av betongprodukter och konstruktioner utförs, vilket är en viktig funktion vid utförandet av byggverksamheten.

Låt oss försöka lista ut vad förstärkning är, i vilka fall det är lämpligt att använda det, hur det görs. Syftet med förstärkning är att öka strukturens bärkraft, för att minska sannolikheten för sprickor som uppstår på grund av temperaturförändringar. För dessa ändamål används ett material med förbättrade hållfasthetsegenskaper - stål, basaltfiber, glasfiber, fiber.

För att undvika för tidig korrosion och öka byggnadernas hållbarhet började de använda förstärkningsmetoden

Strukturella element som kräver förstärkning

Varje specifikt byggprojekt är utformat för att utföra en specifik uppgift. Därför bestäms genomförbarheten av amplifiering individuellt. Metoderna och platserna för förstärkningselementen specificeras vid konstruktionssteget. Huvudsakligen förstärkt med förbehåll för:

 • Grundar av byggnader.
 • Den första raden av murverk på marken.
 • Mellanliggande rader, med fokus på längden på väggen som byggs upp.
 • Fönsteröppningar, vilket ger 0,9 m i varje riktning.
 • Nivån på varje överlappning.
 • Basen på trussystemet.
 • Delar av byggnader utsatta för ökad belastning.

Förstärkningsarbete. Allmänna begrepp

Innan vi går vidare till beskrivningen av typerna, metoder, amplifieringssystem, material som används, ska vi förstå vad som är förstärkning som helhet. Betong, som är svårt att hitta i byggbranschen, uppfattar tryckkrafter på upp till 1 ton per kvadratcentimeter av produktområdet, men reagerar samtidigt dåligt på belastningar som gör att den sträcker sig och strider mot integritet.

För en mer tillförlitlig anslutning av betong med förstärkning, är den tillverkad med en reliefyta.

För att eliminera dessa nackdelar behöver betongkomposition förstärkning. Kombinationen av förstärkning med betong gör att du kan få utmatningsmaterialet som helt uppfyller kraven på byggkoder i förhållande till de förväntade belastningarna. För att förbättra hållfasthetsegenskaperna är det att föredra att använda förspänd förstärkning. Detta uppnås genom att sträcka staplarna med speciella anordningar.

Efter en tid försvinna spänningen, men stramar gradvis hela betongmassan av produkten, vilket bidrar till förbättring av mekaniska egenskaper. Denna effekt används vid byggandet av höghus. Förstärkande element, som kombinerar i en sömlös struktur, bildar ett solidt system som säkerställer rammens operativa styvhet.

De nödvändiga beräkningarna för förstärkning regleras strikt av regelverk om genomförandet av byggverksamheten. Att vara engagerad i privat konstruktion är det inte nödvändigt att studera dokumentationen, det räcker att följa de grundläggande reglerna som är kända för alla byggare.

Typer av förstärkningar

Vi granskade kort vad som är förstärkning. Låt oss nu se vilka huvudtyper som används i modern teknik:

 • dispergerad, i vilken specialfibrer tillsätts till den flytande betongkompositionen. Den är baserad på ståltråd, glasfiber eller syntetisk polyamid. Den fibrösa basen under härdning av betong ökar hållfasthetsegenskaperna, förhindrar sannolikheten för krympningsprickor i samband med temperaturförändringar. Betongkompositionen erhåller motstånd mot mekaniska och kemiska influenser;

Det är möjligt att ansluta förstärkningen både genom svetsning och specialtråd.

 • stång. Med denna teknik kan du jämnt fördela belastningen genom att införa i de konkreta tredimensionella strukturerna, såsom en ram, förenad i en enda helhet genom ett system av stålstänger sammanbundna med stickningstråd och klämmor. Arbetsstänger med en diameter på 12-18 mm är anordnade längs strukturen och fördelningsstängerna med en diameter på 6-8 mm fyller arbetsutrymmet med ett givet steg. Metoden är relevant för laddade delar av byggnader.
 • skiktad som används för att avsluta arbeten. Förstärkningsskiktets teknik innefattar användningen av metall- eller plastnät som appliceras på kitt eller murbruk, vilket behöver stabilisera.

