Hur man gör en betongbeläggning - steg för steg instruktioner, från beredning av lösningen, till hällning av betong

Tillförlitligt, tidtestat sätt att skydda grunden från ytvattnets effekter - enheten är ett betongblindområde runt huset. Den obestridliga fördelen med betongbetong är låg kostnad och enkel tillverkning.

100% fuktskydd, som ger en betongbeläggning med en holistisk beläggning, kan inte garantera något material (utan arrangemang av en flerskiktad "tårta"). Stiftelsens villkor återspeglas direkt i hela strukturen. Därför behöver stiftelsen kapitalskydd.

Det här är den främsta uppgiften för det blinda området - skyddet av stiftelsen och källaren av huset. Utöver barriären utför den flera fler funktioner. Till exempel kan du organisera en mer bekväm rörelse längs det blinda området och ger strukturen ett färdigt utseende.

Betongblindare runt huset med egna händer

Överväga steg för steg hur man gör ett blindt område runt huset från betong med egna händer. Vi föreslår att alla arrangemangets etapper bryts in i teoretiskt och tillämpat.

 • I den första delen kommer vi att diskutera vad du behöver veta och förbereda innan du börjar jobba.
 • I det andra - hur man förbereder sängen och fyller betongbeläggningen ordentligt.

Krav på blinda områden och regler för dess enhet

 • Bredden på betongblindområdet enligt SNiP 2.02.01-83 ska vara 200 mm. mer än ett överhäng av takmaterial. I närvaro av ett avlopp beaktas dess parametrar. Samma SNiP reglerar bredden beroende på typ av jord. Den traditionella (optimala) bredden av blindområdet kan betraktas som 1 meter. Denna bredd ger rörelsefrihet och spelar rollen som en gångväg runt huset.
 • längd. Eftersom stiftelsen behöver skydd runt hela huset, är det logiskt att det blinda området också borde helt omsluta byggnaden. Ett undantag får endast vara platsen för montering av betong veranda.
 • djupet eller djupet av fördjupningen av det blinda området bör inte överstiga hälften av det uppskattade djupet av jordfrysning som är inneboende i en viss region. Denna parameter kan ses i tabellen eller begära information i arkitekturavdelningen vid objektets plats.

  Betongbeläggningens förmåga att röra sig med marken berättar om dess funktion. Annars kommer dess roll att reduceras till avledning av vatten, vilket inte räcker för att skydda grunden.

  Obs. Djupet av frysning påverkas av närvaron av kommunikation i marken.

 • Betongens tjocklek. Motiverad är den minsta tjockleken på ytskiktet på 70-100 mm. Om en ökad driftsbelastning planeras, exempelvis en bils rörelse, kan tjockleken upp till 150 mm.
 • sluttningen av det blinda området. SNiP III-10-75 rekommenderar vilken lutning som ska vara - från 10 till 100 mm per 1 meter bredd (dvs 1-10%). Lutningsvinkeln riktas mot den motsatta grunden för huset. Kraven på sluttning beror på nivån på nederbörd i regionen och typen av jord. I praktiken antas sluttningen vara 20-30 mm per 1 m (2-3 grader). Om du gör mer, då det gäller isbildning, blir det svårt att röra sig längs ett sådant blindområde.
 • bromsa. När det gäller ett blindområde är en kantram ett dekorativt element och beslutet om dess installation görs baserat på hemmalagets preferenser och hans ekonomiska möjligheter. Om buskar planteras i omedelbar närhet av det blinda området - "root aggressorer" (hallon, björnbär) eller träd som kännetecknas av ett kraftigt ytrotsystem (poppel, sycamore), är installationen av en begränsare obligatorisk.
 • bashöjd. Standarden ställer grundens minsta höjd i 500 mm, för det blinda området av hård typ och minst 300 mm, för den mjuka. Minns det blinda området kring betonghuset refererar till en styv typ;
 • höjd av blindområdet från marknivå. Det är önskvärt att blindområdet var 50 mm över marknivå. Denna rekommendation beror på det faktum att vatten inte bör ackumuleras vid kanten av det blinda området och förvandlas till plasar. På vintern - det är fylligt med frysning och följaktligen förstörelsen av strukturen.
 • Konstruktionen av det betongblinda området har ett visst system av anordningen, vilket visas på ritningen nedan.

Beväpnad med ovanstående data, kan du gå direkt till enheten av betongblindområdet i stiftelsen.

Hur man gör en betong betong runt huset

 • betong för blindområde. Ett varumärke är en indikator på kvaliteten på betong, dess värde ligger i intervallet från 100 till 1000. Det indikerar andelen cementhalt i betong. Betongklassen ligger i intervallet från B3.5 till B8 och indikerar betongens styrka. Således indikerar klass B 15 att en betongfyllningskub som mäter 15x15x15 cm är kapabel att motstå ett tryck på 15 MPa.

Vilket märke av betong behövs för det blinda området? För beredning av lösningen med cementmärke M 200 (klass B15).

Parametrar (egenskaper) av betong beroende på varumärke visas i tabellen.

 • sand. Vad behövs? För anordningen av det nedre lagret på kudden lämplig flod eller stenbrunsand. Det viktigaste är att det inte innehåller stora föroreningar som kan skada geotextilerna.
 • krossad sten (grus). För beläggning är lämplig krossad stenfraktion 10-20;
 • lera eller geotexil för hydraullåsanordningen. I praktiken är detta lager i baskudden frånvarande, eftersom betongen dränerar vatten väl;
 • cement för strykning.

Kompositionen av betonglösningen för blindområdet

Om det inte går att använda färdigbetong, kan du knäda det själv. För detta behöver du förbereda:

 • cement för blindområde. Du borde veta att märket av betong bestäms av cementets märke och dess specifika vikt i procentandelskvoten av komponenterna i lösningen. Portland cement M400 används för blindområdet. Cement bör vara färskt, med varje månad av förvaring förlorar den 5% av dess egenskaper. Det är lätt att kolla friskheten, det är tillräckligt att hålla lite cement i näven, om den krymper till en klump - utgångsdatumet löper ut, om det är löst kan du arbeta med det.
 • sand. För beredning av betong behöver du siktas och tvättas från föroreningar och jord.
 • spillror. Det är lämpligt att använda krossad stenfraktion 5-10 mm. Samtidigt är krossad sten bättre än till exempel små stenar;
 • vatten. Måste vara vid rumstemperatur;
 • tillsatser. Behövs för att ge konkreta frostbeständiga egenskaper. Vätskeglas används ofta som tillsatsmedel.

Du behöver en betongblandare eller blandningsbehållare, en spade, en hink (det är bättre att ta plast, det är lättare att tvätta det), en mätbehållare (för vatten), en manuell tändningslog eller en vibroplatta.

Förberedelse av betonglösning för blinda området

I praktiken är blanktillförseln framställd i portioner, efter det att allt förberedande arbetet har utförts. Vi kommer att ge ett färdigt recept för cementmortel och hur man ska ordna det ordentligt.

Kompositionen av betonglösningen omfattar: cement, krossad sten, sand, vatten och olika tillsatser som ökar styrkan. Blindområdets hållbarhet och styrka beror på förhållandet mellan dessa komponenter.

Obs. Komponenterna mäts endast efter vikt.

Hur man gör betongbetong runt huset?

Byggnadens hållbarhet beror på stiftelsens tillstånd, vars hälsa bestäms av tillförlitlig och effektiv utsläpp av ytvatten från huset när som helst. Denna uppgift utförs av blindområdet, som i första hand har en skyddsfunktion. En av de vanligaste och tillgängliga teknikerna är arrangemanget av ett betongblindområde runt byggnaden. Dess korrekta konstruktion, som skapats av sig själv, kommer att fungera effektivt i många år.

Vad är det så?

Blindområdet är en yttre sänkt vattentät betongkonstruktion i form av en kontinuerlig gångväg längs byggnadens omkrets, sluttande från väggen mot den omgivande befrielsen av huset angränsande plats. Dess arrangemang förutsätter en tät, men mobil förbindning till källaren av huset.

Designen är en puff "paj", bestående av material som tillsammans håller grunden i torrt tillstånd. Grunden för sådant skydd är gjord i proportion: komprimerat jämnt underlag av sand (grus, lera), vattentätning och beläggning - betong, vilket ger vattenets täthet av strukturen.

funktioner

Korrekt utrustad blindområde ger lång livslängd i strukturen, förhindrar förstörelsen av grunden och strukturerna i huset med fuktutfällning, smältvatten. Blindområdet utan betong, skapat av dig själv, är en tillfällig åtgärd som inte löser hela komplexet av uppgifter i denna design.

Huvudfunktionen hos det rätta blinda området är att avleda och förmedla vatten till ett tillräckligt avstånd från grunden till lägsta plats på platsen eller in i stormavloppet.

Utöver funktionen av en horisontell vattenhinder hindrar en blindarea (särskilt isolerad) jordens frysning runt huset, vilket minskar sannolikheten för att lyfta (lyfter) och minskar också värmekonduktiviteten hos byggnaden. Blindområdet utan betong stör inte den periodiska fuktningen av jorden nära fundamentet och som följd de skadliga effekter som växtens hårda rötter kan orsaka. Säkerhetsanordningen ger också byggnaden ett estetiskt komplett utseende och kan användas som en gångväg.

Krav på blindplats och enhetregler

Den omslutande skyddsstrukturen ska ha samma bredd, vars storlek är 20-30 cm större än överhänget av takets takflänsar bortom byggnadens vägg. Det anses att det är ca 1 m (och mer på underliggande jordar). Blindområdet fördjupas med högst hälften av djupet av markfrysning i området. Tjockleken på betongbeläggningen väljs inom 7 - 10 cm (upp till 15 cm, om den används som gångväg).

Den rekommenderade höjden är 92-94 grader i förhållande till byggnadens vägg (eller 10-100 mm per 1 meter blinda). Källans höjd över det blinda området vid korsningen av konstruktionen är 50 cm. Den yttre bottenkanten bör höjas ca 50 mm över marknivå, vilket förhindrar att vatten ackumuleras vid kanten. Teknik för byggande skapande förutsätter möjligheten att dess integrerade rörelse följer jordens deformationer i förhållande till källaren, vilket ger en nära vägg expansionskabel.

Hur man gör ett blindområde?

Märkningen görs på marken, jordens bördiga lager avlägsnas. Lägg det underliggande lagret av sand (lera). Geotekstiler läggs (till exempel takmaterial). Formning bildas med hänsyn till expansionsfogar. Betonghällsområdet är förstärkt. Betong för beläggning bereds i rätt proportion och hälls i formen. Beläggningens yta visas med den valda lutningen på forkanten och jämnas. Betong ges tid att torka.

Förberedelse av verktyg och material

Skovlar, pickaxe, garn, måttband, manipulering, pinnar krävs för jordarbeten. Den önskade mängden geotextil (vattentät film) för vattentätningen bör beräknas. Komponenter för att blanda betong (tvättad sand, vatten, grus, krossad sten med fraktioner 5 - 10 mm, cement) eller färdigbetong (till exempel betyg М400 och högre) krävs i önskad mängd och proportioner. Verktygen inkluderar också en blandare (kapacitet) för att bilda en murbruk, spade, hink, vagn (sträckare), mätbock. Placering av det underliggande skiktet måste säkerställas i överflöd av sand (lera).

Formen är formad av plankor, men en hacksåg, nivå, naglar, en hammare kommer också att vara användbar. Förstärkningen är gjord av stålnät (ståltråd), som bör tas med. Du behöver en svetsmaskin, ett verktyg för att klippa bitar av armering. Layering och nivellering av betong kommer att hjälpa en lång regel, trowel, spatulas. Sömmarinstallationen kräver ett tätningsmedel av polyuretan.

märkning

En gräv markeras runt huset med pinnar och linjer. Nivån av intilliggande blindområdet i källaren indikeras av fyrar i steg om 1,5 m. Ett lager av bördig jord avlägsnas runt byggnaden med hänsyn tagen till den omgivande ytan. Bottenbottnen komprimeras och jämnas med en redan bildad sluttning (herbicider kan appliceras). Djupet på passagerna kan vara 500 mm (på höjande markar).

Skapning och komprimering av en sandkudde

Grävens botten är fodrad med sand, vars yta också är profilerad med en sluttning. Materialet är rikligt fuktat och rammat. Operationen bör upprepas minst två gånger. Skikttjockleken kan vara upp till 20 cm. Ytan är noggrant nivån.

tätskikt

Enheten innebär att man lägger två lager av vattentätning (till exempel takfilt) på ett sandigt substrat, som är lindade lite på väggen för att skapa en kompensationssöm. Vid lederna överlappar materialet. Därefter är geotextilen täckt med ett tunnare lager av sand och sedan med grus (ca 10 cm tjock) med en lutning av det övre lagret och täppt ner. Nära till denna vattentätning är det lämpligt att placera avloppssystemet.

Formwork skapande

Avtagbar träform skyddar platsen för hällbetong. Den stärks med starka pinnar från utsidan. Formen ger tvärgående temperaturfogar (efter 2 - 2, 5 m), vilka är installerade, inklusive vid formen på formen diagonalt. Deras täthet bildas av träblock som sätts på en kant (butylgummiband), impregnerade med oljeraffinering och täckt med bitumen.

Formens kanter ska vara plana för att tillämpa regeln. Skillnaden i dess höjd måste motsvara lutningen på det blinda området. Höjden på formningen motsvarar betongens tjocklek. Expansionsfoggen vid väggen (10-20 mm bred) är fylld med takmaterial (hydro-swellable cord).

Förstärkning och fyllning

Ett 50x50 (100x100) mm metallnät används, vilket kan vara knutet till förstärkningssegment som hamrats i basen med ett steg på 0,75 m. Nätet stiger 30 mm över mängden grus. Betong knådas och hälls i portioner i formpartiet till nivån på dess övre kant.

Det borde finnas inga luftfickor i betong. De korrekta proportionerna av betongblandningen för trottoaren mot frostbeständighet måste matcha vägbetongen. Betongens sammansättning för blinda är traditionell (motsvarande märke är från M400 och över). Till lösningen i proportion kan du lägga till komponenter som ökar styrkan, hållbarheten.

Nivellering och torkning

Den övre ytan är noggrant inriktad mot regeln. Motståndet mot erosion av betong ökar med strykning, vilket görs 1-2 timmar efter hällning genom att täcka ytan av skiktet med ett lager torrt cement (grad från M400) med en tjocklek av 3 till 7 mm. Därefter gnids ytan och täckes med en ogenomskinlig film. Blindområdet är klart om 10-14 dagar.

Hur skyddar du det blinda området från förstörelse?

Bredden och densiteten hos vattentätheten hos väggutbyggnaden och temperaturförbindelserna bör kontrolleras, såväl som repareras i tid. För det senare är det bättre att använda inte trä, men vinylband upp till 15 mm tjockt. På lövmarker är det blinda området inte anslutet till kammarens källa, och kring byggnaden skapar de dränering och dränering, vars apparat dränerar effektivt vatten till det yttre systemet.

Betongytans täthet ökas genom att man behandlar med en djup penetreringsprimer, vattenavvisande medel, en lösning av flytande glas och cement. Dessutom är det blinda området runt byggnaden dekorerat med sten, kakel (beläggning, klinker, etc.), småstenar. Betong används som en murbruk.

Reparation av betongblindarea

Ofta misslyckas arrangemanget av en kompensationssöm, som över tiden förlorar täthet på grund av expansion. En vanlig orsak är nedsatt teknik för att bilda rätt betonglösning och temperatur och fuktighetsförhållanden för härdning. En liten ökning är "behandlad" med tätningsmedel, fyllmedel. Det breda gapet är broderat och fyllt med sandcementmortel med fint grus, vilket håller isoleringen av det blinda området från basen.

Därefter primeras den torra ytan. På samma sätt kommer de blinda områdena med sprickor i ytan av sektioner: små spolas med flytande sandcementmortel, de stora är broderade djupare i form av en kon och fylld med bitumenmastik, täckt med sand. Betydande destruktioner (splittringar) konkretiseras med en ny blandning i sättet att långa eftertorkning och täckning med en film.

slutsats

Betongblindområden, som kontinuerligt omger byggnaderna, utför på ett tillförlitligt och effektivt sätt avlägsnande av ytvatten från fundamenten, förutsatt att de är ordentligt anordnade. Fördelen med sådana mönster är den relativa lättillgängliga tillverkningen.

Betongproportioner för blindområde

Valet av betongbetong för beläggning påverkar hållbarheten på gångväg runt huset. När självblandande betongblandning måste upprätthålla det korrekta förhållandet mellan komponenterna. Vad borde vara komposition av betong för blinda området? Och vad bestämmer kvaliteten på betongytan?

Varför behöver du ett blinda område?

Blindområdet är en väg runt ett privat hus som inte tillåter smält eller regnvatten till fundamentets väggar under marken. Byggandet av det blinda området skyddar grunden från att bli våt och väggarna från fukt (väggar blir våta när man lyfter kapillär fukt från en våtbas). Om grunden är torr, är dess hållbarhet större, och konstruktionens tillförlitlighet är högre. Våt bas av huset under vinterns frysning fryser också och kollapser.

Det är därför kvaliteten på det blinda området bestämmer byggnadens livstid. Periodisk frysning av stiftelsens övre del bildar sprickor i basen och väggarna och förstör därför strukturen. Vad borde vara ett kvalitetsblindområde runt huset?

 • Blindområdet måste vara av tillräcklig storlek (tjocklek på skiktet och spårets bredd).
 • Blindområdet är gjutet av en blandning som är utformad för året runt på gatan.
Korrekt konstruktion av blindområdet

Betong för beläggning: krav och egenskaper

Stegen runt huset hör till det lossade utrymmet. De kör inte bilar och skickar inte tusentals fotgängare. Därför använder de de minst hållbara varumärkena.

För hållbarhet av utomhusbetong måste blinden vara vattentät. Lågkvaliteter (M50 och M75) har inte fuktmotstånd, och därför används de inte för konstruktion av blinda områden.

Klar betongbeläggning

Följande krav ställs på blindeområdets material:

 • Vattentålig (för att skydda grunden från att bli våt och för egen hållbarhet).
 • Ytbeständighet mot frysning.
 • Hållbarhet - i genomsnitt, som för trädgårdar.
 • Priset är så lågt som möjligt (för att optimera byggkostnaderna).

Betongbetong för blindområde

Blindområdet bär inte konstruktiva belastningar, så det kan göras av låga betonggrader. Detta minskar kontantkostnaderna för att bygga ett hus.

Låga märken inkluderar M100 och M150. Det är från dem att det blinda området ofta kastas runt huset. Dessutom, för byggandet av gator och blinda områden, använd märket M200. Det har högre egenskaper av styrka, vattenmotstånd, frostmotstånd och ett högre pris.

Hemblindare: Förstärkningsförstärkning ökar styrkan

Tabell: Jämförelse av egenskaper hos betongkvaliteter för gatan och trottoar

Andel betong

När man själv blandar byggnadsblandningen är det nödvändigt att strikt följa proportionerna (förhållandet mellan komponenterna). Följande tabell hjälper dig att bestämma vilken andel sand, cement, grus och vatten som används vid knådning.

Hällblindare av betongblandare

Tabell: proportioner sand, krossad sten, cement och vatten i lågkvalitativ betong

Vattentålig betong - är det viktigt?

Ju lägre betongen är, desto sämre är dess vattenbeständighet och frostbeständighet. Vätning av fundamentet under hösten regnar är skadligt för efterföljande frysning av jorden på vintern. Med början av kallt väder fryser ytan av det blinda området, vattendropparna i porerna expanderar, ytan på det blinda området är täckt med ett nät med små sprickor. Förstörelsen av en våt yta är förknippad med en förändring i vattenvolymen under frysning. Frysta droppar av fukt i porerna skapar spänning och bildar sprickor i betongytan.

Sprick i källaren: en följd av att fundamentet fryser

Således bestämmer fuktmotståndet av betong sitt motstånd mot frysning och hållbarhet hos hela det blinda området. Ju sämre materialet motstår fuktighetens penetration, ju snabbare det är täckt med ett galler av yta och sedan djupa sprickor.

Högt motståndskraft mot fuktpenetration utmärks av hållbara betongkvaliteter. Dock är deras kostnader ganska höga (M400 är 1,3 gånger dyrare än M100), och styrkaegenskaperna är orimligt höga för en lågbelastad gata gångväg. Hur man är - använd dyra höghållfasta betong eller billiga lågklassiga blandningar?

Lågkvalitativ betong: hur man ökar vattentätheten?

För att lågkvalitativt betong ska fungera i blinda under lång tid, använd vattenbeständiga tillsatser eller betongytbehandling. Kemiska komponenter av tillsatser som Penetron, Aquatron ökar fuktmotståndet av betong genom hela tjockleken på skiktet. De interagerar med mineralkomponenter, bildar olösliga föreningar med dem och stänger de porer som finns i materialet. Dessutom är ju mer fukt, desto mer olösliga kristaller bildas. Användningen av kemiska komponenter ökar kostnaden för ett betongskikt, men det är mycket billigare än att beställa ett starkt betongbetong.

Penetron - penetrerande vattentätning för absolut fuktmotstånd på ytan

För en lokal ökning av fuktmotståndet på ytan av screed gör strykning. För att göra detta, blötlägg den betongytan som ströks med cement och släpa ner sin byggbräda. Som ett resultat bildas ett yttre skikt (flera millimeter tjockt) med ökad styrka och vattenbeständighet. Sådant skydd mot penetration av fukt är mindre effektivt och inte så hållbart. Men kostnaden är mindre, och priset på screed är billigare.

För hållbarheten hos det blinda området kan du hälla det från betong i medelklassen, använda tillsatser för att öka fuktmotståndet eller att stryka betongytan.

Betong för blindområde: vilket märke att föredra?

Byggbranschen utvecklar uppriktigt blixt. Specialister på detta område skulle dock inte vara så framgångsrika utan många års erfarenhet. Det finns traditionella mönster, vars konstruktion inte är förlorad under årens lopp. En av dessa strukturer är blindområdet.

Vid byggandet av byggandet av alla typer av arkitektoniska och funktionella strukturer bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa en hög styrka av dess stödjande element. Blindområdet, tillverkat av betong, utför flera funktioner samtidigt som säkerställer byggnadens säkerhet:

 • absolut förebyggande av penetration av fukt som utgår från atmosfären till fundamentet;
 • skydd av monolit från utlakning
 • minimera risken för vattenutsläpp inte bara till källaren, men också till källaren.
Betongblindarea

Funktioner av denna anläggning

Specialister inom byggsektorn erbjuder oss den enklaste, intuitiva klassificeringen av typer av blinda områden runt huset. Denna klassificering är baserad på vilken typ av material som används för att skapa sådana strukturer. Så det finns sådana typer av skyddande strukturer:

 • Soft. Den är gjord av grus eller grus.
 • SEMI. Denna design är gjord av sten- eller beläggningsplattor.
 • Tuff. Tillverkad av tung betong.

Eftersom det är det sista alternativet som erkänns som det mest populära, förtjänar dess egenskaper särskild uppmärksamhet. Svårt alternativ i praktiken är det mest hållbara i sitt segment. På grund av dess egenskaper garanterar det ett fullständigt skydd för fundamentet och källaren från de skadliga effekterna av fukt.

Negativa effekter av fukt på grunden

Det mest tillförlitliga alternativet

Oavsett vilket märke av betong du använder för den beskrivna konstruktionen, är det i sig ganska enkelt. Det är ganska möjligt att skapa det med egna händer utan att spendera mycket tid och inte göra titaniska ansträngningar. Det består traditionellt av flera block, nämligen:

 • jordskikt, förkomprimerat;
 • vattentätande lager;
 • sandlag, vars tjocklek ska nå 10 centimeter;
 • isoleringslager;
 • band av cement.
Blindområde

Ovanstående schema är allmänt accepterat. Det kan dock ändras beroende på de enskilda egenskaperna hos en viss situation.

Förhållandet och proportionerna av betonglösningen

Eftersom huvudmaterialet för skapandet av denna struktur är konkret är det nödvändigt att korrekt beräkna betongens sammansättning för blinda området. Som i alla fall är den korrekta efterlevnaden av proportioner i detta fall avgörande för framgången för hela byggkonstruktets komplex.

Krav på byggmaterial

Blindområdet är en väg som ramar det privata huset. Specialister hänvisar till spår av denna typ till kategorin av lastad typ. Detta beror på mycket lojala driftsförhållanden: inte bara hundratals fotgängare går inte samtidigt, men dessutom kör de inte bilar. Denna struktur bör huvudsakligen vara vattentät. Därför väljer du vilken betong som ska användas vid byggnadsarbeten, var uppmärksam på låga betyg. De uppfyller bäst de krav som nödvändigtvis tillhandahålls av experter.

Komposition och tekniska egenskaper betong

Betongkvaliteten för blindområdet måste vara:

 • vattentät;
 • motståndskraftig mot frost;
 • medelstyrkaindikatorer i panelen;
 • högst prisvärt, eftersom det låga priset kommer att optimera finansiella kostnader och hela byggprocessen som helhet.

Vilket märke att välja?

Eftersom den beskrivna skyddsstrukturen inte ger upphov till speciella funktionella och strukturella belastningar, är det möjligt att spara mycket på byggmaterial för det. I denna situation är det ganska rationellt att vända sig till professionella råd. De hävdar att det i det här fallet krävs en låg betonggrad, men det behövs en ganska ansvarsfull inställning till utförandet av arbeten. För en sådan konstruktion, använd byggmaterial av klass M100; M150 kommer också att fungera. De är den mest populära lösningen när du behöver utforma spår runt ett privat hus.

Om spara inte är viktigt för dig, välj M200-klassen. Det är dyrare, åh och dess prestanda är mycket bättre. Till exempel präglas den här klassen av byggmaterial av speciell styrka, utmärkt motstånd mot frost och vatten.

Betongens sammansättning för beläggning (proportioner)

Betong för blindområde

Stiftelsen av huset är huvuddelen av byggnaden, där styrkan och hållbarheten i hela strukturen beror. Samtidigt är stiftelsen den mest utsatta platsen, som lider av regn och grundvatten. Bristen på skydd av denna del av byggnaden kan leda till att fukt utseendet i huset, det är möjligt att bilda mögel och ruttna. Att lösa detta problem kommer att hjälpa högkvalitativt blindområde av betong.

Huvudsyftet med det blinda området

Blindområdet är ett enda och kontinuerligt täckande av en viss bredd, som omger strukturen längs hela omkretsen. Byggandet av det blinda området genomförs vid slutstadiet av konstruktionen, efter att ha vunnit grunden.

Syftet med betongblindområdet

Betongbeläggning runt huset utför flera funktioner:

 1. Stiftelsens skydd. Tack vare det här byggnadselementet släpps sediment ut i stormavlopp. Grunden är därför praktiskt taget inte i kontakt med vatten, vilket bidrar till förstörelsen av husets botten.
 2. Värmeisolering. Blindområdet bidrar till att minska markens och fundamentets frysning, därför kommer värmen att förbli i huset.
 3. Förhindra marksvullnad. Om jordfrysning är minimal kan inte svullnad i jorden förekomma. Därför kommer grunden inte att ledas till följd av markens rörelse.
 4. Dekorativ funktion. Tack vare det blinda området har byggnaden ett komplett och komplett utseende.
till innehållet ↑

Grundkrav för byggandet av blindområdet

De uppgifter som tilldelats det blinda området är möjliga under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda:

Villkor för byggandet av blindområdet

 • Blindområdet måste vara 200 mm större än takhänget. Det ideala alternativet är spårets bredd på 1 meter. Denna storlek tillåter dig att flytta fritt längs det blinda området runt huset.
 • Beläggningen utförs runt husets omkrets utan avbrott, eftersom hela stiftelsen, och inte dess separata sektioner, behöver skydd.
 • Tjockleken på betongbeläggningen måste vara minst 7 cm, och vid ökad driftsbelastning kan betongskiktet nå 15 cm.
 • För att säkerställa utflödet av vatten från huset, utförs blindområdet i en liten vinkel, vars värde bör vara minst 1,5 0.
 • Genom att öka bredden på det blinda området är det möjligt att höja grundskyddet mot fuktighet.
 • En annan viktig nyans av det blinda området kan kallas expansionsfogar. För att göra dem kan du använda ett band av vinyl eller EPS-bitar med en tjocklek på 5-10 mm. De placeras vid korsningen av stiftelsen och byggandet av det blinda området. En annan beläggning av betong rekommenderas att dela på detta sätt i steg om två meter. Och denna procedur är särskilt effektiv när förstärkning inte används.
till innehållet ↑

Cirkelblindanordning

Att utföra sådana verk består av en hel kedja av specialiserade verk.

För att arbetet ska gå smidigt och snabbt måste du förlagra verktygen för de arbeten och material som ska användas under arbetet. Och även om den höga kvaliteten på de material som ska användas i trottoaren kommer ihåg av alla byggare är det viktigt att förstå att det också är viktigt att behålla de korrekta proportionerna när man blandar trottoarbetong.

Så, vi behöver lera, för att bilda ett lager av sängkläder, liksom sand, för att göra ett separerande skikt på leran. Lagerplattor av krossad sten kommer att krävas för att skapa ett dräneringslager, och partiklarna får inte vara större än 20 mm. En annan murbana kommer att användas för framställning av betong.

