Hur länge får stiftelsen styrka

Enheten i den monolitiska armerad betongens grund kräver kunskap och förståelse för många viktiga punkter.

Innan man häller blandningen i formen bör en icke-professionell i byggnadsämnet förberedas teoretiskt.

Av avgörande betydelse är tiden för demontering av formen. Hur styr styrkan och när kan fundamentet laddas?

Hur länge att vänta på styrka

Som anges i punkt 2.5 i SNiP 2.03.01-84 bör betong inte lägre än M-200 användas för byggande av stiftelser. Eftersom BM-100 används för beredningsanordningen är grundkroppen själv oftast gjord av betong M-200.

Hårdheten hos lösningen som ligger i formen påverkas av olika faktorer, inklusive följande:

 • Det korrekta förhållandet mellan ingredienser;
 • Lufttemperatur;
 • Luftfuktighet;
 • Tidsperioden från beredningen av blandningen före läggning;
 • Skikt tjocklek;
 • Överensstämmelse med teknik etc.

Styrka är en kemisk process som kräver optimala förhållanden, värme och fuktighet är viktigast. Beroende på förhållandet mellan dessa indikatorer, uppnår processen för att uppnå regelverkets styrka egenskaper upp till 28 dagar.

Om det är alltför varmt, så är lufttemperaturen över 25 grader, blandningen kommer att spricka, den fukt som krävs för den normala härdningsreaktionen ska avdunstas snabbt, och vid temperaturer under +5 grader sänks processerna, vilket negativt påverkar härdningstiden.

Den optimala temperaturen är +20 grader Celsius. Redan från de första timmarna börjar blandningens styrka att öka: efter 2,5 timmar kommer blandningen att ställa in, men hårdheten är fortfarande för liten för att betongen ska hålla sin form. Intensiv stiftelse ökar styrkan under den första veckan och når 70% av projektet. Härdning, härdning varar upp till 28 dagar.

Betonginställningskontroll

Vid byggföretags konkreta villkor utförs kvalitetskontroll genom att testa prov av betong med följande metoder:

 • Komprimering specialutrustning;
 • Kashkar s hammare knackar en array;
 • Ultraljudsutrustning (icke-destruktiv metod).

För provning på en stationär maskin utarbetas kuber: från en del av blandningen hälls prover av 10 × 10 cm i storlek i minst 3, markerar proverna själva, samt fastställer datum och tid på dem.

Kuberna överförs till ett speciellt konstruktionslaboratorium för att utföra tester där, på grundval av den belastning vid vilken kuberna kollapsade, utföra beräkningar och härleda betongens styrka med hänsyn tagen till kubens ålder. Denna metod anses vara korrekt.

Hammering ger ungefärliga resultat och hänvisar till felaktiga metoder. Hammare är av olika slag, och Kashkarov-enhetens design är anmärkningsvärt genom att slagkraften inte påverkar de slutliga styrläsningarna. Hammaren själv väger 400-800 g.

Styrindikatorer bestäms av spåren kvar på betongen i enlighet med tabellen i regelbunden litteratur.

Ultraljudsanordningar är baserade på att bestämma ultraljudets hastighet genom ett betonglager: ju tätare betongen är, desto långsammare hastighet. Förutom styrkan, tillåter ultraljudsmetoden att fastställa närvaron av hålrum, hålrum i källaruppställningen eller annat strukturellt element.

Särskilda metoder bör tillämpas av experter med erfarenhet av systemet. laboratorier kommer dilettanter inte att kunna bestämma den exakta mängden motstånd av materialet till kompression, det vill säga styrka.

Vid hantverksmässiga förhållanden utförs inställningstestet enligt följande: Samtidigt med att blandningen läggs i formen hälls en form av godtycklig storlek separat (10 × 10 cm i plan), men helst i samma höjd som grundstrukturen.

På den andra dagen, på den ena sidan, ska formen avlägsnas och se om betongen håller formen, hur mycket den griper. Vid behov, en dag senare, ska formen avlägsnas från andra sidan av provet och analysera inställningsdynamiken. Ett av proverna kan försöka bryta för att säkerställa hårdheten.

Det är viktigt att förstå att provet är mindre än grundmassivet, och i en liten volym fryser betongen snabbare. Se till att provet gripes, bör du ge arrayen en extra tid på 2-5 dagar för att få önskat resultat - en hård härdad, greppad grund.

När ska du ta bort formen

Avlägsnande av formning kan utföras vid akut behov av 3-5 dagar, men det är bättre att klara 7-14 dagar.

Betongen som har tagit sig bra, 30-70% hållbarhet som har samlat 30% håller en form, ger inte marker som har sorterat en timmerning. Rivningen är tillåten i de tidiga stadierna, om brädorna, brädorna behövs för att utföra arbete på en annan krok eller på nästa objekt.

Det är rimligt att inte skynda i privat konstruktion och låt blandningen få de nödvändiga styrindikatorerna, vilket tar 2 veckor.

Genom hur mycket du kan ladda fundamentet

Att ge belastningen på fundamentet innebär att man utför nästa steg i byggnaden av byggnaden, vid grunden är det en vägganordning:

Lasten är acceptabel när betongen förvärvar 100% av designstyrkanalparametrarna. I det här fallet kan du inte vara rädd för deformationer, förstörelsen av grunden, eftersom det konstruktiva redan kan uppfatta lasten från väggar, tak, takläggning.

En sådan period kommer efter 28-30 dagar från tiden att hälla betong i formen.

Denna period kan minskas om du använder speciella verktyg - kemiska tillsatser eller tekniska metoder som värme under kallperioden, vattna med vatten eller skydd med våta mattor på sommaren när det är varmt.

Om betongen sätter i naturliga förhållanden är det bättre att inte skynda och ta bort formen inte tidigare än i en eller två veckor, utan att bygga väggar minst 4 veckor gamla.

Vi rekommenderar att du tittar på videon:

Det finns inget komplicerat i byggandet av stiftelsen, men det är bättre när proffs, som har erfarenhet och tekniska medel för att kontrollera betonghärdning, gör det.

Om gjutning av formning trots allt är gjort på egen hand, är borttagning av formning bättre efter 7-14 dagar, och det är bättre att exponera lasten inte tidigare än 28 dagar efter fyllnadsdatumet.

Berätta för dina vänner om den här artikeln i det sociala. nätverk!

Betongstyrka - temperatur, fuktighet, hydratisering

Konstruktionen av strukturer med olika konfigurationer och syften innefattar att hälla fundamentet. Därför är många byggare, mest nybörjare, intresserade av hur lång tid det är att bygga konkret styrka. Omedelbart är det värt att notera att denna process beror på många stunder, bland annat inte bara miljöförhållandena utan även komponenterna i lösningen som används för att fylla fundamentet.

I den här artikeln kommer vi att försöka ta reda på hur konkreta blir styrka och om det finns metoder för att påskynda denna process.

Vad är kärnan i processen?

Konventionellt är det uppdelat i två steg:

 1. Greppa. Detta stadium inträffar inom de första 24 timmarna efter blandningen av basen. Lösningens inställningstid beror på temperaturen i rummet eller utsidan. Och om du säkerställer lämpliga förhållanden kan du accelerera inställningen av betongmassan.
 2. Härdning. Så fort basen griper, sätter den sig in. Konstigt nog, men solidifieringen av stiftelsen fortsätter i 12-24 månader. De värden som deklarerats av tillverkaren, samtidigt som de säkerställer gynnsamma förhållanden, bestäms den 28: e dagen efter hällning.

Det är intressant att man i många källor kan hitta vad som bestämmer styrkinetiken - temperatur, tid. fukt, kvalitet ingredienser. Men på få ställen hittar du svaret på frågan på grund av vilken konkret styrka? Detta händer i processen med cementhydrering.

Det finns 4 huvudelement i det torra materialet:

 • allitol;
 • bleker;
 • tricalciumaluminat;
 • tetracalcium alluminoferrit.

Den första i partiet är alliansens reaktion, men det är det mest bräckliga mineralet. Nästa är aluminater och aluminoferriter. Den sista som kommer in i reaktionen är vitare, den ger också den nödvändiga styrkan. Samtidigt hydreras det gradvis, årligen får de nödvändiga parametrarna. Även efter 50 år, fortsätter hydratiseringsprocessen hela tiden, betongen fortsätter att vinna styrka.

Processen av cementhydrering börjar från det ögonblick att man blandar med vatten och fortsätter under en lång tid.

Beträffande betong beror dess parametrar på graden av cementhydrering. Om det är en låg grad, kommer det efter 4 veckor att nå 90%. I höghållfasthetskompositionen kommer samtidigt bara hälften att vara (upp till 49%), och i framtiden kommer den bara att öka med tiden. I genomsnitt i 3-5 år är ökningen ca 60%.

Vad påverkar mognad av stiftelsen

Som tidigare nämnts påverkar ett antal nyanser mängden konkret förstärkning, de viktigaste är:

 • omgivande temperaturförhållanden
 • Fuktnivån i den plats där stiftelsen är gjuten;
 • cement kvalitet;
 • tid.

Temperaturförhållanden

Betongstyrkan, beroende på omgivningstemperaturen, är ett brådskande problem för de flesta som är engagerade i sitt eget arbete för att fylla grunden. Det finns en viktig regel att komma ihåg: desto kallare är det på gatan eller i rummet där ytan är betongad, desto längre är härdningstiden.

Betonghärdningshastighet beroende på temperatur

Vid temperaturer under 0 ° C upphängs förstärkningen av fundamentet, och som ett resultat ökar tiden för styrkan förstärkt på obestämd tid. Ibland uppnås prestanda av styrka egenskaper som tillverkaren förklarat efter flera år. Det här är när processen äger rum i norra regionerna. Detta fenomen beror på att vattnet i cementmassan fryser. Och eftersom den hydratisering som krävs för processen är säkerställd av fukt är härdningen, så att säga, "fryst".

Men så snart det börjar värma upp utanför och blir över noll, fortsätter härdningen. Och så vidare. Så här bestämmer betongens styrka temperaturen.

Varmt väder "aktivera" och accelerera cementbasens härdning. Hastigheten av betong, beroende på temperaturen, är direkt proportionell mot ökningen av miljöprestanda. Så vid 40 ° C uppnås de siffror som anges av tillverkaren om 7-8 dagar. Det är av denna anledning att många erfarna experter rekommenderar att man fyller betongfundamentet på tomten i varmt väder, på grund av vilket mycket mindre tid krävs för att organisera hela byggprocessen som helhet än vid hällning av fundamentet i kallare väder.

På vintern, så snart temperaturen sjunker till 0 grader, slutar hydreringsprocessen helt.

Men även i det här fallet är det inte nödvändigt att "överkoka" betongen - medan de undre skikten griper, kommer de övre att börja knäcka. Detta bidrar inte till estetik eller hårdhet. Vid arbete i varmt väder vattnas ytan 2-3 gånger om dagen och täckes med cellofan.

Hur mycket betong får styrka under vintersäsongen? I grund och botten bygger en grund på vintern en mödosam process som kräver användning av specialutrustning för att regelbundet värma cementmassan för att påskynda processen med dess härdning.

När man arbetar med betongmassa för att accelerera sin stelning är uppvärmning över 90 ° C oacceptabel. Detta kan leda till sprickbildning av den framtida ytan.

För att förstå hur temperaturen påverkar solidifieringsprocessen kan du studera grafen av betongens styrka. Detta kommer att göra det möjligt att visuellt förstå detta fenomen. Satsens schema består av linjer som bygger på data som samlats in för cement M400 i olika lägen.

Schemat för härdning av betong gör att du kan bestämma vilken procentandel av varumärkesindikatorer som ska uppnås efter en viss tidsperiod. Enkelt uttryckt är det möjligt att ta reda på hur många dagar massan ökar varumärkets värde av hårdhet vid en given temperatur.

Styrka för cementkvaliteten

tid

För att bestämma det optimala, kan man till och med säga en säker tidsfrist för påbörjandet av byggnadsarbetet, tar ofta styrka bordet i beaktande. På det kan du enkelt bestämma hur länge grunden förberedd från ett visst cementcement kommer att härda. Därför använder erfarna specialister alltid liknande informationstabeller.

Märke av cement

Genomsnittlig daglig t av cementbas, ° С

Dag av härdning om dagen

En uppsättning betongstyrka

Artikelns innehåll:

Beslag och härdning

Betongens styrka anses vara dess huvudsakliga egendom och speglar kvaliteten på den monolitiska strukturen, eftersom den är direkt relaterad till betongstenens struktur. Härdning av betong är en komplex fysikalisk-kemisk process där cement och vatten interagerar. Som ett resultat av cementens hydratisering bildas nya föreningar, och en betongsten bildas.

Vid härdning får betong styrka, men det sker inte på en gång, men under en längre tid. Betong ökar gradvis gradvis - över många månader.

Styrkan delas upp i två steg:

1. Steg 1 - Betonginställning

Beslag uppträder första dagen efter framställning av betongblandningen. Inställningstiden för betongblandningen beror på omgivningstemperaturen. Vid en temperatur på 20 ° C tar inställningsprocessen endast 1 timme: cementet börjar sätta i ca 2 timmar efter att cementmortellen är blandad och inställningen tar ungefär 3 timmar. Med en temperaturminskning skjuts början på detta stadium upp och varaktigheten ökar betydligt. Så, när lufttemperaturen är ca 0 ° С, börjar betonghärdningstiden 6-10 timmar efter att ha blandats i betongblandningen och sträcker sig till 15-20 timmar. Vid förhöjda temperaturer förkortas inställningstiden för betongblandningen och kan nå 10-20 minuter.

Under inställningsperioden förblir betongblandningen mobil och kan påverkas. På grund av mekanismen för tixotropi (en minskning av viskositeten för ett ämne under mekanisk verkan) under blandning av betongen som inte fastnar i änden, förblir den i inställningssteget och går inte in i härdningssteget. Det är den här egenskapen hos den betongblandning som används för leverans på betongblandare: blandningen blandas ständigt i en mixer för att bevara dess basiska egenskaper. I en roterande mixer av en betongbil, härdar betongen inte länge, men det uppstår oåterkalleliga konsekvenser (de säger att betongen är svetsad), vilket ytterligare minskar kvaliteten. Speciellt snabb betongblanda kockar på sommaren.

2. Steg två - Betonghärdning

Härdning av betong sker omedelbart efter cementuppsättningen. Härdnings- och härdningsprocessen fortsätter i flera år. I detta fall bestäms betonggraden vid 28 års ålder. Styrningsinställningen och styrka diagrammet beskrivs nedan.

Hur och hur mycket betong hårdnar och får styrka

Betongstyrkesklass beräknas vid 28 års ålder. För provning sker prover i form av en standardkub med en sida av 15 cm, medan provet hålls vid en temperatur av 20 ± 3 ° C och en relativ luftfuktighet på 95 ± 5%. Dessa parametrar för lagring av betongblandning är de normala förhållandena för betonghärdning, och själva kammaren för lagring av de testade proven kallas den normala förvaringskammaren (HX).

När härdningstemperaturen avviker från "normal", erhålls härdning av betongen vid förhöjd temperatur och vid avvikelse till en mindre riktning - härdning vid lägre temperatur.

Tabellen visar information om styrkan i betong av kvaliteterna M200 - M300 på Portland cement M-400, M-500 under de första 28 dagarna, beroende på den genomsnittliga dagstemperaturen:

Strukturen för styrka vid olika härdningshärdningar ges nedan (en uppsättning märkesstyrka tas för 100% under de första 28 dagarna):

För referens: data i tabellen ovan och schemat kan användas för att bestämma tiden för avtagning av den monolitiska armerade betongstrukturen, vilken i enlighet med regleringsdokument kommer från det ögonblick då betongblandningen får 50-80% av sin styrka och "Care for concrete").

Följande egenskaper är karakteristiska för betonghärdning:

 • Ju lägre omgivnings temperatur, desto långsammare blir härdningen och styrkan ökar.
 • vid temperaturer under 0 ° C fryser det vatten som behövs för cementets hydratisering och hårdheten stannar. Med en efterföljande temperaturökning fortsätter härdningen och härdningen;
 • ceteris paribus i en fuktig miljö förvärvar betongen styrka till en viss styrka är högre än när det härdas i luften;
 • Vid torra förhållanden sänks ytterligare härdning och stoppar praktiskt taget på grund av bristen på fukt som krävs för cementets hydratisering.
 • när temperaturen stiger till 70-90 ° C och maximal fuktighet ökar hastigheten för ökning i styrkan avsevärt. Sådana förhållanden skapas vid ångbetong med högtrycksånga i autoklaver.

Observera att betongstyrkan varierar. Härdning har störst intensitet under de första 7 dagarna från det ögonblick som man hällde betongblandningen. Under normala härdningsförhållanden, i 7-14 dagar, får betong 60-70% av sin 28-dagars styrka. I framtiden stoppar härdning inte, men det är mycket långsammare, och vid tre års ålder kan betongstyrkan nå 200-250% av värdet bestämt vid 28 års ålder.

Vad bestämmer styrkan och härdningen

Betongens styrka påverkas av många faktorer, bland annat följande:

 • Den typ av cement som används vid tillverkning av betongblandning;
 • Temperaturen vid vilken betongen botas
 • vatten-jet-förhållande;
 • graden av kompaktering av betongblandningen.

Inverkan av var och en av ovanstående faktorer på härdning och härdning ges nedan i form av en tabell och grafer.

Beroende på typen av cement och temperaturen av härdning:

Nedan finns data om uppsättningen av tung betong relativ styrka, beroende på ovanstående två parametrar (typ av cement och temperatur av härdning).

Hur många dagar får konkret styrka

Med det tilldelade betongbetonget är det möjligt att förstå vad som är den största belastningen i kgf / cm 2 för en eller annan produkt. Självklart frigörs alla armerade betongprodukter från produktionen redan med försäljningsstyrka, som under sommaren ska vara minst 70% av varumärket och på vintern - minst 90%. Därför kan byggföretag direkt tillämpa produkten i drift.

Men konsumenter som köper färdigblandad betong för att hälla en grund eller vill göra det själva kommer att vara intresserade av att veta hur många dagar konkreten håller på att få styrka och hur man kan uppnå detta snabbt?

28 dagar för brandkontroll

För varumärkeskontroll använder tekniker en period på 28 dagar. Den första veckan, i varmt väder, ökar betongen intensivt sin styrka, cirka 70 procent av det faktiska. Detta beror på interaktionen mellan cementkorn och vatten, vilket resulterar i att kaliumhydrosilikater bildas. Processen kan ta mer än ett år. Till exempel, i några armerade betongprodukter, som betongklass M 200 presenterades efter några år nått styrkan konkret kvalitet 400.

När ska man ta bort formen?

Om du fyller stiftelsen självständigt, rekommenderas det att ta bort grundkonstruktionen på tre dagar, men det är bättre att ladda betongstrukturen om en vecka. Under vinterförhållanden minskas styrkan kraftigt. Om strukturen inte är täckt kan betongen frysa och inte få styrka alls. För sommarperioden krävs också särskild vård, det vill säga konstant fukt och skydd mot direkt solljus, för att inte orsaka att betongytan torkar ut.

Värme- och fuktbehandling minskar betonghärdningen

Efter hur många dagar kommer betong att få styrka om det utsätts för värme och fuktbehandling? Om några timmar. Om temperaturen i ångkammaren är 80-90 grader, stärker konstruktionsvinsterna upp till 60-70 procent av den märkta en på 12-14 timmar. Men under sådana förhållanden förlorar betongen snabbt vatten och börjar samtidigt krympa. Därför är den bästa betongen den som fick styrka i naturliga förhållanden.

För att påskynda utvecklingen av styrkan kan du använda speciella tillsatser för betong som används vid framställning av blandningen. Dosering görs på mängden cement. Med användning av tillsatser kan betong få märkesstyrka om två veckor. Återigen, om härdning sker under den varma säsongen. För vintern används antifrysadditiv, som håller en positiv temperatur i betongen under inställningsperioden.

När du själv gjuter bandfundamentet kan du orientera ungefär hur många dagar betongen kommer att få styrka - om en månad. Försök därför behålla detta intervall för att förhindra obehagliga konsekvenser i framtiden under belastning av strukturen.

Hur konkret får styrka och hur man kontrollerar dessa parametrar

I den här artikeln kommer vi att tala om hur mycket tid konkreten håller på att få styrka och vilka sätt att styra denna parameter finns idag.

Artikelns ämne är inte oavsiktligt, eftersom de flesta byggprojekten är byggda från år till år med betong. Populariteten av detta material minskar inte, utan tvärtom ökar trots den omfattande introduktionen av alternativ teknik vid konstruktionen av olika anläggningar.

Materialets struktur efter att ha nått önskad hårdhet

Det är därför frågan är så relevant, efter vilken tid har konkret förstärkning och hur påverkar detta byggnadsplaneringen?

Genomsnittlig styrka

Förstärkning cement-sand screed

Innan du svarar på frågan, när konkreta uppnår 70 styrka, låt oss ta itu med vad nummer 70 betyder. Det är faktiskt den procentuella beteckningen av varumärkesparametrarna. Efter att ha nått denna parameter uppfyller strukturerna och strukturerna villkorligt GOST-kraven.

Det är ingen hemlighet att enligt det tilldelade märket av betong bestäms inte bara priset, utan också den maximala belastningen med en hastighet av kgf / cm², som kan appliceras på betongvaror utan att äventyra produktens integritet. Därför produceras alla industriella betongvaror med en försäljningsstyrka på 70% av varumärkesnormen under sommarperioden och 90% under vintern.

Eftersom alla industriellt producerade betongprodukter uppfyller kraven i GOST som standard kan byggföretag använda den för sitt avsedda ändamål omedelbart efter mottagandet av den beställda produkten.

Till skillnad från byggföretag som beställer konkreta produkter från en fabrik måste privata användare av morteln ha en klar uppfattning om hur länge konkreta vinster blir starka när man häller formen.

På bilden - arbeta med betong under den kalla årstiden

Tekniker utför i genomsnitt 28 dagar efter slutet av gjutningen av lösningen i formen. Det kan antas att detta är den genomsnittliga tidsindikatorn som är nödvändig för en uppsättning optimala hårdhetsparametrar.

Vid varmt väder, under den första veckan efter läggning, sker intensiv härdning av materialet, upp till en villkorlig 70% av betygsmärket. Under denna process sker interaktionen mellan cementkorn och flytande medium tills bildandet av kaliumhydrosilikater.

Viktigt: Härdningsprocessen kan fortsätta även efter en uppsättning villkorliga 70% av märkesnormen.
Till exempel, vissa konkreta produkter med den ursprungliga klassen av betong M 200, efter några år, förvärvar styrka som motsvarar material med märket M 400.

Tid för att ta bort formen

Formning för byggandet av stiftelsen

Nu när vi har bestämt hur många dagar betongen håller på att stärka kommer vi att bestämma när vi ska gå vidare med demontering av formen.

 • Om betongfundamentet hälls med egna händer, men med hänsyn till tekniska krav och rekommendationer, kan du börja demontera formen på tre dagar.
  Under denna tid uppnås optimala hårdhetsparametrar, vid vilka armerad betong kan skäras med diamantkretsar. Men trots detta kan strukturen laddas inte tidigare än i en vecka.
 • Om fyllning av strukturer och strukturer utförs på vintern, ökar kraftens tillväxt kraftigt. Därför kan formen avlägsnas inte tidigare än en vecka. Det är möjligt att ladda konstruktioner av denna typ och utföra diamantborrning av hål i betong inte tidigare än i 2 veckor.

Viktigt: Fyllning av formning på vintern ska utföras med specialbeläggningsmaterial, eftersom den upptäckta lösningen fryser och inte får den önskade styrkan alls.

Det bör förstås att denna instruktion är viktig, eftersom om du demonterar i förväg är det stor sannolikhet att sprickor kommer att uppträda i tjockleken på den färdiga strukturen. Men vi måste ta hänsyn till det faktum att det också är oönskat att överarbeta formen, eftersom det förhindrar fri tillgång till luft, varigenom betongen torkar ojämnt.

Inställning av hastigheter och metoder för att styra dessa parametrar

Bilden - grunden efter den tidiga demontering av formen

Återgå till hur mycket betong som håller på att få styrka, överväga takten i gradvis härdning:

 • Under de första tre dagarna efter att ha lagts under normala temperaturförhållanden, får materialet cirka 30% av varumärkets styrka.
 • Efter 7-14 dagar efter att ha lagts under normala temperaturförhållanden, får materialet mer än 60% av betygsmärket.
 • I 28 dagar efter att betongen kan vinna 100% av varumärkesnormerna.
 • Inom 90 dagar efter läggning kan materialet få upp till 120% av varumärkesnormen.
 • Ytterligare härdning och härdning av strukturer i närvaro av fukt uppträder också, men processens intensitet är en storleksordning lägre.

Den hårdaste härdningen av cementhaltiga lösningar hämmar temperaturnedgången. Som ett resultat av kylning samverkar partiklar av cement mindre aktivt med vatten. Som ett resultat fortsätter kemiska reaktioner extremt långsamt.

Att sänka temperaturen till negativa värden stannar i allmänhet härdningen. Med en efterföljande ökning av omgivningstemperaturen kommer materialet att härda, men i detta fall är det inte nödvändigt att räkna med varumärkets styrka.

På bilden - resultatet av att torka lösningen under inställningsprocessen.

Samtidigt tillåter ökningen av temperaturen i materialets tjocklek att accelerera härdningshastigheten. Men, för att höja temperaturen, bör det säkerställas att lösningen i formen inte torkar före den föreskrivna tiden.

När exempelvis betongen upphettas med vattenånga till en temperatur av 80 ° C, tar det minst 16 timmar att rekrytera 70% av styrkan. Sålunda utförs en industriell ångning vid tillverkning av pålar och ett antal andra betongprodukter.

Viktigt: Betong bör inte värmas till mer än 90 ° C, eftersom det vid kemisk reaktionstemperatur sker en kemisk reaktion där härdning av den cementhaltiga morteln blir omöjlig.

En annan punkt som särskild uppmärksamhet bör ägnas åt är att härdningen av en cementhaltig murbruk är en exoterm process, under vilken betong producerar värme. Till följd av att du ökar temperaturen för mer intensiv härdning riskerar du att torka betongen, eftersom värmen som släpps under den exoterma processen kommer att sättas till värmningstemperaturen.

slutsats

Nu vet du hur mycket betong blir starkare och vilka faktorer bestämmer intensiteten i denna process. Som ett resultat kan du se till att härdningen av betongkonstruktioner utförs inom ramen för tekniska rekommendationer.

Du kan hitta mer användbar och informativ information genom att titta på videon i den här artikeln.

Betong - inställningstid och styrka

Betonghärdningsperiod

Den överväldigande majoriteten av amatörbyggare anser, för inte helt tydliga skäl, att betongprocessen är avslutad efter avslutad läggning i förarbetet eller slutförandet av arbetet med att nivellera skiktet. Under tiden är inställningstiden för betong mycket längre än tiden för att lägga den. Betongblandning är en levande organism, där, efter avslutad läggning, komplexa och tidskrävande fysikalisk-kemiska processer uppträder, som är förknippade med förvandling av mortel till en tillförlitlig grund för byggnadsstrukturer.

Innan stripping och njutning av resultaten av de ansträngda ansträngningarna är det nödvändigt att skapa de mest bekväma förhållandena för modning och optimal hydratisering av betong, utan vilken det är omöjligt att uppnå monolitens önskade gradstyrka. Byggkoder innehåller verifierade data som listas i tidtabellerna för konkreta inställningar.

Uppgifterna i de officiella tabellerna bör naturligtvis fungera som vägledning när man självständigt bygger betong- eller armerad betong. Men användningen av sådan data bör ske i tät praktisk bindning till de reella byggnadsförhållandena.

Betongvård efter hällning: huvudmål och metoder

Processerna i samband med de aktiviteter som föregår rivningen innehåller flera tekniska metoder. Syftet med sådan verksamhet är en - skapandet av armerade betongkonstruktioner, den mest relevanta i deras fysikalisk-tekniska egenskaper hos de parametrar som ingår i projektet. Huvudevenemanget är givetvis att ta hand om den betongblandning som läggs.

Vård är genomförandet av en uppsättning åtgärder som är utformade för att skapa förutsättningar som optimalt matchar de fysiska och kemiska omvandlingar som uppstår i blandningen under härdning av betong. Strikt efterlevnad av den föreskrivna vårdtekniken gör att du kan:

 • minska till minimivärden krympning i betongkompositionen av plastiskt ursprung
 • att ge styrka och temporära värden för betongstrukturen i de parametrar som anges av projektet,
 • skydda betongblandningen mot temperaturdysfunktioner;
 • förhindra den preliminära härdningen av den lätta betongblandningen;
 • skydda strukturen från olika ursprung av mekaniska eller kemiska effekter.

Underhållsprocedurerna för en nybyggd armerad betongkonstruktion bör påbörjas omedelbart efter avslutad läggning av blandningen och fortsätt tills den når 70% av den styrka som planeras av projektet. Detta ställs i enlighet med kraven i avsnitt 2.66 i SNiP 3.03.01. Stripping kan utföras ännu tidigare om detta är motiverat av rådande parametriska omständigheter.

Efter avslutad läggning av betongblandningen bör en undersökning av formen utföras. Syftet med en sådan inspektion är att fastställa bevarandet av de geometriska parametrarna, identifieringen av läckage av den flytande komponenten i blandningen och mekanisk skada på formen av formen. Med hänsyn till hur länge betongen hårdnar, närmare bestämt, med hänsyn till tiden för dess inställning, måste de fel som uppstått elimineras. Den genomsnittliga tiden under vilken en ny betongblandning kan ta tag i är ca 2 timmar, beroende på temperaturparametrarna och graden av Portland cement. Designen måste skyddas mot mekanisk påverkan i form av stötar, vibrationer, vibrationella manifestationer så länge som betong torkar.

Steg av styrbetongstruktur

Betongblandning av vilken som helst komposition tenderar att gripa och uppnå de nödvändiga hållfasthetsegenskaperna under passage av två steg. Överensstämmelse med det optimala förhållandet mellan tid, temperaturparametrar och värdena på fuktinnehållet är avgörande för att man får en monolitisk struktur med planerade egenskaper.

De stegvisa egenskaperna hos processen är:

 • fastställande av betongkomposition. Förinställningstiden är inte lång och är ungefär 24 timmar vid en medeltemperatur på +20 ° C. De initiala inställningsförfarandena inträffar inom de första två timmarna av blandningen av blandningen med vatten. Den slutliga inställningen sker som regel inom 3-4 timmar. Användningen av specialiserade polymeradditiver tillåter under vissa förhållanden att periodens initiala inställning reduceras till flera tiotals minuter, men lämpligheten hos en sådan extrem metod är berättigad till största delen vid kontinuerlig framställning av armerade betongelement av industriella strukturer;
 • härdning av betong. Betong får styrka när hydratiseringsprocessen fortsätter i sin massa, det vill säga avlägsnande av vatten från betongblandningen. En del av vattnet under passage av denna process avlägsnas när den avdunstar, den andra delen är bunden på molekylär nivå med komponenterna i blandningen av kemiska föreningar. Hydrering kan ske med strikt överensstämmelse med temperatur och fuktighetsförhållanden för stelning. Överträdelse av förhållanden leder till misslyckanden i genomgången av fysikalisk-kemiska processer av hydratisering och följaktligen till försämring av kvaliteten på armerade betongstrukturer.

Beroende av tid för en uppsättning hållbarhet från märke av en betongblandning

Det är logiskt klart att användningen av olika märken av Portlandcement för framställning av betongkompositioner leder till en förändring i tiden för härdning av betong. Ju högre graden av Portland cement, desto mindre tid krävs för att ställa in blandningens styrka. Men när du använder något märke, var det 300 eller 400, använd inte betydande mekanisk beskaffenhet av belastningen på den armerade betongstrukturen tidigare än efter 28 dagar. Även om inställningstiden för betong enligt tabellerna i byggreglerna kan vara mindre. Speciellt gäller den betong som är förberedd med användning av Portlandcement 400.

Konstruktion myt nummer 2. Är det nödvändigt att vänta 28 dagar efter hällning av betong?

Frågan är: hur lång tid tar det att vänta på att betongen härdas? Hur och för vilken tid får konkret förstärkning? Måste du verkligen vänta 28 dagar efter att betongen är gjuten? När kan jag ladda betongkonstruktioner?

Det är lönsamt för varje utvecklare eller byggare att bygga en struktur, byggnad eller struktur på kortast möjliga tid. Men det finns ett antal åsikter att det är nödvändigt att vänta tills konstruktionen "härdar" efter utförandet av arbeten på betongkonstruktionerna, och fortsätt sedan till nästa byggnadsstadium.

Hur och för vilken tid får konkret förstärkning?

Är det nödvändigt att vänta 28 dagar efter hällning av betong?

För den rätta slutsatsen är det nödvändigt att analysera de regelbundna dokumenten och bestämma hur långt, vilket stadium och villkoren för konstruktionen.

Vid betongarbete står de inför två pressande problem:

 1. Efter vilken tid kan du ta bort formen?
 2. Efter vilken tid kan du ladda ett armerat betongelement eller en struktur?

Tänk på dessa frågor en efter en.

För prefabricerade betongprodukter är det mycket viktigt att bestämma försäljningsstyrkan.

Den tidsmässiga styrkan är den konkreta styrkan som uppnåtts, vilket fastställs genom de regler där det är möjligt att leverera en konkret produkt från fabriken till byggarbetsplatsen.

Värdet på frisättningsstyrkan är inställd enligt GOST eller andra regleringsdokument beroende på:

 • typ och storlek på strukturen
 • betongens sammansättning
 • härdningsförhållanden
 • omgivande temperatur och klimatförhållanden i regionen;
 • sikt och storlek på lasten
 • transportförhållanden.

Nedan anges i tabell 1, beroende på typ och klass av betong, de genomsnittliga värdena på försäljningsstyrka som en procentandel av konstruktionen.

Således är försäljningsstyrkan hos prefabricerade betongprodukter beroende på ett antal faktorer 50-100% av konstruktionen. Slutsats nr 1: När du når försäljningsstyrkan, kan du redan göra installation och sedan ladda betongkonstruktioner med förväntan om att fullbelastning (100%) kommer att inträffa senast 28 dagar från tillverkningstillfället. Ett mer specifikt förfarande och villkor för lastning av prefabricerade strukturer anges i CPD (projektarbete).

Även i konstruktion finns en sådan sak som stripphållfasthet.

Rivningsstyrkan är den minsta betongstyrkan som erhållits, vid vilken det är möjligt att avlägsna formen utan att skada betongen. För prefabricerad betong bör formningsstyrkan vara tillräcklig för säker transport. Villkoren och hastigheten av härdning för varje produkt eller struktur bestäms av tillverkaren.

Vid tillverkning av monolitiska strukturer utförs vanligen byggnadsplatsen precis före början av laddning av konstruktionen.

SNiP 3.03.01-87 fastställer följande villkor för nedbrytning av armerade betongkonstruktioner (se tabell 2).

Det ryska regeldokumentet TR 80-98 "Tekniska rekommendationer om betongteknik med användning av en termos och en accelererad termos med hjälp av en icke uppvärmd metod" ger följande tillstånd och belastningar för konstruktioner, tabell 3.

Den nödvändiga styrkan i betong för demontering och lastdesign:

Anmärkningar:

 1. Det bör påpekas att en fullständig 100% belastning av strukturen är möjlig endast när betongen har fått sin fulla designstyrka.
 2. Det är möjligt att ta bort sidoväggarna på den icke-bärande delen av formen, förutsatt att temperaturskillnaden mellan betong och ytterluft uppfyller följande villkor:
 • Dt = 20 ° С för konstruktioner med Mn = 2 - 5;
 • Dt = 30 ° C för mönster med Mn större än 5, där Mn - Modulets ytstruktur (förhållandet mellan summan av ytorna hos de kylda ytorna på strukturerna i m 2 till dess volym i m 3), m -1.

Ytterligare åtgärder för att utföra formning och arbetarrörelser på armerad betongkonstruktioner tillåts när betongens styrka är 1,5 MPa eller mer. (SNiP 3.03.01-87, s. 2.17). I detta regeldokument finns också en indikation (s.2.110) att vid användning av mellanstöd (stöd) för att överlappa spänner, med partiell eller sekventiell avlägsnande av formen, kan den tillåtna avtagningsstyrkan sänkas, vilket innebär större formningsomsättning och minskad konstruktionstid. Mer konkreta åtgärder för tidigt avlägsnande av förarbete bör bestämmas på grundval av specifika byggnadsförhållanden och omfattas av CPD.

Vissa litteraturkällor anger följande värden för nedbrytning av armerade betongkonstruktioner, tabell. 4:

Slutsats nummer 2: Baserat på ovanstående och analyserar alla tabellerna på avtagningsstyrkan hos betong och dess belastning, är stripphållfastheten inom 50... 80% av konstruktionen. därefter:

 1. rivningen av strukturen tillåts utföras när betongens faktiska styrka når 70% av konstruktionsstyrkan, i vilket fall den gradvis kan laddas ytterligare;
 2. Det är tillåtet att riva strukturen, med den faktiska styrkan på 50% av konstruktionen, är det bara nödvändigt att installera ytterligare stöd för försäkring och uteslutande av avböjningar. I det här fallet kan du också gradvis ladda strukturen (sätta på formen, murverk etc.).

Efter hur mycket tid kan betongen få stripphållfastheten, där det också går att ladda strukturen?

Som redan nämnts, under olika förhållanden (temperatur, luftfuktighet, utfällning, etc.) ökar olika betongstyrka på olika sätt. I fig. 2 visar en graf av styrkanalen som en funktion av temperaturen hos TVO (värme av fuktbehandling).

Det framgår av diagrammet att vid konstant temperatur på 60 ° C erhåller betong (70%) den genomsnittliga demoleringsstyrkan efter 32 timmar (1,3 dagar) och vid 30 ° C tar det ca 4 dagar.

Eftersom på byggarbetsplatser, under dagen, varierar omgivande lufttemperaturen, de tar hänsyn till den genomsnittliga dagstemperaturen, som på sommaren är 18... 28 ° C, och på hösten når den 5... 10 ° C. Vid sådana temperaturer kommer betong att få kraft mycket långsammare.

Fig. 1. Grafik av graden av betonghöjning ökar beroende på temperaturen hos TVO (värme av fuktbehandling) [1]

Vid företag för tillverkning av betong och strukturer gjorda av det måste det finnas scheman för härdning av betong av en viss komposition. För en ungefärlig bestämning av betongens styrka kan du använda styrkorna som bestäms beroende på typ av cement, temperatur och betongklass (fig 2) från reglerade dokument [2, 3].

Nedan är ökningen av betongens styrka beroende på omgivningstemperaturen eller TVO, (i% av R28):

a) klass С15 - С25 på grundval av Portland cementmärke M400

b) Klass C30 baserat på Portland cementmärke M500

c) klass С15 - С25 på basis av slaggcement Portlandcement М400

d) Klass C40 baserat på Portland cementmärke M600

e) snabbhärdande högaktivt portlandcement (BTZ)

Styrka (tabeller 5-9)

Styrka av betongklass C15 - C25 på Portland cementmärke M400 (% av R28):

Sats av styrka av betongklass C30 på Portland cementmärke M500 (% av R28):

Förstärkning av betongklass С15 - С25 på slaggcement Portlandcement М400 (% av R28):

Sats av styrka av betongklass C40 på Portland cementkvalitet M600 (% av R28):

Förstärkning av betong med användning av antifrysadditiv:

Slutsats nummer 3: från diagrammen och tabellerna kan man se att betong baserad på portlandcement med en genomsnittlig daglig temperatur på 10 och över får 50% av konstruktionens styrka i 5... 7 dagar och betong på slaggcement och cementvinster under samma förhållanden i 14 eller flera dagar. På vintern, vid negativa temperaturer med användning av jämn frostskyddsmedel tillsatser (tabell 9), får betongens styrka i 90 dagar eller mer. För att påskynda den tid som krävs för att ställa in önskad hållfasthet under vinterbetong, är det nödvändigt att använda elektrisk uppvärmning.

För en snabb uppsättning styrka, enligt SNiP 3.03.01-87 "Bearing and enclosing structures. 2. Betongarbete "(punkt 2.15) för betong behöver lämplig vård. Omsorg för betong börjar omedelbart efter att ha lagt den i formen och fortsätter till det ögonblick som strippningen utförs. Betong bör lagras från direkt solljus och nederbörd, vind, och även skapa värme- och fuktighetsförhållanden för dess härdning (omslag med film). Det rekommenderas att betong på Portlandcement i 7 dagar vattnas med vatten, och baserat på låg aktivitet och slagg Portlandcement bör den vattnas i minst 14 dagar. Vid en lufttemperatur på 15 ° C rekommenderas det att vattna betongen efter 3 timmar under de första 3 dagarna. Vid en genomsnittlig lufttemperatur från +5 till 0 ° С utförs inte bevattning och vätning av betongen. Fullbelastning (konstruktion) av armerad betongkonstruktion tillåts först efter att betongen har en designstyrka.

Rekommendationer för genomförandet av stiftelser

Separat ville jag fokusera på grunden, eftersom det finns några funktioner i hans arbete:

 1. Den bästa tiden att bygga en grund är sommaren (bra temperaturförhållanden).
 2. Det är oönskade att underkasta grunden till långvarig driftstopp, sedan blockering av gropen, frostsvullnad, alternativ frysning och upptining av grundjorden leder till dess förstöring.
 3. Ovanstående faktorer leder till ojämn krympning av grunden.
 4. Om det ändå är nödvändigt att lämna fundamentet till vintern, är det nödvändigt att "bevara" det - att stänga och skydda det från nederbörd, för att utesluta dumpning och översvämning av jorden nära fundamentet (ca 0,4... 0,5 m).
 5. Eftersom betong under gynnsamma förhållanden får 50... 80% av konstruktionsstyrkan om 7... 14 dagar, då är det tillåtet att ladda fundamentet efter 7... 14 dagar, med tanke på att full belastning (100%) endast kommer att inträffa efter 28 dagar från det att grundfyllningen fyllts.
 6. Vid användning av härdningsacceleratorer vid normala temperaturer är det möjligt att ladda fundamentet även efter 5 dagar.
 7. Stiftelsen bör laddas jämnt för att undvika ojämn avveckling av basen.

För ett mer exakt säkerhetsnät för att kontrollera styrkan på fundament eller andra armerade betongkonstruktioner, tillverkas en serie standardkubprover på 150x150x150 eller 100x100x100 mm, vilka sedan testas för kompression.

referenser:

 1. Hur man bygger ett hus. Hur får konkret förstärkning? Härdningstiden för betongen, schemat för fästets uppsättning. Åtkomstläge: länk till artikeln.
 2. ТР 80-98 Tekniska rekommendationer om betongteknik med icke-uppvärmd metod för monolitiska strukturer med termos och accelererade termos. MOSKVA - 1998.
 3. VSN 20-68 Vägbeskrivning till betong på grund av betongbeläggningar i Moskva på vintern.

Betongens styrka

Den viktigaste indikatorn på betongkvaliteten är materialets styrka. Enligt kraven i GOST under kompressionsförhållanden kan det variera inom området M50-800. De mest populära märkena av cement M100-500.

Betongstyrka diagram

Det tidsintervall under vilket lösningen förvärvar de nödvändiga driftsegenskaperna kallas betonghållningsperioden, varefter ett skyddsskikt av betong kan appliceras. Styrkdiagrammet speglar den tid det tar för betongen att nå maximalt styrvärde.

Under normala förhållanden mognar kompositionen om 28 dagar. Under de första 5 dagarna finns en intensiv härdning av betong. Efter 7 dagar efter gjutning uppnås 70% av styrkan hos det valda varumärket. Experter rekommenderar dock ytterligare byggnadsarbete endast när det når 100% - inte tidigare än 28 dagar efter hällning.

Tiden för betongstyrka byggnad för varje enskilt fall kan skilja sig något. För bestämning av den exakta tiden för härdning av kompositionen utförs kontrolltest av materialprover

Under den varma säsongen, i monolitisk bostadsbyggnad, är följande åtgärder tillräckliga för att optimera processen att hålla kompositionen och uppnå optimala mekaniska och fysikaliska egenskaper:

 • Bibehållen i betongformning.
 • Mognad av kompositionen efter avlägsnande av formen.

Om åtgärder vidtas under den kalla årstiden bör ytterligare uppvärmning av betongen och dess vattentäthet säkerställas för att uppnå rätt märkesstyrka. Detta beror på det faktum att polymerisationen sänks när temperaturen minskar.

För att påskynda uppsättningen styrka och minimera exponeringstiden för betong rekommenderas att använda sandbetong med lågt vatten-cementförhållande. När förhållandet mellan vatten och cement är 1/4 halveras perioderna som visas i tabellen. För att uppnå detta resultat tillsätts mjukningsmedel till kompositionen. Det är också möjligt att förkorta kompositionens mognadsperiod genom artificiellt ökande temperaturen.

Video - Hur man påskyndar härdningen av betong

Betongstyrka

Under de första 5-7 dagarna bör åtgärder vidtas för att säkerställa villkor för härdning av betong (fuktning, elvärme, täckning med värmeisolering och fukttät material, uppvärmning med värmepistoler). Vidare bör särskild uppmärksamhet ägnas åt vätning av ytan. Samtidigt en vecka efter slutningen av hällningen (förutsatt att lufttemperaturen är 25-30 ° C) kan strukturen laddas.

Betongklassificering

 • tunga formuleringar på traditionella täta aggregat och cement (M50-M800);
 • lätta kompositioner med porösa aggregat (dessa innefattar betong M50-M450);
 • cellulära kompositioner som hänför sig till kategorin av ljus och speciellt lätta blandningar (M50-M150).

Det är nödvändigt att fastställa en designkvalitet av betong vid scenen för att skapa projektdokumentation för byggandet av ett objekt. Denna egenskap erhålls på basis av resistansen mot axiell kompression i referensprover-kuber. I konstruktionen under uppbyggnad är axiell spänning huvudet, medan cementkvaliteten bestäms av motståndet mot axiell spänning.

Betongens draghållfasthet ökar med ökande tryckhållfasthet, men inom området höghållfasta material minskar draghållfastheten.

Beroende på användningsområde för kompositionen bestäms betongbeteckningen och dess styrka. Material med beteckningarna M50, M75, M100 anses vara minst hållbara. De används i konstruktionen av de minst ansvarsfulla strukturerna.

Vid konstruktion av byggnader och strukturer som kräver större styrka, använd betong M300. För screed är det bästa alternativet M200-kompositionen. Cementer, som börjar med M500, klassificeras som den starkaste.

Skillnaden i styrkan i konkreta kvaliteter förklaras av deras sammansättning, eller snarare proportionerna sand, cement och murar. Maximal prestanda uppnås genom användning av en större andel cement.

Följande formel används för att konvertera en konkret klass till en klass:

där B är en klass är M ett varumärke.

Nedan följer en tabell över överensstämmelse av kvaliteter och betonggrader: