Den rätta grunden "Swedish plate" - förstärkning och gjutningsteknik

Grunden för den svenska plattan, vars konstruktionsteknik är ganska enkel, bygger på installationen av speciella monolitiska basplattor. Utgången är en varm grund, uppvärmd, tack vare det inbyggda vattenförsörjningssystemet.

All kommunikation sker också inuti basplattorna. Den samtidiga lösningen av problemen med att bygga fundamentet och lägga kommunikationen gör det möjligt att omedelbart få ett platt golv, redo för inredning.

Stiftelsens tillverkningsteknik, som kallas "svensk platta"

Innan den flytande bottenplattan läggs, ger processtekniken speciell markberedning. Överjord är borttagen, arbetsområdet måste vara betydligt större än den framtida grunden. Webbplatsen är väl fuktad och täppt med sand i ca 10-15 centimeter.

Verktyg läggs på sandkudden, som är täppta med ett lager av grus på toppen. Timmeringen är konstruerad, termisk isolering läggs ner. Hela skiktet ska vara högst 20-25 cm. Denna fas av förberedelse före förstärkning kan betraktas som fullständig.

Vidare kommer historien att ägnas åt hur man häller en monolitisk basplatta.

Stiftelse förstärkning

Stödordningen för förstärkning av en monolitisk källarplatta, lätt reproducerbar i ryska förhållanden, kräver inte speciella material och verktyg. Enligt tekniken förstärks en sådan platta med stavar. För stiftets styrka görs en yttre kontur, en grillning, det blir ett slags förstyvning för strukturen.

Huvudytan på den monolitiska plattan är utlagd med ett lager av förstärkning på ett sådant sätt att ett galler av stänger erhålles, med dimensionerna av varje cell ca 150 med 150 millimeter. När man förenar förstärkningsstänger är det nödvändigt att göra en överlappning av en stång på en stav av ca 20-30 centimeter, vilket kommer att bidra till att undvika divergensen av stavarna i processen att hälla betong.

Det är också nödvändigt att fasta stavarna med klämmor med jämna mellanrum så att de förblir på plats, rör inte under betonglösningens verkan under hällning och torkning. Det är värt att uppmärksamma det faktum att förstärkningssystemet av en monolitisk källarplatta, som används av professionella byggare, innefattar användning av ledband och klämmor och inte svetsning, vilket ger en lägre strukturell styrka.

Ytterligare styrka kan ges till grunden genom att använda fasta stavar i förstärkningsnätet i längden eller bredden av hela fundamentet.

Före hällning av plåtar läggs konturerna för golvvärme, som är fastsatta med klämmor längs fundamentets omkrets och ansluten till en kollektor.

Fyll teknik

En monolitisk basplatta, vars gjutteknik inte är så komplicerad, kräver noggrant genomförande av alla steg i processen. Tänk på att hela processen måste läggas en gång, då fyllningen av hela källarområdet ska ta högst en dag.

Efter en komplett gjutning kommer djupa vibratorer att hjälpa till att avlägsna all överskottsluft från den resulterande lösningen. Tack vare deras arbete kommer det inte att finnas några svaga punkter i plattan, det vill säga luftfickor som kan spricka i framtiden och orsaka skador på monolitiska systemet.

Efter bearbetning av vibratorerna är ytan på plattan noggrant nivån, ibland är denna process ganska lång, men det är värt tålamod att ta hänsyn till att ju jämnare förstyvningsytan blir, desto lättare blir det att gå igenom slipningssteget på den redan solida monolitiska plattan. Betydande underlätta manuell arbetskraft kommer att hjälpa ett verktyg som heter vibrolath.

Dessutom är det övre lagret jämnt, nästan helt jämnhet och jämnhet av ytan. På detta stadium är fyllningen klar och du kan gå vidare.

Nu måste du vänta på att den färdiga grunden torkar.

När det inte finns några tvivel om att plattan är klar för ytterligare arbete, finns det ingen slipning med specialverktyg, den färdiga plattan är jämn och redo att starta konstruktionen.

Grunden för den svenska plattan, vilken konstruktion som finns tillgänglig, har ett antal obestridliga fördelar:

 1. Det faktum att inuti stiftelsen all kommunikation som måste ingå i huset redan är skild, gör det möjligt att lägga grundplattorna i allmänhet på kortare tid.
 2. Möjligheten att göra uppvärmda golv gör huset, byggt på svenska tallrikar, energibesparande. Även om du har en uppvärmning stängs den redan uppvärmda betongkonstruktionen under mycket lång tid, och husets invånare fryser inte. Dessutom ger långvarig värmebehandling invånarna möjlighet att spara på centralvärme.
 3. Redan polerad efter allt arbete är plattan helt för att börja lägga på golvmaterial på den.
 4. För att installera grunden behöver inte de ursprungliga verktygen, som ofta är för dyra för användning i privat konstruktion och teknik. Undantaget är byggnadsutrustning, till exempel lastbilar med betong, men de kommer endast behövas om området på den monterade grunden är tillräckligt stor.

Mer om detta ämne på vår hemsida:

 1. Vad ska vara grunden under blockstrukturen
  En tung grund för ett skumblokhus kan leda till extra arbete. Detta kan vara konsumtion av en stor mängd betong, konstruktion av formning, ramarrangemanget. Därför väljer du.

 • Korrekt beräkning av monolitisk basplatta
  Från den korrekta beräkningen av den monolitiska plattan beror på hållfasthet, hållbarhet och prestanda egenskaper hos huset. Före byggandet bör ett grundligt marktest utföras för att bestämma belastningen som är.

 • Enheten av en monolitisk basplatta - förberedelse, kudde, dränering, geotextiler, schema
  Innan vi överväger enheten av en monolitisk basplatta bestämmer vi i vilka fall det är bäst att använda det. Den rätta lösningen skulle vara att tillämpa denna typ av grund om.

 • Beräkning av grundplattan, förstärkning och konstruktion av husets plattform
  Den monolitiska basplattan är en betongplatta med förstärkning. Korrekt beräkning av basplattan är grunden för ett starkt och hållbart hem. Denna typ av fundament c.

  Hur ligger grunden för den svenska plattan och vad är dess fördelar?

  Grunden för den svenska kaminen är en monolitisk platta av grunt djup, som upptar hela området av botten av huset och är isolerat runt omkretsen. Den är direkt ansluten till golvvärmesystemet, vilket anses vara det mest effektiva inom uppvärmning av privat byggnad.

  Schematisk representation av grunden för den svenska plattan i avsnittet

  Den är effektiv på alla markar, med eventuell förekomst av grundvatten kan den utrustas med egna händer.

