Hur man förstärker konkreta väggarna i källaren och hur man undviker misstag

Som regel har skapandet av ett källarvåning i sitt hus blivit extremt vanligt idag, eftersom konstruktionstekniken redan har gjort det möjligt att producera någonting liknande på egen hand för länge sedan!

Men skapandet av ett källarvåning är också en stor sannolikhet för fel, vilket kan resultera i extremt katastrofala följder, för källaren blir i själva verket grunden för ditt hem.

Där exakt görs fel

Ofta görs misstag vid förstärkning av betongväggar, varför de helt enkelt inte har tillräcklig stabilitet och tillförlitlighet, vilket är ett mycket allvarligt problem.

Förteckning över grundläggande material du behöver

För att stärka väggarna ordentligt behöver du:

 1. Betong - Som det borde blev det klart att ingen konstruktion kunde göra utan det, men det bör noteras att det måste vara av hög kvalitet! Kom ihåg att det ligger i källaren att hela huset står och om man i stort sett kan behandla sin skapelse med ett hack, kan konsekvenserna vara mycket annorlunda.
 2. Stålstänger - används för förstärkning - det är också extremt viktigt att de också är höga betyg!
 3. Plast abacus;
 4. Wire - Any, men det är rekommenderat att använda stål!

Stegvis förstärkning av väggarna, vad du behöver veta och hur man gör

För en början, självklart, är själva territoriet förberedt (det vill säga grunden skapas) omedelbart, varefter golvplattan hälls, men före det är formen installerad på obligatorisk basis.

Formering måste ha extremt hög tillförlitlighet och kvalitet i skapandet, eftersom det kommer att förbli permanent.

För att göra detta måste de använda korrugerade förstärkningsstänger, som efter installationen (problem som fortfarande inte uppstår) är tillförlitligt anslutna till vanlig tråd (aluminium eller annat). Observera att du också måste binda säkert och säkert!

Tråden ska inte bara hålla strukturen ihop så att du inte faller eller skiljer de extra fragmenten, men bör strama stavarna mot varandra, ordentligt fästa i en enda struktur! Tänk på att du måste knyta stavar på alla ställen där de berörs, för bara detta sätt kan du uppnå högsta kvalitet på jobbet.

Efter montering av formen

Efter formningen har gjorts, och framtida källaren är klar för vidare arbete, kommer vertikala stavar av förstärkningen (på de platser där väggarna gjutas) att installeras, vilket också bör vara säkert fastsatt.

Det här steget är en av de viktigaste, eftersom det är nödvändigt att förstärka källarens betongväggar korrekt efter fullständig förberedelse av dessa steg-för-steg-instruktioner.

Dessa steg var specifikt inriktade på förberedelse av förstärkning av källaren, vilken kommer att utföras exakt på de installerade vertikala stängerna.

Strax efter slutförandet av alla dessa arbeten hälls basen med betong och på samma gång kom ihåg att det är extremt viktigt att göra detta i ett tillvägagångssätt. När detta är klart, måste det brytas bort för en stund från skapandet och förstärkningen av källarvåningen, eftersom betongen hällde måste MÅSTE greppa (du måste vänta minst tre dagar).

Även om det verkar som om betongen redan har härdat nog, rekommenderas det fortfarande att vänta under den angivna tidsperioden, eftersom det är viktigt att det verkligen är helt klart för efterföljande åtgärder.

Efter en tre dagars väntetid

Eftersom betongen redan har härdat kan du omedelbart fortsätta med installationen av förstärkningen själv. För att göra detta är först och främst formwork installerat för att skapa väggar.

Men den här gången, som huvudmaterial för att skapa formen, måste du använda plasträkningar, som också måste vara ordentligt installerade och som kommer att bli ett annat extremt kraftfullt skydd för den framtida källaren, vilket gör det starkare, värmer och lägger till andra nödvändiga egenskaper också.

Nu, eftersom allt är klart, kommer det att förstärka källarens betongväggar direkt efter att väntetiden för betongen har kopplats. För detta används alla samma förstärkta stavar, vilka installeras i en standard längdriktning (som du kan gissa dig själv).

Som i fallet med det första steget. Hela strukturen är återigen fixad ihop med vanlig tråd, men då är det viktigt att klämma ihop den och göra den till en enda helhet.

Samtidigt är det extremt viktigt att två bandremmar måste implementeras (den vanliga standarden för källare på två och en halv eller tre meter i höjd, vilket också är oftast standard).

Andra arbeten

Vid detta slutar förstärkningen själv, eftersom strax efter omslaget, hälls betongen in (det är också viktigt att denna process också genomförs med ett tillvägagångssätt, eftersom detta kommer att göra väggarna mycket starkare än med några).

Men dessutom behöver du bara veta att just nu utförs andra arbeten, till exempel:

 1. Skapa en dörröppning;
 2. fönster;
 3. Installation av rör för VVS;
 4. Annan kommunikation.

Det är oerhört viktigt att komma ihåg att det är verkligen nödvändigt att göra allt arbete kvalitativt, eftersom det framtida hemmet är tillförlitligt och hållbart beroende av det.

Oavsett vad det var, men när man skapar källaren är det bättre att inte spara alls, att bara använda högkvalitativa material och samtidigt inte rusa. Det är bättre att byggnaden försenades än att skada dess kvalitet.

Förstärkning av armerade betongväggar

Förstärkning av byggnadsstrukturer är en integrerad del av skapandet av armerade betongkonstruktioner som klarar stora belastningar. Förstärkningen inuti betongmassan skapar ett slags skelett vilket ökar bärförmågan hos armerad betong.

Förstärkning av betongväggar gör det möjligt att minska betongens konsumtion och samtidigt öka styrkan utan att öka byggnadens kuvert. För att inte bygga ett källarhegn av prefabricerade armerade betongblock, förstärka de monolitiska väggarna i källarna av hus.

Forming av förstärkningskorgar

Rammens struktur, stavarnas diameter med en periodisk profil och jämn förstärkning bestäms utifrån särskilda beräkningar som tar hänsyn till belastningen på strukturen. Det finns många metoder för beräkningar, som är utrustade med tabeller.

Att veta lasten på källarstrukturen, enligt tabellen, kan du bestämma ramens form, antalet och diameteren på de stödjande stålförstärkningsstängerna eller -kablarna.

Boxformade mönster

Metallramar av lådformad form placeras i monolitens forma. Vid uppförandet av formen är det viktigt att dess väggar inte rinner på markens sluttningar. Metallramen ska inte röra på innersidan av formen. Minimibeloppet mellan formen och ramen måste vara minst 20 mm.

Idag kan du hitta många tips om vattentäta beläggningsventiler. Vi skyndar oss för att besvikna anhängare av sådana tekniker. Det skyddande skiktet av betong blockerar helt tillgången av syre till metallen i den förstärkta ramen. Det eliminerar förekomsten av eventuella korrosiva processer. Korrosion av förstärkning kan endast ske i ett fall - till följd av att betongen förstörs. Då måste du demontera alla olämpliga mönster.

Vattentäta fittings inte annat än extra ekonomiska och arbetskraftskostnader kommer inte att medföra.

Betongmonolitkällare väggar

Förstärkning av betongväggen är gjord med hjälp av ramar. En uppsättning av armerade betongväggar i källaren är samtidigt grunden för huset, så beräkningen av behovet av förstärkning görs på grundval av indikatorer på belastningen på grunden av hela byggnaden.

Metallstavar är anslutna i noderna i paret av elektrisk svetsning eller stickningstråd. Elektrisk svetsning används i särskilt laddade områden i källaren fäktning.

Elektriska svetsarbeten ökar avsevärt kostnaden för byggandet, därför är den vanligaste fästningsmetoden anslutningen av stödstängerna med stickningstråd.

Handsticka förstärkning med tång. För stora mängder arbete på förstärkningen använd en speciell manuell mekanism. Pistolen sveper en trådslinga runt korsningen av metallstavar och spänner kärnan med en stark knut.

För att inte spendera vid köp av en sådan enhet kan du hyra en pistol.

murverk

Förstärkning av tegelverk är annorlunda. För att göra detta, förbereda metallnätet. Räcken i bredd får inte överstiga tjockleken på tegelverket. I grund och botten svetsas inte metallkorgar och stickas.

Stångens profil och diameter bestäms genom beräkningar med hänsyn till designbelastningen på källväggarna. För låghusbyggnader förstärks karmfäste med trådnät.

Risten läggs på en horisontell yta av tegelverket och täckt med ett lager av cement till nästa rader av tegelstenar. Vanligtvis placeras gallret i murverk mellan 3-4 rader av tegelstenar.

På grund av svagt fuktmotstånd används stenen sällan för byggandet av källare.

Andra material för förstärkning av betongväggar

Monolitisk betong stärker andra råvaror. De vanligaste icke-metalliska materialen för förstärkning av betongväggar är glasfiber och polymernät:

glasfiber

Det är känt att förstärkningen av en monolit av betong med stålgaller och galler ger signifikant betydelse för strukturens viktökning. För källdesignar spelar det ingen roll.

Viktning av byggnadsstrukturer kräver förstärkning av källar- och källarväggar. Användningen av glasfiber gör konstruktionen enklare. Du borde dock veta att denna typ av förstärkning av betong inte är lämplig för bärande väggar, så fibern används för skiljeväggar. För mer information om hur du lägger till fiber, se den här videon:

Om du ignorerar den här regeln kan du få följande bild:

Fiberkonstruktioner är mer plastiska

Tekniken för tillverkning av fiberförstärkt betong är ganska enkelt. Den bygger på det faktum att den är beredd från en torr cementblandning med tillsats av fiber (polymer, stål och glasfiber).

För att göra den viskösa massan mer elastisk tillsätts olika mjukningsmedel till den. För väggarna användes huvudsakligen glasfiberfiber.

Monolitmurar förstärkta med glasfiber kommer att kosta utvecklaren mindre än stålförstärkning.

Kompositpolymermask

Nyligen har plastgitter för förstärkning av väggar blivit alltmer populära. Polymerförstärkning är mycket lättare än stålstänger. Användningen av plast i monoliten av lagerväggar måste bekräftas av beräkningar av designorganisationer, eftersom inneslutande strukturer med denna typ av armering är strängt begränsade till belastningsgränsen.

Plastnät bereds genom att pressa under högt tryck och hög temperatur på polyvinylklorid.

Som stödkonstruktion med plastförstärkning monteras väggar vid konstruktion av en- och tvåvåningsbyggnader.

Kompositpolymerförstärkning används för att stärka betongmonoliten och för murverk.

Polymerstavar tillverkas huvudsakligen med en diameter av 6 till 12 mm och mer. Plastmaterialet är mycket flexibelt, vilket är viktigt för bildandet av förstärkningsburet av väggar med komplex geometrisk form (välvda strukturer, ovala halvkolumner).

Sammansatt rebar kommer i form av långa stavar från 6 till 12 m. Vissa tillverkare levererar plastprodukter i rullarna.

Förstärkning av betongens vägg

Behållarväggar är indelade i dekorativa och funktionella. Den förstnämnda avgränsar tomterna, medan de senare används för att hålla jorden under kraftiga regn och smältande snö. Betonghålväggen kan användas för alla ändamål.

Stiftelse förstärkningsplan.

Vid uppbyggnad av en betonghållfast vägg är det nödvändigt att förstärka både grunden och själva väggens kropp.

Den bildas på kundens begäran. Först utarbetas en grund för vilken de gräver en gräv som är lika med en tredjedel av kvarhållningsmuren, och de hälls med sandgrus och skapar en kudde på vilken ett förstärkande nät uppföres för fundamentet.

Principen för drift av ventiler

Förstärkning är ett skelett i hållfasthetens kropp, vilket hjälper till att motstå och inte kollapsa under tunga belastningar. Förstärkningsnätet, i motsats till betong, är motståndskraftigt mot sträckning och tar inte stor belastning eller deformeras inte. Förstärkning av fundamentet ger kvarhållningsmuren lång tid för att upprätthålla integriteten, vilket är viktigt vid vilken konstruktion som helst. Armeringsburet är placerat så att det vid gjutning inte är närmare än 5 cm mot ytterytorna. Vid korrekt förstärkning av fundamentet är det nödvändigt att beräkna tvärsnittet av ståltråd och storleken på ramcellerna. Det är nödvändigt att binda förstärkningstråden ordentligt i skytten så att den inte rör sig under betongens hällning. Det är möjligt att använda en svetsmaskin för att binda tråden samman. Men det är bäst att använda tråd för att binda stålstänger.

Allmänna regler

Ta till exempel grundbredd på 40 cm.

Förstärkningen av en sådan grund kommer att kräva fyra vertikala stavar av stål upp till 16 mm tjocka, sammankopplade i ett enda galler med regelbundna rutor med tvärgående linjer skapade med tråd upp till 12 mm och fastsatta vid korsningen med en speciell tråd.

Om stiftelsens bredd är 40 cm, kommer de två förstärkningsnäten att vara placerade 30 cm från varandra och lämnar 5 cm längs kanterna, vilket krävs för armerad betong. Om remsan har en stor längd, men en liten bredd, kommer det huvudsakligen att orsaka längsgående sträckning. Därför behövs de horisontella och vertikala stavarna i förstärkningen i en sådan grund för att skapa ramen och dess stöd.

Ordningen med förstärkningsremsa grundar sig i hörnen.

När stiftets hörn förstärks måste man komma ihåg att detta är en plats där olika deformationer ofta uppstår. De kan bryta hela stödväggen om de båda sidorna inte är ordentligt anslutna med förstärkning. De två sidorna förenas i ett hörn så här: de är förstärkta med böjd tråd, böja så att ena änden går in i en del av källaren och den andra i den andra.

Stängarnas anslutning mellan sig uppstår genom svetsning eller användning av en speciell metod för att binda tråden till varandra. Innan du använder kabeln för svetsning, kontrollera om du kan arbeta med den med en svetsmaskin. Vissa stålkvaliteter är inte mottagliga för svetsmaskinen, och vissa ändrar inte deras egenskaper till det bättre. Användningen av svetsning i bindning av ett förstärkande nät är en lång process som har många nackdelar. Det är lättare att använda en speciell metod för att binda hörnen på gallret.

Efter att du har skapat ett förstärkt nät gör du ett formarbete för att hälla fundamentet. Pit med beslag fyllda med betong. Det är önskvärt att denna process inte avbryts, eftersom stiftelsens styrka minskas. Tre dagar senare avlägsnas formen. På den ena sidan av källaren, där den är högre, görs en dräneringsgrävning med en sluttning i nivå med en sandkudde för att avleda vatten från kvarhållningsmuren.

Skapa ett förstärkande nät

Den förstärkande strukturen är gjord av stavar, galler, ramar och andra stålelement. Den är konstruerad för att ta dragspänningar. Ståltråden med en viss diameter tas för arbete, vilket är valt beroende på tjockleken på betongens hållvägg. Förstärkande nät av alla storlekar och till något syfte erbjuda byggbutiker att beställa. För att utföra allt förstärkande arbete själv behöver du:

 • svetsmaskin;
 • bulgarian;
 • stålstänger för förstärkning från 10 till 16 mm för vertikala linjer;
 • förstärkningsstänger 6-8 mm för horisontella linjer (skillnaden i stavarna bör vara minst 20%);
 • fästelement för buntar;
 • måttband;
 • sjunka.

Schemat för att skapa ett förstärkande nät för stiftelsen.

Mängden armering beräknas individuellt beroende på väggens längd och höjd.

Stålstavar läggs i rätt vinkel och bildar 30x30 cm rutor.

Först installeras tjocka stavar av förstärkning vertikalt vertikalt efter 30 cm, sedan är en tunnare tråd svetsad till dem horisontellt med hjälp av en svetsmaskin. Således svetsas

två identiska gitter. De är placerade på avstånd från varandra så att 5 cm kvarstår från kanterna. Anslut dessa galler med hoppare 20% tunnare än diametern på den tjockaste förstärkningen som används i arbetet genom svetsning. Metalltråd för hoppare fäst var 25 cm, skär det i bitar med hjälp av slipmaskinen. Arbeta även med förstärkt nät. Uppgiften underlättas av det faktum att det i det här fallet kvarstår att endast svetsa eller knyta hoppare som förbinder de två banorna.

Förstärkning av arbetet

Armeringsschemat för stödväggen.

Efter hällning av fundamentet och grävning av dräneringsgräsklippningen fortsätter de till bildandet av hållarväggens förstärkande struktur. Väggens kropp är förstärkt så att när temperaturen sjunker, bildas inte olika belastningar på det, vilket leder till förstörelsen av byggnaden. Verk liknar dem som beskrivs ovan. Men du bör överväga vissa funktioner. Förstärkning av kvarhållningsväggar skapas med hänsyn till alla "problem" zoner: hållarens väggar, linjen i dess anslutning till fundamentet samt bildandet av väggkroppen.

Genom att göra beräkningen av förstärkning för en hållvägg kan du använda speciella program, där tjockleken och stålkvaliteten, avståndet mellan stavarna är exakt valda.

Förstärkningsförstärkande grunder

Huvudförstärkningen av hållväggens kropp är anordnad i ett vertikalt plan och den tvärgående en används tunnare med 20% från huvuddelen. Alla stålstänger fördelas vertikalt, strikt i rät vinkel. För noggrannhet, använd en plumb eller nivå. För att beräkna förstärkningstätningar, kom ihåg regeln att:

 1. Armeringsavståndet är lika med stödväggens tjocklek, men inte mer än 25 cm.
 2. Steget att ansluta hoppare ska också vara högst 25 cm.

Efter att ha installerat armaturen, förbinder den med lintel, gör en formning för att hälla stödväggen. Tre dagar efter hällning av betongen avlägsnas formen. Den färdiga hållväggen är dekorerad med natursten eller keramiska plattor.

Enheten av monolitiska väggar för ett privat hus. DIY erektionsteknik

Monolitiska väggar - omslutande struktur i systemet med monolithic-frame-teknik. Kombinationen av betong och metallförstärkning ger bra prestanda till låg kostnad.

Fördelar och nackdelar

Den monolitiska ramtekniken har följande fördelar:

 • byggnader uppförs på kort tid;
 • en enda design utan sömmar är hållbar och pålitlig, inte blåst, kalla broar bildas inte;
 • Lokalerna i monolitiska hus har en fri layout;
 • Komplexa arkitekturvinklade, krökformiga element utförs enkelt;
 • ökad livslängd för monolitiska armerade betongstrukturer;
 • Den släta, släta ytan på väggarna är klar utan förberedande arbete.

Nackdelarna med monolitiska väggar innefattar låg ljudisolering, obligatorisk väggisolering, betongens förmåga att utföra vibrationer.

Minsta tjocklek

Väggens huvuduppgift, som skyddskonstruktion, är att behålla värmen.

Ytterväggens tjocklek regleras genom värmekonstruktionsberäkning, tagen från de beräknade värdena för temperaturen i klimatregionen, beror på de valda materialen för isolering och efterbehandling.

Storleken ställs alltid av projektet, det rekommenderas inte att dra sig tillbaka från det. Tjockleken på den monolitiska betongväggen varierar från 250 till 450 mm, med den uppskattade temperaturen i klimatområdet från -20 till -40 grader. Inredning väggar är utformade i enstaka lager.

Tjockleken på väggen av monolitisk armerad betong är alltid mindre än murstenen, vilket ökar lokalen, allt annat lika.

DIY-enhet

Konstruktionen av monolitiska väggar kräver ingen speciell kompetens och förmåga. Med sammansättningen av arbetet för att klara en länk på 2-3 personer. Husets mästare med assistenten sparar på betalning av arbetstagare.

formsättning

Monolitiska väggar är byggda med formning - en byggnad, som är en form för att hälla betongblandning.

Decking är av två typer: flyttbar och ej flyttbar. Avtagbar formning omplaceras vid gjutning, avlägsnas efter betongens styrka.

Den fasta formen förblir en del av väggen och kompletterar betongen med önskade egenskaper. Det vanligaste formen av polystyrenskum görs i form av block. Block är anslutna med lås. Styrofoam med betong bildar en trelagskaka, värmer betongskiktet, ljudisolerad konstruktion.

förstärkning

Förstärkningsburet installeras i det justerbara formen direkt efter montering. I det fasta formen beräknas armaturerna och installeras av tillverkaren.

Komprimerande och böjande belastningar verkar på monolitiska väggen. Betongarbeten vid kompression, förstärkningen uppfattar böjdeformationen.

Rammen på den monolitiska väggen är dubbel. Vid lågkonstruktion är det tillåtet att använda förstärkningsnät med ett tvärsnitt på 8 mm.

Den korrugerade tvärsnittet av stavarna klibbar väl till betongblandningen, de släta stavarna förankras med böjningar i ändarna.

Utgången av förstärkning till ytan är inte tillåten. Den maximala avståndet för längsgående förstärkning i gallret är 25 cm.

Den tvärgående stigningen är begränsad till ett avstånd av 35 cm. Längden av stavarna i den längsgående armeringen väljs för hela höjden av strukturen.

Om det under vissa omständigheter är omöjligt att utan samverkan, är armaturen förenad med en överlappning utan användning av svetsning. Längden på överlappningen beror på förstärkningens diameter och indikeras i husets arkitektoniska utformning. Svetsade leder faller när vibrationer orsakas av betongplastning.

Bländarvinst

Varje öppning försvagar strukturens tvärsnitt, blir en sårbar plats. Fönstets omkrets, dörröppningar förstärktes ytterligare.

Tjockleken och antalet armeringsstänger beror på öppningens bredd, den applicerade belastningen och accepteras enligt designvärdet. Förstärkta horisontella och vertikala plan. När du lägger betongblandning formar du tillbaka upp för att uppnå den nödvändiga härdningen.

fylla

Oberoende arbete med väggkonstruktionen börjar med monteringen av formen. En ram av förstärkningsstavar installeras i formen monterad från sköldarna, därefter hälls betongblandningen.

Sekvensen av att hälla väggarna beror på typen av formning:

 • Fast formning fylls från utrymmet under fönsteröppningarna mot byggnadens hörn;
 • Den avtagbara formen hälls i rader, i en höjd av högst 50 cm i taget (för bättre kompaktering av betongblandningen).

I båda fallen fylls hörnen noggrant och vibreras. När betongen matas på ett mekaniserat sätt reduceras blandningens hastighet för högkvalitativ gjutning, vilket minskar hylsdelen.

Betong komprimeras med en vibrator, beroende på årstiden, vård ges På vintern värms upplösningen, på sommaren, i varmt väder, hälls betong med vatten och förhindrar sprickbildning. Från nederbörd täcks den öppna delen av formen med en plastfilm.

ansökan

Rammonolitisk teknik tillämpas lika framgångsrikt inom alla byggnadsområden. Monolitiska väggar finns i höghus, privat sektor, offentliga byggnader.

 • vid byggnad inuti kvarteret
 • brist på utrymme för utveckling av mark för utgrävning;
 • omöjlighet att få tillgång till stor byggnadsutrustning, tornkranar;
 • i områden med hög seismisk aktivitet.

Vid enskild bostadsbyggnad sparar användningen av monolitiska väggar kostnaderna för transport och lagring av konstruktioner, lastning och lossning.

Användbara videoklipp

Hela processen med att bygga monolitiska väggar i ditt hus förklaras på ett detaljerat och förståeligt språk:

Förstärkning av betongväggar: råd från professionella

Betong är det mest populära byggmaterialet. Den används vid byggandet av stiftelser, byggandet av väggar och golv. Kakel är gjord av betong, som därefter används för efterbehandling. Sådan popularitet hos materialet på grund av den signifikanta hållfastheten hos den frusna lösningen.

Samtidigt är betongkonstruktioner ganska bräckliga vid böjning. För att eliminera denna nackdel används olika amplifieringsförfaranden.

I artikeln kommer vi att berätta varför det är nödvändigt att producera förstärkning av betongväggar, och hur denna procedur kan utföras självständigt. Vi beskriver teknik och material för förstärkning av betong.

Varför behöver vi stärka betongen

Varför förstärka betongen, eftersom det är ett ganska hållbart material. Faktum är att ett konventionellt betongblock, inte förstärkt på något sätt, är starkt endast i kompression. Vilken sträckning som sker under påverkan av olika faktorer leder till dess deformation.

Ändra geometrin hos den monolitiska designen kan följaktligen:

 • jordhävning;
 • seismisk aktivitet;
 • byggnadens naturliga utfällning;
 • arbeta på överbyggnaden
 • förändringar i strukturens layout.

Fördelar med armerad betong

Tekniskt korrekt förstärkning och hällning av betong löser flera väldigt viktiga uppgifter:

 • Förstärkning av styrkan i strukturerna, även komplicerad, krökt form, till exempel karmfönster eller främre halvcirkelformiga steg.
 • Gör byggnadens betongelement mer motståndskraftiga mot extremiteter i temperaturen.
 • Förbättra väsentligt strukturen.
 • Genom att öka styrkan är det möjligt att öka de mekaniska belastningarna på stödkonstruktionerna.
 • Förhindra sprickbildning av dolda betongelement, inklusive källarväggar.

material

Förstärkning är förstärkning av ett betongblock från insidan med olika material. Stavar eller fibrer kan användas, vilket, när blocket sträcker sig, förhindrar att det spricker.

I praktiken kan förstärkningsmaterial delas in i tre grupper:

 1. metallstavar,
 2. kompositarmering
 3. fiber.

Stålstänger

Stålstångens längd för armerande betongkonstruktioner - 11,75 m. Armeringen får ha en annan diameter och ett märke. Beroende på markeringen kopplas stavarna i förstärkningsburet genom svetsning eller stickning med tråd.

I betongmassan är anslutningen av stålstänger med morteln ganska stark på grund av korrugeringen på stången. Stålramen inuti monoliten omfördelar lasten och håller betongen från sprickbildning, eftersom metallen har en större draghållfasthet. I detta fall skyddar betongen i sin tur metallen mot korrosion.

Kompositmaterial

Sådana beslag har ett ganska brett utbud av råvaror, vilket ökar nästan varje år. Hittills används glasfiber- och basaltplaststavar med spiralplast som efterliknar profilen av stålförstärkning, mer eller mindre används.

Dessutom presenteras polyetenens återflöde och kolvätebeslag på byggmarknaden, som ännu inte har fått stor popularitet. Den obestridliga fördelen med kompositmaterialet är låg vikt. Men vid byggandet av stiftelser eller kvarhållande väggar har denna fördel lite värde, men styrkarakteristika är mycket viktiga.

glasfiber

Fint material (fiber) sättes till lösningen vid blandningssteget. I detta fall kan fibern själv ha en annan diameter och längd.

Fibern är tillverkad av fiber baserad på:

 • stål,
 • glas,
 • polypropenföreningar
 • basalt.

Tips! Glasfiberförstärkning används oftast för att ha tillräckliga höghållfasthetsegenskaper och den billigaste materialkostnaden.

Armamentvägar

Oberoende av det förstärkande materialet kan betongarmeringstekniken också variera. Vid byggandet av cement kan morter göras på flera sätt. I praktiken används monolitisk, rutnät eller dispersionsförstärkning.

Höga

Stål eller sammansatt armering med armering av betong är det vanligaste sättet att stärka strukturer i privat byggande. Särskilt ofta hälls en monolit med ett inre förstärkande skal under byggandet av stiftelser, väggar eller golv.

Stavarna är bundna eller svetsade på flera nivåer, sänkta i formen och hällda med betong. Samtidigt är ramverket från stavar rörlösa och starka.

Det är viktigt! Vid bindning av två stavar i en linje bör överlappslängden vara 40 bar diametrar. Överlappning är ansluten på minst tre platser.

net

Förstärkning av betong med byggnadsnät är ett snabbt och bekvämt sätt. Risten är tillverkad av stål eller sammansatt tråd. Denna metod är mycket effektiv för att förstärka betongskikt, reparera små områden av monolit.

 • Nätet säljs i 2 m långa kort med olika banbredder. Cellens storlek kan vara annorlunda.
 • När man väljer ett nät är det bättre att föredra ett kompositmaterial eller polymermaterial.
 • Deras pris är något lägre än för stålkort, men under driften av konstruktionen minskas risken för betongkorrosion betydligt.

fiber

Förstärkning av betongfyllningen med glasfiber kallas dispergerad armatia. Fibern införes i lösningen under blandning. I regel används denna metod vid behov för att förstärka ett tunt lager av gjutning eller som en ytterligare förstärkning av konstruktioner med ökad mekanisk belastning.

När man till exempel bygger armerade betongtrappor, som ofta är byggnadselementets lager, förutom att man lägger stålstänger i formen, blandas fiberen i lösningen. Detta gör strukturen mycket starkare och förlänger tiden för underhållsfri drift.

Tips! Anvisningarna för blandning samt proportionerna för tillsats av fiber till lösningen föreskrivs av tillverkaren på förpackningen.

Förstärkning Väggteknik

Om användningen av glasfiberfiber eller någon form av nät är enkel, är monolitisk förstärkning en process som kräver strikt efterlevnad av vissa regler. Vi kommer att fokusera på förstärkning av betongväggar, som det mest relevanta ämnet.

 • Fyller grunden till ett hus med en källare, du ordnar nästan lagerväggarna, som kommer att fungera som stöd för hela byggnaden.
 • Dessa strukturella element kräver högkvalitativ förstärkning, eftersom de upplever betydande vertikala och horisontella belastningar: över byggnaden, längs markens sidor.
 • Av denna anledning är styrkan i byggnaden eller grundmurarna av byggnaden mycket viktig.
 • Omedelbart noterar vi att i detta fall rekommenderar experter inte användningen av kompositstänger, men föredrar stålstavar.
 • Detta kommer att ge ytterligare strukturell rörlighet och ytterligare minska risken för sprickor och sprickor.

Tips: Vid förstärkning av stödväggar kan någon typ av metallförstärkning användas, men det är bättre att gå med i ramverket genom att binda, inte svetsa.

Grundregler

Det slutliga målet med vinsten är att få den starkaste men mest elastiska konstruktionen.

Vilka regler ska följas, ordna förstärkning i betong:

 • Metall armatia är bunden utanför formade väggar. Monteringen av ramen kan ske i stora delar.
 • Vid stavets skärningspunkt bör stavarna vara anslutna, men inte styva. Det är nödvändigt att bevara nodens låga rörlighet så att tråden inte bryts när betongen sträcker sig och att ramen inte förlorar integriteten.
 • Stavarna i ramen måste hålla en strikt vertikal eller horisontell riktning. Förskjutningen av lutningsvinkeln på linjen kommer att leda till en förskjutning i lastfördelningen och som en följd - till förstörelsen av en del av betongväggen.
 • Läggande förstärkningsram görs inuti formen utan tryckjord. Det vill säga, ytans väggar bör inte komma i kontakt med marken.
 • Metallramen läggs i förberedd formning för speciella svampar. Avståndet från metallen till betongens kant ska inte vara mindre än 5 cm.
 • Den optimala storleken på cellförstärkningen för källarväggen från 25 till 35 cm, beroende på tjockleken på fyllningen.
 • För att minska risken för korrosion bör särskilda tillsatser läggas till betongen.
 • Efter att rammen är ansluten och installerad i formen, hälls morteln i - den ska hällas på en gång över hela volymen av formen.
 • Den översvämmade monoliten är täckt med en film och vänster för att ställa in helt. För att undvika sprickbildning, under de första tio dagarna, bör betongen fuktas.

För att bli mer bekant med processen att förstärka betongväggar med stålstänger rekommenderar vi att du tittar på videon i den här artikeln.

Tips! Dessa regler är giltiga vid konstruktion av en metallförstärkningsram i vilken konstruktion som helst, och armeringsbetongens hållvägg är inget undantag.

Expertråd

I alla processer finns det nyanser och subtiliteter som är väl förstådda av specialister, och en icke-professionell kommer inte att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt detta.

Vid uppbyggnad av metallarmacia för en hållare eller källvägg med egna händer, var uppmärksam på följande punkter:

 • Det är kategoriskt omöjligt att bygga upp förstärkning i redan fylld betong. Om det visade sig att köldväggens höjd inte räcker, måste du förstöra allt och montera det igen med de nödvändiga dimensionerna. I annat fall kommer föreningen av den gamla och den nya stiftelsen att försvagas.
 • Använd inte tidigare använda stavar. Metallåldrar och förlorar egenskaper, därför för en så viktig plats som en grund kommer de gamla stavarna inte att fungera.
 • Om förstärkningen har blivit rostig målar du inte eller smörj den innan du lägger den. Sådana åtgärder kommer endast att förvärra metallens vidhäftning till betongen och kommer inte på något sätt att stoppa oxidationsprocessen.
 • Att böja stavarna i hörnen med hög temperatur rekommenderas inte heller. Värmebehandling minskar elasticiteten hos metallen. Om det inte går att böj stången, skära den till önskad storlek och fixa vinkeln med en tråd.

Det är viktigt! Många tror felaktigt att ju mindre cellen, ju starkare monoliten kommer att visa sig. Lösningen lämnar små celler med svårighet att lämna tomrum, så om du maler med ramramen kommer effekten att vara motsatt.

slutsats

Förstärkning av betongväggar är gjord för att stärka monolitböjningen och förlänga byggnadens liv som helhet. Byggarna råder i källarens delar och kvarhållande väggar för att använda metallstavar med periodisk profil för armaturen.

Tekniken för förstärkning av betong här, som ingen annanstans, är obligatorisk för exakt och noggrant utförande. Och som alltid, om du inte är säker på dina förmågor och färdigheter, överlåta arbetet på en så viktig webbplats till proffs.

Förstärkning av delar av monolitiska armerade betongbyggnader: typer av armering för plattor, remsor, stapelstiftelser, väggar, golv

Monolitisk och rammonolitisk konstruktion de senaste åren har fått en märkbar spridning. Förutom lägenhetsbyggnader används monolitiska armerade betongstrukturer alltmer i byggandet av privata hus. Ofta utförs relevant arbete utifrån spekulation och intuition, snarare än kunskap och erfarenhet. Denna artikel riktar sig till de läsare som planerar att bygga sitt eget hus med egna händer.

Byggande av en monolitisk stuga.

Lista över monolitiska strukturer

Så, vilken typ av monolitiska strukturer översvämmas när man bygger ett hus?

Låt oss flytta från botten uppåt.

 • Stiftelsen. Vi kommer att överväga flera alternativ för dess genomförande: plåt, tejp och på uttråkade högar med en monolitisk grillning.
 • Väggarna.

För att klargöra: vi talar om bärande väggar. Icke-laddade skiljeväggar är som regel gjorda av porösa material med hög värme- och ljudisoleringskvalitet: gas- och skumbetong, skalsten, kalksten etc.

I denna ordning anser vi dem. Men först måste vi bekanta oss med de typer av armering och material som används för armering av armerad betong.

Typ av beslag

Om vi ​​förkastar de exotiska som bambu-stjälkarna, som används främst i lågkonstruktion i asiatiska länder, får vi i de torra rester endast två material.

Det är användbart: i en bred försäljning är det möjligt att träffa kompositförstärkning av endast en typstång.

Polymerkompositkärnor baserade på glasfiber.

Vilka typer av beslag används i lågkonstruktion?

I de flesta fall är dessa korrugerade stålstavar. Deras pris gör stålet mer än konkurrenskraftigt mot bakgrund av kompositmaterial. Korrugering ger bra vidhäftning till betong och tjocklek (vanligtvis 12-16 mm) - utmärkt draghållfasthet. Lasten på komprimeringen uppfattar själva betongen.

Smidig förstärkning och maskor används mindre ofta.

foundation

Låt oss studera de allmänna principerna för förstärkning av grunden för de vanligaste typerna i privatbyggnad (ta reda på hur luftbetong förstärks).

platta

För dess förstärkningsstav används korrugerad förstärkning vanligtvis med en diameter av 12 millimeter. Böjning av belastningar under lagerväggar kommer att vara signifikant; Om så är fallet spelar bra vidhäftning av stål till betong en avgörande roll.

Vad är värt att veta om denna typ av stiftelse?

 • Tjockleken på plattan bestäms av höjden på huset och materialet som används för konstruktion. Det är uppenbart att ett trähus kommer att skapa en mycket lägre böjningsbelastning än en tegel eller en fast betongstruktur. Som regel varierar tjockleken på plattan från 15 till 30 centimeter.

Nuance: Med en liten massa av strukturen är det tillåtet att använda förstärkande nät med ett tvärsnitt av stavar på 6-10 mm.

 • Förstärkning är alltid dubbelskiktad. I det här fallet är de undre och övre gitteren inte stift förbundna med varandra; Endast användning av rekvisita som bildar ett mellanrum av önskad storlek är tillåten.

Slab Foundation Structure.

 • Förresten, om luckorna: Gitteret eller nätet borde aldrig gå till betongytan. Vid kanterna mellan förstärkningen och formen görs en 10 cm röjning; från gridplattans nedre och övre ytor separeras med ett lager av 1,5-3 centimeter. För att skapa lämpliga luckor används rekvisita av glödgad tråd.
 • Ankaret är inte svetsat in i gitteret, men är stickat med samma glödgade tråd.
 • Det optimala steget för stångarmering i plattan är 20-22 centimeter. Om ett färdigt nät används, kompenseras den reducerade trådtjockleken något med en mindre maskstorlek (15 cm).

band

Instruktionerna för förstärkning av remsa grunden i vissa punkter upprepa rekommendationerna för plattan basen:

 • Grillen måste vara närvarande på toppen och botten av betongremsan.

Varför? Kom ihåg att förstärkning uppfattar dragspänning. själva betongen absorberar tryckkraften. Vid ojämn lastning och / eller frosthöjning utsätts tejpen för böjningskraft (det vill säga den nedre eller övre delen av stiftelsen sträcker sig beroende på dess vektor).