Förstärkningsklassificering

Vid genomförande av åtgärder för att stärka de bärande konstruktionselementen används förstärkning, som inte bara skiljer sig åt i material, produktionsteknik utan även i profil, syfte och tillämpningsområde. Större förstärkning är uppdelad i fyra huvudfunktioner:

 • Produktionsteknik. Industrin tillverkar varmvalsade eller kalldragen trådbeslag i form av stålstänger. Kärnan erhålls genom rullande metod vid de specialiserade företagen i metallurgisk industri och trådmetoden genom metoden att dra genom dör med en variabel sektion. Med hjälp av denna teknik förändras metallstrukturen vid kristallgitterets nivå, vilket ökar möjligheten att uppleva brytkrafter. Leveransen är gjord med solida stavar, upp till 13 m långa eller med spolade vikar som väger upp till 1,3 ton.

Direkt in i betongen är det nödvändigt att införa vattentätningsadditiv för att skydda stålet från rost och därigenom förlänga livslängden på strukturen avsevärt.

Typer av förstärkande element

Att ha funderat på vad det är nödvändigt att tillämpa förstärkning av byggnadselement, vad är förstärkning, överväga vilka typer av produkter som är avsedda att stärka byggnadsstrukturerna, det finns idag:

 • ramsystem - platt och rumslig typ. Ligger i samma plan, tillverkad av svetsstänger med kraven i projektdokumentationen. Svetsning utförs med hjälp av specialiserade svetsaggregat utrustade med en gruppelektrodanordning. Kanske användningen av traditionell elektrisk svetsning. Denna design tjänar som ett ämne för bulkramen, där stavarna är anordnade i vinkelräta plan, sammankopplade med svetsning eller stickningstråd. Användningen av färdiga ramar gör att du kan påskynda byggnadsaktiviteterna med en tredjedel av den totala tiden, för att minska mängden stålavfall, tack vare effektiv skärning.
 • stickad och monterad med användning av svetsförstärkande nät. För deras tillverkning används stavar med olika diametrar. Med trådsnittsstorleken upp till 1 centimeter anses gallret vara lätt, mer än 1,2 cm - tungt. Cellen kan vara både rektangulär och kvadratisk. Nätet, tillverkat av tråd med en diameter på mindre än 5-10 mm, kommer i rullform. Stickningsnät görs om det är omöjligt att använda svetsutrustning eller för att öka täckningsområdet direkt på byggarbetsplatsen. Tillämpningsområdet för denna typ av produkt är mycket omfattande. Behöver du förstärkning av murverk, cementgolv, vägyta? Det förstärkande nätet är i detta fall ett enkelt och pålitligt alternativ. Denna produkt kan användas för att installera ramkonstruktioner och tillverka djurburar;
 • Klämmor används vid konstruktion av rumsliga ramar. De underlättar avsevärt installationen av arbetsventiler;
 • Inbäddade delar tjänar för att förenkla monteringsarbetet. Ankare, förstärkningsklämmor är svetsade mot dem, stopp är installerade för att förhindra skjuvning.

slutsats

Efter att ha granskat materialet som presenterats, har man studerat vilken förstärkning som är, kommer utvecklarna att kunna avgöra vilket alternativ som krävs för att stärka strukturen beroende på de uppgifter som är tilldelade för byggandet av byggnadsobjekt.

Att välja rätt alternativ för att stärka byggnadsstrukturerna förhindrar sprickbildning, hjälper till att öka styvheten, öka livslängden för byggnader som byggs upp.

Förstärkningsarbete: professionell rådgivning, tekniker och hemligheter

I denna artikel kommer vi att prata om de olika typerna av förstärkning av strukturer och kommer att öppna några av hemligheterna i yrket som montör. Det kommer också att ges förenklade beräkningar, dokumentationsbeskrivningar, förstärkningssystem. I artikeln hittar du praktiska tips och rekommendationer för utförandet av armeringsarbeten.

Typer av förstärkning

Förstärkning är en integrerad del av strukturen, vars material ger övergången från en vätska till ett fast tillstånd. Denna process kallas inställning eller härdning. Genom förstärkningsmetoderna skiljer sig:

 1. Dispensera - lägga fiberfibrer eller metallspån i en flytande lösning. Ger den monolitiska sektionen styvhet och nötningsbeständighet. Applicera i enheten av golv, kopplingar. Den kan användas i kombination med stångmetoden.
 2. Rod - i volymen betong eller murbruk ingår ett system av stavar (nät, ram), som fördelar lasten inuti strukturen. Applicera på lageret och separatstående byggnadselement.
 3. Skikt (stärkande skikt) - I skiktet av flytande lösning eller kitt ingår nätet för att ge stabilitet till ytskiktet. Används i dekoration och reparation av flygplan.

