Tillagning av betong: proportioner i hinkar

Den färdiga betonglösningen har en plastkomposition som innehåller fyra erforderliga komponenter: cement, grus, sand och vatten. Blandningsmaterial bör vara i strikt följd. Andelen av komponenter till stiftelsen är ungefär som följer: C - 1 andel, U - 5 aktier, P - 3 aktier, B - 0,5 aktier (C - cement, U - krossad sten, P - sand, B - vatten).

Dessa siffror kan variera, eftersom de i praktiken beror på ett antal faktorer, exempelvis på den erforderliga betonggraden, typen av cement som används, de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos sand och murar, typen av tillsatser och deras dosering.

Egenskaper av betongblandningar

Nyckelkomponenterna som utgör betongen är cement och vatten, som är ansvariga för strukturens soliditet och utgör cementsten i tandem. När härdad sådan sten är föremål för deformation kan krympningen närma sig värdet 2 mm per meter.

Processen är ojämn, interna spänningar uppstår i materialet, vilket resulterar i mikrosekvenser. Hur många inte peer, det är omöjligt att märka dem visuellt, men kvaliteten på cementstenen blir låg. För att minimera deformationer ingår aggregat i form av sand, expanderad lera, grus eller krossad sten i lösningen.

Syftet med aggregaten är att bilda strukturell förstärkning, som måste ta stressen av materialet från krympning. Som ett resultat minskar krympningen avsevärt, medan betongens styrka ökar och kryp minskar.

Betongmarkering

För märkning av betonganvändning digital beteckning som följer bokstaven "M". Det finns ett stort utbud av betong: från M-75 till M-1000. En uppsättning siffror indikerar det beräknade motståndet av betong till dess kompression (mätt i kgf / cm2) vid dess fullständiga härdning, dvs efter 28 dagar. Till exempel, för varumärket M300, ligger detta värde nära 300 kg / cm2. Ju större det digitala indexet i markeringen desto starkare betongen.

Användningsområden

Även en obekväm person i konstruktion vet att betong är grunden för grunden. Varje typ av arbete motsvarar ett visst varumärke.

 • M-100 och M-150 - Används för installation av kuddar under fundamentet av stiftelsen;
 • M-200 - det vanligaste varumärket, som används för att hälla fundament, golvbeläggningar, väggar, beläggning och gångbanor;
 • M-250 och M-300 - mellanliggande märken mellan M-200 och M-350;
 • M-350 - det mest populära varumärket, som används för konstruktion av monolitiska fundament, stödstrukturer, vägbeläggningar;
 • M-400 och M-450 används sällan, främst vid konstruktion av hydrauliska konstruktioner;
 • M-500 och M-550 används för byggande av anläggningar som omfattas av särskilda krav (damar, dammar, tunnelbanor etc.).

Betongberedning

För små byggnadsarbeten är det bekvämt att mäta antalet komponenter i hinkar. Det är lättare och snabbare att knäda betongen av god kvalitet. Hur många hinkar av material som krävs för att förbereda arbetskompositionen beror på mängden arbete. Här är det viktigt att ta hänsyn till att alla komponenter i betonggods har en annan bulkvikt: en hink cement väger ca 15 kg, en hink sand - ca 19 kg och en massa krossad sten ca 17,5 kg.

De optimala proportionerna av komponenter i en kub betongdeg med hinkar är ungefär som följer: 2: 5: 9, där det finns cement / sand / krossad sten. Efter att ha mätt komponenterna, börja beredningen av betonglösning m200, som kan användas för att hälla fundamentet och för screeding golv, upprätta portar, etc. Vatten läggs vanligen till betongkompositionen i en mängd som motsvarar hälften av cementens volym. Förberedelsen av arbetslösningen görs omedelbart före början av betong i hur mycket det är planerat att träna om 2 timmar.

För byggandet av lätta rambyggnader är en kolumnär grund helt tillräcklig. Därför innebär betongmassan för hällning inte ultrahög styrka.

Betongberedning med hinkar är viktigt i följande fall:

 • att utföra en liten mängd arbete;
 • när grunden hälls i steg;
 • Byggnadsplatsens otillgänglighet för specialutrustning (betongblandare);
 • avlägsenhet från fabrikerna som levererar den färdiga kompositionen.

Komponentproportioner

Till och med en erfaren concreter kan inte svara på frågan: "Hur många komponenter i viktekvivalenter måste vidtas för att knäda en perfekt lösning?". För allt är ungefärligt, eftersom komponenterna i varje fall har olika fuktighet och storlekar av fraktioner. En sak kvarstår - att hålla sig till de rekommenderade proportionerna. Förhållandet mellan volymerna är mer lämpligt att mäta skopor.

Tabellproportioner av cement M-400, sand och grus:

Proportioner av betongblandning

För att förbereda en konkret blandning är det viktigt att veta dess proportioner. Förhållandet mellan huvudkomponenterna i betongcement, sand, murbruk och vatten bestämmer dess typ och avsedd användning. Betong är i huvudsak cement med flera fyllmedel. De viktigaste fyllmedel är sand och krossad sten, mindre ofta - grus, expanderad lera, stenflis. Ibland läggs en mjukgörare i blandningen - en speciell tillsats.

Vilken cement att välja

Till exempel, med det vanligaste cementmärket M-400, får du betongmärket M-250.

Graden av önskad cement beror på kvaliteten och kvantiteten av använd sand och krossad sten i betongens sammansättning.

För att få ett bra resultat är det lämpligt att ta ett fyllmedel av olika storlek för betong. Ett stort antal tomrum kommer att öka konsumtionen av cement, och därmed är monetära utgifter, eftersom cement är den dyraste komponenten av betongblandningen. Olika fyllnadsmedel i storlek kommer att minska antalet tomrum.

Tjockleken på betongbeläggningen för fundamentet vid handläggning ska vara 3 gånger storleken på fyllmedlet för maximal storlek. För att beräkna volymen av hålrum behöver du fylla en 10-liters hink med fyllmedel och häll vatten där i randen. Om vattenförbrukningen är 3,5 liter, lämnas 35% av den totala volymen för att fylla hålen med cement.

Vilka murar är användbara

Kalksten har medelstark styrka, men låg frostbeständighet. De resulterande typerna av betong - upp till M-350.

 • Krossad sten - styrka 800-1000, de resulterande typerna av betong - upp till M-450. Tillräcklig styrka och kallt motstånd för privat konstruktion.
 • Granitstyrka 1000-1400, de resulterande typerna av betong - från M-450 och över. Den mest hållbara, frostbeständiga, för byggandet av vägar.

Varför behövs tillsatser? Ibland läggs olika tillsatser till betong, men innan du måste bestämma vilka indikatorer de kommer att förbättra. I grund och botten behövs de för att göra betong mer plast och lämplig vid läggning. Det finns tillsatser som ökar styrkan på betongbeläggningen och reglerar graden av vidhäftning och inställning av blandningen, de som ökar frostmotståndet och minskar fuktabsorptionen. Läs noga igenom bruksanvisningen när du använder tillsatser. Mängden vatten som krävs vid användning av särskilda tillsatser reduceras. Tillsätt vatten i små portioner. Vissa mjukningsmedel är oförenliga med andra. Standardproportioner av betongblandning

Direkt urval av proportioner

För att välja proportionerna i betongblandningen behöver du analysera några punkter:

 • Hur läggs betongblandning. Om det är manuellt måste det vara plast. När mekaniserad metod för läggning kräver en blandning av större densitet. När du lägger till vatten glöm inte att lägga till cement. Plastitet bestäms inte av mängden vatten, en överdriven mängd kommer att leda till förlust av strukturell hållfasthet, som under påverkan av belastningar eller negativa förhållanden kan leda till förstörelse. Detta är särskilt viktigt när man bygger grunden.
 • Vad ska det användas till
 • Vilka kvalitetskomponenter kommer att ingå i sammansättningen.

Som sådan finns det inget universellt recept för att förbereda olika kvaliteter av betong. På grund av att komponenterna är olika i kvalitet, kan du bara grovt ange proportionerna av betongblandningen av olika kvaliteter. Vissa standardproportioner av betongblandning är 3: 1 eller 4: 1 förhållandet mellan sand och cement - beroende på fyllnadskvaliteten och betongens syfte, önskat förhållande bestämt empiriskt. Betongens styrka beror direkt på det korrekta förhållandet mellan vatten och cement.

Vanlig betongblandning späds i detta förhållande: 1: 2: 4: 1/2 cement, sand, krossad sten, vatten respektive.

Till exempel, för att erhålla 1 m3 betong behöver du:

 • 330 kg cement
 • 180 liter vatten
 • 1250 kg krossad sten
 • 600 kg sand

Den angivna mängden vatten kan variera något. Hårdvatten läggs till mindre än den angivna mängden, mjuk - mer. Cement utan fyllmedel härdar, men har inte den nödvändiga styrkan på grund av sprickor och ger större krympning. Dessutom minskar fyllmedlen fortfarande kostnaden för betong, jämfört med sand och grus är priset på cement högre. Sanden är bättre att ta en stor ren flod utan lera.

 • Cement M-400 - 492 kg
 • Vatten - 205 l
 • PGS (sand och grusblandning) - 661 kg
 • Krossad sten - 1000 kg
 • Cement M-300 - 384 kg
 • Vatten - 205 l
 • Sand och grusblandning (sand och grus) - 698 kg
 • Krossad sten - 1055 kg
 • Cement M-200 - 287 kg
 • Vatten - 185 l
 • PGS (sand och grusblandning) - 751 kg
 • Krossad sten - 1135 kg
 • Cement M-100 - 206 kg,
 • Vatten - 185 l
 • PGS (sand och grusblandning) - 780 kg
 • Krossad sten - 1177 kg

När man gör en konkret lösning hemma är det mer lämpligt att mäta beståndsdelarna i betong i liter eller hinkar, och inte i kilo. Det är användbart att veta att det finns 38 l cement i en 50 kg väska.

Om arbetet måste ske snabbt och det finns ingen tid för experiment, köpa en färdig torrblandning som anger rätt mängd vatten på förpackningen. Så du kan snabbt och effektivt utföra det nödvändiga arbetet utan problem.

Proportionerna av betong till grunden

Stabiliteten och hållbarheten hos någon struktur beror direkt på stiftelsens styrka och tillförlitlighet - grunden för huset. För sin konstruktion krävs särskild kunskap och kvalifikationer och erfarenhet från befälhavaren.

Konstruktionen under byggandet av en byggnad är som regel utvald beroende på marken på jorden där den är planerad, materialet för väggarna, klimatet, förhållandena och själva strukturen. Det finns flera typer av stiftelser som används för erektion.

Typer av betongfunderingar

De mest grundläggande typerna av betongfundament är kolumnar och bälte, men det finns andra typer och subtyper av dem:

 1. Belt. Den är installerad i form av ett kontinuerligt tejp, som består av armerad betong, placerad under alla stödväggar av strukturen. Djupet på byggnadens botten bildas beroende på jordfrysningsgraden plus ytterligare 20 cm.
  Från indikatorerna för markkvalitet och klimatzon kan två subtyper användas:

Som material för denna typ av bas används:

 • Booth, som har utmärkt hållbarhet. Materialet påverkas inte av låga temperaturer och flytande grundvatten. Applicera sten buta samma fraktion. Erektionsprocessen kräver mycket ansträngning och pengar, så det används mycket sällan. Bokmärkesdjupet överstiger inte 70 cm, och hållbarheten är ca 150 år.
 • Betong, som innehåller en kombination av cementmortel och fyllmedel (krossad sten, mursten av obetydlig storlek, tegelfragment). Med avseende på styrka har den egenskaper som inte är sämre än murar, men det är mycket lättare att bygga och mer tillgängligt. Den används för konstruktion av strukturer från viktiga material eller består av flera våningar.
 • Betong. Denna typ av husfundament är bättre känd som ett fyllmedel, eftersom materialet blandas i en betongblandare, varefter formen fylls med den. Perioden för driften av materialet över 50 år, och dess kostnad är mycket högre på grund av de stora volymerna av cement som används. Oftast används detta alternativ i konstruktion för byggande av väggar av hårda material samt byggandet av stugor och hus.
 • Pelare, som används för konstruktion av ljuskonstruktioner (till exempel bad, hus för trädgården, skjul). Denna basvariant innehåller uppsättningar av stödpelare som ligger i hörnen av strukturen och på platser som upplever ökad belastning. Pelarna är gjorda av rör, betong, murbruk och armerad betong. Denna grund används på fast mark.
 • Ribbon kolumnar. Det är något billigare än bandetypen av stiftelsen och kombinerar bara de bästa egenskaperna hos båda typerna av fundament.
 • Rätt val av material och typ av fundament gör att du kan göra strukturen mer hållbar och hållbar. Det är möjligt att köpa materialet till stiftelsen i den färdiga versionen, i form av blandningar hos industriföretag. Men det är mycket bättre att göra en konkret lösning själv, vilket gör att du kan spara pengar.

  Stiftelsens sammansättning betong

  Betonglösningen för grundstödet kan förberedas med ens egna händer, för det här behöver du bara veta vad betongen är och vilka egenskaper det har.

  Lösningen består i sig av en kombination av bindemedel (cement), fyllmedel och olika tillsatser som förråder karaktäristiska egenskaper och egenskaper hos hela gjutningsmassan. Därefter späds den bildade lösningen i rätt proportioner med vatten.

  Strukturmörkets sammansättning har använts i konstruktion i flera år nu, och varje dag kommer den att förbättras och ökas i kvalitet och styrka.

  Varje enskild komponent är ansvarig för betongens betongkvalitet. Därför beror materialets slutliga kvalitet på proportionerna av de använda komponenterna. För att de slutliga indikatorerna på lösningen ska passa perfekt till konstruktionen är det viktigt att överväga byggarbetsplatsen och dess syfte.

  Betongens sammansättning för grundproportionerna i hinkar

  Huvudkomponenterna i betongens sammansättning:

  1. Cement - binder mellan fyllmedel.
  2. Fyllmedel. Till dem hör till: grus, murbruk, sand, bulktillsatser.
  3. Vatten.

  Det finns flera sätt att blanda proportional betonglösning. Den vanligaste versionen av stålblandare, som är laddad med det önskade antalet skopor av sand, grus, cement och vatten, och sedan blandar enheten noggrant materialet ihop.

  Utformningen av lösningsskoporna är viktigt i flera fall:

  1. För byggnadsarbete krävs mindre än 4 m 3 murbruk.
  2. Oförmåga att leverera betong från anläggningen på grund av platsproblem, till exempel är tillverkningsföretaget långt borta och kostnaden för att leverera materialet är för högt.
  3. Fyllning av källaren sker intermittent, exempelvis när flera nivåer av en struktur bildas.
  4. Vid anläggningen som byggs finns det ingen tillgång till montering av mixertruckar och betongblandare.

  Proportionerna av betong till grunden i hinkar

  Som regel används mätningar med hinkar med mindre mängder arbete.

  Viktdimensioner av komponenterna för tillverkning av betonglösning:

  Varje komponent i en betonglösning har en annan bulkvikt, till exempel är massan av en hink sand 19,5 kg, cement - 15,6 kg och grus - 17 kg. Därför är en praktisk variant av proportionerna cement, sand och grus i praktiken 2: 5: 9. I vissa situationer ändras gruset till grus.

  Om konstruktionen av konstruktionen utförs för hand, används färdig sandgrusblandning (CBC). Förhållandet betong för källaren till blandningen är ungefär 1 hink cement till 5 hinkar av blandare.

  I vilka proportioner för att göra konkreta?

  I de flesta situationer används för en rambyggnad en kolumnversion av stiftelsen, för vilken en betongblandning med ökad styrka inte krävs. För denna typ av lämplig betong M 200, som är gjord av cement M 500, sand, grus och vatten.

  För en kubikmeter blandning är det nödvändigt:

  • 300-350 kg cement;
  • 1100-1200 kg krossad sten;
  • 600-700 kg sand;
  • 150-180 liter vatten.

  Ett sådant förhållande av material som bildas av deras egenskaper, till exempel, har granitmassor en hög styrka i jämförelse med dolomit- eller kalkstengruvar, så det kan användas i mindre kvantiteter.

  Om du använder sand med låg kvalitet, kan hål och luckor bildas i basen.

  Välja cement, var uppmärksam på tillverkarens företag. Som regel är den mer kända organisationen desto mindre sannolikt är det att köpa lågkvalitativa varor

  Vatten bör också användas rent, så att det är fritt från föroreningar och salter. Om konstruktionen utförs under den kalla årstiden, ska vatten, liksom andra komponenter i betonglösningen, värmas upp till +60 0 С för att ge lösningen nödvändig konsistens och hållfasthet.

  Hur man knådar betong

  För att bereda en liten volym lösning används en hink som ett mått på komponenternas vikt. Proportionerna beräknas i enlighet med det faktum att komponenterna har olika volymvikt. Baserat på detta faktum, vid beredning av 1: a 3-lösningen behövs ett förhållande av 9: 5: 2 (grus eller krossad sten, sand och cement).

  Tillverkningen av betong M 200 utförs enligt reglerna för att uppnå en högkvalitativ blandning.

  Regler för att blanda betong till grunden:

  1. Initialt bör det vara väl blandat mellan sand och grus, så att det inte finns några klumpar efter att ha tillsatt vatten. Grovor är gjorda på ytan, i vilken cement hälls. Blandningen bör blandas tills en helt likformig färg erhålls.
  2. Gör en konformad blandning och tillsätt vatten i små portioner, blanda allt grundligt.

  När man bestämmer sig för det bästa sättet att kneda lösningen är det nödvändigt att relatera behov och ekonomiska möjligheter till varandra. Det bästa alternativet är att använda en betongblandare, men att köpa den till en liten byggnad är inte lönsam, så det är bäst att använda manuell produktion.

  Förberedelse av betongblandning för remsafundament

  För denna typ av grund måste du först beräkna den mängd material som behövs. Det följer parametrarna för ett tejp (längd, bredd och djup) multiplicerat med deras nummer.

  Efter att ha beredd den önskade mängden av blandningen hälls den i formen. Den utförs i lager, till exempel om djupet på basen är en meter, så ska det finnas fyra lager, vardera 0,25 cm. Efter att ha lagt dem var det nödvändigt att utföra tampning. För att frigöra överskottsluften ska sedan varje meter eller två sakta sättas in i lösningsbeslagen.

  Betongberedning för kolonnfundamentet

  Beräkningar i denna typ av grund motsvarar tejpvarianten. Skillnaden är att den konkreta lösningen inte hälls i etapper, men omedelbart, varefter den strykas.

  Obligatoriska egenskaper för grundbetong

  Betongbasen av huset har olika egenskaper och egenskaper. De beror direkt på materialkvaliteten och deras ursprungliga komponenter. Betongens egenskaper beror också på proportionerna av dess komponenter, vilka används för konstruktion av olika typer av konstruktioner.

  Nödvändig styrka av grundbetong

  Styrkan hos en konkret grund är en viktig indikator på vilken det beror på om stiftelsen kommer att stå emot den planerade belastningen på den. Det mäts per kilo per kvadratcentimeter.

  Denna indikator kan beräknas genom att beräkna den exakta graden av belastning som strukturen kommer att utöva på basen. För att göra detta kommer det att vara nödvändigt att sammanfatta totalvikten för alla strukturer och kommunikation samt indikatorer på den användbara och möjliga belastningen som skapas av klimatförhållandena. Då ska resultatet divideras med hela grundens område.

  Graden av betongstyrka indikeras i sin klass, vilket innebär den ultimata graden av belastning på fundamentet i kg / cm 2.

  Enligt de erhållna beräkningarna är det nödvändigt att framställa en konkret lösning med lämpliga egenskaper.

  De nödvändiga proportionerna av materialet finns i tabellerna:

  Betong cement märke M 500, sand och grus

  Manuell betongberedning: proportioner, bord

  Den som aldrig har behandlat cement är svår att förstå vad en konkret lösning är och hur man förbereder den på rätt sätt. Men även erfarna byggare är inte alltid medvetna om alla finesser att arbeta med honom. I den här artikeln kommer vi inte bara att beskriva processen för att förbereda en konkret lösning, men också det korrekta valet av dess komponenter.

  Det är lätt att förbereda en konkret mix för att hälla fundamentet, små armerade betongkonstruktioner, spår. Du kan knäda det i något gammalt badkar, badkar eller låda eller slog ner träbräda. Vid tillverkningen av en liten mängd morter kan processen mekaniseras med användning av en borr med speciella munstycken. Om du behöver mycket betong måste du använda en vanlig spade, små trädgafflar, en hak eller annan apparat som passar till tillfället. Men innan du börjar blanda, bör du välja högkvalitativt cement, krossad sten och sand.

  Betongkomponenter

  Kvaliteten på huvudkomponenten - cement

  Styrkan hos vår murbruk bestäms främst av cementens kvalitet, därför är det rätta valet särskilt viktigt. Det finns många fabriker som producerar sådana produkter i Ryssland, och de säljer dem som regel i grannområden. Därför är fokus inte så mycket på tillverkaren, utan på cementets utseende.

  Var noga med att vara uppmärksam på tillverkningsdatumet - över tiden minskar aktiviteten kraftigt. Färsk cement när den komprimeras i en knytnäve blir inte en klump, men vaknar lätt mellan fingrarna. Speciellt snabbt förlorar egenskaper vid lagring av högkvalitativ finmalningsprodukt.

  När det är falskt används dolomitstoft, mineralpulver, aska och andra fyllmedel. När de blandas in kommer naturligtvis betongen inte bara långsammare att sätta, men efter härdning blir det inte tillräckligt starkt:

  • Kvalitetscementpulverets färg är mörkare;
  • lösningen från den klibbar fast och snabbt sätter;
  • Färgen på den torkade betongen är lite ljusare på utsidan, men om du slår av ett hörn är dess inre yta mörkt;
  • Efter fullständig torkning (en månad senare) är det mycket svårt att haka en spik i den färdiga betongen.

  Lösningen av lösningen beror på cementets märke. Med beteckningen betyder siffrorna, som står efter bokstaven M, förmågan att motstå en belastning på 1 cu. cm. Det betyder att M200-cement kan klara en belastning på 500 kg per kubikcentimeter. Naturligtvis, ju högre grad, desto starkare kommer betongen att vara. Särskilda betyg med en styrka på 600-700 används sällan, därför är det bättre att använda M500 cement när man arbetar med komplexa eller flervägda strukturer.

  Brevsymbolerna som följer siffrorna indikerar närvaron av tillsatser i den. Till exempel är produkten av märket M500 B snabbhärdande, ARCC är vattentät, BC är vit, avsedd för efterbehandling. Beteckningen BTS20 betyder att det innehåller 20% lätta orenheter. Den viktigaste tillsatsen för oss - ubåten - gör den frostbeständig, så det är önskvärt att använda det för gatuarbetet, särskilt i Sibirien och i norr.

  Vid långvarig lagring, kondenserar cementpulvret, kondenseras och dess specifika vikt ökar. Därför, om du köpt det i förväg, var noga med att lagra det på en torr, utarbetad plats. Det är lämpligt att dessutom packa papperspåsar med plastfolie. Tänk på att efter halva året av lagring minskar kvaliteten med inte mindre än en tredjedel.

  Vilken sand är bättre

  Den bästa sandfloden. Den tvättas med vatten och, till skillnad från karriären, innehåller inte orenheter. När man arbetar på vintern är det bättre att använda floden, som är helt fri från lerainslutningar. Vid temperaturer under noll upplöses inte sina klumpar väl i vatten, även vid långvarig omrörning, och betongytan blir ojämn.

  Val av grus

  Dolomit, kalksten krossad sten används oftast för att skapa små ljusstrukturer, vars kvalitet inte har ökade krav. Grus- eller granitmaterialet är hållbart och kan klara de lägsta temperaturerna.

  Förbered en lösning

  Blandningarnas proportioner beror direkt på betongen av vilket märke (det vill säga vilken styrka) vi behöver. Den vanligaste andelen när man använder M500-klassen är 1: 2: 3 (det vill säga att du behöver lite cement, två sanden och tre murar). Ju högre betyg, desto mindre cement går. Därför kommer proportionerna för M350 att vara olika. Under alla förhållanden bör förhållandet mellan vatten och cement inte vara mer än 0,5.

  Bord - Betong M500

  Erforderlig betongkvalitet

  Proportionerna av cement, sand och grus (Tskhpshch), kg

  Hur man förbereder betong: krav på material, proportioner och beräkning av kompositionen

  Betong är ett byggmaterial bestående av bindemedel, sand och fyllmedel, som förvandlas till sten som ett resultat av stelning. Ingen modern konstruktion kan göra utan betong, oavsett om det är byggandet av skyskrapor eller skapandet av trädgårdsvägar. På grund av dess egenskaper och hållbarhet har betong länge använts av människan för att få utformningen av den önskade formen och styrkan. Det finns dock en nyans: endast korrekt gjord betong uppfyller alla krav. Hur man gör betong, som inte bara är stark, men också hållbar? Låt oss ta reda på kärnan i denna fråga och ta reda på alla detaljer om hur du gör rätt betongblandning.

  Den viktigaste ingrediensen är cement.

  I betong av vilket märke som helst är cement nödvändigtvis ett bindemedel. Det finns många typer av cement, som Portland cement, slagg Portland cement, snabbhärdande cement och andra. Samtliga av dem skiljer sig både i bindningskvaliteten och användningsförhållandena för slutprodukten. Portlandcement används mest i konstruktion. Alla cement som används för konstruktion är uppdelade i varumärken som indikerar den ultimata belastningen på den färdiga produkten i megapascals. I hushållet - bokstaven D och siffran som anger procentandelen föroreningar läggs till. Till exempel är Portlandcement M400-D20 ett material, varav den färdiga produkten kommer att klara en belastning på 400 MPa, innehållande upp till 20% orenheter.

  Uppgifter om de cementmärken som krävs för att få ett visst märke av betong under normala härdningsförhållanden:


  Vid tillverkning av högkvalitativ betong, 300 eller högre av ekonomiska skäl är det nödvändigt att använda ett märke av cement, vilket är 2 - 2,5 gånger högre än betongbeteckningen.

  I hushållskonstruktion använder ofta Portland 400 varumärke - dess styrka är tillräckligt för dessa ändamål. Vid industriell konstruktion används cement av 500 grade oftare, och där tunga belastningar förväntas används speciella cement av höga kvaliteter. För korrekt beräkning av betongproportionerna är det nödvändigt att ha exakt information om cementets märke och kvalitet, från vilken du kommer att bygga.

  En annan viktig aspekt är färskhet - cement har en hållbarhet och förlorar slutligen dess egenskaper. Färsk cement - Löst damm, utan klumpar och tätningar. Om man ser att det finns täta bitar i cementmassan, bör sådan cement inte användas i arbetet - det har absorberat fukt och har redan förlorat sina bindningsegenskaper.

  Sand - vad är och vad som behövs

  Sand kan också vara annorlunda. Och det slutliga resultatet beror direkt på kvaliteten på den här komponenten.

  Den granulometriska sammansättningen av sanden är uppdelad i:

  Tunn (mindre än 1,2 mm).

  Mycket liten (1,2 - 1,6 mm).

  Liten (1,6 - 2,0 mm).

  Medium (1,9 - 2,5 mm).

  Stor (2,5 - 3,5 mm).

  Vid tillverkning av betong används alla typer av sand, men om det finns mycket damm eller lerpartiklar i sanden, kan detta påtagligt försämra blandningens egenskaper. Detta gäller speciellt för fin sand som innehåller en betydande procentuell andel damm i kompositionen, det är till liten användning för beredning av betong och används som en sista utväg.

  Hur man förbereder betong av god kvalitet och samtidigt inte förlorar pengar med sand? Allt är enkelt - du borde använda havs- eller flodsand - det här är de renaste typerna av byggmaterial som inte bär dammpartiklar eller lera. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att sanden är ren och fri från organisk förorening. Karriärsand kan vara väldigt smutsig - den används ofta inte i konstruktion utan föregående förberedelse, inklusive tvätt och underhåll. Det kan också innehålla mycket organiskt sopor - rötter, löv, grenar och bark av träd. Om sådana orenheter kommer in i betongen kan tomrummen uppträda i tjockleken, vilket leder till att styrkan lider.

  En annan viktig parameter att tänka på är sandens fuktighet. Även torr i utseende material kan innehålla upp till 2% vatten och våt - alla 10%. Detta kan störa proportionerna av betong och orsaka minskad styrka i framtiden.

  Rubble och grus är de mest populära aggregaten för betong.

  Huvudtillsatsen för alla betongkvaliteter är krossad sten eller gruskrossad sten. Den vanligaste krossstenen. Det är också uppdelat i bråkdelar och har en grov, ojämn yta. Vid val av betongens sammansättning bör det också noteras att havs- eller flodstenar inte kan användas som ersättning för murar, eftersom den släta, vattenpolerade ytan väsentligt påverkar vidhäftningen av stenen till övriga komponenter i blandningen.

  Krossad sten är uppdelad i följande fraktioner:

  Mycket liten - 3 - 10 mm.

  Liten - 10 - 20 mm.

  Medelvärdet är 20 - 40 mm.

  Stor - 40 - 70 mm.

  För att din betong ska stå i många år och inte kollapsa, bör man komma ihåg att den maximala storleken på sten i grus inte får överstiga 1/3 av den minsta tjockleken för den framtida produkten.

  De tar också hänsyn till en sådan indikator som fyllnadshålighet - volymen av tomt utrymme mellan murstenar. Det är lätt att beräkna det - ta en hink av känd volym, fyll den med rubble i brädan och häll vatten i den med en mätbehållare. Att veta hur mycket vätska har gått in kan vi beräkna tomgångens tomhet. Till exempel, om en 10-liters hink med murar kom i 4 liter vatten, är tomheten på detta grus 40%. Ju mindre hollowness av fyllmedlet, desto mindre förbrukning av sand, och viktigare, cement.

  För att maximera fyllningen av hålrum bör olika grusfraktioner användas: små, medelstora, stora. Man bör komma ihåg att böterna borde vara minst 1/3 av de totala råvarorna.

  Förutom krossad granit och grus, beroende på betongens syfte, använd lera, masugnslagg samt andra fyllmedel av artificiellt ursprung. För lättbetong används träspån och strimlad polystyrenskum. För ultralätta betonggaser och luft. Skapandet av ljus och ultralätt betong är emellertid förknippat med ett antal svårigheter, och det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att korrekt producera en sådan produkt utanför industriverkstaden.

  Beroende på densiteten är alla aggregat för betong uppdelat i poröst (3) och tätt (> 2000 kg / m 3). Glöm inte heller att naturliga fyllmedel har en liten bakgrundsstrålning, som är inneboende i alla granitstenar. Naturligtvis är detta inte en källa till strålningsförorening, men det är fortfarande värt att komma ihåg om den här egenskapen av natursten som ett betongfyllmedel.

  Vatten - krav på betong

  Vatten är inte mindre viktigt än cement eller sand. Du kan i regel ha en enkel sanning - allt vatten som är lämpligt för att dricka är också lämpligt för att blanda betong. Under inga omständigheter får man inte använda vatten från en okänd källa, spillvatten efter produktion, träsk och annat vatten, i vilken kvalitet du är osäker på. Den kemiska sammansättningen och andra indikatorer på vatten kan i stor utsträckning påverka betongens hållfasthetsegenskaper.

  Tabellnummer 1. Vattenförbrukning (l / m 3) med olika fyllmedel:

  Vad är komponenterna i betong? Förhållandet mellan komponenter

  Betong är en viktig del av nästan alla jobb. Ett konkreta stadium antas på byggarbetsplatsen. Det kan till exempel vara grunden, golv, väggar, golv, blinda område. Behovet av storskalig konstruktion uppfylls av kommersiell betong tillverkad av fabrikerna. Individuella utvecklare och ägare av privata hus föredrar att förbereda lösningen på egen hand, vilket sparar pengar på detta sätt. Om den industriella metoden garanterar kvalitetskontroll av produkter måste privata ägare följa de korrekta proportionerna av komponentflikarna, blandningsföljden och hälla blandningen. För att uppnå det önskade resultatet i betong kan endast strängt följa anvisningarna och de tekniska systemen.

  Komponenter och proportioner

  Betongblandning är alltid beredd på grundval av 4 komponenter. Detta är:

  Alla proportioner är inriktade på cement. I detta fall är en viktig indikator dess varumärke. Till exempel för vissa typer av betong är det tillräckligt att ta en sammandragande M400, medan för andra är det nödvändigt att använda M500 eller slagg Portlandcement.

  Basförhållandet, som ofta används i praktiken, är C: P: S: U: B = 1: 3: 5: 0,5. Till exempel, för att förbereda en blandning baserad på 100 kg bindemedel, måste du lägga till 300 kg sand, 500 kg sopor och 50 liter vatten. De som föredrar att knä betongen med egna händer, blir det lättare att bestämma antalet komponenter "i hinkar". Om noggrannhet i det här fallet säger de endast villkorligt. 2 hinkar av sand, 3 - pussel och ungefär en halv hink vatten tas för 1 hink av ett bindemedel.

  Du kan beräkna ingredienserna för vilken volym som helst. Professionella säger att för att få 1 m³ av betongblandning av olika märken måste man ta den exakta mängden cement. Tabellen kommer att spåra upp dessa data. Följaktligen bestäms antalet grus, sand och vatten sedan utifrån förhållandena för den erforderliga graden.

  I betongens komposition tar cement ca 10%. Fillers står för 80-85%. Det finns 2 typer av dem: finkornig och grovkornig. Fillerens roll är bildandet och skapandet av ett styvt betong "skelett", vilket minskar krympningen och förhindrar bildandet av sprickor och chips i strukturen.

  Fin aggregat är sand. Det ska vara så rent som möjligt från föroreningar. Den mest uppskattade floden. Föroreningar kan vara närvarande i stenbrottet (lammar, lera klumpar). Ägarna till privata hushåll uppfyller inte alltid kraven på sandens renhet och tillåter fyllning av förorenat material i en behållare för blandning. I närmaste ravine, skog eller på flodbanken samlar de sand i hinkar och utan att siktas skickas de till en betongblandare. I regel innehåller den färdiga kompositionen "främmande kroppar", som grässtammar, växtrötter, jord.

  När det gäller grovt aggregat är flera alternativ tillåtna: krossad sten, grus, skärningar, trasig tegelsten, krossade bitar av frusen betong.

  Användningen av var och en av dessa typer styrs av typen av arbete. För grovgjutning är brutna bitar av betong, krossade tegelstenar lämpliga som aggregat. Om du utför en slutgiltig betong bör du lägga till krossad sten (5-20 mm), grus och skärningar.

  Översikt över olika typer

  1. Lätta betongar.

  Varumärken under M200 anses vara ljusa. De används endast för förberedande arbete. Till exempel hälls en grundkudde från M100, ett tunt lager under en blindarea eller en monolitisk platta. Lätt betong används aktivt vid vägbyggande. Den färdiga blandningen innehåller en mycket liten mängd cement (167 kg per 1 m³). Detta är knappt nog för att binda platshållaren. Standardproportionerna av kompositionen C: P: Y = 1: 4,6: 7.

  Betongblandning M100 har låga temperaturer mot frostmotstånd (50 cykler) och vattenmotstånd (W2). Lågt krav ställs till fyllmedel. Vid tillverkning av "magre" betongstillsatser används inte heller.

  En av de vanligaste typerna. Dess indikatorer på frostbeständighet (100 cykler) och vattenbeständighet gör det möjligt att använda betong i en mängd olika byggprocesser. Tillsatser och mjukningsmedel förbättrar också materialets kvalitativa sammansättning.

  Tung betongblandning M200 är lämplig för att arrangera bandfunderingar under en- och två våningsbyggnader, hällblinda områden, golv, golvplattor, golvplattor. För industriella ändamål används varumärket vid tillverkning av armerade betonglintar, staketplattor, ringar, staket.

  Vid 1 m³ behöver du nästan 10 påsar som väger 25 kg varje, mer exakt - 241 kg. Basproportionerna av betongbeståndsdelarna bestäms enligt följande: C: P: N = 1: 2,8: 4,8. Förhållandena för ingredienser beräknas på grundval av cementmärket M400. Mätning i hinkar, för att uppnå denna noggrannhet är ganska svårt.

  Det produceras i samma förhållande som M200, men på grund av tillsatser har det högre parametrar av frostmotstånd, vattenbeständighet, plasticitet. Kvalitativa indikatorer på materialet med samma antal huvudkomponenter kan förbättras genom att ändra typen av aggregat. Det bästa alternativet skulle vara krossad granit.

  Omfattningen av M250 liknar varumärket M200:

  • byggnadskonstruktion;
  • arrangemang av stiftelser, grillage;
  • fylla golvplattor, golv.

  Den näst mest populära typen efter M200. Den används för att skapa kritiska strukturer, vägar, trappor. Oumbärlig vid tillverkning av slitstarka plattor. Förhållandet mellan komponenter beräknas som 1: 1,2: 2,7. För 1 m³ krävs 320 kg cementkvalitet M400.

  Betongblandningens sammansättning på 1 m³ betong bestäms av proportionerna: C: P: U = 1: 1,5: 3,1 (cement М400) eller C: P: U = 1: 1,9: 3,6 (cement М500). Materialet används för att fylla flygplansplattorna, byggandet av stora föremål, produktion av betongprodukter. För hemmabruk används nästan aldrig.

  Sammansättningen och proportionerna av betong anses vara sådana - C: P: U = 1: 1,1: 2,5. Lämplig för att anordna golv med särskild styrka (produktionsverkstäder, källare, verkstäder, garage) samt för stiftelser. Vid enskild konstruktion (betong) är det korrekta förhållandet mellan komponenter lätt att uppnå. Mätningen "i hinkar" antyder att skillnaden mellan mängden sand och cement, som endast är en tiondel (0,1), kan beaktas genom att hälla en behållare med en "glid".

  Du kan sammanfatta information om betongens sammansättning och förhållandet mellan komponenter i bordet.

  Betongberedningsteknik och proportioner

  Konstruktion innebär nästan alltid användningen av betong, nämligen betongblandningen, som är en konstgjord sten. Vid byggandet av ett hus, häller växthus, staket nödvändigtvis grunden. Betong används också för tillverkning av pallar, hozblok och till och med gångstigar i förortsområdena. Ett brett användningsområde talar om betongens mångsidighet som byggmaterial.

  Betong tillverkas på fabriken eller det används för att blanda huvudkomponenterna med egna händer. Blandning sker i trä- eller metallkassar, badkar, mobila betongblandare. Den senare ger störst produktivitet av arbete och högkvalitativ blandning av komponenterna i blandningen (råvaror, sand, cement, vatten). Vid tillverkning av betong med egna händer är det oerhört viktigt att undvika ingrepp i blandningen av föroreningar, samt observera tekniken och ta hänsyn till proportionerna (dosering).

  Betongklassificering

  Dessutom har specialkoncentrationer utvecklats, kännetecknas av närvaron av speciella föroreningar i dem som förbättrar vissa egenskaper (värmeledningsförmåga, styrka, densitet etc.). Till exempel:

  • värmebeständig (värmebeständig upp till 1000 grader);
  • väg (den är särskilt stark på en bock och är frostbeständig);
  • hydroteknisk (högt motståndskraftig mot korrosion, vattentät, hög densitet);
  • flygfält och andra typer av konkreta speciella ändamål.

  Huvudkomponenterna i betongblandningen

  Om du tänker på självframställd betongbetong är det värt att beakta inte bara mängden "ingredienser" som används för blandningen, men också deras kvalitet, vilket kommer att påverka egenskaperna hos den färdiga grunden.

  sand

  För att förbereda en konkret blandning, använd sand med en bråkdel av 1,2 till 3,5 mm. Sand för fin är inte lämplig för betong. När man väljer sand bör man vara uppmärksam på sin renhet - närvaron av leraintag, silt inte mer än 5%. Annars kommer betongen att förlora sin styrka på grund av det höga fettinnehållet, vilket ger lera, respektive snabbt, smula.

  Hur man kontrollerar sandens kvalitet? Det räcker att hälla lite i en behållare med rinnande vatten och skaka. Rent eller lite lerigt vatten kommer att säga om hög kvalitet. Om vätskan är omedelbart målad i lerans färg eller en fällning framträder - sanden är inte lämplig för tillverkning av betong.

  Krossat grus

  Nästa komponent i betongblandningen är krossad sten (grus, granitscreening, tegelskrot, expanderad lera etc.). Det är valt med en partikelstorlek från 1 till 8 centimeter (för oberoende produktion av betong - från 1 till 2 centimeter), kontroll av renhet och frånvaro av skräp, lera föroreningar. Användningen av en större bråkdel av murar leder till förlusten av grunden på grund av styrkan och samtidigt till besväret av det arbete som utförs.

  cement

  Förutom sten och sand läggs cement nödvändigtvis till betong. Samtidigt beror cementförbrukningen på sin karaktär. Mängden cement beräknas strikt enligt proportioner, regeln "ju mer desto bättre" påverkar inte kvaliteten på den framtida betongen.

  Cement är:

  • Portlandcement - används för alla typer av konstruktion, liksom för att hälla fundamentet, det är optimalt när man förbereder betong av sig själv;
  • slagg Portland cement - skiljer sig från den tidigare i reducerat frostmotstånd och ökad fuktmotstånd;
  • pozzolanic portlandcement - används vid konstruktion av underjordiska och undervattensstrukturer på grund av hög fuktmotståndskraft;
  • Andra typer av cement med speciella tillsatser som tillåter blandningen att härda snabbare, vilket minskar mognadperioden av betong till 14 dagar.

  Vatten måste användas varmt och rent, utan föroreningar av oljor, petroleumprodukter, färger, emaljer.

  Naturligtvis är absolut renhet svårt att garantera, särskilt när du förbereder betong själv. Det är också ganska svårt i praktiken att kalibrera de absolut exakta proportionerna av murar, cement och sand till en liter eller ett kilo. Dessutom bör man komma ihåg att cement över tiden förlorar några av dess egenskaper. Efter en månad av förvaring kommer han att förlora en tiondel av sina egenskaper, och cementmena kommer att minska i enlighet därmed. Under 6 månaders förvaring förlorar cement upp till en tredjedel av alla dess egenskaper.

  Betong och cementmarkering

  Cementmärket kännetecknar sin ultimata tryckhållfasthet (kilo per kvadratcentimeter av en betongkub med en sida av 20 cm 28 dagar efter tillverkningen). Om det finns ytterligare föroreningar i cementet, anges ytterligare bokstäver i märkningen (till exempel M (PC) 400 - D20).

  De vanligaste varumärkena cement i betongbetong är M350 och M500.

  Betongens märke (M50 - M1000) återspeglar också dess genomsnittliga egenskaper. Markeringen av betong beror på mängden cement som används vid tillverkningen av blandningen. Vid märkning av betong indikerar också sin klass - B1 - B60, som är en indikator på styrka.

  Hur man beräknar och upptäcker volymen av betong

  Den faktiska mängden betong som används mäts i kubikmeter. Beräkna mängden betong för stiftelsen är inte svårt.

  För att beräkna volymen betong och formning, multiplicera dess djup med bredd och längd. Detta resultat är den mängd betong som behövs för gjutning.

  För att beräkna proportionerna för komponenterna (cement, sand, krossad sten, vatten) för beredning av betong, se följande "recept".

  Om det är nödvändigt att förbereda 10 kubikmeter betong och för sin produktion används cement M500, då ska du ta 1 del av cement, 2 delar vatten, 4 delar krossad sten. Från de erhållna sju delarna kommer 10 kubikmeter färdigbetong att tillverkas, vilket betyder 10 ÷ 7 = 1,42 m 3. Denna volym faller på var och en av betongens komponenter. i enlighet därmed:

  1. sand 1,42 m 3 × 2 delar = 2,84 m 3;
  2. cement en del, 1,42 m 3;
  3. krossad sten 4 delar 1,42 m 3 × 4 = 5,68 m 3.

  Ungefärlig vikt av material (kg / 1 m 3): cement - 1500, sand - 1800, krossad sten - 1400.

  Den optimala mängden vatten är halva volymen av cement som används för att göra betong (i detta fall ½ del). Mer vatten kommer att orsaka att blandningen försämras.

  Andel betong

  När man använder cement M400 och M500 för att förbereda betongmortel, kommer proportionerna av murar, cement och sand att vara enligt följande.

  Vi blandar betong: egenskaper blandar, proportioner, tips

  Betong är ett byggmaterial som erhålles genom att blanda ett bindemedel, fyllmedel, mjukningsmedel och vatten och har egenskaperna hos en sten efter härdning. Typisk applicering av betong är tillverkningen av substratet, som tjänar som stöd för fundamentet.

  Omfattningen av denna blandning dikterar kraven för dess egenskaper, bland vilka den viktigaste är indikatorn för tryckhållfasthet eller garanterad motståndsbelastning. Behovet av att säkerställa materialets hållfasthetsegenskaper medför en strikt reglering av kvaliteten på var och en av komponenterna i byggmaterialets sammansättning.

  Det bör noteras att det finns ungefärliga förhållanden mellan delarna av blandningens sammansättning, vars exakta överensstämmelse säkerställer den angivna tryckhållfastheten och följaktligen stabiliteten hos strukturen byggs på den.

  Egenskaper av betongblandningar

  Materialen som ingår i lösningen ger möjlighet att bibehålla plasticitet när man arbetar med den under den tid som krävs för att ge den nödvändiga indikatorn för flathet.

  Härdningshastigheten beror på:

  • storleken av fraktionerna som ingår i dess sammansättning,
  • mängden vatten i lösningen
  • omgivningstemperatur
  • varumärken och sorter av cement,
  • skikt tjocklek
  • fuktkomponenter i blandningen och luften.

  Den tid som krävs för fullständig härdning till stentillståndet och förvärv av de nödvändiga hållfasthetsegenskapema hos dem är 4 veckor. Karaktäristiska egenskaper hos detta byggmaterial innefattar gradvis förvärv av hållfasthetsegenskaperna.

  De viktigaste förutsättningarna för högkvalitativ härdning av betong är:

  1. Genom att ge en temperatur inom det optimala området 18-22 ° C uppstår dehydrering vid högre temperaturer, men en minskning av denna indikator sänker hydreringen och ökar blandningens inställningstid.
  2. Luftfuktigheten måste vara minst 90% och i en miljö med stora värden på denna indikator accelereras processen med stelning av lösningen samtidigt som de nödvändiga egenskaperna säkerställs. Under sommarperioden i processen med åldring av betong är det nödvändigt att övervaka upprätthållandet av den nödvändiga luftfuktigheten och genomföra periodisk vätning av substratet.

  I processen att bilda en fast struktur går detta material genom faserna för inställning och stelning.

  Ett betongmärke påverkar inställningstiden, till exempel:

  • M200 härdas inom 2-4 veckor och sätter i 2,5 timmar;
  • M400 för att uppnå den önskade styrprestandan krävs exponering i en till två veckor, medan den tid som krävs för inställningen är 1-2 timmar.

  Blandningen borde ha viss fluiditet, eftersom det är nödvändigt att eliminera alla luftrummen från det i processen att arbeta med det och utföra tampning. För att eliminera lufthålor från en lösning används vibration, vars ledning vid tillverkning av fundament och väggar av strukturer använder en slang som skapar vibrationer. Avlägsnande av luft uppträder när den är ansluten till enheten och nedsänkt i betong.

  Vid användning av förstärkningselement rekommenderas det att genomborra betongen till full djup, utförs av spetsens spetsiga del. Sålunda avlägsnas luftrummen, vilka båda är placerade i armeringsnätet och kvarstår i själva blandningen.

  Vid tillverkning av tunna strukturer, såsom beklädnader, elimineras avlägsnandet av luftrummen från det med hjälp av en enhet med en reamed skena. Arbetsgruppen uppfattar vibrationerna som kommer från enheten, när den rör sig längs det behandlade planet uppträder samtidig komprimering och eliminering av luftrum.

  Betongmarkering

  Huvudskillnaden mellan betongkvaliteterna är bland annat det kvantitativa förhållandet mellan blandningens komponenter. Det beror på det motstånd mot deformationsbelastningens verkan. Dessutom har dispersionen av komponenterna som ingår i lösningen påverkan på byggmaterialets hållfasthetsegenskaper.

  Det finns flera alternativ för att märka blandningen:

  • Föråldrad i vilka blandningar innehållande ett visst antal komponenter av cement, sand och krossad sten anges med bokstaven M. Det angivna talet betyder kompressionsstyrkan uttryckt i kgf / cm 2 vilket motsvarar 0,1 MPa. Alla typer av betong enligt denna klassificering ligger i intervallet M50-M1000.

  Följande är korrespondensen mellan byggmaterialets kvaliteter med hjälp av de gamla och de nya beteckningarna:

  Skillnaden mellan betonggraderna är i den använda typen av cement (M 300-M500), storleken på fraktionerna sand och murar. Till exempel, när man använder 1 del av cementkvalitet M 400, erhålls 4 murar, 2 sand, betong M250 (B20). Mängden vatten är halva cementens hastighet. Vid användning av samma proportioner för cement M 500 erhålls en blandning med märkningen M 350 (B25).

  Användningsområden

  Betong är ett mångsidigt material som används vid alla byggnadsfaser, från grunden till taket. Principen som används vid konstruktionen av betongbasen är att innan du applicerar betongens huvuddel måste du utföra ett underlag under det.

  För att göra detta kan du använda byggmaterial av klass B7.5, vilket är mindre hållbart än huvudkvaliteten och tillåter grova sandpartiklar att användas.

  Frimärken som har ett litet nummer efter beteckningen av bokstaven M, till exempel, M 100 används för att göra foder för huvudvolymen av byggmaterial, byggnadsstenar och spår.

  För garageaggregatet används plattor på vilka en liten last fungerar, byggandet av uthusen M 200.

  M 300 är gjord för konstruktion av bandfundament, arrangemang av platser och staket.

  M 400 kännetecknas av hög hållfasthet, låg inställningstid och ett relativt högt pris, därför brukar användningen i enskild konstruktion vara opraktisk.

  Betong av högre kvaliteter har högre densitet och vikt och används mest för konstruktion av industriella strukturer. Som en del av byggandet av civila anläggningar är de vanligaste varumärkena av byggmaterial som M 300-M500.

  Komponenter av betongblandningar

  Valet av en lämplig betongkvalitet börjar med att bestämma volymen av konstruktionen eller fundamentet och arten av de faktiska belastningarna. Den valda betongkvaliteten innehåller cement, krossad sten och sandblandad i ett förhållande som ger de önskade hållfasthetsegenskaperna.

  Dessutom kan mjukningsmedel, additiv för korrosionsskydd, acceleratorer, kraftförstärkare vara närvarande i byggmaterialets sammansättning.

  Var och en av komponenterna i blandningen krävs för att säkerställa materialets hållfasthetsegenskaper:

  • Cement bör vara torr, krossad till minsta möjliga fraktioner, innehåller inte bröst. För att eliminera bildandet av klumpar är det nödvändigt att ge en viss luftfuktighet i rummet där cementen lagras. Den mest populära är användningen vid framställning av en blandning av Portlandcement, som kännetecknas av ett högt innehåll av kalciumsilikater. På grund av detta är det möjligt att uppnå goda vidhäftningsegenskaper och anslutningen av enskilda partiklar av komponenterna till en monolitisk endelad struktur.
  • Sand, när den används vid beredning av betong, måste föredras för flodsortimentet. Storleken på fraktioner kan variera från 1,5 till 5 mm, innehållet av föroreningar är oacceptabelt.
  • Grus (krossad sten) ska ha dimensioner i intervallet 8-35 mm, och den större storleken av fraktionerna bidrar till en ökad betongstyrka. För att förbereda lösningen för fundamentet, rekommenderas att använda krossad sten med en fraktionstorlek på 20-35 mm, medan det är viktigt att säkerställa jämn fördelning av materialet för bättre vidhäftning av partiklarna till varandra.
  • Vatten måste renas, eftersom om det innehåller vissa typer av mikroorganismer och tillsatser är det möjligt att hållfasthetsegenskaperna försämras. Dessutom är det förbjudet att använda flodvatten för betongframställning. Vid val av vatten är kriteriet om korrekthet möjligheten till konsumtion.
  • Mjukgörare, ge rörligheten för blandningen och skydda den från sprickbildning.
  • Anticorrosionsadditiv används vid användning av förstärkning för att förhindra oxidation.
  • Acceleratorer används för att minska tiden för härdning och inställning av betongkomponenter. Används vid begränsade tidsgränser för konstruktion av föremål.

  Proportioner vid betongblandning

  Mängden av varje komponent i blandningen kan beräknas genom att man tar en del av cementet som bas eller väljas från tabellerna med fokus på utbytet av en blandning av 10 liter cement.

  Den senare metoden kan användas vid användning av en stor mängd betong. Optimal för beredningen av grunden är en komposition som innefattar en del av cement, 2,5 sand, 4,5 murbana.

  Märket erhålles genom att blanda 10 kg cement, från 12 kg låg dispersionssand och 27 kg grus. Omfattningen av detta varumärke ligger till grund för flervåningsanläggningar, byggnadsväggar och täckning av platser med höga krav på styrka.

  Märket innehåller en stor mängd cement, som bestämmer blandningens höga styrka och användningsområdet. M 500 används vid konstruktion av hydrauliska konstruktioner och specialanpassade anläggningar. Förhållandet mellan komponenter vid framställning av en blandning av 1: 1,2: 2,5.

  Tips för beräkning

  Referensvärdet för beräkning av komponenterna i blandningen är cementets märke och dess mängd i lösningens sammansättning. Mängden vatten väljs utifrån det avsedda syftet med materialet från intervallet 0,5-1 timmar.

  För noggrann mätning av delarna av varje komponent är det nödvändigt att väga samma volymer av varje komponent. För att göra detta fylls mätbehållaren utan komprimering omväxlande med varje material och väger varje del. Med hjälp av beräkningar omräknas de preliminära värdena för volymen av begagnade skopor.

  Manuell betongblandning

  Beredningen av lösningen kan utföras med hjälp av en betongblandare vid storskalig konstruktion eller framställas manuellt med blandningen i en enskild bondgård.

  I det senare fallet är två alternativ möjliga:

  • Separat blandning av sand och cement i torr form med ytterligare tillsats av vatten. Detta säkerställer en hög likformighet av kompositionen, men med tillsats av vatten är långsiktig eller lågkvalitativ blötning av blandningen möjlig. På botten av behållaren kan komponenter som inte påverkas av omrörning förbli, vilket leder till störningar i proportionerna och försämring av lösningsegenskaperna hos lösningen. Vid långvarig blandning spenderas mycket tid, vilket medför att inställningen och separationen av kompositionen kan uppstå.
  • Lägger cement, sand och aggregat till en viss mängd vatten. Detta alternativ är mer föredraget, eftersom det vid blandning av små volymer ger en hög grad av enhetlighet i kompositionen.

  Nyckeln till framgång vid framställning av betong med nödvändiga egenskaper är den exakta doseringen av komponenterna i kompositionen och deras överensstämmelse med kraven i GOST-kvalitet.

  Fler Artiklar Om Grunden