Vi gör tejpbasen för ett bad

Denna artikel kommer att berätta för dig steg för steg och tydligt hur du gör bandet grunden för badet med egna händer - den mest hållbara och pålitliga grunden. Vi antar att du har valt en lämplig layout och bestämt platsen för det framtida badet. Så ska vi börja arbeta enligt följande plan.

Vi kommer att förbereda en byggarbetsplats för stiftelsen

För att göra detta, ta bort alla skräp och om det finns gräsöverdrag på tomten, ta bort det övre skiktet. Fragment av tegelstenar, stenar och liknande kastas inte bort - de kommer att vara användbara för oss i konkreta arbeten och förberedelse av betong som fyllmedel.

Gör markeringen enligt den valda planen.

Med hjälp av ett måttband, en kvadrat och en garn märker vi successivt och kör pinnar i hörnen av ytterkonturen. För att stå emot vinklar på 90 grader följer vi följande schema:

 • Rita en rak linje från vinkeln C och längs kanten på den avsedda omkretsen till punkterna A och B.
 • Ställ positioneringspunkten i vinkeln c och mäta två identiska segment A-C och C-B.
 • Med ett rep skisserar vi en båge med ett centrum vid punkt A och en radie på 2400 mm. Denna storlek är klar för tydlighet, så länge den är större än A-B. Ju större denna radie, desto högre noggrannhet.
 • Detsamma görs från punkt C.
 • Rita en rak linje som förbinder punkten C och D, och vi får en rätt vinkel.

När alla pinnar hamras in måste du kontrollera korrektheten av markeringen. För detta mäter vi båda diagonalerna med ett rep. De måste vara lika eller, som en sista utväg, skiljer sig inte mer än 20 mm. Dimensionerna av fundamentets inre omkrets måste vara mindre än åtminstone två väggtjocklekar. Om badet är byggt av timmer är det tillräckligt med 25-30 cm. För en tegelvägg behöver du minst 35-40 cm. På samma sätt mäter och ritar du inre konturer.

Välja en primer under remsan grunden för ett bad

För detta ändamål behöver du en spade, händer och hårt arbete. Efter avlägsnande av marken under grävens lagerväggar rengör vi den av att damma och häll vatten rikligt. Vid behov förstärker vi dem med brädor eller brädor av spånskiva. Djupet i trenchen beror på klimatförhållandena på den plats där badet kommer att byggas, men det får inte vara mindre än 50-70 cm. För att undvika problem med monteringen av formen bör bredden på trenchen vara 10-15 cm bredare på varje sida. Botten av grävningen bör göras strängt horisontellt, givetvis med viss tolerans. Stiftelsen som hälls i en sådan gräv kommer att bära samma last längs hela sin längd.

Grundförberedelse

Grov sand hälls i botten av gräven. Du kan lägga grus eller murar. Varje skikt med en tjocklek av 10 cm tappade försiktigt och häll vatten. Vi gör sandfyllning med höjd inte högre än 20-30 cm.

Tillverkning och installation av formning

Skärbräda med en minsta tjocklek på 30-35 mm eller spånskiva 20-22 mm krävs. Formen är monterad i form av sköldar och installeras i en gräv så att dess övre kant är 10-15 cm över fundamentets översta nivå. Fästet görs med trästänger och förbinder sköldarna med naglar eller specialband. Yttre sidor på formen stöds på ett tillförlitligt sätt så att det inte brister när det hälls med betong. Här är det viktigt att följa principen, ju mer desto bättre. Om din webbplats har betydande skillnader i höjd, som kan nå mer än 80 cm, sedan på dessa ställen, montera formen i en vinkel på 5-10 grader på grund av utvidgningen av dess nedre kant.

Det är naturligtvis bättre att använda en speciell hopfällbar metallformning. Om du har möjlighet att få det, blir det rätt beslut. I det här fallet måste du bara spendera pengar på hyran utan att spendera på inköp av material. Stiftelsens kvalitet garanteras 100%.

Montering av förstärkning i formning

Denna operation kan inte göras om din framtida konstruktion kommer att vara tillverkad av lätta material. För tegelväggar måste detta ske.

Armatur med en diameter på 12-16 mm placeras i en gräv under fundamentet i form av en ram, som visas i figuren. Stavarna är bundna med ståltråd. Svetsning är inte tillåtet - detta kan leda till deformation av grunden. Sätt brutna tegelstenar under de nedre staplarna, vilket gör ett mellanrum mellan dem och botten av fyllningen. Förstärka förstärkningen längs dess övre omkrets med trästänger.

För att ge ventilation i fundamentet, lägg keramik eller i extrema fall metallpipade rör med en diameter på 60-80 mm med ett 2-3 meter steg runt omkretsen.

Fyllning av tejpbasen med betong

Det är bättre att använda cementmärke M250 eller M300. Det bör förstås att ju mer dess märke desto högre är fyllnadskvaliteten. Cement M200 varumärke kan också användas. Stiftelsens kvalitet är ganska acceptabel, men om du vill bygga ett riktigt pålitligt bad väljer du ett varumärke högre.

Jag vill ge ytterligare ett viktigt råd. Gör ditt bästa och beställa färdigbetong från en av byggorganisationerna. Om en betongbil kommer fram till dig, häller betongen till en enkel och trevlig drift. Dessutom kommer kvaliteten på lösningen att garanteras, och kostnaden för betalningen kommer inte att överstiga kostnaden för att förbereda den med egna händer.

Annars måste du laga mat själv:

 • ingredienser:
  • Grov sand (30-45%), grus (70-55%) - 3-3,5 delar av batchen.
  • Cement - 1 del.
 • Matlagning torrblandning:
  • Sand hälls i en lämplig platt och bred behållare eller på ett metallark, cement tillsätts och blandas med en spade tills en homogen komposition erhålles.
  • Sedan hälls gruset och blandas grundligt igen.
 • Betongberedning:
  • Rent vatten hälls i den färdiga cement-sandblandningen i små doser, allt blandas upp. Den ungefärliga mängden vatten bör vara 60-70 viktprocent cement. Denna andel kan variera beroende på fuktinnehållet hos den använda sand eller grus. Ju större deras fuktighet desto mindre behöver vatten.
  • Under kallperioden är det bättre att värma upp vattnet till 35-40 grader, och på sommaren är det bättre att ta en kall, till exempel från en brunn.
  • Användningen av betongblandare underlättar ditt arbete.
 • fyllning:
  • En viktig regel för att hälla stripfunderingar för ett bad (och inte bara för dem) är kontinuiteten i arbetet. Börja med konkret arbete, försök att slutföra dem på en dag. I detta fall garanteras kvaliteten på den framtida grunden för ditt bad.
  • Betongen hälls i skikt med en tjocklek av 15-20 cm, följt av nivellering och täppning tills cementmjölk uppträder på ytan. För att avlägsna luften måste den fyllda lösningen vara genomborrad med en känsla eller en vanlig sticka. Att knacka med en hammare på formen kommer att uppnå ytterligare krympning av lösningen.
  • Byggföretag använder speciella vibratorer och om du har turen att få det, blir det en stor hjälp i ditt arbete.
  • Sammanfattningsvis, gör ytan av betongen hälld runt omkretsen, utjämna den med en träbar.
 • Slutförande av betong:
  • Efter 3-4 timmar (den tid som krävs för att cementet ska sätta upp), är fundamentet täckt med våta material som burlap, sågspån, flis etc. Allt detta bör vattnas var 4-5 timmar under de första två eller tre dagarna. Efter vattning, täck med plastfolie. Det kommer att förhindra överdriven förångning av fukt.
  • Efter ungefär en vecka kan formen till grunden avlägsnas. Mellanrum mellan primer och fundamentets väggar bör täckas med sand och tampa väl.
  • Efter tre till fyra veckor är stiftfundamentet klart och du kan fortsätta vidare med badets vidare konstruktion. För vattentätning, glöm inte att lägga takmaterial i två lager på sin övre yta.
  • Det rätta beslutet skulle vara om du gör ett blindt område runt omkretsen.

Stiftelsen (Latin. Fundamentum) är en stödjande struktur, en del av en byggnad som tar alla laster från de överliggande strukturerna och överför den till marken. Som regel är de gjorda av betong, sten eller trä.

Stiftelser ligger som regel under djupet av jordfrysning för att förhindra att de buler. På icke-steniga jordar används grunda fundament vid konstruktion av lätta trästrukturer.

För byggande av byggnader användes remsor, glas, kolonner, stapel och skivfundament. De är prefabricerade, monolitiska och prefabricerade monolitiska. Grundvalets val beror på seismiciteten på terrängen, marken och på arkitektoniska lösningar.

Bandfundamentet är en sluten slinga (tejp) - en remsa av armerad betong, som ligger under alla lagerväggar i byggnaden och fördelar byggnadens vikt längs hela dess omkrets. Sålunda motstå krafterna i jordens utbulning, för att undvika sagging och snedvridningar av byggnaden.

Stripgrunden låter bygga olika strukturer på grundval: från trä till monolitiska hus. Samtidigt används en mycket mindre mängd byggmaterial och en mindre mängd jordarbeten jämförs med en monolitisk grund (och i slutändan minskar kostnaden för hela stiftelsen betydligt), vilket gör bandfundamenten till den mest populära typen av grund för byggandet av hus och stugor.

Hur man gör en tejpfundament för ett bad med egna händer

Det enklaste badet i form av en envåningsbyggnad med ångbastu, ett väntrum och ett litet omklädningsrum kräver ett område på upp till 25m 2 i sin tomt. Det spelar ingen roll om vad man ska göra väggarna på och hur man bygger badets tak, om du inte vill kämpa sprickor i ångrummets väggar och reparera fodret varje år, var noga med att skapa en grund. Att lägga ett minifoundband för ett bad kräver mycket tid, ansträngning och pengar. Det är bättre att omedelbart göra en tejpfundament för ett bad med egna händer, vilket garanterar kvalitet. Samma sak blir det billigare än att omarbeta det färdiga badet eller avmontera den redan nästan byggda, men krackade kroppen av badet och starta en liten konstruktion med ett problem - hur man fyller remsan under badet.

När du behöver ett band fundament bad

Även en fullfjädrad badlåda med en tjocklek av tegel kan inte motstå spänningar och spänningar i strukturen som härrör från jordens nedfall och deformation under murens vikt. Om du inte skapar en tejpbas, kan även klinkerns tegelsten och murbruk muras i badets väggar och spricka. Formen på byggnaden, väggens storlek och takets storlek påverkar också badstrukturen. Ju större basens yta desto mer virke och loggar du behöver för att ta takramen och taket, desto större är trycket på grunden på jorden.

Det är möjligt att göra badkarets väggar ur en bar eller en logg, men i det här fallet, om jordens bärförmåga störs, kan träskogshus ge en häl och ett utkast som kan bryta de inre skotten på takets tak och tak. Loggningsbyggnader kan sättas på rörformiga staplar, på vilka man kan skapa ett fundament ramband från en bar. Denna variant av stiftelsen gör att du kan jämföra lasten och göra väggarna i loggen.

Vilket djup och bredd av stiftelsen tejp att fylla, bestämd av markens natur för den framtida byggnaden av badet:

 • För en tät blandning med en stor sten sten av stora och små fraktioner kan djupet av remsa grunden begränsas till 40-50 cm. Som regel är det mycket svårt att gräva en djup, fullfjädrad grund med egna händer.
 • Tjocka, tunna sandiga blandningar med en bäddtjocklek på minst en meter. På en sådan mark görs grunden 60-70 cm djup med obligatorisk provborrning i hörnen av den framtida grundfältet.
 • Vilken jord som helst som innehåller lamm eller lera, någon sten som kan absorbera fukt. I sådana fall är det nödvändigt att göra en gräv för grunden till djupet av frysning plus 25-30 cm.

Var och en av staplarna måste "binds" till badets väggar som ligger i botten av strålens balkar. Dessutom kan detta alternativ ytterligare källare i badet användas som grund för baren för tunga gjutjärnugnar med en tegelfoder.

På täta steniga jordar kan man räkna med en grundlig grund för ett bad. Dessa är vanligtvis förekommande av marl fraktion, dolomit eller tunga monolitiska bergmassa. I sådana fall är trenchen under grundbandet grunt - 30-40 cm djupt. Komprimerad stenig bas spelar rollen som basplattan. I dessa fall behövs bandgrunden för att binda byggnaden till en stenig grund.

Tape foundation under bastun 6x4 gör det själv

Innan du börjar gräva skyttegrav under stiftfundamentet kommer det att vara korrekt att utföra en korrekt bindning av badet som ritas på marken. Med en väggstorlek på 6x4 kommer grävbredden att vara 10 cm bredare än den beräknade tjockleken på murverket plus 5 cm för de tekniska behoven hos formningsinstallationen. Totalt, för ett bad med en tjocklek på 20 cm, kommer grävbredden att vara 45 cm. Följaktligen måste märkbandet spännas på insatser runt omkretsen på 6,5 x 4,5 m.

Om muren av en tegelugn är planerad i badet är det i detta fall nödvändigt att skapa en fullständig grund för kaminen och en tegelvägg, till vilken värmaren och skorstenen ska fästas. Skytten och formen för innerstrimfundamentet utförs på samma sätt som badets huvudsakliga omkrets. Grunden för kaminen är gjord av en separat platta och är inte ansluten till huvudväggarnas fundamentband.

För bandfunderingar rekommenderas att man använder vanligt cement av 400: e märket med ett litet tillsats av mjukgörare från ytaktiva ämnen eller flytande tvål till betong. Tre delar av stenbrunnar och tre till fem delar grus används för en del cement. Ett mycket bra fyllmedel till grunden är havs- och flodstenar, blötläggs innan de läggs i grunden av grunden i 20-30 minuter i en tvållösning.

Hur man häller tejpfundamentet

Förberedelse för betong utföres i två steg. För grunden till djupet av frysning är hällningsordningen något annorlunda än den grunda versionen. De starkaste varianterna av bandfundamenten utförs i följande sekvens:

 1. Först läggs ett skikt av krossad sten med en bråkdel av 15-20 mm, ett skikt på 60-70 mm ligger längst ner i skytten och flera gånger täppas de. Därefter lägger du tyget i geotextil och häller det med ett lager av sand 70-100 mm tjockt;
 2. I nästa steg måste du lägga en vattentätfilm och fortsätta med installationen av förstärkning. Om grunddjupet är mer än 60 cm, kan förstärkningsstängerna delas upp i två lager. Den första passar 40-50 mm från vattentätningen, den andra 40-50 mm från den framtida ytan av betong. En bunt av förstärkning med vertikala stolpar måste utföras;
 3. Genom att montera formen kan du bilda en betongbotten ovanför marken och avsevärt minska förbrukningen av betong. Ett betonglager, till och med 20-30 cm högt, utövar tryck på formningsväggen med en kraft på minst 30 kg per meter. Därför är det nödvändigt att använda ett bräda med minst 25 mm tjocklek för konstruktionen.
 4. Betongblandning eller vrid elektrisk mixer, eller avbryt med en bajonettspade i en grund container. Detta görs för att öka fluiditeten hos blandningen och förskjuta luft från lösningen.

Betongen hälls i lager eftersom betongen tas emot från assistenterna. Det första lagret på 15-20 cm och det sista lagret av betong rekommenderas att jämföras med en spatel och behandlas med en elektrisk ram.

Om den konkreta lösningen inte räcker, kan hällning utföras i flera steg eller skikt. Varje nytt lager ska ha en tjocklek av minst 25 cm. I det här fallet rekommenderas i varje lager att förstärka med glasfiberförstärkning i form av ett klätsnät. Det rekommenderas att göra liknande ramar med 4-6 förstärkning för ytor med låga ytor med ett djupdjup på 40-45 cm.

Efter hällning täcks formen med betong med en fuktig trasa och plastfolie. På sommaren, i den öppna solen, måste betong periodiskt sprinklas med vatten för att förhindra överhettning av gjutningen.

Lapping band grundar

Formen från remsa grunden måste avlägsnas efter två dagar. Till dess att betongytan har fått till och med preliminär styrka, är det nödvändigt att trimma och nivåera ytan på grundremsan längs horisonten.

Det är nödvändigt att göra vattentätning och bearbetning av betongytan med bitumenmastik och takmaterial på gjutremsan. Efter 10-12 timmar runt omkretsen av remsa grunden är det nödvändigt att göra dumpning med primer med obligatorisk komprimering genom tampning.

