Ribbstiftningsförstärkning

Betong - är huvudkomponenten i remsa grunden. Enligt dess egenskaper har den inte stor styrka, och med den minsta seismiska aktiviteten eller mekanisk påverkan kommer den att spricka. För att förhindra förstörelsen av den viktigaste delen av byggnaden - grunden har byggare i mer än två århundraden använt konkret förstärkningsteknik. Sålunda skapas med hjälp av förstärkningsstänger en grund med hög hållfasthet och elasticitet. Ofta påverkas grunden av en ojämn belastning, som kan förklaras av en annan markstruktur eller en betydande skillnad i massan av vissa delar av en byggnad. Under detta tryck komprimeras den övre delen av stiftelsen och den nedre sträckan. Det förstärkta skiktet motstår denna sträckning, som håller styrkan på en betongprodukt i 150 år. Förstärkning av bandfundamenten utförs i flera steg. Tänk dem mer i detalj.

Förstärkning av fundamentet med förstärkning

För konstruktion av bandfundament använd armeringsstavar med olika diametrar från 6-8 mm till 10-14 mm. Fundamentets metallram är ansluten till tråd, denna process kallas rebar-bindning. För att korrekt beräkna förstärkning för stiftelsen måste du beakta följande punkter:

 • Ramelementen som ska monteras horisontellt måste ha maximal styrka. Deras diameter är vald med hänsyn till markens kvalitet. Ju mer jordens struktur skiljer sig runt omkretsen, desto tjockare är det nödvändigt att använda metallstavar. Oftast varierar deras diameter från 10-14 mm. Ytan på de längsgående stavarna bör ha kanter för bättre koppling med betong. Tunna och släta stavar kan användas för tvärgående element (6-8mm). De utsätts inte för tung belastning, utan betydligt lägre kostnad.
 • Den längsgående förstärkningen, som ligger längs hela omkretsen av grunden, måste vara belägen på ett avstånd av 5 cm från formningens väggar, botten av grävningen samt från den övre delen av stiftelsen. Således skyddar betong, som täcker alla delar av ramen, skydd mot korrosion.
 • Med hänsyn till tidigare rekommendation är det nödvändigt att använda en förstärkt ram 30 cm bred för ett 40 cm brett fundamentband. Höjden kan variera mellan 10-30 cm (beroende på grävdjup, förväntad belastning och markstruktur). Avståndet mellan de tvärgående elementen varierar också mellan 10-30 cm.

Med ett grävdjup på högst 1,2 m används tre par längsgående stavar. De är sammankopplade med två smala stavar. Monteringen av ramen med hjälp av svetsning rekommenderas inte, eftersom metallen förlorar sin styrka på grund av hög temperatur. För trådband kan du använda en speciell konstruktionskrok. Den mest problematiska punkten i att skapa ramen betraktas som vinklar. I den föregående artikeln såg vi på sätt att gräva grävor.

Förstärkningshörn

Listerna på remsfoten utsätts för tunga belastningar.
Vid tillverkningen av ramen på dessa ställen är det nödvändigt att skapa hög hållfasthet.
Den vanliga korsningen av förstärkningsstavar kommer inte att skapa en enda stark struktur, vilket leder till sprickbildning.
Enligt rätt teknik för förstärkning av tejpfundamentet måste stavarna i hörnställen böjas.

SNiP grundförstärkning

Det är väldigt viktigt att observera alla nyanser av förstärkningen av remsa grunden. Detta gör det möjligt att bygga en hållbar byggnad med en bas som är resistent mot olika mekaniska belastningar, seismisk aktivitet och andra negativa faktorer. Mer detaljerade anvisningar för förstärkning av stiftelsen finns i en särskild guide till SNiP 2.03.01-84 "Betong- och armerad betongkonstruktion" och SNiP 2.02.01-83 "Grundar för byggnader och strukturer." Naturligtvis beskrivs allt där på teknisk språk. Trots detta innehåller denna instruktion all nödvändig information för byggandet av bandfundament.

Stödordningen för förstärkning av bandfunderingar enligt SNiP

Svårighetsgraden av någon byggnad överförs till marken genom stiftelsen. Stiftelsen tillåter inte strukturen att deformeras eller skiftas under jordens och klimatförhållandena negativa påverkan. Denna viktiga struktur kan vara linjär, kolumnar, plattan (flytande), stapel. De tre första typerna kräver användning av betongblandning och dess förstärkning.

Varför behöver du förstärka grunden

Stiftelsen är oftast deformerad på grund av ojämn belastning eller höjning av jorden under påverkan av låga temperaturer. Om strukturen består av betong bör dess egenskaper beaktas: hög tryckhållfasthet och låg draghållfasthet. För att kompensera för den senare kvaliteten används ramverket, vilket är monterat av metallstänger för förstärkning. Stål har en högre draghållfasthet, vilket hjälper stiftelsen att motstå ökade belastningar.

Strukturens övre del komprimeras under byggnadens vikt, den nedre delen sträcker sig när marken fryser och som ett resultat kan sprickor uppträda i spänningsområdet. Därför placeras förstärkningen i fundamentets undre och övre del. I armerad betong motstår cementmortellen kompression, metallen - sträckningsprocessen. Att lägga staplarna i mitten ger ingen mening, eftersom det inte observeras någon ökad belastning.

Vid byggandet av stiftelsen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de delar av strukturen som tilldelas tillbyggnader och fönsterfönster. För förstärkning av betong i dessa områden används stavar böjda i en viss vinkel på intilliggande väggar. Metallen ska inte sträcka sig utöver formen eller gå in i marken, avståndet mellan stavarna får inte överstiga 5 cm. Endast tråd (men inte svetsning) kan användas för anslutningen. Formen på rammen av armeringsstavar ska vara kvadratisk (rektangulär).

SNiP krav för installation av ventiler

Allmänna system och krav för byggande av konstruktioner med betong (armerad betong) definieras i SNiP 52-01-2003. Detta dokument innehåller regler för beräkning av armerad betongens tendens till deformation, dess förmåga att bilda sprickor, styrindikatorer, krav på strukturens storlek och form:

 • Vid konstruktion av stiftelser kan endast fittings som uppfyller kraven användas med ett kvalitetscertifikat som definieras i projektdokumentationen.
 • stavarna är kopplade för att helt eliminera möjligheten av deras förskjutning under hällning av betong;
 • Om svetsade ramar eller galler används för förstärkning av bandfundamenten, är det i deras tillverkning tillåtet att använda en svetsmetod som inte tillåter deformation.
 • armeringsstavarnas böjningsradie måste överensstämma med det som begärs i projektet;
 • Mekaniska leder av förstärkning bör inte vara sämre än basmaterialets styrka.
 • Avståndet mellan de vertikala stängerna beror på deras diameter, typ av betongaggregat, plats i ramen, betongmetod, men ett steg mindre än 25 cm är inte tillåtet.
 • Avståndet mellan de längsgående stavarna får inte överstiga 40 cm.
 • Avståndet mellan stavarna som är installerade tvärsöver får inte överstiga 30 cm.

För vertikala förstärkningsstänger används en diameter på 10-12 mm med en ribbad yta. För ett längsgående arrangemang bör armeringsdiametern inte vara mindre än 10 mm och mer än 32 mm. För tvärgående placering används fittings med en diameter av 6 till 8 mm.

Hur man förstärker remsa grunden

Före hällning av tejpkonstruktionen är det nödvändigt att förstärka den med metallförstärkning. Stripgrunden är en remsa av armerad betong längs hela huset, under ytter- och innerväggarna. Strukturens tjocklek beror på väggens material och deras tjocklek.

Grunt fundament (djup från 50 till 70 cm) är uppförda på lövmarker för log- eller timmerbyggnader samt stenhus med en yta på högst 6 × 6 m. Inbyggda byggnader byggs under byggandet av stora och tunga hus med sällskap, källare och garage. Djupet av den nedsänkta strukturen är 20-30 cm lägre än jordfrysningsnivån.

Antalet förstärkningsmaskor beror på vilken typ av stiftelse. För en struktur som är 50 cm djup och 40 cm bred kan stigningen mellan de längsgående stavarna vara 10-15 cm. Om strukturen är ungefär en meter hög, bör mellan horisontella stavar med revben och en diameter av 10-16 mm vara 30-40 cm. Vertikal förstärkning (släta stavar med en diameter på 6-8 mm) är installerad om stiftelsens höjd är större än 15 cm. Förstärkningen för stiftfundamenten ska i varje fall ha en styv ramkonstruktion med rektangulär eller kvadratisk sektion.

En speciell typ av remsafundament är en konstruktion med fast form av polystyren, ej avtagbar formning i form av ark eller ihåliga block, som också utsätts för förstärkning. En sådan formning monteras enkelt, och efter hällning av betongblandningen behöver den inte demonteras.

Stångens diameter bör vara ungefär 0,1% av tvärsnittsytan av grunden för den framtida byggnaden. Förstärkning av polystyrenskumformning görs horisontellt och vertikalt. Steget mellan de horisontella elementen enligt SNiP är 50 cm. Om denna typ av remsa grund är monterad, rekommenderar experter att komplettera den med vattentätning. Nyligen började marknaden erbjuda polystyrenskumformning med förstärkning, vilket undviker behovet av parning.

Så här förstärker du grunden för kolumnstrukturen

Pillar Foundation - grävde i marken kolumner av olika former, belägna på platser där väggarna skär, liksom i spannarna. Deras nedre del kallas basen, den övre - spetsen. Överdelen ska vara helt platt, placerad från 40 till 50 cm över marken (väggarna är byggda på den). Denna typ av fundament kan användas i nästan vilken mark som helst (förutom den heaving one), det är billigare än tejpen en och kan enkelt monteras på egen hand.

Pelare till stiftelsen kan tas runt, kvadratisk eller rektangulär. Formwork är byggt:

 • från styrelser inte mindre än 4 cm tjocka,
 • spånskivor,
 • plywood,
 • järn.

Med ett cirkulärt tvärsnitt kan du, i stället för formen, använda rör på 2-2,5 m långa, med en diameter av 10-20 cm. Rundformade brunnar borras med en handborrning. För förstärkning är två vertikala stavar med ribbor bundna i tre eller fyra ställen med en monteringstråd tillräckliga.

Fyrkantiga kolumner kan göras inte bara med samma, men också med en annan sektion i ändarna (i form av en jämn parallellpipad eller med en förlängd botten). Expansion ökar lagerkapaciteten och motståndet mot deformation när marken fryser. För att installera kvadratiska eller rektangulära pelare grävas grop och formwork installeras som definierar pelarens form. Före hällning av betongblandningen installeras vattentätning på botten och beslag är gjorda av vertikala stavar bundna med tråd.

Dockningsskenans vinkel behöver inte nödvändigtvis vara 90 grader. Det viktigaste är att inte bryta mot den övergripande bilden av stiftelsens förstärkning, det system som motsvarar projektet. Förstärkningen av hörnen av remsa fundamentet är gjord på samma sätt som förstärkningen av huvudstrukturen.

För hällning kan du använda en standardbetongblandning (klass B25) eller lägga till en murstensten eller kalksten i medelstorlek. Blandningen hälls gradvis, ca 20 cm, för att förhindra luftackumulering. Efter att betongen har härdat demonteras formen, pelarna är fyllda med jord.

Förstärkning av grundplattformen

Plattformen (flytande) fundament är en solid plåt av armerad betong, som är 10 cm eller mer tjock, läggs på en kudde med sand och grus och ligger över hela byggnaden. Denna typ av grundkonstruktion består av två typer:

För en grunddjupstruktur räcker det att ta bort det övre lagret av jord och ersätta det med en sand och grus. När man installerar en djupare grund, krävs en tillräckligt djup utgrävningshål, därför konstrueras sådana konstruktioner under byggandet av hus med socklar eller källare.

Ett vattentätt material läggs på en kudde av grus och sand och formen är installerad. Då skapas en förstärkande kanal som består av nedre och övre nät som är sammanlänkade. Stängerna används med revben och en diameter på 12 till 16 mm, belägna på ett avstånd av 20 cm från varandra. Förstärkningsstänger kan ersättas med ett stickat nät eller en ram ansluten med gängade anslutningar. Grids kan läggas i två, tre eller fyra plan. Oavsett typ av förstärkning är det nödvändigt att montera det så att den övre delen av plattan är jämn efter att den har hällts betong.

Det är möjligt att bygga en grund av betong med egna händer, om allt är korrekt beräknat och välj lämpligt märke av betong och förstärkning. För band-, kolonn- och grunddjupskonstruktion kan även jordarbeten göras manuellt. Svårigheter kan uppstå endast med en djup plattform, vilket kräver att man gräver en djup grop och en stor betong.

Förstärkningsremsa grund. Förstärkning av stiftelser snip

Ribbstiftningsförstärkning

Betong - är huvudkomponenten i remsa grunden. Enligt dess egenskaper har den inte stor styrka, och med den minsta seismiska aktiviteten eller mekanisk påverkan kommer den att spricka. För att förhindra förstörelsen av den viktigaste delen av byggnaden - grunden har byggare i mer än två århundraden använt konkret förstärkningsteknik. Sålunda skapas med hjälp av förstärkningsstänger en grund med hög hållfasthet och elasticitet. Ofta påverkas grunden av en ojämn belastning, som kan förklaras av en annan markstruktur eller en betydande skillnad i massan av vissa delar av en byggnad. Under detta tryck komprimeras den övre delen av stiftelsen och den nedre sträckan. Det förstärkta skiktet motstår denna sträckning, som håller styrkan på en betongprodukt i 150 år. Förstärkning av bandfundamenten utförs i flera steg. Tänk dem mer i detalj.

Förstärkning av fundamentet med förstärkning

För konstruktion av bandfundament använd armeringsstavar med olika diametrar från 6-8 mm till 10-14 mm. Fundamentets metallram är ansluten till tråd, denna process kallas rebar-bindning. För att korrekt beräkna förstärkning för stiftelsen måste du beakta följande punkter:

 • Ramelementen som ska monteras horisontellt måste ha maximal styrka. Deras diameter är vald med hänsyn till markens kvalitet. Ju mer jordens struktur skiljer sig runt omkretsen, desto tjockare är det nödvändigt att använda metallstavar. Oftast varierar deras diameter från 10-14 mm. Ytan på de längsgående stavarna bör ha kanter för bättre koppling med betong. Tunna och släta stavar kan användas för tvärgående element (6-8mm). De utsätts inte för tung belastning, utan betydligt lägre kostnad.
 • Den längsgående förstärkningen, som ligger längs hela omkretsen av grunden, måste vara belägen på ett avstånd av 5 cm från formningens väggar, botten av grävningen samt från den övre delen av stiftelsen. Således skyddar betong, som täcker alla delar av ramen, skydd mot korrosion.
 • Med hänsyn till tidigare rekommendation är det nödvändigt att använda en förstärkt ram 30 cm bred för ett 40 cm brett fundamentband. Höjden kan variera mellan 10-30 cm (beroende på grävdjup, förväntad belastning och markstruktur). Avståndet mellan de tvärgående elementen varierar också mellan 10-30 cm.

Med ett grävdjup på högst 1,2 m används tre par längsgående stavar. De är sammankopplade med två smala stavar. Monteringen av ramen med hjälp av svetsning rekommenderas inte, eftersom metallen förlorar sin styrka på grund av hög temperatur. För trådband kan du använda en speciell konstruktionskrok. Den mest problematiska punkten i att skapa ramen betraktas som vinklar. I den föregående artikeln såg vi på sätt att gräva grävor.

Förstärkningshörn

Listerna på remsfoten utsätts för tunga belastningar. Vid tillverkningen av ramen på dessa ställen är det nödvändigt att skapa hög hållfasthet. Den vanliga korsningen av förstärkningsstavar kommer inte att skapa en enda stark struktur, vilket leder till sprickbildning. Enligt rätt teknik för förstärkning av tejpfundamentet måste stavarna i hörnställen böjas.

SNiP grundförstärkning

Det är väldigt viktigt att observera alla nyanser av förstärkningen av remsa grunden. Detta gör det möjligt att bygga en hållbar byggnad med en bas som är resistent mot olika mekaniska belastningar, seismisk aktivitet och andra negativa faktorer. Mer detaljerade anvisningar för förstärkning av stiftelsen finns i en särskild guide till SNiP 2.03.01-84 "Betong- och armerad betongkonstruktion" och SNiP 2.02.01-83 "Grundar för byggnader och strukturer." Naturligtvis beskrivs allt där på teknisk språk. Trots detta innehåller denna instruktion all nödvändig information för byggandet av bandfundament.

Video på förstärkningsgrill

Så här skapar du en förstärkningsstämpel: schema, SNiP, arbetssekvensen

Stödordningen för förstärkning av bandfunderingar enligt SNiP

Svårighetsgraden av någon byggnad överförs till marken genom stiftelsen. Stiftelsen tillåter inte strukturen att deformeras eller skiftas under jordens och klimatförhållandena negativa påverkan. Denna viktiga struktur kan vara linjär, kolumnar, plattan (flytande), stapel. De tre första typerna kräver användning av betongblandning och dess förstärkning.

Varför behöver du förstärka grunden

Stiftelsen är oftast deformerad på grund av ojämn belastning eller höjning av jorden under påverkan av låga temperaturer. Om strukturen består av betong bör dess egenskaper beaktas: hög tryckhållfasthet och låg draghållfasthet. För att kompensera för den senare kvaliteten används ramverket, vilket är monterat av metallstänger för förstärkning. Stål har en högre draghållfasthet, vilket hjälper stiftelsen att motstå ökade belastningar.

Strukturens övre del komprimeras under byggnadens vikt, den nedre delen sträcker sig när marken fryser och som ett resultat kan sprickor uppträda i spänningsområdet. Därför placeras förstärkningen i fundamentets undre och övre del. I armerad betong motstår cementmortellen kompression, metallen - sträckningsprocessen. Att lägga staplarna i mitten ger ingen mening, eftersom det inte observeras någon ökad belastning.

Vid byggandet av stiftelsen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de delar av strukturen som tilldelas tillbyggnader och fönsterfönster. För förstärkning av betong i dessa områden används stavar böjda i en viss vinkel på intilliggande väggar. Metallen ska inte sträcka sig utöver formen eller gå in i marken, avståndet mellan stavarna får inte överstiga 5 cm. Endast tråd (men inte svetsning) kan användas för anslutningen. Formen på rammen av armeringsstavar ska vara kvadratisk (rektangulär).

SNiP krav för installation av ventiler

Allmänna system och krav för byggande av konstruktioner med betong (armerad betong) definieras i SNiP 52 01/01 2003. Detta dokument innehåller regler för beräkning av armerad betongens tendens till deformation, dess förmåga att bilda sprickor, styrindikatorer, krav på strukturens storlek och form:

 • Vid konstruktion av stiftelser kan endast beslag som uppfyller kraven användas. med ett kvalitetscertifikat definierat i projektdokumentationen
 • stavarna är kopplade för att helt eliminera möjligheten av deras förskjutning under hällning av betong;
 • Om svetsade ramar eller galler används för förstärkning av bandfundamenten, är det i deras tillverkning tillåtet att använda en svetsmetod som inte tillåter deformation.
 • armeringsstavarnas böjningsradie måste överensstämma med det som begärs i projektet;
 • Mekaniska leder av förstärkning bör inte vara sämre än basmaterialets styrka.
 • Avståndet mellan de vertikala stängerna beror på deras diameter. typ av betongaggregat, plats i ramen, betongmetod, men ett steg mindre än 25 cm är inte tillåtet;
 • Avståndet mellan de längsgående stavarna får inte överstiga 40 cm.
 • Avståndet mellan stavarna som är installerade tvärsöver får inte överstiga 30 cm.

För vertikal förstärkning används stavar med en diameter av 10 × 12 mm med en ribbig yta. För ett längsgående arrangemang bör armeringsdiametern inte vara mindre än 10 mm och mer än 32 mm. För tvärgående placering används fittings med en diameter av 6 till 8 mm.

Hur man förstärker remsa grunden

Före hällning av tejpkonstruktionen är det nödvändigt att förstärka den med metallförstärkning. Stripgrunden är en remsa av armerad betong längs hela huset, under ytter- och innerväggarna. Strukturens tjocklek beror på väggens material och deras tjocklek.

Grunderna grundas (djup från 50 till 70 cm) uppförda på lagringsmarker för log- eller barbyggnader samt stenhus med ett område på högst 6-6 m. Grundläggande grundar uppförs under byggandet av stora och tunga hus med sällskap, källare och garage. Djupet av den begravda strukturen är 20-30 cm lägre än jordfrysningsnivån.