I den här artikeln kommer vi att överväga förstärkning av strukturer med hjälp av en ram och nät.

Förstärkning av strukturer

Härdad betong kan motstå höga kompressionsbelastningar - upp till 1000 kg / cm 2, men instabila för brott, riva och sträcka. Dessutom är dess produktion relativt billigt.

Förstärkningsstång uppfattar en signifikant dragbelastning, men är instabil för kompression och böjning. Dessutom är produktionskostnaden hög, eftersom det inkluderar kostnaden för metallutvinning.

Eftersom någon bärande struktur utsätts för kombinerad belastning är ett material som uppfyller flera krav nödvändigt. Kombinationen av armeringsstänger och betong ger en kombination av deras egenskaper. Resultatet är armerad betong, motståndskraftig mot kompression, böjning och sprickbildning.

Eftersom alla viktiga produkter delas upp i fabriks- och lokalproduktion, arbetar ventilerna olika. De flesta fabriksprodukter tillverkas med förspänd förstärkning. Innan du lägger betong i formen, är stavarna försträckta (spända) med en speciell enhet. Efter härdning förblir spänningen i stavarna - förstärkningen som om "pressar" hela elementet längs dem, vilket avsevärt förbättrar delens mekaniska egenskaper. Exempelvis klarar en stråle eller plåt med förspänd förstärkning större belastningar (+ 40-60%) vid böjning än vanliga.

I höghus byggar förstärkningskorgen som grund för hela strukturen. Stängerna överförs från ett element till ett annat, vilket gör att de är sammankopplade med varandra och ger den nödvändiga styvheten till byggnadens ram. Denna effekt gör det möjligt att bygga skyskrapor på ett relativt litet område.

Förstärkning SNiP

Vid byggandet av ansvarsfulla byggnader och byggnader är beräkningen av tvärsnittet och antalet stavar en av de viktigaste. Styrningsnormer regleras av dokument - SNiP 2.03.01-84 "Betong och armerad betongkonstruktion" och dess bilaga "Förstärkning av delar av monolitiska armerade betongbyggnader. Manuell design. Dessa dokument beskriver i detalj beräkningar, toleranser och krav på strukturer där förstärkning tillämpas.

Driftsförhållandena och kraven för stängerna själva normaliseras av dokumentet GOST 10884-94 "Stål för armerad betongkonstruktion".

Djupa beräkningar är nödvändiga vid byggandet av stora och komplexa föremål - höghus, broar, torn, dammar. För att beräkna förstärkning av strukturer i privat byggnad är det tillräckligt att följa de grundläggande regler som är relevanta för alla fall av förstärkning.

Utrustningstyper

Ett annat användbart dokument är produktblandningen. Den innehåller alla möjliga egenskaper hos armeringsprodukter - en mätares vikt och dess beroende av diameter, stavets och stålkorsets tvärsnittsarea och många andra. Dessa data är nödvändiga för mer komplexa beräkningar - monolitiska golv, tankar eller byggnader med mer än 3 våningar.

Förstärkningsklass

Som regel används det vanligaste varumärket och stavarnas diameter. Konventionellt kan denna uppsättning kallas "optimal urladdning". Den innehåller stavar med en diameter på 6 till 18 mm. Ventiler av optimalt urladdning enligt GOST 5781:

 1. A1 (A240). Smidig stång Ø 6-12 mm - i spolar (rullar, spolar), 12-40 mm - i stavar (cirkel).
 2. A2 (A300). Den har spiralformiga ribbor. Diameter 10-12 mm - i rullar, 12-40 mm - i stavar.
 3. A3 (A400). De tvärgående revbenen avviker "julgran" från de längsgående revbenen. Ø 6-12 mm - i rullar, 12-40 mm - stavar.

Andra märken finns sällan - främst på webbplatser med höga krav, dessa produkter är gjorda för beställning från stål av högre kvalitet.

Förstärkning av betong är bara två typer av konstruktion - ett plant nät (kan vara krökt) eller en rumslig ram. Gitteret används för sängplattor och -plattor, rumsramen är för bulkelement som balkar, lintar, pansarbälten, kolonner, väggar etc. Samtidigt är två galler, som är anordnade på ett stabilt avstånd från varandra, redan en ram (till exempel vägg).

Beräkning av förstärkning

När formen på produkten (elementet) och dess storlek bestäms, kvarstår saken för liten - för att bestämma diametern och höjden av skelettcellen. Vid konstruktion med låga krav, tillämpa optimalt ett effektivt system med anpassad beräkning. Principen att använda ventiler med olika diametrar är enkel - ju mer belastning ett element bär, desto tjockare stavar behövs.

Indikatorer av ramar och galler för olika konstruktioner:

I en anpassad beräkning kan den allmänna principen tillämpas - en tillräcklig cellhöjd kommer att vara lika med stångens diameter multiplicerad med 10. Vinster bör läggas på kritiska ställen - korsning och anslutning av element - det vill säga ytterligare stavar ska installeras.

Förstärkningssystem

Som regel är två typer av element gjorda av armerade betongbalkar och plattor. I 80% av fallen kommer två positioner att räcka för att slutföra ett ramverk av någon komplexitet:

 • arbetsstänger - förstärkningsstänger Ø 12-18 mm anordnade längs strukturen;
 • Distribution (strukturella) element - produkter gjorda av tråd Ø 6-8 mm, som fördelar sig i rymden och fixar arbetsstängerna med en viss tonhöjd.

Naturligtvis behöver du stickningstråd.

Strålförstärkningsplan: 1 - förstärkning av liggande, fundamentbalkar och pansarbälte; 2 - förstärkning av hängande balkar, fundament; 3 - ett skyddande skikt av 40 mm; 4 - extra arbetsstänger; 5 - huvud arbetsstänger; 6-klämma

Om strålen ska hänga måste alla stavar i den vara av samma sektion (inte mindre än 16 mm). För en liggande stråle kan hjälpstängerna ha mindre diameter.

Plåtsförstärkningsschema: 1 - liggplatta; 2 - hängande platta; 3 - "groda"; 4 - fördelningsventiler; 5 - arbetsbeslag

Rammen på den hängande plattan består av två speglade galler. Lika avstånd mellan dem hålls med hjälp av stopp.

Rebar maskin

För att göra element i "klämma" eller "groda" kommer det att krävas en speciell enhet - böjningsmaskin. Om en väsentlig mängd betong förväntas bör den börja med tillverkningen av denna maskin från materialet till hands. Det är en arbetsbänk på en stålram, säkert monterad i ett horisontellt läge.

För att montera maskinen för armering på plats, behöver du tillgängligt material - metall trim, bland annat det måste finnas två hörn 40x40 eller 45x45.

 1. Huvudelementet i maskinen - stoppa med en ärm. I mitten av arbetsbänken svetsade vi en vertikalt 8-10 mm lång stång och välj ett stålrör som bär löst på den.
 2. Svets hävarmen till röret - det bästa hörnet av en horisontell hylla till röret. Om vinkeln inte är, är betoningen 100 mm från den svetsade staven.
 3. Till den yttre kanten av det svetsade, handtag.
 4. Vi lägger förstärkning av den största diametern (men inte mer än 18 mm), som måste böjas parallellt med arbetsbänkens långa kant.
 5. Svetsa till arbetsbänkstoppet - det bästa hörnet.

Maskinen kan ha någon formgivning. Huvudideen - kraften appliceras på tre punkter genom spakarna.

Till salu kan du ofta hitta fabriksmanualer för böjningsförstärkning, men de kan sällan stå emot intensiva belastningar och är avsedda för hemmabruk. För stora volymer kan en elektrisk böjningsmaskin på 220 eller 380 V köpas. Med hjälp av en elektrisk maskin är det möjligt att böja ganska komplicerade element som också används vid konstsmide. Priset på en ny elektrisk böjmaskin upp till 40 mm börjar på 70 000 rubel.