  Fördelar och nackdelar med den svenska plattan

  Enligt recensioner har grunden för denna typ sina positiva och negativa sidor. Bland fördelarna med designen är följande:

  • hastighetsplattaarrangemang. Det tar i genomsnitt två veckor att göra det;
  • Ytan på strukturen är idealiskt jämn, så den kan fungera som ett våning på första våningen, vilket inte kräver ytterligare utjämning.
  • minskar nivået av värmeförlust hemma på grund av närvaron av isolering runt plåtens omkrets;
  • värmaren i tjockleken på strukturen "skär bort" de kalla broarna, vilket också förbättrar lokalernas skyddsprestanda från förkylningen;
  • kommunikation kan läggas i stiftelsen, vilket förbättrar byggnadens estetiska utseende;
  • uppvärmning av marken under plattan eliminerar de problem som orsakar möjligheten att jorda på jorden på vintern.
  • att arbeta med stiftelsen behöver inte någon annan utrustning, förutom betongblandare.

  Stiftanordning svensk tallrik

  UWB-grunden visar också nackdelar, bland vilka är:

  • omöjligheten av att bygga strukturer på alltför stora jordar;
  • oförmågan att rädda på byggandet av huset, som plattan ushp ganska dyrt;
  • Tekniken är inte avsedd för höghus byggda av tunga material: tegel och sten.

  Trots den höga kostnaden för den svenska plattan jämfört med den vanliga monolitiska konstruktionen möjliggör denna typ av apparat att spara på uppvärmning av bostäder. En jämförande beräkning visar att tekniken lönar sig i tio års drift hemma.

  Foundation Manufacturing Technology

  Den svenska plattan är ordnad enligt följande steg:

  1. Först utvecklas en grop av grunt djup. Beräkningen av dess bredd bör omfatta storleken på huset runt omkretsen, plus några utsläpp på varje sida. Också gjorda urtag för lagerväggar.
  2. Gropen är täckt med ett jämnt lager av sand. I vissa fall lämpliga geotextiler. Den passerar vatten, men håller det sandiga lagret. Dess tjocklek ska vara 10-15 cm.
  3. Skiktet av sand är noggrant komprimerat. Därifrån håller dränering och vatten, avlopp och elektroteknisk kommunikation sig inom. Enligt deras längd måste du ge en liten marginal.
  4. Ett lager av grus läggs som täcker rören. Det är nödvändigt att tampa det så att den monolitiska armerade betongplattan var perfekt jämn. Därför fuktas ett lager av material med vatten.
  5. Två lager skum läggs, mellan vilka vattentätning är fodrad. Du kan använda en polymer curling. Isoleringsskiktet måste vara 20 cm.
  6. På toppen av skummet låg rörets golvvärmesystem. Så att de håller volymen när de häller betong, ska de pumpas upp med luft.
  7. Latt ut förstärkande nät.
  8. Flerskiktskonstruktionen hälls samtidigt med betong och jämnas omedelbart.

  Efter tekniken med flerskikts kaka är den svenska plattan helt realiserbar och kräver inte engagemang från specialister.

  Stiftanordning Svensk platta (video)

  Stiftelse förstärkning regler

  För att plattan ska behålla sin styvhet och form under hela livslängden används förstärkning. Innan arbetet påbörjas, är det nödvändigt att beräkna stavarna och förbereda dem för drift samt kabeln för att ansluta stavarnas korsningar.

  Det kan ha ett tvärsnitt med en diameter på 4 till 8 mm. Det är nödvändigt att skära bitar av 20 cm. Mängden armering beräknas utifrån regeln att avståndet mellan dess stavar är 20 till 40 cm.

  Materialet bör inte vara rostigt eller ha den minsta deformationen i sin struktur. För en bunt av svensk tallrik är det nödvändigt att använda två lager av förstärkning. Den första ligger i en höjd av 5 cm från botten av gropen och den andra - strax under formen.

  För ett gäng kvistar bör du använda en speciell krok eller pistol för bindning. Om du planerar att bygga tunga väggar hemma kan du använda svetsning. Det är viktigt att fästa buntens hörn. För enheten på den svenska plåten är det bättre att använda ribbstänger med tvärsnitt.

  Slå fast dem med tråd, knut i form av åtta. Så att den isolerade svenska plattan inte deformeras måste du försöka göra bunten så stark som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att stavarna inte ska komma i kontakt med marken, eftersom detta kan få dem att korrodera.

  Hur man gör en beräkning?

  Om du planerar att bygga en "svensk vägg" för en liten byggnad, kan beräkningen av parametrar göras självständigt och följa följande parametrar:

  Stiftlager svenska plåt

  • Tjockleken på den gemensamma plattan är gjord av armerad betonggjutning och måste ligga i intervallet 120-180 mm;
  • längs basens omkrets är det nödvändigt att utrusta förstyvningsribben på minst 30 × 30 cm. De kommer att bli basen för lagerväggarna;
  • Inre förstyvningsribben uppföres under väggarna runt omkretsen i steg om 1,5 till 4 m;
  • Stärkningsstrimlarnas storlek får inte vara mindre än 200 × 200 mm;
  • Ush-stiftelsen kan ha olika djup. Om ett källarrum är tänkt, kan gropen nå 2 m;
  • plattan är förstärkt med en stålstång med en diameter av 10-14 mm och en cell på 20 × 20 m; tvåskiktsförstärkning görs med ett avstånd mellan skikt på mer än 100 mm. Det är nödvändigt att se till att armeringsnätet absorberas helt av betongen.

  Källare isolering

  Stiftelsens teknik innebär integrering av golvvärmesystemet i den. För att isolera den svenska kaminen blev möjlig måste du följa följande regler för installation av värmepanna:

  • Anordningen av rören måste vara tät och en högre densitet krävs längs ytterväggarna än i mitten av plattan;
  • För att balansera rörflödet och för att säkerställa optimal värmeöverföring måste avståndet mellan dem vara minst 10 cm.
  • För att säkerställa jämn fördelning av värmeflöde bör avståndet mellan rören vara högst 25 cm. Temperaturskillnader över golvet får inte överstiga 4 grader, då kommer de inte att känna med foten.
  • Uppvärmningsrör måste läggas i botten minst 15 cm från ytterväggarna.
  • Det rekommenderas att räkna längden på rören så att den inte är mer än 100 m, eftersom överdriven längd leder till hydrauliska förluster.

  USP-grunden: konstruktionsteknik

  Byggbranschen står inte stilla. Tillverkare strävar efter att producera avancerade material och erbjuda ny teknik, tack vare vilken det är möjligt att inte bara minska byggkostnaderna utan även förbättra den slutliga produktens tekniska prestanda. En av de senaste utvecklingen, som härstammar från Sverige, är USP-stiftelsen - tekniken för ekonomisk och snabb konstruktion av grunden för ett privat hus eller en stuga med två våningar.

  Monolitisk grund av isolerad svensk spis - ett bra alternativ till den traditionella kaklade grunden

  Typer av plattform, deras egenskaper

  För närvarande finns tre typer av plattformar, som var och en har sina egna särdrag. Den traditionella är den ryska versionen, som designades av inhemska designers. Produkten är en tjock monolitisk armerad betongplatta med massiva revben. Stiftelsen präglas av en stor styrmarginal, avsaknaden av deformationer, så att den kan användas under extrema driftsförhållanden.

  Finlands platta tillverkningsteknologi steg för steg

  Nackdelarna med konstruktionen inkluderar otillräcklig isolering och behovet av att hälla betong två gånger: den första - för att skapa förstyvningar, den andra - för att bilda plattan själv. Detta ökar dock driftstiden.

  Basen i form av den värmda finska plattan kommer från Finland. Konstruktionen har en mindre tjocklek, men kännetecknas av tillräcklig styrka. Det är välisolerat och anpassat till golvvärmesystemet. En sådan grund är en kall kontur. Värmeisolering inte mindre än 150 mm tjock är monterad på plattan, avknippas grundens kalla utseende från det varma golvet på första våningen i byggnaden, vilket är installerat i en ytterligare förstärkt screed.

  Mindre energibesparing, men mer ekonomiskt jämfört med finska alternativet är den isolerade svenska spisen. UWB behöver ingen ytterligare koppling, eftersom golvvärmesystemet är monterat direkt i plattan, vars tjocklek når minsta dimensioner.

  Vad är UWB: användningsområden

  Isolerad svensk källplatta representeras av en platt monolitisk grund av en grund grund. Han har uppvärmning runt omkretsen och området av sulan. Detta är en färdig golvyta på första våningen med inbyggd golvvärme och teknisk kommunikation.

  UWB-fundamentets höghållfasthet och värmebeständighet gör att den kan användas under svåra klimatförhållanden för byggnader av något material.

  Denna typ av stiftelse används i projekt av byggnader utan källare och källare. Det är lämpligt att använda UWB-teknik för strukturer med en sidostorlek på 15 m i sådana fall:

  • för kalla områden, där på grund av denna grund minskas värmeförlusten från huset;
  • i områden med höga grundvattennivåer;
  • i projekt av privata hus där det varma golvet används
  • i fallet med användning av fakhverk-teknik, liksom i processen att skapa en panel-, panel- eller ramhus;
  • när man väljer block eller murverk
  • på höjande och svaga markar som inte karaktäriseras av god bärkraft, vilket kräver uppbyggnad av borrade eller skruvfunderingar.

  Stiftelsens utformning UWB: Bild av produkten i sektion

  Designen består av följande lager, som tydligt framgår av figuren på den svenska basplattan i sektionen:

  Svensk källarplatta i sektion

  • förstärkt lager
  • reservoaravskrivningar;
  • isolerande lager.

  Betonghällning eller monolit representeras av den vanliga grunden med en tjocklek på endast 10 cm, tack vare vilken strukturen skapas på en dag. Detta har en positiv effekt på plattans kvalitet, nämligen: lagringen elimineras och kostnaden för arbetet reduceras. I detta skikt läggs systemet med ett värmeisolerat golv. Basen är isolerad från marken med isolering, som representeras av extruderad platta polystyrenskum.

  Förstärkning utförs också på kort tid på grund av användningen av ett litet antal metallstavar. Tätt förstärkt nät förhindrar sprickbildning av betongen, eliminerar skador på fundamentet under jordens naturliga rörelse.

  Det traditionella avskrivningsskiktet, som består av sand och murar, som används i en konventionell grund, kompletteras med en UWP-teknik som använder detta lera lager. På grund av detta utsätts inte geotextiler mellan mineralskikt för fukt. Ett ytterligare vattentätningsskikt i fundamentet är nödvändigt för att skydda strukturen från grundvattnets inflytande, vilket kan erodera skikten. I tjockleken av sanden under ett lager av isolering installerat avlopps- och vattenförsörjningssystem, vars karaktär påverkar priset på UWB.

  Förstärkt nät förhindrar sprickbildning av betongen, eliminerar skador på fundamentet

  För att skapa en hållbar och solid konstruktion är det nödvändigt att utrusta sin isolering så att grunden inte kommer att spricka och höjas med temperaturfluktuationer. Processen utförs med hjälp av derivat av styrener, varigenom livslängden ökas flera gånger. Isoleringen placeras inte bara från botten, men också vertikalt runt plattans omkrets, som duplicerar formpressningsbasen. Skiktet ligger också under byggnadens blinda område horisontellt vid djupet av den armerade betongstrukturen. Denna teknik ökar kostnaden för UWB, men minskar de ytterligare kostnaderna för uppvärmning av rummet.

  Avloppskommunikation är nödvändig för att skapa ett system för att tömma fukt från fundamentet, vilket förhindrar det från skador. Vattentätningsskiktet med ångspärrskydd skyddar betongen mot fukt.

  Fördelar och nackdelar med UWB-stiftelsen

  Grunden för UWB, som kan beställas hos ett stort byggföretag, kännetecknas av ett antal tydliga fördelar:

  • låg arbets kostnad, som är förknippad med en liten mängd byggmaterial och lockar ett litet antal arbetstagare;

  Uppvärmning installerad i svensk spis (golvvärme) och andra verktyg

  • hög hastighet prestanda;
  • På grund av det ytterligare isoleringsskiktet elimineras sannolikheten för att jordfrysning under fundamentets fundament ligger, vilket kommer att lindra plattan från höjning och krympning av basen.
  • bottenplattan är ett fullsträckt trägolv där det är möjligt att lägga kakel utan att förbereda ytan förut
  • arrangemang av ett varmt golv i stiftelsen kommer i framtiden att minska kostnaden för uppvärmning på grund av den lägre förbrukningen av termisk energi,
  • Isoleringen kännetecknas av hög tryckhållfasthet och krymper byggnaden med 2%;
  • Det värmeisolerade skiktet påverkas inte av fukt, vilket ökar dess livslängd.
  • På grund av att stiftet är isolerat, kommer fukt och mögel inte att bildas i huset.
  • Utseendet av insekter och gnagare i det isolerande skiktet är uteslutet;
  • en liten tjocklek av det isolerande skiktet ger den nödvändiga koefficienten för värmeledningsförmåga;
  • Närvaron av värmeisolering på plattorna eliminerar skapandet av kalla broar.
  • Kaminen utför samtidigt värme, värmeisolering och stödfunktioner.

  Grunden för UWB-basen är redan ett grovt golv, klart för golvbeläggning

  • har hållbarhet av en design med bevarandet av alla tekniska och ekonomiska egenskaper;
  • På grund av sin höga värmekapacitet kan den användas i områden med kallt klimat.
  • Grundplattan skapas enbart på ett tillförlitligt sätt, vilket utesluter sitt arrangemang på ozzy, mark eller vegetabilisk jord;
  • En betydande del av ingenjörskommunikation finns i tjockleken på plattan, vilket medför att åtkomsten till dem är begränsad.
  • UWB kan inte användas vid konstruktion av tunga höghus.
  • grunden utesluter skapandet av en källare i huset.

  Användbara rekommendationer för enhetsbasen

  Den svenska grunden består av flera lager, som alla har en viktig funktionell funktion. Det är mycket viktigt att organisera varje lager korrekt så att en tillförlitlig, stark och hållbar struktur erhålls. Viktiga punkter att överväga här. Tjockleken på sand- eller grussubstratet bestäms utifrån jordens typ, det vill säga beror på dess bärkraft. Detta värde ligger inom intervallet 300-600 mm, vilket påverkar priset på UWB-stiftelsen. För de mest fasta, täta jordarna tillämpas minsta indikator, och för höjning, maximalt.

  UWB är en kombination av en tejpbas och ett betonggolv, varför den här typen av bas kräver precisionsberäkningar och vidhäftning till tydlig teknik under konstruktionen

  Innan du bygger en plattfundament, bör det övre lagret avlägsnas. Med hjälp av nivån och byggnivån kontrolleras vertikaliteten och horisontell position av ytan. Gropen ska ha större dimensioner än plattans omkrets. För detta ändamål är det nödvändigt att dra sig tillbaka från varje sida med 50-70 cm från kanterna på basmarkeringen.

  Plattor av isoleringsmaterial ska läggas över hela ytan av fundamentet. De rekommenderas inte att bindas med en ytterligare limkomposition. För att skapa ett enhetligt, tätt lager måste betong hällas åt gången. Därför är det viktigt att du korrekt beräknar den mängd material som behövs för att fylla formen.

  Bra råd! Det bästa alternativet för UWB-enheten anses betongklass B20-B25.

  Före konstruktion bör rör för all kommunikation utarbetas och en layout ska utvecklas. Längs fundamentets omkrets är det nödvändigt att tillhandahålla ett dräneringssystem, vilket säkerställer att fukt tas bort från byggnadens botten.

  Det är viktigt att kommunikationen är begravd under marken för jordfrysning på vintern.

  Undersökningsarbete, UWB-beräkning och terrängspårning

  Surveying aktiviteter före byggnadens början. De utförs för att bestämma jordens natur och dess bärkraft. Grundvattennivån i området, jordens sammansättning och eventuella fluktuationer i markens nedre lager anges. Dessa indikatorer bör vara så exakta och korrekta som möjligt för att ge en solid grund senare. Därför bör du använda tjänster av specialister.

  Huvudskillnaden i beräkningen av den isolerade källarplattan är den konsekventa bestämningen av parametrarna för varje lager som den är byggd med hänsyn till de faktiska belastningarna och effekterna. För detta ändamål används speciella datorprogram som bestämmer de enskilda egenskaperna hos stiftelsen.

  Bra råd! Att utforma den svenska stiftelsen görs bäst med medverkan av professionella, vilket kommer att undvika många misstag i beräkningen.

  Efter genomförandet av alla förberedande aktiviteter fortsätt direkt till byggandet av stiftelsen. För att göra detta måste du markera territoriet, vilket är tillämpningen av fullskaliga axlar. Utgrävningens konturer skisseras längs marken, avstängningar installeras längs vilka de kablar som är nödvändiga för montering av formen sträcker sig. Den huvudsakliga fördelen med trasorna (jämfört med konventionella stift) är en bekväm U-formad konstruktion, vars position är jämn en gång i horisontalplanet. Om sladden temporärt avlägsnas, efter det att den har installerats på plats, krävs ingen justering.

  Innan man lägger grunden utförs undersökningsarbete som syftar till att bestämma typen av jord, dess bärkraft

  Stiftelsen grop ska vara större än grundplattan. Ett tillägg på ca 1 m bör lämnas på varje sida. Sådana inslag kommer att användas för installation av avlopp. Detta kan vara en cirkulär dränering för att sänka grundvattennivån eller väggen som används för att avleda vattenrör som bildas med en konstant ackumulering av regn och översvämningsvatten i det underliggande lagret i konstgjorda zoner.

  Relaterad artikel:

  De viktigaste stadierna av konstruktion, viktiga nyanser. Budgetprojekt baserade på olika material och rätt sätt att spara.

  Förteckning över nödvändiga material och verktyg

  UWB med egna händer är inte så svårt som det verkar vid första anblicken. Innan du börjar jobba måste du ha ett nytt byggprojekt och bestämma byggplatsen. Du kan självklart dra nytta av specialisternas tjänster och beställa en nyckelfärdig UWB-fond. Den strikta efterlevnaden av teknik och användningen av högkvalitativa material gör att du självständigt kan skapa en solid och pålitlig grund för efterföljande konstruktion.

  Före hällning av betong är det nödvändigt att förbereda en platt plattform och hur man tampar den med en speciell maskin.

  Förteckningen över material som krävs för enhetens fundament UWB:

  • medium sand;
  • medelstor krossad sten;
  • geotextilier;
  • extruderat polystyrenskum 100 mm tjockt;
  • dräneringsrör;
  • träplankor;
  • förstärkningsstänger;
  • stickning tråd;
  • rör med olika diametrar för verktyg och golvvärme;
  • nylonklämmor;

  För att arbeta behöver du följande verktyg:

  • sovjet- och bajonettblad;
  • skottkärra;
  • nivå;

  L-block är fodrade med platt skiffer för att lägga grunden

  • byggnadsnivå;
  • skruvmejsel;
  • en kniv;
  • bulgarian;
  • vibrerande platta;
  • djup vibrator;
  • bågfil;
  • betongblandare;
  • murslev;
  • skyddskläder.

  Grävnings- och dräneringssystem

  En varm grund kan inte läggas på det vegetativa lagret, vars tjocklek inte överstiger 0,3-0,5 m, därför borde den avlägsnas helt. För att göra detta kan du använda bajonettskovlar. Om grunden läggs på det fertila lagret kommer det oundvikligen att krympa, vilket kommer att bli en följd av rötning av organisk material.

  Innan du häller UWB-basen måste du avlägsna det fertila lagret, täcka det med sand och täppa ner det

  Bra råd! För tillförlitlighet rekommenderas den plats som befrias från vegetation att behandlas med kemikalier som stoppar växternas ytterligare tillväxt.

  Efter provtagning av marken är det nödvändigt att täta ytan med lera, som i en torr, krossad form hälls in i gropen, fuktas och täppas. Nästa passande geotextiler. Änden av den vävda duken ska sticka utöver gränserna för den framtida grunden med minst 30 cm.

  För att kaminen alltid ska förbli torr är det viktigt att ordentligt ordna avloppssystemet, på grund av vilken mark, storm och smältvatten kommer att tömmas från grunden av fundamentet. För detta ändamål är det längs hela utgrävningen av utgrävningen nödvändigt att göra en gräv med ett djup som är lika med diametern hos de perforerade rören som skall användas för dränering. Här bör du utföra en gradient på 3-4 grader, vilket säkerställer tyngdkraften. I hörn av byggnaden är det nödvändigt att utrusta vertikala brunnar, tack vare vilken tillgång till avloppssystemet kommer att tillhandahållas för att utföra sin periodiska rengöring.

  För att kaminen alltid ska förbli torr, är det viktigt att ordentligt organisera fundamentets dräneringssystem.

  Sekvensen av åtgärder är som följer:

  • ett lager av spillor läggs på geotextilerna;
  • installation av brunnar, som är gjorda av fasta, släta eller korrugerade rör med en diameter av 20-30 cm, installerad vertikalt, utförs i hörn av strukturen;
  • installation av korrugerade rör runt byggnadens omkrets med ändens ingång i närliggande brunnar där motsvarande hål tillverkas;
  • fyller gräset med murar, som är täckt med topp geotextil.

  Distribution av teknikkommunikation och skapande av en kuddekudde

  Därefter fortsätt byggandet av en stötdämpande kudde med en tjocklek på ca 15 cm grus eller krossad sten med en storlek på 20-40 mm. Basen är fylld med fin sand som komprimeras varje 20 cm med handmatare eller vibrator till dess att det når designmärket.

  Alla tekniska kommunikationer måste läggas innan man skapar en monolitisk bas, så de placeras på en sandkudde med komprimering enligt ledningsplanen under frysningsnivån. Alla rörändar måste bringas till ytan för att ytterligare ansluta systemet. För att öka rörnätets underhållsbehov är det bättre att stapla rör med större diameter. För avloppssystemet bör en brunn vara utrustad så att avloppskontroll och reparation kan utföras.

  Alla befintliga rör från under fundamentet måste bringas till ytan för att ytterligare ansluta systemen.

  Bra råd! Som fallback, i händelse av att huvudkommunikationen misslyckas, skapas en dubbling av det tekniska systemet, som det kommer att vara möjligt att byta vid reparation av den gamla.

  Efter att ha lagt all teknisk kommunikation, är ytan täckt med ett litet lager grus upp till 15 cm tjockt, följt av komprimering. För god vattentätning är basen täckt med ett vattentätt material. Här kan du använda både billigt takmaterial och modernare produkter. Tyg staplade överlappade med 10 cm med tätningsfogar. Kanterna på vattentätningsmaterialet ska sticka minst 15 cm utöver fundamentet.

  Installation av ett värmeisolerande skikt för bas UShP

  Källare uppvärmning är en viktig händelse på grund av vilken värme inte lämnar byggnaden i marken, och kallt tränger inte in från jorden till rummet. Isoleringen måste ha hög hållfasthet. Därför rekommenderas i UWB-teknik att använda plåtar från extruderat polystyrenskum, vilket (på grund av närvaron av grafit i deras sammansättning) kännetecknas av ökad tryckhållfasthet.

  Bra råd! I expanderad polystyren kan myror och andra insekter hamna. Därför behöver materialet ytterligare skydd. Det rekommenderas att använda glasskivor, metallnät eller skumplast.

  Plåtar av extruderad polystyrenskum läggs för en blindarea och täcks med film.

  Material i form av plattor med en tjocklek av 10 cm måste läggas i två lager. Den första ska täcka hela omkretsen av basen och det blinda området. Det andra lagret ska läggas med en förskjutning på minst 45 cm från kanten, vilket kommer att skapa förstyvningsribben. I mitten av plattan, i värmeisoleringsskiktet, är spår av 20-30 cm breda gjorda under de framtida bärande väggarna, under vilka isoleringen inte passar.

  Vid användning av plana ark av isoleringsmaterial används speciella plastspikar med breda kepsar för att fästa dem. Kontaktpunkter kan behandlas med lim. Element rekommenderas att placeras i ett rutmönster, vilket hjälper till att undvika bildandet av kalla broar på platserna där de går med. Du kan också använda l-block för UWB, som är monterade på ändarna av strukturen. Med en speciell konstruktion behöver de inte ytterligare fastsättning under installationen.

  Vilken isolering är bättre att välja för grunden

  Idag har byggmarknaden ett brett utbud av isoleringsmaterial från kända tillverkare som Technonicol, Stirex, Technoplex, Penoplex och URSA. Materialet PSB-S är inte lämpligt för dessa verk, eftersom det produceras utan ett presssteg.

  Tjockleken på isoleringen för grunden bestäms av en mängd olika faktorer.

  Bland alla alternativa föreslagna extruderade polystyren Penoplex upptar en ledande position. Kostnaden för produkten är 1200 rubel / pack. Materialet präglas av ett antal tydliga fördelar:

  • hållbarhet;
  • multifunktionalitet, eftersom det samtidigt skapar hydro och värmeisolering;
  • miljöskydd
  • ökat motståndskraft mot fukt
  • inte benägen att uppkomsten i tjockleken hos skiktet av olika mikroorganismer.

  Också inte mindre populär är isoleringen för USP TechnoNIKOL. Materialet absorberar inte fukt, krymper inte, sväller inte, kännetecknas av en låg koefficient för värmeledningsförmåga, visar kemisk resistans och rotnar inte. För tillverkning av extruderad polystyrenskum används Technonicol av nanoskala partiklar av kolhydrat, vilket ökar materialets hållfasthet, vilket minskar dess värmeledningsförmåga och därmed ökar energieffektiviteten.

  Källareisolering är en mycket viktig uppgift, därför är det nödvändigt att ta hänsyn till dess egenskaper när man väljer ett lämpligt material.

  Materialet kännetecknas av hög tryckhållfasthet och stabil tjocklek under belastningens påverkan, vilket kan användas för laddade konstruktioner. Det är möjligt att köpa material från 1400 rubel / enhet. Kostnaden för l-block för UShP är i genomsnitt 1300 rubel / enhetligt företag.

  Vid detta skede läggs träformning under den framtida monolitiska plattan. För att göra detta monteras hyllorna, som de kantade brädorna är fastsatta med skruvar och en skruvmejsel. Träramen är dessutom förstärkt med hållare för att ge strukturen större styrka. Formeringen är utstickad från insidan med värmeisoleringsmaterial. Efter att plattan har fått tillräcklig styrka demonteras stängslet och isoleringen förblir som skyddande sidor av byggnadens nedre del.

  Värdet på ett dubbelskikt av isolerings- och golvvärmesystem för hemmet på USHP

  På grund av att UWB-tekniken kräver att värmeisoleringsmaterial läggs i två lager, kommer all värme att förbli i huset. Det första skiktet på 10 cm runt hela botten av basen förhindrar penetration av fukt. En annan 10 cm värmeisolering skapar en bra barriär mot kyla som kommer från marken.

  Eftersom det uppvärmda golvet hälls i betong, fungerar den monolitiska plattan som en utmärkt värmeackumulator

  Tack vare golvvärmesystemet, som är monterat i separata kretsar i varje rum, är värmen jämnt fördelad i rummet och klimatzoner justeras. Om du skapar den nödvändiga isoleringen av byggnadens väggar och tak, är det tillräckligt att temperaturen i värmesystemet hålls högst 28 grader, vilket motsvarar den cirkulerande vätskans temperatur (31-32 grader) för att skapa ett bekvämt mikroklimat i huset. Men det beror också på ytbehandling golv. Sådana åtgärder kommer att ge en ytterligare fördel vid användning av lågtemperaturvärmekällor såsom gaskondenspannor och värmepumpar.