Stripfundamentet ansågs alltid vara mycket kallt för ett bad, varför ett "varmt" lager alltid placerades i 3-4 rader av ihåliga keramiska tegelstenar över betongbasen. Efter utjämning av tegelskiktet är det möjligt att lägga ut sladdar, betong eller betongsten.

Fyll det varma bandet under badet

Relativt nytt är sättet att göra isoleringen gjutning i marken på basis av porösa polystyrenplattor. I detta fall, för tillverkning av formpressbandsbaserade, icke-avtagbara plastplattor, monterade och installerade i gräven. Avslutade polystyrenskumplattor är sammankopplade ända till änden och fixerade med metalldistansstrukturer. Efter hällning fixar betongen det isolerande materialet och låter dig göra en fullständig isolering av badets botten.

slutsats

Kostnaden för gjutningsstiftfundamenten är minst 25% av de totala kostnadsberäkningarna. Till skillnad från väggar, tak eller värmeisolering av bad är det nästan omöjligt att ändra fundamentet som är felaktigt eller demonterat och göra det i en ny form. Därför bör tillverkningen av till och med den enklaste remsa grunden närmas så noggrant som möjligt.

Hur man väljer och skapar sin egen grund för ett bad

Badet är en byggnad som måste vara närvarande på alla personliga tomter. Grunden för badet är det första som börjar bygga.

Varianter av basen för ett bad

De huvudsakliga typerna av fundament för installation av bad på dem - detta är ett band grundligt försänkta, högskruv och kolumnar. För att ge byggnaden ett originellt utseende, i vissa fall som kantstenar, kan trädens träd användas, men detta är redan undantaget snarare än regeln.

Vad är den bästa grunden för att ett bad ska väljas beror främst på vilken typ av jord som konstruktionen planeras på. Om terrängen är myrig eller har en komplex topografi, är det idealiska alternativet att bygga en stapelfundament för ett bad, medan grillen bör ligga över marknivå.

Sådan konstruktion håller på ett tillförlitligt sätt badhusramen. En annan fördel med denna typ av stiftelse är dess öppenhet, på grund av vilken luften strömmar som passerar under golvet i badet torkar det väl, vilket förhindrar skador från fukt. Nackdelen med konstruktionen är att för att golvet i tvättrummet eller ångrummet skall vara varmt måste det dessutom värmas upp.

För det område där marken inte är väldigt höjande är sandiga, grundband och kolonnfundament populära. Den kolonnformiga grunden för ett bad används för att minska byggkostnaderna, eftersom bältesarrangemanget är mycket dyrare.

Fördelen med tejpfundamentet är det minsta trycket på marken, stängd underjordiskt utrymme, vilket gör att golvet i badet blir mycket varmare. För att det underjordiska utrymmet ska torka ut, gör det i luftremsan i remsan. Om så önskas kan detta utrymme fyllas med lös isolering och vattentät från golvet vilket ökar badets termiska egenskaper.

Tejpfundamentet för ett bad bör också väljas om badet inte är av trä, men av tegelsten eller skumblock, eftersom en sådan struktur kommer att ha mycket mer vikt än en träram. Eftersom badet är en liten och inte komplicerad konstruktion, kan du göra det själv. Låt oss ta en närmare titt på hur man bygger en tejp typ grund för ett 4x6 bad på egen hand.

Tape melkozaglublenny grund för ett bad 4x6 gör det själv

Huvudstadiet av byggandet av grunden för badet är beräkningen av material och styrka egenskaper hos strukturen. Och om det är ganska svårt att beräkna styrkan utförs sådana beräkningar av professionella med hänsyn till jordens densitet och fukt, klimat och andra förhållanden, då är det ganska möjligt att beräkna mängden material som behövs.

Beräkning av mängden material

För att göra detta är det nödvändigt att i förväg bestämma dimensionerna för den framtida strukturen och sedan beräkna grundfältets volym med hjälp av formeln från skolboken.

När volymen är känd är det inte svårt att beräkna den erforderliga mängden material för tillverkning av den erforderliga mängden betongblandning, eftersom det finns många online-miniräknare på Internet som erbjuder sådana tjänster och med hjälp av dem är det väldigt enkelt att utföra en beräkning av grundfibrer.

Nästa steg efter beräkningen är förberedelserna för arbetet.

Förberedande skede

Vid detta tillfälle är det nödvändigt att rensa området under uppbyggnad och förbereda verktyget. För tillverkning av remsa grund för ett bad med egna händer, måste du ha:

 • Roulette, för att mäta det önskade avståndet;
 • Konstruktionsnivå, för att styra installationen av formwork och jämna ut grundplanet;
 • Motorsåg, för sågplattor och forma;
 • Skruvmejsel, för montering av formning;
 • Skovlar för markprovtagning och förberedelse av partiet;
 • Elektrisk eller mekanisk betongblandare;
 • De nödvändiga materialen - sand, cement, krossad sten och mursten, måste också förberedas i förväg.

Layout grund för ett bad

Att markera stiftelsens plats är ett av de viktiga stegen i processen att bygga grunden för ett bad. För att genomföra det måste du förbereda ett tillräckligt antal träpinnar, vilket kommer att indikera hörn av byggnaden. När pinnarna är förberedda kan du gå direkt till märkningen.

Först måste du bestämma stiftelsens ståndpunkt i förhållande till andra byggnader på platsen. Sedan är den första sidan av byggnaden markerad och pinnen är inställda för att indikera dess gränser. Vidare från pinnar skjuts avståndet som är lika med den andra parten. Detta avstånd måste anges tillfälligt genom att placera pinnarna manuellt så att de lätt kan avlägsnas och flyttas.

Nu, när avståndet på båda sidor är känt, måste du justera diagonalerna. För att göra detta överförs uppmätta uppmätta diagonaler och insatser. Efter att diagonalerna är inriktade, är det nödvändigt att kontrollera längden på varje sida igen.

När den externa märkningen har utförts är det nödvändigt att utföra och internt. För detta mäts ett avstånd som motsvarar bredden på den framtida grunden från varje sida och spetsen spännes.

Jordprovtagning

Sandkudde

För att göra en kudde hälls sand i botten av skytten, varefter den måste planeras och komprimeras. Sandskiktet ska vara minst 15 cm. För bättre komprimering bör sanden i grävningen rikligt kasta med vatten och rammas igen.

Formwork installation

Innan du häller grunden under badet måste du ställa in formen. För en grundig försänkbar källare kan den tillverkas av snitträ. För att göra detta skärs det i segment av den längd som är lika med längden på varje sida. Sedan, med hjälp av en hammare och naglar, bildas sköldar från identiska bitar av brädor. Som hoppare på sköldar är det lämpligt att använda korta segment av tesa.

Det är nödvändigt att förbereda sköldar både på utsidan och på insidan. När de är klara är det möjligt att montera formen enligt de dimensioner som anges av insatserna. Först exponeras yttersidan och fixeras med trästänger och strutar, sedan innersidan. För att fixa bredden fixeras båda sidorna av formen på ett visst avstånd med hjälp av en tvärgående skena och självgängande skruvar. Detta måste göras på flera ställen.

Det sista steget i förberedelserna är installationen av förstärkning inuti den och markering med hjälp av snören som sträcker sig över hela längden av formen, den övre nivån av betonghällen. Naturligtvis ignorerar många denna process på grund av att belastningen på grunden är liten. Men tekniken ger förstärkning av fundamentet med förstärkning för att minska belastningen och öka styrkan i strukturen.

Så här stickas rebar rätt här.

Förberedelse av betong och hällremsa grund

Beroende på betongens hållfasthet kan storleken av blandningen av sand, murbruk och cement i regel variera avsevärt. För att välja styrka och därmed betongkvaliteten är det nödvändigt att beräkna vikten av den framtida byggnaden. Träbadets vikt är liten - M100 typbetong passar (betongbeteckning betyder den vikt som den kan bära per kvadratcentimeter i kg).

Andelen för framställning av betong M100 är följande: 1 kg cement, 5 kg sand och 7 kg krossad sten. För att underlätta förberedelsen av lösningen kan du väga en skopa av varje komponent och omvandla proportionen till antalet skovlar. Detta kommer att möjliggöra mycket snabbare satsning.

För att framställa blandningen är det önskvärt att använda en betongblandare och förbereda blandningen enligt följande algoritm:

 1. I betongblandaren hälldes den erforderliga mängden vatten;
 2. Cement blandas och agiteras;
 3. Då kan du kasta sand och grus.

Denna procedur gör att du kan knäda lösningen väl och undvika att cement klibbar fast i betongblandarens väggar. För transport och hällning av murbruk i formen är det bättre att använda en byggvagn. Häll morteln direkt in i den och efter att den har spridits runt formen.
Det är nödvändigt att hälla betong så noggrant som möjligt och försöka undvika att krossa formen.

slutsats

Att bygga en grund för ett bad är en svår process, men inte så svår som det verkar. Även en person som är långt från byggandet kan klara det. Det viktigaste är att korrekt markera och ställa in formen.

Användbar video

Enheten på tejpbasen för ett bad med egna händer:

Ribbon fundament under badet med egna händer: steg-för-steg instruktion

Byggandet av ett bad av vilket material som helst börjar med hällningen av fundamentet. Bland de olika typerna av de mest populära bandgrunden. Den är lämplig för alla typer av bad: från tegel eller kvarter, timmer, stockar. Kostnaden för stiftelsen är 30% av uppskattningen, så själva egna viken kan vara en bra räddning. Hur man gör en tejpfundament för ett bad med egna händer enligt SNiP, kommer att berätta för våra läsare i detalj i den här artikeln.

Tejpfundamentet under badet är inte svårt att hälla dina egna händer.

Egenskaper av remsa grunden under badet

Stiftelsen anses vara en nollcykel av vilken konstruktion som helst. Men inte alla förstår hur viktigt det är att skapa en grund för ett tillförlitligt bad. Flera krafter utövar tryck på fundamentet: från toppen av badet, från botten av jordens jord och från grundvattnets sidor. Endast en tillförlitlig och korrekt grund kommer att kunna stå i många år. Tejpbasen anses vara en av de mest tillförlitliga baserna för ett bad av alla storlekar. För att göra det själv rekommenderar vi att du väljer det här basalternativet.

Bandgrunden har en enda monolitisk struktur.

Stiftelsen består av ett kontinuerligt tejp av tegel eller betong, som går in i jorden under grundvattennivån och stiger över ytan minst 20 cm.

Bandunderlag under badet väljs i följande fall:

 • när källaren är planerad att användas för installation av teknisk utrustning (pump, lagringsutrymme för rengöring av föremål, etc.);
 • strukturen är för stor och imponerande vikt, till exempel badkarens väggar är gjorda av tegel, rundade stockar;
 • grundvattennivån är hög.

Stripgrunden tar jämnt lasten från badet och ger den ner till marken. Källaren är konstruerad för att skydda basen mot fukt, vind och kyla. Källarens väggar kan samtidigt utföra rollen som noll eller källarvåning i badet.

Priset på tejpfundamentet är lägre än den monolitiska, men högre kolumnen. Det betraktas som "gyllene medel", vilket är balanserat på kombinationen av priskvalitet. Och du kan göra jobbet själv, vilket kommer att medföra ytterligare besparingar.

Tape - bandstrid, eller flera sätt hur man monterar en remsa under badet med egna händer

Du kan använda flera metoder för att montera en remsa grund under badet med egna händer. Vilken som helst av metoderna har sina svårigheter, fördelar och nackdelar. Tänk på varje särdrags egenskaper.

Tegelbasbas

Monteringen av tejpbasen utförs med endast röd tegelsten. Vitt silikat är rädd för vatten och kommer snabbt att kollapsa. Det viktigaste du bör uppmärksamma när du väljer en tegelbase är sömmar. De är noggrant vattentäta, eftersom cementet läcker vatten.

Ribbon grund av röd tegelsten.

Lämplig tegelbotten för torr sandjord. Om grundvattennivån är för hög rekommenderas att man använder en betongbotten med förstärkning och screed. Placerad på en kudde av sten och sand, försiktigt rammade. Det är lätt att göra arbetet med egna händer, eftersom tegelstenen inte är så tung som till exempel betong i hinkar.

Blockera tejpbasen

Tunga betongblock kan användas för att montera remsan. Men du kan bara hämta materialet med tekniskt inblandning.

Ribbon grund av små armerade betongblock.

För ett litet bad kan du montera basen med block av 20-20-40 cm i storlek med egna händer. De är staplade i ett rutmönster och kopplade till en cementmortel. Lägg blocken på markeringen på en sandkudde. Du kan installera blockbasen på 1-2 dagar.

Stenfot

En sådan grund kallas butobetonnogo. Installation är lätt att göra med egna händer, eftersom grunden består av flodsten och cement.

Grunden för sten är vanlig i Rysslands södra del.

Sten väljer en platt form och ungefär samma storlek. Han lagde sig i förskiktskikten och hällde betongen. Resultatet är en vacker och robust bas. Många väljer en bandet för badet på grund av det låga priset. Under förutsättning att stenen kan ringas någonstans i närheten.

Tape bas med fast formning

Metoden att montera badets botten med permanent formning började användas relativt nyligen. Grunden för två polystyrenskumplattor. Mellan sig är de anslutna med metallnålar. Inuti gör de ett band av förstärkt tråd och häll betong.

Ny typ av remsa med permanent formning.

Basen behöver inte ytterligare isolering och vattentätning, men den är inte sämre än styrkan till den vanliga.

Betongbasbas

Betongbasen är monolitisk och anses vara den enklaste och mest tillgängliga för montering med hand. Den förberedda formen är placerad ansluten förstärkning och häll strukturen med betong. Fyllning måste göras i taget, så du behöver flera personer för att få lösningen. Du kan använda en betongblandare och häll betong direkt från den till formen.

Den geléda bandet är den mest utbredda under bad.

Efter mognad avlägsnas formen och basen anses vara klar.

Hur man gör en klassisk betongbanden bas för ett bad med egna händer kommer vi att överväga i detalj.

Att lära sig räkna grunden för ett bad

Häll inte grunden "med ögat". Det är nödvändigt att göra en exakt beräkning innan du köper materialet. Endast på detta sätt kommer stiftelsen att vara tillförlitlig, och badet kommer att hålla i många år.

För korrekt beräkning av bandbasen måste två saker definieras:

 1. Vikten av det framtida badet med tak, tak och inredning.
 2. Grundvatten och jordfrysning på platsen.

Efter att ha bestämt nivån på grundvattnet och jordens frysning kommer det att vara möjligt att beräkna vilket djup, bredd och höjd som ska vara, tejpbasen. Experter kan genomföra en analys genom att borra upp till 8 brunnar på ett djup av minst 2 m och utföra en jordanalys. Men du kan förenkla uppgiften och utföra analysen själv.

Borra på platsen på flera ställen i brunnen och se på vilken vattennivå som ska dyka upp. Om grundvattennivån är låg, är marken lera och tät, då kan du välja ett grunt djup på 40-60 cm. För centrala Ryssland tar du en tejpbas med ett djup under marken som fryser med 1, 60-1,80 m.

Lasten på grunden ovanifrån kan beräknas med hjälp av specialtabeller, vilket indikerar den ungefärliga vikten av varje badelement gjord av olika material. Den ungefärliga vikten av hela badet, kaminen och personer som samtidigt kan vidta proceduren läggs till indikatorerna. Jordmotstånd beräknas också från tabellerna. Basans yta måste jämföras med den totala belastningen från ovan, dividerat med jordens motstånd. Mer om detta kommer att berätta i någon av följande artiklar.

Installation av tejpfundament för ett bad med egna händer

Börja byggandet av basen genom att rensa webbplatsen. Platsen för badet väljs och jordens övre lager avlägsnas 10-20 cm. Enligt planen används systemet för att markera den framtida grunden på platsen. För arbete med trä eller strykjärn och rep. Det är nödvändigt att göra en märkning med ett tillägg för huvudstorleken på 15-20 cm.

Formning för gjutning av remsa fundament.

Vidare utförs arbetet i följande ordning:

 1. En gräv gräver runt omkretsen av framtida fundament. Kanterna i grävarna är gjorda med en sluttning, så att det är bekvämt att lägga formen. Grävgraven grävas 10-20 cm djupare än markfrysning.
 2. Bottenbottnen är täckt med en 10 cm sandplatta. Sand måste skuras eller komprimeras. Vidare läggs murarna på kudden och är fortfarande rammade igen så att murarna drivs in i sanden.
 3. Bottenbottnen hälls med en betonglösning av 5-10 cm. Betong kommer att fungera som grund för grunden och tillåter inte att fixturen går in i sanden under fundamentet.
 4. Timmeringen från ett brett, inte klippt bräde blir. Väggarna måste vara uppbackade med stavar i steg om 50 cm. Du kan använda gammal plywood istället för brädor, det blir lättare att montera formen.
 5. Installation av armeringsplåt. Från stavarna förbinder de stolparna (3-4 stavar) och lägger dem på botten av gräven. Vid hörnen är konstruktionen ansluten.
 6. Formeringen hälls med vatten så att det i framtiden inte drar fukt från betonglösningen.
 7. Betong hälls. Varje 20-25 cm är det nödvändigt att arbeta med en rake och släppa luftbubblor ur blandningen. Så det kommer att finnas mindre tomrum i basen och grunden blir mer monolitisk. Det är nödvändigt att fylla i grunden på en dag som sömmen inte bildades.
 8. Stiftelsen är stängd med en presenning eller en gammal väska och skjulas en gång om dagen med vatten. Så, kom inom en vecka. Vidare avlägsnas påsarna och får torka ut.

Efter torkningen är tejpfundamentet vattentätt med bitumenmastik och takfilt. Det är bättre att inte börja bygga ett bad omedelbart. Stiftelsen måste lösas, det kräver minst en månad. Mer detaljer kan ses på videon:

För att skapa ett bandfundament för ett bad med egna händer är det bara vid första anblicken lätt. Arbetet är tidskrävande och kräver mycket arbete och tid. Om du inte har ledig tid, kontakta de professionella. Priset på tejpfundamentet börjar från 10 m. P. / M². Kom ihåg, för hur starkt kommer att ligga till grund för badet beror det på om ångbastunet ska tjäna dina barn och barnbarn.

Stiftelsen med egna händer för ett bad

Stiftelsen är grunden för varje byggnad. Och i badet - ett rum med hög luftfuktighet och dränering av avfall - är det extremt viktigt att utrusta en sådan grund så att det inbyggda badet kommer att fungera så länge som möjligt och tacka dess ägare.

Stiftelsen med egna händer för ett bad

Om badet är byggt av block eller tegel, är det lämpligt att hälla en solid monolitisk, tejp- eller bandkolonnförstärkt grund. För lättare strukturer av timmer, loggar eller rambad, kolumnär, stapel eller band grunda fundament är tillämpliga. För att välja den optimala basen för ett framtida bad rekommenderas det att utarbeta projekt och göra beräkningar av materialmängder, strukturstyrka, värmekonstruktion etc.

Tejpfundamentet för ett bad med egna händer

Ordningen för grunden för ett bad

Denna grund är den mest populära. Du kan fylla det med egna händer, samtidigt som du tar hand om kommunikationen. För arbete behöver du:

 • verktyg för markarbeten;
 • insatser, sladd och mätinstrument;
 • formpaneler;
 • metallbeslag och stickningstråd;
 • färdigbetong eller betongblandare, verktyg, behållare och blandning för att tillverka murbruk;
 • rör för läggning av avloppsvatten;
 • skruvar och skruvmejsel eller bygghäftare;
 • vattentätning - mastic och takmaterial.

utbildning

Var att bygga ett bad

Var ska man bygga ett bad? Först och främst uppmärksamma landskapet på din webbplats och typen av avlopp som kommer att utrustas. Så, till exempel, bör cesspoolen och septiktanken placeras på avstånd från vattenintagspunkterna, reservoarerna och grannområdena. Om badavloppet är anslutet till det centrala avloppssystemet, kan byggnaden byggas på någon lämplig plats på platsen, till exempel i ett litet (från 30 meter) avstånd från floden, damm, pool.

Tips! Tänk på att gömma området framför badet från främlingarnas ögon vid preparatsteget. Gör en markering under staketet eller bestämma platser för plantering av träd och buskar.

Även beredningen reduceras till avlägsnande av ytjord och jämna ut platsen. För att göra detta, använd tjänster av specialutrustning.

märkning

Layoutschema för bandfunderingar

Vi kommer att göra markup baserat på ett stort projekt av ett framtida bad. Det kommer att vara nödvändigt att markera väggarnas yttre och inre linjer.

För att markera yttre omkretsen måste du ta en byggvinkel, sladd, måttband, pinnar och rörledningar. Kontrollera den vertikala plumben, kör den första pinnen på den plats där det kommer att finnas en av hörnen av byggnaden.

Stiftmarkering: hörn och diagonaler

Därefter installerar vi på samma sätt 4 fler pinnar, kontrollerar vinklarna för noggrannhet. Vi utför kontrollmätningar av diagonalerna i badets omkrets. Om de är lika kan du börja märka den inre omkretsen, om inte, då rätta vi stavarnas läge, upprepade gånger kontrollera sidans längd, noggrannheten av vinklarna och diagonalen. Dra ut sladden mellan insatserna. Den horisontella positionen av sladden markerar stiftelsens höjd. Vi kontrollerar spänningen med en nivå och fortsätter till märkning av de inre partitionerna och omkretsen.

Från den yttre omkretsen återvänder vi ett avstånd som motsvarar tjockleken på bandbasen. Vi kör i stiften och dra ihop sladden, med en rörledning, en kvadrat och ett måttband. Leda markera platsen för framtida partitioner.

schaktning

Plan för drift av trencher vid grävning av grävningar för remsa grundar

Försiktigt, för att inte bryta mot märkning, är det nödvändigt att gräva dike för att fylla grunden. Fundamentets djup kan bestämmas genom att specificera typen av jord och hänvisa till tabellen nedan.

Bottnen av grävarna måste komprimeras med en vibrerande platta eller handspjäll och jämnas, kalibreras vid en vattenhalt.

Omedelbart efter avstampning somnar vi gräven med sand. Tjockleken på kudden kan vara som följer:

 • grund grund - upp till 7 cm;
 • djup fundament - upp till 15 cm;
 • grunden för den "flytande" typen - upp till 40 cm.

Sand är också viktig för att nivåera horisontellt och tampa, rikligt med vatten. Om tjockleken på sandskiktet är stor, fylls och tappas med vatten i lager (5-7 cm). Ytterligare arbete kan göras om 2-3 dagar när kudden torkar.

formsättning

Formning för remsa grundar kan monteras från sköldar, skiffer, fiberboard och andra liknande material. Förresten kan plast- eller metallpaneler hyras, vilket väsentligt förenklar byggprocessen. Material för formning, det är önskvärt att linda filmen, då kan de återanvändas vid konstruktion av andra föremål.

Trall plankor av

Formplaneringen är installerad i grävningar, som sträcker sig med timmer och insatser från utsidan. Träkorsstöd och metallpinnar med en skaka på 50 cm installeras mellan väggarna på formen, så att sköldarna inte sprids under betongmassan. Sköldar är fästa med jord med långa naglar (20 cm), mellan sig - med självgängande skruvar eller en häftapparat.

Sköldar ska omedelbart ge hål för avlägsnande av avloppsrör och andra verktyg. Annars, efter hällning, är det nödvändigt att borra betongen, vilket kommer att påverka fundamentets styrka negativt.

Tips! Om du inte använder filmen för att skydda träbeklädnaden, fäst glaset med en häftapparat. Det kommer att förhindra att träet snabbt absorberar fukt från betonglösningen och därmed sprickar grunden.

Video - Gör-det-själv timmer planering

Video - Ej avtagbar remsa grundformning av EPS

förstärkning

Armopoyas är gjord av tjock förstärkning (> 12 mm längsgående och 6-8 mm tvärgående vertikal förstärkning). För arbete behöver du en bulgarer, en tråd för en massa armband, en svetsmaskin, samt ett måttband.

Bältet består av längsgående (fyra eller flera), tvärgående och vertikal förstärkning. Samtidigt borde hela strukturen vara 5 cm från formen, marken och stiftelsens övre punkt och förstärkas i hörn av byggnaden. Tvärsnittet av det pansarbältet är en rektangel eller en kvadrat.

Armaturen skärs till önskad längd. På marken läggs längsgående och tvärgående stavar, vilka är förbundna med ledning vid kontaktpunkterna. Det rekommenderas inte att svetsa skelettet, eftersom det svetsade skelettet kan förlora sin integritet under komprimering av gjutbetong eller drift av det konstruerade badet.

Längdsstänger läggs ut och förbinds med varandra med en överlappning på ca 30 cm.

Stickning av längsgående stavar

Avståndet mellan de tvärgående och vertikala stavarna får inte överstiga 50 cm. Om det gäller en remsa grund upp till 120 cm bred, är det meningsfullt att göra ett ramverk av två, men med tre längsgående förstärkning. Med en hög källhöjd är det också värt att öka antalet längsgående stavar. Ovanpå ramen är förstärkta U-formade klämmor, utformade för att öka styrkan i strukturen och minska risken för sprickbildning av remsan.

Vid badets hörn förstärks ramen vidare med förstärkning som ligger i en vinkel på 45 grader i förhållande till horisontella stänger.

Klar bunden ram monteras på plaststöden. För att undvika framsteg vid hällning av betong sätts plastfäst mellan förstärkningen och förstärkningen.

Ribbstiftningsförstärkning

Förstärkning och läggning av kommunikation

Video - Binder en armaturkrok

Fyllning av tejpbasen för ett bad

Huvudregeln är soliditet, det vill säga att hela betongmängden måste hällas i formen på en dag. Därför, om du inte har en betongblandare, ska du beställa färdigbetong M200 eller M400 på fabriken. Var noga med att se till att mixern med betong kan köra upp till vardera sidan av badets grund.

Du kan självständigt förbereda betong genom att blanda torra bulkmaterial i följande proportioner:

 • cement M400 eller M500 - 1 del;
 • siktad sand - 3 delar;
 • krossad sten utan några ingrepp - 4 eller 5 delar.

Vatten tillsätts till den torra blandningen i en sådan mängd att den färdiga betongen inte är för tjock och sprids inte.

Betong läggs ut i formen i lager av 20 cm, jämnt med spader, en trowel, och samtidigt är den genomborrad med en förstärkningsbar eller kompakterad med en vibrerad borr. Detta är nödvändigt för att ta bort befintliga hålrum (luftbubblor). Med samma ändamål är det viktigt att slå ut förkroppsväggarna.

Flooded foundation på natten och i regnet bör täckas med en film och på eftermiddagen för att spilla vatten. När betongen härdar (efter 14 dagar) är det möjligt att ta bort formen och slipa ytan på fundamentet, men ytterligare konstruktion rekommenderas inte att börja tidigare än en månad efter hällning.

Stift med vattentätning

Den klara grunden för badet ska vara vattentät genom att limma två lager av takmaterial på bitumenmastiken.

Grunden för ett bad med avlopp

Grunden för varje byggnad eller struktur måste vara en pålitlig grund, fullständigt hantera alla typer av laster och säkerställa byggnadens stabilitet och integritet. Badet i denna fråga är inget undantag - oavsett hur liten det är, är kraven för grunden inte alls reducerade. Dessutom ställer de karaktäristiska egenskaperna hos en badbyggnad särskilda krav och en grund.

Grunden för ett bad med avlopp

Det är självklart att badet ska organiseras så att det dränerar vattnet ordentligt, så att det inte medför några negativa effekter på byggnadens delar och samtidigt inte skadar miljön. Därför är det vid planering nödvändigt att förutse detta viktiga förhållande - grunden för ett bad med avlopp från det.

Publikationen kommer att överväga flera alternativ för organiserat vattenavlopp och olika typer av fundament för badet, liksom den mest optimala kombinationen av dem bland dem själva.

Grunden för badet

I stort sett kan vilken typ av stift som helst vara lämplig för ett bad - tejp, plåt (monolitiskt), kolumnär eller hög. Det beror helt på kapaciteten hos ägaren av den framtida konstruktionen, på platsens robusthet, det vill säga närvaron och storleken på höjdskillnaden, på jordens typ på byggnadsplatsen. Tänk på i detalj de mest populära.

Strip foundation

Denna typ av grund är lämplig för nästan vilken typ av jord - allt beror bara på djupet av dess förekomst. Det är förmodligen den vanligaste typen, som oftast föredras på grund av den relativt enkla konstruktionen och den extrema tillförlitligheten.

Tejpbasen för ett bad - exklusiv tillförlitlighet

Först av allt, hur djup borde grundbandet vara:

Bredden på tejpen kan vara annorlunda, men oftast för ett litet bad är det tillräckligt 250 ÷ 300 mm.

Steg-för-steg teknik för att lägga remsan grunden för ett bad

Layout för bandfundament

Klipp av det bästa bördiga jordskiktet

Vi gräver en gräv för grunden

Vi lägger en sandkudde på grävens botten

Vi etablerar en timmerning för basen

Vi installerar struts för att stärka formen

Montering av förstärkande nät i formen

Montering av plaströr i formen

Göra hål för fundamentet med avlopp

Betonghälla

Klar formning för att hälla fundamentet

Grunden för ett bad med avlopp med egna händer

Tejpbasen för ett bad med urladdning

Vattentäta remsa fundament

Till ovanstående kan du lägga till en annan viktig anteckning. Tape foundation kommer att hålla mycket längre, om inte begränsat till vattentätning bara sitt övre plan.

Strip foundation med full vattentätning

Det rekommenderas att ta bort tejpens väggar och vattentäta på båda sidor. För detta ändamål kan beläggningsisolering eller ens rullat material (takmaterial) klistras på mastik användas.

Platta (flytande) fundament

Bad kan placeras på en monolitisk platta - på den så kallade "flytande" grunden. Dess fördelar är främst det faktum att det inte alls beror på tillstånd av mark på byggarbetsplatsen och är inte föremål för höjning. Skivan tillverkas vanligen ca 250 mm i tjocklek och ligger på en packad och hydroisolerad sandkvarnplatta av ungefär samma tjocklek.

Förbereder sig för att fylla plattformen. Pilen visar utdata från de tekniska kommunikationerna

Emellertid har detta tillvägagångssätt ett antal nackdelar.

 • För det första måste tomten för konstruktionen nödvändigtvis vara jämn, utan en sluttning på terrängen.
 • För det andra kommer en sådan grund att kräva en tillräckligt stor konsumtion av betong.
 • För det tredje bör all kommunikation, i synnerhet dräneringar från badet, läggas och täckas med en sandkudde redan innan den hälls ut plattan.

Om något misstag eller försummelse görs är det extremt svårt att eliminera konsekvenserna eller rätta till situationen.

Pillar foundation

Stripgrunden är bra för allt, men det kommer bara att kräva, speciellt om den är djupt begravd eller när tomten är mycket sluttande, en mycket betydande förbrukning av betong. Därför är det ofta mer ekonomiskt att bli en kolumnär bas för ett bad.

Pelare grund för ett bad

Det finns en hel del variationer i kolonnfundamenten, och alla skiljer sig åt inom byggteknik. Endast markeringen av monteringspunkterna på stöden förblir i enlighet med projektet, och till viss del toppröret med betong eller metallgrill eller träkrona. Det är helt enkelt omöjligt att berätta om alla alternativ på storleken på en artikel, så bara ett bord kommer att ges som hjälper orienteringen i valet av önskad struktur.

Stiftelsen av RC-block

Brick foundation

Blockera grunden för höjande mark

Monolitisk grund för höjande mark

Brick grund för hävande jord

Enkelheten att organisera ett badavlopp som ligger på en kolonnform är att ingen bokmärkning av avloppsrör kan utföras i förväg - allt detta kan göras under efterföljande pelning av kolumnerna och genomföra ytterligare byggnadsfaser medan rymden tillåter. Dessutom kan kolumngrunden organisera utsläpp av den mest kompakta platsmetoden - detta kommer att diskuteras nedan.

Stapelskruvfundament

En sådan grund är på många sätt "relaterad" till den kolumnära, även om tekniken i sin konstruktion är helt annorlunda.

Grunden för ett bad av stapelskruvstyp

Stapel och skruvfundament, förutom gemensamma funktioner med kolumnar, har många mycket viktiga fördelar. Så det kan utrustas på puffiga lerjord, det är bara nödvändigt att skruvarna träffar marken under dess frysning. Det är bra för områden med en allvarlig nedgång i marknivå. Du kan uppnå önskat horisontellt läge genom att ställa in den önskade höjden på alla stöd på nivå, vatten eller lasernivå och sedan skära av överskottet med en "kvarn". Det kan dock uppstå problem om marken på platsen är stenig - i så fall måste du välja en annan typ av bas, eftersom det blir svårt eller omöjligt att skruva i stödet.

Teknisk installation av skruvstöd för fundamentet ser ut så här:

Skruva högar till grunden för ett bad

Kopplingar för skruvhögar

Förberedelser för skruvhögar

Pile installationsprocessen

Processen med skruvning av högar

Markerar höjden av den framtida grunden

Justera höjden på varje hög i förhållande till de andra.

Förberedelse för att hälla cementmortel inuti högen

Häller lösningen inuti högen

Vi knyter grunden med en metallprofil

Processen att svetsa en kraftfull grillning från en kanal

Skruva grunden för ett bad

Det är uppenbart att arrangemanget av en sådan stapelskruvfundament inte heller kräver några preliminära åtgärder för att organisera avloppet - allt görs redan senare.

Om ägaren önskar, efter avslutad konstruktion och all kommunikation är klar, under avslutningen kan gapet mellan väggarna och marken stängas med källarpaneler.

Ligger mot källardelen av badets fundament med speciella dekorativa paneler

Nu, när det finns en viss klarhet med grunden, vänder vi oss till övervägande av typen av dränering från badet.

Organisation av vattenavlopp från badet

Artikeln kommer inte att beskriva i detalj om anordningen av flytande eller helt hydroisolerade badgolv - det här är föremål för en separat noggrann undersökning i en särskild publikation. Vår uppgift är att ta reda på hur och var för att på ett korrekt sätt ta hand om vattnet som används under badprocedurer.

Hur går vattnet för efterföljande urladdning

Tidigare byggdes bad överallt med läckande golv, genom vilka vattnet var fritt eller genom rännor helt enkelt ut i marken, direkt under byggnaden eller i dess omedelbara närhet, till exempel i en naturlig grus som passerar i närheten. Ett sådant tillvägagångssätt i vår tid är dock knappast möjligt. För det första kan det orsaka missnöje av grannar i området. För det andra kommer det troligen att vara otrevligt för dem att ha en ständigt "våt plats" med en viss lukt på platsen. För det tredje kan moderna medel som används i badet - tvål, schampon, geler, som i princip är ofarliga för människans hud, "gifta" det bördiga jordlagret. Och det sista - om sanitära och epidemiologiska stationen eller den lokala miljötjänsten finner ut om det - kommer du inte att komma i trubbel. Det är bättre att göra allt "i sinnet, särskilt eftersom det inte alls är svårt.

Principen att samla vatten i badrummet är ganska enkelt. För detta är golven gjorda under en liten sluttning till en av punkterna, som kan placeras både i mitten av rummet och i en av hörnen - vilket är bekvämare för ägaren. En avlopp tas fram till denna punkt nedan.

Om badet är ordnat på en remsa och golven är konkreta, är all kommunikation som ligger under avloppsnivån förmonterad, förseglad, ansluten till rörhylsan inbäddad i bandet, och först då gjuts gjutningen.

Alla avloppsrör monteras innan screed hälls

Som regel är betonggolv i badet alltid gjorda med isolering, och för att samla vatten är det tillräckligt att installera en vanlig stege med en sifon som blockerar vägen för en orörlig lukt från spillhålan. Det finns ingen risk för att vattentätningen kan frysa igenom på vintern, i det här fallet finns det ingen.

Dräneringsstege i ett betongvärmt golv

Det är en annan sak om badhuset ligger på en stapelfundament, har lätta och otillräckligt isolerade golv, och samlingen av vatten är organiserad antingen till en enda punkt eller till en speciell rännan belägen under det flytande golvet.

Möjlighet att organisera dränering av vatten från det flytande golvet

 • Pos. 1 - Vattenisolerad yta (till exempel betonglintel), konvergerande till centralgoten (pos 2). Rännan har också en sluttning till en av sidorna, där avloppsröret är anslutet till lägsta punkten (pos 3). Istället för rännan kan det finnas en grop, men sedan är lutningen på alla golvplanen gjord till den.
 • Racks (nyckel 4) är installerade på en isolerad bas. Figuren visar tegelsten, även om du kan använda timmer, förbi speciell hydrofob behandling. Ett vattentätskikt läggs ovanpå stöden (pos 5).
 • Dessa ställningar blir grunden för att lägga loggen (pos 6), till vilken plattorna på det läckande golvet (pos 7) är fastsatta med en avstånd på 5 till 10 mm från varandra. Denna trägitter kan tas bort - då är det lätt att ta ut för torkning samtidigt som du tvättar eller rengör rännan, om det behövs.

Det verkar - allt är enkelt, men det finns en nyans. Om du lämnar avloppens gapande ingång, kommer därifrån den obehagliga lukten av deras gropar eller krossa med kallt på vintern. Du kan inte heller lägga en vanlig stege - bristen på tillräcklig golvisolering från botten leder till en isig trafikstockning i det på vintern, och det är knappast en bra lösning att dränera det efter varje tvätt. Så måste du ordna en slags ventil som endast öppnar avloppshålet efter behov. Den enklaste anordningen av denna ventil visas i figuren:

Enkel ventil med tratt och boll

Vid utloppspunkten, där de lutande planen på golvet eller takrännorna (pos 1) konvergeras, är avloppstratten (pos 2), vilken kan hittas färdiggjord plast eller gjord av galvaniserad, inbäddad eller på annat sätt placerad på pålitlig vattentätning. Avloppsröret är tätt anslutet till det nedanifrån. Ventilen kommer att vara en vanlig liten gummiboll fylld med luft.

När vatten tränger in i tratten under badprocedurerna, flyter bollen helt enkelt och hålls på ytan. Vattnet kom ut - ventilen stängdes igen.

Det finns andra alternativ för hemlagade ventiler. Till exempel kan du skapa en som den som visas i den bifogade videon:

Video: hemlagad badavloppsventil

Låt oss sammanfatta. Vattenuppsamlingen i badet för dess efterföljande utsläpp till utsidan utförs genom att ge golven en sluttning till uppsamlingsplatsen. Schematiskt kan detta representeras som:

Schemat för att samla vatten i badrummet till utmatningsstället

 • Pos. 1 - badvägg.
 • Områdena med olika tonfärger (pos 2) visar höjden på våningarna i ångrummet och tvättrummet - desto mörkare är tonen desto lägre nivå. Observera att golvet i ångrummet är något högre än i tvättrummet. Lokalerna kan kopplas samman med ett rör (pos 3), längs med vilket deras ångvatten kommer att strömma till en gemensam uppsamlingsplats, stege eller tratt i tvättrummet (pos 4).
 • I badet, till exempel i vila rummet, kan fortfarande vara belägna punkter av vattenintag. Till exempel visas en handfat (pos 6), från vilken ett avloppsrör (pos 7) leder till utloppspunkten.

Låt oss gå vidare "i pilens riktning" och se varifrån avloppsvatten kan tömmas ur badet.

Var ska man ta avloppsvatten från badet

En av de enklaste, men ganska effektiva lösningarna är anordningen av en liten filtreringsbrunn. Den ligger vanligtvis på avstånd av minst 5 meter från badet och leder till det vanliga plastavloppsröret 50 mm. Röret kommer att springa under en sluttning, och vattenstagnation i det är inte förutsatt, så det behöver ingen speciell uppvärmning - ett isblock, om det är korrekt monterat, inte kan formas där.

Låt oss återvända till samma schema:

Utmatning till filtreringsbrunnet

Allt är samma, men avloppsröret (pos 5) sätts in i filtreringsbrunnen (pos 10). Det kan exempelvis ordnas genom att gräva ett hål 2 ÷ 2,5 m djup, där gamla oönskade bildäck finns där (pos 9). Detta enkla sätt är mycket populärt bland badkarens ägare, och det bör betraktas som närmare:

Bil Däck väl

 • 1 - badvägg.
 • 1-ett lager av vattentätning.
 • 2 - grundband
 • 3 - badgolv med sluttning.
 • 4 - vattenuppsamlingspunkt.
 • 5 - avloppsrör som passerar i början under golvytan, sedan - inbäddad i uttaget i fundamentet (pos 6) och sedan till brunnen. Rörlutning - ca 10-15 °
 • Fem meter från badet är en grundkälla grävd (pos 7). Om sandskiktet är högt och badbelastningen är låg, kan du begränsa dig till ett djup på 1,5 m. Om inte, måste du gräva djupare - upp till 2,5 m. Nedre är den primära fyllningen av sandkvist (pos 13) ca 200 mm hög.
 • Gamla däck sätts in (pos 8). Mängden beror på deras storlek och djupet på brunnen. Optimalt har de samma radie. Packningar (pos 9) monteras mellan däck, till exempel från platta stenar, beläggningsplattor eller tegelstenar, så att små luckor kvarstår för att vatten ska gå ut.
 • Vid skärningspunktet mellan röret och brunnen skärs ett hål i däcket (pos. 10). Det sista munstycket sätts in i brunnen (pos 11), så att skärningen faller ungefär centralt och sedan är ansluten till det gemensamma röret.
 • Botten av brunnen kan dessutom fyllas med grovt filtrat - till exempel grus eller trasig tegel (pos 12).
 • Därefter fylls utrymmet mellan däcken och väggarna med en sandgrusblandning med obligatorisk tämpning (pos 13).
 • Brunnen måste vara täckt med lucka (pos 14), av trä eller plast. Om luckan passar väldigt tätt, är det också tillrådligt att göra en avluftningsavgång (pos. 15).
 • Avloppsvatten (pos 16), som kommer från badet, siktar gradvis ut och ner (breda blå pilar), passerar genom PGS-fyllningen och sedan - slutligen passerar genom grundvattenfiltreringen, blir praktiskt taget ofarligt för miljön.

Detta alternativ är inte svårt att göra på egen hand. Det är helt berättigat, till exempel, för tillfällig regelbunden användning av bastun på familjeskala eller inbjudan från tid till annan, ett kompisföretag - om platsen är bra absorberande, så kommer det inte att behöva ingripas i flera år.

Brick filter well

Ett mer komplicerat alternativ är installationen av en brickfiltreringsbrunn. Det är uppenbart att både arbets- och materialkostnaderna i detta fall är mycket högre. Murverket är tillverkat på ett sådant sätt att det finns luckor för att vattnet ska strömma horisontellt, i sand och gruspåfyllning.

Om du inte planerar en stor belastning på badet, och jorden absorberar vatten väl, kan du fortfarande förenkla din uppgift. I detta fall kan brunnen göras även från en gammal metallfat (en eller flera). Samtidigt uppträder absorptionen i marken bara nedåt (även om vissa hantverkare utövar perforering av behållarens väggar. På botten av en sådan brunn kan du lägga stenar, trasiga tegelstenar och sänka röret direkt till fyllnadsnivå.

Avloppspit med gammal fat

Om badet är ordnat på en kolonn- eller stapelfundament, och det planerade vattenflödet är litet, anordnar ägarna ofta brunnar direkt under själva byggnaden.

Layouten på brunnen under badet

Numreringen liknar den som används på liknande system ovan i texten, men med vissa ändringar.

 • Pos. 11 - Villkorligt visar de högar som grillningen är fixerad, vilket blev grunden för badets väggar (position 12).
 • Utloppspunkten (pos 4) ligger närmare byggnadens centrum.

Brunnen (pos 13) ligger nästan under avloppspunkten.

Den utskjutande delen av brunnen under badet med ett rör som går till det

I denna utföringsform minimeras utgrävningen - det är inte nödvändigt att gräva grävar för att lägga rör, placera dem under en sluttning, ta hand om någon form av isolering. Men sådan placering bör fortfarande vara motiverad av jordens goda absorberande och filtreringskapacitet, liksom av kapaciteten hos en sådan brunn med användningsgraden av badet och flödet av vatten samtidigt. Du kommer att hålla med om att det kommer att vara mycket obehagligt om vattendjupning av marken börjar under byggnaden, eftersom det är mycket svårt att utföra rengöring eller förebyggande arbete under sådana förhållanden. Så den här metoden bör betraktas som detsamma som "lösa problemet för lat" - det är bättre under inga omständigheter, om territoriet tillåter att få bra ut. Det är uppenbart att detta alternativ inte ens ska beaktas i teorin för en remsa grund.

Och äntligen, vad ska man göra om marken på platsen är dåligt absorberad av vatten, lera och badet ska utnyttjas samtidigt ganska intensivt? Ingenting kan göras, det är nödvändigt att organisera en särskild dräneringsbrunn.

Diagram över dräneringsbrunnen

 • 1 - badvägg;
 • 2 - fundament, tejp eller pelare
 • 3 - ett sluttande golv och en samlingspunkt (pos 4).
 • 5 - Avloppsrör och plats för dess passage genom fundamentet (pos 6).
 • Om det är tänkt att ansluta ledningarna från flera rum, rekommenderas att installera en ventilerad stigare (pos 7).
 • Röret ligger i marken med en lutning på ca 15-25 mm per linjär mätare. I grävningen är en tät sandkudde nödvändigtvis gjord för att helt eliminera slak i röret när den fylls med jord. Lutningen är ganska liten, så det är bäst att beakta rörets värmeisolering i området som ligger ovanför det beräknade sternumet för jordfrysning och ytterligare 200 ÷ 300 mm under denna nivå (i figuren är detta djupets frysning + nödvändig marginal, visad av h.
 • Brunnen i sig måste ha tåliga, läcka väggar. Till exempel är det lagt av betongringar (tre ringar för en 3 m grub) med obligatorisk vattentätning av lederna, eller de får färdig plast. Om brunnsbyggnaden är utan botten täcker den från botten med ett lager av grus (pos 10) till en höjd av ca 400 ÷ 500 mm. Vissa delar av vattnet kommer att gå igenom detta filter i marken.
 • Inloppsröret i brunnen är omkring mitten av dess höjd, men definitivt - under nivå h.
 • Från ovan är brunnen tätt stängd med lukt (pos 9) och ventilation är nödvändigtvis anordnad (pos 11).

Vattnet från badet (pos 12) ackumuleras gradvis i brunnen, och det är nödvändigt att regelbundet övervaka sin nivå för att kunna ringa en speciell pumpmaskin efter behov. Detta är naturligtvis inte så bekvämt, så det är bättre att inte ångra dina ansträngningar och medel, och omedelbart ordna en tömning som septiktank.

Ungefärligt schema av anordningens septiktank

Det verkar, nästan allt detsamma, men inte riktigt.

Den första brunnen i septiktanken (pos 13) är den primära septiktanken. Den måste vara helt isolerad från alla håll, inklusive i botten. När vatten kommer in i det, är det väl avgjort och genomgår primär rengöring (ofta används speciella reagenser eller biomaterial för detta). Gradvis stigande når vattnet överflödesröret (pos. 14) och strömmar således in i den andra kammaren (pos 8). Detta överflödesrör måste ha ett djup av minst samma värde av h.

I det andra facket kan bottenfiltrering redan organiseras på någon nivå, som i den tidigare övervägande varianten. Vattnet här passerar den slutliga efterbehandlingen och, när den stiger till utloppsmunstycket (pos 15), kan den dräneras till filtreringsdräneringsfälten - det kommer inte längre att innebära någon kemikalierisk.

Ofta förvärvar ägarna av tomten färdiga septiktankar av plast och gräver dem helt enkelt i marken på rätt ställe och skickar nödvändig kommunikation till och från dem.

Tre-kammare plast septiktank

En septiktank kan ha tre kamrar - kvaliteten på vattenreningen kommer bara att dra nytta av detta. Den senare kameran spelar ofta rollen som en lagertank. Det kan installeras en nedsänkt pump med automatik som övervakar nivån och när kammaren är fylld, inklusive pumpning av vatten. Och förresten blir en septiktank med en lagertank också en källa till ganska rent vatten, som helt kan återanvändas för hushållsändamål, till exempel för att tvätta en bil.

Så övervägdes de grundläggande principerna och de tekniska metoderna för att ordna badstationen och dränering av vatten. Vilket alternativ att välja bestäms av badets ägare, baserat på byggets egenskaper, jordens egenskaper, användningsintensiteten och naturligtvis med hänsyn till möjligheterna till självständigt arbete och reella ekonomiska möjligheter.

Och som en bonus - en videon lektion med en detaljerad historia om ett av alternativen för att ordentligt organisera ett badkaravlopp.