Ordningen för förstärkning av den monolitiska plattan

När man bygger enskilda hus används en monolitisk plåt ofta som golvbeläggning. Den är baserad på en stålram som ger horisontell styvhet. Förstärkning av betongkonstruktioner ökar hållfastheten och hållbarheten hos bostäder. Det enklaste sättet att ordna golvet är att beställa färdiga plattor på fabriken och montera dem med en kran. Om det finns svårigheter med tekniken kan du självständigt behärska systemet med att lägga och hälla RC-konstruktioner. Studien av installationsanvisningarna och beräkningen av plattan bidrar till att medvetet styra byggprocessen.

Den horisontella stödstrukturen fungerar som en höjddelare. Ena sidan av plattan fungerar som ett golv för övervåningen. Den andra sidan är taket för det nedre rummet.

Klassificering av överlappning som produceras enligt deras syfte.

 • Loft - separera takytan från lokalerna.
 • Interfloor - bryta byggnaden till nivåer.
 • Bottenvåning - avgränsar de nedre våningarna och källaren.

Enligt tillverkningstekniken är överlappning uppdelad i flera typer:

 • monolitiska - betongplattor med förstärkning från stålstång, gjutes på installationsplatsen;
 • prefabricerade - fabriksbyggda konstruktioner, monterade från separata element;
 • förmonterad monolitisk - bestå av ihåliga block och lätta metallbalkar.

Förstärkning av fundament och mellanliggande plattor är lämpligt att utföra i hus byggda av tegelstenar eller cellbetongblock.

Fördelarna med förstärkning av monolitisk överlappning:

 • Detta är ett utmärkt sätt ut ur situationen med ett icke-standardhusprojekt. Inte bara bärande väggar, utan även dekorativa kolonner kan fungera som ett stöd för plattorna.
 • Påfyllning av överlappning på plats möjliggör byggandet av golvet i vilken konfiguration och storlek som helst.
 • Enhetslayouten för monolitiska plattor används i det fall då det är omöjligt att locka specialutrustning.
 • På grund av den styva botten är strukturerna släta utan synliga ytböjningar.
 • Golvplattans höga hållfasthet ger motstånd mot mekanisk belastning, kraftspänning och höga temperaturer.
 • Strukturer med längdriktning och tvärgående prestanda, förstärkt med förstärkning, skyddar på ett tillförlitligt sätt vinden och vindytan från förkylningen.
 • Eldbeständighet av armerad betong är dubbelt så hög som trägolv.

Nackdelar med plattförstärkning:

 • Komplexiteten och varaktigheten av processen.
 • Att kasta betong behöver ett team av tre personer.
 • Till dess att monoliten når slutlig hårdhet, behöver den konstant vård och kontroll.
 • Arbetet kräver specialutrustning och mekaniska anordningar.
 • Betongarmeringsarbeten är dubbelt så dyra som träkonstruktioner.

Spisarhandbok

Förstärkning utförs med hjälp av en metallram. Konstruktionen är ett stålstativ av staplar med ett tvärsnitt av 8-14 mm.

Korrekt beräkning av plattförstärkning ger många fördelar vid drift och drift:

 • Det färdiga golvet har en hög bärkraft.
 • Valet av optimala parametrar för förstärkning, monolittjocklek, betongkvalitet och mängden morter underlättas.
 • Beräkningen visar hur mycket arbete som krävs och kostnaden för det.
 • Den monolitiska plattans livslängd, tillverkad i enlighet med förstärkningsplanen, har inga gränser.

I slutändan sparar de beräknade siffrorna tid och pengar hos hyresvärden. Professionell beräkning bör utföras av specialister. De använder korrekta uppgifter och tar hänsyn till alla nyanser av konstruktion. Kunderna behöver veta de allmänna reglerna för konstruktion och förstärkning av betong.

Plattjockleken ska vara 1/30 av bredden på det spann som ska täckas. På ett avstånd av 6 meter hälls monoliten med ett lager av 150-200 mm. Om spännbredden överstiger 6 m, är plattan förstärkt med ytterligare stödbalkar - bultar. I detta fall utförs förstärkningen med två lager av gallret och betongens tjocklek ökas.

När du utarbetar en arbetsplan, var noga med att ta hänsyn till greppets storlek. Detta är namnet på den del av golvplattan som vilar på väggarna. För tegelbyggnader är storleken 15-20 cm, för väggar gjorda av gassilikat eller skumbetongblock, greppstorleken ökas till 25-30 cm. Armeringsstängerna skärs så att de inte är mindre än 25 cm fyllda med betong från slutet.

Golvförstärkning instruktioner

Trycket på den monolitiska plattan går vertikalt ner och fördelas jämnt över hela området. Det visar sig att den övre delen av förstärkningsburet antar den kompressiva belastningen och den nedre delen - dragbelastningen. Stängerna läggs i formen och är förbundna med varandra med en böjlig tråd eller kopplad av en svets. För det nedre nätet, använd tjocka stålstänger. Det övre lagret består av stavar med mindre diameter.

I en plåt med en tjocklek på 180-200 mm mellan galleren bibehålls ett avstånd på 100-125 mm. För att göra detta, använd klämmor, som är gjorda av skrotstål. De långa stavarna är böjda i form av bokstaven "L" och ordnas i 1 m steg. I områden som kräver förstärkning av plattan reduceras avståndet till 40 cm. Vanligtvis är detta mittpunkten, anslutningspunkterna med stöden och punkterna för maximal belastning.

Under bottenruten häll ett betonglag i 25-35 mm. För att motstå denna storlek sprider under förstärkningsenheterna jämnt spridda plastunderlägg, som säljs i hårdvaruaffärer. De kan bytas ut med träblock, bultade på underlaget med förskjutande skruvar. Armeringsburens övre galler fylls med samma skikt som nedan.

Guide till förstärkning av den monolitiska plattan

Byggteknik består av flera operationer som måste utföras i en viss ordning.

Den avtagbara formen är gjord av brädor, plywoodskivor och stålkanaler. Under monteringen montera teleskophållare på stabila och hållbara stativ. Antalet rekvisita måste säkert hålla lådan och förhindra böjning under vikten av lösningen.

Med en tjocklek av 200 mm är vikten av en kvadratmeter betong 300-500 kg. Istället för glidställen kan du använda trästänger eller rundvirke med en sektion på 100 × 100 mm. De är ordnade i 1,2-1,5 m steg. Längdsbalkar läggs ut på stativ och lyfts till en förutbestämd höjd. Montera sedan korset, på vilket skruvarna fixar laminerad plywood. Den rekommenderade tjockleken är 18-20 mm.

Den laminerade ytan kan ersättas med vanlig plywood, målade med oljemaling. En annan basvariant är plana plattor täckta med plastfolie. Betong håller inte fast vid glidytan, därför är golvplattans undersida helt jämn och jämn.

Stålstänger läggs och stickas enligt armeringssystemets konstruktion. Den optimala cellstorleken är 150 × 150 eller 200 × 200 mm. Vi måste sträva efter att säkerställa att de längsgående delarna av gallret var fasta. Om längden på staplarna inte räcker, läggs ytterligare stavar över med en stor överlappning. Fogarna placeras i ett rutmönster. En sådan förstärkning ger tillräcklig styrka och styvhet hos plattan.

Det rekommenderas att använda en konkret blandning av fabriksproduktion. Därefter hålls proportionerna av komponenter noggrant, tillsatser tillsätts till kompositionen, vilket förbättrar driftsegenskaperna. Betong passerar kvalitetskontroll och levereras till byggarbetsplatsen i en mängd som är tillräcklig för en engångshällning.

Med hjälp av en konkret pump läggs lösningen omedelbart över hela området av plattan. Den djupa konstruktionens vibrator komprimerar betongen väl och fördelar det jämnt i form. Samtidigt avlägsnas luftbubblor. Vid slutet av hällen jämnas ytan med en speciell trowel på ett långt handtag och ströms med ett tunt lager av torr cement.

Den optimala omgivande temperaturen under golvets betong bör inte ligga under + 5 ° C. I stark kyla fryser fukten inuti lösningen och bryter monoliten. Sprickor försvagar plattans styrka och minskar dess livslängd. Med gynnsamma temperaturförhållanden uppstår den fullständiga härdningen av förstärkt golv i en månad. För att förhindra snabb avdunstning av fukt, fuktas de första 3-4 dagarna regelbundet med vatten. På sommaren, dessutom täckt med folie.

Förstärkande monolitiska plattor gör det själv

Mottagning av förstärkning är allestädes närvarande på nästan alla byggnadsområden. Med sin användning gör de steg för trappor, en veranda av betong, monolitiska plattor för golv. Kärnan i förstärkning ligger i den organiska kombinationen av olika material i en enda helhet. Till exempel förstärkning och betong. Betong har i sin natur mycket hög hållfasthet, men samtidigt är det för bräckligt i paus. Metallen som ingår i förstärkningen är elastisk. Därför skapar kombinationen av dessa två material en slags synergi, det vill säga egenskaperna hos armerad betong är mycket bättre och mer användbar än egenskaperna hos betong eller metall separat. Förstärkt betong kan tåla sådana vibrationer och vibrationer som vanlig betong aldrig tolererar. I grunden spelar förstärkning rollen som ett visst skelett för betongprodukter, för utan det skulle det bara smula i bitar vid den första belastningen.

Vad du behöver veta om förstärkning av golv

För genomförandet av förstärkningen av betonganvändande armeringsstål. Tjockleken varierar från 8 till 14 mm med en plåttjocklek på upp till 150 mm. Vid köp av färdiga golvplattor är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att de tillverkas i fabriker solid, ribbed och ihålig. Särskilt populär är det sista alternativet. Detta beror på att plåtarna i betongmonoliten har en relativt låg vikt, utmärkt isoleringsförmåga, dålig ljudabsorption och även motståndskraftig deformation.

Producera golvplattor av tunga betongkvaliteter. Deras standardstorlekar kännetecknas av tre storlekar: längd - 4, 5 eller 6 m, tjocklek - 140, 180 eller 220 mm, tillåten last - 150, 190 eller 230 kg / m2.

Det bör förstås att de inköpta plattorna vid läggning alltid bildar leder, som kan trängas, vilket negativt påverkar jämnheten hos den yta som bildas av dem. Om du förstärker den monolitiska plattan med egna händer, får vi en jämn och jämn yta utan fogar.

Vilka är förstärkningsmöjligheterna?

Användningen av strukturer gjord av armerad betong gör det möjligt att inte bara värma byggnaden utan också att påskynda byggnadsprocessen i stor utsträckning. Den relativt små massan av plåtar med förstärkning minskar belastningen på fundamentet. Konstruktionen i sig är ganska hållbar och klarar inte bara lång och betydande stress, men även de allvarliga effekterna av eld. I händelse av eld håller armerade betonggolvsplattor byggnaden i en timme, medan träet faller efter 25 minuter.

Användningen av monolitiska plattor med förstärkning gör det möjligt att bygga byggnader och strukturer med någon grad av komplexitet. Med hjälp av dem är det ganska enkelt att rätta rummets geometriska egenskaper, samt att skapa vanliga överlappningar, både i storlek och form. Eftersom stöden för sådana plattor inte bara är väggarna i byggnaden, men också olika bågar med kolonner, ökar planeringsmöjligheterna avsevärt.

Hur kan man göra en monolitisk platta med egna händer

I konstruktionen kan litteraturen finnas en mycket enkel formel, med vilken det är lätt att beräkna tjockleken på överlappningen. Ta längden på spännvidden och dela den med 30. Det erhållna resultatet är den optimala tjockleken på framtida plattan. Det klassiska systemet med förstärkningsplåtar innefattar placering av arbetsstänger i de övre och nedre delarna av plattan. Detta omfördelar belastningen av all förstärkning och stopp från stången. Med en tjocklek på mindre än 80 mm är det tillräckligt att använda inte en förstärkande bar, men ett trådnät. Bara behöver göra det så att det är inne i monoliten. För att göra detta höjs gallret 2,3 cm över ytan som ska hällas.

Armeringsstången är sammankopplad med tråd eller fastsatt genom svetsning. Den första metoden är snabbare och bekvämare. För bindning använd en speciell krok, som kan tillverkas oberoende, men kan köpas i butiken. I det fall där plattan tar en tjocklek på ca 150 mm eller mer, måste du göra två lager av förstärkning. Lager är gjorda över varandra, bindande mellan varandra med hoppare. Storleken på de resulterande cellerna bör variera från 150 till 200 mm. För normal styrka med oberoende produktion av golvplattan är det värt att använda en stav med samma tvärsnitt. För att öka styrkan ytterligare, kan förstärkningen bindas med stavar från 40 till 150 mm långa till huvudstrukturen.

Fördelningen av belastningen på hela strukturen sker på ett sådant sätt att dess huvudandel faller på det undre lagret av förstärkning. I det här fallet är toppskiktet utsatt för komprimerande effekter som betong. Förstärkning görs genom att hälla betong i formen över hela takytan.

Generellt är hela processen med att skapa en betongplatta uppdelad i tre komponenter: installation av formning, förstärkning och hällning av betong. Tänk på dem alla.

Formwork skapande

Formen för gjutning av monolitisk överlappning liknar ett horisontellt "däck" av speciell fuktresistent plywood, som är 18-25 mm tjock eller av en 40 mm tjock, tätt skärd kartong. Montera den på en pålitlig bärbalk från en trästång (80-100x100 mm), placerad horisontellt.

Horisontella stångbalkar stöds av starka vertikala stolpar, vilka är antingen färdiga, speciala (teleskopiska) eller framställda oberoende av massivt 100x100 mm timmer, rundvirke med en diameter av 80-100 mm, såväl som starka metallrör eller en kanalstång.

För att bestämma behovet av material för konstruktionen av formen måste du beräkna hela golvets yta och dess tjocklek. Den senare är från 10 till 20 cm, beroende på hur bred spänningen är och belastningen planeras för framtida drift. Styrkans styrka bör vara sådan att den utan den minsta deformationen kan klara betongens och armeringsvikten som kommer att inbäddas i den. Med en golvtjocklek på 20 cm är vikten på den resulterande plattan ungefär 500 kg per m2. Formningsytan är bäst gjord av vanlig eller laminerad 20 mm plywood. När du använder plywood med laminerad beläggning får du ett perfekt jämnt tak som inte kräver mycket efterbehandling. Höjden på installationsformen bestäms med hjälp av en nivå eller konstruktionsnivå. För att göra detta, slå av en horisontell linje, som måste motsvara höjden av framtida överlappning, längs omkretsen av hela spänningen.

Vid användning av teleskophållare installeras de främst längs kanterna, med hjälp av stativ och uniformer (kronor). På stolparna monteras balkar i längdriktningen på ett avstånd av 2 m. Endast efter det kan mellanliggande balkar installeras. Det är inte nödvändigt att göra stativ för allt. Vanligtvis räcker det med att leverera denna struktur med 30-40% rack. Avståndet mellan mellanstöden är gjort på grundval av takets kraft och tjockleken på själva ställen. Beräknat på ett rack med en belastning på 900-100 kg, får inte mer än 1 m2 formning tilldelas.

Om beslut fattas om att använda hemmagjorda ställen, bör längden motsvara installationshöjden på längdbalkarnas nedre del. Montera hemmagjorda ställen i steg om 1 m på en fast bas eller tjocka trimplattor med tillräckligt med utrymme. De längsgående skikten placeras tvärgående på ett avstånd av 0,5 m från varandra, och ovanpå är de placerade skivor av tjock plywood. Den övre ytan av denna struktur måste vara strikt horisontell och uppfylla en förutbestämd nivå.

När du använder skivbräda för den övre delen av formen måste de vara snäva och en tät polyetenfilm eller takmaterial placeras ovanpå dem. En fälg med jämn höjd, som motsvarar tjockleken på plåten, är monterad längs hela planken av plankformningen. Vid hörnen måste det vara säkert anslutet.

Hur man självständigt förstärker betongplattan

Stålförstärkningsklass A3 tillverkas genom varmvalsning. Den kan vara från 8 till 14 mm i diameter med en jämn eller ribbig yta. Den passar bäst för självständigt skapande av monolitiska förstärkta golv. Det första gallret är monterat längst ner på den avsedda plattan, och den andra respektive på toppen. Formeringen bör ställas in så att båda galleren ligger inuti monoliten på plattan. Avståndet från det övre gallret till ytan ska vara minst 2 cm. Förstärkningen ska vara bunden med en bindningstråd till gallret och bilda celler med sidor på 200 eller 150 mm. Idag finns det speciella maskiner för stickning, men du kan göra det med en vanlig handkrok.

Användningen av en svetsmaskin är endast lämplig när du kan kontrollera den, eftersom oregelbundna åtgärder kan leda till gallring av stängerna i svetsytorna, vilket nödvändigtvis leder till förstöring. Det bör inte finnas några luckor längs hela längden på gallret. Om längden på staplarna är otillräckliga bör de ökas med en överlappning på minst 50 cm. Samtidigt ska alla leder placeras i ett rutmönster. På alla kanter av nätet är anslutna i U-formade former. Det är nödvändigt att böja stavar endast under akut behov utan uppvärmning. Den glödande metallen bryter sin inre struktur, vilket kan leda till en fraktur av stången. På de ställen där ytterligare belastningar antas, förstärks de i ett speciellt läge med ytterligare stavar. När du förstärker bör du ta hänsyn till de platser där ingenjörskommunikation kommer att äga rum. Om det är möjligt, är det bättre att lämna hål i dem genast genom att sätta in en rörlängd. Särskilt kräver att hela stödytan på väggarna och kolonnerna stärks. I det senare fallet måste vinsten vara voluminös.

Hälla betongblandning

När hela rebar nätet är anslutet, kan du börja fylla den. För detta är det bäst att använda en betongpump. Om arbetets omfattning inte är så stor är det helt möjligt att klara sig utan det. I det här fallet behöver du minst två assistenter som ska kneda betongen i betongblandaren och lyfta den till dig för att hälla. I processen att fylla formen med en betonglösning måste blandningen periodiseras. Bäst av allt är en speciell konstruktion vibrator lämplig för detta, men i avsaknad av en, är det möjligt att helt enkelt rytmiskt trycka hammaren på gången på formen eller de öppna delarna av det förstärkande nätet.

I processen med stelning sker en avsevärd krympning av betong, som med en accelererad torkningsprocess kan leda till förekomsten av mikrosprickor. I det avseendet, i flera dagar, måste översvämningsugnen vattnas med vatten, speciellt i värmen. Du måste emellertid veta att vatten ska sprutas med en slang med sprinkler eller en vattenburk, eftersom en direktstråle kan skada betongytan som ännu inte har ställts in. Ibland, för att undvika sprickor, placeras ett speciellt polymernät under det nedersta skiktet, och resten av strukturen är redan byggd ovanpå den. I andra fall används polymernätet som huvudförstärkningselementet. Detta är gjort där det är omöjligt att bygga förstärkning från stavar och jämn tråd.

Full härdning av betong kommer att inträffa snarare än i 3 - 4 veckor. Fram till den här tiden är det inte nödvändigt att utföra något arbete vid anläggningen och demontera formen. Efter denna period demonteras formen och en betonggolvskiva erhålls, vilket är takhöjden för rummen under den. Även kurviga överlappningar av vilken konfiguration som helst kan skapas på detta sätt.

När du bygger ditt eget hus eller stuga, är det möjligt att skapa egna betonggolvsplattor med inredning. Denna konstruktion är mycket säkrare och mer hållbar än trä, men den bör byggas endast på fast betong eller tegelväggar. Användningen av lätta betongblock eller trä som väggmaterial eliminerar denna möjlighet, eftersom sådana väggar inte kan tåla vikten av armerade betonggolv.

Kompetent förstärkning av monolitiska armerade betongplattor

Förstärkning av en monolitisk platta är en komplex och krävande uppgift. Strukturelementet uppfattar svåra böjningsbelastningar som betong inte kan klara av. Därför monteras förstärkningskorgar vid hällning, vilket förstärker plattan och tillåter inte att den kollapsar under belastning.

Hur förstärker du strukturen? När du utför en uppgift måste du följa några regler. Vid byggandet av ett privat hus utvecklar de vanligtvis inte ett detaljerat arbetsförslag och gör inte komplicerade beräkningar. På grund av låga belastningar anser jag att det räcker med att uppfylla minimikraven, vilka presenteras i regeldokument. Också erfarna byggare kan lägga ankaret efter exemplet på redan gjorda föremål.

Plattan i byggnaden kan vara av två typer:

I det allmänna fallet har förstärkningen av golvplattan och grundplattan inga kritiska skillnader. Men det är viktigt att veta att i det första fallet kommer stavar med större diameter att krävas. Detta beror på det faktum att det finns en elastisk grund under grundelementet - jorden, som tar på sig några av belastningarna. Men systemet med förstärkningsplattor innebär inte ytterligare förstärkning.

Foundation Plate Reinforcement

Förstärkningen i stiftelsen är i detta fall ojämn. Det är nödvändigt att stärka strukturen i de största sprickorna. Om elementets tjocklek inte överstiger 150 mm utförs förstärkning för en monolitisk källarplatta med ett enda nät. Detta händer under konstruktionen av små konstruktioner. Även tunna plattor används under veranda.

För en bostadsbyggnad är tjockleken på grunden vanligtvis 200-300 mm. Det exakta värdet beror på markens egenskaper och byggets massa. I detta fall staplas förstärkningsnätet i två lager över varandra. Vid montering av ramar är det nödvändigt att observera ett skyddsskikt av betong. Det hjälper till att förhindra metallkorrosion. Vid byggande av fundamentet antas skyddskiktets värde vara 40 mm.

Förstärkningens diameter

Innan du stärker förstärkningen till stiftelsen måste du välja dess tvärsnitt. Arbetsstängerna i plattan är placerade vinkelrätt i båda riktningarna. För att ansluta de övre och nedre raderna med vertikala klämmor. Den totala tvärsektionen av alla stavar i en riktning ska vara minst 0,3% av plattans tvärsnittsarea i samma riktning.

Om stiftelsens sida inte överstiger 3 m, ställs arbetsstängens minsta tillåtna diameter lika med 10 mm. I alla övriga fall är det 12 mm. Max tillåten tvärsnitt - 40 mm. I praktiken används stavar från 12 till 16 mm oftast.

Innan du köper material rekommenderas att du beräknar vikten av den nödvändiga förstärkningen för varje diameter. Ca 5% läggs till det värde som erhållits för oregistrerade utgifter.