 • Svetsning i detta fall är oönskade: uppvärmning försämrar stålets hållfasthetsegenskaper. Undantaget är det material i märkningen där bokstaven C är närvarande (till exempel A500C).
 • Tjockleken på betongen som skiljer stålet från marken bör inte vara mindre än fem centimeter.
 • Det maximala avståndet mellan de längsgående armeringsstängerna får inte vara mer än dubbelt så stort som det snitt av byggnadselementet (väggar eller kolonner) som stöds av fundamentet och högst 400 millimeter.
 • Rammens tvärgående och vertikala element är nödvändiga med en grundhöjd på 150 mm eller mer (det vill säga nästan alltid). I detta fall utförs tvärgående och vertikal förstärkning ofta inte av segment, utan av ett enda böjt ok med en diameter av 6-8 mm.
 • Minsta avståndet mellan intilliggande stavar (med undantag av segmentets splitsning) måste vara större än deras diameter och större än 25 millimeter.
 • Hörn, tvärformade och T-formade leder i källarsektionerna förstärks nödvändigtvis för att inte bilda en fog med två separata strålar, utan en enda styv ram.

Ett exempel på förstärkande hörn.

Ett exempel på förstärkning adjacencies.

Förstärkning obtuse hörnet av tejpen. Ramens inre kärna är bunden till den yttre kärnan i den intilliggande sektionen.

Tips: Det enklaste sättet att förstå hur förstärkningsburet ska se ut är att föreställa vektorerna för alla krafter som verkar på grunden (först och främst massorna i huset och frosthöjningen). Där betongen är under spänning, och förstärkning är nödvändig. Platsen för förstärkningen bör vara parallell med kraftvektorn.

stapel

Hur man monterar förstärkningsburet på fundamentet på utborrade högar med en monolitisk armerad betonggrill?

På lövmarker är det optimala avståndet från grillen till marknivå endast 100-150 millimeter. En sådan liten klyfta kommer inte bara att förenkla basuppvärmningen utan också spara tid och ansträngning under gjutning av grillen. Under det är det bara ett skikt av skumplast som kommer att bli den nedre delen av formen och förhindra att cementgelén lämnar jorden.

Pålar hälls med betong av klass inte lägre än M300 direkt i marken, i brunnar borrade under dem. Formpressning, och samtidigt fungerar vattentätning vanligen som rullad takfilt. Armeringsburet sänks ned i röret innan det hälls.

Stapelramen är vanligtvis sammansatt från längsgående korrugerad förstärkning med ett tvärsnitt av 12-14 mm och kvadratiska, polygonala eller runda fastböjda klämmor med ett tvärsnitt av 5-8 mm vinkelrätt mot det.

Här är förstärkningen helt gjord av räfflade 14 mm stavar.

Helst är det här också bättre att använda stickningstråd; Det finns emellertid en stor chans att störa ramelementets arrangemang under bajonettningen, därför ser professionella byggare igenom svetsning i detta fall.

Staplar förstärks till full längd. Det finns undantag från denna regel, men de har inget att göra med lågkonstruktion. Det räcker med att säga att partiell förstärkning innebär en högdiameter på 700 mm.

Minsta diameter av stapeln i enlighet med gällande byggkoder är 400 mm. Tvärsnittet av förstärkningsburet bör vara 100-120 mm mindre; För minsta diameter och ett tvåhus hus i praktiken är 4 stavar med längsgående armering med ett tvärsnitt på 14 mm tillräckliga.

Ramens längsgående stavar är bundna med förstärkning av grillen. Betydande belastningar i tvärriktningen upplever inte samlingen av högen och grillen; Frosthöjning kan dock skapa en situation där foget laddas för att bryta. Det är anledningen till att denna anslutning också förbättras. förstärkningskrets liknar de lösningar som används för bandfunderingar.

Stärka anslutningen av högen och grillen. 1 - Grindens längsgående förstärkning, 2 - Grillgrillens grillning, 3 - L-formad förstärkning, 4 - stapelkrage, 5 - längsgående förstärkning av stapeln.

Och vad sägs om förstärkning av grillen själv? Han upplever exakt samma belastning som en remsa grund; Om så är fallet kommer alla rekommendationer vara identiska.

väggar

Hur utförs förstärkning av betongväggar?

 • Förstärkningsburet i detta fall bör också vara dubbelskiktat, vilket hindrar böjning av väggen under belastning i vilken riktning som helst.
 • Huvudbelastningarna kommer att vara kompressiva, så låt oss säga att minsta diameter av längsgående armering är 8 millimeter. I lågkonstruktion tillåts användning av galler med 8 mm tråd.
 • Den maximala stigningen av den längsgående armeringen är 20 centimeter. Tvärgående (horisontell) - 35 centimeter.

På bilden - rammen av armerad betongvägg med permanent formning.

Vad är källarväggarmering och hur man gör det?

Vid byggande av ett privat hus eller annan struktur är det ofta nödvändigt att bygga en källare för användning som tvättstuga. När det gäller funktionalitet är det mycket bekvämt, förutom en sådan källare ligger på hela huset, vilket säkerställer byggnadens säkerhet under påverkan av negativa förhållanden.

För byggnadens tillförlitlighet och hållbarhet är det nödvändigt att säkerställa att de stödjande strukturerna är ordentligt placerade. Av säkerhetsskäl måste allt arbete som grundar sig på ett hus alltid utföras i enlighet med byggnadsstandarder, anpassat för regionens särskilda klimat.

Källväggskrav

Om du tänker använda basen som ett extra bostadsutrymme, då ska du tänka på materialvalet i designfasen. Monolitiska underjordiska väggar har högsta hållbarhet och lågt vattenmotstånd, medan tegel eller block inte kan ge en liknande vattentätning på grund av närvaron av sömmar och leder.

En betongvägg för en monolitisk källare eller källare har i sig en ganska hög styrka, men för att uppnå de tekniska egenskaperna hos styrkan enligt standarden krävs en mycket stor betong, vilket leder till en oundviklig ökning av byggkostnaden.

Att lägga till metallelement till morteln kommer att förbättra betongskiktet utan att för mycket förtjockning.

Egenskaper av förstärkningstekniken av monolitiska väggar

Förstärkning är processen att lägga till metallförstärkning till betong för att öka styrkan i själva materialet och förlänga livslängden.

Detta kan stärka och stärka styrkan på en struktur som är gjord av något material, vare sig det är tegel eller block. Vid screed används golvet även förstärkande nät med tråd, speciellt på de ställen där belastningen antas vara maximal.

