Sammansättning och betongbeteckning för blinda områden

Blindområdet är en vattentät beläggning som ligger runt byggnaden. Den är gjord av betong och körs med en sluttning runt objektets omkrets. Stiftelsen får skydd mot översvämningar och regnvatten. Blindområdet får inte vara mindre än 100 cm, de slutliga parametrarna beror på typ av jord och avlägsnande av takets takfönster.

Val av betong för stiftelsen

Märkstyrkan hos materialet som används för gjutning av basen bestäms av belastningsparametrarna, djupet av grundvattnet och de arkitektoniska egenskaperna hos strukturen.

Experter ger några rekommendationer från SNiP:

 • Vid arbete på lågfodringsjord och arrangemang av grunda eller medellånga grundar är det tillåtet att använda armerad betong M150, men i händelse av att konstruktionen av lätta trä- och ramkonstruktioner är planerad.
 • M200 / M250-märket är lämpligt att använda vid hällning av uttråkade högar, begravda bandfundament, plåtsål eller baser i stolpar med höjande karaktär av mark. En sådan grund kan tåla ett block eller tegelhus;
 • Mark M300 / M400 - nödvändig för konstruktion av försänkta band, stapelborrade strukturer. Materialet används vid byggandet av ett flerhusigt hus av tegel, armerad betong eller cementblock.

Sammansättning, proportioner

Sammansättningen av vilken betongblandning som helst är standard - det är cement, sand, krossad sten (grus) eller sand och grusblandning och vatten. Proportionalförhållandet mellan komponenter beroende på materialets märke som anges i tabelldata.

Betong för blindområde: huvudklasser, varumärken och matlagningsprocess

Varje grund för en struktur behöver skydd mot erosion, därför skapas en ytterligare barriär kring den från en blandning baserad på cement, grus och sand. Det kan inte bara förlänga strukturen, men också förbättra de estetiska egenskaperna. I processen måste enheten ta reda på vilken betong som behövs för blindområdet, vilket också fungerar som en gångväg.

Bilden visar framtida återvinning av betong.

Om materialet som används

Härdad blandning är en konstgjord sten som är utbredd inom byggbranschen. Modernt bindemedelbaserat material har använts sedan 1844. Med tiden började kompositionen visa sig speciella tillsatser som förbättrar prestanda.

Den grundläggande indikatorn som karakteriserar kompositionen är kompressionsstyrkan, vilket tillåter oss att tilldela den beredda blandningen till en specifik kategori. Vid arbetet är det nödvändigt att välja betongklassen för blindområdet för att dess styrka ska kunna passa de specifika driftsförhållandena.

Tabell för att jämföra de två använda klasserna.

Direkt i SNiP 2.03.01-84 används beteckningen av kategorier av latinska bokstaven "B", bredvid vilken står en figur som återspeglar trycket som bärs i MPa. Kompositionsklassen är emellertid en numerisk egenskap med en garanterad säkerhet på 0,95. Således kan i 5 fall av 100 tillståndet inte vara uppfyllt.

OBS!
Att förstå klassen av lämplig komposition kan lätt förstå vilket märke av betong som behövs för blinda området.
Bordet återspeglar korrespondenserna med variationskoefficienten av styrkarakteristika hos en betongblandning av 13,5%.

Mer om varumärken

Samtidigt med klasserna kan blandningens styrka sättas olika. Bokstaven "M" i det latinska alfabetet med ett tal anger gränsvärdet för komprimering i kgf / cm².

Betongbetong för blinda området får inte vara lägre än M200, annars kan skador på den skapade plattformen uppstå.

Tabellen visar en ökning av cementmassan med en ökning av graden.

 • M200 - Huvudsyftet med kompositionen är att skapa strukturer med liten belastning på ytan.
 • M250 - blandningen kan användas för strukturer som är föremål för måttlig påverkan.
 • M300 - det vanligaste märket av betong för det blinda området, eftersom det låter dig stå emot mycket påtagliga laster.
 • M350 - en liknande lösning för skyddsbarriärenheten runt byggnaden används sällan.

Varning!
Kompositionens pris ökar med ökningen av varumärket, så för att spara, rekommenderas att välja den så exakt som möjligt med hänsyn till eventuella belastningar på ytan.

Kärnkomponentkrav

Alla material som ingår i betong för trottoaren måste uppfylla vissa villkor, annars kan det inte vara möjligt att uppnå högkvalitativ blandning.

I detta avseende kan strukturens livslängd minskas väsentligt.

Den aggregerade fraktionen för betong.

 • Basbeståndsdelen är cement, som binder komponenterna ihop. Huvuduppgiften är att välja rätt märke av bindemedel. Förekomsten av föroreningar måste också beaktas.
 • För beredning av blandningen rekommenderas att använda sand, vars fraktion sträcker sig från 1,5 till 5 mm. Förekomsten av föroreningar i form av byggnadsskräp och växtrester kan påverka lösningens hållfasthetskaraktär.
 • Det bästa aggregatet är krossat stenmaterial, vilket möjliggör högkvalitativ vidhäftning mot andra komponenter. Lämpliga grusstorlekar varierar från 8 till 35 mm.
 • Lösningsmedlet är vanligt vatten, men det bör inte innehålla alkaliska och sura inklusioner.

Komplettera!
Vissa experter lägger slakad kalk till blandningen för att underlätta att lägga.
Med detta alternativ underlättas ytan på ytan.

Lösningsberedningsprocess

Under arbetets gång är den mest använda kompositionen M300, som hör till klassen B22,5. Därför är det värt att beakta namnet på hans matlagning. Följande är en instruktion för en mix utan en betongblandare.

Det visar de grundläggande proportionerna av betong för blinda området.

Andelar lösningar av olika märken.

 • 2 hinkar hälls i den förberedda behållaren så att en liten glid erhålles.
 • En hink cement M400 tillsättes, varefter de två komponenterna blandas grundligt i torr form.
 • Gradvis hälles vatten i kompositionen, vars mängd vanligtvis är 0,5 mass av bindemedlet.
 • Efter blandning införes 4 hinkar av grusaggregat i vätskeblandningen.

  Rör lösningen med skovlar.

  Det är viktigt!
  Genom att blanda betongkompositionen med egna händer kan du inte lägga till för mycket vatten, annars kommer porositeten att vara mycket hög, vilket leder till en minskning av hållfasthetsegenskaperna.

  • Om, efter stelning av blandningen, det är nödvändigt att separera ett fragment av blindområdet, så skärs den armerade betongen med diamantcirklar.
  • Fyll den färdiga kompositionen ska utföras inom en dag, tills han grep, annars görs skåror.
  • För att införa rör eller andra element i den frusna betonglösningen utförs diamantborrning av hål i betong.
  • Om det blinda området görs under kallsäsongen är det obligatoriskt att värma lösningen.

  Som en slutsats

  Beredning av betongkomposition bör utföras med beaktande av bestämmelserna i SNiP 5.01.23-83 och GOST 7473-94. De presenterade dokumenten återspeglar de allmänna regler som tar hänsyn till tätheten och förhållandet mellan material. Mer detaljerad information om detta ämne presenteras i videon i den här artikeln.

  Andelen betongens sammansättning för det blinda området i ett privat hus

  Blindområdet utsätts för negativa effekter av smältvatten, utfällning och temperaturförändringar. I detta avseende är de "vattentäta tejp" som omger byggnaden runt omkretsen, föremål för ganska strikta krav. Även om spåren runt huset inte utsätts för starka mekaniska belastningar, måste de ha goda köldmotstånd och vattentäthetskarakteristika. Därför är betongkvaliteten för blindområdet av särskild betydelse när man bygger självständigt denna typ av struktur.

  För att förbereda en högkvalitativ betonglösning som inte börjar spricka efter den första vintern, är det nödvändigt att uppmärksamma proportionerna, kvaliteten och tryckhållfastheten hos blandningens huvud- och mindre komponenter.