Placering av metall i grundbredd

Förstärkningssystemen av den monolitiska plattan i källaren över huvudbredden föreslår konstanta celldimensioner. Stavens stav antas vara densamma oavsett placeringen i plattan och riktningen. Vanligtvis ligger det inom intervallet 200-400 mm. Ju tyngre byggnaden desto oftare förstärker de monolitiska plattan. För ett tegelhus är det rekommenderat att tilldela ett avstånd på 200 mm, för en trä eller en ram kan du ta en större tonhöjd. Det är viktigt att komma ihåg att avståndet mellan parallella stavar inte kan överstiga stiftelsens tjocklek mer än en och en halv gång.

Vanligtvis används samma element för både övre och undre förstärkning. Men om det finns ett behov av att lägga stavar med olika diametrar, så är de som har ett större tvärsnitt lagda nedanifrån. Denna förstärkning basplatta kan du stärka strukturen längst ner. Det är där att de största bockningskrafterna uppstår.

De viktigaste förstärkningselementen

Från ändarna av parningens förstärkning för grunden ingår läggning av U-formade stavar. De är nödvändiga för att binda de övre och nedre delarna av förstärkningen i ett system. De förhindrar också förstörelse av strukturer på grund av moment.

Burstzoner

Den bundna ramen ska ta hänsyn till de platser där böjningen känns mest. I ett bostadshus är stanszonerna områden där väggarna stöds. Placering av metall i detta område sker med ett mindre steg. Det betyder att fler stavar kommer att behövas.

Till exempel, om en höjd på 200 mm används för huvudkällarens bredd, rekommenderas att sänka detta värde till 100 mm för stanszoner.
Om det behövs kan ramens ram associeras med ramen för den monolitiska källarväggen. För att göra detta, vid stiftelsen av byggandet av stiftelsen ingår frisättning av metallstavar.

Förstärkning av monolitisk golvplatta

Beräkningen av förstärkning för golvplattor i privat konstruktion utförs sällan. Detta är ett ganska komplicerat förfarande som inte alla ingenjörer kan utföra. För att förstärka plattan måste du ta hänsyn till dess design. Det är av följande typer:

Det senare alternativet rekommenderas när du arbetar självständigt. I det här fallet är det inte nödvändigt att installera formwork. Dessutom ökar kapaciteten hos konstruktionen genom användning av metallplåt. Den lägsta sannolikheten för fel uppnås vid tillverkning av överlappning på professionell ark. Det är värt att notera att det är en av varianterna av den ribbade plattan.

Överlappning med revben kan vara problematisk för en icke-professionell. Men det här alternativet kan avsevärt minska förbrukningen av betong. Designen innebär i detta fall förekomst av förstärkta kanter och områden mellan dem.

Ett annat alternativ är att göra en kontinuerlig plåt. I detta fall är förstärkning och teknik liknar processen för tillverkning av en plattform. Huvudskillnaden är klassen betong som används. För monolitisk överlappning kan den inte vara lägre än B25.

Det är värt att överväga flera alternativ för förstärkning.

Professionellt ark överlappar varandra

I det här fallet rekommenderas att du tar ett profilerat blad av märket H-60 ​​eller H-75. De har en bra bärkraft. Materialet är monterat så att de vid gjutning av formade kanter vänd nedåt. Därefter är en monolitisk golvplatta utformad, förstärkningen består av två delar:

 • arbetsstänger i revbenen;
 • mesh på toppen.
Förstärkning av golvplattor med professionellt ark

Det vanligaste alternativet är att installera en stång med en diameter på 12 eller 14 mm i revbenen. För montering av stavar lämpliga plastinventarieklämmor. Om det är nödvändigt att blockera en stor spänn, kan en ram med två stavar installeras i ribban, vilka är sammankopplade med en vertikal krage.

I den övre delen av plattan läggs det krympbara nätet vanligtvis. För tillverkning med element med diameter 5 mm. Celldimensioner tas 100x100 mm.

Massiv tallrik

Överlappningens tjocklek antas ofta vara 200 mm. Förstärkningsburet omfattar i detta fall två nät som ligger ovanför varandra. Sådana galler måste anslutas från stavar med en diameter av 10 mm. I mitten av spännvidden installeras ytterligare förstärkningsstänger längst ner. Längden av ett sådant element är 400 mm eller mer. Platsen för de extra stavarna är densamma som de viktigaste sträckorna.

På stödområdet är det också nödvändigt att tillhandahålla ytterligare förstärkning. Men ha det på toppen. Också på ändarna av plattan behöver U-formade klämmor, samma som i basplattan.

Ett exempel på armeringsplattor

Beräkningen av förstärkning av golvplattan efter vikt för varje diameter bör ske innan du köper materialet. Detta kommer att undvika kostnadsöverskridanden. Till den resulterande siffran läggs marginalen för oreglerade utgifter, cirka 5%.

Stickning förstärkning monolitisk platta

För att ansluta elementen i ramen bland dem användes på två sätt: svetsning och bindning. Det är bättre att sticka förstärkning för en monolitisk platta, eftersom svetsning under förhållandena på en byggplats kan leda till en försvagning av strukturen.

Annealed tråd med en diameter på 1 till 1,4 mm används för arbete. Längden på ämnena är vanligen lika med 20 cm. Det finns två typer av verktyg för stickning av ramar:

Det andra alternativet kommer att påskynda processen avsevärt, minskar komplexiteten. Men för att bygga ett hus med egna händer, fick en krok mycket popularitet. För att utföra uppgiften rekommenderas att du förbereder en särskild mall i förväg enligt arbetsbänkstypen. En träplatta med en bredd på 30 till 50 mm och en längd på upp till 3 m används som ett ämne. Hål och spår är gjorda på den, vilket motsvarar den nödvändiga placeringen av armeringsstavar.

Förstärkningsregler för monolitiska golvplattor

Förbättring och utveckling av sfären av enskild konstruktion leder till framväxten av nya material och metoder för deras användning på byggarbetsplatsen. En av dessa innovationer är den oberoende förstärkningen och gjutningen av monolitiska plattor för golv i ett hus.

Golvplattor är en av de vanligaste armerade betongprodukterna i konstruktion.

Förstärkningen av den monolitiska plattan måste utföras strängt enligt tekniken. Eftersom det undre lageret av förstärkning bär huvudbelastningen, kommer plattan inte att motstå den om förstärkningen är felaktig.

Arbetsbelastningen på den färdiga monolitiska plattan för överlappning riktas från topp till botten. Från applikationspunkten fördelas det jämnt över plattan. Utan korrekt förstärkning kommer en sådan tallrik inte att motstå belastningarna. Huvudbelastningen faller på det undre lagret av förstärkning. Han arbetar med stretching, därför måste han ha en särskild styrka. Samtidigt upplever övre delen av plattan komprimering, vilken betongen håller sig bra utan förstärkning.

Monolitiska betonggolv, deras förstärkningsburk, med en stark önskan att göra egna händer. Men det kommer att ta mycket tid och ansträngning. Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att göra en exakt beräkning av produktionen av ett monolitiskt golv Specialister gör denna beräkning på en dator med en speciell programvaruanslutning.

Överlappsberäkning

Den rätta beräkningen av en monolitisk plåt för överlappning och dess förstärkning har flera fördelar:

 • Taket på den monolitiska plattan har hög bärkraft.
 • exakt beräkning ger det bästa valet av förstärkning, plåt tjocklek, kvalitet och mängd betong. Allt detta tillsammans ger dig möjlighet att spara pengar och tid.
 • professionell beräkning gör det möjligt att inte bara använda väggarna utan även kolumnerna som ligger inuti rummet som stöd för monolitiskt tak.
 • Beräkningen ger alla nödvändiga arbetsvolymer och kostnader.
 • det är möjligt att beräkna plåten av icke-standard geometrisk form;
 • Takets livslängd, byggd i strikt överensstämmelse med beräkningarna av förstärkning, är nästan obegränsat.

Allmänna regler

Förstärkningen måste ske i två lager. För att ansluta stavarna till ett nät behöver du 1,5 mm stickad tråd.

Utför en professionell matematisk beräkning av krafterna är inte för alla. Men det finns allmänna regler för konstruktion och förstärkning av improviserade monolitiska golv. Enligt dessa regler måste platttjockleken vara lika med 1/30 av längden på spänningen som ska täckas. Till exempel: med en längd på 600 cm kommer tjockleken på den färdiga monolitiska plattan att vara lika med 20 cm. Att öka tjockleken leder endast till kostnadsöverskridningar av dyr betong. Om längden på de överlappade öppningarna inte överstiger 7 meter, kan du tillgodose standardversionen av beräkningen. Enligt denna beräkning bör den monolitiska plattan förstärkas med två lager av förstärkning. Båda skikten är gjorda av förstärkningsstänger A-500C. De har en diameter på 10 mm. Stavarna staplas i steg om cirka 150-200 mm. Anslutningen av stavarna till ett galler med en sida på en kvadrat på 150-200 mm utförs genom att man mjuka trådar har en diameter på ca 1,2-3,0 mm. Det är möjligt att förstärka plattan med användning av en svetsad standardmask som är kommersiellt tillgänglig.

Vid bestämning av storleken på en monolitisk struktur bör hänsyn tas till mängden fångst. Det här är den del av plattan som vilar på väggen. Om väggarna är tegel, ska greppets storlek vara 15 cm eller lite mer. För väggar av luftbetong är detta värde 25 centimeter eller mer. Armeringsstavarna är skurna så att deras ändar är täckta med ett betonglager av minst 25 mm tjockt.

Efter bindning av armeringsnätet är det nödvändigt att sprida dem ordentligt längs höjden. Med en monolitisk tjocklek på 180 till 200 mm kan spännlängden vara upp till 6 meter. I sådana plattor är avståndet mellan det övre och nedre armeringsnätet från 105 till 125 mm. För att upprätthålla detta avstånd är en slags hållare gjorda av 10 mm tjock spärr. De övre och nedre horisontella delarna av klämmorna är gjorda ca 350 mm långa. Höjden på de vertikala elementen är 105-125 mm. Dessa spärrar kan böjas med hjälp av en hemlagad enhet. Färdiga spärrar monteras mellan övre och nedre armeringsnätet med en höjd på cirka en meter. I zonen av plattstödet på väggen reduceras detta avstånd till 400 mm.

För utspädning av förstärkande maskor i höjd används klämmor, som installeras i ett rutmönster i steg om 1 m.

Den enklaste beräkningen visar att med korrekt förstärkning per kvadrat. m av monolitisk betongplattjocklek på 20 cm kräver cirka 1 kubikmeter. m av betong M200 och högre (bättre M350), 36 kg armering A-500C, med en diameter av 10 mm.

Under det nedre nätet för förstärkning av den monolitiska strukturen borde ett betonglager vara ca 25-30 mm eller något mer. Samma förstärkningskikt är täckt med samma lager. För att överensstämma med denna storlek under skärningspunkten hos de nedre förstärkningsstängerna är substituerade plastklämmor i steg om ca 1 meter. Dessa klämmor säljs i butiksbyggnadsmaterial. De kan bytas ut med träblock, naglas eller skruvas med självgängande skruvar till formen. Om de inte är fasta på så sätt kan de flyta när formen fylls med betong. Det här är allmänna regler. Men en exakt beräkning kan endast utföras av en professionell.

Formning konstruktion

För tillverkning av monolitiska plattor måste montering monteras. Den är gjord av trä. Under formen monteras speciella teleskophållare på starka stativ. Racks ska vara ordentligt fastsatta. Antalet av dem ska vara sådant att formen inte böjer sig under betongens vikt. Dess vikt når 300-500 kg per kvadrat. m med en tjocklek av 200 mm. Racks är vanligtvis placerade varje 120-150 cm. I avsaknad av speciella ställen kan de bytas ut med rack på 100x100 mm bar med en sektion eller rund timmer av samma diameter.

Formningen bör vara strikt horisontellt och inte ha luckor mellan styrelserna.

Undersidan av formen är ett lager av arklaminatmaterial. Laminerad plywood är lämplig för detta. Matematisk beräkning rekommenderar att du använder ark med en tjocklek på 18-20 eller mer millimeter. Betong håller inte fast vid den laminerade ytan. Du kan också använda enkel tjock plywood, målade med oljemålning. Betong klibbar inte heller det. Sådant material möjliggör en helt jämn och jämn bottenyta av golvplattan. I enklaste form kan vanliga bearbetade brädor användas. Tjockleken bör vara 50 mm. Till stolparna är plywood eller brädor fastsatta med skruvar.

Det är viktigt att kontrollera den absoluta horisontella formen med hjälp av en nivå eller andra tillgängliga medel. Det bör inte finnas några luckor mellan plywoodskivor eller brädor. Det är möjligt att täcka formen med plastfolie ovanifrån så att den flytande betongen inte läcker ner. Filmen tillåter inte heller att fukt från betongmassan absorberas i formen av formen. Förlust av fukt minskar betongens hållfasthet. Carelessly monterad formning kommer att leda till ojämnhet av den nedre ytan av den monolitiska plattan och till ytterligare svårigheter i de slutliga ytbehandlingarna.

Botten av den framtida plattan består av ett lager av betong för isolering av armering med en tjocklek av ca 20 mm. Det förstärkande nätet placeras på det genom stöden. Hela strukturen hälls med M200 betong eller högre.

Med en bredd på överlappande spänner på mer än 8 meter förstärks överlappen med höghållfasta rep. Om den monolitiska plattan samtidigt vilar på kolonnerna, är ytterligare förstärkning monterad på stödområdena. Däck görs på hela längden av plattan.

Betongförstärkning

Så att vid härdning av betongen inte spricker, måste den fuktas med vatten under den första veckan.

Betong läggs på hela golvområdet samtidigt. Betongblandning är bättre att använda industriell matlagning, som levereras av specialmaskiner-mixare i rätt mängd. Sådan betong är bättre än hemlagad. Den passerar kvalitetskontroll, den består av speciella tillsatser för att förbättra egenskaperna.

Den lätta betongen bör vara väl vibrerad. Bäst av allt med denna uppgift kommer den djupa konstruktionens vibrator att klara sig. Den kan tas i hyresavdelningen för en byggnadsmaterialaffär. Vibratorn komprimerar betongmassan, fördröjer luft och överskott av vatten från den. När allt betong har legat helt, släpas ytan av den framtida plattan ut med en speciell broffel med ett långt handtag. Du kan spruta ytan med ett tunt lager av torr cement.

Ordning av förstärkningselement: stödbeslag betong; krona; stavar.

Omgivningstemperaturen vid betongläggning bör inte understiga +5 grader Celsius. Vid lägre temperaturer kan fukt inne i betongmassan kristallisera. Detta kommer att leda till sprickbildning av betongen och förlust av dess styrka. Det finns tillsatser som tillåter hällning av betong vid låga temperaturer, men den resulterande produkten kommer att vara av lägre kvalitet.

Konstruktionsstyrkan hos den monolitiska plattan når de rekommenderade temperaturförhållandena efter fyra hela veckor. De första 2-3 dagarna för att undvika sprickor på plattans yta, bör den periodiskt fuktas med vatten. Endast på detta sätt kan du uppnå monolithens nödvändiga styrka. Vid tiden för betonginställningen är det inte nödvändigt att sluta bygga vid anläggningen. Du kan fortsätta bygga väggar eller göra annat arbete.

