Hur man beräknar mängden betong på stiftelsen

Byggandet av en byggnad börjar med byggandet av en solid grund, vars val är viktigt för att ta hänsyn till vissa faktorer. De misstag som görs i detta fall kommer senare att påverka byggnadens kvalitet, vars korrigering kommer att bli ett komplicerat och dyrt förfarande. Den nödvändiga frågan i detta skede är att beräkna hur mycket betong som krävs på stiftelsen för att uppfylla alla lagstadgade krav och att inte slösa extra pengar.

Typer av stiftelser

Huvudfunktionen som grunden klassificeras är typ av konstruktion:

 1. Tape - remsan passerar under alla lagerväggar;
 2. Slab - finfördjupad förstärkt platta under hela byggnadens yta;
 3. Pelare - ett system av punktstöd, fördelar vikten av konstruktionen till marken.

Den övre planen av strukturen kallas kanten - det är grunden för väggarna, uppfattar lasten från dem. Bottenplanet kallas sålen, det fördelar vikten till marken.

Det finns ett antal faktorer som måste beaktas vid val av typ av bas:

 • projektets komplexitet, källarens närvaro;
 • material som används
 • belastning;
 • grundvattennivå
 • jordtyp.

Hur mycket betong behövs på stiftelsen

Den beredda strukturen hälls med betongblandning, och dess kvantitet bestäms i kubikmeter.

För att beräkna betongvolymen för grundkonstruktionen ska du först kontrollera möjligheten att bära designbelastningen med hänsyn till markens egenskaper på byggarbetsplatsen. För att få den projicerade basen att överensstämma med de angivna parametrarna och att uppfylla kraven, ändra dess geometriska parametrar (djup, bredd) och förstärkningsschemat. De erhållna dimensionerna ersätts med beräkningsformlerna och beräknar hur många betongkubar behövs.

band

Vid beräkning av betong för bandfundament är följande parametrar nödvändiga: bandets längd, dess bredd och höjd. Höjden från basen till kanten tas som höjden. Vanligtvis ligger kanten 50-60 cm ovanför marken.

När djupet av sulan (den del som ligger under jord) är 160 cm och storleken på dess del ovanför marken är 60 cm, blir summan 220 cm. Djupet av den monolitiska bandbasen bestäms beroende på markens egenskaper och betongkvaliteten.

Det är viktigt att sulan är under jordfrysningsnivån med minst 15 cm.

Bredden på tejpen beror på byggnadens vikt, tjockleken på väggarna och marken. I enlighet med belastningen är det erforderliga antalet stavar av den längsgående förstärkningen av den erforderliga diametern etablerad i bandets utformning och klämmans tonhöjd och diameter bestäms.

Bandets längd är summan av längderna på alla yttre och inre lagerväggar i huset. För en stugstorlek på 8x10 m med en inre lagervägg av 10 m längd blir det 46 meter:

(10 m + 10 m + 8 m + 8 m = 36 m) + (10 m) = 46 m.

Betongförbrukning för att hälla basen av ett hus på 8x10 m med en inre lagervägg på 10 m, med en bandbredd på 0,5 m och en höjd av 2,2 m:

46 (D) x 0,5 (W) x 2,2 (H) = 50,6 kubikmeter.

platta

För att beräkna kubikkapaciteten för denna typ bestämma du den totala volymen på plattan. Detta kommer att vara det önskade värdet och motsvarar produkten av ytan av plattbasen med dess tjocklek.

Området på stugan 8x10 meter är 80 kvm. Till exempel är plåttjockleken 25 cm. Således kommer blandningskonsumtionen att vara:

(80 kvadratmeter) x (tjocklek: 0,25 m) = 20 kubikmeter.

Vid beräkningen är det viktigt att överväga byggnadens vikt. Med stor belastning måste du antingen öka tjockleken på plattan eller lägga till förstyvningsmedel. De är gjorda på bärande väggar (inklusive interna), eller de bildar kvadratiska celler som sträcker sig i storlek från 1,5 m till 2 m - det beror på driftsförhållandena. I det andra fallet har plattan ökad styvhet och styrka.

Fyllstiffensdesign kommer att vara ett tilläggsvärde, vilket läggs till totalt flöde och bestäms enligt följande:

(tvärsnittsarea av förstyvningen) x (ribbens totala längd).

kolumnär

Representerar kolumnerna, placerade med ett visst steg under referenspunkterna. För att beräkna betongen för en sådan grund, bestäm värdena för ett enda stöd och multiplicera med deras nummer.

Volymen av en pelare, eftersom den huvudsakligen är en cylinder, motsvarar produkten av tvärsnittsarean och längden.

Låt kolonnens diameter vara 40 cm. S = ¼πd² = x 3,14 x 0,4 ² = 0,13 kvm. Med en höjd av 2,2 m, önskat värde: 0,29 m³.

För den slutliga bestämningen av flödeshastigheten för blandningen för kolumnärbasen multiplicera värdet erhållet med antalet kolumner.

De erhållna resultaten, trots formlernas enkelhet, är ganska noggranna. Detta gör det möjligt att undvika onödiga kostnader och beställa eller förbereda den optimala mängden betong för att fylla grunden. Under de förberedande markverken är transport och lossning, jordens krympning etc. en ytterligare ökning av den totala siffran på 3-10% möjlig.

Strip Foundation Calculator

Med hjälp av den här online-kalkylatorn kan du beräkna mängden betong, förstärkning, formningskort som behövs för att arrangera en armerad betongfundament. Kalkylatorn kommer också att producera en omfattande beräkning av materialkostnaden. Innan du väljer typ av stiftelse, var noga med att samråda med experter om den här typen är lämplig för dina förhållanden. Instruktioner för att arbeta med en miniräknare.

Var särskilt uppmärksam på mätenheterna för de inmatade uppgifterna!

Beräkningsresultat

Om kalkylatorn visade sig vara användbar för dig klickar du på en eller flera sociala knappar. Detta kommer i hög grad att bidra till den fortsatta utvecklingen av vår webbplats. Tack så mycket.

Instruktioner för att arbeta med en miniräknare

Den här online-kalkylatorn hjälper dig att beräkna:

 • området av basen av fundamentet (till exempel för att bestämma mängden vattentätning för att täcka den färdiga grunden)
 • mängden betong som behövs för att fylla hela grunden med angivna parametrar. Eftersom betongvolymen kan skilja sig något från det faktiska såväl som på grund av komprimering under hällning, är det nödvändigt att beställa med en 10% marginal.
 • mängd förstärkning, automatisk beräkning av dess vikt, baserat på dess längd och diameter
 • formningsområde och mängd sågt virke i kubikmeter och i brädor
 • Erforderlig mängd material för beredning av betong - cement, sand, krossad sten
 • samt den beräknade kostnaden för alla byggmaterial

Steg 1: Först - välj typ av stiftelse enligt ditt projekt. Ställ sedan längd, bredd, tjocklek och höjd på grundbandet. Korrekt orientering du hjälper till med bifogade ritningar, diagram.

Steg 2: Fyll sedan i fälten för att beräkna förstärkning och formning. Vid beräkning av förstärkning är det nödvändigt att ange parametrarna för den framtida förstärkningskorgen. För formning, ange måtten på de skördade brädorna.

Steg 3: Vid beräkning av betong, kom ihåg att mängden cement som krävs för att göra en kubikmeter betong är annorlunda i varje enskilt fall. Det beror på varumärket av cement, det önskade märket av betong som produceras, storleken och proportionerna av fyllmedlen. Standardvärdena för proportionerna och kvantiteterna av cement, sand och murar ges som referens, eftersom cementtillverkare brukar rekommendera. Du kan ändra dessa värden enligt dina krav.

Steg 4: När du beräknar kostnaden för byggmaterial, notera att kostnaden för sand och krossad sten i räknaren anges för 1 ton. I samma prislista är priset oftast meddelat per kubikmeter. Så omberäkna priset per ton sand och murar du måste självständigt eller kolla med säljare. I vilket fall som helst kommer beräkningen fortfarande att hjälpa dig att ta reda på de beräknade kostnaderna för byggmaterial till stiftelsen.

När du planerar, glöm inte bort tråden för att sticka förstärkning, naglar eller självskruvande skruvar för formning, leverans av byggmaterial, kostnaden för utgrävning och byggnadsarbete.

Tape foundation gör det själv

Stiftelsen är den underjordiska delen av en byggnad eller struktur som tar emot laster och överför dem till marken. Den mest populära typen av grund för byggandet av hus anses vara en remsa grund. En sådan gemensam användning av bandfundamenten beror på dess mångsidighet och överkomliga kostnader. Innan du fortsätter med konstruktionen måste du välja mellan grunddjup och djuplagd remsa.

Grunt Ribbon Foundation

En grund grund lägger både budget och tid. Och arbetskraftskostnaderna kommer att bli betydligt mindre, eftersom konstruktionen inte kräver en djup grop. Denna grund används för lätt konstruktion av ett litet område:

 • trähus
 • betongkonstruktioner eller byggnader av betongbetong och betongblock av skum, vars höjd inte överstiger 2 våningar
 • monolitiska byggnader med fast formning
 • Små konstruktioner byggda av sten

Djupet på grunda källaren når en halv meter.

Inbyggd remsa grund

Denna grund används för konstruktion av konstruktioner med tunga väggar, betonggolv, källare eller underjordiskt garage. Stiftelsens grunddjup måste beräknas i förskott. För det första är det nödvändigt att bestämma nivån av jordfrysning, dras sedan 30 cm och lägger grunden redan vid detta djup.

Förberedelser för arbete

För att självständigt bygga en remsa grund måste du först utföra korrekt planering. Behovet av noggranna beräkningar förklaras av att stiftelsen är en av de viktigaste strukturella elementen i en byggnad eller ett hus. De misstag som gjorts i början av byggandet kan ge upphov till negativa konsekvenser under driften av huset.

märkning

Märkningen utförs och orsakar på marken både yttre och inre gränser för den framtida grunden. För att göra det är det bäst att använda pinnar eller stavar av förstärkning och rep. Men det blir mer effektivt att använda speciella enheter, såsom lasernivåer. Kom ihåg att stora fel i markeringen väsentligt påverkar utseendet på den färdiga byggnaden.

För att få det perfekta resultatet behöver du:

 • bestämma axeln för den uppställda strukturen
 • Markera vinkeln genom att använda en rörledning, dra repet i ytterligare en vinkel på 90 grader i en vinkel på 90 grader
 • Använd kvadraten för att bestämma en annan vinkel
 • Kontrollera hörnen, med fokus på diagonalen. Om testet gav positiva resultat - dra ett rep mellan dem
 • ta upp den interna märkningen och dra tillbaka från den yttre märkningen med avståndet för den framtida grundens tjocklek

När du är klar med markeringen, undersök ytdropparna på byggarbetsplatsen och välj den lägsta punkten för grävdjupet och utesluta skillnaden i stiftelsens höjd. Om byggnaden är planerad att vara liten, kan djupet av gropen vara 40 cm.

Enhetskudde och vattentätningsstämpel

På den färdiga grävningen bör lägga en sandkudde med tillsats av grus. Den rekommenderade höjden för varje lager är 120-150 mm. Därefter måste varje skikt kasta med vatten och täppas för att öka densiteten. För att isolera den färdiga kudden måste du lägga en stark vattentätfilm på den.

Installation av formningsremsa

Formning är vanligtvis gjord av plankor med en tjocklek av ca 40-50 mm. Du kan använda skiffer för detta ändamål.

Vid uppställning av formning, kontrollera vertikalitet. Den rekommenderade höjden på ramen ovanför marken är 30 cm. Det är nödvändigt att bygga en liten bas. Asbestbetongrör läggs i formen för att komma in i avloppssystemet och vattenförsörjningen.

Lägg plastplåt mellan betongen och formen för att skydda formen från förorening.

Rebar omläggning

Nästa steg är installationen av ventiler. Förstärkningsstavarna med ett tvärsnitt på 10-12 mm är bundna med en speciell stickningstråd så att sidorna av de kvadratiska cellerna är 30-40 cm. Stärkningen kan vara antingen stål eller glasfiber.

Det rekommenderas inte att använda en svetsmaskin för att fixera armeringen för att undvika korrosion vid svetspunkterna. När du placerar rebar i en gräv, titta på offsets från kanter. Rekommenderad offset är 50 mm.

Ventilation och kommunikation

Därefter är det nödvändigt att tillhandahålla ventilation av stiftelsen och att tillhandahålla tekniska öppningar för att komma in i kommunikationen i byggnaden. Ta en bit av asbestcement eller plaströr och bind den till fixturen.

Fyllning av tejpbasen med betong

Fyll på formen med betong gradvis. Tjockleken på lagren är 15-20 cm, för att undvika hålrum och öka den totala styrkan, tampa lagren med ett specialverktyg - en träspjäll eller en djup vibrator.

Du kan beställa färdigbetong från fabriken eller göra det själv med hjälp av en betongblandare. Den rekommenderade andelen cement, sand och murar är enligt följande: 1: 3: 5.

Lager bör inte skilja sig från kompositionen. Vid kallt väder bör du använda betongvärmare och kalltåliga tillsatser vid varmt väder - häll betong över vattnet.

Slutförande av arbetet

Vid slutet av hällningen av betong bör den stängas med en film för att förhindra torkning och lämna för att få styrka i minst 2 veckor.

Grundräkningen

Online-kalkylatorn beräknar materialet som behövs för att bygga grunden för huset och andra byggnader. Beräkningen görs beroende på vilken typ av betong som används för byggandet av stiftelsen.

I räknaren måste du ställa in nödvändiga parametrar, det är: omkretsen; underjordiskt djup och höjd av antenndelen; bredd och kvalitet av den valda betongen. Efter beräkning får du den önskade mängden betong i kubikmeter, ett antal sand och murar. Det tar också hänsyn till det nödvändiga fotografiet av förstärkningen och antalet brädor för formning.

Förhållandet mellan material beroende på märke av betong, med cement M-400

Metoder för att beräkna mängden betong för remsa, kakel och kolonngrund

Projektet behövs för att bygga hem. Det behöver inte vara professionellt, det vill säga utförs av en specialist i en bygg- eller designorganisation. Dessa beräkningar kan utföras oberoende, åtminstone för att exakt representera mängden betong i kubikmeter som krävs för att fylla fundamentet. Det här är trots allt den viktigaste beräkningen, vars korrekthet kommer att möjliggöra för att undvika exempelvis överutgifterna för byggmaterial och därmed spara.

De initiala data som behövs för att bestämma mängden betong som behövs för att fylla grunden kommer att vara enligt följande:

 • Stiftelsens typ, bestämd beroende på sådana egenskaper som belastningen på den (beroende på väggens material: tegel och skumblock har olika vikter) och jordens bärkraft,
 • Stiftkonfiguration, dvs dess storlek och geometri.

Beräkning av betong för remsa fundament

Stripgrunden är en obrännbar styv struktur, som ligger under varje lagervägg i byggnaden och bildar en sluten slinga. Med dessa funktioner associerade metod att beräkna grunden för denna typ.

För att beräkna mängden betong behöver du följande data:

 1. Bredden och höjden på basremsan,
 2. Bandets totala längd.

Bredden på basremsan bestäms utifrån vad den senare bör ha en bärarea. Vanligtvis är detta värde 20-40 cm. Bandets höjd bestäms av höjden på grunden av grunden, som vanligtvis inte är mer än 50 cm, och också djupet på grunden, som kan nå flera meter.

Detta värde bestäms utifrån flera faktorer, till exempel, hur djupt grundvattnet passerar under byggnaden under uppbyggnad, liksom djupet av markfrysning. Till exempel, i sandjord och i vattenmättade jordar, anses ett djup på 2,5 m vara mest motiverade. För små hus, under normala förhållanden, är en och en halv meter tillräcklig för mellanspåren. För att bestämma höjden på tejpen på en sådan grund måste det därför läggas 40 cm till den ovan markerade delen till 1500 cm.

Bandets totala längd bestäms helt av grundkonfigurationen. I de flesta fall är beräkningen av den totala längden inte svårt - du måste lägga till interna bärare till den totala längden på ytterväggarna. Och vi får betongvolymen genom att helt enkelt multiplicera längden på grunden med dess höjd och bredd:

Vb = lhs, där l, h och s är respektive längd, höjd och bredd.

Det bör noteras att mängden betong beräknad med denna formel inte tar hänsyn till de oundvikliga förlusterna vid transport, hällning, vid komprimering av blandningen, läckage genom luckor samt absorption av träelement i formen. Å andra sidan är metallförstärkning också närvarande i konstruktionen, vilket, vilket reducerar den användbara volymen, kompenserar något för förluster.

De senare i praktiken är emellertid fortfarande betydligt större, så resultatet som erhållits med formeln som presenteras ovan måste korrigeras:

 • runda uppåt till heltal
 • öka värdet med ytterligare 1,5-2%.

Det vill säga den slutliga formeln för beräkning av mängden betong för en remsa grund kommer att ta följande form: V = Vb + 0,02Vb

Betongmängder för plattformar

Tile foundation är en vanlig monolitisk armerad betongplatta vid byggnadens botten. För att kunna beräkna den mängd betong som behövs för att fylla denna typ av grund, behöver du bara multiplicera längd, bredd och höjd. Minsta höjden för denna typ av stift är 10 cm. I enlighet med detta kan du ge ungefärliga uppgifter om förbrukningen av betong på en byggnad med sidor, till exempel 8 x 8 m:

 • 10 cm tallrik - 3,6 m 3;
 • 20 cm tallrik - 7,2 m 3;
 • 30 cm tallrik - 10,8 m 3;

Emellertid har utformningen av denna typ några av dess egenskaper som direkt påverkar förbrukningen av betong. Så att plattan är hårdare och mer motståndskraftig mot deformationer, längs kanterna samt i längdriktningen och tvärriktningen med ett steg på ca 3 meter, gör de förstyvningar som delar grunden i kvadrater.

De utförs vanligtvis på den nedre ytan på grund av för det första enklare hällteknik, och för det andra, så är den övre delen av plattan jämn. Följaktligen krävs också betongstyvhet för dessa förstyvningsmedel i en mängd som kan beräknas med kännedom om deras tvärsnitt och total längd.

Ribben kan vara antingen rektangulär eller trapetsformad. Höjden av dessa strukturella element i kakelfundamentet är vanligen lika med tjockleken på den senare och bredden är ungefär 80% av höjden. Således är formeln för beräkning av mängden betong för en kakelfundament med rektangulära förstyvningar ganska enkel:
Vb = lhs + lp * sp * h, där följande värden:

 • l, h och s är respektive längd, höjd och bredd;
 • lp, spp - den totala längden på förstyvningsdelarna respektive deras bredd.

Om de senare är planerade att utföras med ett tvärsnitt i form av en trapets, snarare än en rektangel, kommer beräkningen av volymen av den betongblandning som krävs för att fylla dessa kanter att reduceras för att multiplicera tvärsnittsarean hos denna trapezoid med den totala längden av kanterna.

Trapesformiga revben har sin egen egenhet - vanligtvis är deras längd 1,5, dvs den större basen av ribben är ungefär en och en halv gånger längre än dess höjd och den mindre är lika med höjden eller till och med något kortare - upp till 80% av dess värde.

Återkalla formeln för att beräkna området för en trapezoid:
S = h (a + b) / 2, där a och b är baser, h är trapezens höjd.

Formeln för beräkning av volymen hos den kaklade fundamenten med trapezformiga förstyvningar är således:
Vb = lhs + lp * h (0,8h + 1,5h) / 2

Metod för beräkning av betongvolymen för arrangemanget av kolonnfundamentet

Även från namnet är det uppenbart att kolonnstiftet är en uppsättning betonghögar grävde i marken. De är vanligtvis placerade vid korsningen av husets väggar, men om nödvändigt, gräva in och spänner. Hatten är den övre delen av stapeln, vanligtvis belägen i en höjd av 40-50 cm, men den fulla höjden bestäms också av dess undre del - basen.

En av fördelarna med den kolumna grunden är kostnadseffektivitet, det vill säga den konkreta förbrukningen för den är minimal. Beräkningen av mängden betong bör inte heller orsaka mycket svårigheter. För rundstänger vid beräkningar måste du känna till följande initialdata:

 • antal pålar
 • tvärsnittsradie
 • höjd.

Det är lätt att gissa att volymen av en sådan kolumn är lika med höjden multiplicerad med stapelns tvärsnittsarea. Den senare är lika med radiens ruta multiplicerad med 3,14. Följaktligen beräknas volymen betong med formeln:
V = 3.14R 2 nh, där R, n och h är radie, antalet pålar respektive deras höjd.

Om kvadratiska stänger används, blir beräkningen ännu enklare:
V = a * h * n, där a är längden på högen.

Kort sagt är några av de föreslagna metoderna för att beräkna mängden betong för olika typer av fundament extremt lätt att förstå. I det här fallet beaktas naturligtvis inte många faktorer som används i professionella beräkningsmetoder.

Ändå är resultaten som erhållits med användning av dessa enkla formler ganska tillfredsställande när det gäller noggrannhet, vilket gör det möjligt att effektivt utnyttja sådana beräkningar i privat konstruktion.

Läs i nästa artikel om beräkning av sidospår hemma.

Online-kalkylator beräknar storleken, förstärkningen och mängden betongmonolitisk remsa.

Information om räknarens syfte

Online-kalkylator monolithic strip foundation är utformad för att beräkna storleken, formen, antalet och diameteren av förstärkningen och den mängd betong som krävs för arrangemanget av denna typ av fundament. För att bestämma lämplig typ av stiftelse, var noga med att kontakta experterna.

Tejpfundamentet är en monolitisk stängd armerad betongremsa som passerar under varje stödvägg av byggnaden, varigenom belastningen fördelas över hela längden av tejpen. Förhindrar sänkning och förändring i byggnadens form på grund av jordböjningens kraft. Huvudbelastningen är koncentrerad i hörnen. Det är den mest populära typen bland andra fundament i byggandet av privata hus, eftersom den har den bästa kombinationen av kostnad och nödvändiga egenskaper.

Det finns flera typer av bandfundament, till exempel monolitiska och prefabricerade, grunda djup och djupgående. Valet beror på markens egenskaper, den förväntade belastningen och andra parametrar som måste beaktas i varje enskilt fall. Den är lämplig för nästan alla typer av byggnader och kan användas vid byggandet av källare och källare.

Stiftelsens konstruktion måste utföras särskilt noggrant, eftersom det vid dess deformation kommer att påverka hela byggnaden och korrigering av fel är ett mycket komplicerat och dyrt förfarande.

Listan över utförda beräkningar med en kort beskrivning av varje objekt presenteras nedan.

Beräkning av betong på grunden

Före byggandet av något föremål är de professionella engagerade i utarbetandet av projektet, vilket inkluderar detaljerade beräkningar av strukturerna från grunden till taket med alla planer och specifikationer. Dessa dokument och system hjälper till att bestämma hur mycket arbete och den mängd material som behöver köpas.

Innan den första etappen av byggandet av ett hus är det särskilt nödvändigt att ta reda på hur mycket betong som behövs på grunden, eftersom Fyllning enligt tekniken bör ske kontinuerligt, vilket inte tillåter enskilda lager att ta tag i. Denna publikation beskriver de detaljerade algoritmerna för att beräkna de grundläggande typerna av grundbasen.

Typer av stiftelser

Ingenjörer tar grunden konstruktivt med detaljerade formler. Vad tas i beaktande vid valet:

 • Vikt hemma;
 • Tillfälliga belastningar;
 • Typ av jord;
 • Grundvatten nivå.

Att jämföra ett antal faktorer och resultaten av beräkningarna, experter tar en av de olika typerna av fundament:

 • bälte;
 • lugg;
 • slab;
 • Pelare (endast för lätta hus);
 • Kombinerad (komplex konstruktion, som endast kan antas till följd av professionella beräkningar).

Den vanligaste typen av bas är tejp. Denna design kan antas under huset med några parametrar på alla typer av jordar, förutom flytande. För att beräkna en sådan grund måste du känna höjden och bredden av dess vägg till källaren (den är en del av stiftelsen), såväl som husets omkrets och längden på alla inre väggar.

Pålar för privat byggnad är det lämpligt att välja uttråkad - de är nästan lika bra som färdiga fabriksprodukter, men att installera sådana är mycket enklare och billigare. Uppbyggnaden av stapelfonden innehåller också en snäppgrill, som måste beaktas vid beräkning av betong.

Skivan är en lösning för byggnad på flytande grunder. Detta är en sorts kudde som kan klibba på marken under säsongens utjämning och under perioder av instabilitet.

Betong: Köp eller gör själv?

Kompositionen av betong omfattar:

 • Portlandcement eller bindemedel på slagg;
 • sand;
 • Krossad sten, bättre berikad;
 • mjukningsmedel;
 • Vatten.

Du kan själv förbereda lösningen, men först måste du beräkna den totala volymen - du behöver fortfarande fylla den kontinuerligt och jämnt. Ett av alternativen för att byta fabrikkförsörjning är att hyra eller köpa en betongblandare.

Hur man beräknar mängden cement på stiftelsen

Mängden cement beror på den godkända betonggraden. I privat bostadsbyggande används betong M300 eller M400 huvudsakligen till grund. Denna styrka är tillräcklig för att säkerställa pålitlig och hållbar service design.

Beräkning av cement på fundamentet kan göras enligt tabellen över proportioner:

Hur mycket cement som behövs på fundamentet kommer att vara känt efter att ha bestämt den totala volymen av stödstrukturen. Det är värt att komma ihåg att i 1 kubikmeter 1000 liter. Om beräkningen av m300 betong visade 7 m 3 och M400 cement var till vårt förfogande, gör vi en översättning:

Proportionalitetssträngen är 1: 1,9: 3,7 (C: P: U). Siffrorna anges i enheter att välja mellan (kilo, liter). Cementvolymen är 1100 kg / m 3, betongens densitet är 1800-2100 kg / m 3.

Från 10 liter cement får vi 41 liter betong, cirka 24 enheter (1000/41) behövs. Följaktligen multipliceras alla proportioner med 24. (2: 45.6: 88.8).

En enklare men genomsnittlig beräkning av mängden cement per stiftelse anges i tabellen:

Följaktligen är det möjligt att inte bara beräkna förbrukningen av cement utan även att bestämma antalet andra komponenter genom att multiplicera värdet av massan av cement med ett proportionellt tal. Mängden cement för stiftelsen beräknas ungefär enligt tabellen - det slutliga värdet kommer att påverkas av:

 • Massa och bråkdel av sand och murar;
 • Exakt cementmassa;
 • Mängden vatten som används.

Hur man beräknar en kub av betong i genomsnitt:

Cementkonsumtion på fundamentet och antalet andra komponenter ska bestämmas med de exakta formlerna från den allra första metoden, där proportionerna av komponenterna beaktas. Du bör också överväga felmarginalen och oförutsedda situationer - ca 10-15%. Det är bättre om materialet förblir än det inte räcker för att skapa den grundläggande strukturen i huset. Dessutom kommer betong och dess komponenter att vara användbara vid efterföljande processer för att bygga väggar, vägar etc.

Nu kan du gå vidare till beräkningen av volymen betong för stiftelsen. Tänk på de viktigaste typerna av strukturer separat för att underlätta förståelsen.

Strip foundation

Tejpen är en sluten omkrets, som ligger under alla lager och självbärande väggar i huset. För att beräkna betongvolymen för fundamentet måste du känna till följande designparametrar:

 • Höjden på väggen. Det inkluderar underjordiska och över mark källare delar. Höjden kan vara klassisk (under markens frysning) eller reducerad.
 • Bredden på väggarna måste vara större än väggens tjocklek med 100 mm;
 • Den totala längden på grundväggarna.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till att de inre och yttre väggarna har olika tjocklek.

Vi ska analysera hur man beräknar grunden för ett hus med dimensioner på 6 till 8 meter. Bredden på ytterväggarna är 500 mm, innerväggarna är 400 mm och höjden från basen till väggen är 1,1 meter.

Beräkna volymen för ytterväggar:

 • Total längd: 8 + 8 + 6 + 6 = 28 meter.
 • Konsumtionen av betong är lika med konstruktionens volym: 28 ∙ 1,1 ∙ 0,5 = 15,4 kubikmeter.
 • Volymen på innerväggen: 6 ∙ 1,1 ∙ 0,38 = 2,508 m 3.
 • Den totala volymen beräknas som summan: 15,4 + 2,508 = 17 908 m 3.
 • Vi kommer ihåg 10-15% för reserv: 17908 + 10% = 19,69 m 3 eller exakt 20 kubikmeter betong.

Det är möjligt att beräkna mängden cement för betong för att fylla vår grund med hjälp av ovanstående algoritmer.

För att bestämma antalet arbetslösningar finns det dataprogram - räknare. De bestämmer automatiskt volymen på tejpstrukturen genom att ange parametrarna med bredd, höjd och väggtjocklek. Men de flesta arbetar utan att ta hänsyn till väggarnas heterogenitet, men beräkningen av väggarnas längd förblir för en specialist. Bra resultat visar professionella program, otillgängliga för invånarna. De tar hänsyn till väggens exakta tjocklek ner till millimeteren och alla överlappande längder.

Stapelstiftelse

Den näst mest populära typen av stiftelse är uttråkad högkörning. Kärnan i installationstekniken är att skapa en rund axel, fylla den med en stålram och arbeta betong M300-M400.

Stiftelsen består av högar och grill, som används för att knyta upp pelarna, och husets väggar stöds på den. Mått på grill och pålar är konstruktiva.

Låt oss överväga hur man beräknar volymen betong för hällpinnar under ett 6 × 6 hus tillsammans med en grillning. Stapeldiameter är 200 mm, längd är 2 meter, grillbredden är 400 mm, höjden är 300 mm.

Först beräknar vi volymen på pålarna. Antag att deras totala antal är 12 (taget konstruktivt). Alla kolumner kommer att vara desamma, så vi definierar volymen på en. Beräkna det korrekt med en av formlerna:

 • V = π ∙ R 2 ∙ h eller ¼ π ∙ D 2 ∙ h.

Vi beräknar i kubikmeter för båda alternativen:

 • V = 3,14 ∙ 0,1 2 ∙ 2,0 = 0,06 m 3 eller
 • V = ∙ 3,14 ∙ 0,2 2 ∙ 2,0 = 0,06 m 3.

Som du kan se ger resultatet av beräkningen med båda formlerna ett resultat. Mängden betong på grunden för hällning av högar: 0,0638 ∙ 12 = 0,75 m 3. Som du kan se blev det ganska lite.

Nu bestämmer vi volymen för grillen för huset 6 × 6 meter:

 • Längden är 6 + 6 + 6 + 6 = 24 meter.
 • Volym = 24 × 0,4 ∙ 0,3 = 2,88 kubikmeter.
 • Den totala mängden betong som ska fyllas: 2,88 + 0,75 = 3,63 m 3.
 • Vi lägger till 10% marginal, vi får 3,99 och 4,0 m 3.

På liknande sätt är beräkningen gjord för kolumnbasen.

Den antagna grunden för uttråkade högar är hållbar, hållbar och ekonomisk - kostnaden för installationen är upp till 8 gånger mindre än på tejpen! Detta räknar inte med bristen på dyra jordarbeten. Konstruktionen har dock flera nackdelar: omöjligheten med att ordna källaren och behovet av noggrannare tätning av bottenvåningen.

spis

Plattformen är en enkel konstruktion. Svårigheten ligger bara i valet av sin optimala tjocklek och beräkningen av förstärkningskorgen. Ur utgångspunkten för att bestämma hur många kuber av betong som behövs på fundamentet, är strukturen lätt beräknad. Ta till exempel huset 11 × 11 meter, grunden för vilken är antagen med dimensioner på exakt 12 med 12 meter. Tjocklek på en design - 300 mm.

Plattans volym är 12 ∙ 12 ∙ 0.3 = 43 kubikmeter.

Plattformens form är inte ofta kvadratisk, då är området indelat i kvadratiska segment och lurat dem separat.

Den uppenbara nackdelen med plattformen är den höga förbrukningen av betong och cement.

Sammanfattning av

Vi ansåg hur man beräkna hur mycket betong som behövs för stiftelsen. Observera att artikeln presenterar de grundläggande principerna för att bestämma volymen av strukturer utan att ta hänsyn till deras egenskaper. Men att veta dem, du kan enkelt beräkna den önskade mängd förbrukningsvaror.

Hur mycket cement behövs på stiftelsen är den mest pressande frågan, eftersom strukturernas kvalitet och hållbarhet beror på beslutet. Vi rekommenderar inte att du bygger på de aggregerade tabellerna med medelvärden - de tar inte hänsyn till alla subtiliteter i beräkningen, valet av komponenter och deras egenskaper. Tabellerna är informativa och är inte referens. Det är nödvändigt att förlita sig på proportionerna av komponenterna - de sammanställs av SNiPs.

Genom att följa ovanstående algoritmer kan du ta reda på hur mycket betong / cement du behöver fylla grunden för en viss struktur, om du inte kan göra det på en professionell miniräknare.

Grundräknaren

Grundräknaren hjälper dig att självständigt beräkna den önskade mängden betong för att fylla grunden och också beräkna antalet formning och förstärkning. Det är värt att notera att parametern "Stiftelsens höjd" inkluderar både djupet på den underjordiska delen och höjden på den ovan markerade delen.

Om dina inre partitioner inte representeras av en lagertyp, använder de ett lättare grundskikt, som har sina egna geometriska parametrar, och du måste beräkna grunden för partitioner separat i en kalkylator och sammanfatta sedan data.

Grundräkningen

Innan du börjar bygga ett hus ska du först bekanta dig med jordens sammansättning, eftersom valet av typ av grund och kostnader som är förknippade med byggprocessen beror på jordens kvalitetsindikatorer.

Nästa steg är att beräkna grunden, nämligen att beräkna den konstanta belastningen från huset självt och tillfälligt - från vind och snöskydd, för att bestämma om jorden kommer att klara lasten från huset och fundamentet.

Då kan du fortsätta med beräkningen av betongvolymen till stiftelsen. Detta följs av konstruktionens längd, och detta innefattar, som omkretsen från utsidan, och längden av absolut alla partitioner mellan rum multiplicerad med dess höjd och bredd, men förutsatt att stiftets tejp har samma sektion längs hela längden.

Mängden betong V = L * A * B, där

L - Stiftlängd

A - Stifthöjd

B - Stiftbredd

Om du planerar att förbereda betong själv, då borde du veta att betong är oftast förberedd av cementkvaliteter M 500 och M 400 med sand och krossad sten. Vid beräkning av betongproportioner bör du ta hänsyn till många faktorer, t.ex. bråkdel och sand, deras densitet, betongkvaliteten. Tabellen "proportioner av betong" visar de genomsnittliga uppgifterna.

Vid beräkning av förstärkning för förstärkning av fundamentet är det värt att veta att längsgående stavar tar över lasten, och därför används ribbstärkning för dem, huvudsakligen 10-12 mm, och vertikala och tvärgående stavar är gjorda av jämn och tunn förstärkning, eftersom de inte belastning.

För att snabbt beräkna mängden betong för att hälla fundamentet, samt alla nödvändiga byggmaterial, kan du använda vår grundräknare ovanför.

Hur man beräknar grunden (kalkylator)?

Byggandet av en byggnad börjar med att utveckla projektet, bestämma behovet av material samt beräkna den beräknade kostnaden. Innan arbetet påbörjas är det viktigt att välja stiftelsens typ och utformning, vilket säkerställer stabiliteten och hållbarheten hos strukturen. Genom att känna till parametrarna i den konstruerade grunden kan beräkaren snabbt beräkna mängden betong och bestämma behovet av stålförstärkning och andra nödvändiga material. För beräkningar kan du använda den elektroniska betongkalkylatorn för stiftelsen eller utföra beräkningar självständigt.

Hur är beräkningen av grunden för huset

Hur man korrekt bestämmer materialförbrukningen på fundamentet - förbereda sig för genomförandet av beräkningar

Innan byggnadsarbetet påbörjas är det viktigt att korrekt bestämma behovet av byggmaterial. På så sätt kan du planera kostnaden och göra rationell användning av tillgängliga finansiella resurser. Eftersom byggandet av hus föregås av byggandet av stiftelsen är det nödvändigt vid inledningsskedet att beräkna volymen av den betongblandning som är nödvändig för att hälla fundamentet. För att kunna utföra en grundberäkning krävs en kalkylator.

Kostnad kan göras på olika sätt:

 • använder det färdiga programmet. Kalkylatorn för beräkning av grunden placerad på professionella platser kommer att bidra till att påskynda beräkningarna;
 • utföra beräkningen manuellt. Med en enkel kalkylator är det enkelt att beräkna mängden betong på en grund med hög precision.

Vid beräkningen är det nödvändigt att ta hänsyn till att mängden betonglösning mäts i kubikmeter, inte i liter eller ton. Med tanke på detta erhåller vi i beräkningsförfarandet volymen av betongkompositionen och inte vikten. Före början av beräkningarna bör man bestämma basens typ och utformning.

För detta behöver du utföra ett antal aktiviteter:

 • genomföra geodetiska undersökningar. De bidrar till att bestämma nivån på grundvattnet, markens egenskaper och djupet av frostpenetrationen.
 • bestämma lasten som verkar på basen. Det kommer att hjälpa dig att beräkna grunden för en kalkylator på hemsidan korrekt och snabbt.
Beräkningen av grunden på exemplet på ett bad 6 × 4 meter

Efter beräkningen av mängden betong för grunden tar räknaren hänsyn till följande data:

 • typ av stiftelse som byggs. Med det professionella programmet kan du beräkna tejpbasen, plattformen och kolumnstrukturen.
 • Stiftelsens utformning och dess storlek. Konfigurationen och dimensionerna beror på byggnadens egenskaper, de faktiska belastningarna och markens egenskaper.
 • varumärke som används för att hälla betonglösning. Den är vald beroende på graden av mekaniska belastningar;
 • nivå av jordfrysning. Det bestäms utifrån byggnadsobjektets territoriella läge.

Beroende på att de ingående uppgifterna är fullständiga beror det på att beräkningen av lösningen är korrekt och materialförbrukningen är korrekt.

Vilken källdata läggs i räknemaskinen för att beräkna grunden för huset

För att bestämma de totala kostnaderna och beräkna behovet av material är det viktigt att förstå hur man beräknar grunden för ett hus.

Kalkylatorn med vilken beräkningen utförs behandlar en stor mängd information för varje typ av grund:

 • För tejpbasbasen är det nödvändigt att ta hänsyn till måtten på tejpen såväl som dess konfiguration;
 • För kolonnbasen bearbetas information om antalet bärande element, deras längd, tvärsnittet och djupet av nedsänkning.
 • för konstruktionen i form av en monolitisk platta, är det nödvändigt att ta hänsyn till tjockleken hos basen, området av strukturen som uppföres, såväl som rammens strukturella egenskaper.
Konfiguration och resultat av beräkningen av en solid grund

Efter att materialen har beräknats på stiftelsen kommer räknaren att kunna ge följande information:

 • mängden nödvändig betonglösning;
 • barfotografi (m) och total armeringsvikt (kg);
 • armeringsområde för ramen;
 • lasten på marken;
 • Behovet av trä för tillverkning av formen.

Enligt resultaten av onlineberäkningen kan du också få information om storleken på den rumsliga förstärkningskorgen.

Beräkning av tejpfundamentet för huset - en räknare

För att bestämma betongkompositionens volym och beräkna behovet av material är det viktigt att överväga följande punkter:

 • längden på basen, som måste motsvara byggnadens omkrets;
 • Bredden på tejpen, som bör överskrida tjockleken på väggarna med 10-15 cm;
 • nivån av penetration i jorden som motsvarar markens egenskaper.
Beräkning av remsa fot

Multiplicera dessa värden erhåller vi volymen av basremsan, som motsvarar betongens kubik. Att veta massan av en kubikmeter armerad betong, lika med 2,4-2,5 ton, är lätt att få vikten av basen. För att göra detta måste du multiplicera den totala kubikkapaciteten med en kubikmeter vikt av basen. När man utför beräkningar manuellt finns det ett litet fel på 6-8%. Det är viktigt att noggrant beräkna lösningen på fundamentet. En kalkylator som kan användas online ger ett sådant tillfälle.

Hur man beräknar material på grundval av kolonntypen

Vid byggandet av en kolumnär stiftelse är det nödvändigt att korrekt beräkna grunden för huset.

Online-kalkylatorn behandlar följande data:

 • antalet stödjande kolumner;
 • diameter och höjd av pålar;
 • dimensioner av den expanderade delen av stödet belägen i marken;
 • dimensioner av grillen;
 • konfiguration av grilldesignen;
 • märke av begagnad betongblandning.

Med hjälp av den tillgängliga informationen om designelementen och dimensionerna hos stapelfonden är det möjligt att utföra beräkningar i manuellt läge. För att göra det är det nödvändigt att bestämma volymen för ett stöd och multiplicera det värde som erhållits av det totala antalet pålar. Grillvolymen beräknas på samma sätt som en bandbasis. Genom att lägga till volymen av stöden med volymen av grillen erhåller vi totalvolymen av stapelstrukturen. Beräkna nu mängden betong är inte svårt.

Betongberäkare på en grund i form av en monolitisk platta

Planerar att betongad monolitisk platta, utvecklarna står inför problemet med hur man beräknar mängden betong på fundamentet.

Kalkylatorn låter dig snabbt bestämma förbrukningen av betongblandning efter införandet av följande parametrar i motsvarande kolumner i programmet:

 • längden på basplattan;
 • basplattans bredd;
 • höjden på den armerade betongbasen.

Genom att utföra beräkningar manuellt kan vi försumma volymen, vilken upptas av förstärkningskorgen. Du behöver bara multiplicera strukturens dimensioner och få volymen, vilket ungefär motsvarar behovet av betongkomposition. För att erhålla exakta värden är det nödvändigt att använda programmetoder.

Beräkning av material till fundamentet (kalkylator) - bestämmer behovet av cement

Vid framställning av betonglösningen används cement av olika kvaliteter som bindemedel. Strukturernas styrka, tillförlitlighet och hållbarhet beror på egenskaperna och mängden Portlandcement som införs i betongblandningen. Genom att utföra beräkningen av materialet på fundamentet, räknaren, som är ett specialprogram, behandlar uppsättningen initialdata och ger information om behovet av cement för grunden.

Materialkalkylator för monolitisk basplatta

Med referensdata kan du självständigt bestämma mängden cement för beredning av betonglösning. Det är viktigt att överväga proportionen enligt vilken sand, cement och krossad sten blandas. Detta förhållande är 3: 1: 5. Betonglösningen är formad från 9 delar, varav en är Portlandcement.

Baserat på detta förhållande bestäms antalet olika kvaliteter av cement per betongkub:

 • M100 används i mängden 160-200 kg;
 • M150 behöver 200-220 kg;
 • M200 läggs i intervallet 240-280 kg;
 • M250 administreras vid 300-330 kg.

Med ökande varumärke av portlandcement ökar mängden i en kubikmeter betongkomposition och är:

 • M300 - 320-380 kg;
 • M400 - 400-420 kg;
 • M500 - 510-530 kg.

Denna information gör att du självständigt kan bestämma behovet av cement med hög grad av noggrannhet. Det finns också ett speciellt onlineprogram som snabbt kommer att utföra beräkningar efter införandet av den önskade volymen färdigblandad betong, betongbetong och typ av cement som används.

Beräkningen av grunden för huset - en kostnadsberäkare

Efter att ha bestämt metoden för beräkning av mängden betonglösning och portlandcement som används för tillverkningen, kan du fortsätta att bestämma den totala kostnaden för byggandet av stiftelsen.

Totala kostnader inkluderar kostnaden för att köpa följande material:

 • medelstora flod- eller stenbrandsand;
 • Portland cement krävs varumärke;
 • srednefraktsionnoy grus.

Du måste också överväga kostnaden för inköpet:

 • stålförstärkning för framställning av ramen;
 • brädor, plywoodskivor eller metall för att montera formen;
 • stickningstråd som används för att gå med i stålstavar;
 • hårdvara som används för att montera formningsdesignen.

Ett viktigt element i beräkningen är transportkostnaderna i samband med leveransen av nödvändiga material till byggarbetsplatsen.

slutsats

Beräkning av kostnadsposter vid byggandet av stiftelsen gör det möjligt att exakt bestämma den totala kostnaden. Du kan använda färdiga mjukvaruprodukter eller göra egna beräkningar. Det är viktigt att behärska tekniken som ger rätt resultat. Tidig budgetplanering ger dig möjlighet att jämnt fördela pengar och säkerställa deras rationella användning.

Hur man beräknar hur många kuber av betong behövs för en remsa grund?

Stiftelsen är ett mycket viktigt och dyrt element i byggnaden. Hållbarheten och styrkan hos ett hus eller en byggnad beror på hur väl den är byggd (fylld), och med tanke på att beroende på de specifika förhållandena kan kostnaden för remsan grundas från 30 till 70 procent av byggkostnaden, är det mycket viktigt att räkna ut hur mycket betong som behövs för konstruktionen.

I detta fall påverkar följande faktorer utformningen av remsa foten:

 • Lättnad av mark för byggande av byggnader;
 • Jordtyp
 • Djupet av jordfrysning. Inverkar storleken på fundamentet hävdar;
 • Höjden av stående grundvatten. Påverkar också mängden hävande källare (linjär rörelse på vintern).

För beräkningar används de vanliga matematiska och geometriska formlerna, vilka studeras inom ramen för gymnasiet.

Hur man beräknar hur mycket betong som behövs för en remsa grund

Ribbon Foundation används i stor utsträckning av privata utvecklare i byggandet av låghusbyggnader, bad, garage, skjul, tillfälliga hus och andra liknande byggnader. Tapefundets popularitet ligger i designens enkelhet och möjligheten till självberäkning och konstruktion.

För att beräkna mängden betong som behövs för att fylla grunden, måste du beräkna volymen av fundamentet i kubikmeter. I detta avseende finns det två alternativ. Det första alternativet - längden, bredden och höjden på strukturen är densamma runt omkretsen av "tejpen". Det andra alternativet är höjden och bredden av grundvariablerna.

Du kan beräkna hur många kuber av betong du behöver på grunden i den första utföringsformen enligt följande.

Till exempel, efter att ha gjort mätningar av längden på "band" av fundamentet (omkrets), bredd och höjd, fick du följande initialdata:

 • Stiftets omkrets (L): 40 meter. Det är viktigt! Omkretsen mäts inte längs den yttre eller inre gränsen utan strängt längs grävens mitt under grunden;
 • Höjd (H) 1,5 meter;
 • Bredd (S) 0,7 meter.

Vi ersätter källdata till den parallellpipade volymen formel V = LHHHS: V = 40x1.5x0.7 = 42 m3. För att fylla remsan ska grunden behöva 42 kubikmeter betong.

Ett exempel på beräkning av betong på remsa grunden

Antag att din grund med en total längd på 40 meter, består av två delar som skiljer sig i bredd: 10 meter band 0,7 meter bred och 30 meter band 0,5 meter bred. I det här fallet använder vi samma formel för volymen av parallellpiped, gör bara två beräkningar: för en "bit" på 10 meter (V1) och en "bit" på 30 meter (v2). Sedan summerar vi de resulterande volymerna och får mängden betong att fylla (V)

 • Vl = 10x1,5x0,7 = 10,5 m3;
 • V2 = 30x1,5x0,5 = 22,5 m3;
 • V = 10,5 + 22,5 = 33 kubikmeter betong.

Hur mycket cement kommer det att ta?

För att blanda betong för att hälla bandfundamentet, är det nödvändigt att veta hur många komponenter som behövs: cement, sand, murbruk och vatten. I allmänhet använder man betongmärket M200 för konstruktion av bandfundament. Enligt GOST blandas M200 i följande proportioner av komponenter:

 • Cement - 1 del:
 • Sand - 2,8 delar;
 • Krossad sten -4,4 delar;
 • Vatten - 20% av det totala.

Antag att: 1 m3 betong väger ca 1 500 kg, 1 m3 portlandcement väger ca 1300 kg, 1 m3 krossat 1 450 kg, 1 m3 sand väger 1 700 kg, för framställning av 1 kubikmeter betong M200 behöver du: 255 kg cement, 1.127 kg muror, 714 kg sand och ca 190 liter vatten.

Följaktligen behövs för grunden i den första utföringsformen 42 m3x225 kg = 9.450 ton cement och för grunden i den andra utföringsformen 33m3x225 = 7,425 ton cement. Här är det värt att notera att ett exempel på hur man beräknar hur mycket betong som behövs när det gäller beräkning av komponenter är ungefärlig och kräver förtydligande i varje enskilt fall beroende på den sanna massan av de byggmaterial du importerade.