För vattentäta arbeten behövs ett material med hydrofoba egenskaper, helst i det här fallet är takmaterial eller polyeten lämplig. Och var noga med att ta hand om förekomsten av metallförstärkande nät och formningsplattor med en tjocklek av 20 mm.

Från specialiserade tekniska medel för att skapa ett blindområde behöver vi en byggnivå för att styra jämnhet, en tvåmåttig järnväg, verktyg för plastering samt grävning och träning. Och så att betongblindområdet är av högsta kvalitet kan du köpa eller hyra en vibrator som används av byggare för att komprimera blandningen.

Innan du börjar jobba måste du markera området för hela strukturen, medan du behöver styras av de parametrar för bandbredd som rekommenderas ovan. Därefter avlägsnas ett jordskikt med en djup av ca 200-250 mm runt omkretsens omkrets. Därefter tillverkas skulpteringsdelen, och den tillgängliga jorden i skytten är komprimerad. Ett 50 mm lager av lera placeras på botten av diket och är också rammat. På den lera lera sand läggs med en skikt tjocklek på 100 mm och är också komprimerad, och murar läggs på den med ett lager av 60-70 mm.

Cirkelblindkonstruktion

I nästa steg, för att byggnaden ska bli robustare, installeras ett förstärkande nät, och en speciell expansionskabel monteras på den plats där basen och betongbandet är anslutna. Betong hälls på det helt avlagda materialskiktet, komprimeras med en vibrator och sedan jämnas.

Deformationssömmar för blindområdet bör ske i 2-2,5 meter steg, och de måste vara närvarande vid hörn av byggnaden. För den här uppgiften kan du använda skenor som ligger på samma nivå med ytan, medan det är nödvändigt att ta hänsyn till kraften i dess lutning.

Den maximala styrkan hos en beläggning av betong kan erhållas genom strykningsproceduren gjord av våtmetoden. Bäst av allt, om torkningen kommer att ske med påläggningen på bandet en bit tyg, som regelbundet kommer att fuktas med vatten.

Beräkna mängden betonglösning

Blindområdet är en betongplatta, ordnad runt omkretsen av huset. Beräkna mängden betong för tillverkning av denna tallrik är inte svårt:

Betongberäkning

 • Beräkna ytan på den hällda ytan. För att göra detta, multiplicera längden på det avsnitt som är förberett för att fylla blindområdet med dess bredd.
 • Resultatet multipliceras med den beräknade höjden på blindområdet.
 • Den resulterande siffran ökar med ytterligare 10% för beståndet för att undvika ytterligare blandning av lösningen.
till innehållet ↑

Betong för blindområde

Blindområdet används under mycket svåra förhållanden: temperaturen sjunker vid olika tidpunkter på året och nederbörd i form av regn eller snö. Följaktligen måste betongen för arbete vara vattentätt och frostbeständigt. Betong av M200 varumärket anses vara det vanligaste, eftersom priset och kvaliteten i detta fall kombineras perfekt. Den digitala indikatorn bestämmer den maximala belastningen på konstruktionen, det vill säga betong M200 kan klara 200 kg per 1 cm 2. Att köpa betong på fabriken garanterar högkvalitativ mortel, men det kommer att kräva betydande kostnader. Betonglösning för enheten kan beredas av dig själv.

Tillagning av betong med egna händer

Det är ofta möjligt att se att efter vinteren, med betongelement som ständigt testades för styrka genom förändringar i temperaturen och påverkan av nederbörd, går sönderdelningen in i delar eller helt.

Anledningen till detta kan vara den låga kvaliteten på cementet från vilket betongen gjordes, icke-användning av expansionsfogar i arbetet och fel teknik för att skapa en konkret blandning.

Göra konkret med egna händer

För cementbaserad betonglösning är det acceptabelt att använda ett material med märket M200 och högre. Men byggare rekommenderar inte att riskkvalitet och rekommenderar att man använder M400 eller M500 cement, som är mer hållbara i kompression.

Egenskaper vid tillverkning av betong för trottoar

Förberedelse av betonglösning kräver att vissa regler följs:

Att göra konkret lösning

 • Sand för arbete måste tas rent, det bör inte innehålla silt, lera, kalksten. Den vanligaste floden eller karriärsanden.
 • Krossad sten rekommenderas att använda små fraktioner inom 5-20 mm, du kan ersätta den med grus.
 • Du kan inte använda en stor mängd vatten, dess överskott minskar betongens styrka.
 • Det klassiska receptet för att skapa en konkret lösning för ett blindt område är 1 del av cement, 3 delar sand, 4 delar muror och 0,5 delar vatten.
till innehållet ↑

Andelar och teknik för betongblandning

Kvalitet betong kan endast erhållas om proportioner respekteras. Den klassiska versionen av att bestämma andelen betong till blinda är följande:

 1. Ta cement och sand i ett förhållande 1: 3 och placeras i en mixer.
 2. Tillsätt en liten mängd vatten och rör om tills det är smidigt. Vatten behövs så att den färdiga blandningen hade utseendet av tjock grädde.
 3. Lägg sedan till 3 delar fint krossad sten eller grus och blanda till en jämn konsistens.

För att erhålla en konkret lösning med en volym av 1 m 3 är det nödvändigt att ta:

 • 300kg cement,
 • 1100 kg krossad sten (fraktion 5-10 mm),
 • 800 kg siktas och tvättas från föroreningar och marksand
 • 190 liter vatten.

Vid betongblandning är det viktigt att komma ihåg att nästa komponent tillsätts först efter att de föregående ämnena blandats.

När man manuellt förbereder en betonglösning blandas sand, cement och vatten i ett badkar eller tråg. För en början kan du störa lösningen, och efter att du har lagt till krossad sten eller grus är det bättre att använda en bajonettspade.

Sålunda säkerställer betongens högkvalitativa komponenter, överensstämmelse med proportionerna och den korrekta satsvis en lång drift av det betongblinda området.

Andelen betong för trottoar

Proportioner för betong för beläggning: hur man beräknar?

Vi fortsätter att lära känna subtiliteterna av betong, liksom med sätt och proportioner att förbereda den perfekta betongblandningen för ett visst fall. Vi vet att betong är nödvändigt inte bara i byggandet av huset, men även andra betongkonstruktioner. I vår nuvarande artikel kommer vi att överväga funktionerna i blindområdet med egna händer samt instruktioner för att förbereda rätt betong för detta ändamål.

Innan vi fortsätter till huvuddelen, låt oss fortfarande ta reda på vad det blinda området är? Blindområdet är en väg av betong, som görs direkt runt din byggnad, en sida nära huset. Blindområdet är annorlunda, men bredden är oftast inte överstigande en meter. Naturligtvis kan du göra vad som helst för din smak, så det blinda området kan vara lite bredare eller smalare.

Vad är syftet med blindområdet? Det är ingen hemlighet att byggnadens främsta fiende och dess grund är utfällning. Det är från dem som vi alltid strävar så hårt för att skydda byggnaden. Blindområdet är alltid gjort under en liten bias så att regnvatten strömmar ner till marken från byggnaden. Detta skyddar husets botten mot fukt och muren från stänk, vilket kan leda till att moss växer på huset. Tja, du måste erkänna att det är mycket bekvämare att gå på konkreta vägar än på marken.

Kostnaden för denna design bör inte vara hög, vilket ligger i beräkningen, och i bruk behöver du bekvämlighet och hållbarhet. Observera att demontering bör ske mycket enkelt om det behövs.

Komponenter och proportioner för betongblandning

Hur man gör en bra lösning för betongbeläggning, vilka proportioner bör övervägas? Observera att betongen måste vara av hög kvalitet, inte lägre än M-200-märket. Tänk också på frostbeständighet betong, dess vattenbeständighet, eftersom det blinda området ständigt kommer att utsättas för nederbörd.

Det är bäst att tillhandahålla en högkvalitativ blandning, köpa betong på tillverkarens fabrik, men som praktik visar. Det är möjligt att förbereda en ryggradslösning för blinda med egna händer. Vad kommer att innehålla betongens sammansättning? De som inte läser den första artikeln på vår webbplats vet säkert att det bara behövs tre komponenter: en bas, ett bindemedel och naturligtvis vatten.

Den färdiga lösningen och dess kvalitet kommer att bero på vilket material du väljer, liksom de valda proportionerna. Betongkvalitet beror på andel.

Den största delen av belastningen antas av aggregatet, vilket också är basen för betonglösningen. Det kan vara sand, krossad sten, expanderad lera, slagge, tegelbrytning och deras blandningar. Används ofta vid framställning av blandningen för betongbeläggningen, fint aggregat, sandigt och grus.

eftersom vi behöver konkreta M200 och högre vi börjar med detta när vi väljer cement. Vi vet regeln att cement måste tas med ett märke över märket av önskad betong två gånger. Så vi behöver ett märke M400 och över. Dessutom, ju högre cementkvalitetindikatorn är, desto lägre är förbrukningen för blandningen vi behöver.

För spår, betongplattor, liksom det blinda området vi behöver, tar vi M200 betong - den mest undervagnen. Bättre än, ta M250 för att ge mer styrka.

Vad är proportionerna, frågar du?

För att få den klassiska M200 måste du ta en del av cement M400, 2,8 delar sand och 4,8 delar murbana. Om du vill göra ett högre betyg, var vänlig uppmärksamma M250 av cement M400 en del, 2,1 delar sand och 3,9 delar murbruk. För M300 är förhållandet något annat: 1: 1.9: 3.8.

Försök att använda minsta möjliga mängd vatten, det är bättre att ta 0,6 vatten per en del av cement. Glöm inte sandens fuktighet. Först lägger du cementet i mixern, sedan vatten, blanda och häll sedan bara ruven och i slutet av sanden.

Observera att i olika källor olika recept, så det är lättare att fokusera på konsistensen och ackumulera ditt recept under träning. Vi erbjuder dig också ett bord, hur man skapar betong av olika märken M400 cement:

Hur man beräknar mängden betong? Du måste överväga ytan på det blinda området. Och multiplicera sedan det beräknade området med höjden av det blinda området.

Jämställd med ett visst antal arealer bör multipliceras med 15 cm långa. Till exempel, 30 kvm. 0,15 m. Vi får 30x0.15 = 4,5 m3. Detta kommer att vara behovet av mängden konkret lösning. Glöm inte att ta några lager.

Rekommendationer för beredning av betonglösning och konstruktion av blindområdet

Som du förstår, finns det i varje fall några särdrag och nyanser. Vad bör man överväga om man väljer att förbereda en lösning på blinda området?

 1. Mycket vatten är dåligt. Betongens styrka minskar, eftersom överskottsvattnet inte reagerar med cementet och kommer att vara i fri simning. Välj därför proportioner så att allt vatten absorberas.
 2. Betongen kommer att bero på storleken på rubelfraktionen. Ta en bättre fraktion inom 5-20 mm. Det bästa kommer att krossas sten från krossade bergarter, brunn eller flodgrus.
 3. Ju större bråkdelen av grus desto mindre vatten behöver du.
 4. Du kan inte ta lera sand, kalksten, olika föroreningar.
 5. Välj högkvalitativ cement, fräsch, från en pålitlig tillverkare.
 6. Ta noggranna proportioner. Kvaliteten på blandningen beror på proportionerna du väljer. Detta är viktigt.

Hur man gör en betongbeläggning?

För att göra en betongbeläggning, var noga med att förbereda alla nödvändiga material och verktyg. Självklart, om du behöver göra en engångsspår, kommer du inte köpa en betongblandare. I det här fallet är det lämpligt att blanda för hand. Förbered en behållare för knådning, till exempel ett gammalt tråg eller bassäng. Ta en pinne för att blanda lösningen, olika skovlar för blandning och fyllning, vattentankar, hinkar eller andra behållare för torra blandningar.

Och nu fortsätter vi till order av utförande av verk:

 1. Först gör markeringen. Placera vanligtvis bordet parallellt med väggen, för att avgränsa gränsen. Pinnar fixar det på det avstånd vi behöver (det är någonstans meter från huset).
 2. Vi fyller vår konkreta lösning i frågeformuläret, som jämställs med en trowel.
 3. Gör en liten sluttning från väggen till marken, så att det finns en sluttning för regnskovets lutning från byggnaden.
 4. Fyll det blinda området runt hela byggnaden.

Hur man gör en cementmortel för blindområdet - proportioner

Cement mortel - det huvudsakliga bindemedlet i konstruktion. Den används för att skapa ett blindt område, vilket skyddar grunden från förstörelse, såväl som betongarbete, väggkonstruktion.

På grund av lösningens styrka och tillförlitlighet är det möjligt att uppnå högkvalitativa resultat. Beroende på typen av cement kan det ha olika egenskaper, såsom vattenbeständighet eller plasticitet.

Korrekt förberedd blandning säkerställer hållbarheten i konstruktionen, solid konstruktion och optimal vidhäftning av ytor.

Huvudkomponenterna i cementmortel:

Det beror på deras kvalitet hur konkreta kommer att verka vid olika temperaturer, hur dens densitet kommer att vara. Att ge konkreta ytterligare egenskaper i cementblandningen för att lägga till sågspån, stenar, slaggavfall etc.

Den beredda blandningen kan användas för det blinda området runt huset, för konstruktion av remsa och monolitiska remsfundament.

Cement: Märkning

Cement - grunden för lösningen för blinda. Det måste ha höga astringerande egenskaper, vara resistenta mot kemisk och mekanisk stress, ge betongstyrka.

Beroende på märkningen skiljer sig cementet i olika härdnings-, inställnings- och omfattningsgrad.

Cement kan vara rent eller med tillsatser. På påsarna visar indexen följande:

 • D0 - utan tillsatser
 • D20 - mängden tillsatser är 20%.

Ytterligare egenskaper kan bedömas genom närvaron av följande förkortningar:

Märkning - M - ger dig möjlighet att bestämma graden av belastning per kvadratcentimeter, som tål cement. Så betyder M500 att materialet kan klara en belastning på 500 kg per 1 cm2.

Cement: vilken är bättre att välja

Högkvalitativt blankt område och hållbarhet bestäms av cementens hållfasthet. Ju starkare cementet är, desto högre är det blinda området och desto lägre sannolikheten för dess reparation (hur man reparerar det blinda området, läs här).

Att skapa en cementmortel är bättre att ge företräde åt Portlandcement.

För att uppnå optimal täthet av betong rekommenderas att använda cement av en klass som inte är lägre än M200. För att förbättra morterens prestanda kan du lägga till förstärkt eller icke-förstärkt grus i det från 0,5 till 2 cm i diameter.

I instabila områden runt huset eller byggnaden används M400 cement. De är ganska kalla och vattenbeständiga. När ett blindområde skapas för industriella anläggningar blandas cement med styrkan på М500 eller ПЦ500 i lösningen. Materialet är bra för områden med hög luftfuktighet och plötsliga temperaturförändringar.

Sand: de valfria subtiliteterna

Krav på val av sand är högsta. Materialets sammansättning måste vara fri från lera föroreningar. Det bästa alternativet för sand:

Försäljningen av sand är engagerad i ett antal företag. Det bryts i stenbrott, genom att sikta stora partiklar och rengöra sandjorden. Före transaktionen måste köparen tillhandahålla ett kvalitetscertifikat, vilket är en bekräftelse på att alla bearbetningsstandarder följs.

Andel för lösning

Varje cementmärke innebär att man observerar individuella proportioner när man lägger till sand. Om förhållandet bryts kommer det säkert att påverka cementblandningens kvalitet.

För montering av blindområdet är det bäst att välja cement från M300 till M500. Dessa märken är universella och kombinerar perfekt alla nödvändiga funktioner.

Det finns flera sätt att få betong M100:

 • 1 del av cement M300 till 2,5 delar sand;
 • 1 del av cement M400 till 3 delar sand;
 • 1 del av cement M500 till 4 delar sand.

För betong M200 kommer att behöva minska mängden sand:

 • 1 del av cement M400 till 2,5 delar sand;
 • 1 del av cement M500 till 3,5 delar sand.

Lågkvaliteter av betong är lämpliga för att skapa golvskikt eller för plastering. För trottoaren, såväl som för att hälla remsan grunden av huset, behöver du betong med en styrka på minst M200.

Vatten i förhållandet spelar en viktig roll. Dess belopp är vanligen hälften av cementens vikt. Till exempel kommer 500 kg cement att behöva 1500 kg sand och 250 liter vatten. Om du flyttar mängden vatten ner, blir lösningen tjockare och dess styrka blir högre.

Och i den här artikeln läser du hur du ska hälla en remsa grundligt.

Hur man beräknar hur mycket sand och cement du behöver

Konsumtionen av cement för att skapa ett blindområde beror på själva materialets märke och betongbeteendet som du vill få som ett resultat. Sådana faktorer som komponenternas renhet, deras storlek, vattenkvalitet och andra nyanser påverkar också förberedelserna.

I genomsnitt per kubikmeter betonglösning för betong M200 behöver du 490 kg cement M400 eller 410 kg cement M500. Sådana proportioner är lämpliga för arbete vid skapandet av ett blindt område, häller grunden, bildandet av trädgårdsvägar.

Den mest populära är cement M500. Den är lämplig för nästan alla slags aktiviteter och låter dig skapa betong av någon styrka. Förhållandet per 1 m3 under standardförhållandena är:

 • 170 kg för betong M100;
 • 200 kg för betong M150;
 • 240 kg för betong M200;
 • 300 kg för betong M250;
 • 350 kg för betong M300, etc.

Under beredningen av cementmortel, glöm inte om temperaturen i luften, som inte borde vara under -5 grader, och kvaliteten på komponenterna. Blandningshastigheter på 10-12 varv per minut räcker för att förbereda en lösning på 5-10 minuter.

Det är nödvändigt att använda strukturen inom en timme efter beredningen. Endast om alla rekommendationer följs kan du få högkvalitativt och hållbart material.

Andelen betongens sammansättning för det blinda området i ett privat hus

Blindområdet utsätts för negativa effekter av smältvatten, utfällning och temperaturförändringar. I detta avseende är de "vattentäta tejp" som omger byggnaden runt omkretsen, föremål för ganska strikta krav. Även om spåren runt huset inte utsätts för starka mekaniska belastningar, måste de ha goda köldmotstånd och vattentäthetskarakteristika. Därför är betongkvaliteten för blindområdet av särskild betydelse när man bygger självständigt denna typ av struktur.

För att förbereda en högkvalitativ betonglösning som inte börjar spricka efter den första vintern, är det nödvändigt att uppmärksamma proportionerna, kvaliteten och tryckhållfastheten hos blandningens huvud- och mindre komponenter.

Kvaliteten på komponenterna i betongblandningen

Kompositionen av betong för blinda området omfattar: sand, cement, krossad sten och vatten. I kompositionen ingår också fyllmedel (upp till 70% av lösningens totala massa) och bindningskomponenter. Sådana tillsatser kan ge materialet större styrka och elasticitet.

Om vi ​​pratar om de egenskaper som komponenter ska ha, är det värt att lyfta fram följande rekommendationer:

 • Sanden ska vara fri från föroreningar (ler, silt och andra ämnen). Om denna komponent innehåller åtminstone minimala tillsatser, kommer betongblandningen att vara heterogen.
 • Råvaran bör inte innehålla kalk. Den högsta kvaliteten betraktas som krossad sten, gjord av slipning av grus. Den rekommenderade kornstorleken är 5-20 mm. Även i stället för murar kan du använda grus- och mjukningsmedel.
 • Vatten för blandningen rekommenderas att endast användas.
 • Som ett aggregat används claydite ofta, vilket väsentligt lättar vikten av den framtida konkreta strukturen.

Cement är inte heller föremål för strikta krav, men för betongbatch av hög kvalitet måste du vara uppmärksam på dess märkning.

Betongmarkering

Genom att markera betongen är det möjligt att bestämma kompressionsstyrkan hos detta material. Tänk på de vanligaste varumärkena som rekommenderas för användning vid byggandet av ett privat hus:

Marks 100-150 är inte lämpliga för att anordna utomhusstrukturer, och M 400-500 används för byggande av flervåningsbyggnader, så denna betong används sällan för privatbyggnad. Också inte lönsam kan kallas kompositionerna för M 250 och M 300, eftersom deras kostnad är "en storleksordning" högre. Det bästa alternativet för det blinda området skulle vara betong M 200, som präglas av ett överkomligt pris och hög kvalitet.

Andelar för betong M 200

För att självständigt förbereda ett märke för betonglösning M 200 måste du blanda följande komponenter i en viss andel:

 • Portlandcement M 400 - 287 kg.
 • Krossad sten (storlek 5-20 mm) - 1135 kg.
 • Sandgrusblandning (CBC) - 751 kg.
 • Vatten - 186 liter.

Hjälp! Standardförhållandet sand, cement (M 400) och krossad sten för beläggning är 1: 2,8: 4,8.

Det finns också ett alternativt recept:

Hjälp! Vattencementförhållandet (VC) är vanligtvis 0,65: 1, men det kan ändras om sand eller sand är för våt.

För att få den bästa blandningen rekommenderas att man bara köper cement från välrenommerade tillverkare. Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att PCC behåller sina egenskaper i högst 3 månader (efter det förlorar det upp till 30% av hållfasthetsegenskaperna), så om du köper den i hårdvaruaffären, var noga med att vara uppmärksam på kompositionens tillverkningsdatum. Märkning måste vara per sekund, om det på förpackningen med betong endast är en dag och en månad, då är det en falsk. Detsamma gäller för två påsar med samma märkning per sekund.

Hjälp! Idag är falsk cement gjord av dolomit eller lime ganska vanligt. Om du använder sådana föreningar för att förbereda betong för blinda området riskerar du att få en dålig kvalitetskonstruktion.

Betongblandning

För att förbereda blinden för den blinda, följ dessa steg:

 1. Häll rent vatten i en betongblandare (gammalt bad, handfat eller hink).
 2. Tillsätt cementet och blanda det med vatten tills en "grout" (ljusfärgad vätskelösning) bildas.
 3. Häll råvaror i lösningen, vänta 30 minuter och blanda alla komponenter igen. Ju större murarna, desto mindre vatten behöver du förbereda lösningen.
 4. Lägg till sand och blanda till en tjock, jämn massa.
 5. Häll betongen i formen för blindområdet.

Hjälp! Arbeten rekommenderas att utföras vid en temperatur inte under +5 grader. Om du planerar att bygga ett blankt område under den kalla årstiden, innan du häller betonglösningen, måste den upphettas.

För att beräkna hur mycket torrblandning du behöver behöver du:

 • Bestäm det totala området för blindområdet (för detta multiplicerar längden med bredden).
 • Multiplicera det resulterande numret med höjden på det blinda området.
 • Lägg till det resulterande numret 15% (detta är lagerblandningen).

Om området för det blinda området är 20 m 2 och dess höjd är 17 cm, så får vi:

20 x 0,17 = 3,4 + 15% = 3,9 m 3 (du behöver denna blandning för blinda)

Om du bor i en region med ett ganska hårt klimat, där det regnar ofta, rekommenderas att öka betongens vattenbeständighet. För att göra detta är det tillräckligt med tillsatser som Penetron, Aquatron eller andra tillsatser som ökar fuktmotståndet mot lösningen. Du kan också avsevärt öka ytan mot fukt genom att använda strykning.

Sammanfattningsvis

Betongbeläggning av högkvalitativt byggmaterial kommer att vara längre än 20 år, men om du vill öka driftstiden rekommenderas det att täcka det med beläggningsplattor eller beläggningsstenar.

Hur man gör ett blindt område med betong och processfunktioner

Några kamrater, dåligt bekanta med konstruktionen, uppfattar det inkonsekventa arkitektoniska och tekniska elementet runt huset som ett dekorativt tillägg eller som en gångväg. Faktum är att det blinda området är en struktur som kan hålla grunden från nederbörd och därigenom öka hela byggnadens tillförlitlighet.

Kortfattat om fördelarna

Experter försäkrar att enheten, i avsaknad av möjligheten till slutförslutning av huset, ska vara tillverkad av betongblindare, även före det kalla vädret. Endast på detta sätt kan ägaren känna av de funktionella fördelarna med detta strukturella element:

 • skydd av grunden från nederbörd och borttagning till stormavloppet;
 • En ökning av värmeisoleringen av huset på grund av att man inte hindrar markfrysning.
 • minska graden av svullnad i jorden på relevanta markar;
 • dekorativa funktioner som ger visuell fullständighet i byggnaden.

Skeptisk inställning till uppvärmning av beläggningen runt byggnaden är orimligt - kompetent utfört arbete kommer i framtiden att spara stora belopp för uppvärmning av hela rummet. Dessutom kommer alla underjordiska strukturer att skona från skador av olika växters rötter.

Hur man beräknar det blinda området runt huset?

För att detta arkitektoniska element ska kunna fullgöra de funktioner som är tilldelade till det är det nödvändigt att komma ihåg huvudreglerna:

 • Betongremmens minsta bredd ska vara orienterad mot takhänget (kronkanten) plus 200 mm;
 • kontinuitet av den böjda betongbeläggningen;
 • Obligatorisk närvaro av en sluttning som säkerställer avlägsnande av nederbörd (inte mindre än 1,5 °).
 • färdigbetong för beläggning och dess proportioner måste säkerställa konstruktionens hållbarhet och tillförlitlighet;
 • Ju bredare betongremsan desto säkrare skydd mot fukt (optimalt 800-1000 mm).

I det fall då byggnaden är belägen på nedsänkta markar måste blinden vara minst 900 mm, och bättre än alla 1000 mm. Tjockleken på toppskiktet för betongbeläggning är 150 mm, med hjälp av ett förstärkande nät, 100 mm är tillräckligt.

En annan viktig aspekt är expansionsfogar, som ofta försummas av oerfarna byggare. För att förverkliga sömmarna är det tillräckligt att använda vinyltejp eller EPS-bitar 5-10 mm tjocka som ligger mellan fundamentet och avrinningsstrukturen. Dessutom är det önskvärt att bryta betongbeläggningen på samma sätt över var 2 meter. När förstärkning inte tillämpas är denna operation särskilt viktig.

Hur är en cirkulär beläggning av betong för ett privat hus

Genomförandet av denna operation, liksom alla byggprocesser, består i att utföra ett komplex av specifika verk. Tänk kortfattat några av dem.

Verktyg och material

Återigen är det inte vettigt att prata om behovet av att använda kvalitetsmaterial, men det är värt att påminna om att proportionerna av komponenterna vid beredning av betong för beläggning är direkt beroende av deras egenskaper.

Förteckningen över erforderliga material är enligt följande:

 • lera - för tillverkning av det underliggande lagret;
 • sand - för att separera lager över lera;
 • krossad sten - för att bilda ett dräneringslager (fraktion upp till 20 mm) och förbereda en betongblandning;
 • hydrofobt material - takmaterial eller polyeten för vattentätning;
 • metallnät för förstärkning;
 • formningsskivor med en tjocklek av 20 mm.

Förteckning över utrustning för arbetet:

 • byggnadsnivå;
 • tvåmåttig järnväg;
 • plasteringsverktyg;
 • Utrustning för grävning och snickeri;
 • vibrator för att försegla blandningen.

Teknisk process för arrangemang av blindområdet

Först och främst bör markering göras för hela strukturen, tejpens bredd skrevs ovanför. Då sker processen på punkterna:

 • längs byggnadens omkrets för hela bredden av tejpen för att avlägsna jorden till ett djup av 200-250 mm;
 • att göra en timmerning;
 • kompakt mark
 • Lägg ett lager av lera omkring 50 mm tjockt och tampa ner det;
 • fördela ett lager av sand ca 100 mm tjockt på leran och försiktigt försegla det;
 • lägga ett lager av krossat sten 60-70 mm tjockt;
 • att förstärka strukturen, montera det förstärkande nätet;
 • att organisera en deformationssöm i betong i samband med anslutningen mellan basen och betongremsan;
 • lägg ett lager av betong, kompakt och jämn ytan.

Det är viktigt att inte glömma att enheten för expansionsfogar för blindområdet betong måste göras varje 2-2,5 meter, och deras närvaro är helt enkelt nödvändigt vid hörnen av huset. För att göra detta kan du använda lamellerna, som ligger på samma nivå med ytan, med graden av dess sluttning.

För att uppnå maximal styrka på betongbeläggningen kommer det att hjälpa den så kallade strykningen, utförs med en våt metod. Det optimala torkningsmoden säkerställs genom att lägga på ett bandduk, vilket periodiskt fuktas.

Hur man förbereder betong för att göra det blinda området och proportionerna av komponenterna

Ganska ofta kan det observeras när, efter vintern, betongytor som utsätts för temperaturfluktuationer och nederbörd, delvis eller fullständigt förstörda. Anledningen ligger i flera faktorer:

 • lågkvalitativt cement;
 • brist på expansionsfogar;
 • felaktigt förberedd betongblandning.

Den sista punkten är värt att överväga mer i detalj. För beredning av cementmortel lämplig cement, allt från märke M200. Mästare rekommenderar dock inte att spara och omedelbart använda bindemedel av M400 eller M 500 betongkvaliteter med högre tryckstyrka.

Läs mer om hur man förbereder betong, liksom de exakta proportionerna av komponenterna för lösningen som läses här. De klassiska proportionerna av komponenterna i betong för blindområdet uttrycks i följande förhållande:

Vi borde också fortsätta med beredningsmetoden för blandningen i betongblandaren. Efter hällning av vattnet placeras cementet i blandaren och blandas till en likformig massa utan klumpar. Därefter hälls sanden och blandas igen. Rubble läggs till sist.