Svetsbeslag

Det vanligaste misstaget i utförandet av armeringsarbeten - användningen av elektrisk svetsning för att ansluta elementen i ramen. Skäl för att inte göra detta:

 1. Överhettande metall. Vid tillverkning av beslag av klasserna A1, A2, A3 används stål med ganska hög kolinnehåll. Detta innebär att det efter uppvärmning förlorar upp till 50% av dess hållfasthetsegenskaper. Detta är särskilt viktigt för vinklade anslutningar.
 2. Felaktig lastfördelning. En styvt fast (svetsad) sektion av stången är, som den var, isolerad från den och arbetar separat från resten av den. Av denna anledning uppträder onormala påkänningar, koncentrerad i ställen för stel fixering (svetsning) istället för att fördelas över hela längden.
 3. Felaktigt monterad ram kan bara kastas bort (omöjligt att ändra).
 4. Risk för andra arbetstagare - oavsiktlig elektrisk stöt kan uppstå.
 5. Kostnaden för el.

Det finns emellertid fall där svetsning inte bara är oumbärlig, utan också nödvändigtvis nödvändigt:

 1. Installation av inbyggda delar (ZD). ZD - prioriterade element, som fokuserar på en stor belastning. De är svetsade in i ramen för bättre överföring av last på stavarna.
 2. Svetsning av längsgående fogar (överlappningar). Överhettad förstärkning sparar upp till 70% av dragegenskaper. Vidare fördubblas det på överlappningen. Svetsning av längsgående stavar "rumpa" är meningslöst.
 3. Fastsättning på plats till redan befintliga ZD- eller stålelement (under ombyggnaden av byggnader).

Stickfittings

Bindande skärande stavar mellan sig - noggrant och tidskrävande arbete. Men det kan inte undvikas när man förstärker strukturer. För att göra detta, använd en mjuk stickningstråd med en tjocklek på 0,5 till 2,5 mm. Armaturen för arbete - Fixerens krok - varje specialist väljer själv. Det finns ett litet antal fabriksmodeller, men i de flesta fall görs kroken på plats från en stång av tråd 8-12 mm. För att göra detta måste du böja det i en bekväm form och skärpa den från ena änden. Ett plaströr kan sättas på baksidan av kroken. Kroken kan också installeras i den trådlösa skruvmejseln, vilket underlättar arbetet avsevärt.

För att underlätta montörens arbete finns det utvecklade former av krokhake:

 1. Factory rebar krok. Ett lager är monterat mellan handtaget och krokaxeln.
 2. Automatisk krok. Roterar på grund av att fjädern i handtaget är anslutet till spetsen.
 3. Stickningsapparat (pistol). Verksamheten är automatiserad, pistolen trycker på stavarna och sticker tråden.

När man skapar ramar för olika element används ett annat parningsteg. Ju viktigare platsen - ju tätare nodarna kommer att vara.

Hur man förstärker betongen?

Betong är fortfarande det viktigaste byggmaterialet, som används vid olika stadier av konstruktionen av konstruktioner. Men trots dess styrka kan den deformeras under påverkan av olika faktorer. Det har länge märkts att materialet är välbeständigt mot krympning och dålig sträckning. Med ojämn belastning skapar de så kallade dragzonerna sprickor i betongen, och byggnaden kollapser. För att undvika för tidig korrosion och förbättra byggnadernas hållbarhet började de därför använda förstärkningsmetoden. Det består i att ge konkret hjälpförstärkning genom att lägga samman förstärkt armering.

Styrkan av anslutningen av armering med betong är ganska hög. Det kollapsar inte ens med starka temperaturskillnader, eftersom deras värmeutvidgningskoefficienter är nästan identiska. Förstärkning av betong leder till omfördelningen av laster i sträckningsstrålen (eftersom stålets elasticitet är mycket högre). Betong skyddar i sin tur stål mot korrosion och överhettning, till exempel under bränder. Allt detta gör föreningen av betong och förstärkning nyckeln till framgångsrik konstruktion.

Vilka uppgifter löser förstärkning?

För en mer tillförlitlig anslutning av betong med förstärkning, är den tillverkad med en reliefyta. Ytan kan vara med segel, ring, fyrkantig eller blandad beläggning. De två senaste typerna visar de bästa greppresultaten.

För styrkan på den uppbyggda strukturen med egna händer, måste du strikt följa konsumtionshastigheten för aggregat och stål. Så, i varje enskilt fall kommer förbrukningen av material att vara annorlunda. För grunden är denna hastighet i genomsnitt 150-200 kg per 1 kubikmeter. För att lagra golv - det ökar till 200 kg.