Således är förstärkningens huvuduppgift att öka styrkan och förstärkningen av de strukturella elementen som står för den största belastningen.

Och om det är bättre att involvera en tredjepartsdesigner med tillräcklig erfarenhet och kunskap om specifikationerna för en viss typ av arbete för att kompetent kunna utarbeta ett projekt, är det inte nödvändigt att stärka de monolitiska källarväggarna. Efter att ha studerat subtiliteten i att arbeta med metallbeslag är allt arbete ganska prisvärt att utföra självständigt.

På källarens väggar finns en extra last i form av marktryck från utsidan. Av denna anledning är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt väggens förstärkning och kvaliteten på de material som används.

Källväggen är som regel skapad med hjälp av förstärkande nät, vars huvudsakliga kännetecken är elasticitet. När du skapar det, rekommenderar experter att använda strykningsmetoden, snarare än svetsning, eftersom vid strid mot grundpositionen (förskjutning, skada) kommer det stickade förstärkningsnätet att kunna bevara integritet, medan den svetsade strukturen inte står upp på platser där element är fastsatta till varandra.

Varje sätt att göra ett nät för förstärkande källarväggar måste nödvändigtvis samordnas med de designers som ansvarar för att beräkna belastningen på hela byggnaden.

Typisk sekvens av verk på förstärkning av de monolitiska källarväggarna

För att köpa en speciell ledning med en diameter av 0,3 cm för att korrekt välja materialet i nätet, är det nödvändigt att rikta in den befintliga mångfalden. Det finns följande moderna typer av nätverksprestanda:

Härdad eller förstärkt tråd

Förstärkningsnät säljs vanligen i rullar och har högsta prevalens. Oftast används för väggförstärkning och golvskikt. Tidsprövad, det kommer tillförlitligt att stärka väggarna från de negativa effekterna av jordens oundvikliga krympning.

geonätet

Geogrid är tillverkad av polymerer och tyg. Den innehåller polypropen, täckt med gummi eller trasa eller andra geotextilmaterial. Oftast används detta nät för att stärka murverk eller ytbehandling av skumblock.

Glasfibernät

Glasfiberarmeringsnätet är det billigaste och enklaste alternativet för inredning. Det har visat sig vid murverk, golvskikt, vägg- och takbehandling, men det gäller inte för grundskikt eller blindbeläggning.

Förbered ett verktyg som påskyndar arbetet med tråd

Som regel används för att skapa förstärkta strukturer trådkutter och trådskärare. Men moderna arbetsmetoder med tråd görs tillgängliga för arbete och nya verktyg. I synnerhet är pistolen för stickprofiler en anordning som är enkel i sin konstruktion och ger en hög tillverkningsgrad ramverket.

I hjärtat av pistolen för att binda är rebar en elektrisk motor som startar trådförbandet. I processen rör sig tråden längs styrningarna från spolen. Den nödvändiga delen av ledningen skärs av med en inbyggd kniv, varefter vridning utlöses. Hela processen tar upp till 2 sekunder.

Gör de nödvändiga beräkningarna för tjockleken på källarväggarna

Beräkningen av väggtjocklek utförs med hänsyn till grundvattennivån.

Om grundvattnet är tillräckligt långt från basen är det rekommenderat att följa följande krav: bottenväggen får inte vara ström och 10 cm sticker utöver strukturen och tjockleken på källarväggarna med ett djup på 1,5-2,5 meter kan vara från 20 till 40 cm

Om källaren ligger under grundvattennivån, bör grundplattan förstärkas med förstärkning, ha en tjocklek på 20 cm och gå bortom väggen med 40 cm.

Rengör formen

Ett av de enklaste stegen, som inte kräver speciella arbetskostnader. Kärnan i det utförda arbetet är att avlägsna spår av smuts och byggnadsdamm.

Gör ett nät för väggförstärkning

Vid tillverkning av ett nät är det viktigt att korrekt bestämma cellens storlek. För källarväggar kan detta värde variera från 25 cm till 35 cm. Dessutom är det viktigt att veta att ju mindre länken (cellen) desto starkare och starkare är effekten av förstärkning.

Med tanke på de egenskaper hos cementslam är det viktigt att komma ihåg att dess inträngningsförmåga vid fyllning av cellen tillåter inte för mindre än 5 cm, annars möjlig förekomst av hålrum och minskning av strukturell styrka.

Lägg förstärkningsnätet inuti befintlig formning

Nödvändig och tillräcklig hållfasthet av väggen kommer att tillhandahålla förstärkningsgaller i två lager, tråddiametern bör vara åtminstone 1,2 cm, och planen med den horisontella och vertikala får inte överstiga 40 cm. Båda maskskikten är anordnade i sicksack över varje par av celler med hjälp av samma tråddiameter.

Det är viktigt! Ankaret och alla dess beståndsdelar borde inte vara i kontakt med formen, men bör vara belägen på kort avstånd från den. I annat fall kan man vid demontering av formen riskera att förstärka nätet.

Kontrollera rätt installation av gallerens källväggar

Vid montering av stångbeslag är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt deras strikt vertikala läge. Avvikelse är endast tillåtet i 1-2 mm.

Detta beror på det tryck som marken utövar från utsidan på väggarna. När du använder gallret kan du kontrollera riktigheten på platsen med laser eller byggnadsnivå.

Häll lösningen i formen och fyll jorden i närheten av källarens väggar

En viktig punkt vid hällning är att ge korrosionsskydd mot ventiler. För detta ändamål läggs speciella lösningar till betong och separeras från väggen med ett lager av minst 2 cm.

Förstärkta betongplattor kan läggas på källarväggarna inte tidigare än tre till fyra veckor, men skjut inte upp det här steget för nästa byggsäsong för att undvika väggar som lutar inuti byggnaden under påverkan av yttre marktryck.

Det är möjligt att förstärka de monolitiska källarväggarna självständigt, med kännedom om de grundläggande principerna om förstärkning och arbetsstadier. Men hjälp av professionella bör fortfarande tillgripas vid beräkningen av trycket på marken, beräkning av önskad tjocklek på väggar och stavar för förstärkning, val av trådens typ och diameter för att binda eller skapa ett galler.

Överensstämmelse med dessa enkla regler säkerställer hållbarhet och användarvänlighet av källaren som ett tvättstuga.

Användbar video

Och videon nedan kommer att visa med exempel vilken förstärkning av källarväggarna och vad som krävs för att uppnå denna uppgift: