Varför störs betong?

: Betong, som är ett hållbart "sten" byggmaterial, är dock föremål för förstörelse: sprickbildning och smulning. Det finns flera objektiva skäl till förstöringen av betong, som kommer att diskuteras i denna artikel.

Varför störs betong? Huvudskäl

Som redan nämnts har experter inom byggteknik systematiserat och beskrivit alla möjliga orsaker till sprickbildning och smulning av betongkonstruktioner och konkreta produkter:

 • Vatten tränger igenom porerna och sprickor i materialet. Från grundskolans fysik vet vi att vatten är en unik substans som kan vara i tre aggregeringsformer: ånga, vätska och is. Samtidigt när vatten fryser, ökar volymen. Den här egenskapen är orsaken till att sänkta betong - det frusna vattnet på vintern brister "betongen i bitar;
 • Betydande säsongs- eller tekniska förändringar i omgivande temperatur;
 • Vid hällning av konstruktionen användes betong av olämplig kvalitet. Skälen till betongens dåliga kvalitet: ädel cement eller bristande respekt för proportionerna av cement och lösningsmedel (vatten);
 • Vid framställning av betong uppnåddes dess rörlighet och bearbetbarhet inte genom speciella tillsatser, utan på grund av det överskridande tillsatsen av förseglingsmedel;
 • Otillräckligt underhåll av betongkonstruktionen under inställning, härdning och härdning. Som det är välkänt, bör den fina konstruktionen på sommartid regelbundet ströas med vatten och täckas med plastfolie och upphettas på vintern med speciella mattor, värmekabel och andra kända metoder.

Med tanke på att praktiskt taget ingenting kan göras med smula betong är det enklare och billigare att varna en obehaglig situation på följande sätt:

 • Vid beredning av betong bör du använda speciella tillsatser som ger slutprodukten vattenavvisande egenskaper;
 • Speciella mjukningsmedel läggs till betongen för att minska porbildningen och öka styrkan och densiteten;
 • Den inbäddade konstruktionen impregneras med en hydrofob komposition;
 • Behandla ytan av fräsch och gammal betong med vattenavvisande primers;
 • Använd endast färsk cement av erforderlig kvalitet, bryta inte mot proportionerna av komponenterna och försiktigt ta hand om betongprodukten i 14-28 dagar;
 • Om möjligt, utför isolering av yttre ytor på ett eller annat sätt.

Om konkret sprickor vad ska man göra?

I det här fallet har du få alternativ. När du ser de första "symptomen" av förstörelse, bör du omedelbart börja reparera. I första hand bestämma orsakerna till förstörelse.

Om det här är fuktighetens penetration, utförs ett komplex av arbeten: Rengör ytan av amorfa massor noggrant, täck upp med en "stark" cementmortel, de formade kaviteterna och, efter härdning, bearbeta den djupträngande primeren. Små sprickor gnids med cementcementmörn, och stora sprickor fylls med speciella reparationsmedel.

Mer omfattande förstöring av stödstrukturerna kommer att kräva demontering av strukturen och påfyllning. Det är möjligt att använda steg-för-steg gjutning av skadade delar med förstärkning. Förmågan och tekniken för sådana reparationer bestäms av kvalificerade specialister i varje konkurrensfall.

Sammanfattningsvis är det värt att återigen fokusera uppmärksamheten hos "sparsamma" utvecklare på det faktum att besparingarna på kvalitet och kvantitet byggmaterial därefter leder till stora kostnader för reparation av byggnader och strukturer. Dessutom är mängden av dessa kostnader alltid betydligt högre än mängden spöklika besparingar i strikt överensstämmelse med proportionerna av komponenterna och stadierna för fyllnings- och vårdtekniken.

Än att förädla betong som inte smuler

Betong kollapsar och smuler - vad ska man göra?

Betong är ett byggmaterial som erhålls genom att blanda sand, cement, murar och vatten och om nödvändigt kan ha särskilda tillsatser för att öka lösningens hållfasthet. Betong har många fördelar: frostmotstånd, vattenbeständighet, hög hållfasthet och lång livslängd. Olika byggnadselement är gjorda av betongmortel, och byggnader och strukturer uppföres. Men, liksom byggmaterial, är betong föremål för deformation, i synnerhet och smulande. Varför är betongkonstruktioner förstörda och vad ska man göra om betongkrummor? Sådana frågor ställs till fastighetsägare som har smulat betonglösning, och de letar efter möjliga sätt att eliminera problemet och förhindra vidareutbildning.

Vad är orsaken till att betong förstörs?

Trots betongens styrka är den mottaglig för förstörelse på grund av följande faktorer:

 • Fukt som tränger in i porerna i lösningen under perioden med negativa temperaturer, expanderar, bildar ökade håligheter. När lufttemperaturen stiger uppträder en minskning av porvolymen, vilket leder till fyllning av de bildade hålen med fukt. Som ett resultat kollapsar sprickbildning mellan hålrummen och betongytan.
 • Temperaturminskningar. Så att betongkompositionen inte försämras under påverkan av temperaturförändringar är den översvämmade ytan skyddad med isolerande material eller en frostbeständig lösning.

Varför slår betong sönder?

Betongkrummer av följande skäl:

 • Vid steget att hälla upp strukturen användes en lågkvalitativ lösning. Detta kunde ha varit ett dåligt cement eller en del av det som felaktigt togs för att göra en konkret blandning. Men det här är en osannolik anledning.
 • Den främsta orsaken till bildandet av deformationer i betong är vatten. Betongblandningen absorberar perfekt vatten, som vid temperaturer under noll fryser och expanderar i volym, fyller porerna. När temperaturen stiger tinas vatten och det görs utrymme i porerna för en ny vätska. Processen upprepas och leder till slut till förstörelse av betongkonstruktioner.
 • Under beredningsprocessen togs arbetsblandningen en stor mängd vatten. Överdriven vatten minskar styrkan på betongytan.
 • Felaktigt underhåll av byggmaterial vid arbetets gång. Efter hällning av arbetsblandningen borde den bevattnas med vatten under de första tre dagarna. När man häller murbruk i formen måste den försiktigt förseglas, då blandningen blir homogen och betongens porositet minskar.

Hur man förhindrar betongkrumning?

För att förhindra att betong smuler under drift följs följande rekommendationer:

 • Vid tillverkning av en betonglösning tillsätts speciella tillsatser till den som kan avställa vatten;
 • inkluderar mjukningsmedel i blandningen, vilket kommer att ge en homogen struktur till lösningen och öka dess styrka;
 • redan fylld lösning impregneras med hydrofob komposition;
 • var noga med att suga ytan av den hällda lösningen med vattenavvisande medel under den heta säsongen utan att använda särskild utrustning;
 • Vid konstant fuktighet i konstruktionen impregneras ytan under tryck med hjälp av specialutrustning.
 • Det är viktigt att försäkra sig om att den fyllda ytan är ordentligt omhändertagen och att inte använda strukturen i förväg, det betongmortel får sina egenskaper 28 dagar efter installationen.

Crumbled foundation, vad ska man göra?

Det är viktigt att uppmärksamma i tid att grunden för byggnader och strukturer började smula. Att märka de första tecknen på deformation av stiftelsen, bör du inte försena reparationen, annars kommer det i framtiden att ta mycket mer pengar och tid för att återställa det. Sen eliminering av problemet kommer att medföra förstörelse av väggarna. Därför är det nödvändigt att regelbundet inspektera byggnaden och kontrollera dess styrka och tillförlitlighet. För att förstå att stiftelsen har smulat, är det möjligt med följande tecken:

 • Exfolierat ytmaterial. Detta kan hända om material av låg kvalitet valts för byggandet av stiftelsen.
 • Sprickor på basen och hela ytan på huset kan indikera en sänkning av byggnaden och ojämnt sittplatser.
 • Luftfuktighetskåpa.
 • Violerad vågrät våningsplan. Denna defekt gör det klart att deformationen av grunden för huset har börjat.
 • Marknivå har förändrats.

Innan du börjar reparera arbetet för att återställa fundamentet, identifiera orsakerna till skador, vilken typ av kommer att avgöra hur man löser problemet. Efter orsakerna till deformationen av stiftelsen identifierad, fortsätt att reparera den. Fullständig ersättning av grunden för byggnader krävs vid fullständig förstöring av stiftelsen med en överträdelse av väggstrukturen. Det första som ska ersättas är de strukturella elementen som står för den största belastningen.

Processen att återställa den förstörda basen innefattar en gradvis gjutning med förstärkning. Denna metod ökar styrkan hos den nya basen. En fasadgjutning utförs när det är omöjligt att spara en skadad grund, i alla andra fall är det inte nödvändigt att tillgripa en så komplex metod. Det räcker bara för att fylla i den saknade delen av stiftelsen och fästa den på basen.

Så att stiftelsen inte kollapsar i framtiden måste du ständigt inspektera byggnadernas sidor och genomföra regelbunden kompetent vård för dem. I vårdkvalitet innebär de termiskt skydd av grunden och förebyggande av översvämning.

slutsats

Betong är ett hållbart byggmaterial med en livslängd på hundratals år. Det finns dock inget evigt! Betong är också föremål för olika deformationer, i synnerhet smula. För att förhindra betong från smuling bör man bestämma orsaken till defekten och först därefter fortsätta till restaurering av grunden för byggnader.

Men det blir ännu bättre om betongkompositionen inte smuler alls, för det här måste du utföra förebyggande metoder som syftar till att bevara styrkan i betongen.

Vad ska man göra om betong smuler och varför förekommer det?

: Betong, som är ett hållbart "sten" byggmaterial, är dock föremål för förstörelse: sprickbildning och smulning. Det finns flera objektiva skäl till förstöringen av betong, som kommer att diskuteras i denna artikel.

Varför störs betong? Huvudskäl

Som redan nämnts har experter inom byggteknik systematiserat och beskrivit alla möjliga orsaker till sprickbildning och smulning av betongkonstruktioner och konkreta produkter:

 • Vatten tränger igenom porerna och sprickor i materialet. Från grundskolans fysik vet vi att vatten är en unik substans som kan vara i tre aggregeringsformer: ånga, vätska och is. Samtidigt när vatten fryser, ökar volymen. Den här egenskapen är orsaken till att sänkta betong - det frusna vattnet på vintern brister "betongen i bitar;
 • Betydande säsongs- eller tekniska förändringar i omgivande temperatur;
 • Vid hällning av konstruktionen användes betong av olämplig kvalitet. Skälen till betongens dåliga kvalitet: ädel cement eller bristande respekt för proportionerna av cement och lösningsmedel (vatten);
 • Vid framställning av betong uppnåddes dess rörlighet och bearbetbarhet inte genom speciella tillsatser, utan på grund av det överskridande tillsatsen av förseglingsmedel;
 • Otillräckligt underhåll av betongkonstruktionen under inställning, härdning och härdning. Som det är välkänt, bör den fina konstruktionen på sommartid regelbundet ströas med vatten och täckas med plastfolie och upphettas på vintern med speciella mattor, värmekabel och andra kända metoder.

Med tanke på att praktiskt taget ingenting kan göras med smula betong är det enklare och billigare att varna en obehaglig situation på följande sätt:

 • Vid beredning av betong bör du använda speciella tillsatser som ger slutprodukten vattenavvisande egenskaper;
 • Speciella mjukningsmedel läggs till betongen för att minska porbildningen och öka styrkan och densiteten;
 • Den inbäddade konstruktionen impregneras med en hydrofob komposition;
 • Behandla ytan av fräsch och gammal betong med vattenavvisande primers;
 • Använd endast färsk cement av erforderlig kvalitet, bryta inte mot proportionerna av komponenterna och försiktigt ta hand om betongprodukten i 14-28 dagar;
 • Om möjligt, utför isolering av yttre ytor på ett eller annat sätt.

Om konkret sprickor vad ska man göra?

I det här fallet har du få alternativ. När du ser de första "symptomen" av förstörelse, bör du omedelbart börja reparera. I första hand bestämma orsakerna till förstörelse.

Om det här är fuktighetens penetration, utförs ett komplex av arbeten: Rengör ytan av amorfa massor noggrant, täck upp med en "stark" cementmortel, de formade kaviteterna och, efter härdning, bearbeta den djupträngande primeren. Små sprickor gnids med cementcementmörn, och stora sprickor fylls med speciella reparationsmedel.

Mer omfattande förstöring av stödstrukturerna kommer att kräva demontering av strukturen och påfyllning. Det är möjligt att använda steg-för-steg gjutning av skadade delar med förstärkning. Förmågan och tekniken för sådana reparationer bestäms av kvalificerade specialister i varje konkurrensfall.

Sammanfattningsvis är det värt att återigen fokusera uppmärksamheten hos "sparsamma" utvecklare på det faktum att besparingarna på kvalitet och kvantitet byggmaterial därefter leder till stora kostnader för reparation av byggnader och strukturer. Dessutom är mängden av dessa kostnader alltid betydligt högre än mängden spöklika besparingar i strikt överensstämmelse med proportionerna av komponenterna och stadierna för fyllnings- och vårdtekniken.

Betonggolv i garaget: Vad ska man täcka för att inte damm? Granskning av impregnering och färg

Under drift utsätts betonggolvet i garaget för mekanisk skada. Chips och sprickor förekommer på ytan.

Kemiska komponenter förstör gradvis sin struktur. Skydda betonggolv kan målas.

I artikeln kommer vi att prata om hur man målar betonggolvet i garaget för att inte damm och hur man väljer färg för betong för golvet i garaget.

 • Hur täcker man betonggolvet i garaget för att inte dammas?
 • Vad ska man titta efter när man väljer färg?
 • Epoximelam
 • Akryl emalj
 • Polyuretanfärg
 • Stages av färgning
 • Priming Tips
 • Välja ett verktyg
 • Golvtorkning
 • Användbar video

Hur täcker man betonggolvet i garaget för att inte dammas?

I alla fall är betonggolvet i garaget dammigt. Hur hanterar man betonggolv i garaget i det här fallet? Dammavlägsnande används för att förhindra denna process. Det består i att bearbeta basen med speciella polymerer. De skyddar inte bara golvet från nötning, utan förhindrar även dammbildning under drift.

Färskt betonggolv behandlas med toppings. De består av kvarts, cement, färgämnen och mjukningsmedel.

Vid bearbetning av toppings täpps golvets porer upp. Betongens struktur blir stabilare.

Det finns ett annat sätt att damma betonggolvet i garaget. Detta är en behandling med flytande impregnering.

Impregnering till betonggolvet i garaget, gjord på ekologisk grund, fyll porerna i betongkonstruktionen.

Hur stärker man betonggolvet i garaget? Använd samma impregnering. I själva verket är grunden härdning. Golvet blir motståndskraftigt mot bränslen och smörjmedel. Dessa inkluderar akryl-, epoxi- och polyuretanimpregnering.

Ämnen i deras sammansättning tränger djupt in i betongytan. De stänger helt microcrackarna med tomrum. Impregneringsbehandling kommer inte bara att spara dig från damm. Betong kommer att bli mycket starkare.

När du köper färg för ett betonggolv i garaget måste du ta hänsyn till rummets egenskaper. Så inom reparationsarbetet slits golvet snabbt ut. Vatten, bensin och olja från din bil kommer att släppas på betongbasen. För att måla sådana golv, välj färg med hög slitstyrka.

Tunnskiktet golv är bäst täckt med polyuretan emalj. Också lämplig speciallack för bearbetning av betongytor. Om det inte finns någon ventilation i rummet, måla du betonggolvet i garaget uteslutande med en komposition utan stark lukt. Till exempel måla på acrylo-latex-basis.

Betonggolv i garaget: vilket är bättre? Låt oss överväga flera alternativ.

Epoximelam

Hur täcker du skiktet i garaget? Epoxifärg. Det är inte rädd för syra, alkali, olja och bensin, den är resistent mot kemiska reagenser.

Ett epoxilackat golv klarar stora stötbelastningar. Epoxilack slits inte ut och förlorar inte sin ursprungliga färg.

Dessutom behöver den inte användas för att torka betongen. Detta gör att du kan påskynda byggnadsarbetet. Det är möjligt att använda färg inte bara inuti garaget.

Emalj kan användas utomhus.

Men vid återfärgning kan du ha problem vid en färgförändring.

Akryl emalj

Måla betonggolvet i garaget med akrylfärg. Det är en blandning av akrylharts och olika polymerer. Polymerfilmen skyddar materialet från aggressiva vätskor. Dessutom kan du sakta ner förstöringen av betong. Denna beläggning på betonggolvet i garaget släpper inte fukt. Emalj torkar snabbt. För slutlig torkning är bara 12 timmar nog. Det är tillåtet att applicera endast ett lager av akryl emalj.

Polyuretanfärg

En av de bästa beläggningarna för ett betonggolv i ett garage är polyuretan emalj. Den består av 2 komponenter. De viktigaste fördelarna med denna färg:

 • effektivitet;
 • motstånd mot nederbörd;
 • möjligheten att erhålla en vacker, perfekt slät yta efter torkning;
 • hög styrka.

Före användning av färg är det nödvändigt att blanda 2 komponenter noggrant. Optimal färgningsförhållanden:

 • temperatur över 5 grader;
 • luftfuktigheten bör inte överstiga 75%.

BAKGRUND. För fullständig torkning av polyuretan emalj måste du vänta ca 14 dagar.

Hur man målar ett betonggolv i garaget? Steg för steg instruktioner:

 1. Förbered först ytan. Det är nödvändigt att eliminera oegentligheter, sprickor på golvet i garaget. Djupa potholes plastered med cement mortel. Var noga med att ta bort krummande betong.
 2. För slipning av betongbas använd slipmaskiner. Så du kan öka styrkan av vidhäftning av färg till golvet.

 • Nu behöver du bara ta bort sopor och damm. Detta kan göras med en dammsugare eller en vanlig mop.
 • Kommer till bottenvåningen. För att göra detta, förbereda en borste eller rulle. Om du bestämmer dig för att måla betonggolvet med epoxifärg, kan du hoppa över primern.
 • Blanda färgämnen. Var noga med att läsa tillverkarens rekommendationer. Häll den beredda blandningen i ett målbad. Måla golvet i garaget med ett lager. Vid behov, använd nästa lager för att vänta en dag.
 • Priming Tips

  Syftet med priming är att förbättra vidhäftningen av färg och golv. För att underlätta ansökan om primer kan du använda en rulle. Golvet måste vara torrt och rent. Sammansättningen av primern innefattar kvartsand. Det låter dig eliminera den glatta golv effekten. Luftfuktigheten i garaget får inte överstiga 85%.

  Välja ett verktyg

  Att måla betonggolvet i garaget behöver vi: en rulle, borstar eller spray. Valet av verktyg beror på färgkompositionen. Bekvämlighet av en spray i hastighet av tejp emalj. Färgprocessen kräver ingen speciella färdigheter. Beläggningstjockleken är endast 0,2 mm.

  Men inte alla platser kan målas med en spray. För svåråtkomliga områden behöver du fortfarande använda en pensel. För applicering av akryl emalj kan inte utan rullar. Du kan måla över hörnen med smala tofsar.

  Hur man gör ett billigt golv i garaget, läs här. Samt en artikel om hur man väljer kakel på golvet i garaget.

  Torkningens varaktighet beror starkt på användningsförhållandena. Om du har målat ny betong är torktiden längre. Polymerisationen av beläggningen bör ske om cirka 7 dagar. Detta är vid normal fuktighet och temperatur i garaget.

  Användbar video

  Hur man häller betonggolv i garaget för att inte dammas? Titta på videon:

  Se felaktigheter, ofullständig eller felaktig information? Vet du hur man gör en artikel bättre?

  Vill du föreslå att publicera foton på ämnet?

  Snälla hjälp oss att göra webbplatsen bättre! Lämna ett meddelande och dina kontakter i kommentarerna - vi kommer att kontakta dig och tillsammans göra publikationen bättre!

  Stoftning av betonggolv - orsakerna till förekomst, metoder för avlägsnande av damm och behandling

  Betonggolv finns inte bara i produktionsverkstäder, utan även i offentliga byggnader, garage, källare och hemverkstäder. De flesta ägare undrar varför damm betonggolv? Och inte alla vet hur man ska bli av med detta problem. Å ena sidan är betongbeläggningen tillförlitlig, och å andra sidan börjar sprickor, chips, delaminer att dyka upp på det oskyddade skiktet förr eller senare. Och om du inte följer stegen för att skydda betonggolvet i förväg, kommer damm att visas, vilket är destruktivt och osäkert för människors hälsa.

  Orsaker till damm

  Men även det starkaste betonggolvet utan härdning eller bearbetning utsätts för slipmedel som faller på den, vilket leder till att ytan slitnar, förlorar sin styrka och damm uppträder.

  I lösningen kan det vara cement, som i processen att tillverka betongblandningen inte hade tid att reagera med vatten. Det förblir i materialens porösa struktur som damm penetrerar från tid till annan in i det omgivande rummet.

  Dålig betong bryts ner på egen hand. Och korrosionsprocesser, som också leder till bildandet av damm, kan uppstå av olika skäl. Koldioxid reagerar till exempel med kalk i betong. Som ett resultat visas mikrokalcit - samma fina damm.

  Tuffa golvet

  Skydda betonggolv med speciella impregneringar, primers och färgkompositioner. Yta förvärvar:

  • anti-statisk;
  • hygien;
  • antislipningsegenskaper;
  • fullständighet (brist på chips och andra defekter);
  • hållfasthet;
  • hållbarhet;
  • estetik.

  För närvarande är det inte nödvändigt att brottas med någonting, än att bearbeta betonggolv. Tillverkare erbjuder ett brett urval av färg-, impregnerings- och primingkompositioner:

  Dessutom, för härdning, använd en torrblandning, kallad topping, och hantverkare rekommenderar i uthusen att belägga betonggolvet med 7: 1 eller 10: 1 utspätt med vatten med PVA-lim.

  Var och en av alternativen har sina egna egenskaper, applikationsteknik och det förväntade slutresultatet.

  Förberedelse av en betongyta för bearbetning

  Vid det första steget rengörs det övre lagret av betong från skräp, oljefläckar, delaminerade och flisade områden. Därefter stänger du hålen och sprickorna och gör sedan slipning. Dess uppgift är att jämföra basen och förbättra vidhäftningen till impregnering och färgkompositioner.

  Efter slutförandet av sliparbetet är det absolut nödvändigt att avlägsna cementdamm.

  Det rekommenderas att använda en industriell dammsugare, som kan hyras från ett specialiserat företag, liksom en slipmaskin. Med en liten mängd arbete kommer en konventionell kvast, en hushålls dammsugare och en mop med en fuktig trasa att räcka.

  Förstärkning av betongskiktet

  Det första alternativet förhindrar utseende av cementdamm, men eliminerar inte det. Det är en härdning av det övre betongskiktet med en torrblandning eller toppning. Den är baserad på cement, som tillsätts kvarts, korund, mjukningsmedel och med betydande driftsbelastningar, metallpartiklar. Ytterligare föroreningar ger:

  • ökad slitstyrka
  • hög hållfasthet till mekanisk belastning;
  • kemisk passivitet
  • isolerande egenskaper;
  • hygien.

  Växlar kan klara ett jämnt lager av den erforderliga mängden pålägg på en betongyta i ett pass, vilket är mycket bekvämt. Den torra blandningen sprutas med vatten för att göra den lite våt och jämn med en speciell maskin. Som ett resultat är betongens porer täppta, och golvet blir attraktivt och hållbart.

  För att ge ett lager av dekorativa egenskaper i topping lägg färgämnen som kan ge önskad nyans, vilket sparar ytan från det vanliga och inte så behagligt grått. Förbrukning av torrblandning beror på de förväntade belastningarna på betonggolvet.

  Topping bearbetas nylagda betonggolv, så att de kan bli en med den.

  Den andra metoden för dammavlägsnande är avsedd för befintliga betonggolv. Härdning sker i detta fall på grund av ytbehandling med vätskeimpregnering:

  • på organisk basis - akryl, polyuretan, epoxi. Den porösa strukturen av betong är fylld med organiska molekyler, och basen stärks, blir vattentät och motståndskraftig mot kemisk attack.
  • på en oorganisk grund - fluiderar. Sådana föreningar tränger in i betongens tjocklek och börjar interagera med sina lösliga komponenter, förstärka basen. Fluat kan stärka det porösa materialet så mycket att det används även vid byggandet av banor.

  Vilken impregnering som helst tränger djupt in i betonggolvets struktur, blockerar porerna och stänger mikrokragen med hålrum. Ytan är effektivt dras och blir resistent mot mekanisk skada, inklusive effekten av slipmedel.

  Priming betonggolv

  Varje mästare vet att de primerade ytorna förhöjer vidhäftningen av sammansatta material. I det här fallet är det betong och färg.

  Den djupa penetreringsprimeren för betong utför tre funktioner samtidigt: primer, impregnering och avdragning.

  Primerlacken skyddar betongen från:

  • vatten och saltlösningar;
  • mineral och oorganiska oljor;
  • tvättmedel och bensin.

  Kompositionen appliceras i 1-2 lager med en pensel eller en rulle och för stora volymer - med en airbrush.

  Polyuretanprimer

  Denna komposition kan användas som det enda skyddet för betonggolvet, eller applicera det direkt före målningen. Polyuretanprimer har utmärkt vidhäftning till betong, penetrerar djupt in i porerna.

  Det bästa alternativet är att applicera en ytbeläggning av polyuretan emalj, eftersom båda materialen har identiska kompositioner. Men färg kan i detta fall appliceras inte tidigare än efter 12 timmar.

  Epoxiprimer

  Kompositionen får användas som en oberoende skyddande beläggning, eller tillsammans med epoxifärg. Primeren kan skapa en hållbar och dammfri betongbas.

  Betonggolvfärg

  Den lackerade ytan ska ha antistatiska egenskaper och glidande effekt, vilket skyddar golvet på ett tillförlitligt sätt från skador och negativa effekter.

  Oavsett vilken typ av färgämnesammansättning, bör banken märkas att färgen är konstruerad för betongytor.

  Epoxifärg

  Den färdiga beläggningen har ett framträdande utseende, gult och är inte mottagligt för exponering för kemiska och aggressiva medier. Epoxilack har utmärkt vidhäftning mot betongytan, och skyddsskiktet är ganska hållbart.

  Det är tillåtet att lägga färg på det "fräscha", inte helt torkade betonggolvet.

  Nackdelen med att använda epoxifärg är att man måste blanda komponenterna innan man påbörjar arbetet. Följaktligen är det kvarvarande materialet genom tiden oanvändbart, och dess användning blir omöjligt.

  Alkydfärg

  Innan alkydfärger appliceras på betonggolvet måste ytan primeras. Denna komposition levereras färdig att använda, ingen blandning av ingredienser och färgfärg krävs.

  Polyuretan emalj

  Kompositionen är tillverkad i en- och tvåkomponent, avsedd för användning inomhus och utomhus. Polyuretan emalj är ekonomisk och miljövänlig, har en hög gömd effekt och perfekt jämn yta på det färdiga golvet.

  Nackdelarna med emalj inkluderar en lång tid av torkning, upp till 14 dagar.

  Akrylfärg

  Färglösningens sammansättning innefattar akrylharts, vatten och polymerer. Färgen skapar en polymerfilm på ytan av betonggolvet, vilket kan skydda mot olika skadliga effekter. Trots närvaron av vatten i kompositionen, efter torkning, får färgen fuktsäkra egenskaper. Akrylkomposition tillåts appliceras i ett enda skikt.

  Varför smuler, spricker, bryter ner betong i en grund, väg eller pelare? Orsaker till konkret förstörelse

  Fylld på sommarspåret och grunden. Efter vinteren är allvarlig skada synlig, krumning observeras. Det har ännu inte kollapsat, men om det går så, blir det i tre år allting till damm. Vad ska man göra (10 +)

  Varför störs betong? Vad ska man göra

  Fylld på sommarspåret och grunden. Efter vinteren är allvarlig skada synlig, krumning observeras. Det har ännu inte kollapsat, men om det går så, blir det i tre år allting till damm. Vad ska man göra

  Betong kan smula på grund av att otillräcklig kvalitetslösning användes under hällningen. Cement kan vara dåligt, eller för lite cement och mycket sand kan användas. Detta är dock en osannolik anledning. Betong härdar, om än långsamt och med svårighet, även med ett förhållande mellan cement och sand på 1:12. Dåligt kvalitetscement är synligt för det blotta ögat. Du brukar inte använda dåligt cement.

  Huvudskälet till sprickbildning och förstöring av betong är vatten, särskilt eftersom du skriver att förstörelsen uppenbarades efter det kalla vädret. Betong absorberar vatten som en svamp. När lufttemperaturen sjunker under noll fryser vattnet. När frusande vatten expanderar och bryter, expanderar porerna där den ligger. Då, när det värms, krymper vattnet. I porerna på en plats som är fylld med nytt vatten. Därefter kommer frysningen. Om denna process inte förekommer ofta på vintern (det frös i början av vintern och tinas på våren), då i eftersäsongen, på vår och höst kan frysning och upptining ske varje dag, morgon och kväll. Som ett resultat blir våra betongkonstruktioner, fundament, gångbanor, plattformar, pelare obscena och bryta. Men det finns en lösning!

  Om du bara planerar att hälla betong, var noga med att lägga till vattenavvisande tillsatser till det för att förhindra att vatten tränger in i det och en mjukgörare så att betongen är homogen, utan stora håligheter och stora porer. Sådana tillsatser är ganska billiga, men kommer att göra betongen mycket hållbar. Betong med sådana tillsatser får inte kollapsa hundra år eller mer.

  Om betongen redan hälls måste den impregneras med en hydrofob komposition. Dessa är till salu.

  Om betongkonstruktionen är belägen på ett sådant sätt att det under en viss tid torkar ut helt och helt utan att det finns några våta fläckar kvar, kan den impregneras med en vattenavvisande förening utan någon speciell utrustning. Applicera helt enkelt en hydrofob förening till betongen. Torrbetong börjar omedelbart absorbera vatten, och därmed kompositionen.

  Om betongstrukturen alltid är våt, till exempel, den är en grund, då är det nödvändigt att suga det under tryck, med hjälp av specialutrustning.

  I vilket fall, noggrant bestämma vattentäthetskompositionen, dess egenskaper och rekommendationer för användning.

  Betong kollapsar och smuler - vad ska man göra?

  Betong är ett byggmaterial som erhålls genom att blanda sand, cement, murar och vatten och om nödvändigt kan ha särskilda tillsatser för att öka lösningens hållfasthet. Betong har många fördelar: frostmotstånd, vattenbeständighet, hög hållfasthet och lång livslängd. Olika byggnadselement är gjorda av betongmortel, och byggnader och strukturer uppföres. Men, liksom byggmaterial, är betong föremål för deformation, i synnerhet och smulande. Varför är betongkonstruktioner förstörda och vad ska man göra om betongkrummor? Sådana frågor ställs till fastighetsägare som har smulat betonglösning, och de letar efter möjliga sätt att eliminera problemet och förhindra vidareutbildning.

  Vad är orsaken till att betong förstörs?

  Trots betongens styrka är den mottaglig för förstörelse på grund av följande faktorer:

  • Fukt som tränger in i porerna i lösningen under perioden med negativa temperaturer, expanderar, bildar ökade håligheter. När lufttemperaturen stiger uppträder en minskning av porvolymen, vilket leder till fyllning av de bildade hålen med fukt. Som ett resultat kollapsar sprickbildning mellan hålrummen och betongytan.
  • Temperaturminskningar. Så att betongkompositionen inte försämras under påverkan av temperaturförändringar är den översvämmade ytan skyddad med isolerande material eller en frostbeständig lösning.
  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Varför slår betong sönder?

  Betongkrummer av följande skäl:

  • Vid steget att hälla upp strukturen användes en lågkvalitativ lösning. Detta kunde ha varit ett dåligt cement eller en del av det som felaktigt togs för att göra en konkret blandning. Men det här är en osannolik anledning.
  • Den främsta orsaken till bildandet av deformationer i betong är vatten. Betongblandningen absorberar perfekt vatten, som vid temperaturer under noll fryser och expanderar i volym, fyller porerna. När temperaturen stiger tinas vatten och det görs utrymme i porerna för en ny vätska. Processen upprepas och leder till slut till förstörelse av betongkonstruktioner.
  • Under beredningsprocessen togs arbetsblandningen en stor mängd vatten. Överdriven vatten minskar styrkan på betongytan.
  • Felaktigt underhåll av byggmaterial vid arbetets gång. Efter hällning av arbetsblandningen borde den bevattnas med vatten under de första tre dagarna. När man häller murbruk i formen måste den försiktigt förseglas, då blandningen blir homogen och betongens porositet minskar.
  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Hur man förhindrar betongkrumning?

  För att förhindra att betong smuler under drift följs följande rekommendationer:

  • Vid tillverkning av en betonglösning tillsätts speciella tillsatser till den som kan avställa vatten;
  • inkluderar mjukningsmedel i blandningen, vilket kommer att ge en homogen struktur till lösningen och öka dess styrka;
  • redan fylld lösning impregneras med hydrofob komposition;
  • var noga med att suga ytan av den hällda lösningen med vattenavvisande medel under den heta säsongen utan att använda särskild utrustning;
  • Vid konstant fuktighet i konstruktionen impregneras ytan under tryck med hjälp av specialutrustning.
  • Det är viktigt att försäkra sig om att den fyllda ytan är ordentligt omhändertagen och att inte använda strukturen i förväg, det betongmortel får sina egenskaper 28 dagar efter installationen.
  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Crumbled foundation, vad ska man göra?

  Det är viktigt att uppmärksamma i tid att grunden för byggnader och strukturer började smula. Att märka de första tecknen på deformation av stiftelsen, bör du inte försena reparationen, annars kommer det i framtiden att ta mycket mer pengar och tid för att återställa det. Sen eliminering av problemet kommer att medföra förstörelse av väggarna. Därför är det nödvändigt att regelbundet inspektera byggnaden och kontrollera dess styrka och tillförlitlighet. För att förstå att stiftelsen har smulat, är det möjligt med följande tecken:

  • Exfolierat ytmaterial. Detta kan hända om material av låg kvalitet valts för byggandet av stiftelsen.
  • Sprickor på basen och hela ytan på huset kan indikera en sänkning av byggnaden och ojämnt sittplatser.
  • Luftfuktighetskåpa.
  • Violerad vågrät våningsplan. Denna defekt gör det klart att deformationen av grunden för huset har börjat.
  • Marknivå har förändrats.

  Innan du börjar reparera arbetet för att återställa fundamentet, identifiera orsakerna till skador, vilken typ av kommer att avgöra hur man löser problemet. Efter orsakerna till deformationen av stiftelsen identifierad, fortsätt att reparera den. Fullständig ersättning av grunden för byggnader krävs vid fullständig förstöring av stiftelsen med en överträdelse av väggstrukturen. Det första som ska ersättas är de strukturella elementen som står för den största belastningen.

  Processen att återställa den förstörda basen innefattar en gradvis gjutning med förstärkning. Denna metod ökar styrkan hos den nya basen. En fasadgjutning utförs när det är omöjligt att spara en skadad grund, i alla andra fall är det inte nödvändigt att tillgripa en så komplex metod. Det räcker bara för att fylla i den saknade delen av stiftelsen och fästa den på basen.

  Så att stiftelsen inte kollapsar i framtiden måste du ständigt inspektera byggnadernas sidor och genomföra regelbunden kompetent vård för dem. I vårdkvalitet innebär de termiskt skydd av grunden och förebyggande av översvämning.

  slutsats

  Betong är ett hållbart byggmaterial med en livslängd på hundratals år. Det finns dock inget evigt! Betong är också föremål för olika deformationer, i synnerhet smula. För att förhindra betong från smuling bör man bestämma orsaken till defekten och först därefter fortsätta till restaurering av grunden för byggnader.

  Men det blir ännu bättre om betongkompositionen inte smuler alls, för det här måste du utföra förebyggande metoder som syftar till att bevara styrkan i betongen.

  Varför betong smuler efter vintern

  Betong kollapsar och smuler - vad ska man göra?

  Betong är ett byggmaterial som erhålls genom att blanda sand, cement, murar och vatten och om nödvändigt kan ha särskilda tillsatser för att öka lösningens hållfasthet. Betong har många fördelar: frostmotstånd, vattenbeständighet, hög hållfasthet och lång livslängd. Olika byggnadselement är gjorda av betongmortel, och byggnader och strukturer uppföres. Men, liksom byggmaterial, är betong föremål för deformation, i synnerhet och smulande. Varför är betongkonstruktioner förstörda och vad ska man göra om betongkrummor? Sådana frågor ställs till fastighetsägare som har smulat betonglösning, och de letar efter möjliga sätt att eliminera problemet och förhindra vidareutbildning.

  Vad är orsaken till att betong förstörs?

  Trots betongens styrka är den mottaglig för förstörelse på grund av följande faktorer:

  • Fukt som tränger in i porerna i lösningen under perioden med negativa temperaturer, expanderar, bildar ökade håligheter. När lufttemperaturen stiger uppträder en minskning av porvolymen, vilket leder till fyllning av de bildade hålen med fukt. Som ett resultat kollapsar sprickbildning mellan hålrummen och betongytan.
  • Temperaturminskningar. Så att betongkompositionen inte försämras under påverkan av temperaturförändringar är den översvämmade ytan skyddad med isolerande material eller en frostbeständig lösning.

  Varför slår betong sönder?

  Betongkrummer av följande skäl:

  • Vid steget att hälla upp strukturen användes en lågkvalitativ lösning. Detta kunde ha varit ett dåligt cement eller en del av det som felaktigt togs för att göra en konkret blandning. Men det här är en osannolik anledning.
  • Den främsta orsaken till bildandet av deformationer i betong är vatten. Betongblandningen absorberar perfekt vatten, som vid temperaturer under noll fryser och expanderar i volym, fyller porerna. När temperaturen stiger tinas vatten och det görs utrymme i porerna för en ny vätska. Processen upprepas och leder till slut till förstörelse av betongkonstruktioner.
  • Under beredningsprocessen togs arbetsblandningen en stor mängd vatten. Överdriven vatten minskar styrkan på betongytan.
  • Felaktigt underhåll av byggmaterial vid arbetets gång. Efter hällning av arbetsblandningen borde den bevattnas med vatten under de första tre dagarna. När man häller murbruk i formen måste den försiktigt förseglas, då blandningen blir homogen och betongens porositet minskar.

  Hur man förhindrar betongkrumning?

  För att förhindra att betong smuler under drift följs följande rekommendationer:

  • Vid tillverkning av en betonglösning tillsätts speciella tillsatser till den som kan avställa vatten;
  • inkluderar mjukningsmedel i blandningen, vilket kommer att ge en homogen struktur till lösningen och öka dess styrka;
  • redan fylld lösning impregneras med hydrofob komposition;
  • var noga med att suga ytan av den hällda lösningen med vattenavvisande medel under den heta säsongen utan att använda särskild utrustning;
  • Vid konstant fuktighet i konstruktionen impregneras ytan under tryck med hjälp av specialutrustning.
  • Det är viktigt att försäkra sig om att den fyllda ytan är ordentligt omhändertagen och att inte använda strukturen i förväg, det betongmortel får sina egenskaper 28 dagar efter installationen.

  Crumbled foundation, vad ska man göra?

  Det är viktigt att uppmärksamma i tid att grunden för byggnader och strukturer började smula. Att märka de första tecknen på deformation av stiftelsen, bör du inte försena reparationen, annars kommer det i framtiden att ta mycket mer pengar och tid för att återställa det. Sen eliminering av problemet kommer att medföra förstörelse av väggarna. Därför är det nödvändigt att regelbundet inspektera byggnaden och kontrollera dess styrka och tillförlitlighet. För att förstå att stiftelsen har smulat, är det möjligt med följande tecken:

  • Exfolierat ytmaterial. Detta kan hända om material av låg kvalitet valts för byggandet av stiftelsen.
  • Sprickor på basen och hela ytan på huset kan indikera en sänkning av byggnaden och ojämnt sittplatser.
  • Luftfuktighetskåpa.
  • Violerad vågrät våningsplan. Denna defekt gör det klart att deformationen av grunden för huset har börjat.
  • Marknivå har förändrats.

  Innan du börjar reparera arbetet för att återställa fundamentet, identifiera orsakerna till skador, vilken typ av kommer att avgöra hur man löser problemet. Efter orsakerna till deformationen av stiftelsen identifierad, fortsätt att reparera den. Fullständig ersättning av grunden för byggnader krävs vid fullständig förstöring av stiftelsen med en överträdelse av väggstrukturen. Det första som ska ersättas är de strukturella elementen som står för den största belastningen.

  Processen att återställa den förstörda basen innefattar en gradvis gjutning med förstärkning. Denna metod ökar styrkan hos den nya basen. En fasadgjutning utförs när det är omöjligt att spara en skadad grund, i alla andra fall är det inte nödvändigt att tillgripa en så komplex metod. Det räcker bara för att fylla i den saknade delen av stiftelsen och fästa den på basen.

  Så att stiftelsen inte kollapsar i framtiden måste du ständigt inspektera byggnadernas sidor och genomföra regelbunden kompetent vård för dem. I vårdkvalitet innebär de termiskt skydd av grunden och förebyggande av översvämning.

  slutsats

  Betong är ett hållbart byggmaterial med en livslängd på hundratals år. Det finns dock inget evigt! Betong är också föremål för olika deformationer, i synnerhet smula. För att förhindra betong från smuling bör man bestämma orsaken till defekten och först därefter fortsätta till restaurering av grunden för byggnader.

  Men det blir ännu bättre om betongkompositionen inte smuler alls, för det här måste du utföra förebyggande metoder som syftar till att bevara styrkan i betongen.

  Vad ska man göra om betong smuler och varför förekommer det?

  : Betong, som är ett hållbart "sten" byggmaterial, är dock föremål för förstörelse: sprickbildning och smulning. Det finns flera objektiva skäl till förstöringen av betong, som kommer att diskuteras i denna artikel.

  Varför störs betong? Huvudskäl

  Som redan nämnts har experter inom byggteknik systematiserat och beskrivit alla möjliga orsaker till sprickbildning och smulning av betongkonstruktioner och konkreta produkter:

  • Vatten tränger igenom porerna och sprickor i materialet. Från grundskolans fysik vet vi att vatten är en unik substans som kan vara i tre aggregeringsformer: ånga, vätska och is. Samtidigt när vatten fryser, ökar volymen. Den här egenskapen är orsaken till att sänkta betong - det frusna vattnet på vintern brister "betongen i bitar;
  • Betydande säsongs- eller tekniska förändringar i omgivande temperatur;
  • Vid hällning av konstruktionen användes betong av olämplig kvalitet. Skälen till betongens dåliga kvalitet: ädel cement eller bristande respekt för proportionerna av cement och lösningsmedel (vatten);
  • Vid framställning av betong uppnåddes dess rörlighet och bearbetbarhet inte genom speciella tillsatser, utan på grund av det överskridande tillsatsen av förseglingsmedel;
  • Otillräckligt underhåll av betongkonstruktionen under inställning, härdning och härdning. Som det är välkänt, bör den fina konstruktionen på sommartid regelbundet ströas med vatten och täckas med plastfolie och upphettas på vintern med speciella mattor, värmekabel och andra kända metoder.

  Med tanke på att praktiskt taget ingenting kan göras med smula betong är det enklare och billigare att varna en obehaglig situation på följande sätt:

  • Vid beredning av betong bör du använda speciella tillsatser som ger slutprodukten vattenavvisande egenskaper;
  • Speciella mjukningsmedel läggs till betongen för att minska porbildningen och öka styrkan och densiteten;
  • Den inbäddade konstruktionen impregneras med en hydrofob komposition;
  • Behandla ytan av fräsch och gammal betong med vattenavvisande primers;
  • Använd endast färsk cement av erforderlig kvalitet, bryta inte mot proportionerna av komponenterna och försiktigt ta hand om betongprodukten i 14-28 dagar;
  • Om möjligt, utför isolering av yttre ytor på ett eller annat sätt.

  Om konkret sprickor vad ska man göra?

  I det här fallet har du få alternativ. När du ser de första "symptomen" av förstörelse, bör du omedelbart börja reparera. I första hand bestämma orsakerna till förstörelse.

  Om det här är fuktighetens penetration, utförs ett komplex av arbeten: Rengör ytan av amorfa massor noggrant, täck upp med en "stark" cementmortel, de formade kaviteterna och, efter härdning, bearbeta den djupträngande primeren. Små sprickor gnids med cementcementmörn, och stora sprickor fylls med speciella reparationsmedel.

  Mer omfattande förstöring av stödstrukturerna kommer att kräva demontering av strukturen och påfyllning. Det är möjligt att använda steg-för-steg gjutning av skadade delar med förstärkning. Förmågan och tekniken för sådana reparationer bestäms av kvalificerade specialister i varje konkurrensfall.

  Sammanfattningsvis är det värt att återigen fokusera uppmärksamheten hos "sparsamma" utvecklare på det faktum att besparingarna på kvalitet och kvantitet byggmaterial därefter leder till stora kostnader för reparation av byggnader och strukturer. Dessutom är mängden av dessa kostnader alltid betydligt högre än mängden spöklika besparingar i strikt överensstämmelse med proportionerna av komponenterna och stadierna för fyllnings- och vårdtekniken.

  Efter den andra vintern började stiftelsen smula (övre lagret)

  Fråga: AlexandrSergeevich

  Hej kära experter!

  Efter vintern så hände mig en sådan situation efter vintern: grunden var översvämd med objektet den 10.29.2012, jag hade tidigare skrivit om fristående hörn, men det såg ut som om det bara var början. Under förra sommaren (och det var väldigt regnigt) när ytan på grunden torkade upp - salt uppträdde, som jag fick veta började korrosionen av cementpasta. Med andra ord förstörelse. Detta salt och treshchenka runt källarytan observerades nästan överallt. Under våren, de här krackarnas platser "svullna". Anledningen till detta var enligt min höst snö, som, under vädret, "smält fukt i ytan" av betong. På hösten frös det, smälte, då vårmältet vatten sjönk ner i gropen, frös sedan och gjorde sitt jobb. Som ett resultat avskalas betongens övre "skorpa" av och "tvättas av" av högtrycksskäraren. Jag hittade det sämsta stället, jag bestämde mig med en mejsel för att "få" till ankaret. Som jag trodde: bitar av betong smuler inte men avskalning, exfolierar med skarpa kanter.

  Jag förstår att stiftelsen, som ursprungligen hälldes på hösten, inte lyckades få styrka före det kalla vädret (det verkar för mig att det tog cirka 5-6 dagar till negativa temperaturer). Till sist, som det verkar för mig, är grunden fryst utan att ha haft tid att vinna styrka. Mest sannolikt kommer den övre raden av ventiler förmodligen inte att fungera. eftersom efter att ha nått det monolitiska ljudet av mejselkollisionen på betongen, kvarstår en dugg vid slagplatsen, det vill säga materialet saknar en stens egendom. (kanske om det faktum att rå, kanske det senaste året på grund av hundarna inte torkade ut). Att döma av saltet är karakteristiskt att den "soliga sidan" är en plats där ytan är monolitisk från saltets ändar, ger inte mycket. Och den sidan, som på hösten var i skuggan, ger mer salt och dess "båge" faller mycket lägre (som det ses i bilderna)

  Egentligen tycker jag att det är meningslöst att leta efter de skyldige, för jag förstår helt klart att de hällde det sent på hösten. Efter att ha hällt sig upp till den 4: e dagen på kvällen kom han för att hälla vatten till ytan. Efter 5-7 dagar efter hällning stängde de den med en film (strukturen var som ett ansikte, försökte få vinden att inte blåsa in i ytan) på kvällen då den sista delen av stiftelsen var stängd snö.

  Frågan kommer ner till den traditionella: Vad ska man göra? Händer ner. 15 kolumner av 25 var översvämmade under 2013 (hela förra sommaren-hösten kämpade det med vatten, gjorde kolonnformning. Jag gör allt nästan ensam, vänner hjälper bara vid hällning).

  Jag har flera alternativ, flera sjuka frågor, var och en med egna hemorrojder, hur rimliga är dessa alternativ och kan hjälpa till?

  Frågor: Jag tror att under taket kommer jag inte att få tid att höja ytterligare 2 årstider, i år om jag lyckas: Jag kommer att översvämma väggarna, de återstående kolumnerna, och om det finns tillräckligt med tid, kommer jag att översvämma bunten mellan kolonnerna. Kolonner med väggar och balkar och väggar med balkar kommer att vara kopplade till förstärkning. Det vill säga att 14 spans kommer att vara sammanlänkade runt omkretsen och strålningen av strålar ovanför. 2 flygningar av väggar kommer inte att vara möjligt, eftersom i källaren kommer ett garage. 1: a våningen kommer att vara ram, väggarna mellan kolumnerna på första och andra våningen - ligga ut ur skumblocket.

  För tillfället har grunden inte brutit någonstans, det vill säga, tvärgående sprickor observeras inte.

  Bedömning av temperaturschema (genomsnitt per timme och temperatur vid början av timmen) 13 dagar efter hällning var temperaturen positiv.

  Jag vet inte vad jag ska göra :(

  Bilder och temperaturdiagram laddas.

  Varför konkret smuler och hur man förhindrar att det förstörs?

  Betong är ett av de viktigaste byggmaterialen. Genom att blanda vatten, cement, grova och fina aggregat uppnås en lösning med önskade tekniska egenskaper. För att öka kylabeständighet och vattenbeständighet används även speciella mjukningsmedelstillsatser. Men oavsett hur stark betongen är, ändå är den föremål för förstörelse.

  Betongkonstruktioner kan börja smula. Det är särskilt farligt om grunden för ett privat hus förstörs. Är det möjligt att göra något för att undvika att smula betong?

  Varför inträffar förstörelse?

  För att välja lämplig metod för skydd måste du förstå varför betong smuler. Orsaker till förstörelse kan vara följande:

  • fukt- och temperaturförändringar: frysning, vattnet i betongen expanderar, och när temperaturen är över noll, förångas den igen och lämnar luckor bakom. Därefter ackumuleras fukt i dessa hålrum och betongen börjar spricka.
  • Täta temperaturförändringar: Om du inte skyddar betongen från frost kommer den att krympa och expandera tills den är täckt med ett nät med små sprickor.
  • fysiskt slitage - i det här fallet bryts betongen eftersom dess livslängd är över;
  • brott mot gjuttekniken eller användningen av komponenter i felaktiga proportioner, användningen av dålig kvalitet eller förfalskad cement;
  • felaktig betong av hällbetongen, otillräcklig komprimering av lösningen när den hälls i formen.

  När du har funderat på varför konkreta smulor måste du välja lämpliga metoder för skydd.

  Hur man skyddar betong

  För att skydda betong från förstörelse måste du följa rätt teknik och använda speciella tillsatser och mjukningsmedel som en del. Om betonghällning utförs i värme kan ytan impregneras med vattenavvisande medel.

  Och om betong smuler - vad ska man göra? Det är viktigt att förhindra ytterligare destruktion av strukturen, och för detta impregneras ytorna med en hydrofob komposition. Det är också värt att beakta att ju tidigare du börjar reparera den sprickade ytan, kommer mer delen av strukturen att bevaras. Om du till exempel märker förstörelsen av stiftelsen kan du göra en partiell fyllning av skadade element med förstärkning. Du måste också utföra en förstärkt vattentätning av den reparerade grunden.