Ribbon foundation förstärkning: teknik och grundläggande regler

För varje byggnad och struktur behövs en tillförlitlig grund. Vid lågkonstruktion för förstärkning använd förstärkningsremsa, vars konstruktion är en av de viktigaste och mest kostsamma stegen.

Spara på kvantitet och kvalitet på materialet borde inte vara, eftersom försummelse av teknik och regler kommer att leda till katastrofala konsekvenser.

Enhetsbasen utförs i följande ordning:

 1. Provtagning av grävningen enligt ritningarna för förstärkning av bandfundamenten.
 2. Prestanda av en sandkudde med manipulering.
 3. Montering av ramar av stålförstärkning.
 4. Vid en utomhustemperatur under marken på fem grader, bör den vara uppvärmd betong.
 5. Montering av formwork.
 6. Hälla betong.

Innan du förstärker grunden ordentligt bör du ta reda på jordens egenskaper, skapa ett diagram, beräkna mängden material och köpa det.

Förstärkning av bandfundament enligt GOST 5781

Vid utformning av ett projekt, utöver de linjära parametrarna för en betongremsa, indikeras förstärkningsegenskapen:

 • vilken diameter förstärkning behövs för grunden;
 • antalet kvistar;
 • deras plats.

Om du planerar att bygga och förstärka remsa grund för huset, badet, garaget, följ sedan vissa regler på nuvarande SNiP och GOST 5781-82. Den senare presenterar klassificering och sortiment av varmvalsat rundstål av periodisk och jämn profil, avsedd för förstärkning av konventionella och förspända armerade betongkonstruktioner (armeringsstål). Också listad:

 • tekniska krav
 • förpackning, märkning;
 • transport och förvaring.

Innan du förstärker tejpfundamentet bör du vara bekant med klassificeringen av förstärkning. Stavar i ytan är jämna och av periodisk profil, dvs korrugerad.

Maximal kontakt med hällbetongen kan endast uppnås vid användning av förstärkning med en profilyta.

Referensen kan vara:

 • ring;
 • halvmåneformade;
 • blandad.

Rebar är också uppdelad i klasserna A1-A6, beroende på graden och fysikaliska och mekaniska kvaliteterna hos det använda stålet: från lågt kol till närmast legerat.

När självförstärkande remsa grund är det inte nödvändigt att känna till alla parametrar och egenskaper hos klasserna. Det räcker att läsa:

 • varumärke stål;
 • stavdiametrar;
 • tillåtliga kalla böjningsvinklar;
 • böjningskurvorna.

Dessa parametrar kan anges i prislistan när man köper material. De presenteras i tabellen nedan:

Värdena från den sista kolumnen är viktiga vid tillverkning av böjda element (klämmor, ben, insatser), eftersom ökningen av vinkeln eller minskningen av böjningsradien leder till förlusten av förstärkningsegenskaperna hos förstärkningen.

För självständig utförande av tejpbasen tas en korrugerad stav av klass A3 eller A2 vanligtvis med en diameter av 10 mm. För böjda element - smidig förstärkning A1 diameter 6-8 mm.

Så här placerar du ankaret korrekt

Placeringen av förstärkningen i remsa grunden påverkar basens styrka och bärkraft. Dessa parametrar beror direkt på:

 • förstärknings tjocklek;
 • rammens längd och bredd;
 • stavformar;
 • parning metod.

Grunden i användningsförloppet utsätts för konstant belastning till följd av jordens rörelse under frostskärning, sänkning, närvaron av karst och seismik, äntligen på byggnadens vikt. Således utsätts toppen av basen huvudsakligen för kompressionsspänning och botten - till dragning. I mitten av samma last nästan ingen. Därför förstärker det inte meningsfullt.

I förstärkningsschemat är ramens tier anordnade i längdriktningen längs toppen och botten av bandet. Vid behov av att stärka stiftelsen, identifierad i beräkningen, fastställs ytterligare tier.

Med en bashöjd större än 15 cm används vertikal tvärförstärkning av släta stavar.

Snabbare och bekvämare att göra ramarna för de individuella konturerna, på förhand. För detta är stavarna böjda enligt givna parametrar och bildar en rektangel. De borde göras samma och undviker avvikelser. Det kommer att ta en hel del sådana element. Arbetet är ganska mödosamt, men det går snabbt i gräv.

Den tvärgående förstärkningen i fundamentet är installerad med hänsyn till de belastningar som verkar över fundamentets axel. Det fixerar längsgående stänger i ett visst designläge och förhindrar förekomst och utveckling av sprickor. Avståndet mellan stavarna beror på märket, sättet att lägga och komprimera betongen, armeringsdiametern och dess placering till betongriktningen. Också, vi får inte glömma att grundramen ska ligga 5-8 cm från toppen av hällen och kanterna på formen.

Vid anslutning av stavarna med en stickningstråd och en speciell krok. Det är tillåtet att använda svetsning endast för ventiler med bokstaven "C" i märkningen. Rammen är monterad med stavar och klämmor, som förbinder den i en enda struktur. Förstärkningsavståndet i remsa grunden måste vara 3/8 av dess höjd men inte mer än 30 cm.

Förstärkningssulor

För ett enhemshus och i bra markförhållanden är grunden begravd till djupet av markfrysning. I detta fall tjänar förstärkningen av slingan av bandfundamentet sannolikt som en försäkring. Gör det genom att placera ett galler av stavar längst ner på basen. Ömsesidigt arrangemang i detta fall spelar ingen roll. Det viktigaste är att betongskiktet inte får överstiga 35 cm.

På svaga markar eller med stor designbelastning kan grunden behövas med en bredare bas. Sedan används den längsgående förstärkningen, som i det första fallet, och för tvärgående krävs en separat beräkning.

Hur man förstärker hörnen

Korsningen och vinklarna i grunderna är koncentrationsställen för flerriktad spänning. Felaktig montering av förstärkning i dessa problemområden leder till bildandet av tvärgående sprickor, spalling och delaminering.

Förstärkningen av hörnen av remsa grunden är gjord enligt vissa regler:

 1. Stången viks på ett sådant sätt att den ena änden av stången går in i en vägg av basen, den andra i den andra.
 2. Minsta tillägg för stången på en annan vägg är 40 armeringsstorlekar.
 3. Enkla kopplade korsningar används inte. Endast med hjälp av ytterligare vertikala och tvärgående stavar.
 4. Om böjningen på den andra väggen inte tillåter stångens längd att göras, används en L-formad profil för att ansluta dem.
 5. En klämma från den andra i ramen bör placeras på ett avstånd av två gånger mindre än i bandet.

Så att belastningarna i ribbanas hörn är jämnt fördelade, bildar de en styv bunt av yttre och inre längsgående förstärkning.

Hur man beräknar förstärkning

Beräkningen av förstärkning av remsa grunden utförs med beaktande av möjliga spänningar under konstruktionen och driften av strukturen. Till exempel har den längsgående sträckningen på grund av denna konstruktion: vertikala och tvärgående stavar i långa och relativt smala kanaler nästan ingen effekt på fördelningen av belastningar, men fungerar som fästelement.

För att beräkna hur mycket du ska lägga förstärkningen i stiftelsen måste du bestämma storlek. För en smal botten av 40 cm är fyra längsgående stavar tillräckliga - två på toppen och botten. Om du planerar att bygga en grund med en storlek på 6 x 6 m, krävs 4 x 6 = 24 m för ena sidan av ramen. Då blir det totala antalet längsgående förstärkning 24 x 4 = 96 m.

Om du inte kan köpa stavar av önskad längd, kan de anslutas med en överlappning (mer än en meter) mellan dem.

Kostnaden för stiftelsen består av priset på de material som används och omfattningen av arbetet. I beräkningarna är det bättre att använda projektet med det angivna djupet och bredden på basen. Kostnaden påverkas också av avståndet till byggarbetsplatsen och relaterat arbete, till exempel:

Allt detta utgör slutpriset. Även för en liten byggnad kan man göra det även med egna händer. Den svåraste och långa konstruktionen av tejpfundamentet är dess förstärkning, men du kan klara sig ensam. Naturligtvis är det med två eller tre assistenter lättare och säkrare att arbeta.

Förstärkning av remsa fot

Från själva processen att lägga kommer att bero på styrkan i strukturen. Hela lasten från väggarna, taket flyttas till grunden.

Bälte kan användas för byggande av låga ljusbyggnader och för byggande av stora huvudstäder med källare eller källare.

Den vanligaste är en remsa grund, det används ofta vid byggandet av privata låghus. Teknisk enhet är ganska enkel, men det tar en viss tid, arbete och förbrukningsbyggmaterial. Den är främst förstärkt med metallförstärkning. Denna grund är en armerad betongkonstruktion, som ligger runt husets omkrets, under alla inre väggar. När de lägger den försöker de hålla bredden och djupet hela längden, för att förstärka effekten av de utövade belastningarna, de använder förstärkning av denna design.

Den vanligast uppförda monolitiska armerad betongen.

Den används för att bygga väggar av betong, sten, tegelsten, betong. Hans anordning och förstärkning är också nödvändig när man bygger ett garage, källare.

Basenhet

För korrekt funktion av en sådan remsa grund är det tillräckligt att lägga den 0,2 m under djupet av markfrysning i området. Att lägga den under 0,5-0,7 m är opraktisk.

Beroende på djupet av deras förekomst kan de delas in i två typer:

Strukturen av den djuplagda remsa grunden.

 1. Grunt djup. Den används vid byggandet av ramhus och små stenhus.
 2. Glubokozaglublenny. Det ligger under stenhus med monolitiska betonggolv eller i hus där arrangemanget av källare eller källare är planerat. Dess konstruktion är mycket mer material än grunt.

Förstärkningsprocessen bör tas med all ansvar, eftersom grunden är tung belastad när man fryser jord och samtidigt påverkar hela husets vikt (tak med snötäcke, väggar etc.). Den övre delen är under största belastningen.

Förstärkning sker längst upp och ner: den nedre delen är komprimerad och den övre sträcker sig. Med en höjd på mer än 150 mm är det nödvändigt att installera tvärgående och vertikala stavar. Förstärkning sker varmvalsad armering med en diameter av 6 till 8. Armaturstavar ska överlappas så att de överlappar varandra. Anslut den tvärgående förstärkningen med en speciell längsgående krage. Längdsförstärkning bör placeras inuti den formade ramen.

Ordningen av förstärkning remsa grund.

Bindning av förstärkning hindrar spridningen av sprickor längs grunden. Fördelningen av förstärkning regleras av byggnadsstandarder för SNiP, vilket indikerar att avståndet mellan vertikala stänger beräknas utifrån betongfyllnadsmedlet och metoden för installationen, det bör inte vara mindre än själva förstärkningsdiameterns diameter och inte mindre än 0,25 cm. Normer för liggande och längsgående stavar anges också. förstärkning: Avståndet mellan dem bör inte vara mindre än dubbelt, men inte mer än 4 cm. Arbetsförstärkningens diameter varierar mellan 10-22 mm och hjälpförstärkning 4-10 mm.

Metoder för anslutning av armeringsdelar

Stickningstråd används för fastsättning, för svetsning försvinner de viktigaste egenskaperna för vilka förstärkning används vid konstruktion (styrka och tillförlitlighet). Det är möjligt att svetsa rebar endast med C-märkningen.

Styling-sekvens

 1. Det första steget är att köra stavar med liten diameter på ett avstånd av cirka 50-80 cm från varandra. Höjden på de drivna stängerna ska inte vara högre än formen.
 2. På dessa hammare stavar lägger två horisontella bälten: övre och nedre.
 3. Byggstenar används ofta för att jämnt fördela de delar som ska monteras.
 4. Det ska vara en hård och pålitlig ram.
 5. Vid montering av ramen bör man inte glömma ventilationen av golvytan eller källaren.

Installationsfunktioner

Vid montering av formen bör man noggrant försäkra sig om att förstärkningen inte kommer i kontakt med marken, eftersom detta kommer att påskynda processen att förstöra rosten. Betongskiktet som skyddar armeringen måste vara minst 5-8 cm.

Av särskilt anmärkning är installationen av byggnadens hörn: det räcker inte för att göra dem till en enkel crosshair. Vinklar bör göras av förstärkning av en klass som inte är lägre än A3 med speciella vinklar. De förstärkta böjda hörnen ska gå åt andra sidan minst 50-70 cm. Armeringsstavarna i hörnens inre delar måste komma i kontakt med delar av förstärkningens yttre del, annars kommer inte syftet att stärka grunden att uppnås.

På samma sätt förstärks dekorativa delar av källaren (bursfönstret) och T-formade anslag av element. I hörnen finns en särskild last. Korrekt montering av ramen är väldigt viktigt för att förhindra splittring och sprickbildning.

På dessa ställen etablera ytterligare fästningar. De är fästa U-formade fästen eller L-formade. Det finns vetenskapligt beräknade och praktiskt utarbetade standarder för hörnklingning: Anslut minst 25 centimeter. På huvudomkretsen fäst med klämmor 2 gånger mindre.

För att korrekt beräkna mängden betonglösning som krävs måste du veta alla 3 kvantiteter: längd, bredd och djup. De växlar växelvis. Sålunda är den begärda volymen av betong känd.

Fördelar och nackdelar

Ribbon foundation används i byggandet av ljushus, hus från stockar, bad och andra lätta byggnader.

Den största fördelen är möjligheten till sin konstruktion året runt. Men det finns nackdelar: det kräver mycket exakt överensstämmelse med tekniken under byggandet.

Grundar med stödsålar används på olika typer av jord. Det är mycket praktiskt och praktiskt att applicera dem på instabila eller torvjord. För medelstora hus är det tillräckligt att installera upp till 10 av dessa sulor. Men det är extremt viktigt att placera dem under frostmarken med 20-30 cm.

Solorna förstärks på samma sätt som grunden själva stärks.

Stiftelsen bör inte lämnas öppen under hela koldioxidperioden. Det måste skyddas mot nederbördens effekter med hjälp av något sätt: täcka med en film, behandla med en vattentätning i 2 lager (det första tunna skiktet fungerar som en impregnering, den andra utför en skyddande funktion).

Den första och väldigt viktiga i byggandet av ett nytt hus är en kompetent och korrekt grundenhet, husets livslängd beror på dess styrka och tillförlitlighet.

Hur man förstärker tejpfundamentet med egna händer

Ribbon foundation är den mest populära i privat byggande. Den är idealisk för byggandet av småhus, garage, bad och andra uthus. Allt byggnadsarbete kan göras för hand, och en relativt liten materialförbrukning och minimalt antal utgrävningsarbeten kan minska kostnaden och produktionen. För att allt ska gå som det borde du naturligtvis veta hur man stärker grunden ordentligt.

Hur väljer man beslag?

Innan du berättar hur du förstärker tejpfundamentet ordentligt, är det värt att säga några ord om valet av förstärkning.

 1. Om du behöver förstärka basen för ett hus med en våning eller två våningar, såväl som lättare byggnader, bör du montera en diameter med en diameter på 10-24 mm. Tjockare material kommer att vara för dyrt, och dess höga styrka kommer inte att vara inblandade. Mindre tjock förstärkning kan inte tåla lasten.
 2. Det är lämpligt att använda speciella korrugerade rördelar. Det ger den bästa anslutningen till betong, vilket garanterar hög hållfasthet och pålitlighet. En slät motstycke är lite billigare, men är inte lämplig för användning på grund av låg vidhäftning. Det enda undantaget är tvärbindningar. De laddar är mycket mindre.
 3. Om jorden är homogen över hela fältets yta, kan material med ett tvärsnitt av 10-14 mm användas. Med heterogen jord ökar belastningen på basen, så det är tillrådligt att spendera pengar på stavar med en diameter på 16-24 millimeter.

Självklart är inköp av tjockt räfflad armatur ganska dyrt. Men om du bestämmer dig för att utföra förstärkning av bandstiftelsen med egna händer, betyder det att mängden arbete inte är för stort. Så, du måste betala maximalt några hundra rubel - det kompenserar fullt ut för den hållbara konstruktionens hållbarhet och tillförlitlighet.

Med självberäkning och val av förstärkning för förstärkningsburet på remsfoten är sannolikheten för fel hög. I framtiden kan det leda till förstörelse av huset, så den bästa lösningen skulle vara att beställa projektet att förstärka grunden från konstruktören och att binda ramverket självt enligt ritningen.

Hur många förstärkningar behöver du?

Innan du går till affären för att köpa materialet, måste du veta hur mycket det kommer att behöva för förstärkning av remsa grunden. För att göra detta borde du tänka på förhand vilken förstärkning av remsa grunden kommer att vara det bästa valet och utföra beräkningar för ett visst objekt.

Vid byggande av småhus, garage och bad används följande ramkonfiguration:

 • 2 bälten: övre och nedre;
 • Varje bälte består av 3-4 bar förstärkning;
 • Det optimala avståndet mellan stavarna är 10 centimeter. Observera att avståndet från förstärkningen till kanterna i framtida fundament måste vara minst 5 centimeter;
 • förbindningen av banden utförs med användning av klämmor eller armeringsstycken vid ett steg på 5-30 centimeter beroende på armeringssektionen.

Ett sådant system är optimalt. Nu är det inte svårt att genomföra lämpliga beräkningar, eftersom man känner till storleken på den framtida konstruktionen.

Antag att du vill bygga en rymlig ram eller trähus med ett område på 150 kvadratmeter med ytterväggar på 50 meter perimeter. Vi kommer att göra beräkningar utifrån detta. Vi använder motsvarande och beskrivna egenskaper vid förstärkning av SNiPs bandbas.

Vi har två bälten med tre stavar i vardera. Totalt - 6 multiplicerat med 50 = 300 meter av huvudventilen. Vi tar hänsyn till antalet hoppare som passar i steg om 30 centimeter. För att göra detta dela 50 meter med 0,3. Vi får 167 stycken. Korsstängerna i denna bas kommer att ha en längd på 30 centimeter och vertikala - 60 centimeter. På vertikala hoppare behöver du 167x0.6x2 = 200,4 meter. På horisontalen - 167x0.3x2 = 100.2 meter. Totalt krävs 300 meter tjock korrugerad förstärkning och 300,6 meter tunnare, mjukare förstärkning. Efter att ha tagit emot dessa nummer kan du säkert gå till affären för materialet - en remsa grund utan förstärkning kommer inte att hålla länge. Vissa experter rekommenderar att man tar en spärr med en marginal på 10-15%. När allt kommer omkring behövs en viss mängd material för att stärka hörndelarna på remsan och gå till kajen.

Hur stickas ram?

Reglerna för förstärkning av tejpfundamentet tvingar oss att överge användningen av svetsning till förmån för stickning, eftersom vid användning av svetsning vid svetsfogar förlorar metallstängerna styrka upp till 2-2,5 gånger. Dessutom är det här att korrosion oftast uppträder, vilket kan skada förstärkningen över flera år, vilket avsevärt minskar underlagets tillförlitlighet och hållbarhet. Giltig enda anslutning med hjälp av parning. Det här är ett ganska svårt stadium, och det kommer att ta lång tid för en otillräcklig erfaren användare att slutföra. Men mycket här beror på vilket verktyg du ska använda.

Det klassiska verktyget för stickfittings i en tejpfundament är en speciell krokkrok. Med hjälp av det kan erfarna hantverkare producera upp till 12-15 knop per minut (naturligtvis, om stickningstråden är förberedd och skärs i förväg). Den största fördelen med detta alternativ är tillgänglighet - kroken kan köpas i många butiker för hundra rubel och ännu billigare. Minus - Hastigheten att arbeta med honom är inte stor även bland mästarna. Tänk på - du måste göra många hundratals knop, även om du ska förstärka grunden för en liten storlek.

Om du snabbt vill avsluta jobbet, kan du använda speciella stickning pistol. Att arbeta med honom, till och med en oerfaren användare kan lätt ger 25-30 enheter per minut. Det vill säga prestationen kommer att öka minst 2 gånger. Olyckligtvis är kostnaden för sådan utrustning låg - från 50 000 och högre. Förutom att arbeta med dem behöver en särskild tråd - vanligtvis inte kan gå. Detta ökar kostnaden ytterligare. Men om det finns en möjlighet att hyra en virkad pistol under några timmar eller en dag - lätt överens om att ett sådant förslag, men glöm inte att ta reda på maximal diameter på förstärkning, som han kommer att kunna relatera. Att arbeta med hög kvalitet verktyg, spenderar du en maximal ramenhet dag - rätt förstärkningsremsa foundation blir mycket enklare och snabbare. När man arbetar manuellt kan processen ta en vecka eller mer.

Hur man gör en ram?

Innan vi går till förstärkningsremsan foundation, ritningar lämpliga slaktkroppar bör undersökas. Trots allt, styrkan av ramen beror på om basen kommer att tjäna under många decennier eller belagda med sprickor i den första fjädern på grund av säsongsvariationer i nivån av marken.

För att inte misstas vid tillverkningen är det nödvändigt att komma ihåg några regler:

 1. Överlappningen (avståndet från platsen för parning till stångens kant) måste vara minst 5 centimeter.
 2. I hörnet lederna vinkelräta nå stavar måste anslutas - i alla fall inte kan använda två separata enheter är inte sammankopplade. Den idealiska lösningen vore vinklarna gjorda av vikta förstärkning - till exempel grundförstärkning systemet är mest tillförlitliga. Men du måste ha speciell utrustning, om ventilen har en diameter på 14 millimeter eller mer, kan mindre diametrar böjas och i hemmet.
 3. Anslutningar med tråd ska vara täta - om du använder en krokkrok, dra sedan tråden tills den stannar så att det inte finns något utrymme kvar mellan klämman och huvudförstärkningen. Kontrollera även med handen om klämman rör sig bort från att röra, bör du göra en extra slips med ledningen.
 4. Överlapp vid förstärkning bör vara lika med 40-50 diametrar av förstärkning. Det ska finnas ett mellanrum mellan de intilliggande anslutningsstängerna, och de övre och nedre skikten, enligt projektet.
 5. Förstärkningsramen måste stå exakt i formen. Det är också nödvändigt att ta hand om det skyddande lagret av betong för förstärkning, för att göra enligt kraven i ritningen. Man bör komma ihåg att det minsta skyddsskiktet är lika med armeringsdiameterns diameter.

Det är flexibelt alla element för förstärkning av basen, den utförs på kallt. Under inga omständigheter utan uppvärmning av armaturen, då detta leder till förlust av dess styrka.

Som du kan se är reglerna så enkla som möjligt. Men några oerfarna byggare misstänker inte eller glömmer deras existens. Detta leder till att tekniken för förstärkning av remsa grunden bryts och dess livslängd minskas betydligt.

Jordarbeten och förberedande arbete

En av fördelarna med remsa grunden är en relativt liten mängd jordarbeten. Ett par personer som arbetar med korta pauser kan enkelt gräva en gräv av lämplig storlek i normal mark. När gropen är klar kan du fortsätta till sitt arrangemang.

Det första steget är att skapa en grundkudde. Tack vare det minskar grundvattnets negativa påverkan på fundamentet, och belastningen från fundamentet själv och hela strukturen fördelas lika jämnt som möjligt över marken. Här kan du använda olika material. Den vanligaste användningen av sand eller grus. De gör ett bra jobb med sin funktion - det viktigaste är att tjockleken på kudden ska vara minst 15-20 centimeter.

Men vissa experter rekommenderar en betongkudde. Ja, det är det dyraste. Dyrt cement och behovet av att förstärka dynan kyla ökar kostnaden och byggtiden. Men som ett resultat får du den mest tillförlitliga grunden för stiftelsen, så att den kommer att bestå i många år. Därför kan vi säkert säga att dessa pengar inte kommer att kastas till vinden.

Om arbetet utförs på svagt jordande mark, eller det är planerat att bygga ett tungt tegelhus, men användningen av en monolitisk grund är oönskade av någon anledning, då kan en remsa med en sula användas. Förbränning (glas) kan avsevärt minska belastningen på jorden. Naturligtvis, glöm inte förstärkningen av glaskällaren - på lövmarker, kommer det regelbundet att klara stora drag och böjningsbelastningar. Det är mycket viktigt att ge honom tillräcklig styrka.

När en fundament används med en såll ökar volymen av jordarbeten. Dessutom är det nödvändigt att spendera extra pengar på förstärkning av bandets strumpa - om det misslyckas kommer detta att leda till att hela strukturen förstörs förstörs.

Formning installeras ovanpå den färdiga kudden. Vid val av bredd ska du beakta - den färdiga grunden ska vara 10-15 cm tjockare än de yttre bärande väggarna.

Nästa steg är vattentätning. Vissa byggare använder takfilt, men det här är ganska dyrt material. Och den tunga vikten gör installationen svårare. Därför är det möjligt att använda byggpolyeten. Ja, det är mindre hållbart. Men du behöver det bara några dagar - så att cementmjölken inte går in i sanden. Därför är billig och lätt polyeten lämplig. Det läggs över formen. Vid lederna överlappar mer - inte mindre än 10-15 centimeter - och lim med ett brett band.

Detta förberedande arbete slutar. Berätta nu om stiftelsens fyllning och förstärkning med egna händer.

Montera ramen, häll betongen

Det är bäst att montera förstärkningsramen direkt i den förberedda gropen - det här låter dig fixa elementen mest säkert. Men om vi pratar om förstärkning av undergrundsstrimlingsfundamentet eller om gropen är för smal för att arbetet ska utföras direkt i det, kan ramen monteras utanför skytten och försiktigt sänk den på plats. Här uppstår vanligtvis inte vanliga problem och stegvisa instruktioner behövs inte.

Det sista och ett av de mest avgörande stadierna är fundamentgjutningen.

Det är lämpligt att använda för detta betongmärke M200 eller högre. Den har hög hållfasthet för att motstå betydande belastningar och har också en tillräcklig indikator på kallmotstånd.

Omedelbart bör det sägas - att arbetet kommer att behöva en stor mängd material. Gör alla nödvändiga beräkningar i förväg - du måste hälla betong åt gången, undvika delaminering och andra separationer. I annat fall kommer styrkan i basen att minskas avsevärt, vilket påverkar säkerheten vid driften av huset. Av samma anledning är det lämpligt att hyra en betongblandare. Idag erbjuder många företag denna tjänst. Dessutom är uthyrning av billiga modeller relativt billigt - mindre än tusen rubel per dag. Med intensivt arbete under den här tiden är det möjligt att klara av arbetet. Dessutom kan närvaron av en betongblandare öka produktiviteten - du behöver bara kasta sand, cement och häll vatten och snart få den färdiga produkten som du bara behöver hälla på ramen monterad i formen. Arbeta med skovlar kan inte uppnås.

Efter hällning av betong måste du vänta 28 dagar. Under den här tiden kommer betongen att hämta tillräckligt med styrka och du kan börja bygga ett hus, ett garage eller ett bad.

Vi rekommenderar att du tittar på videon, där en erfaren civilingenjör kommer att berätta om de viktiga nyanserna i förstärkningen av stiftelsen. Vad du bör uppmärksamma när du arbetar i första hand, så att grunden för huset är tillförlitlig.

Nu vet du hur du förstärker bandfundamentet med egna händer. För att göra detta är det inte nödvändigt att ha högspecialiserade färdigheter eller köpa dyr utrustning. Det är tillräckligt att veta, åtminstone teoretiskt, hur man förstärker grunden. Erfarenheten kommer att gå till processen, och alla verktyg kan ersättas med billiga motsvarigheter eller hyras, vilket sparar pengar och tid.

Förstärkning av tejpfundamentet med egna händer: diagram, beräkning av förstärkningens diameter, placering i hörnen och i sulan. Förstärkning av grundbasen

Förstärkning av bandfundamenten oberoende av ett hus eller stuga

Förstärkning av bandfundamentet med egna händer är svårt att föreställa sig utan att först bekanta sig med den fullständiga bilden av byggandet av grunden för det framtida landet.

Stripgrunden har etablerat sig som en av de mest tillförlitliga och samtidigt enkla alternativen för att bygga stugor, badhus och uthus, oavsett typ av jord.

Förstärkning av tejpfundamentet med egna händer är en integrerad del av processen att skapa armerad betong, som sedan hälls runt omkretsen av huset. Det är inte tveksamt att tillämpa denna metod, eftersom det bara beror på närvaron av metall i strukturen att basen kan tåla även de mest komplexa byggprojekten.

Förstärkning av stiftelsen kommer att skydda ditt hus från utsidan av sprickor och andra defekter som orsakas av jordvibrationer. Dubbla bevarande av ditt hem kan garantera användningen av en speciell vibrator.

Innan du börjar arbetet med förstärkningen, var vänlig uppmärksam på beräkningarna, där den viktiga rollen spelas av grundens bredd och tjockleken på väggarna.

Mängden armering som krävs är bestämd beroende på strukturens massa, men detta påverkar inte stavarnas diameter, oftast används 10-16 mm stavar.

Så, om du redan har bestämt för förstärkningens diameter, kan du se hur många stavar som finns i ett ton:

Förstärkning måste göras med 2 bälten i fyra stavar. Längdsförstärkning placeras i fem cm från basens yttersta punkt på båda sidor. Var noga med att lämna ett utrymme på 25 cm mellan de tvärgående stängerna. Stångens grepp måste fästas, för detta kan du tillgripa svetsmetoden eller binda ankaret med tråd. Den andra metoden är mer föredragen, eftersom svetsning är en dyr åtgärd som senare kan ge mycket problem. Svetsarbetet kan avsevärt minska prestandan hos de berörda stavarna, eftersom stavarna i detta fall påverkas av hög temperatur. När det gäller viskös kan du spara tid och pengar, för att göra jobbet behöver du tång eller en pistol för att sticka ankaret.

Tekniken för förstärkningsremsa grunden

Tekniken för förstärkning av remsa grunden kräver noggrant arbete i alla stadier av operationen. Så, förstärkningen av basen sker samtidigt med monteringen av formning, eller efter att den redan har monterats på plats. Med ordet är en plats en grävgrav där sand läggs i snygga lager. Det är viktigt att den inre delen av formen är skyddad mot fukt, som emitteras av betongen, med detta hjälper du glassinet som placeras på brädans yta och fixeras med en speciell häftapparat. I de flesta källor sägs att tekniken för förstärkning av remsa-fundamentet innebär avlägsnande av formen 3 veckor efter avslutad procedur.

Vid den här tiden borde du redan ha förstärkning i önskad mängd, det beräknas utifrån den totala belastningen på grunden.

Ju större massan av rummet, desto tjockare och tungare måste stavarna vara.

Därefter är vår uppgift att skapa en massametall av stavar i insidan av hela grävningen. Du kan föreställa dig den framtida modellen av ramen, det är rektanglar som är anslutna i hörndelen av byggnaden. Horisontella stavar är stickade till vertikala stålstänger belägna inuti gropen. Avståndet mellan förstärkningens vertikala stänger ska vara minst två meter. All förstärkning bör läggas på ett sådant sätt att det finns 5 cm kvar till grunden. Nu återstår att se om vi har säkrat stavarna vid korsningarna.

Vad gör du om dina beslag inte når ytan på basen? Allt är mycket enkelt, vanligtvis i sådana fall är tegelstenar placerade på grunden av stiftelsen och stavar placeras ovanpå den. Även om din förstärkning tillåter dig att göra utan att lägga tegelstenar, notera att stavarna fortfarande ska ligga något ovanför grävens botten, och därför måste rammen höjas över botten av gropen minst 10 cm.

Nästa steg av arbetet är relaterat till arrangemanget av hål för ventilation och andra grenar, varefter vi fortsätter att hälla fundamentet. För detta är betong lämplig för oss, märkt med beteckningarna 200 M och 300 M. Men innan en operation utförs, sträcker sig en fiskelinje på formen, vilket kommer att visa hällets övre kant. Mängden betong som krävs för platsen avsatt för konstruktion beräknas utifrån bredd, höjd och längd på grundremsan. I de flesta fall används standardvärden på bredd från 20 till 40 cm. Vi kommer att få en höjd om vi summerar djupet, som vanligen är 1, 5 m och delen utskjuter över marken, oftast 40-50 cm. Längden är baserad på följande data: omkrets, utskjutande del och höjd.

Efter alla ovanstående åtgärder måste du vattentäta med takmaterial och mastik, du kan också använda harts eller penetron och fyll sedan bihålorna med sand. Du kan också tänka på att värma ett hus på detta stadium av byggandet.

Metoder för förstärkning remsa grund

Av alla metoder för förstärkningsremsor föredrar byggare föredragna handstickning. Först och främst använder du den här metoden, du behöver inte köpa ett nytt verktyg, vilket i detta skede kommer att göra det möjligt för dig att minska kostnaden för att bygga strukturen. I sin tur delas metoderna för förstärkning av tejpfundamentet med hjälp av parningen in i typer beroende på hur förfarandet kommer att utföras, men de börjar med det faktum att den första slingan täcker spiralspåren.

Stickning med tråd. En mycket enkel metod för vilken du behöver 180-200 mm tråd böjd i halv (per 12 mm förstärkning). Omfattningen av de fästa delarna bör göras så att ändarna på båda sidor är minst 3-5 cm. När du håller dessa ändar, försök sätta krokkroken i öglan och vrid sedan tråden tills den rullar.

Metoden för att ansluta stavar med clips. Dessa små, men mycket användbara produkter, du kan köpa hos någon hårdvaruaffär. Metoden att ansluta med pappersklämmor förenklar förenklar arbetet med stavar på svåråtkomliga platser. Fästningsprincipen är mycket enkel, hakar på en kvist, den andra änden av klämman täcker den andra staven och för samman dem.

Överlapp leder. Denna typ av anslutning används för att förlänga förstärkningsburet, inklusive i de ställen där nodpunkterna hos basväggarna är belägna. Överlappningen i längden ska vara minst 30 diametrar av stavarna, vilket innebär att om din förstärknings diameter är 1 cm, blir längden 30 cm.

Rod böjning. För detta behöver vi göra en liten armatur, för det här måste vi ta 2 stålrör med en diameter på 1,5-2 cm, som når 80-100 cm i längd. Först, ta ett kort rör och skära igenom 2 identiska spår, vars djup ska vara minst 5 cm och avståndet mellan hålen ska vara 14-16 mm. Därefter måste du böja de skurna delarna i enlighet med radie och vad som är viktigare, i rätt vinkel. Uppgiften kommer att underlättas med hjälp av en blowtorch, som kan passera utmärkt stöd under böjen. Så, efter att röret är fixerat på en lämplig bas, sätter vi in ​​ett spets av kvistret i ett kort rör, och med den andra sidan sätter vi in ​​det i ett långt rör, böjer det.

Korrekt förstärkning av hörnen på remsa grunden

Ämnet med korrekt förstärkning av hörn av tejpfundamentet förtjänar en särskild punkt i vår artikel, eftersom tillförlitligheten för den framtida stugan operation beror på denna operation. Det hände just så att den maximala belastningen faller på byggnadens hörn, men den korrekta förstärkningen av hörnen på remsens fundament kommer att skydda ditt hus från utseende av deformation. I sin rätta form bör bilden vara en förstärkning, vars första ände går i en riktning och den andra vilar mot en annan vägg. Att ansluta stavarna, som tidigare nämnts, är bäst att använda tråd. Detta gäller speciellt när du anser att inte alla typer av stänger är gjorda av ett material som du kan använda svetsmetoden på. Experter säger att svetsning är fylld med utseende av viss svaghet i sömmarnas område, och det gör också stången tunnare.

Under inga omständigheter kan man förstärka hörnen med ett enkelt korshår, var noga med att koppla stavarna med en överlapp, vars längd är minst 5 cm, med en diameter på 12 mm. Oftast görs detta med överlapp och fot, och ibland med hjälp av en L-formad klämma.

Förstärkning av remsa fot

Förstärkning av strimlens grundsula börjar med arrangemanget av sulan själv, vilket måste vara försänkat till toppen av det stabila skiktet. I allmänhet kretsar mycket prat kring definitionen av en plats för en sål, vissa tror att det bästa stället för det är det tredje lagret från ytan. En sak är säkert, om valet faller på det övre lagret, så kommer du antagligen att behöva utveckla yttersålen ytterligare och stärka de nedre lageren.

Förstärkningen av stiftens fundament, såväl som dess konstruktion, kan anses vara ett faktum att det är möjligt att utföra en operation när som helst på året, även på vintern. Det är dock mycket viktigt att bestämma jordens natur, som du måste hantera, geologiska och hydrogeologiska förhållanden hjälper dig. Marken måste kunna motstå belastningen i framtida lokaler. Det är nödvändigt att ta hänsyn till sannolikheten för att jorden hävdar, under den kalla årstiden, så det leder inte sällan till förstörelsen av basen. Det bör noteras att oftast lerjordtyper är gjorda av lera, men den grova sanden har praktiskt taget inga sådana egenskaper. Detta tyder på att om du måste hantera lera terräng är det väldigt viktigt att lägga sulan till ett djup som inte är mindre än frysningsgraden och på grovkornig mark kan detta djup minskas med 0,5-0,6 m.

Förstärkningsprocessen kräver en noggrann inställning och särskild uppmärksamhet på fundamentets hörn. Vid korsningen av väggarna rekommenderar erfarna byggare att montera stavarna böjda i en vinkel, men i det här fallet bör man inte göra utan att skapa fogar, det är i slutändan förstärkningen inte vila mot hörnet. Glöm inte att göra ett litet antal hål för ventilation och börja hälla betong.

Förstärkning av grunda stiftfundamenten

Förstärkning av grunda stiftfundamenten är idealisk för lätta strukturer, såsom tillhörande byggnader eller trähus. Många kommer att vara nöjda med nyheterna att förfarandet för uppbyggnad av grunda grundfundamenten inte alls är en kostsam åtgärd i jämförelse med en försänkt motpart. Anmärkningsvärt är det faktum att designen ger dig möjlighet att köpa en liten källare. Konstruktionen bör emellertid undvikas, när det gäller alltför gråtande jordar.

Förstärkning av grunden av grunden är utmärkande på grundvattnet, arbeten utförs ovanför markens frysning. Förstärkningsförfarandet har ett förberedande skede, i form av träformning. Inuti formen måste väggarna vara klädda i glas eller takfilt, som efter demontering måste vara demonterad.

Den grunda tejpfundamentet förstärks i två steg. För att börja med förstärkningskåpa botten av gropen ska nästa skikt av kvistar läggas ut på den våta betongen innan processens slut. Detaljer om förstärkning, utan att misslyckas, måste bindas med stickningstråd.

Den grunda grunden, liksom dess motsvarighet, kräver arbete för att skapa en sandkudde. Detta skyddar strukturen väldigt från deformation. Det är viktigt att komma ihåg att en sådan konstruktion nödvändigtvis måste fyllas före kallt väder. Om konstruktionen har stoppats kan tillfällig isolering användas. Det är möjligt att värma grunden med hjälp av halm, slaggull, expanderad lera eller sågspån.

Under inga omständigheter kan byggnadsarbeten från basen på den frusna marken påbörjas.

Experter rekommenderar att väggarnas kvalitetsegenskaper förbättras, nämligen att göra dem mer styva genom att använda extra tillbehör. Detta kommer att hjälpa till att hålla huset från att sänka jorden, och som ett resultat kommer det tillförlitligt att skydda det från förstörelse.

Placering och beräkning av förstärkning i remsa fundamentet

Ribbon foundation har en icke-standard geometri: den är tio gånger längre än djupet och bredden. På grund av denna design fördelas nästan alla laster längs bältet. En betongsten ensam kan inte kompensera för dessa belastningar: dess böjhållfasthet räcker inte. För att ge en struktur med ökad styrka används inte bara betong, men armerad betong är en betongsten med stålelement inuti - stålförstärkning. Processen med metallläggning kallas förstärkning av bandfundamenten. Det är lätt att göra det med egna händer, beräkningen är elementär, systemen är kända.

Mängden, platsen, diametrarna och förstärkningsgraden - allt detta bör stavas ut i projektet. Dessa parametrar beror på många faktorer: både på den geologiska situationen på platsen och på byggnadens massa. Om du vill ha en garanterad solid grund - ett projekt krävs. Å andra sidan, om du bygger en liten byggnad, kan du försöka göra allt på egen hand, baserat på allmänna rekommendationer, bland annat att utforma ett förstärkningsprogram.

Förstärkningssystem

Platsen för förstärkningen i remsa grunden i tvärsnitt är en rektangel. Och det här är en enkel förklaring: det här systemet fungerar bäst.

Förstärkning av bandfundament med en bandhöjd av högst 60-70 cm

Det finns två huvudkrafter som verkar på en remsa grund: under frosten utövar de tryck på höftkrafterna, överst - lasten från huset. Mitten av tejpen samtidigt laddas nästan inte. För att kompensera effekten av dessa två krafter tillverkas vanligtvis två bälten av arbetsförstärkning: över och under. För grunda och medellånga fundament (upp till 100 cm djup) är detta tillräckligt. För djupa band behöver 3 bälten krävas: för hög en höjd kräver förstärkning.

Du kan läsa om grunden för grunden här.

För de flesta bandfundamenten ser förstärkning ut så här

Att arbetsbeslagen befann sig på rätt plats, är det fixat på ett visst sätt. Och de gör det med hjälp av tunnare stålstänger. De är inte inblandade i arbetet, de håller bara arbetsförstärkningen i en viss position - de skapar en struktur, varför denna typ av förstärkning kallas strukturell.

För att påskynda arbetet när du binder förstärkningsbältet med klämmor

Som framgår av ordningen för förstärkning av tejpfundamentet är armeringsens (arbetstagarnas) längsgående stavar bundna med horisontella och vertikala strutar. Ofta är de gjorda i form av en sluten loop-klämma. Det är lättare och snabbare att arbeta med dem, och designen är mer tillförlitlig.

Vilken typ av armatur behövs

För tejpbasen använd två typer av stavar. För längsgående, som bär huvudbelastningen, krävs klass AII eller AIII. Dessutom är profilen nödvändigtvis ribbad: den klibbar bättre mot betongen och överför normalt lasten. För konstruktionshoppar ta billigare inredning: slät förstklassig AI, tjocklek 6-8 mm.

Nyligen har glasfiberförstärkning dykt upp på marknaden. Enligt tillverkarna har den bättre styrkaegenskaper och är mer hållbar. Men många designers rekommenderar inte att använda den i grunden för bostadshus. Enligt bestämmelserna bör det vara förstärkt betong. Egenskaperna hos detta material har länge varit kända och beräknade, speciella förstärkningsprofiler har utvecklats, vilket bidrar till att metall och betong kombineras i en enda monolitisk struktur.

Ventilklasser och dess diametrar

Hur konkret i kombination med glasfiber kommer att uppträda, hur fast sådan förstärkning kommer att binda med betong, hur framgångsrikt kommer det här paret att motstå laster - allt detta är okänt och inte studerat. Om du vill experimentera, använd glasfiber. Nej - ta järnbeslaget.

Beräkning av förstärkning av remsa grunden med egna händer

Alla byggnadsarbeten normaliseras enligt statliga normer eller SNiPs. Förstärkning är inget undantag. Det regleras av SNiP 52-01-2003 "Betong och armerad betongkonstruktion." Detta dokument anger den minsta mängd förstärkning som krävs: den måste vara minst 0,1% av stiftelsens tvärsnittsarea.

Bestämning av armeringstjocklek

Eftersom remsa grunden i sektionen har formen av en rektangel är tvärsnittsarean multiplikationen av längden av dess sidor. Om bandet har ett djup på 80 cm och en bredd på 30 cm, blir området 80 cm * 30 cm = 2400 cm2.

Nu behöver du hitta det totala området av förstärkning. Enligt SNiP bör den vara minst 0,1%. För detta exempel är det 2,8 cm2. Nu bestämmer valmetoden diametern på staplarna och deras antal.

Citat från SNiP som avser förstärkning (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Till exempel planerar vi att använda förstärkning med en diameter på 12 mm. Området i dess tvärsnitt är 1,13 cm2 (beräknat med formeln för cirkelområdet). Det visar sig att för att kunna ge rekommendationer (2,8 cm2) behöver vi tre stavar (eller de säger "trådar"), eftersom det är uppenbart få två: 1,13 * 3 = 3,39 cm2, vilket är mer än 2,8 cm2, som rekommenderas av SNiP. Men tre trådar i två bälten kan inte delas, och belastningen blir signifikant på båda sidor. Därför läggs fyra och lägger en solid säkerhetsmarginal.

För att inte begrava extra pengar i marken kan du försöka minska armeringsdiametern: beräkna under 10 mm. Området i denna bar är 0,79 cm2. Om vi ​​multiplicerar med 4 (det minsta antalet staplar av arbetsförstärkning för bandramen) får vi 3,16 cm2, vilket också är tillräckligt med en marginal. Så för denna variant av remsa grunden, kan du använda ribbed armering klass II med en diameter av 10 mm.

Förstärkning av tejpfundamentet under stugan utförs med hjälp av stavar med olika typer av profiler

Hur man beräknar tjockleken på längsgående förstärkning för bandfundamenten utgjorde, du måste bestämma med vilket steg för att installera de vertikala och horisontella lintelarna.

Installationssteg

För alla dessa parametrar finns också metoder och formler. Men för mindre byggnader är det lättare. Enligt standardens rekommendationer bör avståndet mellan horisontella grenar inte vara mer än 40 cm. De är inriktade på denna parameter.

Hur bestämmer du på vilket avstånd att lägga ventilen? Till stål är inte utsatt för korrosion, det måste ligga i betongens tjocklek. Minsta avstånd från kanten är 5 cm. På grundval av detta beräknas avståndet mellan stavarna: både vertikalt och horisontellt är det 10 cm mindre än bandets dimensioner. Om stiftelsens bredd är 45 cm visar det sig att det finns ett avstånd på 35 cm mellan de två trådarna, vilket motsvarar standarden (mindre än 40 cm).

Steget med förstärkning av remsa-fundamentet är avståndet mellan två längsgående stavar.

Om bandet vi har är 80 * 30 cm, då är längsgående förstärkning en från en annan på ett avstånd av 20 cm (30 cm - 10 cm). Eftersom grunden för den genomsnittliga grunden (höjd upp till 80 cm) kräver två förstärkningsbälten, är ett bälte från den andra i en höjd av 70 cm (80 cm - 10 cm).

Nu hur ofta ska du sätta hoppare. Denna standard finns också i SNiP: Installationssteget av vertikala och horisontella förband bör inte vara mer än 300 mm.

All. Förstärkning bandbas med egna händer beräknad. Men notera att varken husets massa eller de geologiska förhållandena beaktas. Vi baserade på det faktum att de här parametrarna var baserade vid bestämning av tejpens storlek.

Förstärkningshörn

Vid konstruktionen av bandfundamenten är den svagaste punkten hörn och korsning av väggarna. På dessa ställen är belastningar från olika väggar anslutna. Så att de omfördelas framgångsrikt är det nödvändigt att ordentligt fixa ankaret. Anslut bara fel: den här metoden ger inte överföringen av lasten. Som ett resultat kommer sprickor att dyka upp i remsan grunden efter en tid.

Det rätta systemet med förstärkande hörn: används eller sgony - L-formiga klämmor eller längsgående trådar gör 60-70 cm längre och böjer sig runt hörnet

För att undvika en sådan situation, när man förstärker hörn, används speciella system: på ena sidan är böjda böjda på den andra. Denna överlappning bör vara minst 60-70 cm. Om längden på den längsgående stången för böjning inte räcker, använd L-formiga klämmor med sidor också minst 60-70 cm. Diagrammen om deras placering och fastsättning av beslagen visas på bilden nedan.

Samma princip förstärker korsningen av väggarna. Det är också önskvärt att ta ventilen med en marginal och böja. Det är också möjligt att använda L-formiga klämmor.

Ordningen med förstärkning som gränsar till väggarna i remsa grunden (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Obs! I båda fallen i hörnen halveras steget att ställa in korsstängerna. På dessa ställen börjar de redan arbeta - de är inblandade i omfördelningen av arbetsbelastningen.

Förstärkning av remsa fot

På jordar med inte mycket hög bärkraft, på kräftiga jordar eller under tunga hus, är ofta bandfunderingar gjorda med en sula. Den överför lasten på ett stort område, vilket ger större stabilitet till grunden och minskar mängden sänkning.

Så att trycket från trycket inte faller isär måste det också förstärkas. Figuren visar två alternativ: en och två längsgående förstärkningsbälten. Om marken är komplex, med en stark tendens att vinterbake, kan du lägga två bälten. Med normala och medeljordiska markar är det tillräckligt.

Ankarlängderna i längden fungerar. De, som för bandet, tar andra eller tredje klassen. De är åtskilda från varandra på ett avstånd av 200-300 mm. Anslut med korta stånglängder.

Två sätt att förstärka stiftlistens sula: till vänster för baser med normal bärkraft, till höger - för inte mycket pålitliga jordar

Om sålen är smal (styvt plan) är de tvärgående segmenten konstruktiva, de deltar inte i belastningens fördelning. Sedan är de gjorda med en diameter av 6-8 mm, böjda i ändarna så att de täcker ytterstängerna. Bundet till alla med stickningstråd.

Ate det enda brett (flexibelt system), den tvärgående förstärkningen i sulan fungerar också. Hon motstår markförsök att "slam" henne. Därför använder solorna i denna utföringsform ribbstärkning av samma diameter och klass som den längsgående delen.

Hur många behöver en stapel

Efter att ha utvecklat ett bandbasförstärkningsprogram vet du hur många längsgående element du behöver. De läggs runt omkretsen och under väggarna. Bandets längd är längden på en stapel för förstärkning. Multiplicera det med antalet trådar, få önskad längd på arbetsförstärkningen. Lägg sedan till den resulterande siffran 20% - marginal för lederna och "överlappningar". Det är hur många meter du behöver kommer att fungera armatur.

Överväg enligt planen hur många längsgående trådar, beräkna hur mycket en konstruktiv bar behövs

Nu måste du räkna antalet strukturella ventiler. Tänk på hur många tvärbindningar som ska vara: dela bandets längd genom installationssteget (300 mm eller 0,3 m om du följer SNiP: s rekommendationer). Beräkna sedan hur mycket du behöver för att göra en lintel (vik bredden på förstärkningsburet till höjden och dubbel det). Det resulterande numret multiplicerat med antalet hoppare. Lägg till resultatet också 20% (för föreningar). Detta kommer att vara antalet strukturella förstärkningar för förstärkning av bandfundamenten.

Med en liknande princip, överväg det belopp som är nödvändigt för förstärkning av sulan. Om du sammanfattar det, kommer du att ta reda på hur mycket förstärkning du behöver på grunden.

Om valet av betongbetong för stiftelsen kan läsas här.

Armaturmonteringsteknik för bandfundament

Förstärkning av tejpfundamentet med händerna börjar efter montering av formning. Det finns två alternativ:

Båda alternativen är inte idealiska och alla bestämmer hur det blir enklare för honom. När du arbetar direkt i grävningen måste du veta ordningens åtgärder:

 • Den första stapeln längsgående stavarna i underarmarna. De behöver lyfta 5 cm från betongens kant. Det är bättre att använda speciella ben för detta, men bitar av tegelstenar är populära bland utvecklare. Rebar är också 5 cm från förskärmväggarna.
 • Genom att använda tvärgående bitar av strukturell förstärkning eller gjutna konturer fixeras de på önskat avstånd med en stickningstråd och en krok eller en stickpistol.
 • Då finns det två alternativ:
  • Om konturformade rektanglar användes, är det övre bandet bundet direkt till dem på toppen.
  • Om installationen använder skärstycken för tvärstänger och vertikala inlägg, är nästa steg att binda upp de vertikala stolparna. Efter att de är bundna binder de bandets andra bälte i längsgående armering.

Det finns en annan teknik för förstärkning av bandfunderingar. Ramverket visar sig vara tufft, men det finns en stor förbrukning av stången på vertikala håll: de drivs in i marken.

Den andra tekniken för förstärkning av tejpfundamentet - först kör de i vertikala stolpar, de knyter längsgående trådar till dem, och sedan sammanfogar de sig tillsammans

 • Först kör de i vertikala stolpar i hörnen av tejpen och lederna på de horisontella stängerna. Racks ska ha en stor diameter på 16-20 mm. De är placerade på ett avstånd av minst 5 cm från förkanten, för att justera horisontellt läge och vertikalitet, drivs i marken med 2 meter.
 • Hammar sedan vertikala stänger av den beräknade diametern. Vi bestämde installationssteget: 300 mm, i hörnen och i väggarnas tvärpunkter, två gånger mindre - 150 mm.
 • Längdsgängor av ett förstärkningsunderband är knutna till ställen.
 • Vid skärningspunkten mellan stativen och den längsgående förstärkningen är horisontella broar fastsatta.
 • Det övre förstärkningsbältet är bundet upp, vilket ligger 5-7 cm under betongens övre yta.
 • Horisontella hoppare är fastsatta.

Det är bekvämare och snabbare att göra ett förstärkande bälte med förformade konturer. Stången är böjd och bildar en rektangel med de angivna parametrarna. Problemet är att de måste göras samma, med minimala avvikelser. Och de behöver ett stort antal. Men då går arbetet i grävningen snabbare.

Armeringsbältet kan stickas separat, och sedan monteras i formen och stickas in i en enda enhet redan på plats

Som du kan se är förstärkningen av remsa grunden en lång och inte så enkel process. Men du kan till och med klara sig ensam, utan assistenter. Det kommer emellertid att ta mycket tid. Tillsammans eller tre arbetar mer bekvämt: att överföra stavarna och att avslöja dem.

Förstärkning av remsa fot

Från själva processen att lägga kommer att bero på styrkan i strukturen. Hela lasten från väggarna, taket flyttas till grunden.

Bälte kan användas för byggande av låga ljusbyggnader och för byggande av stora huvudstäder med källare eller källare.

Den vanligaste är en remsa grund, det används ofta vid byggandet av privata låghus. Teknisk enhet är ganska enkel, men det tar en viss tid, arbete och förbrukningsbyggmaterial. Den är främst förstärkt med metallförstärkning. Denna grund är en armerad betongkonstruktion, som ligger runt husets omkrets, under alla inre väggar. När de lägger den försöker de hålla bredden och djupet hela längden, för att förstärka effekten av de utövade belastningarna, de använder förstärkning av denna design.

Den vanligast uppförda monolitiska armerad betongen.

Den används för att bygga väggar av betong, sten, tegelsten, betong. Hans anordning och förstärkning är också nödvändig när man bygger ett garage, källare.

Basenhet

För korrekt funktion av en sådan remsa grund är det tillräckligt att lägga den 0,2 m under djupet av markfrysning i området. Att lägga den under 0,5-0,7 m är opraktisk.

Beroende på djupet av deras förekomst kan de delas in i två typer:

Strukturen av den djuplagda remsa grunden.

 1. Grunt djup. Den används vid byggandet av ramhus och små stenhus.
 2. Glubokozaglublenny. Det ligger under stenhus med monolitiska betonggolv eller i hus där arrangemanget av källare eller källare är planerat. Dess konstruktion är mycket mer material än grunt.

Förstärkningsprocessen bör tas med all ansvar, eftersom grunden är tung belastad när man fryser jord och samtidigt påverkar hela husets vikt (tak med snötäcke, väggar etc.). Den övre delen är under största belastningen.

Förstärkning sker längst upp och ner: den nedre delen är komprimerad och den övre sträcker sig. Med en höjd på mer än 150 mm är det nödvändigt att installera tvärgående och vertikala stavar. Förstärkning sker varmvalsad armering med en diameter av 6 till 8. Armaturstavar ska överlappas så att de överlappar varandra. Anslut den tvärgående förstärkningen med en speciell längsgående krage. Längdsförstärkning bör placeras inuti den formade ramen.

Ordningen av förstärkning remsa grund.

Bindning av förstärkning hindrar spridningen av sprickor längs grunden. Fördelningen av förstärkning regleras av byggnadsstandarder för SNiP, vilket indikerar att avståndet mellan vertikala stänger beräknas utifrån betongfyllnadsmedlet och metoden för installationen, det bör inte vara mindre än själva förstärkningsdiameterns diameter och inte mindre än 0,25 cm. Normer för liggande och längsgående stavar anges också. förstärkning: Avståndet mellan dem bör inte vara mindre än dubbelt, men inte mer än 4 cm. Arbetsförstärkningens diameter varierar mellan 10-22 mm och hjälpförstärkning 4-10 mm.

Metoder för anslutning av armeringsdelar

Stickningstråd används för fastsättning, för svetsning försvinner de viktigaste egenskaperna för vilka förstärkning används vid konstruktion (styrka och tillförlitlighet). Det är möjligt att svetsa rebar endast med C-märkningen.

Styling-sekvens

 1. Det första steget är att köra stavar med liten diameter på ett avstånd av cirka 50-80 cm från varandra. Höjden på de drivna stängerna ska inte vara högre än formen.
 2. På dessa hammare stavar lägger två horisontella bälten: övre och nedre.
 3. Byggstenar används ofta för att jämnt fördela de delar som ska monteras.
 4. Det ska vara en hård och pålitlig ram.
 5. Vid montering av ramen bör man inte glömma ventilationen av golvytan eller källaren.

Installationsfunktioner

Vid montering av formen bör man noggrant försäkra sig om att förstärkningen inte kommer i kontakt med marken, eftersom detta kommer att påskynda processen att förstöra rosten. Betongskiktet som skyddar armeringen måste vara minst 5-8 cm.

Av särskilt anmärkning är installationen av byggnadens hörn: det räcker inte för att göra dem till en enkel crosshair. Vinklar bör göras av förstärkning av en klass som inte är lägre än A3 med speciella vinklar. De böjda hörnen av förstärkningen ska gå åt andra sidan minst 50-70 cm.

På samma sätt förstärks dekorativa delar av källaren (bursfönstret) och T-formade anslag av element. I hörnen finns en särskild last. Korrekt montering av ramen är väldigt viktigt för att förhindra splittring och sprickbildning.

På dessa ställen etablera ytterligare fästningar. De är fästa U-formade fästen eller L-formade. Det finns vetenskapligt beräknade och praktiskt utarbetade standarder för hörnklingning: Anslut minst 25 centimeter. På huvudomkretsen fäst med klämmor 2 gånger mindre.

För att korrekt beräkna mängden betonglösning som krävs måste du veta alla 3 kvantiteter: längd, bredd och djup. De växlar växelvis. Sålunda är den begärda volymen av betong känd.

Fördelar och nackdelar

Ribbon foundation används i byggandet av ljushus, hus från stockar, bad och andra lätta byggnader.

Den största fördelen är möjligheten till sin konstruktion året runt. Men det finns nackdelar: det kräver mycket exakt överensstämmelse med tekniken under byggandet.

Grundar med stödsålar används på olika typer av jord. Det är mycket praktiskt och praktiskt att applicera dem på instabila eller torvjord. För medelstora hus är det tillräckligt att installera upp till 10 av dessa sulor. Men det är extremt viktigt att placera dem under frostmarken med 20-30 cm.

Solorna förstärks på samma sätt som grunden själva stärks.

Stiftelsen bör inte lämnas öppen under hela koldioxidperioden. Det måste skyddas mot nederbördens effekter med hjälp av något sätt: täcka med en film, behandla med en vattentätning i 2 lager (det första tunna skiktet fungerar som en impregnering, den andra utför en skyddande funktion).

Den första och väldigt viktiga i byggandet av ett nytt hus är en kompetent och korrekt grundenhet, husets livslängd beror på dess styrka och tillförlitlighet.

Förstärkning av tejpfundamentet med egna händer: diagram, beräkning av förstärkningens diameter, plats i hörnen och i sulan

Placering och beräkning av förstärkning i remsa fundamentet

Ribbon foundation har en icke-standard geometri: den är tio gånger längre än djupet och bredden. På grund av denna design fördelas nästan alla laster längs bältet. En betongsten ensam kan inte kompensera för dessa belastningar: dess böjhållfasthet räcker inte. För att ge en struktur med ökad styrka används inte bara betong, men armerad betong är en betongsten med stålelement inuti - stålförstärkning. Processen med metallläggning kallas förstärkning av bandfundamenten. Det är lätt att göra det med egna händer, beräkningen är elementär, systemen är kända.

Mängden, platsen, diametrarna och förstärkningsgraden - allt detta bör stavas ut i projektet. Alla dessa parametrar beror på många faktorer: både på den geologiska situationen på platsen och på massan av byggnaden som byggs upp. Om du vill ha en garanterad solid grund - ett projekt krävs. Å andra sidan, om du bygger en liten byggnad, kan du försöka göra allt på egen hand, baserat på allmänna rekommendationer, bland annat att utforma ett förstärkningsprogram.

Förstärkningssystem

Platsen för förstärkningen i remsa grunden i tvärsnitt är en rektangel. Och det här är en enkel förklaring: det här systemet fungerar bäst.

Förstärkning av bandfundament med en bandhöjd av högst 60-70 cm

Det finns två huvudkrafter som verkar på en remsa grund: under frosten utövar de tryck på höftkrafterna, överst - lasten från huset. Mitten av tejpen samtidigt laddas nästan inte. För att kompensera effekten av dessa två krafter tillverkas vanligtvis två bälten av arbetsförstärkning: över och under. För grunda och medellånga fundament (upp till 100 cm djup) är detta tillräckligt. För djupa band behöver 3 bälten krävas: för hög en höjd kräver förstärkning.

För de flesta bandfundamenten ser förstärkning ut så här

Att arbetsbeslagen befann sig på rätt plats, är det fixat på ett visst sätt. Och de gör det med hjälp av tunnare stålstänger. De är inte inblandade i arbetet, de håller bara arbetsförstärkningen i en viss position - de skapar en struktur, varför denna typ av förstärkning kallas strukturell.

För att påskynda arbetet när du binder förstärkningsbältet med klämmor

Som framgår av ordningen för förstärkning av tejpfundamentet är armeringsens (arbetstagarnas) längsgående stavar bundna med horisontella och vertikala strutar. Ofta är de gjorda i form av en sluten loop-klämma. Det är lättare och snabbare att arbeta med dem, och designen är mer tillförlitlig.

Vilken typ av armatur behövs

För tejpbasen använd två typer av stavar. För längsgående, vilken bär den största belastningsklassen AII eller AIII krävs. Dessutom är profilen nödvändigtvis ribbad: den klibbar bättre mot betongen och överför normalt lasten. För konstruktionshoppar ta billigare inredning: slät förstklassig AI, tjocklek 6-8 mm.

Nyligen har glasfiberförstärkning dykt upp på marknaden. Enligt tillverkarna har den bättre styrkaegenskaper och är mer hållbar. Men det rekommenderas inte att använda det i stiftelser. Enligt bestämmelserna bör det vara förstärkt betong. Egenskaperna hos detta material har länge varit kända och beräknade, speciella förstärkningsprofiler har utvecklats, vilket bidrar till att metall och betong kombineras i en enda monolitisk struktur.

Ventilklasser och dess diametrar

Hur konkret i kombination med glasfiber kommer att uppträda, hur fast sådan förstärkning kommer att binda med betong, hur framgångsrikt kommer det här paret att motstå laster - allt detta är okänt och inte studerat. Om du vill experimentera, använd glasfiber. Nej - ta järnbeslaget.

Beräkning av förstärkning av remsa grunden med egna händer

Alla byggnadsarbeten normaliseras enligt statliga normer eller SNiPs. Förstärkning är inget undantag. Det regleras av SNiP 52-01-2003 "Betong och armerad betongkonstruktion." Detta dokument anger den minsta mängd förstärkning som krävs: den måste vara minst 0,1% av stiftelsens tvärsnittsarea.

Bestämning av armeringstjocklek

Eftersom remsa grunden i sektionen har formen av en rektangel är tvärsnittsarean multiplikationen av längden av dess sidor. Om tejpen har ett djup av 80 cm och en bredd på 30 cm, blir området 80 cm * 30 cm = 2400 cm 2.

Nu behöver du hitta det totala området av förstärkning. Enligt SNiP bör den vara minst 0,1%. För detta exempel är det 2,8 cm 2. Nu bestämmer vi genom valmetoden, stavarnas diameter och deras antal.

Citat från SNiP som avser förstärkning (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Till exempel planerar vi att använda förstärkning med en diameter på 12 mm. Området i dess tvärsnitt är 1,13 cm 2 (beräknat med formeln för cirkelområdet). Det visar sig att för att kunna ge rekommendationer (2,8 cm 2) behöver vi tre staplar (eller de säger "trådar"), eftersom det finns uppenbarligen få två: 1,13 * 3 = 3,39 cm 2. och det här är mer än 2,8 cm 2. rekommenderas av SNiP. Men tre trådar i två bälten kan inte delas, och belastningen blir signifikant på båda sidor. Därför läggs fyra och lägger en solid säkerhetsmarginal.

För att inte begrava extra pengar i marken kan du försöka minska armeringsdiametern: beräkna under 10 mm. Området i denna bar är 0,79 cm 2. Om du multiplicerar med 4 (det minsta antalet stavar i arbetsförstärkning för bandramen) får vi 3,16 cm 2. Det är också tillräckligt med en marginal. Så för denna variant av remsa grunden, kan du använda ribbed armering klass II med en diameter av 10 mm.

Förstärkning av tejpfundamentet under stugan utförs med hjälp av stavar med olika typer av profiler

Hur man beräknar tjockleken på längsgående förstärkning för bandfundamenten utgjorde, du måste bestämma med vilket steg för att installera de vertikala och horisontella lintelarna.

Installationssteg

För alla dessa parametrar finns också metoder och formler. Men för mindre byggnader är det lättare. Enligt standardens rekommendationer bör avståndet mellan horisontella grenar inte vara mer än 40 cm. De är inriktade på denna parameter.

Hur bestämmer du på vilket avstånd att lägga ventilen? Till stål är inte utsatt för korrosion, det måste ligga i betongens tjocklek. Minsta avstånd från kanten är 5 cm. På grundval av detta beräknas avståndet mellan stavarna: både vertikalt och horisontellt är det 10 cm mindre än bandets dimensioner. Om stiftelsens bredd är 45 cm visar det sig att det finns ett avstånd på 35 cm mellan de två trådarna, vilket motsvarar standarden (mindre än 40 cm).

Steget med förstärkning av remsa-fundamentet är avståndet mellan två längsgående stavar.

Om bandet vi har är 80 * 30 cm, då är längsgående förstärkning en från en annan på ett avstånd av 20 cm (30 cm - 10 cm). Eftersom grunden för den genomsnittliga grunden (höjd upp till 80 cm) kräver två förstärkningsbälten, är ett bälte från den andra i en höjd av 70 cm (80 cm - 10 cm).

Nu hur ofta ska du sätta hoppare. Denna standard finns också i SNiP: Installationssteget av vertikala och horisontella förband måste vara minst 300 mm.

All. Förstärkning bandbas med egna händer beräknad. Men notera att varken husets massa eller de geologiska förhållandena beaktas. Vi baserade på det faktum att de här parametrarna var baserade vid bestämning av tejpens storlek.

Förstärkningshörn

Vid konstruktionen av bandfundamenten är den svagaste punkten hörn och korsning av väggarna. På dessa ställen är belastningar från olika väggar anslutna. Så att de omfördelas framgångsrikt är det nödvändigt att ordentligt fixa ankaret. Anslut bara fel: den här metoden ger inte överföringen av lasten. Som ett resultat kommer sprickor att dyka upp i remsan grunden efter en tid.

Det rätta systemet med förstärkande hörn: används eller sgony - L-formiga klämmor eller längsgående trådar gör 60-70 cm längre och böjer sig runt hörnet

För att undvika en sådan situation, när man förstärker hörn, används speciella system: på ena sidan är böjda böjda på den andra. Denna överlappning bör vara minst 60-70 cm. Om längden på den längsgående stången för böjning inte räcker, använd L-formiga klämmor med sidor också minst 60-70 cm. Diagrammen om deras placering och fastsättning av beslagen visas på bilden nedan.

Samma princip förstärker korsningen av väggarna. Det är också önskvärt att ta ventilen med en marginal och böja. Det är också möjligt att använda L-formiga klämmor.

Ordningen med förstärkning som gränsar till väggarna i remsa grunden (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Obs! I båda fallen i hörnen halveras steget att ställa in korsstängerna. På dessa ställen börjar de redan arbeta - de är inblandade i omfördelningen av arbetsbelastningen.

Förstärkning av remsa fot

På jordar med inte mycket hög bärkraft, på kräftiga jordar eller under tunga hus, är ofta bandfunderingar gjorda med en sula. Den överför lasten på ett stort område, vilket ger större stabilitet till grunden och minskar mängden sänkning.

Så att trycket från trycket inte faller isär måste det också förstärkas. Figuren visar två alternativ: en och två längsgående förstärkningsbälten. Om marken är komplex, med en stark tendens att vinterbake, kan du lägga två bälten. Med normala och medeljordiska markar är det tillräckligt.

Ankarlängderna i längden fungerar. De, som för bandet, tar andra eller tredje klassen. De är åtskilda från varandra på ett avstånd av 200-300 mm. Anslut med korta stånglängder.

Två sätt att förstärka stiftlistens sula: till vänster för baser med normal bärkraft, till höger - för inte mycket pålitliga jordar

Om sålen är smal (styvt plan) är de tvärgående segmenten konstruktiva, de deltar inte i belastningens fördelning. Sedan är de gjorda med en diameter av 6-8 mm, böjda i ändarna så att de täcker ytterstängerna. Bundet till alla med stickningstråd.

Ate det enda brett (flexibelt system), den tvärgående förstärkningen i sulan fungerar också. Hon motstår markförsök att "slam" henne. Därför använder solorna i denna utföringsform ribbstärkning av samma diameter och klass som den längsgående delen.

Hur många behöver en stapel

Efter att ha utvecklat ett bandbasförstärkningsprogram vet du hur många längsgående element du behöver. De läggs runt omkretsen och under väggarna. Bandets längd är längden på en stapel för förstärkning. Multiplicera det med antalet trådar, få önskad längd på arbetsförstärkningen. Lägg sedan till den resulterande siffran 20% - marginal för lederna och "överlappningar". Det är hur många meter du behöver kommer att fungera armatur.

Överväg enligt planen hur många längsgående trådar, beräkna hur mycket en konstruktiv bar behövs

Nu måste du räkna antalet strukturella ventiler. Tänk på hur många tvärbindningar som ska vara: dela bandets längd genom installationssteget (300 mm eller 0,3 m om du följer SNiP: s rekommendationer). Beräkna sedan hur mycket du behöver för att göra en lintel (vik bredden på förstärkningsburet till höjden och dubbel det). Det resulterande numret multiplicerat med antalet hoppare. Lägg till resultatet också 20% (för föreningar). Detta kommer att vara antalet strukturella förstärkningar för förstärkning av bandfundamenten.

Med en liknande princip, överväg det belopp som är nödvändigt för förstärkning av sulan. Om du sammanfattar det, kommer du att ta reda på hur mycket förstärkning du behöver på grunden.

teknik

Förstärkning av tejpfundamentet med händerna börjar efter montering av formning. Det finns två alternativ:

 • Hela ramen samlas in direkt i gropen eller grävningen. Om bandet är smalt och högt, jobba så besvärligt.

Enligt en av teknikerna är rebar stickad direkt i formen

 • I närheten av gropen bereds ramfragment. De överförs i delar och ställs till deras avsedda plats, knyter till en sammanhängande helhet. Det är mer praktiskt att arbeta på detta sätt, förutom det faktum att det är mycket obekvämt och svårt att överföra relaterade strukturer från förstärkning.

  Båda alternativen är inte idealiska och alla bestämmer hur det blir enklare för honom. När du arbetar direkt i grävningen måste du veta ordningens åtgärder:

  • Den första stapeln längsgående stavarna i underarmarna. De behöver lyfta 5 cm från betongens kant. Det är bättre att använda speciella ben för detta, men bitar av tegelstenar är populära bland utvecklare. Rebar är också 5 cm från förskärmväggarna.
  • Genom att använda tvärgående bitar av strukturell förstärkning eller gjutna konturer fixeras de på önskat avstånd med en stickningstråd och en krok eller en stickpistol.
  • Då finns det två alternativ:
   • Om konturformade rektanglar användes, är det övre bandet bundet direkt till dem på toppen.
   • Om installationen använder skärstycken för tvärstänger och vertikala inlägg, är nästa steg att binda upp de vertikala stolparna. Efter att de är bundna binder de bandets andra bälte i längsgående armering.

  Det finns en annan teknik för förstärkning av bandfunderingar. Ramverket visar sig vara tufft, men det finns en stor förbrukning av stången på vertikala håll: de drivs in i marken.

  Den andra tekniken för förstärkning av tejpfundamentet - först kör de i vertikala stolpar, de knyter längsgående trådar till dem, och sedan sammanfogar de sig tillsammans

  • Först kör de i vertikala stolpar i hörnen av tejpen och lederna på de horisontella stängerna. Racks ska ha en stor diameter på 16-20 mm. De är placerade på ett avstånd av minst 5 cm från förkanten, för att justera horisontellt läge och vertikalitet, drivs i marken med 2 meter.
  • Hammar sedan vertikala stänger av den beräknade diametern. Vi bestämde installationssteget: 300 mm, i hörnen och i väggarnas tvärpunkter, två gånger mindre - 150 mm.
  • Längdsgängor av ett förstärkningsunderband är knutna till ställen.
  • Vid skärningspunkten mellan stativen och den längsgående förstärkningen är horisontella broar fastsatta.
  • Det övre förstärkningsbältet är bundet upp, vilket ligger 5-7 cm under betongens övre yta.
  • Horisontella hoppare är fastsatta.

  Det är bekvämare och snabbare att göra ett förstärkande bälte med förformade konturer. Stången är böjd och bildar en rektangel med de angivna parametrarna. Problemet är att de måste göras samma, med minimala avvikelser. Och de behöver ett stort antal. Men då går arbetet i grävningen snabbare.

  Armeringsbältet kan stickas separat, och sedan monteras i formen och stickas in i en enda enhet redan på plats

  Som du kan se är förstärkningen av remsa grunden en lång och inte så enkel process. Men du kan till och med klara sig ensam, utan assistenter. Det kommer emellertid att ta mycket tid. Tillsammans eller tre arbetar mer bekvämt: att överföra stavarna och att avslöja dem.

  Baserat på material på webbplatsen: http://stroychik.ru

  system, beräkning av armeringsdiameterns diameter, platsen i hörnen och i sulan

  Ribbon foundation har en icke-standard geometri: den är tio gånger längre än djupet och bredden. På grund av denna design fördelas nästan alla laster längs bältet. En betongsten ensam kan inte kompensera för dessa belastningar: dess böjhållfasthet räcker inte. För att ge en struktur med ökad styrka används inte bara betong, men armerad betong är en betongsten med stålelement inuti - stålförstärkning. Processen med metallläggning kallas förstärkning av bandfundamenten. Det är lätt att göra det med egna händer, beräkningen är elementär, systemen är kända.

  Mängden, platsen, diametrarna och förstärkningsgraden - allt detta bör stavas ut i projektet. Dessa parametrar beror på många faktorer: både på den geologiska situationen på platsen och på byggnadens massa. Om du vill ha en garanterad solid grund - ett projekt krävs. Å andra sidan, om du bygger en liten byggnad, kan du försöka göra allt på egen hand, baserat på allmänna rekommendationer, bland annat att utforma ett förstärkningsprogram.

  Förstärkningssystem

  Platsen för förstärkningen i remsa grunden i tvärsnitt är en rektangel. Och det här är en enkel förklaring: det här systemet fungerar bäst.

  Förstärkning av bandfundament med en bandhöjd av högst 60-70 cm

  Det finns två huvudkrafter som verkar på en remsa grund: under frosten utövar de tryck på höftkrafterna, överst - lasten från huset. Mitten av tejpen samtidigt laddas nästan inte. För att kompensera effekten av dessa två krafter tillverkas vanligtvis två bälten av arbetsförstärkning: över och under. För grunda och medellånga fundament (upp till 100 cm djup) är detta tillräckligt. För djupa band behöver 3 bälten krävas: för hög en höjd kräver förstärkning.

  Du kan läsa om grunden för grunden här.

  För de flesta bandfundamenten ser förstärkning ut så här

  Att arbetsbeslagen befann sig på rätt plats, är det fixat på ett visst sätt. Och de gör det med hjälp av tunnare stålstänger. De är inte inblandade i arbetet, de håller bara arbetsförstärkningen i en viss position - de skapar en struktur, varför denna typ av förstärkning kallas strukturell.

  För att påskynda arbetet när du binder förstärkningsbältet med klämmor

  Som framgår av ordningen för förstärkning av tejpfundamentet är armeringsens (arbetstagarnas) längsgående stavar bundna med horisontella och vertikala strutar. Ofta är de gjorda i form av en sluten loop-klämma. Det är lättare och snabbare att arbeta med dem, och designen är mer tillförlitlig.

  Vilken typ av armatur behövs

  För tejpbasen använd två typer av stavar. För längsgående, som bär huvudbelastningen, krävs klass AII eller AIII. Dessutom är profilen nödvändigtvis ribbad: den klibbar bättre mot betongen och överför normalt lasten. För konstruktionshoppar ta billigare inredning: slät förstklassig AI, tjocklek 6-8 mm.

  Nyligen har glasfiberförstärkning dykt upp på marknaden. Enligt tillverkarna har den bättre styrkaegenskaper och är mer hållbar. Men många designers rekommenderar inte att använda den i grunden för bostadshus. Enligt bestämmelserna bör det vara förstärkt betong. Egenskaperna hos detta material har länge varit kända och beräknade, speciella förstärkningsprofiler har utvecklats, vilket bidrar till att metall och betong kombineras i en enda monolitisk struktur.

  Ventilklasser och dess diametrar

  Hur konkret i kombination med glasfiber kommer att uppträda, hur fast sådan förstärkning kommer att binda med betong, hur framgångsrikt kommer det här paret att motstå laster - allt detta är okänt och inte studerat. Om du vill experimentera, använd glasfiber. Nej - ta järnbeslaget.

  Beräkning av förstärkning av remsa grunden med egna händer

  Alla byggnadsarbeten normaliseras enligt statliga normer eller SNiPs. Förstärkning är inget undantag. Det regleras av SNiP 52-01-2003 "Betong och armerad betongkonstruktion." Detta dokument anger den minsta mängd förstärkning som krävs: den måste vara minst 0,1% av stiftelsens tvärsnittsarea.

  Bestämning av armeringstjocklek

  Eftersom remsa grunden i sektionen har formen av en rektangel är tvärsnittsarean multiplikationen av längden av dess sidor. Om bandet har ett djup på 80 cm och en bredd på 30 cm, blir området 80 cm * 30 cm = 2400 cm2.

  Nu behöver du hitta det totala området av förstärkning. Enligt SNiP bör den vara minst 0,1%. För detta exempel är det 2,8 cm2. Nu bestämmer valmetoden diametern på staplarna och deras antal.

  Citat från SNiP som avser förstärkning (för att förstora bilden, högerklicka på den)

  Till exempel planerar vi att använda förstärkning med en diameter på 12 mm. Området i dess tvärsnitt är 1,13 cm2 (beräknat med formeln för cirkelområdet). Det visar sig att för att kunna ge rekommendationer (2,8 cm2) behöver vi tre stavar (eller de säger "trådar"), eftersom det är uppenbart få två: 1,13 * 3 = 3,39 cm2, vilket är mer än 2,8 cm2, som rekommenderas av SNiP. Men tre trådar i två bälten kan inte delas, och belastningen blir signifikant på båda sidor. Därför läggs fyra och lägger en solid säkerhetsmarginal.

  För att inte begrava extra pengar i marken kan du försöka minska armeringsdiametern: beräkna under 10 mm. Området i denna bar är 0,79 cm2. Om vi ​​multiplicerar med 4 (det minsta antalet staplar av arbetsförstärkning för bandramen) får vi 3,16 cm2, vilket också är tillräckligt med en marginal. Så för denna variant av remsa grunden, kan du använda ribbed armering klass II med en diameter av 10 mm.

  Förstärkning av tejpfundamentet under stugan utförs med hjälp av stavar med olika typer av profiler

  Hur man beräknar tjockleken på längsgående förstärkning för bandfundamenten utgjorde, du måste bestämma med vilket steg för att installera de vertikala och horisontella lintelarna.

  Installationssteg

  För alla dessa parametrar finns också metoder och formler. Men för mindre byggnader är det lättare. Enligt standardens rekommendationer bör avståndet mellan horisontella grenar inte vara mer än 40 cm. De är inriktade på denna parameter.

  Hur bestämmer du på vilket avstånd att lägga ventilen? Till stål är inte utsatt för korrosion, det måste ligga i betongens tjocklek. Minsta avstånd från kanten är 5 cm. På grundval av detta beräknas avståndet mellan stavarna: både vertikalt och horisontellt är det 10 cm mindre än bandets dimensioner. Om stiftelsens bredd är 45 cm visar det sig att det finns ett avstånd på 35 cm mellan de två trådarna, vilket motsvarar standarden (mindre än 40 cm).

  Steget med förstärkning av remsa-fundamentet är avståndet mellan två längsgående stavar.

  Om bandet vi har är 80 * 30 cm, då är längsgående förstärkning en från en annan på ett avstånd av 20 cm (30 cm - 10 cm). Eftersom grunden för den genomsnittliga grunden (höjd upp till 80 cm) kräver två förstärkningsbälten, är ett bälte från den andra i en höjd av 70 cm (80 cm - 10 cm).

  Nu hur ofta ska du sätta hoppare. Denna standard finns också i SNiP: Installationssteget av vertikala och horisontella förband bör inte vara mer än 300 mm.

  All. Förstärkning bandbas med egna händer beräknad. Men notera att varken husets massa eller de geologiska förhållandena beaktas. Vi baserade på det faktum att de här parametrarna var baserade vid bestämning av tejpens storlek.

  Förstärkningshörn

  Vid konstruktionen av bandfundamenten är den svagaste punkten hörn och korsning av väggarna. På dessa ställen är belastningar från olika väggar anslutna. Så att de omfördelas framgångsrikt är det nödvändigt att ordentligt fixa ankaret. Anslut bara fel: den här metoden ger inte överföringen av lasten. Som ett resultat kommer sprickor att dyka upp i remsan grunden efter en tid.

  Det rätta systemet med förstärkande hörn: används eller sgony - L-formiga klämmor eller längsgående trådar gör 60-70 cm längre och böjer sig runt hörnet

  För att undvika en sådan situation, när man förstärker hörn, används speciella system: på ena sidan är böjda böjda på den andra. Denna överlappning bör vara minst 60-70 cm. Om längden på den längsgående stången för böjning inte räcker, använd L-formiga klämmor med sidor också minst 60-70 cm. Diagrammen om deras placering och fastsättning av beslagen visas på bilden nedan.

  Samma princip förstärker korsningen av väggarna. Det är också önskvärt att ta ventilen med en marginal och böja. Det är också möjligt att använda L-formiga klämmor.

  Ordningen med förstärkning som gränsar till väggarna i remsa grunden (för att förstora bilden, högerklicka på den)

  Obs! I båda fallen i hörnen halveras steget att ställa in korsstängerna. På dessa ställen börjar de redan arbeta - de är inblandade i omfördelningen av arbetsbelastningen.

  Förstärkning av remsa fot

  På jordar med inte mycket hög bärkraft, på kräftiga jordar eller under tunga hus, är ofta bandfunderingar gjorda med en sula. Den överför lasten på ett stort område, vilket ger större stabilitet till grunden och minskar mängden sänkning.

  Så att trycket från trycket inte faller isär måste det också förstärkas. Figuren visar två alternativ: en och två längsgående förstärkningsbälten. Om marken är komplex, med en stark tendens att vinterbake, kan du lägga två bälten. Med normala och medeljordiska markar är det tillräckligt.

  Ankarlängderna i längden fungerar. De, som för bandet, tar andra eller tredje klassen. De är åtskilda från varandra på ett avstånd av 200-300 mm. Anslut med korta stånglängder.

  Två sätt att förstärka stiftlistens sula: till vänster för baser med normal bärkraft, till höger - för inte mycket pålitliga jordar

  Om sålen är smal (styvt plan) är de tvärgående segmenten konstruktiva, de deltar inte i belastningens fördelning. Sedan är de gjorda med en diameter av 6-8 mm, böjda i ändarna så att de täcker ytterstängerna. Bundet till alla med stickningstråd.

  Ate det enda brett (flexibelt system), den tvärgående förstärkningen i sulan fungerar också. Hon motstår markförsök att "slam" henne. Därför använder solorna i denna utföringsform ribbstärkning av samma diameter och klass som den längsgående delen.

  Hur många behöver en stapel

  Efter att ha utvecklat ett bandbasförstärkningsprogram vet du hur många längsgående element du behöver. De läggs runt omkretsen och under väggarna. Bandets längd är längden på en stapel för förstärkning. Multiplicera det med antalet trådar, få önskad längd på arbetsförstärkningen. Lägg sedan till den resulterande siffran 20% - marginal för lederna och "överlappningar". Det är hur många meter du behöver kommer att fungera armatur.

  Överväg enligt planen hur många längsgående trådar, beräkna hur mycket en konstruktiv bar behövs

  Nu måste du räkna antalet strukturella ventiler. Tänk på hur många tvärbindningar som ska vara: dela bandets längd genom installationssteget (300 mm eller 0,3 m om du följer SNiP: s rekommendationer). Beräkna sedan hur mycket du behöver för att göra en lintel (vik bredden på förstärkningsburet till höjden och dubbel det). Det resulterande numret multiplicerat med antalet hoppare. Lägg till resultatet också 20% (för föreningar). Detta kommer att vara antalet strukturella förstärkningar för förstärkning av bandfundamenten.

  Med en liknande princip, överväg det belopp som är nödvändigt för förstärkning av sulan. Om du sammanfattar det, kommer du att ta reda på hur mycket förstärkning du behöver på grunden.

  Om valet av betongbetong för stiftelsen kan läsas här.

  Armaturmonteringsteknik för bandfundament

  Förstärkning av tejpfundamentet med händerna börjar efter montering av formning. Det finns två alternativ:

  Båda alternativen är inte idealiska och alla bestämmer hur det blir enklare för honom. När du arbetar direkt i grävningen måste du veta ordningens åtgärder:

  • Den första stapeln längsgående stavarna i underarmarna. De behöver lyfta 5 cm från betongens kant. Det är bättre att använda speciella ben för detta, men bitar av tegelstenar är populära bland utvecklare. Rebar är också 5 cm från förskärmväggarna.
  • Genom att använda tvärgående bitar av strukturell förstärkning eller gjutna konturer fixeras de på önskat avstånd med en stickningstråd och en krok eller en stickpistol.
  • Då finns det två alternativ:
   • Om konturformade rektanglar användes, är det övre bandet bundet direkt till dem på toppen.
   • Om installationen använder skärstycken för tvärstänger och vertikala inlägg, är nästa steg att binda upp de vertikala stolparna. Efter att de är bundna binder de bandets andra bälte i längsgående armering.

  Det finns en annan teknik för förstärkning av bandfunderingar. Ramverket visar sig vara tufft, men det finns en stor förbrukning av stången på vertikala håll: de drivs in i marken.

  Den andra tekniken för förstärkning av tejpfundamentet - först kör de i vertikala stolpar, de knyter längsgående trådar till dem, och sedan sammanfogar de sig tillsammans

  • Först kör de i vertikala stolpar i hörnen av tejpen och lederna på de horisontella stängerna. Racks ska ha en stor diameter på 16-20 mm. De är placerade på ett avstånd av minst 5 cm från förkanten, för att justera horisontellt läge och vertikalitet, drivs i marken med 2 meter.
  • Hammar sedan vertikala stänger av den beräknade diametern. Vi bestämde installationssteget: 300 mm, i hörnen och i väggarnas tvärpunkter, två gånger mindre - 150 mm.
  • Längdsgängor av ett förstärkningsunderband är knutna till ställen.
  • Vid skärningspunkten mellan stativen och den längsgående förstärkningen är horisontella broar fastsatta.
  • Det övre förstärkningsbältet är bundet upp, vilket ligger 5-7 cm under betongens övre yta.
  • Horisontella hoppare är fastsatta.

  Det är bekvämare och snabbare att göra ett förstärkande bälte med förformade konturer. Stången är böjd och bildar en rektangel med de angivna parametrarna. Problemet är att de måste göras samma, med minimala avvikelser. Och de behöver ett stort antal. Men då går arbetet i grävningen snabbare.

  Armeringsbältet kan stickas separat, och sedan monteras i formen och stickas in i en enda enhet redan på plats

  Som du kan se är förstärkningen av remsa grunden en lång och inte så enkel process. Men du kan till och med klara sig ensam, utan assistenter. Det kommer emellertid att ta mycket tid. Tillsammans eller tre arbetar mer bekvämt: att överföra stavarna och att avslöja dem.

  Beräkningen av grunden under källarens yttervägg. Beräkning av källarens förstärkning under källarens yttervägg (1 gränsvärde). Ett exempel på beräkning.

  Början av beräkningen, se här: Beräkningen av grunden under källarens yttervägg.

  Denna beräkning liknar beräkningen av väggförstärkning.

  Först bestämmer vi elementets dimensioner, det skyddande skiktet av betong för arbetsförstärkningen (inte mindre än 35 mm) - det bör beaktas att vi inte tar ett rent skyddsskikt, men avståndet till förstärkningsaxeln, dvs. värdet av "a" måste vara större än 35 mm. Och vi finner från den föregående beräkningen det maximala ögonblicket i sulan.

  Då hittar vi förstärkningen i sulan för tillfället. Vi har vridit stavar med en diameter på 10 mm med en höjd på 200 mm. Som vi kommer ihåg, i väggen hittade vi beslag med en diameter av 8 och 6 mm. Med tanke på att i en design rekommenderas inte att använda förstärkningsstänger i angränsande diametrar (i vårt fall ett dussin och åtta), så att byggare inte förvirrar dem, är det lämpligt att acceptera för förstärkning av både väggar och sålarförstärkning med en diameter av 10 mm. Vid väggens inre kant kan den placeras med ett mer ovanligt steg (med hänsyn till kraven i punkt 5.64 i manualen).

  Det sista steget i denna beräkning är beräkningen av botten av grunden för den andra gränsstaten.

  Lägg till en kommentar

  Förstärkning av tejpfundamentet i monolitisk, fördjupat och prefabricerat: förstärkning av basen av glasfiberförstärkning

  Många vet att grunden för att bygga ett hus, ett garage eller någon annan huvudbyggnad är uppförd huvudsakligen av betong. I sällsynta fall kan stiftelsen uppträda av trästolpar eller tegelkolonner, främst för tillfälliga byggnader, där hållbarheten inte är viktig och lasten från hela byggnaden är inte stor.

  Kapitalstrukturer behöver en solid grund som kan stå i många år och klara alla designbelastningar.

  Det finns många typer av stiftelser, men vi kommer att överväga hur förstärkningen av en monolitisk remsa grundas, eftersom den oftast används vid byggandet av privata hus.

  Förstärkt betong kallas armerad betong, vars konstruktion är annorlunda:

  • hög styrka som är kapabel att motstå tunga belastningar i många år;
  • brandsäkerhet;
  • förmågan att erhålla någon form av produkt;
  • kemisk och biologisk resistans;
  • högt motståndskraft mot belastningar, både dynamiska och statiska.

  Vid konstruktion av bandfoten får vi en stråldesign där kompressions- och spänningszoner uppträder. Föreställ dig en bar, lägg ändarna på något stöd och sätt mentalt i mittbelastningen. Mitten av baren kommer att sakta. Den övre delen av stapeln kommer att uppleva kompressiva belastningar, medan dess nedre plan sträcker sig.

  Enligt denna princip uppstår förstärkning av tejpfundamentet i form av en ram med längsgående och tvärgående förstärkning, medan den övre förstärkningen arbetar i kompression, desto lägre i spänning.

  Dessutom finns det en armatur i armeringsburet:

  För att få en solid grund läggs en starkare förstärkning i den nedre zonen, vars tvärsnitt väljs utifrån de designbelastningar som verkar på fundamentet. Övre förstärkning kan installeras utan beräkning.

  Det är självklart inte för alla att göra sådana komplexa tekniska beräkningar på egen hand. Därför bör du kontakta specialisterna som fullt ut beräknar stiftelsens utformning. På ritningarna kommer du att visa förstärkningssättet för alla delar av den monolitiska remsa grunden.

  Erforderliga material för förstärkning

  För att erhålla en förstärkningsbur under konstruktionen av en monolitisk remsa grund av ett privat hus krävs armeringsstänger med en periodisk profil med en diameter av 6-14 mm.

  Förstärkningen ska vara tillverkad av varmvalsad stålkvalitet A III.

  I detta fall är den nedre förstärkningen i ramen vald av en större diameter, eftersom det är hon som upplever dragkrafter. För att skapa armeringsburens övre bälte kan du använda förstärkning av en mindre diameter, såväl som för vertikala stänger.

  Anslutningen av förstärkningsstänger - övre, nedre och vertikala till en enda struktur sker genom en stickningsförstärkningstråd och en speciell krokkrok.

  Beräkning av förstärkningsremsa grunden

  Efter beräkningen är gjord och det är uppenbart hur bred och djup remsan ska vara för ett privat hus, beräknas det erforderliga antalet förstärkning. I regel tas förstärkningen av en periodisk profil med en diameter på 10-14 mm på rammens nedre bälte.

  De utskjutande revbenen av armeringsstänger hänger bättre vid betongmassan.

  Vid byggandet av ett privat hus brukar man använda ventiler med en diameter av 10-12 mm. Rammen består av två bälten - övre och nedre, sammankopplade med vertikala och längsgående stavar. Förstärkningsburet ska vara placerat 5 cm från sidoväggarna på formen, botten av fundamentet och dess topp.

  Läggande av tre eller fyra stänger i ramarna av rammen på grund av jordens höga rörlighet eller i byggandet av flervåningsbyggnader.

  För närvarande har glasfiberförstärkning uppträtt på byggmaterialmarknaden, som på många sätt överträffar den traditionella metallen.

  • har utseende stavar av glasfiber med en diameter på 4-16mm.
  • stånglängd kan vara vilken som helst
  • förstärkning av denna typ har en ribbig yta-spiralprofil.

  Om du bestämmer dig för att förstärka glasfiberförstärkning, välj sedan förstärkning AKS f6 eller f7 för envåningshus. För tvåvåningshus är det bättre att köpa inredning AKS F8 eller F10.

  Om grunden är gjord 40 cm bred, hålls förstärkningsburens cellstorlek i intervallet 10-30 cm. Jämn förstärkning kan användas för tvärgående och vertikal fördelningsarmatur, vilket är mycket lägre än den periodiska profilförstärkningen.

  Att känna till basens dimensioner runt omkretsen och antalet barer i ramen är lätt att beräkna hur många förstärkningar som behövs för en periodisk profil och jämn.

  Förfarandet för tillverkning av förstärkande bur

  Förstärkning av de djupa monolitiska tejpfundamenten utförs av två eller tre par längsgående stavar med en periodisk profil med en diameter av 10-12 mm, vilka är sammanlänkade av korta förstärkningsstänger med en diameter av 8 mm.

  När man observerar byggnadskoderna och reglerna måste förstärkningsburet ha en bredd som är mindre än sin höjd, minst två gånger. Det resulterande längsgående förstärkningsnätet, två eller tre, beroende på fundamentets djup passar i sin tur i det exponerade trä- eller metallformningen. Bottennätet bör stödjas av de lagda bitarna av betong, tegelstenar eller färdiga bakstycken.

  I detta fall bör avståndet från det nedre förstärkningsnätet till grävens botten vara minst 7 cm.

  Vertikala stänger är fastsatta på det undre gallret enligt armeringsschemat. Sedan läggs det andra gallret (topp eller sekund, om det bara finns tre av dem), samtidigt bundet till vertikala stänger. Om bredden på skytten inte tillåter montering av ramen direkt på plats, är rammen stickad på jordens yta och sedan klar att sänkas i formen.

  Det är viktigt att ordentligt förstärka hörnen på remsa grunden. Det föreskrivs av reglerna att göra hörnen av ramen av böjda stavar, men dessa regler bryts ständigt. I grund och botten gör alla rektangulära hörn och för byggandet av ett privathus orsakar det inga problem.

  Förstärkning av hörnet av remsa fundamentet

  Stickning av ramen utförs av speciell glödgad tråd. Klipp 30 cm långa bitar, vik tråden i halva och virka krok, haka i slingan med en krok, knyta anslutningen av två stavar. Du kan tydligt se den på videon på Internet. När det gäller krokarna säljs de i hårdvaruaffärer.

  Korrekt förstärkning av den grunda grunden

  Stripfunderingar, beroende på markens egenskaper, kan vara grunda. För höjande jordar rekommenderas att göra en remsa grund med en anordning för dräneringsbrunnar eller en sandplatta. Förstärkning grunda fundamentet är inte annorlunda än förstärkning av den försänkta grunden. Principen om förstärkningskorg är fortfarande densamma.

  Vid konstruktion av enskilda bostadshus används färdigbetong eller armerad betongprodukter från fabrikstillverkning. Men inte alltid fabriksblock staplas så att det inte finns något gap.

  Avståndet mellan de enhetliga betongfundamenten är förseglat med röd tegel eller hälld med betong med installationen, om nödvändigt, av förstärkning.

  Förstärkning av prefabricerad källare förekommer i formen, som utsätts för bristfälliga slutna block.

  Ibland krävs det att bygga flera kolumner under byggandet av ett bostadshus. Grunden för dem kan vara:

  • fristående,
  • gemensamt med bandet en, dvs kolonnerna ligger i väggarnas gemensamma grund.

  Men för deras stabilitet är det nödvändigt att dessutom göra sulan, som kan vara i form av enstegs eller flertrins. I detta fall är förstärkningen av fundamentet av fundamentet gjord av förstärkande nät, svetsat eller stickat. Det är möjligt att använda färdiga förenade förstärkningsnät som passar i två rader. Samtidigt ska grävarnas arbetsförstärkning skär genom en vinkel på 90 grader.

  I detta fall antas tjockleken på det skyddande skiktet av betong vara 40 mm om jorden är stenig eller det finns en betongbasförberedelse. Om det inte finns någon konkret beredning antas värdet av det skyddande skiktet av betong vara 70 mm sårt.