Tillagning av betong: proportioner i hinkar

Den färdiga betonglösningen har en plastkomposition som innehåller fyra erforderliga komponenter: cement, grus, sand och vatten. Blandningsmaterial bör vara i strikt följd. Andelen av komponenter till stiftelsen är ungefär som följer: C - 1 andel, U - 5 aktier, P - 3 aktier, B - 0,5 aktier (C - cement, U - krossad sten, P - sand, B - vatten).

Dessa siffror kan variera, eftersom de i praktiken beror på ett antal faktorer, exempelvis på den erforderliga betonggraden, typen av cement som används, de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos sand och murar, typen av tillsatser och deras dosering.

Egenskaper av betongblandningar

Nyckelkomponenterna som utgör betongen är cement och vatten, som är ansvariga för strukturens soliditet och utgör cementsten i tandem. När härdad sådan sten är föremål för deformation kan krympningen närma sig värdet 2 mm per meter.

Processen är ojämn, interna spänningar uppstår i materialet, vilket resulterar i mikrosekvenser. Hur många inte peer, det är omöjligt att märka dem visuellt, men kvaliteten på cementstenen blir låg. För att minimera deformationer ingår aggregat i form av sand, expanderad lera, grus eller krossad sten i lösningen.

Syftet med aggregaten är att bilda strukturell förstärkning, som måste ta stressen av materialet från krympning. Som ett resultat minskar krympningen avsevärt, medan betongens styrka ökar och kryp minskar.

Betongmarkering

För märkning av betonganvändning digital beteckning som följer bokstaven "M". Det finns ett stort utbud av betong: från M-75 till M-1000. En uppsättning siffror indikerar det beräknade motståndet av betong till dess kompression (mätt i kgf / cm2) vid dess fullständiga härdning, dvs efter 28 dagar. Till exempel, för varumärket M300, ligger detta värde nära 300 kg / cm2. Ju större det digitala indexet i markeringen desto starkare betongen.

Användningsområden

Även en obekväm person i konstruktion vet att betong är grunden för grunden. Varje typ av arbete motsvarar ett visst varumärke.

 • M-100 och M-150 - Används för installation av kuddar under fundamentet av stiftelsen;
 • M-200 - det vanligaste varumärket, som används för att hälla fundament, golvbeläggningar, väggar, beläggning och gångbanor;
 • M-250 och M-300 - mellanliggande märken mellan M-200 och M-350;
 • M-350 - det mest populära varumärket, som används för konstruktion av monolitiska fundament, stödstrukturer, vägbeläggningar;
 • M-400 och M-450 används sällan, främst vid konstruktion av hydrauliska konstruktioner;
 • M-500 och M-550 används för byggande av anläggningar som omfattas av särskilda krav (damar, dammar, tunnelbanor etc.).

Betongberedning

För små byggnadsarbeten är det bekvämt att mäta antalet komponenter i hinkar. Det är lättare och snabbare att knäda betongen av god kvalitet. Hur många hinkar av material som krävs för att förbereda arbetskompositionen beror på mängden arbete. Här är det viktigt att ta hänsyn till att alla komponenter i betonggods har en annan bulkvikt: en hink cement väger ca 15 kg, en hink sand - ca 19 kg och en massa krossad sten ca 17,5 kg.

De optimala proportionerna av komponenter i en kub betongdeg med hinkar är ungefär som följer: 2: 5: 9, där det finns cement / sand / krossad sten. Efter att ha mätt komponenterna, börja beredningen av betonglösning m200, som kan användas för att hälla fundamentet och för screeding golv, upprätta portar, etc. Vatten läggs vanligen till betongkompositionen i en mängd som motsvarar hälften av cementens volym. Förberedelsen av arbetslösningen görs omedelbart före början av betong i hur mycket det är planerat att träna om 2 timmar.

För byggandet av lätta rambyggnader är en kolumnär grund helt tillräcklig. Därför innebär betongmassan för hällning inte ultrahög styrka.

Betongberedning med hinkar är viktigt i följande fall:

 • att utföra en liten mängd arbete;
 • när grunden hälls i steg;
 • Byggnadsplatsens otillgänglighet för specialutrustning (betongblandare);
 • avlägsenhet från fabrikerna som levererar den färdiga kompositionen.

Komponentproportioner

Till och med en erfaren concreter kan inte svara på frågan: "Hur många komponenter i viktekvivalenter måste vidtas för att knäda en perfekt lösning?". För allt är ungefärligt, eftersom komponenterna i varje fall har olika fuktighet och storlekar av fraktioner. En sak kvarstår - att hålla sig till de rekommenderade proportionerna. Förhållandet mellan volymerna är mer lämpligt att mäta skopor.

Tabellproportioner av cement M-400, sand och grus:

De optimala proportionerna av betong märke m300

Stenen erhållen genom konstgjorda medel som ett resultat av gjutning, inställning och härdning av en blandning av cement, vatten och fraktionerad betong kallas vanligen betong. Man tror att metoden för att erhålla ett sådant material uppfanns i antiken och var känt för byggare av antiken. Kanske är det så.

Den faktiska historien om återupplivningen av formuleringar av blandningar som används idag för att producera modern betong har dock sin historia i en period av högst tvåhundra år.

En klass av betong som karakteriserar dess kvalitetsindikatorer kallas ett varumärke. Beroende på indikatorerna finns det ett komplett sortiment av betongmärken från m50 till m1000, vilket gör det möjligt att utföra arbete utgående från vägarna i trädgården och slutar med skyddshattar i arbetszonerna hos NPP-reaktorer. Emellertid har märken från m100 till m500 funnit en stor praktisk tillämpning, bland annat den största efterfrågan på och mångsidighet i användningen noteras för tung betong m300.

Karakteristisk för betong m300

Med tanke på "tung betong" måste man förstå att materialets densitet, bestämd av ett antal faktorer, är ganska enkelt genom att dividera sin massa med den upptagna volymen. Egenskapen hos egenskaperna hos betong M300 bestämde deras användning på alla ställen och strukturer som upplever konstanta krafteffekter (stiftelser, stödjande kolonner och balkar, golvplattor etc.)

Medeltäthetskaraktäristiken hos m300 ligger i intervallet från 1,85 till 2,5 t / cu. m. Dess nivå påverkas av typen, kvaliteten, kompositionen och förhållandet mellan komponenter: cementbindemedel, sand, aggregat och vatten. Betongens densitet bestämmer ett antal driftsparametrar:

 • enkel förberedelse och läggning av blandningen;
 • homogenitet av strukturen hos den resulterande betongprodukten;
 • förmåga att behålla form och egenskaper efter härdning (styrka).

Fyllmedlet i m300 är grus eller granit, vilket ökar densiteten och styrkan hos produkter gjorda av sådan betong. Användningen av varumärket är olika och innefattar:

 • grunden grundar sig på byggnader och strukturer av höga;
 • väggar, pelare, golv, plattformar och trappor;
 • beläggningsplattor, kantar, trottoar mm
 1. Hög styrka, tillförlitlighet och hållbarhet.
 2. Produkterna har hög frostbeständighet och vattenmotstånd, hög elasticitet och elasticitet, utmärkt eldfasta egenskaper.
 3. Användningen av speciella tillsatser gör att du enkelt kan förbättra de önskade egenskaperna hos betongprodukter m300.

Emellertid kräver varumärket mer noggrann överensstämmelse med kompositionens teknik och dess installation. Tillåt inte plötsliga förändringar i temperatur och överskott av vatten, där det finns stratificering och förlust av styrka. M300 refererar till tung betong, så blandningen som krävs kräver noggrann komprimering. Kostnaden bestäms av typen av aggregat: den dyraste är granitmassor, vilket ger maximal styrka.

Vad är komponenterna i betongm300

Sammansättningen av betongmärke M300 bör ge den önskade styrkan. Experter rekommenderar att man använder ett märke av cement som överstiger den önskade styrkan av betong med ca 2 (för Portlandcement) eller 3 gånger (för andra cementer). Som regel föreskrivs produktionsstandarder för användning av minst M400 (oftare M500).

Det finns vissa krav på kvalitet på murar, sand och grus (sistnämnda används mycket mindre ofta). De måste vara rena, om nödvändigt, materialet tvättas noggrant och torkas. Naturligtvis måste blandvattnet vara rent. Till exempel ser proportionerna av betongm300 för att få en kubikmeter ut så här:

 1. Portlandcement (M400) 7 påsar med 50 kg (350 kg).
 2. Krossad granit, medium fraktion (1200 kg).
 3. Sandkonstruktion (750 kg).
 4. Vatten 180 liter.

Särskilda fyllmedel

Vid val av aggregat är det viktigt att säkerställa att grus, grus och sand har olika kornfraktionalitet. Detta kommer att bidra till att minimera hålrummen mellan dem, ju mindre hålrummen desto större är densiteten och styrkan hos betongblandningen. Med minimala tomrum i grova aggregat reduceras sand- och cementförbrukningen. Det finns vissa standarder för acceptabel närvaro av hålrum i olika fyllmedel:

 1. För murar 50%.
 2. För grus 45%.
 3. För sand 37%.

Kontrollera att dessa alternativ är mycket enkla. En blandning av aggregat eller separat hälls varje art i en hink med en volym av 10 liter till toppen. Från den andra hinken, av samma volym, hälls vatten i det första i en tunn ström till brädan. Resten i den andra hinken är indikatorn på fyllmedlet i fyllmedlet. Till exempel, om 5,5 liter hälls ut ur 10 liter vatten, så kommer siffran att vara 55%.

För att öka densiteten kan du använda en ganska effektiv metod för att separera aggregat i fraktioner, siktning dem genom siktar med standardcellstorlekar:

 • För grus eller murar är intervallet 80, 40, 20, 10 och 5 mm;
 • för sand -5, 2,5, 0,5, 0,3 och 0,15 mm.

Kornen kvarstår på gallret, efter siktning, kallas fraktionskomponenten i fyllmedlet. För att erhålla blandningar blandas de erhållna fraktionerna från första till femte i vissa förhållanden. Till exempel för en grus grovkornig blandning fördelas kompositionen genom fraktioner:

 • Den första fraktionen (40 mm) från 50 till 65%;
 • den andra (20 mm) från 20 till 30%;
 • den tredje (10 mm) från 25 till 30%.

En blandning av grovkornigt fyllmedel prepareras också ofta, innefattande upp till 5% av de största och minsta fraktionerna och 30% vardera, den andra, tredje och fjärde. Korrekt valda kornstorleken på fyllnadsmaterialen (krossad sten, grus och sand) gör det möjligt att med en annan mängd cementbindemedel producera märkesbetong.

Granit grovkorniga aggregat är föredragna, men kalk är tillåten. Använd sand bör ha en densitet inte lägre än 1,8 kg / kb. m. Förbereda blandningen, du måste överväga att en överskott av cement endast leder till att det överskrids. Å andra sidan leder bristen på en bindemedelskomponent till låg densitet, ökad vattenpermeabilitet, reducerat frostbeständighet och korrosion av den lätta förstärkningen. Följaktligen kollapsar strukturen snabbt.

Vad bestämmer vikten av betong

I modern praxis är det vanligt att prata om uppdelningen av denna konstgjorda sten i vikt i fyra olika typer av särskilt ljus, ljus, tung och mycket tung. Attityd gentemot en artgrupp bestäms av aggregaten som används i blandningarna.

Så, för särskilt lätt applicerad teknik för att skapa i massan av ett stort antal luftbubblor (skumning). I synnerhet blandas tung betong, metallskrap, tunga sparsar, järnmalmsmineraler etc. Förutom blandningen placeras ett skelett av stålförstärkning i betongmassan av kritiska strukturer, vilket tillsammans med vikten ökar styrkan hos den gjutna strukturen.

Som nämnts ovan refererar m300 till tunga betongtyper. Tunga betongar innehåller grova aggregat av hårda naturstenar. Detta kan vara grov grus eller krossad sten, ofta granit. Sand, cement och vatten har en viss vikt.

Hur man beräknar andelen betong m300

Från ovanstående material framgår att det inte är nödvändigt att beräkna denna vikt, eftersom det kommer att vara annorlunda även för produkter från flera satser av blandningen framställd från samma komponenter. Å andra sidan, att veta den erforderliga kvantiteten och ungefärlig densitet av granulära komponenter, blandade för beredning av betong m300 (per 1 kubikmeter), var och en:

 1. Krossad granit 1,4 t / cu. m (1,3 t).
 2. Sandkonstruktion 1,45 t / cu. m (0,65 t).

Förutom den ungefärliga mängden vatten (160 - 170 l) och cement (ca 350 kg) kan du prova ett enkelt aritmetiskt tillägg för att beräkna vikten på en kubikmeter utan en ram av stålförstärkning. Totalt uppgår det till cirka 2,4 ton. Vikt kan variera beroende på platsen för läggning och applicering av betongen som ska förberedas. Av förhållandet mellan rubelfraktioner, etc. Generellt blir det klart varför nästan ingen arbetar med "specifik vikt" i praktiken.

För praktiska ändamål med konstruktion, bestämning av den erforderliga belastningskapaciteten hos fundament, etc. används volymetrisk vikt. Dess ungefärliga värden beror också på komponenterna och deras tillämpning. För produkter gjorda av betong m300, som antagits enligt den gällande standarden sedan 1979, är vikten av en kubikmeter:

 • med aggregat (grus, grus) - 2,4 ton;
 • med aggregat (grus, krossad sten), förstärkt med stålram - 2,5 ton.

Experter noterar att den slutliga vikten av betongkuben också beror på metoden för framställning av blandningen, komprimeringsteknik, mängden vatten etc.

Betong M300: Huvudegenskaper och komposition

Konstruktionsmaterial - betong M300, är ​​den mest populära typen av tung betong. Betong av detta varumärke har optimala tekniska egenskaper för tillverkning av betongprodukter (beläggningsplattor, beläggningsstenar, ramar etc.) samt för låg och hög byggnad av byggnader och allmänt byggda byggnader.

I synnerhet används betongmärket M300 allmänt i följande typer av byggnadsarbeten:

 • Konstruktion av monolitiska lagerväggar.
 • Byggande av stiftelser av olika slag: bälte, plattor och stapelgrill.
 • Produktion av trappor, kolonner, golvplattor och betongstängsel.
 • Läggande av vägar och betongbeläggningar för andra ändamål.

Betong M300: Huvud tekniska egenskaper

 • Betongklass m300: V22,5-B25. Denna egenskap kännetecknar styrkan hos härdat betong i kompression och varierar från 28 MPa (280 kgf / si2) till 32 MPa (320 kgf / cm2). Betongens specifika styrka beror på betongens variationskoefficient, som i sin tur beror på komponenternas homogenitet och mängden föroreningar (jord, lera). Till exempel, med en variationskoefficient på 5%, motsvarar betong M300 klass B25 och med en variationskoefficient 13,5% - till klass B22.5.
 • Den specifika vikten av 1 m3 betong M300 varierar från 1800 till 2500 kg / m3. Denna tekniska egenskap kallas även densiteten av betong M300, och beror på typen av tung fyllmedel (krossad sten) och antalet håligheter och luftbubblor i materialets tjocklek. Vid användning av krossad sten som tung fyllmedel har betong en viss specifik gravitation, och vid användning av krossad granit, den maximala specifika tyngdkraften. Att minska vikten av betong M300 under 1800 kg / m3 indikerar en kränkning av tillverkningsmaterialets teknik.
 • Frostmotstånd: F150-F Det numeriska värdet anger det garanterade antalet frysnings-tina cykler som strukturen av M300 betong kommer att tåla. Byggmaterialet som tillverkats enligt traditionell teknik har en frostbeständighet på 150 frys-tina cykler. För att öka frostmotståndet införs speciella tillsatser i betongen, vibrationer görs, det optimala förhållandet "Cement-Water" används, och endast granitgruvar används som fyllmedel.
 • Vattenpermeabilitet W5-W Det numeriska värdet anger mängden överskottstryck av vatten som kan klara en 15-centimeter vägg av betong M300t - från 5 till 6 kgf / cm2. Ökningen av vattenbeständighet är möjlig genom användning av speciella tillsatser, användningen av hydrofob cement och en ökning av betongens densitet genom vibrationer.
 • Arbetskraft eller rörlighet. Det hänvisar till egenskaperna hos betong m300, vilket beror på vilken typ av utrustning med vilken strukturen är gjuten. Till exempel måste betongen som levereras till betongpumpen med betongpumpar ha en rörlighet från P4 till P5. Den erforderliga rörelsen uppnås genom tillsats av en mjukgörare med ett visst aodo-cementförhållande.
 • Price. Det är möjligt att få M300 betong på två sätt - köpa färdigt material på en betongväxt eller knäda det med egna händer. Göra sitt eget lämpliga med en liten daglig konsumtion av betong. I alla andra fall är det bäst att köpa Gostovsky betong M300 på en betonganläggning. Vid tidpunkten för detta skrivande varierar kostnaden för betong av detta märke från 3 900 till 4 500 rubel per 1 m3 utan kostnad för leverans. Leveransen debiteras separat, beroende på leveransavståndet. Priset på materialet beror på region, typ och märke av fyllmedel och närvaron av särskilda tillsatser.

Sammansättningen av betong M300

Följande material ingår i den klassiska uppsättningen av komponenter för produktion av någon typ av tung betong:

 • Portlandcement. Samtidigt kan i enlighet med kraven i SNiP 5.01.23-83 användas Portland CEM I 32.5N PC (M400) eller CEM I 42.5N PC (M500) för att förbereda ett byggmaterial. Beroende på "procentsats" av betongens frisättningsstyrka (naturlig hållfasthet, styrka 70% eller mindre, konstruktionsstyrka 80-100%), identifierar detta regleringsdokument cement M400 eller M500 som "rekommenderat" eller "tillåtet".
 • Krossad sten Granit, kalksten och grusaggregat är tillåtna. Beroende på typen av murbana, erhålls betongklass M300 B22.5 eller B25.
 • Sand. Det är tillåtet att använda karriär, flod eller expanderad lera produkt.
 • Vatten. I enlighet med kraven i GOST 23732-2011 Vatten för tillverkning av betong bör inte innehålla kemiska föroreningar som kan påverka cementets inställning, härdningshastigheten, hållfastheten, frostmotståndet och vattenbeständigheten hos materialet. Det är inte tillåtet att använda avfall, träsk och torvvatten.

För att öka frostmotståndet, bearbetbarhet, vattenbeständighet och frostbeständighet samt möjliggöra konstruktion under förhållanden med negativ omgivningstemperatur införs speciella tillsatser och mjukningsmedel i betongen.

Sammansättningen och proportionerna av betong M300 från cement M-400 och M-500

Betong M300 är en av de vanligaste typerna av betong, som används vid konstruktion av remsor, stapelgrill och andra typer av fundament. Betong är också nödvändigt för konstruktion av bältesskydd, stödstrukturer, vägytor, beläggningsplattor etc.

Denna betong kan köpas i form av en färdig blandning eller förberedd av dig själv. I alla fall är ingredienserna som ingår i betongm300, vissa krav som vi nu överväger.

Huvudkomponenterna i betong m300

 • Cement M-400 eller M-500 fungerar som huvudbindande element. Beroende på vilket cementmärke som används, kan mängden annat material variera (för proportioner se nedan).
 • Krossad sten Kompositionen av betong M300 använde krossad sten av olika storlekar från 5 till 70 mm (sällan 150 mm). Lämplig kalksten eller granitmassor (ta reda på varför du behöver rasplintsovka-murar). Grus används mycket sällan, eftersom det kan innehålla skadliga föroreningar.
 • Sand. För tillverkning av betong sand måste nödvändigtvis ha en hög densitet - inte mindre än 1,8 kg / kubikmeter. Detta material kan vara naturligt eller artificiellt, och partiklarna måste ha en viss kalibrering - 0,15-5 mm.
 • Vatten - den sista ingrediensen i kompositionen av betong m300. Du kan använda både naturligt och kranvatten utan föroreningar som förhindrar härdning av betong.
 • Cement M-400 eller M-500.

Huvudkravet för betongkvalitet M300 - är enhetlighet. Denna indikator bör noggrant övervakas vid varje produktionsstadium.

Tekniska egenskaper hos betong M300

 • klass - B22,5;
 • Blandningens rörlighet - P2-P4 (beroende på objektets krav);
 • Vattentäthet - W6 (fukt kommer inte att absorberas i betydande mängder).
 • frostbeständighet F200;
 • styrka 295 kgf / cm2;
 • styvhet - G2-G4.

Andel betong m300

Huvudkraven för betong är som regel hög frostbeständighet och fuktmotstånd. Dessa egenskaper har konkret märke m300. Dessutom hårdar den snabbt och är resistent mot betydande belastningar.

Som vi redan har sagt används cement M-400 eller M-500 för tillverkning, betongproportioner skiljer sig från detta:

 1. Om M-400-cement används för framställning av betongkompositionen ska den tas i proportionerna per 1 kg cement - 3,7 kg krossad sten och 1,9 kg sand. När vi räknar i liter: vi tar 17 liter sand och 32 liter muror för 10 liter cement. Vid blandning av komponenter i sådan mängd vid utgången visar 41 liter klar betong ut.
 2. Om du använder cement M-500 kommer kompositionen av betong m300 att skilja sig i sina proportioner. I det här fallet till 1 kg cement måste du lägga till 2,4 kg sand och 4,3 kg krossad sten. Följaktligen hamnar vi på 10 liter cement, 37 liter murar och 22 liter sand, med 47 liter betong m300.

Om du känner till dessa recept kommer beräkningen av den mängd material och medel som behövs för deras köp inte att presenteras som en svår uppgift.

Framställning av M300 betong

Betong är ett oumbärligt material i byggandet. Men många tror fortfarande att betong är konkret i Afrika, det vill säga det är alltid och överallt detsamma. Men det här är långt ifrån fallet. Betong är uppdelad i flera klasser och märken för olika indikatorer. Den vanligaste indikatorn är betongens styrka, som betecknas med bokstaven M och det numeriska värdet (M150, M200, M300, etc.).

Varför M 300

M300 betong är det mest utbredda märket av betong med det bredaste användningsområdet. Täthet av betong M300 gör det möjligt att använda den i byggandet av väg- och flygfält trottoar, broar, stiftelser, olika betongkonstruktioner, hydrauliska konstruktioner och så vidare.

Kompositionen av betong M300 skiljer sig inte särskilt från märkena nära den. Samma cement, vatten, sand och fyllmedel. För beredning av betong M300 används olika typer av fyllmedel:

För blandning av betong av detta märke med cement märken M400 eller M500. För att få betong av hög kvalitet måste du följa tekniken för att knåda lösningen, använd endast högkvalitativa fyllmedel och följ noga proportionerna i kompositionen.

Självkokning

Många amatörbyggare vill i princip inte köpa färdiga betongblandningar, eftersom de strävar efter att göra allt själva. Jag måste säga att förbereda betong M300 med egna händer är inte svårt.

Proportioner för beredning av betong M300 sådana. Om du har cementmärke M400, måste du ta: cement - 1 del, sand - 1,9 delar och krossad sten - 3,9 delar. Proportionerna är baserade på vikt.

Beräkning i volym

Om det är bekvämare att beräkna mängden material i volym, ska du ta 1 del av cement M400, 1,7 delar sand och 3,2 delar grus.

Om du vill göra betong från cement märke M500, behöver proportionerna andra. För tillverkning av betong M300 cementkvalitet M500 behöver: cement 1 del, sand 2,4 delar och krossad 4,3 delar, detta är ett idealiskt sätt för betong till grunden för huset.

Proportionerna i volym: 1 del av cement, 2,2 delar sand och 3,7 delar grus.

I någon cement tar morter vatten hälften av mängden cement. Det innebär att vatten alltid tar 0,5 delar.

För att hjälpa dig ger vi en räknare för onlineräkning, vilket visar hur mycket material du behöver, och på grundval av detta kommer du att kunna beräkna hur mycket det kostar dig.

Det viktigaste är att först blanda cementmortellen först och sedan betongen till ett tillstånd av fullständig homogenitet. Då är din betong av hög kvalitet och hållbar, med rätt proportioner.

Och videon i den här artikeln kommer att visa hur enkelt ett konkret recept kan vara.

Proportioner och andra egenskaper i betong M300

Under hundratals år är en av de vanligaste typerna av byggmaterial i konstruktion av konstruktioner för alla ändamål och storlek betong. Det är vanligt att göra stiftelser, ramar, stödja och omsluta strukturer, staket och jämnt vägar. I detta fall föredrar byggare ofta betongmärket M300.

Betongmortelmärke M300 med rätt antal komponenter kan beställas på webbplatsen "Betong 174"

Det här materialet har trots allt inte bara styrkan att utföra de flesta uppgifter, men tar också snabbt fart och är relativt billigt. Överensstämmelse med andelen betong M 300 är det huvudsakliga kravet i sin produktion, det är på denna indikator beror på många andra parametrar.

Huvudkomponenterna i betong M300

För att erhålla högkvalitativ betong med styrka M300 läggs följande till lösningen:

 • cement M400 eller M500;
 • vatten, som inte bör innehålla några föroreningar och i synnerhet oljor i sammansättningen
 • sand (helst ren, grov och fri från föroreningar);
 • ett fyllmedel, i vilken kvalitet granit och grusgruv används oftast;
 • olika tillsatser.

Valet av krossad granit leder till en ökad betongstyrka jämfört med användningen av grusmaterial, men ökar också den totala kostnaden för arbetet. Även om användningen av sand och krossad sten i kompositionen tvärtom leder till en minskning av priset, skapar en strukturell ram som mildrar belastningen på betongkonstruktioner. Följaktligen reduceras behovet av stora mängder cement också.

För att uppnå maximal styrka av betong M300 bör proportionerna av dess komponenter (i vikt) vara följande:

Det är i detta förhållande att materialen blandas i en betongblandare med användning av vibrationer, vilket gör det möjligt att undvika utseende av luftbubblor i betong. Det är värt att notera att mängden vatten för att erhålla kompositionen är ungefärlig och beror först och främst på kvaliteten på den använda sand och krosssten. Som ett resultat, för att få 1 cu. m av betong kräver ca 350 kg cement, ca 800 kg sand, till ett ton muror och minst 200 liter vatten. Massan av andra tillsatser överskrider normalt inte 10 kg per kubikmeter.

M300 betongparametrar

Huvudparametrarna i betongmärket M300 inkluderar följande värden:

En relativt liten frostbeständighet av betong, sämre än indikatorerna på ett antal andra byggmaterial, kombineras optimalt med vattenmotståndet hos W6. Och eftersom motståndet mot frysning och upptining är etablerat i förhållande till lösningar mättade med vätska är även F200 tillräckligt. Medan vattenbeständighetsindikatorn säkerställer användningen av betong även för pooler, är en 150 mm plåt tillräcklig för att klara ett lager av vatten 50-60 m tjockt.

Styrkindexet indikerar att betong M300 kan tåla tryck på nästan 300 atmosfärer. En rörlighet i klass P2 - P4 talar om möjligheten att hälla i någon form. Sedimentationen av sådan betong uppträder under egen vikt och materialet fyller lätt alla håligheter.

Materialhärdningsförhållanden

Processen att härda betonglösningen M300 med väl valda proportioner åtföljs av kemiska reaktioner med bildandet av kristallina hydrater. När detta inträffar, växelverkan av cement med en vätska och bildandet av nya material. Om det inte finns tillräckligt med vatten, kommer härdningen att sakta ner och styrkan minskar. Ibland är det i detta fall sprickor och krympning av betong. Kompositionen bör därför härdas endast under vissa förhållanden som skapas och underhålls av artisterna.

För att förhindra sprickbildning av betongytan är det möjligt att stänga med burlap eller att somna med sand. Vid höga omgivningstemperaturer bör vätningen av betongen börja senast 2 timmar efter färdigställandet av betongarbetet. Under normala temperaturförhållanden förlängs denna period till 12 timmar.

 • sprutor används för att mätta materialet med fukt
 • Fuktfrekvensen beror på temperaturen: i varmt väder - ett par timmar, vid andra tillfällen - när det torkar;
 • noder och kanter på strukturen kräver noggrannare behandling;
 • fuktning stoppas om temperaturen faller under + 5 ° С;

Förutom mättnad med fukt måste betongen skyddas mot erosion genom utfällning, skakning och mekanisk skada. Kontakt med aggressiva vätskor med icke-stelnad komposition är inte tillåtet. Och människor kan gå på betong inte tidigare än dess styrka når minst 15 kgf / cm 2.

Applikationsfunktioner

Andelen betongmortel är en viktig faktor, givet vilket högkvalitativt material erhålls. Men andra regler bör följas för att förenkla arbetet och minska konsumtionen av betong:

 • val av krossad sten, föredraget är sådan, vars styrka överstiger betongkvaliteten med ungefär två gånger - i detta fall 600 kgf / cm 2. Detta gör det möjligt att minska deformationen av strukturen när lösningen härdar och att öka deras styrka (i genomsnitt cirka sex månader);
 • I rollen som aggregat av denna betong kan kalksten av klass 500 eller 600 användas, och även grus med en densitet av 800-1000 kgf / cm2;
 • Korns diameter av krossad sten får inte överstiga 50 mm. Det bästa alternativet är en bråkdel av 5-20 mm i storlek.

Vid blandning bör kompositionen säkerställa full absorption av vatten. Bäst av allt erhålles en sådan homogen blandning med användning av en betongblandare. Om proportionerna av beståndsdelarna i betong M300 väljs felaktigt, oavsett blandningskvalitet, kan tomrummen förekomma i materialet. Och detta kommer att förvärra betongkonstruktionernas prestandaegenskaper och leda till att de förstörs före den föreskrivna perioden.

Vad är proportionerna för betongkvalitet 300 cement M500? Sammansättningen av betong m300 proportioner

Andel betong m300 från cement m500

Så innan vi besvarar frågor, låt oss se att cement och betong inte är samma sak, även om de är riktigt nära besläktade. Cement är en komponent av betong, som är inblandad i vilken konstruktion som helst. Börja från bindningen av globala strukturer och slutar med det vanliga läggandet av tegelstenar i landet.

Efter att ha förstått detta är det värt att tala om siffrorna på cementpaketen, och mer exakt vad de betyder. Figurerna 300, 400, 500 indikerar vilken typ av belastning ett givet material kan tåla, dvs. 300 kg / m2, 400 kg / m2, 500 kg / m2.

Men här finns det också fallgropar på grund av cement M - 500, kan du göra en annan betong, om du följer alla tillverkningsregler korrekt. Så, från cement M - 500, för att göra betong M - 300. Eller låt oss prata om märke 300 betongproportioner från cement M - 500.

Så, för att svara på denna fråga är det nödvändigt att respektera denna andel. På grundval av 1 påse cement M - 500, som väger 50 kg.

Dessa är de resultat som kan erhållas om du korrekt blandar alla nödvändiga material i rätt proportioner. Det bör noteras att enligt dessa proportioner kan man räkna ut någon mängd betong M 200 och M 300 från cementkvalitet 500.

Även från cementkvaliteten M 500 kan du få följande typer av betong:

Sammanfattningsvis är det värt att säga att det är ekonomiskt lönsamt, och med rätt förhållanden kommer betongen att vara av hög kvalitet och hållbar. Det viktigaste här är en subtil beräkning och vård, som våra byggare så ofta saknar!

© 2010-2017. Vanliga frågor om cement och betongKopiering av material från webbplatsen är tillåtet endast under förutsättning att en aktiv och indexerad länk till denna webbplats anges.

Beräkning av komponenter och proportioner för betong

Kompositionen av betong innehåller flera komponenter, som var och en har ett specifikt funktionellt syfte. För tillverkning av detta byggmaterial används cement, aggregat (sand, grus, krossad sten) och vatten. För att ge ytterligare egenskaper och öka de tekniska egenskaperna kan olika tillsatser (stabilisatorer, mjukningsmedel) introduceras.

Proportionerna av komponenterna i betong är av stor betydelse. De måste klara sig för att få en komposition med nödvändiga tekniska egenskaper. Beroende på hur mycket procent som används för tillverkning av material avger flera märken av betong. De har en alfanumerisk beteckning (till exempel M200), där numret återspeglar maximal tryckstyrka (kgf / cm2).

Kompositionen är lämplig för ett brett användningsområde. Avkodningen av markeringen visar att materialet kan klara en belastning på 200 kilo-krafter per cm2. Dess styrka är tillräcklig för att hälla olika typer av stiftelser, bygga trappor, göra kvarhållningsväggar, för screeding golv, hällvägar och plattformar, och använda dem i vägbyggnad.

Sammansättningen av detta varumärke har goda hållfasthetsegenskaper. Den är lämplig för byggandet av stiftelser av olika typer, väggar, bildning av golv av byggnader. Den används för byggande av vägar, broar, staket, trappor, trappor, avloppsbrunnar, vissa typer av hydrauliska konstruktioner.

Märket används inte så mycket som M200 och M300. Detta beror på dess karakteristiska korta inställningsperiod och högt pris. Materialegenskaperna gör att den kan användas för byggande av anläggningar med ökade tekniska krav. Det är nödvändigt för byggandet av hydrauliska strukturer, brokonstruktioner, bankvalv. Den används vid tillverkning av trappor, trappor, tillverkning av samlare för anordningen av huvudkommunikationsnät och andra föremål som drivs under förhållanden med ökad belastning.

Kompositionen har hög hållfasthet. I privat byggande och för byggandet av byggnader nästan aldrig används. Dess användning regleras av speciella krav. Huvudområdet är hydraulteknik. Det är också nödvändigt för byggandet av bankvalv, kolonner, balkar, tunnelbanor och andra strukturer.

Urval av huvudkomponenter

Vid beräkning av förhållandet mellan komponenter tas mängden cement som 1 del. Mängden resterande komponenter beräknas i enlighet med uppgifterna i tabellen nedan.

Således kommer andelen 1 m3 för M200-kvalitet med M400-cement som väger 280 kg, sand 740 kg och 1250 kg krossad sten att se ut så här: 1: 2,8: 4,8. Vatten bör vara 20% av den totala volymen (180 l).

För betong M300, andel av massa fraktion av cement M400, sand och murar: 1: 1,9: 3,7. Vatten tillsätts vid behov och är 0,5 delar. Volymen beror på den använda sandens egenskaper och tillstånd.

Betongproportioner för M400: 1: 1,2: 2,7. För varumärket M500: 1: 1,1: 2,9. Endast granitgruvar kan användas för produktion av dessa två kvaliteter, eftersom den har den nödvändiga styrkan.

Om M500-cement används för beredning kommer materialförhållandena att vara olika. Mer detaljerad information ges i tabellen.

Andelar för betong av ett visst varumärke

En knepig räknare som sparar el. Det lönar sig om 2 månader! Alla behöver veta detta för att spara pengar!

I produktionen är det viktigt att överväga många faktorer. För att få en högkvalitativ blandning behövs den mest rena sanden, utan föroreningar i form av lera, kalksten eller silt. Krossad sten är lämplig, vars korn har en rundad form och dimensionerna, som storleken på grusfraktionerna, får inte överstiga 50 mm. Optimalt - 5-20 mm. I vissa fall, till exempel, för golvplåt, kan du göra en blandning med expanderad lera. Storleken på de sammanlagda fraktionerna ska vara 5-10 mm.

Blanda kompositionen du behöver för att se till att cementet absorberar allt vatten. När man självtillverkat för att få högkvalitativ homogen blandning på fundamentet, bör du använda mekaniserad utrustning - en betongblandare. Det är viktigt att noggrant respektera proportionerna. Bordet hjälper till att bestämma det erforderliga antalet komponenter för att förbereda ett visst varumärke. Användning av felaktigt förhållande av komponenter leder till bildandet av tomrum i blandningen. Detta påverkar materialets prestanda och kvalitet negativt.

För grunden beror valet av det korrekta förhållandet mellan komponenter på de belastningar som grunden kommer att uppleva under driften. För både trä- och envåningsbyggnader är M200-märket lämpligt. Proportionerna av betong för grundläggning av tegelbyggnader, flervåningsbyggnader av skumkvarter och gasblock måste följa varumärket M300.

Framställning av M300 betong

Betong är ett oumbärligt material i byggandet. Men många tror fortfarande att betong är konkret i Afrika, det vill säga det är alltid och överallt detsamma. Men det här är långt ifrån fallet. Betong är uppdelad i flera klasser och märken för olika indikatorer. Den vanligaste indikatorn är betongens styrka, som betecknas med bokstaven M och det numeriska värdet (M150, M200, M300, etc.).

Varför M 300

M300 betong är det mest utbredda märket av betong med det bredaste användningsområdet. Täthet av betong M300 gör det möjligt att använda den i byggandet av väg- och flygfält trottoar, broar, stiftelser, olika betongkonstruktioner, hydrauliska konstruktioner och så vidare.

Kompositionen av betong M300 skiljer sig inte särskilt från märkena nära den. Samma cement, vatten, sand och fyllmedel. För beredning av betong M300 används olika typer av fyllmedel:

För blandning av betong av detta märke med cement märken M400 eller M500. För att få betong av hög kvalitet måste du följa tekniken för att knåda lösningen, använd endast högkvalitativa fyllmedel och följ noga proportionerna i kompositionen.

Självkokning

Många amatörbyggare vill i princip inte köpa färdiga betongblandningar, eftersom de strävar efter att göra allt själva. Jag måste säga att förbereda betong M300 med egna händer är inte svårt.

Proportioner för beredning av betong M300 sådana. Om du har cementmärke M400, måste du ta: cement - 1 del, sand - 1,9 delar och krossad sten - 3,9 delar. Proportionerna är baserade på vikt.

Beräkning i volym

Om det är bekvämare att beräkna mängden material i volym, ska du ta 1 del av cement M400, 1,7 delar sand och 3,2 delar grus.

Om du vill göra betong från cement märke M500, behöver proportionerna andra. För tillverkning av betong M300 behöver cement M500: cement 1 del, sand 2,4 delar och krossad 4,3 delar, det här är det perfekta sättet att betong till grunden för huset.

Proportionerna i volym: 1 del av cement, 2,2 delar sand och 3,7 delar grus.

I någon cement tar morter vatten hälften av mängden cement. Det innebär att vatten alltid tar 0,5 delar.

För att hjälpa dig ger vi en räknare för onlineräkning, vilket visar hur mycket material du behöver, och på grundval av detta kommer du att kunna beräkna hur mycket det kostar dig.

Det viktigaste är att först blanda cementmortellen först och sedan betongen till ett tillstånd av fullständig homogenitet. Då är din betong av hög kvalitet och hållbar, med rätt proportioner.

Och videon i den här artikeln kommer att visa hur enkelt ett konkret recept kan vara.

Källor: http://salecement.ru/kakie-proportsii-dlya-betona-marki-300-iz-tsementa-m-500/, http://hardstones.ru/raschet-komponentov-i-proporcii-dlya-betona.html, http://dom-fundament.ru/prigotovlenie-betona-m300.html

Proportionerna av cement för betongmärke M300

Så innan vi besvarar frågor, låt oss se att cement och betong inte är samma sak, även om de är riktigt nära besläktade. Cement är en komponent av betong, som är inblandad i vilken konstruktion som helst. Börja från bindningen av globala strukturer och slutar med det vanliga läggandet av tegelstenar i landet.

 • Förberedelser för arbete eller enkla proportioner
 • Intressanta resultat och tips för en nybörjare

Efter att ha förstått detta är det värt att tala om siffrorna på cementpaketen, och mer exakt vad de betyder. Figurerna 300, 400, 500 indikerar vilken typ av belastning ett givet material kan tåla, dvs. 300 kg / m2, 400 kg / m2, 500 kg / m2.

Förberedelser för arbete eller enkla proportioner

Men här finns det också fallgropar på grund av cement M - 500, kan du göra en annan betong, om du följer alla tillverkningsregler korrekt. Så, från cement M - 500, för att göra betong M - 300. Eller låt oss prata om märke 300 betongproportioner från cement M - 500.

Så, för att svara på denna fråga är det nödvändigt att respektera denna andel. På grundval av 1 påse cement M - 500, som väger 50 kg.

Så, från en påse cement M-500 kan du få 410 kg färdigbetong M 300. Låt oss nu beräkna proportionerna av betong M-300, från cement M 500 för en mer realistisk bild baserad på 5 kg cement M 500.

Nu är bilden mer förståelig för den vanliga mannen, inte förknippad med global konstruktion. Naturligtvis är det fördelaktigt att göra konkreta i denna andel, om varumärket 300 är lämpligt för konstruktion.

Men ibland är det inte M 300 betongen som behövs alls, men ännu mindre - M 200. Nu kommer vi ta reda på proportionerna av betong m200 från cement m500. För detta är det värt och här att härleda ett visst antal komponenter. Återigen tar vi ursprungligen åt måttet 50 kg cement M 500.

Och nu tar vi den mer jordiska 5kg M-500-märkesbetongen.

Intressanta resultat och tips för en nybörjare

Dessa är de resultat som kan erhållas om du korrekt blandar alla nödvändiga material i rätt proportioner. Det bör noteras att enligt dessa proportioner kan man räkna ut någon mängd betong M 200 och M 300 från cementkvalitet 500.

Även från cementkvaliteten M 500 kan du få följande typer av betong:

Sammanfattningsvis är det värt att säga att det är ekonomiskt lönsamt, och med rätt förhållanden kommer betongen att vara av hög kvalitet och hållbar. Det viktigaste här är en subtil beräkning och vård, som våra byggare så ofta saknar!

Andelar för betong m300

Proportionerna av den ingående betongen

I vardagen är det inte alltid tillrådligt att skaffa en konkret lösning, såvida inte under byggandet av till exempel ditt eget hem. Det här och det minsta antalet inköp (och ibland en hel del lösning behövs inte), och komplexiteten hos ingången till "mixern" till arbetsplatsen och ett antal andra faktorer. I praktiken framställs blandningen oftast oberoende av varandra. Men för att få det önskade resultatet måste du veta hur man väljer de optimala proportionerna av betong för att ge vissa egenskaper till slutprodukten.

Vad ska man överväga och vad man ska följa?

Först och främst bör det noteras att detta material har flera sorter, och alla används ofta inom konstruktion, rekonstruktion och reparation. Det vanliga namnet är en - "konkretes", men specificiteten av deras användning är annorlunda och ibland ganska signifikant. Vi kommer att överväga frågan om proportionerna av betong för grunden, eftersom det är de lösningar som oftast är förberedda. Allmänna bestämmelser och rekommendationer gäller för "analoger" - skum, claydite, sandbetong och ett antal andra.

Produktens huvudkomponenter är cement (sammandragande) och krossad sten, sand (aggregat). Vid bestämning av lösningens sammansättning beaktas dess tillämpningsaspekter. Detta bestämmer den erforderliga klassen, vilken påverkas av storleken av de aggregerade granulerna och bindemedlets kvalitet.

Den totala andelen av komponenter anges vanligen som 1: 4: 2: 0,5 (cement, krossad sten, sand och vatten). Men du måste förstå att detta endast är vägledande data. Mycket beror på komponenternas egenskaper. För cement - dess varumärke. Det är hon som bestämmer sin "andel" i den beredda kompositionen. I den privata sektorn är den mest använda - M (300-500). Brickor (och sand) kan ha olika storlekar. Ju mindre granulat, desto tjockare (och tyngre) betongen kommer att vara, eftersom antalet tomrum i materialstrukturen kommer att minska.

Oftast i enskild konstruktion användes betong M300. Det kan betraktas som universellt, som det tas för byggandet av olika delar av strukturen, som börjar med grunden. Dessutom har den god prestanda i frostmotstånd och fuktpermeabilitet, hårdnar ganska snabbt och har tillräcklig styrka för enskilda byggnader.

För betong M300 är andelen 1: 1,9: 3,7 (cement M400, sand och krossad sten). Förhållandet 1: 2.4: 4.3 används om cementkvaliteten "500".

Privata utvecklare använder ofta betong av andra märken. Förberedelse av M200-lösningen innebär att cement inte är lägre än M400. Förhållandet mellan samma komponenter är: 1: 2,8: 4,8.

Inte alla förstår att "rubble" som platshållare är ett generaliserat koncept. Det kan vara granit, kalksten, grus. Förresten är betong på den sista typen av aggregat mycket billigare. Dessutom har det alla egenskaper för byggandet av privata byggnader.

 • Förbereda betongblandningen, du måste fokusera på den lätta lösningen. Det beror på dess "fluiditet". Som regel ska man använda betong med indexet П2 - П3 när man lägger grunden för privata byggnader. Men om förstärkningsramen är ganska "tjock" eller det är tänkt att fylla i formen av en komplex konfiguration, då behöver du ta en mer mobil blandning. Men det finns en regel - det är förbjudet att öka denna indikator genom att lägga vatten till betongblandaren. Detta kommer dramatiskt minska styrkan hos slutprodukten! Som ett resultat, istället för betong M300 får du verkligen M200 eller 150.
 • Det är möjligt att väsentligt förenkla processen med vattentätningsytor, om hydrofoba tillsatser införs i kompositionen av den framställda blandningen. Förresten kommer detta att spara både på material och på efterföljande reparationer.
 • Vid enskild konstruktion (för stiftelser) rekommenderas att man använder lösningar med frostbeständighetskoefficient "F" inom intervallet 100-200.
 • När du köper cement, titta på datumet för dess produktion. Med tiden förlorar den dess egenskaper, därför kommer styrkan hos den härdade betongen att vara lägre än beräknad. Det är oönskade att köpa produkter som släppts för mer än 3 veckor sedan.
 • Samma lösning (varumärke) kan framställas med användning av olika cement, varvid endast proportionerna av komponenterna i betongen ändras.
 • Livslängden för en struktur beror till stor del på kvaliteten på "batch". Vid framställning av en lösning är det nödvändigt att uppnå enhetlighet av dess struktur.
 • För betong är det obligatoriskt att välja krossad sten med ett märke (styrka) 2 gånger större än vad som krävs för den slutliga produkten som krävs.
 • Mängden vatten bestäms i andelar av bindemedlets vikt.

Proportionerna av cement för betongmärke M300

Så innan vi besvarar frågor, låt oss se att cement och betong inte är samma sak, även om de är riktigt nära besläktade. Cement är en komponent av betong, som är inblandad i vilken konstruktion som helst. Börja från bindningen av globala strukturer och slutar med det vanliga läggandet av tegelstenar i landet.

Efter att ha förstått detta är det värt att tala om siffrorna på cementpaketen, och mer exakt vad de betyder. Figurerna 300, 400, 500 indikerar vilken typ av belastning ett givet material kan tåla, dvs. 300 kg / m2, 400 kg / m2, 500 kg / m2.

Förberedelser för arbete eller enkla proportioner

Men här finns det också fallgropar på grund av cement M - 500, kan du göra en annan betong, om du följer alla tillverkningsregler korrekt. Så, från cement M - 500, för att göra betong M - 300. Eller låt oss prata om märke 300 betongproportioner från cement M - 500.

Så, för att svara på denna fråga är det nödvändigt att respektera denna andel. På grundval av 1 påse cement M - 500, som väger 50 kg.

Specifikationer och sammansättning av betong M300

Det vanligaste märket av betong anses vara M300. Huvudanvändningen av denna typ av material är konstruktionen av monolitiska stiftelser (plåt, tejp, stapelgrill), tillägg till betonglösningen gjorda plåtramar, blind- och bandgjutningar, kvarhållningsstrukturer och gångbanor, beläggningsplattor, vägar och trottoarer, golvplattor och väggar, trappor, etc. Betong M300 används på platser där permanenta betydande belastningar förutses.

Sammansättningen av betongmärket 300

Tillverkning av materialet i fabriken innebär användning av cementmärke M500, sand, vatten och fyllmedel. Beroende på ytterligare driftsförhållanden kan olika additiv användas. I fillerens roll krossas sten (granit eller grus). Granit krossad sten har hög styrka och förbättrar betongkvaliteten avsevärt, samtidigt som den ökar sin kostnad.

Vad är syftet med att lägga till sand och krossad sten i blandningen? Dessa komponenter är nödvändiga för att skapa ett strukturellt skelett, som sedan tar på huvudbelastningen, absorberar och mjuker stressen. Användningen av dessa aggregat minskar den slutliga kostnaden för kompositionen.

Enligt GOST-26633-91 bör råvarstyrkan vara 2 gånger högre än den klass där den används. Detta kommer att möjliggöra för att undvika signifikanta deformationer av strukturen under perioden med betongstärkningsvinst (detta är i genomsnitt 6 månader).

Även i M300 betong, kalksten med en styrka på 500-600 kgf / cm2, kan grusstyrkan 800-1000 kgf / cm2 spela rollen som aggregat. Ungefär samma betongkomposition är M200..

Den allmänt accepterade kvoten av element i kompositionen av betong M300 kommer att appliceras i proportion:

Morteren produceras med exakt överensstämmelse med proportionerna av betong M300, komponenterna blandas med en betongblandare med användning av vibrerande, vilket undviker bildandet av luftbubblor. (C - cement, P - sand, U - krossad sten)

Tekniska egenskaper hos betong M300

 • klass - B22,5;
 • frostbeständighet F200;
 • Blandningens rörlighet - P2-P4 (beroende på objektets krav);
 • Vattentäthet - W6 (fukt kommer inte att absorberas i betydande mängder).
 • styrka 295 kgf / cm2;
 • styvhet - G2-G4.

Förhållanden för stelning M300

Vid härdning sker hydratiseringsreaktioner i lösningen, under vilken cementmineraler interagerar med vatten, vilket leder till att nya föreningar uppträder. Om det i de tidiga stadierna av cementhärdning förhindrar uttorkning av kompositionen, kan härdningsprocessen sakta ner eller stoppa helt och hållet, vilket leder till brist på styrka, krympning och sprickbildning.

Att ta hand om betong innebär att man skapar optimala förhållanden för hårdheten. Vid t + 20 ° С (± 2 ° С) och fuktighet inte mindre än 90%, varar varaktigheten av härdning längre, eftersom vatten sakta tränger in i cementkornen.

Metoder för att ta hand om en betongyta beror på typen av cement, typ av konstruktion och klimatförhållanden. Varaktigheten av sammansättningen på långsamhärdande cement bör vara minst 2 veckor, vid snabbhärdning (alumina) - 2-3 dagar, normalt Portlandcement - en vecka. Om arbete utförs i varmt väder ökar uttagstiden.

För att förebygga sprickor under kompositionens härdning rekommenderas att de utsatta ytorna på strukturen ska täckas med säckning och täckas med våt sand eller sågspån. Fuktning bör börja senast 12 timmar (vid blåsigt och varmt väder - 2 timmar) efter slutet av betong.

Det rekommenderas att mätta betongen med en spruta. Vidare bör åtgärder utföras med intervall som kan tillhandahålla ytor med konstant vått tillstånd. Vid varmt väder är det bättre att göra det varje 1,5-2 timmar. Speciellt noga är det nödvändigt att bearbeta ansikten och knutpunkterna i strukturen. Om vi ​​talar om betydande öppna ytor kan de beläggas med filmbildande kompositioner eller plastfolie. Vid temperaturer under + 5 ° C stoppas vattenmättnad av ytorna.

Förutom fukt behöver betong skydd mot stötar, deformationer, erosion av regn och grundvatten. Om vattnet har en aggressiv komposition, är det nödvändigt att utesluta möjligheten av deras kontakt med strukturerna.

Att gå på människor på de hällda strukturerna och installation av formning och byggnadsställningar på dem är möjliga endast efter att betongen når en hållfasthet på 15 kg / cm 2.