Bra råd

Och det sista tipset: Om beräkningen av ett monolitiskt betonggolv inte gjordes vid konstruktionstiden är det bättre att vända sig till proffs för det. Du borde inte spara på detta, som ett resultat av sådana besparingar kan du förbli i stor förlust.

Monolitiska betonggolv, gjorda enligt beräkningar av specialister, kommer att garanteras vara av hög kvalitet. De kommer att ha en stor bärkraft. Professionellt genomförd beräkning tillåter dig att köpa rätt mängd förstärkning och betong. Om det finns kolumner i rummet, kommer beräkningen att göra det möjligt att förstärka platsen för stöd av golvplattan på dessa kolumner. Av ögon är det omöjligt att göra.

Förstärkning av en monolitisk golvplatta och beräkningsgrunden

För att skapa en tillförlitlig överlapp är det nödvändigt att förstärka armeringen, vilket ger styrka under böjning av belastningar och jämnt fördelar trycket på fundamentet. Monolitiska golvplattor kommer att vara billigare eftersom de inte kräver närvaro av lyftutrustning på platsen. Du kan göra preliminära beräkningar för små spänner genom att använda formlerna av regleringsdokument.

Beroende på ramkonstruktionens konstruktion monteras trä och armerad betong. Den senare är i sin tur uppdelad i:

 • standardplåtar av armerad betong av olika konstruktioner;
 • monolitisk överlappning.

Fördelen med färdiga förstärkta plattor i professionell produktion enligt kraven i SNiP: mindre vikt på grund av närvaron av håligheter som bildas under gjutning. Genom antal och form av kaminens interna struktur är:

 • flerhålig - med runda längsgående hål;
 • ribbed - komplex ytprofil;
 • ihåliga - smala formade paneler används som insatser.

Klarlackade plattor motiverar användningen av dem i storskalig konstruktion, till exempel vid byggandet av höghus. Men de har sina nackdelar när de lägger:

 • förekomsten av leder
 • användning av lyftutrustning
 • bara passar standardrumsstorlekar;
 • omöjlighet att skapa bildade överlappningar, öppningar för extrakt etc.

Installation av plattor av plattor är dyrt. Det är nödvändigt att betala för transport med särskild bil, lastning och installation av en kran. För att inte orsaka särskild utrustning två gånger är det önskvärt att montera plattorna omedelbart till väggarna från maskinen. Om vi ​​överväger det enskilda byggandet av små stugor och hus, rekommenderar experterna en oberoende produktion av golv. Betong hälls direkt på platsen. Förkonstruerad formkonstruktion och förstärkt nät.

Förstärkt betonggolv görs på samma sätt som färdiga plattor av 2 material:

 • järnstänger;
 • cementmortel.

Betong har hög hårdhet, men det är skört och tål inte deformationer, kollapsar från påverkan. Metallen är mjukare, tolererar belastning mot böjning och vridning. När man kombinerar dessa två material erhålls slitstarka strukturer som har några belastningar.

 • brist på sömmar och leder
 • platt fast yta;
 • förmågan att överlappa någon form och storlek på lokalerna
 • installation och montering av ventiler utförs på plats;
 • armerad betongmonolit stärker strukturen, binder samman väggarna;
 • Det är inte nödvändigt efter installationen att försegla lederna och anpassa övergångarna.
 • lokal stor belastning på golvet är jämnt fördelad på fundamentet;
 • Det är lätt att göra olika öppningar mellan golv för trappan och kommunikationsbrunnarna.

Nackdelarna med förstärkning innefattar stora arbetskostnader för sammansättningen av armeringsnät och en lång process för torkning och härdning av betong.

Beräkningen av överlappsparametrarna bör göras på grundval av kraven i SNiP. Den beräknade storleken på styrkan läggs till 30%, eller snarare multipliceras antalet med en säkerhetsfaktor på 1,3. Beräkningen tar hänsyn till endast bärande väggar och kolonner som står på fundamentet. Skiljeväggar kan inte tjäna som stöd.

En ungefärlig beräkning av tjockleken på överlappningen i förhållande till avståndet mellan väggarna är 1:30 (respektive tjockleken på plattan och längden på spänningen). Ett klassiskt exempel från referensböcker är en rumbredd på 6 meter, det vill säga 6000 mm. Då skulle överlappningen ha en tjocklek av 200 mm.

Om avståndet mellan väggarna är 4 meter, kan man enligt beräkningar montera en 120 mm tallrik. I praktiken är sådan förstärkning av en monolitisk platta endast lämplig för bostadshus, som inte kommer att vara skrymmande möbler. De återstående våningarna (tak), är det önskvärt att göra 150 mm med två rader förstärkt nät. Du kan spara på andra raden genom att ställa stången till 8 mm i steg om 2 gånger mer.

När spänningen är större än 6 m ökar avböjningarna och andra belastningar avsevärt. Alla överlappsdimensioner och ritningar ska göras av specialister. Ungefärliga beräkningar kan inte ta hänsyn till alla nyanser.

Enligt rekommendationen från SNiP i bostadshus bör överlappningen ha 2 rader förstärkande nät. Beroende på den beräknade tjockleken kan den övre raden ha ett mindre förstärkningstvärsnitt och en större maskstorlek. De storlekar som rekommenderas av experter för flygningar på 6 m och 4 m med standardlastning av ett hus visas i tabellen.

Spännstorlek, tjocklek, gallernivå

Bottenstångsdiameter i mm

Toppstångsdiameter i mm

Cellstorlek

6 m, 20 cm, lägre

6 m, 20 cm, topp

Upp till 6 m, 20 cm, topp

4 m, 15 cm, lägre

4 m, 15 cm, topp

Beräkningen utförs på det maximala avståndet mellan väggarna. Ovanför en vånings lokaler passar samma tjocklek av överlappningen, görs beräkningen på rummet med maximal storlek. Uppskattade värden avrundas.

Nätet är gjord av stav - varmvalsad rundad sektion av lågkol stål 3A. Det betyder att metallen har hög plasticitet, det kommer att vara bra att hålla den konkreta överlappen med stora stationära laster och vibrationer från jordbävningar, arbetet med tung maskin, svag jord.

Stångens längd är kanske inte tillräckligt för att skapa en solid överlappning. För att göra detta är dockningsblandning klar. Bilen läggs sida vid sida på ett avstånd av 10 diametrar och binds med tråd. För en stav med en tjocklek av 8 mm är dubbeldelen 80 mm (8 cm). På samma sätt, för rullad F12 - 48 cm gemensam. Dockning av stänger är skiftad, den borde inte vara i en linje.

För anslutningen kan du använda svetsning och lägga sömmen längs. Detta förlorar designens flexibilitet.

Meshstänger är sammankopplade med 1,5-2 mm tråd. Varje korsning är fast tvungen. Avståndet mellan galleren är ca 8 cm. Det är försedd med en 8 mm stång skärd i storlek. Bindning ska ligga vid skärningspunkten på det nedre gallret.

Under den nedre förstärkningen är det nödvändigt att lämna ett gap för att hälla ett betonglag från 2 cm. För att göra detta, montera plastkoniska klämmor på formen med ett intervall på 1 m.

För att ansluta taket med väggar längs omkretsen skapas en kanal - sidaformning. Den installeras vertikalt, fungerar som gränsen för spridningen av betong. Längs det passerar omkretsbandet, förstärkande hörn. Efter att plattan härdats avlägsnas den här rutan, en platt ände kvarstår.

Formeringen installeras på ett avstånd av 2 cm från ändarna och längsgående stänger efter slutförandet av sammansättningen av det förstärkande nätet och säkerställer placeringen av metallen inuti betongen. Dess avskildhet från väggens plan är 15 cm för tegelsten och kvarnblock. Den luftade betongen är mindre hållbar, överlappningen av överlappningen är 20 cm. Detta avstånd på väggen till hällen är täckt med en speciell förening som absorberar vibrationer. Detta skikt ökar byggnaden starkt.

Liknande formering placeras på de ställen där hålen ska förbli. Dessa är främst trappor mellan golv, rörutlopp, ventilationssystem och kommunikationsledningar. De är stängda med ett nät och kommer inte att hällas.

För att rätt takmontering ska rita. På det kan man beräkna förbrukningen av allt material, från tråden för att fastna till mängden cement.

 1. 1. Innan du ritar en ritning är det nödvändigt att mäta alla rum och husets yttre omkrets, om det inte finns något projekt. De är gjorda från väggens axel.
 2. 2. Markera alla öppningar som inte hälls ut.
 3. 3. Konturer av alla lagerväggar och delar av mellanväggar appliceras. Ett detaljerat schema av bandning, nät, härdning med en indikation på tjockleken hos stången, sammanfognings- och inriktningspunkterna är gjord.
 4. 4. Ritningen anger storleken på cellerna och placeringen av den extrema längsgående stången från fyllkanten.
 5. 5. Beräkna profistans dimensioner under plattans nedre plan.

När man skapar ett rutmönster, är antalet celler oftast inte ett heltal. Förstärkning bör flyttas och få samma reducerade cellmängd nära väggarna.

Det återstår att beräkna materialet. Längden på stapeln multiplicerad med deras nummer. För att lägga till det resulterande numret på bekostnad av lederna och öka den resulterande siffran med 2%. Runda upp när du köper på ett stort sätt.

Området överlappar beräknas antalet plasthållare och hur mycket rullat som ska gå på insatsen mellan gallret.

Beräkningen av cementkompositionen baseras på golvets tjocklek och dess yta.

Ankaret på toppen och botten bör täckas med en lösning med en tjocklek på minst 20 mm. När luft kommer in i metallets yta kommer korrosion att bildas och förstörelsen kommer att börja. När man skapar en överlappning som är tjockare än 15 cm, med förstärkning i 2 lager, fördelas mer av lösningen upptill.

Ritningen används också för att beräkna antalet formar, stödjande kolonner och träbalkar för att skapa det nedre stödplanet - en plattform för fyllning av golvet.

Sätt fast stavarnas fixeringar och binda alla korsningar med en tråd till någon utvecklare. För att garantera säkerheten är beräkningar av överlappningar och skapandet av ett projekt hemma bäst för professionella.

Efter alla beräkningar har utförts och ritningen har förberetts, fortsätt till monteringen av formen för hela längden på plattan. För det är brädor med dimensioner på 50x150 mm, barer och plywood oftast används. Korrektheten av konstruktionen av konstruktioner övervakas med hjälp av en nivå eller nivå. Nästa steg är att lägga ned den nedre raden av ventiler enligt projektet. Alla metallramförbindelser utförs på ett förskjutet sätt.

Som ett resultat bör det visa sig att hela utrymmet mellan armeringen och formen fylldes med betong. För detta läggs nätet på stativ och förseglas med stickningstråd.

Under inga omständigheter kan svetsning användas för att binda element.

På det första skiktet passar den andra raden av ventiler. Alla objekt är placerade på ett speciellt stativ.

Nästa steg är att hälla formen, först med en vätska, och sedan med ett tjockare betonglager (oftast M200). Det första skiktet ska likna gräddfil i konsistens, och luftbubblor tas försiktigt bort från det med en spade. För att förhindra sprickning av betong fuktas den med vatten under de första 2-3 dagarna. När hela strukturen härdar (det ska ta minst 30 dagar), avlägsnas formen.

Husbyggande

Det mest använda golvet vid konstruktionen av enskilda låghus är armerade betongprodukter med en ihålig struktur. Men för deras installation krävs lyftutrustning, vilket påverkar den totala kostnaden för arbetet. Dessutom används färdiga plattformar för hus med enkla former.

innehåll:

Vissa utvecklare föredrar att göra sin egen överlappning av armerad betong. Denna metod passar bäst för objekt med oregelbunden geometri. Det gör att du kan flytta bort från standarder och bygga strukturer som är komplexa när det gäller arkitektur.

Golvplåtförstärkning Photo

Fördelar med golvplattans förstärkning

Förstärkt plattform, som görs med hänsyn till de tekniska subtiliteterna, kommer att vara mer än ett dussin år. Vid hällning erhålls även tak (utan sömmar) och samma våningar som inte behöver dyrt och tidskrävande arbete med inredning.

Bland fördelarna hör:

 • vikt. Denna design väger väsentligt lägre jämfört med färdiga betongplattor, men denna faktor påverkar inte dess styrka. Men det gör det möjligt att minska belastningen på fundamentet och använda lättare byggmaterial.
 • styrka. Den fantastiska tandem av material som betong och järn skapar en solid grund. Plattformen används för att överlappa stora och tungt belastade strukturer;
 • tillförlitlighet. Betongkonstruktioner är mycket resistenta mot flerdirektionella belastningar på grund av användningen av förstärkning. De tål belastningar från 500 till 800 kg per kvadratmeter;
 • brandbeständighet. Materialen som används är inte brandfarliga. Den monolitiska kaminen bibehåller inte förbränning och kan stå emot effekterna av öppen eld i lång tid.
 • kostnaden. Kostnaden för överlappning överstiger definitivt inte kostnaden för fabriksprodukten. Slutpriset bestäms av det utrustade området.

Vad är en förstärkningsplatta

 • Användningen av denna teknik ger fler möjligheter när det gäller planering av inredningen. I detta fall är plattformen mycket hållbar. Den tål lätt höga belastningar, är inte föremål för bränning och bidrar inte till utvecklingen av insekter, svampar och andra patogena bakterier.
 • Arbeten utförs enligt vissa regler. Byggmaterial köpas från kända leverantörer, eftersom närvaron av äktenskap är oacceptabelt. Bara genom att följa tekniken kan vi prata om den färdiga plattformens lämpliga designstyrka. Annars kan överlappningen deformeras och leda till förstörelsen av inte bara golvplattan utan även hela byggnaden.
 • Fyllning av golv utförs med avtagbar formning, där arbetsförstärkningen är placerad. Metallstavar är knutna samman genom stickning av tråd eller ansluten av svetsmaskin.
 • Den styva metallramen är placerad så att den är helt försänkt i betongmassan. Således kommer ventilen att ta den maximala belastningen på sig själv, och lösningen kommer i sin tur att förhindra att syre kommer in i kroppen som påverkar metallen negativt.

Vid upprättandet av systemet för förstärkning av plattan beaktas installationen av hjälpförstärkning för att förstärka sektionerna:

 • i mitten av den framtida plattformen;
 • Monolitens kontakt med kolonner, inre väggar, bågar etc.;
 • var är koncentrationen av laster (när man installerar en eldstad, tung utrustning etc.);
 • Takets kontakt med hålen (utgång för trappan till övervåningen, passagen för ventilation eller skorstenar och andra system).

Tips för förstärkning av monolitiska golvplattor

 • Beräkningen av tjockleken på förstärkningens överlappning beror på dess längd. Om avståndet mellan lagerstöden är 5 m, ska tjockleken på betongplattan vara 170 mm. Det innebär att beräkningen använder förhållandet 1/30. Men konstruktioner med en tjocklek mindre än 150 mm får inte användas.

Slab Reinforcement Drawing

 • Med en minimal tjocklek överlappas metallelementen i ett lager. Om denna parameter är större, då två.
 • För murbruk använd betong M200 (inte lägre). Detta varumärke kombinerar bra prestanda och överkomligt pris. Kompressionsstyrkan är 150 kgf / cm.kv.
 • Stålstångarnas diameter varierar från 8 till 14 mm. Med ett tvåskikts arrangemang av metallstavar bör diametern på metallrullen i den nedre raden vara större än den övre. Här kan du använda det fabriksgjorda nätet med celler 150x150 mm eller 200x200 mm.
 • Formeringen är tillverkad av brädor och / eller fuktresistent plywood. Stödena är ordentligt fastsatta, eftersom vikten på gjutstrukturen kan nå 300 kg per kvadratmeter. Som stödelement är det bättre att använda teleskopiska ställdon, så att du kan ställa in önskad höjd med hög noggrannhet. Varje stöd kan klara en last på upp till 2-2,5 kg.

Förstärkningsplattor gör det själv

formsättning

 • Denna design är flyttbar, så det rekommenderas att använda de material som kan användas i framtiden. Kantiga brädor 150x25 mm är lämpliga här. Dock kommer de inte att ge en perfekt platt yta av det framtida taket, eftersom något fel tillåts i tjockleken på detta timmer. Alla oegentligheter kommer att vara lätta att gömma under gipsskiktet, speciellt om du planerar att installera avstängda tak.
 • I de fall det är väsentligt viktigt att ha en plan yta, använder du i stället av laminerad plywood i tjocklek 22 mm. Men en sådan formwork kommer att kosta en anständig mängd. Följande variant kommer att bli mycket mer ekonomisk: samma kantade brädor fungerar som en bas, och plywood med en tjocklek på 8-10 mm läggs över dem.
 • Formwork utrustning med hjälp av brädor (150x50 mm), som är monterade på rummets omkrets. De tvärgående stängerna är monterade med en höjd på 600-800 mm, det är för dem att vertikala stöd eller teleskopstativ installeras strikt enligt nivån.
 • Ovanpå rammen läggs brädorna tätt i storlek 150x25 mm. Det är inte nödvändigt att fixa det till basen eller till varandra, annars när arbetet har slutförts (efter att ha hällt och torkat betongen) kommer stora svårigheter att uppstå vid demontering av formen. Om nödvändigt läggs plywoodskivor ovanpå brädorna.
 • Så att materialet som används för formningen kunde användas för andra ändamål, är konstruktionen täckt med en tät plastfilm. Dukarna är överlappade (inte mindre än 200 mm) endast på grundval av formen utan att nå ändarna. Det är viktigt att undvika materialstopp under arbetet.
 • Om plattan fungerar som golv under taket, är det bättre att lägga brickorna eller cellblocken med en höjd som motsvarar betongskiktets tjocklek istället för sidobord.

Efter att plåten har tillverkats är demonteringen demonterad, inte bruten. I detta sammanhang ska alla fästdon vara placerade på utsidan av strukturen.

rördelar

 • För bildning av plattor för små spänner kan du koppla nätet med egna händer. Det är lämpligt att lägga stavarna i längd utan pauser. Om det finns behov av en plagg, monteras metallelementen med en överlappning på minst en halv meter.
 • Korsningspunkterna för vinkelrätt anordnade stavar är fastsatta med hjälp av en tråd- eller svetsmaskin. Spotsvetsning är relevant vid användning av förstärkning av stor diameter. Vid svetsning blir tunna stavar tunnare vilket leder till en minskning av metallets hållfasthet och följaktligen till en förlust av den färdiga plattans bärkapacitet.
 • För stickning kan du använda en speciell krok. Men vissa färdigheter kommer att krävas här, förutom att vridning från ledningen fortfarande måste vridas. Därför, inom ramen för byggandet av ett privat hus, kan du göra den vanliga tangen.
 • Färdiga metallkort kan väsentligt underlätta processen. Deras läggning utförs med en överlappning - minst 2 celler, det vill säga samma 400 mm erhålls. Utan att misslyckas fixeras de till varandra med hjälp av tråd.
 • Metallramen ska inte ligga direkt på undersidan av formen. Den är installerad på stenar, brutna plattor med en tjocklek av minst 40-50 mm. Om konstruktionstjockleken på en armerad betongplatta är mer än 150 mm, stickas ett annat galler med samma metod. Det andra förstärkningsskiktet bör ligga på ett avstånd från det första, men samtidigt bör överdelen överlappas helt med betong.
 • Platser med ökad belastning förstärks av ytterligare stavar. Böjningsförstärkning bör utföras mekaniskt. Uppvärmning av metallen ändrar sin struktur, vilket leder till förlust av duktilitet, och som ett resultat - sprickbildning av arbetsstycket.
 • Twisted wire knittings skördas på ett ganska enkelt sätt. Båten är förhäftad med tejp på 3-5 ekvivalenta punkter, avståndet mellan vilket ska motsvara en lämplig längd för vridning. Med hjälp av kvarnen skärs spolen genom de områden som är märkta med tejp.

Betonglösning

 • Underlättar avsevärt processen med att hälla förkroppsutrustning. Vid anläggningen läggs mjukningsmedel, vattenavvisningsmedel och andra tillsatser till betonglösningen, vilket förbättrar den färdiga lösnings fysikaliska och tekniska egenskaper.
 • Det finns emellertid inte alltid plats för ankomsten av en betongblandare, och beställning av det för ett litet område är opraktiskt. Därför är det i vissa fall nödvändigt att göra knådning av lösningen för hand. Kaminen måste hällas i ett steg, 2-3 personer behöver hjälp här.
 • För knådning tas en del av betongen: 3 delar siktad sand; 5 bitar av grus eller grus vatten 20% av det totala fastämnet i bulk.
 • Till att börja med blandar alla torra komponenter ihop, så tillsätts den nödvändiga volymen vatten. Det är problematiskt att göra detta manuellt, så en betongblandare används här, som tas från grannarna i tomten eller hyrs från byggföretag.
 • Efter knådning används lösningen omedelbart. Torkad blandning kan inte spädas med vatten, tyvärr måste den kastas bort. Därför är det viktigt att utföra allt förberedande arbete i rätt mängd och omedelbart före hällning, blanda betonglösningen.
 • I hällningsprocessen användes nödvändigtvis en vibrator. Om det inte finns någon, kan du få jämnt att knacka på en hammare på ett öppet rutnät och träformningselement.
 • Härdad, den konkreta massan krymper, med en snabb process i plåtsmikroskåren kan bildas. För att undvika sitt utseende fuktas ytan regelbundet och täcks med plastfolie vilket fördröjer fuktens avdunstning. Vätning utförs av icke-direktstrålar, men genom sprayning.
 • Betong når sin styrka efter 4 veckor. För att försäkra dig om att plattan är helt torr, läggs ett takmaterial på ett litet område och lämnar en dag. En mörk plats under ett ark av vattentätande material indikerar att plattan inte är torr och därför inte klar för användning.

Genom att följa enkla regler och använda kvalitativa material kan du uppnå fantastiska resultat även för en nybörjare. Ett sådant tak för ett privat hus, garage eller annan byggnad är det bästa alternativet. Speciellt om det inte finns tillgång till objektet under uppbyggnad för särskild utrustning. Dessutom ger förstärkt tak flera alternativ än färdiga betongvaror. Fabriksbyggda produkter av standardstorlekar används för konstruktioner baserade på rät vinklar. Och denna teknik är idealisk i de fall där du vill komma ifrån standardlösningar och bygga ett hus utan att vara knutet till kvadratiska eller rektangulära former.

Förstärkningsplatta video