  Tack vare grunden i form av en varm svensk spis kan du spara cirka 30% vid uppvärmning. Detta är möjligt på grund av att golvvärmesystemet värmer betongplattan, och betongen ackumulerar värme i rummet. Värmekonduktivitetskoefficienten är 0,17 W / m²K och för icke-isolerade betongfunderingar är den 0,4 W / m²K.

  Förstärkning av grunden för den svenska plattan och installation av ett uppvärmt golv

  Stiftningsförstärkning utförs för uppfattningen av dragbelastningar av strukturen. Tekniken utförs enligt följande:

  • skapande av förstyvningar under grillen: från förstärkning med en tjocklek av 10-16 mm, förbunden med rektangulära klämmor 6-8 mm med en höjd av 300 mm, ramarna läggs med avseende på det skyddande skiktet av betong;

  Skärning av förstärkningen för UShP-stiftelsen

  • förstärkning av plattan: installation mellan förstyvningarna av två förstärkande nät med celler 150x150 mm gjorda av stavar 10-14 mm tjock, 15 cm cellbredd med bandning av konstruktionselement med trådvridningar var 25-30 cm.

  Tjockleken på stavarna väljs med hänsyn till strukturella, snö- och driftsbelastningar på ytan. I förstyvningarna bör inte installera ingenjörskommunikation. För att inte skada isoleringen rekommenderas den rumsliga förstärkningsburet att monteras separat, och sedan måste du lägga den i färdig form på speciella klämmor i grillområdet där ramarna är sammankopplade. Gitterbindningen för plattan utförs på plats. Den nedre strukturen är installerad på PVC-klämmorna.

  Tekniken i den svenska uppvärmda plattan förutsätter enheten av ett värmeisolerat golv i tjockleken på den monolitiska källaren. Konturen på det varma golvet läggs på det övre gallret och är fäst med nylonklämmor. I detta avseende bör du överväga tjockleken på det övre skyddsskiktet av betong, som ska vara 50-70 mm. På platser där bärande väggar eller dörröppningar finns, bör rör placeras i ärmar av slitstarkt material. Det måste finnas ett avstånd på minst 10 cm mellan rören.

  Bättre armaturer bättre med en speciell pistol.

  Om installationen är tätare, påverkar den inte effektiviteten, utan kommer att medföra ett överskridande av materialet. Ett avstånd större än 25 cm kommer att försämra den enhetliga fördelningen av värme över ytan. Nära rörets väggar måste placeras närmare än i den centrala delen av framtida lokaler. Från väggen bör den vara inrymmad ca 15 cm.

  Det är viktigt! Uppvärmningsrör av vattenuppvärmt golv ska ordnas med en isolerad krets för varje rum separat, vilket tillåter värme varje rum oberoende av de andra.

  Distributionselementen i systemet visas upp och fixeras på staplarna, förtäppta vertikalt. Samlaren borde vara placerad på den plats som projektet ger vid en given höjd. För sin enhet drivs fyra armeringsstänger 1,5 m långa i fundamentet. Brädet är fixerat på dem och uppsamlaren är tillfälligt fixerad. Värmepanna är anslutna till det. På ställen för att lyfta böjliga rör till kollektorn måste de skyddas med ett speciellt korrugerat rör.

  Det är viktigt! Värmesystemet måste provas för täthet och fyller det med kylvätska.

  I UWB-stiftelsen är hela området täckt av ett svetsat förstärkningsnät, och armeringsstänger används i förstyvningsmedel

  UWB-grunden: Teknik för betong av fundamentet

  Slutförloppet av den uppvärmda bottenplattan är att fylla basen med betonglösning. Här är det viktigt att utföra processen en gång. För att göra detta kan du använda en betongblandare med en betongpump installerad. Lösningen fördelas jämnt över ytan med hjälp av skovlar och trowels. För att få en jämn yta, bör fyllningen inte spridas över ett avstånd av mer än 1,5 m i diameter.

  Batchfyllning kan utföras med intervaller om 1 timme. Om det är nödvändigt att avbryta under en längre tid ska arbetssömmar ordnas. Efter återupptagandet av arbetet fuktas de med vatten och behandlas med en cementgel primer. Lösningen bör komprimeras med en vibrerande platta eller en djup vibrator.

  För att den slutliga ytan var lika grundas grunden. Detta är en viktig händelse, eftersom betongplattan är bottenvåningen. Annars måste du spendera extra tid på utjämningsutrymmet.

  Bra råd! Det rekommenderas att bygga en UWB-grund vid slutet av sommaren, när grundvattennivån minskar.

  Arbetet på UWB-stiftelsen kompletteras genom att hälla betong och grouting / slipning

  Under stabiliseringsperioden bör basen skapa lämplig vård för betongytan. Vid varmt väder är det nödvändigt att fukta grunden och stänga den från nederbörd med plastfolie. Stripping kan utföras efter 48 timmar vid en temperatur av 30 grader, och efter 5-7 dagar - vid kallt väder vid en temperatur av 10-12 grader.

  USP grundnyckel: priset på arbeten

  Den uppvärmda svenska plattan är en modern metod för basutrustningen som blir populär i privat- och stugbyggnad. Idag erbjuder många byggföretag en högkvalitativ och snabb installation av nyckelfärdiga UWB, vars pris beror på basens storlek, platsens placering, markegenskaper, lista över arbeten och kundens önskemål. Den beräknas individuellt för varje enskilt fall. Med hjälp av UWB-kalkylatorn, som är lätt att hitta på specialiserade webbplatser på Internet, kan du också självständigt beräkna den ungefärliga kostnaden för arbete. Här behöver du data som områdets yta och omkrets, plattans kanthöjd.

  Huvudförteckningen över tjänster omfattar sådana händelser:

  • förberedande arbete före konstruktionens början: markering av platsen, utgrävning;
  • lägger geotextiler;

  Pris installation kvadrat. USP-grunden börjar vid 5500 rubel. och över

  • sand och grus kudde;
  • installation av alla kommunikationssystem;
  • Tillverkning och montering av formning;
  • installation av isolerings- och golvvärmesystem;
  • bindning av förstärkande ramar från stavar med hjälp av stickningstråd;
  • Betonghällning med kompaktering med en djup vibrator;
  • slipning av marken.

  Det är viktigt! Kostnaden för UShP-stiftelsen inkluderar leverans av nödvändiga material till byggarbetsplatsen.

  Pris kvm. m Svenska källplattan börjar från 5500 rubel. Ju större basareal desto lägre kostnad. Priset på en varm svensk tallrik med dimensioner på 150-200 m² kommer till exempel att vara 7.500 rubel och en storlek på 50-70 m² kommer att vara 9 000 rubel.

  Trots att kostnaden för att bygga UWB-stiftelsen överstiger kostnaden för en traditionell monolithisk bas, kommer en sådan apparat i framtiden avsevärt att spara på uppvärmning.

  På USP-stiftelsen behöver du bara sätta lådan hemma, och allting är redan inuti - värme, kommunikation, isolering

  Det finns företag som erbjuder ett brett utbud av tjänster för byggandet av nyckelfärdiga UWB. Förutom standardlistan kan du beställa geologiska undersökningar. I detta fall kommer kostnaden för arbete med materialet att vara 7500 rubel.

  Användningen av tekniskt isolerade svenska plattor hjälper till att avsevärt minska materialförbrukningen, minska tiden som tilldelats för byggandet. Tack vare det inbyggda värmeisolerade golvet kommer det att vara möjligt att spara på uppvärmning av rum på grund av hög energisparande egenskaper hos grunden av denna typ. För att få en högkvalitativ och hållbar grund är det rekommenderat att beställa UWB i specialiserade företag.

  Vad är isolerad svensk spis?

  I början av byggnadsbyggnaden läggs grunden. Inte bara kraven för att säkerställa byggnadens stabilitet och hållbarhet görs till stiftelsen. Det är viktigt att minska kostnaden för att upprätthålla en bekväm inomhustemperatur på grund av grundstrukturens energieffektivitet. De angivna kriterierna uppfyller den isolerade svenska kaminen. Det utgör en solid armerad betong grund som kombinerar en varm golv och ingenjörskommunikation. Låt oss sluta på funktioner i en design och tillverkningsteknik.

  Stiftelsen "tallrik svenska" - syftet och omfattningen

  Tänk på stiftelsens utformning, de flesta utvecklare väljer mellan tejp, plattor och stapelstrukturer. Moderna byggmetoder och innovativa teknologier gör det möjligt för oss att bygga en fundamentalt ny grund. Den svenska plattan är en grundplattformad bas, gjord av betong och förstärkt med förstärkningsbur.

  Den svenska basplattan är en flerskiktskonstruktion. Konstruktionen i form av en sorts smörgås gör att du kan påskynda konstruktionscykeln och lösa ett komplex av viktiga uppgifter:

  Isolerad svensk tallrik (UShP) - en modern och sofistikerad grunddesign

  • för att effektivt isolera den solida grundplattan;
  • ordna elektriska kablar, vattenledningar och avloppsnät;
  • förhindra eventuell basdeformation;
  • Håll en bekväm temperatur i rummet på grund av golvvärme.
  • skapa en pålitlig bas för att lägga dekorativt skydd.

  Basplattan med ett integrerat värmesystem används för att bygga byggnader på markar som innehåller en ökad koncentration av sandpartiklar, torv och lerainslutningar.

  Konstruktionsegenskaperna och säkerhetsmarginalen för den monolitiska plattan möjliggör konstruktion av olika typer av byggnader:

  • loggbyggnader;
  • hus från en bar;
  • rambyggnader;
  • panel hus;
  • konstruktion av tegelstenar och porösa betongblock.

  Användningen av lätta byggmaterial gör att du kan bygga på en varm tallrik i byggnaden, där det maximala antalet våningar är 3 våningar. Den svenska skylten är konstruerad efter värmekonstruktion, samt designaktiviteter som tar hänsyn till belastningen av konstruktionens massa och jordens egenskaper. Det är viktigt att välja rätt byggmaterial från vilket väggar, tak och golv byggs. Elektriska enheter tillsammans med intern kommunikation placeras i enlighet med projektdokumentationen.

  Huvuddragen i denna teknik är att hela basen av huset är baserad på ett lager av isolering (under kaminen)

  En varm grund i form av en platta är en komplex struktur, vars konstruktion är förknippad med en ökad utgiftsvolym. När man bestämmer sig för att bygga en uppvärmd svensk UWB-platta med modern isolering, ska alla faktorer noggrant bedömas.

  Flerskiktskonstruktion föredras i vissa fall:

  • på platsen för byggnadsobjektet på problemjord;
  • i byggandet av byggnader med en lådahöjd på upp till 10 m;
  • när den ligger nära noll grundvatten.

  Beslutet att använda den isolerade svenska plattan som grund för byggnaden görs individuellt efter analys av alla faktorer.

  Isolerad svensk spis - de viktigaste fördelarna och svagheterna

  Sveriges driftserfarenhet av plattformen bekräftar att den svenska värmekökan kombinerar innovativa tekniska lösningar som syftar till energibesparing. UWB-plattan används ofta i utlandet och introduceras gradvis av våra byggare.

  Ett särdrag hos svensk plåtteknik är att svenska tillverkare redan har beräknat olika alternativ för byggandet av stiftelsen, beroende på jordens typ.

  Antalet anhängare av den nya stiftelsen ökar ständigt på grund av dess fördelar:

  • kortare byggtid. De nödvändiga tekniska kommunikationerna läggs samtidigt med stiftelsens uppbyggnad.
  • inga oegentligheter på betongytan. Slipning av undergolv vid slutstadiet gör att golvet kan läggas på betongen.
  • förebyggande av markdeformation under fundamentet under frysning. Den värmeisolerade grunden minimerar sannolikheten för markdeformation vid låga temperaturer;
  • Möjligheten att bygga en uppvärmd grund utan användning av specialutrustning. Inget behov av att använda lyftanordningar minskar kostnaderna.
  • innovativ flerskiktsbaserad design. Vägarna i en värmekontur placeras konkret, vilket gör det möjligt att undvika ytterligare åtgärder för att lägga dem.
  • möjlighet att använda UShP-plattor för byggande av hus på olika markar. En solid grund, vid konstruktionen av vilken förstärkning används, möjliggör konstruktion av föremål på problemjord;
  • enhetlig ökning av betongbasens temperatur under uppvärmning. Det är försedd med iakttagande av teknik för läggning av uppvärmningsvägar;
  • upprätthålla en behaglig temperatur. På grund av den ökade effektiviteten hos värmesystemet och processerna för konvektiv värmeväxling är det lätt att behålla det önskade mikroklimatet.
  • minskning av luftfuktighet. Oberoende av koncentrationen av fukt i jorden förhindrar bildandet av fukt, mögel och svamp inomhus.
  Tekniken i den svenska plåten kombinerar enheten av den isolerade monolitiska basplattan och möjligheten att lägga kommunikation, inklusive ett system med vattenvärme

  Svensk varmplatta som påverkas av byggnadens vikt påverkar inte och på ett säkert sätt isolerar rummet. Samtidigt med fördelarna har UWB-plattan följande nackdelar:

  • Komplexiteten i genomförandet av reparationsverksamhet i samband med svårigheten att få tillgång till konkreta kommunikationer.
  • otillräcklig hållbarhet på den svenska plattan, på grund av isolatorns begränsade längd
  • omöjligheten att ordna källaren;
  • Behovet av kvalificerad prestanda av termiska beräkningar, eftersom tjockleken på den svenska plattan beror på isoleringens egenskaper och storlek.
  • ökade beräknade arbetskostnader i samband med genomförandet av speciella värme- och styrkalkyler;
  • omöjligheten att anordna en värmeisolerad bottenplatta under förhållanden med lutande lindring.

  Trots dessa nackdelar överträffar denna platta de traditionella typerna av fundament i många egenskaper.

  Svenskt plåt - enhetsdiagram och tekniska specifikationer

  Isolerad tallrik är en typ av plattform, gjord i form av en smörgås.

  Stiftelse och läggning av kommunikationer utförs i samband med en enda teknisk operation, vilket gör det möjligt att minska byggtiden

  Flerlagskonstruktionen innehåller följande nivåer:

  • kommunikation. Det omfattar elkablar, vattenrör och avloppsledning;
  • isolera. Inkluderar extruderat polystyrenark, isolering av fundamentet;
  • förstärkande. Den är gjord av förstärkande stål med ett tvärsnitt på 12-14 mm, vilket förhindrar sprickbildning av det uppvärmda golvet.
  • uppvärmd. Den består av ett system med vattenledningar som är avsedda för cirkulering av kylvätskan.
  • lagret. Det är en betongbas som skyddar värmelinjer och fungerar som en bas för att bygga en byggnad.

  Att skapa en grund för den svenska tekniken ger arbetssekvensen, enligt processens krav. Hela fundamentet baseras grundligt i marken i förhållande till nollmärket. På grund av denna funktion är möjligheten att frosthöjning av jorden vid hög luftfuktighet utesluten.

  I vilken ordning är installationen av den svenska plattan?

  Överensstämmelse med konstruktionen av den svenska plåtalgoritmen påverkar basens och dess energibesparande egenskaper. Det allmänna arbetskomplexet ger:

  Marken under den isolerade plattan fryser inte, vilket minimerar riskerna för frosthuggningsproblem

  1. Konstruktion av gropen.
  2. Installation av dräneringsrör.
  3. Lägga kommunikation.
  4. Isoleringsläggning.
  5. Förstärkning.
  6. Montering av ett värmeisolerat golv.
  7. Betong.

  Tänk på de viktigaste särdragen i faserna.

  Markera tomten

  Denna fas av arbetet innebär överföring av stiftelsens projekt under terrängens förhållanden. Före märkningens början är det viktigt att genomföra geodetiska undersökningar som syftar till att bestämma markens natur och djupet av akviferer.

  I märkningsprocessen bestäms:

  • stiftelsens konturer
  • sätt att ansluta teknisk kommunikation.

  Efter markering är det viktigt att skydda området från nederbörd genom att ordna stormavlopp.

  Vi utför jordarbeten

  Markaktiviteter omfattar följande verk:

  För att säkerställa den normala driften av den isolerade svenska plattan (USHP) och förhindra frosthöjning, är det nödvändigt att förse byggandet av ett grundvattenavloppssystem.

  1. Rengör byggarbetsplatsen från skräp och vegetation.
  2. Extraktion av ett bördigt jordlager till ett djup av 0,4-0,5 m.
  3. Formning av en komprimerad sandkudde med en skikttjocklek på 30 cm.
  4. Utdragning av mark runt kålens omkrets för avloppsledningar.
  5. Lera fyllning till botten av groparna, fuktning och komprimering av lerskiktet.

  Efter jordens slut, fortsätt till nästa steg.

  Vi utrustar dräneringssystemet

  Sekvens av åtgärder:

  1. Lägg geotekstiler.
  2. Stänk grus.
  3. Tätningspumpar.
  4. Lägg dräneringsrör.
  5. Häll ett lager av grus.

  Efter att ha lagt alla lager täcker du sängkläderna med geotextiltyg.

  Vi lägger ingenjörskommunikation

  Observera följande sekvens när du utför arbete:

  Under kaminen måste du förbereda alla nödvändiga kommunikationer.

  1. Utför installation av kommunikation.
  2. Häll ett lager av sand.
  3. Kondensera sängkläderna.

  Efter installationen är det viktigt att kontrollera att nätverksanslutningen är korrekt.

  Vi väljer isoleringen och producerar sin styling

  Vid val av värmeisolator, föredra isolering med minskad värmeledningsförmåga.

  Det är lämpligt att använda extruderat polystyrenskum, vilket har följande fördelar:

  • motstånd mot utvecklingen av mikroorganismer;
  • ekologisk ren;
  • motståndskraftig mot fukt.

  Lägg polystyrenskum i två lager med överlappande ark på 40-50 cm. Använd speciella fästdon för fastsättning.

  Vi lägger förstärkningsnätet och installerar ett uppvärmt golv

  När du utför förstärkning, var uppmärksam på följande punkter:

  • Använd stickningstråd för att ansluta förstärkningen.
  • lägg förstärkningsnätet i två nivåer;
  • Se till att avståndet till värmeisolatorn är 30-40 mm.

  Installation av värmekabel ska utföras enligt layout. Använd plaströrsstöd.

  Högre värmekapacitet av golvvärme uppnås genom mer tät rörläggning.

  Rekommendationer för att lägga vägar varmvåning

  Var uppmärksam på följande punkter när du lägger värmeströmmen:

  • säkerställer ett avstånd på 100 mm mellan värmeledningarna;
  • ett avstånd från ytterväggarna på 150-200 mm;
  • Korrekt rörläggning enligt det utvecklade systemet.

  Efter att du har lagt linjerna, kontrollera systemets täthet med tryckluft.

  Monterad formning

  Installation av den svenska plattan kräver konstruktion av formning runt fundamentet. För formning används plywood eller plankskydd, förstärkt med stag. Den inre ytan av formningsstrukturen är fodrad med polystyrenark. De ger värmeisolering av fundamentet med änddelen.

  Vi fyller betongmassan

  Vid betong gäller följande krav:

  • häll betong i ett 10-centimeter lager;
  • fyll i ett intervall på högst en timme;
  • använd en vibrator eller plåt för att täppa betong.

  Fukta betongens yta under härdningsprocessen, täck botten med polyeten för att skydda den från förångning.

  Slutliga rekommendationer

  Stiftelsen "svensk spis" gör det möjligt att säkerställa byggnadens hållbarhet och har förbättrat energibesparande egenskaper. Vattentätning under grundplattan ger ett tillförlitligt skydd av fundamentet från fukt. Genom den svenska metoden kan även hällas monolitisk platta med grill. För uppförande av ett hus på uppvärmd grund, lämpliga block och plattor av luftbetong. När man bygger ett hus för att minska värmeförlusten bör man vara uppmärksam på planen med golvplattor. En viktig punkt - förseglingen av sömmarna på taket mellan plattorna.