Antalet förstärkningsmaskor beror på vilken typ av stiftelse. För en struktur som är 50 cm djup och 40 cm bred, kan stigningen mellan längsgående stavar vara 10-15 cm. Om höjden på konstruktionen är ungefär en meter, ska mellan horisontella stänger med fenor och en diameter av 10-16 mm vara 30-40 cm. Vertikal förstärkning med en diameter av 6 × 8 mm) upprättas om stiftelsens höjd är större än 15 cm. Under alla omständigheter bör förstärkningen för bandfundament ha en stel ramkonstruktion med rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt.

En speciell typ av remsafundament är en konstruktion med fast form av polystyren, ej avtagbar formning i form av ark eller ihåliga block, som också utsätts för förstärkning. En sådan formning monteras enkelt, och efter hällning av betongblandningen behöver den inte demonteras.

Stångens diameter bör vara ungefär 0,1% av tvärsnittsytan av grunden för den framtida byggnaden. Förstärkning av polystyrenskumformning görs horisontellt och vertikalt. Steget mellan de horisontella elementen enligt SNiP är 50 cm. Om denna typ av remsa grund är monterad, rekommenderar experter att komplettera den med vattentätning. Nyligen började marknaden erbjuda polystyrenskumformning med förstärkning, vilket undviker behovet av parning.

Så här förstärker du grunden för kolumnstrukturen

Pillar Foundation - grävde i marken kolumner av olika former, belägna på platser där väggarna skär, liksom i spannarna. Deras nedre del kallas basen, den övre - spetsen. Huvudet ska vara helt jämnt. Belägen från 40 till 50 cm ovanför marken (väggarna är byggda på den). Denna typ av fundament kan användas i nästan vilken mark som helst (förutom den heaving one), det är billigare än tejpen en och kan enkelt monteras på egen hand.

Pelare till stiftelsen kan tas runt, kvadratisk eller rektangulär. Formwork är byggt:

 • från styrelser inte mindre än 4 cm tjocka,
 • spånskivor,
 • plywood,
 • järn.

För ett cirkulärt tvärsnitt kan i stället för formning användas rör med en längd av 2 × 2,5 m och en diameter av 10 × 20 cm. Rundformade brunnar borras med en handborrning. För förstärkning är två vertikala stavar med ribbor bundna i tre eller fyra ställen med en monteringstråd tillräckliga.

Fyrkantiga kolumner kan göras inte bara med samma, men också med en annan sektion i ändarna (i form av en jämn parallellpipad eller med en förlängd botten). Expansion ökar lagerkapaciteten och motståndet mot deformation när marken fryser. För att installera kvadratiska eller rektangulära pelare grävas grop och formwork installeras som definierar pelarens form. Före hällning av betongblandningen installeras vattentätning på botten och beslag är gjorda av vertikala stavar bundna med tråd.

Dockningsskenans vinkel behöver inte nödvändigtvis vara 90 grader. Det viktigaste är att inte störa den övergripande bilden av stiftelsens förstärkning. system som motsvarar projektet. Förstärkningen av hörnen av remsa fundamentet är gjord på samma sätt som förstärkningen av huvudstrukturen.

För hällning kan du använda en standardbetongblandning (klass B25) eller lägga till en murstensten eller kalksten i medelstorlek. Blandningen hälls gradvis, ca 20 cm, för att förhindra luftackumulering. Efter att betongen har härdat demonteras formen, pelarna är fyllda med jord.

Förstärkning av grundplattformen

Plattformen (flytande) fundament är en solid plåt av armerad betong, som är 10 cm eller mer tjock, läggs på en kudde med sand och grus och ligger över hela byggnaden. Denna typ av grundkonstruktion består av två typer:

För en grunddjupstruktur räcker det att ta bort det övre lagret av jord och ersätta det med en sand och grus. När man installerar en djupare grund, krävs en tillräckligt djup utgrävningshål, därför konstrueras sådana konstruktioner under byggandet av hus med socklar eller källare.

Ett vattentätt material läggs på en kudde av grus och sand och formen är installerad. Då skapas en förstärkande kanal som består av nedre och övre nät som är sammanlänkade. Stängerna används med revben och en diameter på 12 till 16 mm, belägna på ett avstånd av 20 cm från varandra. Förstärkningsstänger kan ersättas med ett stickat nät eller en ram ansluten med gängade anslutningar. Grids kan läggas i två, tre eller fyra plan. Oavsett typ av förstärkning är det nödvändigt att montera det så att den övre delen av plattan är jämn efter att den har hällts betong.

Det är möjligt att bygga en grund av betong med egna händer, om allt är korrekt beräknat och välj lämpligt märke av betong och förstärkning. För band-, kolonn- och grunddjupskonstruktion kan även jordarbeten göras manuellt. Svårigheter kan uppstå endast med en djup plattform. kräver att man gräver en djup grop och en stor betong.

Kruchinina Julia Viktorovna

Baserat på material på platsen: http://plita.guru

Manuell "Guide till konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av sin tunga betong (utan förspänning)"

Statligt designinstitut Leningradsky Promstroyproekt Gosstroy Sovjetunionen

Centralforskning och design och experimentellt institut för industribyggnader och strukturer i Sovjetunionens statsbyggnadskommitté

Forskningsinstitutet för betong och förstärkt betong Gosstroy Sovjetunionen

GUIDE FÖR KONSTRUKTION AV CONCRETE OCH FÖRSTYRADE CONCRETE STRUCTURES FROM HIGH CONCRETE (WITHOUT PRELIMINARY VOLTAGE)

MOSCOW STROYIZDAT 1978

I den här handboken beskrivs de grundläggande principerna för utformningen av de mest massiva elementen i tungbetong samt ger detaljerad information om förstärkning av strukturer, förankring och sammanfogning av armering, utformning av armeringsprodukter och inbyggda delar etc.

Denna guide kan även användas vid utformning av förspända element (i form av konventionell förstärkning) tillsammans med instruktioner från specialhandböcker.

Handboken utvecklades i enlighet med bestämmelserna i chefen för SNiP II-21-75 "Betong och armerad betong."

Brevbeteckningarna som ges utan förklaring motsvarar beteckningarna för SNiP II-21-75 huvudet.

Ritningarna i handboken bör inte betraktas som exempel på grafisk design av arbetsritningar.

Handboken utvecklades av GPI Leningradsky Promstroyproekt (ingenjör GG Vinogradov) med deltagande av Central Research Institute of Industrial Buildings och Statens forskningsinstitut för mänsklig utveckling av Sovjetunionen I detta fall användes material från NILFKhMM och TPA av Glavmospromstroymaterialy, KTB Mosorgstroymaterialov och Giprostrommash från ministeriet för byggande och konstruktion av Sovjetunionen.

Kommentarer och förslag till riktlinjen, skicka till adressen: Leningrad Prospect, 160 Leningrad, 196190, Leningrad Promstroyproekt.

Rekommenderas för offentliggörande genom beslut av Leningrad Promstroyproeks tekniska råd.

Riktlinjer för konstruktion av betong- och armerad betongkonstruktioner av tung betong (utan förspänning / GPI Leningr. Promstroyproekt Gosstroy Sovjetunionen, Centrala forskningsinstitutet för industribyggnader Gosstroya Sovjetunionen, NIIZHB Gosstroy Sovjetunionen. - Moskva: Stroyizdat, 1978.

Handboken innehåller bestämmelserna i chefen för SNiP II-21-75 och det material som behövs av designers som är involverade i konstruktionen av betong- och armeringselement i byggnader för olika ändamål, främst för industriell konstruktion. Metoderna för att utforma de vanligaste prefabricerade och monolitiska mönstren med förstärkning av både svetsade och stickade armeringsburar och gallrar ges.

Rekommendationer om utformning av armeringsprodukter och inbyggda delar ges också.

Handboken är avsedd för ingenjörer och tekniker - konstruktörer, såväl som för studenter på bygguniversitet.

1,1. Denna guide gäller konstruktionen av betong och armerad betong utan förspänning, tillverkad av tung betong för byggnader och konstruktioner som används med systematisk exponering för temperaturer som inte är högre än 50 och inte mindre än minus 70 ° C.

Obs. Handboken gäller inte konstruktion av delar av hydrauliska konstruktioner, broar, transporttunnlar, rör under däck, väg- och flygfältbeläggningar samt betongkonstruktioner och konstruktioner av specialbetong.

1,2. Handboken är främst inriktad på designers inblandade i design av betong och armerade betongelement av byggnader och strukturer för industriell konstruktion. Materialet i manualen kan emellertid också användas vid konstruktion av konstruktionselement för andra ändamål.

1,3. Vid användning av denna handbok är det nödvändigt att iaktta kraven i statliga standarder för ventiler, för armeringsprodukter och inbyggda delar samt för svetsade leder.

1,4. Konstruktionen av betong och armerad betongkonstruktion av byggnader och konstruktioner konstruerade för att arbeta i en aggressiv miljö och hög luftfuktighet bör genomföras med hänsyn till de ytterligare krav som SNiP: s chef ställer för skydd av byggnadsstrukturer mot korrosion.

1,5. Valet av konstruktiva lösningar för förstärkning bör göras på grundval av den tekniska och ekonomiska möjligheten att använda förstärkning vid specifika byggförhållanden, med beaktande av maximal minskning av metallförbrukningen, arbetsintensivitet och kostnaden för armeringsprodukter och följaktligen konstruktion i allmänhet vilket kan uppnås genom att använda effektiva typer av armerings- och armeringsstål, viktminskning av armeringsprodukter, den största försäkran om tillverkningsbarhet och mekanisering av armeringsarbeten.

1,6. Element av prefabricerade strukturer måste uppfylla villkoren för mekaniserad produktion vid specialiserade företag.

Vid konstruktion bör prefabricerade konstruktioner utformas för att vara så stora som möjligt, vad gäller montering av mekanismernas bärkraft, tillverkningsförhållandena och transporten.

1,7. För monolitiska strukturer är det nödvändigt att åstadkomma enhetliga dimensioner som möjliggör användning av lagerformning, såväl som förstorade rumsförstärkningskorgar.

1,8. För att säkerställa förutsättningarna för konstruktion av hög kvalitet, den nödvändiga hållbarheten och sammansättningen av armering och betong bör de krav på konstruktion som anges i denna handbok uppfyllas.

1,9. För armerade betongkonstruktioner konstruerade i enlighet med kraven i denna handbok används tung betong, vars egenskaper ges i kapitel SNiP II-21-75.

Stiftningsförstärkningsregler - 3 juni 2015

Stiftelsen är en bärarbas, som tar alla laster från de överliggande strukturerna och distribuerar dem till marken. Stripgrunden är den vanligaste i privata konstruktioner, det är en slitband av monolitisk eller förgylld betong, som ligger under alla lagerväggar i byggnaden och fördelar byggnadens vikt längs hela dess omkrets. Vi erbjuder en monolitisk remsa grund för övervägande, eftersom Prefabricerade mindre vanliga. Grunden under drift utsätts för olika belastningar från husets vikt, från jordens rörelse och från frosthöjning. Med trycket i huset upplever nedre delen en spänning på spänningen, den övre på kompressionen. Det är också nödvändigt att komma ihåg om frosthöjningens krafter, vars lyftkraft kan överstiga husets vikt och orsaka sträckning i bandets övre del. Felaktig förstärkning av tejpfundamentet kan leda till dess förstöring, och följaktligen förstörelsen av väggarna och hela byggnaden. Därför måste förstärkningen av remsan grundas mycket allvarligt, grunden är grunden för hela byggnaden. I den här artikeln kommer vi att tillhandahålla detaljerade ritningar och system för förstärkning av bandfunderingar.

Ritning 1. Belastningar som verkar på grunden av huset

Huvudbelastningen på komprimering uppfattar betong och dragförstärkning. Därför är det nödvändigt att förstärka stiftets nedre och övre delar. Förstärkning av mitten av källaren ger ingen mening eftersom det nästan inte uppstår belastningar.

Ritning. 2 Stödordningens ramförstärkning; 1 - längsgående stavar, 2 - klämmor

Grundläggande regler för grundförstärkning

Längdsförstärkning, uppfattar huvudbelastningen, den placeras i fundamentets undre och övre delar. För längsgående stänger används varmvalsade armeringsstänger av klass A3. Om stiftelsens höjd är mer än 150 mm, är det nödvändigt att installera vertikal och tvärgående förstärkning. Varmvalsad stångförstärkning av klass A1-diameter med en diameter på 6-8 mm används vanligtvis för den. Tvärgående och vertikal förstärkning är bättre att utföra en enda klämma, vilket förenar förstärkningen i en enda ram. Längdsförstärkning bör placeras inuti ramen. Ett förstärkningsbunt i en enda ram begränsar spridningen av sprickor i betongen och fixerar armeringsstängerna i önskad position. Avstånden mellan stavarna i den längsgående förstärkningen och steget med tvärförstärkning av bandstommen bestäms av SNiP 52-01-2003:

SNiP krav

7.3.4 Det minsta avståndet mellan förstärkningsstängerna i ljuset bör tas beroende på förstärkningens diameter, storleken på betongens grova aggregat, placeringen av förstärkningen i elementet i förhållande till betongriktningen, metoden att lägga och komprimera betongen. Avståndet mellan förstärkningsstavarna bör inte vara mindre än förstärkningsdiameterns diameter och inte mindre än 25 mm. Längdsförstärkning7.3.6 Avståndet mellan stavarna i den längsgående arbetsförstärkningen bör beaktas typen av armerad betongelement (kolonner, balkar, plattor, väggar), bredd och höjd profilelement och inte mer än det värde som säkerställer den effektiva medverkan av betong, likformig fördelning av spänningar och töjningar längs bredden av sektionen elementet, såväl som att begränsa bredden av sprickor mellan armeringsstängerna. Samtidigt bör avståndet mellan stavarna i den längsgående arbetsförstärkningen inte vara mer än dubbelt så högt som elementets höjd och inte mer än 400 mm och i linjära excentriskt komprimerade element i riktning mot böjplanet - högst 500 mm. Korsförstärkning 7.3.7 I armerade betongelement i vilka tvärkraft beräkningen kan inte uppfattas endast av betong; tvärförstärkning bör installeras med ett steg av högst det värde som säkerställer införandet i arbetet med tvärförstärkning vid bildandet och utvecklingen av snedställda sprickor. I detta fall bör den tvärgående förstärkningshöjden tas högst hälften av elementets sektions arbetshöjd och högst 300 mm. Svetsning rekommenderas inte för anslutning av förstärkningen, eftersom metallets egenskaper försämras vid höga temperaturer. Endast beslag, som i deras märkning har bokstaven "C", till exempel A500C, får svetsas. Alla andra märken av fittings är sammankopplade med stickningstråd.

Fig. 3. Förstärkningsstöd för bandfundamenten, en massa förstärkning

Stiftelseförstärkningstips

Vid förstärkning av remsa grunden måste man komma ihåg att förstärkningen inte får komma i kontakt med marken och formen för att förhindra att den rostar. Skyddsskiktet för stiftet bör vara 50-80 mm. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förstärkning av hörnen på fundamentet på fundamentbandet, eftersom vinkeln på den armerade betongstrukturen utsätts för koncentrerad spänning. För förstärkning av hörn och korsningar måste särskilda vinklar böjas från klass A3 förstärkning. Det är omöjligt att förstärka hörnen av armerad betong med en enkel crosshair. Med sådan förstärkning kommer stiftelsen inte att vara en enda styv ram, utan en uppsättning separata orelaterade balkar. I folkkonstruktion föddes en oacceptabel form av förstärkning av hörn och leder av fundamentband med hjälp av enkla korsningar. Figuren nedan visar ritningar av förstärkning av ramens hörnhalvram. Top - fel alternativ (längsgående förstärkning passerar bara, ytterligare förstärkning, det finns ingen ytterligare tvärgående och vertikal förstärkning). Bottom - visar rätt version av förstärkning.

Ritning. 4 Felaktig förstärkning av fundamentets hörn

Ritning. 5 Strukturen av armornia hörn av stiftelsen

Vid förstärkning av basbandsträckorna ("T" -formade crosshairs) är inte enkla korsningar tillåtna, ytterligare förstärkningar krävs (Figur 6-7).

På ritningen är lederna av längsgående armering (1) gjorda med "crosshairs", utan ytterligare förstärkningar. I krysshårets område finns inga extra klämmor.

Ritning. 6 Felaktig förstärkning av korsning av ramar

Ritning. 7 Korrekt schema för förstärkning av korsningsramar

För att dekorera huset används ofta ett karmfönster - en del av rummet som skjuter ut från fasadplanet. I källaren karquez böjs en stump vinkel under bukfönstret. Vid förstärkning av bandens trubbiga hörn är det nödvändigt att passera den inre längsgående förstärkningen genom ramen och binda den till utsidan, lägg till ytterligare G-formad förstärkning och ytterligare tvärgående krage (bild 8).

Ritning. 8 Förstärkning stumt hörn av stiftelsen. Vänster - fel, höger - höger

Förmodligen var alla som kom över fundamentet gjutning såg felaktiga system för att förstärka ramarnas leder. Det finns många mästare och rådgivare på att bygga forum. Människor som inte är kunniga i byggandet bygger sina hus så här, det finns även fotografier med exempel på sådan förstärkning. Men alla dessa tips uppfyller inte byggkoder. Det är inte känt hur mycket en sådan byggnad kommer att stå, eftersom en sådan förstärkning över tid leder till att grundskikten bryts i bredd och bildandet av sprickor i hörnen. Den allmänna betydelsen av korrekt hörnförstärkning är att säkerställa en styv förbindelse mellan fundamentbanden. För detta är det nödvändigt att binda förstärkningen i en enda ram, med hjälp av klämmor. Vid armeringens armar och vid hörnen är ytterligare U-formade eller L-formade förstärkningar installerade. Kors och vertikal förstärkning (klämmor) för fundamentbandet rekommenderas att installeras minst 3/8 av grundhöjdens längd, men minst 25 cm. Vid förstärkningens hörnförankring placeras klämmorna dubbelt så ofta som för bandets mittdel.

Snäpptunnelsstiftelser

Både i industriell och individuell konstruktion anses det förstärkta tejpen vara den mest tillförlitliga basen. Detta är en grund av betong, som bildas i en gräv av ett visst djup och bredd, förstärkt med en metallram och hälls sedan med murbruk. Varje stiftelse upplever alla slags laster - drag och kompression, böjning och sprickbildning, så dessa strukturer är föremål för strikta krav för olika parametrar, beskrivna i motsvarande GOST och SNiP. Eftersom det finns många krav, är det inte så att komma ihåg dem

Förteckning över grundläggande dokument för konstruktion av förstärkta baser

Förstärkningssystem och grundkonstruktionsteknik

Förstärkningen av basens betongform utförs i två steg - de övre och nedre raderna av förstärkning med tvärgående och längsgående armering med ytterligare stavar. För bildning av en hållbar men flexibel förstärkningsbur används armeringsstavar av kategori A III - det här är en stålprofil med cirkulär tvärsnitt Ø 10-16 mm, med två längsgående förstyvningsribbar och tvärgående ytor gjutna i en spiral.

Med en total bashöjd på ≥ 0,15 m är det nödvändigt att inbädda vertikala förstärkningsstänger i ramen, vilket görs genom bindningsmetoden med en mjuk stickningstråd (SNiP 52-01-2003 och SP 52-101-2003). För rammens vertikala förstärkning används klass A I förstärkning - det är en smidig förstärkning Ø 6-8 mm. För att kompensera för de längsgående belastningarna i betongremsens fundament, förstärks ramen genom tvärförstärkning, vilket förhindrar bildandet av mikrosprickor och fäster de längsgående skikten av basens förstärkande ram med varandra.

Online kalkylator för armeringsberäkning

Enligt ovanstående SNiP är vertikal och tvärförstärkning ansluten till en enda konstruktion med stålklämmor, avståndet mellan vilka observeras som 3/8 från bandets höjd och bör vara ≥ 0,25 m.

Dessutom bör förstärkningsramen i enlighet med tejpfundamenten inte monteras från skadade eller rostiga stavar - förstärkningen ska vara platt och skär till de beräknade storlekarna. Separata förstärkningsstänger är också sammankopplade med mjuk eller glödgad stickningstråd och en krokkrok. Det är tillåtet att använda svetsutrustning endast för att ansluta stavar med marikovka "C".

Bandförstärkning

Reglerna för bindning av förstärkningsburet måste följas noga, annars kommer det inte att vara möjligt att uppnå den nödvändiga styvheten hos buret. Bindning av ramarnas hörn och leder förhindrar skadliga effekter av lokala belastningar på fundamentet. För hörnabjektioner används förstärkningsstavar av klass A III. De viktigaste rekommendationerna när du kopplar hörn av armo-ramen:

 1. Stången måste böjas på ett sådant sätt att dess ena ände kommer in i basväggen, den andra änden kommer in i motsatt vägg;
 2. För att starta förstärkningsstången mot motsatt vägg bör det finnas en längd på fyrtio stavdiametrar;
 3. Det är inte tillåtet att använda enkel bindning av skärningar av förstärkning utan förstärkning med ytterligare vertikala och tvärgående förstärkningsdelar.
 4. Med stångens längd, som inte tillåter att böja den mot fundamentets motsatta vägg, är förstärkningen ansluten med L-formade metallprofiler;
 5. Täckningen mellan anslutningsklämmorna väljs två gånger kortare än i tejpen.
Rebarbindningsmönster

Hälla betong i en gräv

Krav för att hälla en konkret lösning i stiftelsen presenteras i många dokument - TSN 50-302-2004, BCH 29-85, GOST 13580-85, SP 63.13330.2013, SP 52-101-2003, SNiP 52-01-2003, SP 22.13330.2011, GOST R 54257-201 och andra. Lösningen hälls i en gräv som är begränsad av formning, skikt för lager, med en tjocklek av 0,20-0,25 m. Lösningen avläggs i en riktning, men med en stor bandbredd kan gjutna skikt gjutas i en vinkel av ≤ 30 0.

Utdrag från SNiP

Rengör betongytan från cementfilmen med en metallborste (med betonghållfasthet ≥ 1,5 MPa), fräsning (med betongstyrka ≥ 5 MPa), sandblästring (med betongstyrka ≥ 5 MPa) eller tvättning med vattenstråle (med betonghållfasthet> 0,3 MPa ). Den billigaste metoden är vattenrengöring, och detta föremål påverkar också den totala kostnaden för remsa foten.

Den kalla arbetssömmen är placerad i baskroppen inte bara horisontellt utan även vertikalt och vinkelrätt mot balkarna, väggarna, kolonnerna och plattorna. Arbetssömmen är avskuren med en sköld av brädor eller plywood, och för fri passage av förstärkningen i den är hålen gjord av lämplig diameter för stångens stavar.

Innan du häller bandbasen, vänta en viss tid för att nå betongstyrkan i det föregående lagret på minst 1,5 MPa. De första 3-5 dagarna skyddar det orörda skiktet från nederbörd och solljus, frost eller värme. Mekanisk skada på betong under denna period är också oacceptabel, tills betongens styrka ökar till 1,5 MPa.

Allmänna bestämmelser i SNiP vid utformningen av stiftelser

Armaturvikträknare

Hur man testar styrkan i betongen

Materialets styrka är förmågan att motstå destruktiva influenser under inverkan av en intern spänning av ett material som uppstår under tryck från yttre krafter eller på grund av andra faktorer (krympning, fuktighet, temperatur etc.).

Styrkegenskaperna hos ett material beräknas med flera metoder:

 1. Standardprovningsmetod;
 2. Forskningsmetod för borrad kärna;
 3. Metoden för icke-destruktiv testning, som anses vara den billigaste och mest effektiva.
Kontroll av betongens styrka

Beräkning av material

Antalet och vikten av armeringsstängerna, som kommer att krävas för utformningen av förstärkningsramen, beräknas från måtten av grundbandet. Med en bandbredd på 0,4 m rekommenderas att använda fyra längsgående stavar - två på toppen och botten. Som ett exempel kan du överväga bildandet av ramen 6 x 6 m för tejpbasen i huset.

Vid fyrkantigt montage behövs 24 m förstärkning per rad, för hela ramen - 96 m. Vertikala och tvärgående glatta förstärkningsstänger för tejpfundamentet med en bredd på 30 cm och en höjd av 190 cm: för varje skärningspunkt på stavarna vid en stigning på 0,05 m från toppen av fundamentet Du behöver (30 - 5 - 5) x 2 + (190-5-5) x 2 = 0,40 m. Avståndet mellan stålklämmorna är 50 cm, antalet klämmor: 24 / 0,5 + 1 = 49 enheter.

Den monolitiska remsa grunden är formad i form av en rektangel eller kvadrat. Armeringsburet bildas som ett resultat av flera på varandra följande operationer:

 1. Bottenbottnen är upprepad staplad med tegelstenar med en kvartsten hög, så att mellanrummet mellan rammen och botten av grunden kan fyllas med murbruk;
 2. En mall är gjord under armeringsburens rack, längs vilka sektioner av förstärkningen av den önskade storleken skärs;
 3. På lagret av tegel lägger längsgående stavar av förstärkningsramen. Om stavarna är korta är de förenade med en överlappning på ≥ 0,2 m;
 4. Horisontella glatta stavar är anslutna i ramen med längsgående förstärkning med ett steg på 0,5 m;
 5. Vid armeringscellerna hörs vertikala släta stavar 10 cm kortare än basens höjd;
 6. Längdsförstärkning är fäst vid vertikala stänger;
 7. Hjulen som erhålls som ett resultat av dessa operationer är bundna med tvärgående övre stavar.
Fyllning av tejpbasen med betong

SNiP krav

När det gäller byggandet av en typ av tejpstyp: det finns ett SNiP 52-01-2003 dokument som reglerar avstånden mellan ramarna i ramverket, i synnerhet steget mellan förstärkningens horisontella kanter och steget mellan de tvärgående stängerna. Detta avstånd beror på:

 1. Rebar diameter;
 2. Betongaggregatfraktioner;
 3. Orientering av ramen i förhållande till betong
 4. Metod för att hälla lösningen i formen;
 5. Typ av komprimeringslösning.

Kraven bestämmer att höjden av längsgående förstärkning regleras som H = ≤ 40 cm och ≥ 25 cm. Avståndet mellan förstärkningens tvärgående stavar definieras som 1/2 höjden på bandets del men inte mer än 0,3 m.

Förstärkningsdiametern beror på totalbilden av stiftets längsgående förstärkning och ≥ 0,1% av bandets tvärsnittsarea antas. I praktiken innebär detta att för en betongbas med en höjd av 100 cm och en bältesbredd på 50 cm kommer tvärsnittsområdet att vara 500 mm 2.

Storleken på basbandet enligt SNiP

MZLF (grundgrund) skiljer sig från betongremmens försänkta höjd, så djupt placerad i fundamenten läggs en mer utvecklad struktur av ramen, sidbetongväggarna och basen. På grund av det stora djupet hos en sådan grund finns rekommendationer från yrkesverksamma: För band med ett djup av 1 m, förstärks basens fundament, och skalet och botten förstärks även i djupa nedsänkta stiftelser.

Ytterligare förstärkning av förstärkningsburet i MZLF utförs genom förstärkning av metallnät av 4 mm stavar med en cellstorlek på 10 x 10 cm. Vilken typ av förstärkning som helst ökar styrkan och styvheten hos strukturen och ökar också den laterala och komprimerande belastningsbeständigheten hos den bärande delen av tejpen.

Förfarandet för förstärkning av själva betongbasen är inte svårt, och det kan ske självständigt, vilket inte bara stärker grunden för huset utan också ger en betydande minskning av byggnadskostnaden.

Ribbstiftningsförstärkning: ramdesign, förstärkning av hörn, andra alternativ

Vid konstruktion av armerade betongens monolitiska fundament för vilken struktur som helst, är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt betongens kvalitet, liksom tekniken för att hälla den. Om du inte var bekant med den här processen tidigare kommer vår artikel att hjälpa dig att lära dig mer om alla installationsproblem, men det gör inte ont för att lära sig hur man lär sig hur man bygger en förstärkt remsa grund.

Men det är lika viktigt att inte bara hälla cement, men också att korrekt beräkna och utföra förstärkning. Denna process är ansvarig för stiftelsens hållbarhet och tillförlitlighet.

Förstärkning bör göras i alla delar av stiftelsen, även i mellersta lintel för inre partitioner

Vad krävs för att skydda grunden

Eftersom exploatering utförs, påverkas stiftelsen av olika faktorer:

 • Lasten från byggnaden, som byggdes på den.
 • Jordens rörlighet under den, och det kan vara både naturligt och på grund av effekterna av frost och hög luftfuktighet.
 • Stiftelsen arbetar kontinuerligt i sin övre del för kompression och längst ner för sträckning. Under frostperioden kan jordens svullnad ibland överstiga lasten från konstruktionens vikt, och underlagets underbälte kommer också att utsättas för ytterligare kompression.

Det är en kompetent enhet förstärkande bur - en pant av hållbar grundservice utan förlust av prestanda och ytterligare reparationskostnader. Fel vid stiftelsens förstärkning kan sedan leda till förstörelse, och sedan deformation och alla strukturer som byggs på den.

Därför bör du inte börja vara lat och börja noggrant studera funktionerna i denna process (enligt SNiP), genom att börja implementera grundramen med egna händer. Naturligtvis beskrivs allt på ett torrt tekniskt språk, men det här dokumentet är en detaljerad instruktion om följande frågor:

 • Hur man utför beräkningen av förstärkningsremsa grunden.
 • Vilken typ av förstärkning ska användas.
 • Så här monterar du praktiskt taget ramen.

Vi kommer att beröra de viktigaste punkterna i förstärkningen av stiftelser i en enklare och mer tillgänglig form för personer som sällan stöter på byggnadsämnen.

Ribbon Base Frame

annons

Privata utvecklare kommer sannolikt att vara intresserade av tekniken för förstärkning av bandfundament, eftersom denna version av designen är den mest populära bland folket.

Vad du behöver ha

För anordningen av förstärkningsburet behöver du:

 • Förstärkning av stål med önskad diameter.
 • Stickningstråd, säkert stål, mjuk.
 • Hook för att binda stavar.

Höger krok för handstickning, vänster skruvmejsel med krok - ett effektivare sätt att strama förstärkningen

 • Verktyg för skärning av stickningstråd och rördelar.

Ribbon Frame Design

Förstärkning av remsa grunden över 150 mm är en rumslig struktur gjord av stavar:

 • Horisontell: längsgående och tvärgående.
 • Vertical.

För monolitisk källare används horisontell förstärkningskorg.

Den mest acceptabla är installationen av tvärgående och vertikal förstärkning med en enda klämma runt de längsgående stavarna placerade inuti ramen. Längdsförstärkning tar huvudbelastningen på fundamentet från botten och toppen, därför borde den placeras där. I den centrala delen av grundläggningen av längsgående förstärkning är inte tillrådligt.

OBS! Korshåren av armeringsstavar är bundna med en speciell stickningstråd. Svetsning för dessa ändamål är inte önskvärt, eftersom det försämrar metallens egenskaper, gallrar stavarna, och det är också en extra kostnad.

Bilden visar ett exempel på en framgångsrik och förstärkt struktur av hög kvalitet.

Vi förstärker hörnen

Om du inte antar tejpbasens enhet under ett rätlinjigt staket, kommer du med all säkerhet att möta en fråga - hur man ordnar rätt förstärkning av hörnen på en tejp (monolitisk) bas. Varför borde det vara separat.

Faktum är att dessa ramnodder är föremål för maximal spänningskoncentration och är ansvariga för integriteten och immobiliteten hos hela strukturen.

Förstärkningen av remsa grunden måste utföras strikt enligt anvisningarna och vad som anges i SNiP:

Figuren visar ett diagram över hörndelen av förstärkningsburet för bandfot.

 • Felaktig fastsättning av hörnen med en enkel överlappning av stavarna.
 • Korrekt fixa en av de två föreslagna metoderna: L-formad eller U-formad.

Förstärkningsenheter framställs genom böjningsförstärkning som är identisk med de längsgående kärnstängerna. Att försumma vinst av hörn riskerar du inte att få en sammanhängande och styv struktur, men en uppsättning olänkta balkar. Kostnaden för ett misstag är att helt eliminera alla ansträngningar och ekonomiska kostnader som investerats i stiftelsen. Kom ihåg - en kvalitetsgrund kan inte vara billigt.

Förstärkning har en positiv effekt inte bara på stiftelsen, men också på källaren av huset

Andra alternativ

I det fall du måste bygga ett hus på mark med ett inkompressibelt lager, som ligger på ett djupt djup, övas det att arrangera en förstärkt bandfundament med en uttråkad bas.

Det här är samma bandgrund med ytterligare stöd för staplarna, som överför hela lasten till lämpliga jordar. Ordningen på staplarna är enkel:

 • Först borrning borrar på ett visst avstånd från varandra.

För din information! Brunnar med önskat djup (minst 2 meter) borras med specialutrustning eller med hjälp av en manuell borrning. Brunnens diameter beräknas, men alltid i övre delen mindre än vid djupet.

 • För brunnar med stor diameter eller i närvaro av lösa jordar krävs formning. För dessa ändamål lämpar sig: takmaterial, asbestcementrör eller tes.
 • Därefter förstärks brunnen med förband med huvudramen.
 • Den färdiga strukturen är fylld med betong.

Det är viktigt! Pålar kan hällas betong en efter en gradvis, men remsa grunden är omedelbart i sin helhet.

slutsats

Ett exempel på vad som ska vara en ritning på armokarkas finns på Internet, eller kontakta ett byggföretag för hjälp. Trots att slutsatserna från ovanstående tyder på, är det viktigaste att den förstärkta fixeringen av förstärkningens hörn är allt annat inte så krävande. Här är det viktigt att göra allt kvalitativt och inte ta kvantitet.

I den presenterade videon i den här artikeln hittar du ytterligare information om detta ämne (ta reda på vilket märke av betong som behövs för bandfunderingar).