Tidigare togs endast metall (stålstavar) för denna procedur. Förstärkande material för betong är superstränga glas, basalt och kolföreningar. Glasfiberförstärkt betong används i stor utsträckning, vilket visar bästa hållbarhet och gör materialet lättare. Det har ett antal fördelar, som bordet tydligt visar.

Tabell över jämförande egenskaper hos stål och glasfiberförstärkning

Fördelar och nackdelar

Så har armerad betong flera fördelar:

 • Utformningar av även den mest invecklade formen kommer att vara tillförlitliga;
 • motstånd mot temperaturfluktuationer;
 • hållbarhet;
 • förstärkning kan avsevärt öka de tillåtna mekaniska belastningarna;
 • sprickbildning är nästan omöjligt.

Men det finns dock flera nackdelar som måste beaktas:

 • installation av förstärkning i den redan färdiga strukturen kommer att skapa ett antal problem;
 • Byggnadens vikt kommer att öka markant, vilket måste beaktas vid utformningen.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Baserat på konstruktionen är betongförstärkning differentierad till flera huvudtyper:

Höga

Monolitisk förstärkning används främst vid tillverkning av armerade betongblock i fabriker. Metoden består av rammontering av stavar i ett eller flera lager, vilka är förbundna med ledning vertikalt och i tvärriktningen. Således erhålls stora celler - upp till 20 cm.

dispergerad

Dispergerad förstärkning är ett additiv i den okonsoliderade betonglösningen av findispergerade komponenter, den så kallade fibern. Den är gjord på basis av stål, basalt, polypropen eller glasfiber. Idag har förstärkningen av betong med glasfiberpartiklar fått det största erkännandet.

Använda nät

Användningen av förstärkande nät är ganska vanlig, eftersom installationen är ganska lätt. Det kan vara järn, komposit eller polymer. Stålnät säljs i färdig form med en storlek på 0,5 × 2 eller 1,5 × 2 m. Diametern hos cellerna varierar i intervallet 15-20 cm. Komposit- och polymernät anses betryggande eftersom de är mindre känsliga för korrosion.

Förstärkningssteg

Om du vill stärka betongen måste du dela arbetet i flera steg. Även om algoritmen för gjutning av olika ytor har ett antal liknande åtgärder, kan vissa punkter skilja sig väsentligt. Låt oss därför uppmärksamma flera universella stunder när du utför den här uppgiften med egna händer:

 • Det första steget är inspektion och förberedelse av armeringsområdet. Det är nödvändigt att ta hänsyn till konturerna och sluttningarna på webbplatsen. Mät dem med en nivå och överväg dem i följande steg.
 • Konstruktionen av formen av träpaneler. Efter det är det nödvändigt att fixera brädorna med insatser som drivs in i marken. Formeringen måste vara större än höjden på den avsedda gjutningen. Om så önskas kan plankens insida limas fast med glas asfalt, vilket bibehåller fukt och gör ytan mycket mjukare.
 • Förbered direkt armaturen själv. Efter noggrann inspektion för defekter placeras stavarna eller nätet jämnt på en vågrät yta och fördelas utmed konturen hos den föreslagna byggnaden. Det är att föredra att använda exakt hela kvistarna av önskad längd. Detta kommer avsevärt att öka styrkan i strukturen.
 • Avståndet mellan stavarna bör beräknas i förskott och vara densamma på alla områden.
 • Det är möjligt att ansluta armaturen både med hjälp av svetsning och med en speciell tråd, som förbinder stavarna vertikalt.
 • Fortsätt sedan direkt till hällen av objektet, med tidigare beräknat volymen (multiplicera basomkretsen med bredd och höjd). Betong bör täppas för att undvika luftfickor inuti.
 • Vänta tills betongen är helt härdad (vanligtvis 2-3 veckor) och avlägsna formen.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Användbara tips för förstärkning

Speciellt är det värt att uppmärksamma de material som inte är önskvärda att använda för förstärkning. Dessa inkluderar:

 • stålplåt;
 • aluminiumstavar;
 • demonterade rör;
 • mesh-nät;
 • skenor;
 • kvistar upp till 1 m.
Schema buntar stavar.

Här är några mer praktiska tips som gör att du kan undvika problem när du förstärker dina egna händer:

 • Använd beslag och anslutningstråd utan korrosiva tecken.
 • När man väljer mellan svetsning och en massa stavar, föredra den andra metoden, eftersom svetssömmar är mer föremål för deformation;
 • ansluten (svetsad) måste vara minst hälften av alla anslutningar;
 • Vattentäthetstillsatser bör införas direkt i betongen för att skydda stålet från rost och därmed förlänga strukturens livslängd avsevärt.
 • använd glasögonpapper för att klistra in på formpanelerna. Det kommer att förhindra överdriven förångning av fukt under betongens förstärkning, gör den översvämmade ytan märkbart jämnare och förlänga skyddsglasets livslängd.
 • För förstärkning av olika föremål används stål med olika diameter, yta och mekaniska egenskaper. Armaturen kan tillverkas både i barer och i färdiga hankar. När man väljer det ska man ta hänsyn till beteckningen på det förstärkta området och maximala belastningar. Ju större lasten är desto större är stavarnas diameter.
 • Undvik kontakt med färg eller oljiga ämnen;
 • Användning av fasta strukturella element (stavar eller galler med specificerade storlekar) rekommenderas. Användningen av element med en längd på upp till 1 meter i breda områden minskar dramatiskt hållbarheten hos armerad betong;
 • När du förstärker väggar och golv, glöm inte att lämna hål för elektriska ledningar och ventilation.
Tillbaka till innehållsförteckningen

slutsats

Förstärkning av betong används för att väsentligt förlänga livslängden och stärka bärkraftens kapacitet. Det finns många alternativ och metoder för att utföra detta arbete.

När du väljer rätt för dig - bör du definitivt rådfråga en specialist. Det hjälper till att korrekt beräkna materialets förbrukningshastighet och berätta deras egenskaper.

Funktioner av stiftelsens förstärkning med egna händer

Antag att du bestämde dig för att bygga ditt eget hus. Byggplatsen har redan valts, en plan har utvecklats, alla nödvändiga material har köpts. Byggandet av ett hus, som det är känt, börjar med att lägga en konkret grund.

Betong är ett unikt byggmaterial, som dock har en stor nackdel. Faktum är att betong inte tål dragspänning. Detta problem kan lösas genom att förstärka betongbasen av huset. Hur man gör det korrekt, och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Vad är förstärkningen av stiftelsen

Förstärkning är processen att förstärka en konkret struktur genom att lägga till stålförstärkning till den. Förstärkning i utseende är ingenting annat än en konstruktion av stålförstärkning, fylld med betong. Det finns tre huvudtyper av förstärkning av stiftelsen, beroende på stavarnas placering:

 • horisontell;
 • vertikal;
 • kombinerad (blandad typ).

Vid horisontell förstärkning upptar armeringsstången ett horisontellt läge och i vertikal förstärkning - vertikalt. Vid blandad förstärkning ligger stavarna både vertikalt och horisontellt i förhållande till marken.

Varför stärka grunden?

Varför behöver vi denna procedur? Först och främst ger den styrkan till grunden och sparar den från eventuellt sprickbildning. Dessutom förhindrar förstärkningen deformering av betongen. Faktum är att betongen i sig inte har en sådan kvalitet som plasticitet, därför kräver det förstärkning. Förstärkt betongskikt är mycket stabilare, det kan klara stora dragbelastningar på fundamentet.

Vad kommer att hända med den oförstörda designen? Krafterna med svullnad från jorden (på grund av frosten) eller belastningen från den massiva byggnaden kommer att snedvrida det lite. På grund av deformationen uppträder en kompressionszon på den ena sidan av materialet, och å andra sidan skapas en sträckningszon. Bara i sträckningszonen börjar sprickor att bildas, vilket bara kommer att öka i framtiden. Förstärkningsprocessen kommer att bidra till att förhindra dessa sprickor.

Stiftelse förstärkning: fördelar och nackdelar

Förstärkningsförfarandet har säkert ett antal fördelar:

 • Stiftelsens styrka och dess motståndskraft mot olika belastningar;
 • betongbasens hållbarhet
 • motstånd mot temperaturfluktuationer, kraftig frost och värme;
 • Betong upptar sådan kvalitet som styvhet;
 • Betonggrunden förvärvar motstånd mot mekanisk skada, slag och spänning.
 • sannolikheten för sprickbildning under krympningen av grunden minimeras.

Ändå är det i förstärkningsprocessen också några nackdelar som, för rättvisans skull, också bör nämnas:

 • Den totala vikten av strukturen ökar (detta måste beaktas vid utformningen av huset);
 • allvarliga svårigheter i förstärkningsprocessen kan uppstå om det är nödvändigt att förstärka den redan färdiga grundstrukturen eller att genomföra återuppbyggnaden.

Idag utförs förstärkningen av grunden för monolitiska strukturer och privata stugor samt intervalltak.

Material som krävs för förstärkning

För att stärka förstärkningen av stiftelsen behöver du följande material och verktyg:

 • stärkande stavar - montering och distribution (i beräknad mängd);
 • speciell tråd för bindning av stavar;
 • metallnät;
 • verktyg för skärning av stänger och tråd i segment av önskad storlek;
 • träskivor, sköldar för utformningen av formen, vilket kommer att behövas vid hällning av betongblandning.

När allt material och verktyg är förberedda kan du fortsätta till det direkta arbetet med att förstärka betongfunderingen.

Förstärka grunden med egna händer

Förstärkningsprocessen börjar med bindning av förstärkningsstänger. För att göra detta behöver du bara en speciell tråd.

För stickning av ramar av små storlekar är den vanliga eller automatiska kroken ganska lämplig som verktyg. När du arbetar på större föremål behöver du en speciell pistol för parning av förstärkning.

Manuell stickning av armaturer utförs i tre steg:

 • en bit av tråd 30 centimeter lång tas och viks i hälften;
 • Den formade slingan måste vara diagonalt införd i armaturkorsstycket och utförs i riktning mot dess ändar;
 • Du måste ansluta ledningen till en slinga och skapa den nödvändiga anslutningen genom att rulla.

Det är möjligt att förstärka tejpbasen i två eller flera lager av ramramen. Allt beror på storleken på betongfundamentet.

Hur man beräknar mängden förstärkning? I denna process bör följande punkter beaktas.

I remsan grunden kommer de längsgående detaljerna av förstärkningskorgen att ta på huvudbelastningarna. Därför måste du placera ribbstänger i deras ställe, vars diameter är 10-14 mm.

De tvärgående och vertikala delarna av förstärkningsburet kommer att spela rollen som hjälpmedel. Här kan du installera släta och tunnare (6-8 mm) stavar. Intervallet mellan dem kan vara annorlunda: från 100 till 300 millimeter, allt kommer att bero på de potentiella belastningarna på en viss grund.

Fullständigt färdig förstärkningskorg måste installeras i förberedd träformning med ett gap på högst 50 mm från sköldarna och från botten av den utgrävda grävningen. Således kommer det att vara möjligt att fördjupa förstärkningens stavar i betongmassan och därmed bli av med eventuell korrosion. Det är viktigt att inte glömma att den högsta nivån av dragbelastningar kommer att vara karakteristisk för grundytans yta.

Tape betongstruktur måste förstärkas med klass B-1 tråd. När man förstärker hörnen av en betongfundament, är det absolut obetydligt hur förstärkningen kommer att läggas: i rät vinkel eller böjda ramelement kommer att användas.

Viktiga regler

Processen att stärka grunden med egna händer har sina egna regler:

 • Allt, utan undantag, använda element i förstärkningsburet måste ha en ren yta, en som inte skulle störa den goda vidhäftningen av staplarna till betong;
 • För att korrekt välja typ av bunt av armeringsstänger är det nödvändigt att ta hänsyn till de sannolika belastningarna på en betongbas. Vid låga potentiella belastningar kan du säkert använda trådbindningsmetoden. Om belastningen på konstruktionen antas vara väsentlig, måste du använda en svetsningstyp av stickning.
 • Ramverkets arbetselement (de som tar största möjliga belastning) måste ha en ribbig yta. Sådana beslag kännetecknas av högsta grad av vidhäftning till materialet. Smidiga förstärkningsstänger kan endast användas som extra element i ramen, vars funktion är den enhetliga fördelningen av belastningar på hela området av stiftelsens grund.

Här är i allmänhet allt som behöver vara känt om detta viktiga förfarande, vilket ger hållbarhet och tillförlitlighet i stödet till huset.