  Kvaliteten på komponenterna i betongblandningen

  Kompositionen av betong för blinda området omfattar: sand, cement, krossad sten och vatten. I kompositionen ingår också fyllmedel (upp till 70% av lösningens totala massa) och bindningskomponenter. Sådana tillsatser kan ge materialet större styrka och elasticitet.

  Om vi ​​pratar om de egenskaper som komponenter ska ha, är det värt att lyfta fram följande rekommendationer:

  • Sanden ska vara fri från föroreningar (ler, silt och andra ämnen). Om denna komponent innehåller åtminstone minimala tillsatser, kommer betongblandningen att vara heterogen.
  • Råvaran bör inte innehålla kalk. Den högsta kvaliteten betraktas som krossad sten, gjord av slipning av grus. Den rekommenderade kornstorleken är 5-20 mm. Även i stället för murar kan du använda grus- och mjukningsmedel.
  • Vatten för blandningen rekommenderas att endast användas.
  • Som ett aggregat används claydite ofta, vilket väsentligt lättar vikten av den framtida konkreta strukturen.

  Cement är inte heller föremål för strikta krav, men för betongbatch av hög kvalitet måste du vara uppmärksam på dess märkning.

  Betongmarkering

  Genom att markera betongen är det möjligt att bestämma kompressionsstyrkan hos detta material. Tänk på de vanligaste varumärkena som rekommenderas för användning vid byggandet av ett privat hus:

  Marks 100-150 är inte lämpliga för att anordna utomhusstrukturer, och M 400-500 används för byggande av flervåningsbyggnader, så denna betong används sällan för privatbyggnad. Också inte lönsam kan kallas kompositionerna för M 250 och M 300, eftersom deras kostnad är "en storleksordning" högre. Det bästa alternativet för det blinda området skulle vara betong M 200, som präglas av ett överkomligt pris och hög kvalitet.

  Andelar för betong M 200

  För att självständigt förbereda ett märke för betonglösning M 200 måste du blanda följande komponenter i en viss andel:

  • Portlandcement M 400 - 287 kg.
  • Krossad sten (storlek 5-20 mm) - 1135 kg.
  • Sandgrusblandning (CBC) - 751 kg.
  • Vatten - 186 liter.

  Hjälp! Standardförhållandet sand, cement (M 400) och krossad sten för beläggning är 1: 2,8: 4,8.

  Det finns också ett alternativt recept:

  • Cement - 287 kg.
  • Sand - 803,6 kg.
  • Krossad sten eller grus 1377.6 kg.
  • Vatten - 186 liter.

  Hjälp! Vattencementförhållandet (VC) är vanligtvis 0,65: 1, men det kan ändras om sand eller sand är för våt.

  För att få den bästa blandningen rekommenderas att man bara köper cement från välrenommerade tillverkare. Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att PCC behåller sina egenskaper i högst 3 månader (efter det förlorar det upp till 30% av hållfasthetsegenskaperna), så om du köper den i hårdvaruaffären, var noga med att vara uppmärksam på kompositionens tillverkningsdatum. Märkning måste vara per sekund, om det på förpackningen med betong endast är en dag och en månad, då är det en falsk. Detsamma gäller för två påsar med samma märkning per sekund.

  Hjälp! Idag är falsk cement gjord av dolomit eller lime ganska vanligt. Om du använder sådana föreningar för att förbereda betong för blinda området riskerar du att få en dålig kvalitetskonstruktion.

  Betongblandning

  För att förbereda blinden för den blinda, följ dessa steg:

  1. Häll rent vatten i en betongblandare (gammalt bad, handfat eller hink).
  2. Tillsätt cementet och blanda det med vatten tills en "grout" (ljusfärgad vätskelösning) bildas.
  3. Häll råvaror i lösningen, vänta 30 minuter och blanda alla komponenter igen. Ju större murarna, desto mindre vatten behöver du förbereda lösningen.
  4. Lägg till sand och blanda till en tjock, jämn massa.
  5. Häll betongen i formen för blindområdet.

  Hjälp! Arbeten rekommenderas att utföras vid en temperatur inte under +5 grader. Om du planerar att bygga ett blankt område under den kalla årstiden, innan du häller betonglösningen, måste den upphettas.

  För att beräkna hur mycket torrblandning du behöver behöver du:

  • Bestäm det totala området för blindområdet (för detta multiplicerar längden med bredden).
  • Multiplicera det resulterande numret med höjden på det blinda området.
  • Lägg till det resulterande numret 15% (detta är lagerblandningen).

  Om området för det blinda området är 20 m 2 och dess höjd är 17 cm, så får vi:

  20 x 0,17 = 3,4 + 15% = 3,9 m 3 (du behöver denna blandning för blinda)

  Om du bor i en region med ett ganska hårt klimat, där det regnar ofta, rekommenderas att öka betongens vattenbeständighet. För att göra detta är det tillräckligt med tillsatser som Penetron, Aquatron eller andra tillsatser som ökar fuktmotståndet mot lösningen. Du kan också avsevärt öka ytan mot fukt genom att använda strykning.

  Sammanfattningsvis

  Betongbeläggning av högkvalitativt byggmaterial kommer att vara längre än 20 år, men om du vill öka driftstiden rekommenderas det att täcka det med beläggningsplattor eller beläggningsstenar.

  Betong för blindområde: vilket märke att föredra?

  Byggbranschen utvecklar uppriktigt blixt. Specialister på detta område skulle dock inte vara så framgångsrika utan många års erfarenhet. Det finns traditionella mönster, vars konstruktion inte är förlorad under årens lopp. En av dessa strukturer är blindområdet.

  Vid byggandet av byggandet av alla typer av arkitektoniska och funktionella strukturer bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa en hög styrka av dess stödjande element. Blindområdet, tillverkat av betong, utför flera funktioner samtidigt som säkerställer byggnadens säkerhet:

  • absolut förebyggande av penetration av fukt som utgår från atmosfären till fundamentet;
  • skydd av monolit från utlakning
  • minimera risken för vattenutsläpp inte bara till källaren, men också till källaren.
  Betongblindarea

  Funktioner av denna anläggning

  Specialister inom byggsektorn erbjuder oss den enklaste, intuitiva klassificeringen av typer av blinda områden runt huset. Denna klassificering är baserad på vilken typ av material som används för att skapa sådana strukturer. Så det finns sådana typer av skyddande strukturer:

  • Soft. Den är gjord av grus eller grus.
  • SEMI. Denna design är gjord av sten- eller beläggningsplattor.
  • Tuff. Tillverkad av tung betong.

  Eftersom det är det sista alternativet som erkänns som det mest populära, förtjänar dess egenskaper särskild uppmärksamhet. Svårt alternativ i praktiken är det mest hållbara i sitt segment. På grund av dess egenskaper garanterar det ett fullständigt skydd för fundamentet och källaren från de skadliga effekterna av fukt.

  Negativa effekter av fukt på grunden

  Det mest tillförlitliga alternativet

  Oavsett vilket märke av betong du använder för den beskrivna konstruktionen, är det i sig ganska enkelt. Det är ganska möjligt att skapa det med egna händer utan att spendera mycket tid och inte göra titaniska ansträngningar. Det består traditionellt av flera block, nämligen:

  • jordskikt, förkomprimerat;
  • vattentätande lager;
  • sandlag, vars tjocklek ska nå 10 centimeter;
  • isoleringslager;
  • band av cement.
  Blindområde

  Ovanstående schema är allmänt accepterat. Det kan dock ändras beroende på de enskilda egenskaperna hos en viss situation.

  Förhållandet och proportionerna av betonglösningen

  Eftersom huvudmaterialet för skapandet av denna struktur är konkret är det nödvändigt att korrekt beräkna betongens sammansättning för blinda området. Som i alla fall är den korrekta efterlevnaden av proportioner i detta fall avgörande för framgången för hela byggkonstruktets komplex.

  Krav på byggmaterial

  Blindområdet är en väg som ramar det privata huset. Specialister hänvisar till spår av denna typ till kategorin av lastad typ. Detta beror på mycket lojala driftsförhållanden: inte bara hundratals fotgängare går inte samtidigt, men dessutom kör de inte bilar. Denna struktur bör huvudsakligen vara vattentät. Därför väljer du vilken betong som ska användas vid byggnadsarbeten, var uppmärksam på låga betyg. De uppfyller bäst de krav som nödvändigtvis tillhandahålls av experter.

  Komposition och tekniska egenskaper betong

  Betongkvaliteten för blindområdet måste vara:

  • vattentät;
  • motståndskraftig mot frost;
  • medelstyrkaindikatorer i panelen;
  • högst prisvärt, eftersom det låga priset kommer att optimera finansiella kostnader och hela byggprocessen som helhet.

  Vilket märke att välja?

  Eftersom den beskrivna skyddsstrukturen inte ger upphov till speciella funktionella och strukturella belastningar, är det möjligt att spara mycket på byggmaterial för det. I denna situation är det ganska rationellt att vända sig till professionella råd. De hävdar att det i det här fallet krävs en låg betonggrad, men det behövs en ganska ansvarsfull inställning till utförandet av arbeten. För en sådan konstruktion, använd byggmaterial av klass M100; M150 kommer också att fungera. De är den mest populära lösningen när du behöver utforma spår runt ett privat hus.

  Om spara inte är viktigt för dig, välj M200-klassen. Det är dyrare, åh och dess prestanda är mycket bättre. Till exempel präglas den här klassen av byggmaterial av speciell styrka, utmärkt motstånd mot frost och vatten.

  Betongbetong för blindområde

  Vilket märke av betong behövs för byggandet av det blinda området?

  Grunden för varje struktur behöver skydd mot regn och smältvatten. Den bästa barriären är ett blindt område av betong. Detta är ett viktigt arkitektoniskt element som fungerar som en gångväg. Det förlänger byggnadens hållbarhet och förbättrar dess estetik. När du blandar lösningen är det därför viktigt att välja rätt ingredienser i enlighet med rekommenderade proportioner. Vilket märke av betong krävs för det blinda området kring ett privat hus?

  Blindområdet är en smal remsa som ligger längs omkretsen av ett privat hus. Å ena sidan ligger den intill väggen, å andra sidan - till marken. Häll efter att källaren är klar före vinterkylan. Huvuduppgiften är att skydda mot erosion och utsläpp av fukt.

  Blindområdet har också andra funktioner:

  • Förbättra värmeisoleringen av byggnaden.
  • Förhindra markfrysning.
  • Skydd av basen från spirande rötter och svullnad i marken.
  • Öka livet för alla delar av byggnaden.
  • Skapa ett bekvämt och vackert passageområde runt ett privat hus.

  Blindområdet hälls med ett kontinuerligt tejp, vars bredd ska motsvara längden på de utskjutande taken. Det rekommenderas att göra det 200 mm större. Den optimala storleken är 800-1000 mm med en obligatorisk lutning på 1,5 ° från huset. Tjockleken varierar från 100 till 150 mm beroende på förekomsten av förstärkningselement i lösningen.

  Hur väljer man ett varumärke?

  Blandningens sammansättning och dess tekniska egenskaper styrs av GOST 9128-97 och 7473-94. Märke är en indikator på tryckhållfasthet.

  Vid val av betong för gjutning beaktas följande driftsförhållanden:

  • beräknad belastning
  • jordparametrar;
  • klimatförhållanden.

  Konstruktionen måste vara tillräckligt stark för att klara det mekaniska trycket från gång, temperaturfall och frekvent nederbörd. Därför beaktas vid bedömning av förhållandet mellan komponenter den förväntade styrkan, frostmotståndet och vattenmotståndet. Ju högre dessa parametrar desto mer pålitliga och slitstarka resultatet.

  Minimikraven för betong för det privata husets blinda område:

  • Märke - M200.
  • Styrka - B15.
  • Frostmotståndshastighet - F150.

  M200 - den mest populära typen av murbruk för byggnadsarbete. Den är framställd av cementmärke M400 eller M500. Dessutom används blinda områden för att lägga grundar, stigar, trappor, screeds. Vid byggande på lövmarker ökar prestandakraven. I så fall väljer du kompositionen med 1-2 markeringar ovan.

  Om i byggzonen finns stora utfällningar och stora temperaturskillnader, rekommenderas det att använda М250. Intermediate mark är lämplig för tillverkning av bältesskydd och lätt laddade strukturer. Denna betong är resistent mot sprickbildning och tolererar extrem kyla och värme.

  När du bygger stora industrianläggningar och höghus väljer du M300 eller M400. Om du använder lägre märken, kommer vibrationerna från byggnaden snabbt att förstöra betongen.

  Andel av konkret lösning

  För att beräkna volymen på partiet måste du multiplicera längden, bredden och tjockleken på blindområdet mellan varandra. Öka resultatet med 15% - det här är en reserv i händelse av oväntade förluster.

  Vid tillverkning av märkesbetong för blinda området tillhandahålls standardproportioner av komponenterna. Cement, sand, krossad sten och vatten mäts i ett förhållande av 1: 3: 4: 0,5. Den exakta mängden vätska beror på fraktionen av fyllmedlet. Ju större gruskornet är, desto mindre vatten behövs för blandning.

  Om du översätter de numeriska värdena för proportioner i absoluta enheter, så för att förbereda en kub behöver du ett antal komponenter:

  Ju högre varumärke (från M450), desto mindre förbrukning. Sanden ska tvättas väl, torkas och vara fri från lera föroreningar. Som fyllmedel är det bättre att använda granitscreening av kubiska former med en kornstorlek på 5-10 mm.

  Proportionerna av lösningen beror på typen av bindemedel. När man exempelvis använder Portland M300 (för M200 betong) är förhållandet mellan komponenterna 1: 1,9: 3,7 och när man väljer en mer hållbar M400 - 1: 2,8: 3,9. Införandet av mjukningsmedel eller polypropenfibrer ökar hydrofobiciteten.

  Klar betonglösning för blindområdet bör vara enhetligt och utan klumpar, ha en konsistens av tjock grädde. För att göra en kvalitetssats måste du följa en viss sekvens av åtgärder.

  • Häll rent kranvatten i en betongblandare eller en stor tank (tank, tank).
  • Gradvis introducera cement i små portioner, blanda allt grundligt.
  • Efter bildandet av mjölk häll grus, och bakom det - torr siktad sand.
  • Lägg till modifierande komponenter senast.

  1. Strukturens livslängd beror på cementens kvalitet. I sin komposition är oacceptabel närvaron av fukt och partikelformigt material. För att minska kostnaderna lägger några skrupelfria tillverkare aska, dolomit och markkalk. Detta leder till en minskning av varumärket, därför bör byggmaterial endast beställas från pålitliga och pålitliga leverantörer.

  2. Cement behåller de ursprungliga egenskaperna i högst 3 månader. Efter denna tid reduceras styrkan hos materialet med en tredjedel. När du köper bör du vara uppmärksam på utgivningsdatumet. Det är ännu bättre om det finns en andra märkning på förpackningen. På två påsar från en sats kommer olika produktionstider att anges. Förfalskade varor innehåller samma parametrar på alla förpackningar.

  3. För betong måste betongen ha en likformig komposition. Det är inte tillåtet att fasta ihop fyllmedel eller torra klumpar. När knådas för hand, särskilt i stora volymer, är det svårt att uppnå ett bra resultat. För detta arbete är det bättre att använda en betongblandare.

  4. Vid blandning av lösningen rekommenderas inte att hälla hela volymen av vatten på en gång. Vissa vätskor måste blandas med en del av cementet och tillsättas senast. Detta bidrar till att undvika klumpar och kontrollera betongens densitet.

  5. För att förhindra bildandet av sprickor är det nödvändigt att arrangera expansionsfogar mellan blinda och byggnadsgrunden. Det är också önskvärt att lägga dem över remsan var 2 meter.

  6. För att det blinda området för ett privat hus ska vara starkt och tillförlitligt, bör dess yta förstärkas ytterligare. För att göra detta är toppskiktet fyllt med högkvalitativ betong.

  Betongproportioner för blindområde

  Valet av betongbetong för beläggning påverkar hållbarheten på gångväg runt huset. När självblandande betongblandning måste upprätthålla det korrekta förhållandet mellan komponenterna. Vad borde vara komposition av betong för blinda området? Och vad bestämmer kvaliteten på betongytan?

  Varför behöver du ett blinda område?

  Blindområdet är en väg runt ett privat hus som inte tillåter smält eller regnvatten till fundamentets väggar under marken. Byggandet av det blinda området skyddar grunden från att bli våt och väggarna från fukt (väggar blir våta när man lyfter kapillär fukt från en våtbas). Om grunden är torr, är dess hållbarhet större, och konstruktionens tillförlitlighet är högre. Våt bas av huset under vinterns frysning fryser också och kollapser.

  Det är därför kvaliteten på det blinda området bestämmer byggnadens livstid. Periodisk frysning av stiftelsens övre del bildar sprickor i basen och väggarna och förstör därför strukturen. Vad borde vara ett kvalitetsblindområde runt huset?

  • Blindområdet måste vara av tillräcklig storlek (tjocklek på skiktet och spårets bredd).
  • Blindområdet är gjutet av en blandning som är utformad för året runt på gatan.
  Korrekt konstruktion av blindområdet

  Betong för beläggning: krav och egenskaper

  Stegen runt huset hör till det lossade utrymmet. De kör inte bilar och skickar inte tusentals fotgängare. Därför använder de de minst hållbara varumärkena.

  För hållbarhet av utomhusbetong måste blinden vara vattentät. Lågkvaliteter (M50 och M75) har inte fuktmotstånd, och därför används de inte för konstruktion av blinda områden.

  Klar betongbeläggning

  Följande krav ställs på blindeområdets material:

  • Vattentålig (för att skydda grunden från att bli våt och för egen hållbarhet).
  • Ytbeständighet mot frysning.
  • Hållbarhet - i genomsnitt, som för trädgårdar.
  • Priset är så lågt som möjligt (för att optimera byggkostnaderna).

  Betongbetong för blindområde

  Blindområdet bär inte konstruktiva belastningar, så det kan göras av låga betonggrader. Detta minskar kontantkostnaderna för att bygga ett hus.

  Låga märken inkluderar M100 och M150. Det är från dem att det blinda området ofta kastas runt huset. Dessutom, för byggandet av gator och blinda områden, använd märket M200. Det har högre egenskaper av styrka, vattenmotstånd, frostmotstånd och ett högre pris.

  Hemblindare: Förstärkningsförstärkning ökar styrkan

  Tabell: Jämförelse av egenskaper hos betongkvaliteter för gatan och trottoar

  Andel betong

  När man själv blandar byggnadsblandningen är det nödvändigt att strikt följa proportionerna (förhållandet mellan komponenterna). Följande tabell hjälper dig att bestämma vilken andel sand, cement, grus och vatten som används vid knådning.

  Hällblindare av betongblandare

  Tabell: proportioner sand, krossad sten, cement och vatten i lågkvalitativ betong

  Vattentålig betong - är det viktigt?

  Ju lägre betongen är, desto sämre är dess vattenbeständighet och frostbeständighet. Vätning av fundamentet under hösten regnar är skadligt för efterföljande frysning av jorden på vintern. Med början av kallt väder fryser ytan av det blinda området, vattendropparna i porerna expanderar, ytan på det blinda området är täckt med ett nät med små sprickor. Förstörelsen av en våt yta är förknippad med en förändring i vattenvolymen under frysning. Frysta droppar av fukt i porerna skapar spänning och bildar sprickor i betongytan.

  Sprick i källaren: en följd av att fundamentet fryser

  Således bestämmer fuktmotståndet av betong sitt motstånd mot frysning och hållbarhet hos hela det blinda området. Ju sämre materialet motstår fuktighetens penetration, ju snabbare det är täckt med ett galler av yta och sedan djupa sprickor.

  Högt motståndskraft mot fuktpenetration utmärks av hållbara betongkvaliteter. Dock är deras kostnader ganska höga (M400 är 1,3 gånger dyrare än M100), och styrkaegenskaperna är orimligt höga för en lågbelastad gata gångväg. Hur man är - använd dyra höghållfasta betong eller billiga lågklassiga blandningar?

  Lågkvalitativ betong: hur man ökar vattentätheten?

  För att lågkvalitativt betong ska fungera i blinda under lång tid, använd vattenbeständiga tillsatser eller betongytbehandling. Kemiska komponenter av tillsatser som Penetron, Aquatron ökar fuktmotståndet av betong genom hela tjockleken på skiktet. De interagerar med mineralkomponenter, bildar olösliga föreningar med dem och stänger de porer som finns i materialet. Dessutom är ju mer fukt, desto mer olösliga kristaller bildas. Användningen av kemiska komponenter ökar kostnaden för ett betongskikt, men det är mycket billigare än att beställa ett starkt betongbetong.

  Penetron - penetrerande vattentätning för absolut fuktmotstånd på ytan

  För en lokal ökning av fuktmotståndet på ytan av screed gör strykning. För att göra detta, blötlägg den betongytan som ströks med cement och släpa ner sin byggbräda. Som ett resultat bildas ett yttre skikt (flera millimeter tjockt) med ökad styrka och vattenbeständighet. Sådant skydd mot penetration av fukt är mindre effektivt och inte så hållbart. Men kostnaden är mindre, och priset på screed är billigare.

  För hållbarheten hos det blinda området kan du hälla det från betong i medelklassen, använda tillsatser för att öka fuktmotståndet eller att stryka betongytan.

  Varför behöver du och hur man bygger ett betongblindområde

  Efter monteringen av någon struktur är det nödvändigt att ta hand om skyddet av dess lagerelement. Betongbeläggning för att förhindra penetrering av atmosfärisk fukt till grunden, skydda den från erosion, liksom vattenutsläpp i källaren eller källaren.

  Enheten av en sådan krona leds runt hela byggnaden, och du kan se det blinda området runt omkretsen av ett stort objekt och ett privat hus.

  Egenskaper hos skyddsstrukturen

  Det är möjligt att förhindra överdriven vätning av källaren och källaren med atmosfärisk nederbörd genom att skapa ett område för avledning av ackumulerat vatten. Det schematiska diagrammet av dessa takskenor kan variera, därför är det enligt de använda materialen, tre typer av blinda områden:

  • mjukt grus eller murbruk;
  • halvstyva plattor eller sten;
  • tuff tung betong.

  Det senare alternativet har störst hållbarhet, samt skyddar grunden eller källaren helt från vattenavverkning och undergräver regnvatten.

  Blindområde av hård typ

  Betongblindarea är ganska enkelt i sin design, så det kan göras med hand. Huvudblocken är:

  • komprimerat jordskikt
  • tätskikt;
  • ett lager av sand med en tjocklek av ca 10 centimeter;
  • isolering;
  • betongband.

  Det generella konstruktionsschemat kan skilja sig från närvaro eller frånvaro av isolering och en gräns, lägga en rännan under avloppet eller ett dräneringssystem runt betongremsan för att dränera stormvatten.

  Genom att utföra det blinda området runt ett privat hus är det bäst att ta hand om isoleringen, eftersom det kommer att förhindra att jorden fryser i grunden. Som ett resultat kommer värmen i huset att bevaras bättre. Som isolering är extruderat polystyrenskum eller polyuretanskum lämpligast.

  För fullständig dränering av vatten från blindytans yta är det nödvändigt att göra en liten sluttning av hela armerad betongkonstruktion. Tillräckligt för att ge en vinkel på 1 eller 2 grader, då kommer inte vattnet att ackumuleras runt huset.

  Vid tillverkningen av det blinda området med egna händer bör man förbereda ett komplett designschema, samt att bestämma märket av betong som används.

  Oftast räcker det att förbereda betong för att hälla det blinda området i klasserna B15 eller B20 (M200 eller M250). Dess styrka och hållbarhet är tillräcklig för att skydda grunden under lång tid.

  Förberedande skede

  Byggandet av ett betongblindområde runt huset utförs oftast efter att fasaden och inredningen av basen är klar, om den tillhandahålls. Det är inte lämpligt att utföra ett blinda område tidigare, eftersom det kan störa utsmyckningen av den utstickande delen av stiftelsen. Tjockleken på betongblindområdet är ca 30-40 cm.

  Breddval

  Naturligtvis är det första och främsta steget i att skapa hela strukturen valet av bredden och förberedelsen av basen. Om det blinda området syftar till att skydda grunden och källaren från penetrationen av atmosfärisk fuktighet, kan tejpen göras ca 70 cm bred. Detta avstånd är tillräckligt för att effektivt tömma vatten från byggnadens botten.

  Med ytterligare väderförhållande av fundamentet och marken bör bredden på konstruktionen tilldelas ungefär lika med djupet på frysdjupet. I den centrala delen av landet ligger denna siffra från 1 till 1,2 m.

  Grundförberedelse

  Efter att ha valt strukturens grundläggande dimensioner, bereds basen. Marken runt huset avlägsnas på en tjocklek av 25-30 cm och komprimeras. Därefter monteras formen (gammal rak skiffer eller plankor används, som placeras i önskad form och förstärkt med stag som drivs in i marken) och förberedelsen av basen för betongbandet börjar.

  Om marken på platsen innehåller en stor mängd sand, placeras lera ofta på den komprimerade jorden med ett extra lager och täppas med den.

  Sandbacking

  Nästa lager är sand med en tjocklek av högst 10 cm. För att skydda strukturen från grundvattnet separeras ett lager av sand från den täppta jorden eller leran med en vattentätfilm, vars kant är fastsatt på fundamentet.

  Vid konstruktion av en sandkudde kan komprimering utföras manuellt, med hjälp av en speciell tampmaskin, eller vatten kan kasta hela omkretsen för att eliminera hålrummen.

  Värmeisolering

  Vid tillverkning av isolerade blinda områden läggs arken av styvt värmeisoleringsmaterial vidare ner. Det är föredraget att använda extruderat polystyrenskum, som har en hög densitet och styrka. Detta material är lätt att lägga egna händer utan att använda extra utrustning.

  Lag av rubble

  Ett skikt av krossad sten 10-20 cm tjock, som tjänar som ett substrat, läggs under betongbandet. Den måste vara väl komprimerad, annars kan betongen gjord för blindområdet orsaka sprickor på grund av förskjutning av grovt aggregat.

  förstärkning

  Efter det grundläggande förberedande arbetet har avslutats läggs det förstärkande nätet och huvudremsan är betongad. För att säkerställa funktionen av böjningsstrukturen är det tillräckligt att göra ett plant nät med en cell av 10-15 mm från stavar med en diameter av 4-8 mm.

  På grund av bristen på strikta krav på förstärkning kan du köpa färdigt nät, vilket förenklar processen för att skapa ett blindt område.

  Betongblandning

  Betong för tillverkning av blindområde måste ha tillräcklig styrka, frostbeständighet och vattenbeständighet för att säkerställa strukturens livslängd i minst 20-30 år. Därför används ett material med en styrka som inte är lägre än B15 (M200-kvalitet) vid konstruktion av ett blindområde av betong.

  Byggmaterial kan beställas på närmaste betonganläggning eller göra det själv. I det andra fallet är det nödvändigt att noggrant observera proportionerna för alla komponenter och tiden för blandning av varje del av blandningen. Kompositionen av betongen för blindområdet är inte komplicerad, därför är det inte svårt att göra det i närvaro av en blandare.

  Rekommenderade proportioner av betong för blindområde och dess sammansättning

  För att förbereda ett högkvalitativt material måste du komma ihåg att det bara är flödet av cement och vatten som bestämmer alla grundegenskaper hos en konstgjord sten. Överensstämmelse med proportionerna av dessa komponenter säkerställer materialets hållbarhet. Vid användning av cement med en styrka på 32,5, måste förbrukningen vara minst 280 - 320 kg. Samtidigt bör blandningsvattnet inte vara högre än 160 - 180 kg.

  Betong för att hälla blindområdet i klasserna B15 - B20 kan tillverkas med följande proportioner av komponenter per 1 m3 blandning:

  • cement (280 - 340 kg);
  • sand (650-780 kg);
  • krossad sten eller grus (1080 - 1150 kg);
  • vatten (160-190 kg);
  • mjukgörande additiv i rekommenderad dosering.

  För beredning av betong passar alla blandare, inklusive gravitation. Material i de valda proportionerna laddas i enhetens skål, därefter tillsättes blandningsvattnet och additivet. Omrörning bör utföras minst 1,5 minuter för att uppnå en homogen blandning.

  Blindfyllning

  Tjockleken på betongbandet måste vara minst 7 - 10 cm. Vid användning av ett förstärkande nät måste lagrets skikt täcka sin duk minst 3 - 5 cm, annars kommer metallen att snabbt korrodera. När man lägger betong är det nödvändigt att säkerställa buntens lutning från fundamentet till avsnittsområdet 1,5-2 °, samt att arrangera expansionsfogar i hörn av byggnaden och efter 1,5-2 m längd.

  Gör en avskärning i kroppen av en betongstruktur kan vara polymerband, som ofta används som en ram för blomstersängar eller träplattor, behandlade med bitumen eller flytande gummi. Efter att ha placerat betongen i formen för blindområdet är det nödvändigt att skydda materialet mot fuktförlust. Under de första 48 - 72 timmarna bör hela strukturen täckas med en film och dessutom fuktas ytan minst 1 gång per dag.

  Ytterligare finish

  Med högkvalitativ installation av betongband har ett mycket estetiskt utseende, men om så önskas kan konstruktionen dekoreras med mursten eller tegelplattor. Det är bättre att lägga stenen omedelbart efter att den hälls i den fortfarande orenade blandningen. Därför ska man i tillverkningen av betong för att fylla det blinda området ta hand om att bibehålla sin livskraft under ett par timmar.

  Obligatoriskt avslutningsarbete eller reparation är beläggningen av den färdiga betongbeläggningen med vattenavvisande impregneringsmedel eller kompositioner. Ytterligare skydd av strukturen mot fuktighet gör det möjligt att öka livslängden utan reparation. Kompositioner baserade på polymerkompositer eller flytande gummi förutom skydd ger ytterligare dekoration av strukturen.

  Reparation av en struktur

  Under tiden, under påverkan av nederbörd och temperaturförändringar, kan betongstrukturen genomgå lokal skada och förlora sitt utseende. Reparation av tejpen i detta fall kan åstadkommas genom att försegla huvudhåligheterna och de resulterande skalen med en lösning följt av beläggning med vattentätande beläggningar.

  Tydlig reparation av strukturen kommer att förlänga sitt livslängd avsevärt. Ett korrekt genomfört blindområde hjälper inte bara att skydda grund- och källrummen från de negativa effekterna av atmosfärisk och jordfukthalt, men lägger också till estetik till hela huset.

  Proportioner och kvaliteter av betong för byggandet av ett blindområde hemma

  Blindområdet är en horisontell väg, intill byggnadens vägg å ena sidan och till marken på platsen - å andra sidan. Den hälls av betong efter byggnaden av byggnaden (i synnerhet - efter färdigställandet av källaren), men före början av den första vinterperioden. Denna typ av konstruktion är lätt att göra själv. Till skillnad från grunden är denna design inte föremål för konstanta och betydande belastningar, men det betyder inte att en lågkvalitativ lösning kan användas för att lägga den. Det är betongbeläggning som skyddar basen från direkt inmatning av fukt och ökar dess livslängd. Därför observeras alla rekommenderade proportioner och andra nyanser av byggteknik vid beredning av en lösning för dess hällning, välvalda komponenter.

  Syfte och enhet

  Huvudsyftet med konstruktionen är att skydda grunden från att strömma ner fukten och avlägsnas. Dessutom är ett betongblindområde nödvändigt för:

  1. stärka byggnadens isolering
  2. förhindra markfrysning;
  3. skydd mot växtrötter och marksvullnad;
  4. öka tillförlitligheten och livslängden för byggnadens återstående strukturer
  5. skapa en dekorativ och bekväm passage till huset.

  Betongremmens mått beror på längden på de utskjutande takskenorna, det är rekommenderat att göra det 20 cm större. Den optimala bredden är 80-100 cm, en obligatorisk lutning från byggnaden är 1,5 °. Tjockleken på betongens topplag beror på närvaron av förstärkning: vid användning av ett nät är 100 mm tillräckligt utan det - 150. Blindområdet är gjord i form av en kontinuerlig remsa, vars huvudsakliga krav är pålitlighet och hållbarhet. Den betalda betonggraden spelar en viktig roll. Den korrekta konstruktionen av strukturen innefattar läggning av expansionsfogar mellan den och fundamentet, det är också önskvärt att lägga dem över remsan i 2 meter steg.

  Betongkrav

  Kompositionen av blandningen och dess prestanda styrs av GOST 9128-97 och 7473-94. För att bestämma vilket märke som behövs för blindområdet beaktas driftsförhållandena: den planerade belastningen, markparametrarna, klimatet. Förutom den mekaniska effekten när man går, måste strukturen tåla täta utfällningar och temperaturfall. Därför beaktas de förväntade egenskaperna, såsom styrka, frostmotstånd, vattenmotstånd, ju högre dessa siffror, när man väljer proportionerna av lösningen. För konstruktion krävs betong med en klass som inte är lägre än M200, och för konstruktion av stora föremål med betydande belastningar på fundamentet - från M400.

  Kompositionen bör inte innehålla aska, dolomit eller kalkstenfyllmedel. Det är mycket oönskat att ersätta ett bra cement med ett bindemedel av dålig kvalitet (eller inaktuellt), vilket motsvarar en överträdelse av proportioner. Betongen som används för beläggning enligt frostbeständighetsnormen uppfyller de kriterier som är obligatoriska för vägblandningar (inte lägre än F150).

  På lövmarker ökar kraven på styrka och andra egenskaper, och blandningar av minst ett märke högre behövs. Torra klumpar av cement eller fasta fyllmedel är oacceptabla, för att få en pålitlig blindarea är det viktigt att göra den mest homogena kompositionen. När du förbereder lösningen med egna händer, är detta resultat svårt att uppnå, du behöver en betongblandare.

  Receptblandning

  Beräkna det önskade numret är enkelt: längden på remsan multipliceras med betongskiktets bredd och höjd, en marginal på ca 15% tillhandahålls. Standardproportioner för knådning av betong av god kvalitet inkluderar 1 delcement, 3 sand, 4 murar och 0,5 vatten. Mängden vätska vid blandning av lösningen ska vara minimal, desto större fyllmedel är desto mindre är det. Kompositionernas proportioner beror på det använda bindemedlets varumärke. Till exempel om M300 köptes för framställning av M200 är det rekommenderade förhållandet 1: 1,9: 3,7 och vid val av en mer hållbar M400 - 1: 2,8: 3,9 ( det vill säga blandning med en stor mängd fyllmedel är tillåtet). För att förbättra de hydrofoba egenskaperna införs mjukningsmedel eller en förstärkande fiber i kompositionen.

  Förutom att man observerar de korrekta proportionerna av betong är det viktigt för blindområdet att köpa och förbereda huvudkomponenterna. Omräknat till absoluta enheter betyder det klassiska förhållandet 1: 3: 4: 0,5 att för beredning av 1 m3 murbruk krävs 280 kg cementkvalitet som inte är lägre än M400, 840 sand, 1,4 ton råvaror och 190-200 l vatten. Du kan inte använda kalkstensfyllmedel, det är bättre att välja granitfönster med en storlek på fraktioner inom intervallet 5-20 mm, helst en kubisk form. Sanden köps utan lera orenheter, torkas och siktas. För att kontrollera kvaliteten på råvaran rekommenderas det att göra en preliminär blandningslösning.

  Ofta uppstår frågan: hur man förbereder betongen korrekt och i vilken ordning komponenterna introduceras. Experter rekommenderar att man först häller vatten i behållaren (eller betongblandaren), gradvis tillsätter cement och blandar allt grundligt. Efter att ha tagit emot cementmjölken ingår krossad sten i kompositionen och endast då preparerad sand.

  För att uppnå maximal homogenitet av betong införs fyllmedlet i portioner, och modifierande föroreningar tillsätts sist (om nödvändigt). Klar för att hälla blandningen har konsistensen av tjock grädde, det kan inte utspättas. Betonglösning för blindarea är också lämplig för att fylla trappor, stigar, yttre beläggningar, kolonner för tegelstenar, förstärkning av lintel, kuddar till stiftelser.

  1. Om arbetet utförs självständigt eller av andra skäl, fyllningen tar mer än en dag, strukturella sömmar läggs för att förhindra sprickor.

  2. För att göra det blinda området tillräckligt tillförlitligt, är det nödvändigt att tampa ytan, för att förstärka effekten, betongen stryks. I det här fallet är det bästa sättet att våta: applicera ett topplager av flytande cement med hög styrka.

  3. För att öka betongens vattenbeständighet och frostbeständighet för beläggning säkerställs det korrekta sättet att torka (vått underhåll, lägger på en betongremsa av tyg).

  4. När du förbereder lösningen med egna händer, häller inte allt vatten i en gång i behållaren eller i betongblandaren, men blandar den med en liten del av cementet och lämnar den på sista platsen. Detta görs både för att förhindra klumpar och för att kontrollera betongens densitet.

  Betongbetong för blindområde i ett privat hus

  Betongbetong för blindområde

  Det är välkänt att kompositionen och graden av betong för blinda områden direkt beror på villkoren för dess funktion. Huvudfunktionerna som blindområdet utför, reduceras till högkvalitativ dränering av vatten och gör en bekväm passage runt byggnaden. Blindområdet ska särskiljas med enkel förberedelse och kostnadseffektivitet, samtidigt som det maximala skyddet för grunden upprätthålls. I detta fall bör alla styrkaindikatorer som krävs för att säkerställa långsiktig drift bibehållas. Tillsammans med detta bör det vara möjligt att snabbt utföra demonteringsarbete vid bygg- eller reparationsarbete.

  Driftsförhållandena för det blinda området är ganska svåra, eftersom det beroende på säsongen är föremål för olika negativa effekter:

  • Temperaturfall;
  • Nederbörd (snö, regn).

  I detta avseende bör betong för beläggning ha hög frostbeständighet och säkerställa maximal vattenbeständighet. När man köper fabriksbetong i en mixer, kan man inte oroa sig för sin kvalitet, för att förbereda högkvalitativt cement, sand och krossad sten kommer att användas i erforderliga proportioner med tillsats av vatten och mjukgörare. Men om budgeten eller volymerna inte tillåter blandningen i anläggningen, så kan betongen vara förberedd på egen hand.

  Betongens kvalitet och sammansättning

  Varje betong består av följande huvudkomponenter: ett bindemedel, aggregat och vatten. Mängden aggregat är mer än 70% av den totala betongvolymen, det tar upp största delen av belastningen. I form av en platshållare användning:

  Vid förberedelse av blandningen för beläggning kan användas i form av aggregat, som en stor krossad sten och fin sand. I form av ett bindemedel är det vanligt att använda cementmärke M300 - M500. Från cementets märke beror till stor del på mängden betong som bereds av den önskade styrkan. Blandningen borde vara väl omrörd - närvaron av klumpar av bindemedel (cement) är inte tillåtet.

  Sällan börjar byggare observera förstöringen och sprickningen av betongblindområdet efter den första vintern. Huvudkomponenten i blandningen, som i stor utsträckning beror på kvaliteten på det blinda området, är cement. Smutsiga tillverkare har använt sig av att ersätta en del av cementet med kalkmjöl, aska eller dolomit, vilket leder till en betydande minskning av betongkvaliteten.

  För att undvika problem är det bättre att köpa cement från officiella leverantörer eller från betrodda tillverkare. Cement, under förutsättning av lagringsförhållanden, kan behålla sina egenskaper i högst 90 dagar, varefter det förlorar mer än 30% av dess hållfasthetsegenskaper. Därför bör ett viktigt kriterium vid köp av cement vara datumet för dess produktion, det rekommenderas att föredra påsar med märkning per sekund. Två påsar kommer inte att kunna ha exakt samma datum (med en sekunders markering), medan på förfalskade påsar är tillverkningsdatumet märkt en dag.

  Med betongbetong kan du bestämma vilken typ av tryckstyrka den har. Mark M200 - den mest populära betongen som används i byggnadsarbeten. Användningsområdet är ganska stort, det används för enheten:

  Betongmärke M300 används för enheten:

  • Blind område;
  • spår;
  • fundament;
  • Golvplattor;
  • Behållande väggar.

  Betongmärke M250 anses vara mellanliggande, mellan ovanstående märken, används det för att skapa:

  • Lätt lastade golvplattor;
  • Tape staket;
  • Betongblindarea.

  När du förbereder lösningen måste du vara uppmärksam på följande nyanser:

  1. En betydande mängd vatten återspeglar illa på betongens hållfasthetsegenskaper. Detta händer eftersom inte allt vattnet reagerar med cementet, en del av vätskan kan förbli inuti lösningen i sin rena form. Vid framställning av blandningen är det nödvändigt att se till att allt vatten absorberas i cementet.
  2. Kvaliteten på betong påverkas signifikant av den bråkdel av krossad sten som används som aggregat. För blindområdet kan appliceras krossad stenfraktion av 5 - 20 mm. Det bästa alternativet är användning av murar, förberedda genom att krossa grus eller sten.
  3. Storleken på krossad stenfraktion påverkar volymen vatten som används. Ju mindre bråkdelen desto mer vatten krävs.
  4. Sand före användning rekommenderas att siktas. Det bör inte innehålla kalksten, lera eller silt.

  Diagram över betongens blinda område

  Receptblandning för enhet

  Betong kan användas för blindområdet, vars märke inte kommer att vara lägre än M200. Receptet på matlagning är ganska enkelt. För att förbereda betong M200 från cementkvalitet M300 måste du blanda material i följande proportioner: 1 delcement; 1,9 delar sand, 3,7 delar murbruk. Det bör noteras att proportionalförhållandet mellan material med cementkvalitet M400 kommer att vara 1X2.8X3.9.

  Mängden vatten bör vara minimal. Det ideala alternativet är att lägga till 0,65 delar vatten till 1 del cement. Vid användning av krossad sten med fin fraktion kan mängden vatten ökas, när man använder en krossad sten med en stor fraktion, reduceras tvärtom.

  Vid beredning av betong bör följande förfarande följas: häll först vatten och tillsätt sedan cement. Efter noggrann blandning och erhållande av "cementmjölk" bör tillsättas krossad sten och först efter noggrann blandning - sand. Den erhållna blandningen hälles och försiktigt tampas.

  För att det betongblinda området ska vara i många år är det nödvändigt att inte bara behålla de ovan angivna proportionerna utan också att uppmärksamma kvaliteten på de material som används.

  Betongkvalitet för blindområde - enhet, komposition och gjutning

  Alla som planerar att bygga måste förstå att betonggraden beror på villkoren för användningen. Det valda blinda området måste vara ekonomiskt och ha goda hållfasthetsegenskaper. Dessutom ska processen med att använda den för reparation och byggnadsarbete inte orsaka problem för dig.

  Läs anvisningarna för hällning av blinda området.

  Cementkvaliteter och krav

  Blandningens sammansättning och fyllningsegenskaperna

  Massförhållandet mellan material ska vara enligt följande:

  • 1 delcement
  • 2,8 delar sand;
  • 4,8 bitar av rubble;

  Allt detta måste grundligt blandas för att uppnå en homogen konsistens. Att arbeta med en sådan blandning är mycket bekväm.

  Betong för efterbehandling måste vara hållbar och frostbeständig, såväl som vattentät - endast en sådan design kan ha en lång livslängd. Material med styrka klass B15 används oftast för sådana ändamål.

  Proportionerna av alla komponenter måste följas noggrant. Blindområdets sammansättning är inte komplicerad - det är endast viktigt att observera proportionerna och använda kvalitativa material.

  Tjockleken på betongtejpen ska inte vara mindre än 7-10 cm. Om du använder förstärkning bör nätet överlappa betongbandet och vara 5 cm längre. Om reglerna inte följs kan metallen vara utsatt för korrosion. Lågen på bandet när du lägger betong ska vara 1,5-3 grader - så att du kan dölja alla sömmarna i hörnen av byggnaden.

  tillämpningsområde

  Utformningen av ytan, nämligen dess underliggande lager, är beroende av geologiska förhållanden. Det är nödvändigt att ta hänsyn till hur avrinningen är organiserad. Den har många applikationer.

  Ett enkelt blindområde används för dachas, fastigheter och hus i byn. För att göra en sådan härdning av byggnaden använder de ett lager av skrynklig lera och lägger sedan en hård beläggning på den. Lera är ett utmärkt vattentätmedel, det ger bra dränering.

  Den billigaste beläggningen är ett lager av grus.

  Betongbeläggning är ett dyrare och hållbart alternativ. Hon kommer att tillåta att kontrollera nivån på insättningar och kommer att spara någon form av deformation.

  Fördelar och nackdelar

  Solid finish är mycket stark och hållbar, men det har också sina nackdelar. Dessa inkluderar de negativa effekterna av vatten. När vattnet kommer på det och lingrar på ytan kan det leda till partiell förstörelse av grunden eller till inkomsten av damm och smuts i huset.

  Mjukblindare används ofta i konstruktion, eftersom det har många fördelar jämfört med hård:

  1. Inte rädd för några skift i marken som kan orsaka att vatten fryser.
  2. Det finns inga sprickor i det blinda området genom vilket fukt kan komma in i fundamentet.
  3. Det behöver inte konstanta reparationer, så du kan spara inte bara din styrka, utan också pengarna till reparationer.
  4. Teknologi som lägger mjuk finish lätt.
  5. Om du använder pentoplex som värmare, kommer jorden inte att frysa, vilket innebär att huset kommer att stå ännu längre.

  Mjukblinda har bara en nackdel - det är en permanent vård. Ogräs som kommer att groa genom trimning bör avlägsnas i tid och klippt gräs.

  Vilket märke av betong behövs för byggandet av det blinda området?

  Grunden för varje struktur behöver skydd mot regn och smältvatten. Den bästa barriären är ett blindt område av betong. Detta är ett viktigt arkitektoniskt element som fungerar som en gångväg. Det förlänger byggnadens hållbarhet och förbättrar dess estetik. När du blandar lösningen är det därför viktigt att välja rätt ingredienser i enlighet med rekommenderade proportioner. Vilket märke av betong krävs för det blinda området kring ett privat hus?

  Blindområdet är en smal remsa som ligger längs omkretsen av ett privat hus. Å ena sidan ligger den intill väggen, å andra sidan - till marken. Häll efter att källaren är klar före vinterkylan. Huvuduppgiften är att skydda mot erosion och utsläpp av fukt.

  Blindområdet har också andra funktioner:

  • Förbättra värmeisoleringen av byggnaden.
  • Förhindra markfrysning.
  • Skydd av basen från spirande rötter och svullnad i marken.
  • Öka livet för alla delar av byggnaden.
  • Skapa ett bekvämt och vackert passageområde runt ett privat hus.

  Blindområdet hälls med ett kontinuerligt tejp, vars bredd ska motsvara längden på de utskjutande taken. Det rekommenderas att göra det 200 mm större. Den optimala storleken är 800-1000 mm med en obligatorisk lutning på 1,5 ° från huset. Tjockleken varierar från 100 till 150 mm beroende på förekomsten av förstärkningselement i lösningen.

  Hur väljer man ett varumärke?

  Blandningens sammansättning och dess tekniska egenskaper styrs av GOST 9128-97 och 7473-94. Märke är en indikator på tryckhållfasthet.

  Vid val av betong för gjutning beaktas följande driftsförhållanden:

  • beräknad belastning
  • jordparametrar;
  • klimatförhållanden.

  Konstruktionen måste vara tillräckligt stark för att klara det mekaniska trycket från gång, temperaturfall och frekvent nederbörd. Därför beaktas vid bedömning av förhållandet mellan komponenter den förväntade styrkan, frostmotståndet och vattenmotståndet. Ju högre dessa parametrar desto mer pålitliga och slitstarka resultatet.

  Minimikraven för betong för det privata husets blinda område:

  • Märke - M200.
  • Styrka - B15.
  • Frostmotståndshastighet - F150.

  M200 - den mest populära typen av murbruk för byggnadsarbete. Den är framställd av cementmärke M400 eller M500. Dessutom används blinda områden för att lägga grundar, stigar, trappor, screeds. Vid byggande på lövmarker ökar prestandakraven. I så fall väljer du kompositionen med 1-2 markeringar ovan.

  Om i byggzonen finns stora utfällningar och stora temperaturskillnader, rekommenderas det att använda М250. Intermediate mark är lämplig för tillverkning av bältesskydd och lätt laddade strukturer. Denna betong är resistent mot sprickbildning och tolererar extrem kyla och värme.

  När du bygger stora industrianläggningar och höghus väljer du M300 eller M400. Om du använder lägre märken, kommer vibrationerna från byggnaden snabbt att förstöra betongen.

  Andel av konkret lösning

  För att beräkna volymen på partiet måste du multiplicera längden, bredden och tjockleken på blindområdet mellan varandra. Öka resultatet med 15% - det här är en reserv i händelse av oväntade förluster.

  Vid tillverkning av märkesbetong för blinda området tillhandahålls standardproportioner av komponenterna. Cement, sand, krossad sten och vatten mäts i ett förhållande av 1: 3: 4: 0,5. Den exakta mängden vätska beror på fraktionen av fyllmedlet. Ju större gruskornet är, desto mindre vatten behövs för blandning.

  Om du översätter de numeriska värdena för proportioner i absoluta enheter, så för att förbereda en kub behöver du ett antal komponenter:

  • cement M400 - 280 kg;
  • sand - 840 kg;
  • krossad sten - 1400 kg;
  • vatten - 190-200 l.

  Ju högre varumärke (från M450), desto mindre förbrukning. Sanden ska tvättas väl, torkas och vara fri från lera föroreningar. Som fyllmedel är det bättre att använda granitscreening av kubiska former med en kornstorlek på 5-10 mm.

  Proportionerna av lösningen beror på typen av bindemedel. När man exempelvis använder Portland M300 (för M200 betong) är förhållandet mellan komponenterna 1: 1,9: 3,7 och när man väljer en mer hållbar M400 - 1: 2,8: 3,9. Införandet av mjukningsmedel eller polypropenfibrer ökar hydrofobiciteten.

  Klar betonglösning för blindområdet bör vara enhetligt och utan klumpar, ha en konsistens av tjock grädde. För att göra en kvalitetssats måste du följa en viss sekvens av åtgärder.

  • Häll rent kranvatten i en betongblandare eller en stor tank (tank, tank).
  • Gradvis introducera cement i små portioner, blanda allt grundligt.
  • Efter bildandet av mjölk häll grus, och bakom det - torr siktad sand.
  • Lägg till modifierande komponenter senast.

  1. Strukturens livslängd beror på cementens kvalitet. I sin komposition är oacceptabel närvaron av fukt och partikelformigt material. För att minska kostnaderna lägger några skrupelfria tillverkare aska, dolomit och markkalk. Detta leder till en minskning av varumärket, därför bör byggmaterial endast beställas från pålitliga och pålitliga leverantörer.

  2. Cement behåller de ursprungliga egenskaperna i högst 3 månader. Efter denna tid reduceras styrkan hos materialet med en tredjedel. När du köper bör du vara uppmärksam på utgivningsdatumet. Det är ännu bättre om det finns en andra märkning på förpackningen. På två påsar från en sats kommer olika produktionstider att anges. Förfalskade varor innehåller samma parametrar på alla förpackningar.

  3. För betong måste betongen ha en likformig komposition. Det är inte tillåtet att fasta ihop fyllmedel eller torra klumpar. När knådas för hand, särskilt i stora volymer, är det svårt att uppnå ett bra resultat. För detta arbete är det bättre att använda en betongblandare.

  4. Vid blandning av lösningen rekommenderas inte att hälla hela volymen av vatten på en gång. Vissa vätskor måste blandas med en del av cementet och tillsättas senast. Detta bidrar till att undvika klumpar och kontrollera betongens densitet.

  5. För att förhindra bildandet av sprickor är det nödvändigt att arrangera expansionsfogar mellan blinda och byggnadsgrunden. Det är också önskvärt att lägga dem över remsan var 2 meter.

  6. För att det blinda området för ett privat hus ska vara starkt och tillförlitligt, bör dess yta förstärkas ytterligare. För att göra detta är toppskiktet fyllt med högkvalitativ betong.

  Vilken betong behövs för blindområdet?

  Blindområdet är inte det största, men inte mindre viktiga arkitektoniska elementet i byggnaden, utformat för att skydda den underjordiska delen av byggnaden från nederbörd under regn eller snösmältning. Talar på ett visst avstånd från byggnadens vägg är det blinda området som ett paraply som skyddar den underjordiska delen av byggnaden. Tack vare det sönder regn och smältvatten i marken på något avstånd från väggarna, vilket kommer att bidra till att förhindra fukt i byggnaden, liksom sprickor och hålrum i grunddelen av strukturen. Naturligtvis suger vissvatten fortfarande genom jorden och absorberas i grundstrukturerna, men enheten av vertikal vattentätning och blindarea gör det möjligt att eliminera risken för läckage i källaren och tekniska rum, vilket ökar stiftelsens livslängd. Huvudproblemet med anordningen av detta element kvarstår, vilket betong behövs för blindområdet? Betongbeteckningen som används för blindareanordningen bör inte vara lägre än M200 i klass B15-styrka, framställd på basis av cement av M400-kvalitet och högre. Proportionerna av betong för blindområdet måste följa följande: 1 del cement, 3 delar naturlig sand, 4 delar krossad sten med liten fraktion upp till 10 mm. och 1/2 delar blandningsvatten. I ett massförhållande är kompositionen av betong för en blindarea följande: för en kubikmeter betonglösning behöver du 280 kg cement, 1 400 kilo muror, 840 kg sand och 190 liter vatten. Proportionerna av betong för det blinda området och dess sammansättning kan variera beroende på byggnadens syfte och typen av cement som används. Vilken betong som ska användas i blinda området beror till stor del på utfällningens storlek och intensitet inom byggnadens område. Med kraftigt regn och betydande temperaturskillnader rekommenderas att man använder betongkvalitet som inte är lägre än M250, vilket bättre tolererar temperaturfluktuationer och är mer motståndskraftig mot sprickbildning. För speciell konstruktion, till exempel industribyggnader och konstruktioner, används betong av M300-märket, eftersom vibrationerna från byggnaden kan förstöra betong av lägre kvalitet. Tekniken för att förbereda betong för blinda områden omfattar följande steg:

  1. Noggrann blandning av cement och vatten tills en homogen blandning bildas, som på ett tillförlitligt sätt kan binda sand och murar ihop.
  2. Del lägger till sand. Kräver efterlevnad av vissa regler för att förhindra bildning av klumpar, vilket ytterligare försvagar betongen.
  3. Lägger grus. Framställd i sista steget i små portioner i noggrann blandning. Vid detta tillfälle är det viktigt att övervaka vätskan i betonglösningen. Mängden vatten beror på bråkdelen, desto mindre är det, desto mer vatten behövs. För att överensstämma med betongens kvalitativa komposition för trottoar rekommenderas att man använder krossad sten med fin fraktion, 5-10 mm i storlek. i diameter, alluvial eller stenar som har krossats och tvättats.