Vad är komponenterna i betong? Förhållandet mellan komponenter

Betong är en viktig del av nästan alla jobb. Ett konkreta stadium antas på byggarbetsplatsen. Det kan till exempel vara grunden, golv, väggar, golv, blinda område. Behovet av storskalig konstruktion uppfylls av kommersiell betong tillverkad av fabrikerna. Individuella utvecklare och ägare av privata hus föredrar att förbereda lösningen på egen hand, vilket sparar pengar på detta sätt. Om den industriella metoden garanterar kvalitetskontroll av produkter måste privata ägare följa de korrekta proportionerna av komponentflikarna, blandningsföljden och hälla blandningen. För att uppnå det önskade resultatet i betong kan endast strängt följa anvisningarna och de tekniska systemen.

Komponenter och proportioner

Betongblandning är alltid beredd på grundval av 4 komponenter. Detta är:

Alla proportioner är inriktade på cement. I detta fall är en viktig indikator dess varumärke. Till exempel för vissa typer av betong är det tillräckligt att ta en sammandragande M400, medan för andra är det nödvändigt att använda M500 eller slagg Portlandcement.

Basförhållandet, som ofta används i praktiken, är C: P: S: U: B = 1: 3: 5: 0,5. Till exempel, för att förbereda en blandning baserad på 100 kg bindemedel, måste du lägga till 300 kg sand, 500 kg sopor och 50 liter vatten. De som föredrar att knä betongen med egna händer, blir det lättare att bestämma antalet komponenter "i hinkar". Om noggrannhet i det här fallet säger de endast villkorligt. 2 hinkar av sand, 3 - pussel och ungefär en halv hink vatten tas för 1 hink av ett bindemedel.

Du kan beräkna ingredienserna för vilken volym som helst. Professionella säger att för att få 1 m³ av betongblandning av olika märken måste man ta den exakta mängden cement. Tabellen kommer att spåra upp dessa data. Följaktligen bestäms antalet grus, sand och vatten sedan utifrån förhållandena för den erforderliga graden.

I betongens komposition tar cement ca 10%. Fillers står för 80-85%. Det finns 2 typer av dem: finkornig och grovkornig. Fillerens roll är bildandet och skapandet av ett styvt betong "skelett", vilket minskar krympningen och förhindrar bildandet av sprickor och chips i strukturen.

Fin aggregat är sand. Det ska vara så rent som möjligt från föroreningar. Den mest uppskattade floden. Föroreningar kan vara närvarande i stenbrottet (lammar, lera klumpar). Ägarna till privata hushåll uppfyller inte alltid kraven på sandens renhet och tillåter fyllning av förorenat material i en behållare för blandning. I närmaste ravine, skog eller på flodbanken samlar de sand i hinkar och utan att siktas skickas de till en betongblandare. I regel innehåller den färdiga kompositionen "främmande kroppar", som grässtammar, växtrötter, jord.

När det gäller grovt aggregat är flera alternativ tillåtna: krossad sten, grus, skärningar, trasig tegelsten, krossade bitar av frusen betong.

Användningen av var och en av dessa typer styrs av typen av arbete. För grovgjutning är brutna bitar av betong, krossade tegelstenar lämpliga som aggregat. Om du utför en slutgiltig betong bör du lägga till krossad sten (5-20 mm), grus och skärningar.

Översikt över olika typer

1. Lätta betongar.

Varumärken under M200 anses vara ljusa. De används endast för förberedande arbete. Till exempel hälls en grundkudde från M100, ett tunt lager under en blindarea eller en monolitisk platta. Lätt betong används aktivt vid vägbyggande. Den färdiga blandningen innehåller en mycket liten mängd cement (167 kg per 1 m³). Detta är knappt nog för att binda platshållaren. Standardproportionerna av kompositionen C: P: Y = 1: 4,6: 7.

Betongblandning M100 har låga temperaturer mot frostmotstånd (50 cykler) och vattenmotstånd (W2). Lågt krav ställs till fyllmedel. Vid tillverkning av "magre" betongstillsatser används inte heller.

En av de vanligaste typerna. Dess indikatorer på frostbeständighet (100 cykler) och vattenbeständighet gör det möjligt att använda betong i en mängd olika byggprocesser. Tillsatser och mjukningsmedel förbättrar också materialets kvalitativa sammansättning.

Tung betongblandning M200 är lämplig för att arrangera bandfunderingar under en- och två våningsbyggnader, hällblinda områden, golv, golvplattor, golvplattor. För industriella ändamål används varumärket vid tillverkning av armerade betonglintar, staketplattor, ringar, staket.

Vid 1 m³ behöver du nästan 10 påsar som väger 25 kg varje, mer exakt - 241 kg. Basproportionerna av betongbeståndsdelarna bestäms enligt följande: C: P: N = 1: 2,8: 4,8. Förhållandena för ingredienser beräknas på grundval av cementmärket M400. Mätning i hinkar, för att uppnå denna noggrannhet är ganska svårt.

Det produceras i samma förhållande som M200, men på grund av tillsatser har det högre parametrar av frostmotstånd, vattenbeständighet, plasticitet. Kvalitativa indikatorer på materialet med samma antal huvudkomponenter kan förbättras genom att ändra typen av aggregat. Det bästa alternativet skulle vara krossad granit.

Omfattningen av M250 liknar varumärket M200:

 • byggnadskonstruktion;
 • arrangemang av stiftelser, grillage;
 • fylla golvplattor, golv.

Den näst mest populära typen efter M200. Den används för att skapa kritiska strukturer, vägar, trappor. Oumbärlig vid tillverkning av slitstarka plattor. Förhållandet mellan komponenter beräknas som 1: 1,2: 2,7. För 1 m³ krävs 320 kg cementkvalitet M400.

Betongblandningens sammansättning på 1 m³ betong bestäms av proportionerna: C: P: U = 1: 1,5: 3,1 (cement М400) eller C: P: U = 1: 1,9: 3,6 (cement М500). Materialet används för att fylla flygplansplattorna, byggandet av stora föremål, produktion av betongprodukter. För hemmabruk används nästan aldrig.

Sammansättningen och proportionerna av betong anses vara sådana - C: P: U = 1: 1,1: 2,5. Lämplig för att anordna golv med särskild styrka (produktionsverkstäder, källare, verkstäder, garage) samt för stiftelser. Vid enskild konstruktion (betong) är det korrekta förhållandet mellan komponenter lätt att uppnå. Mätningen "i hinkar" antyder att skillnaden mellan mängden sand och cement, som endast är en tiondel (0,1), kan beaktas genom att hälla en behållare med en "glid".

Du kan sammanfatta information om betongens sammansättning och förhållandet mellan komponenter i bordet.

Tillagning av betong: proportioner i hinkar

Den färdiga betonglösningen har en plastkomposition som innehåller fyra erforderliga komponenter: cement, grus, sand och vatten. Blandningsmaterial bör vara i strikt följd. Andelen av komponenter till stiftelsen är ungefär som följer: C - 1 andel, U - 5 aktier, P - 3 aktier, B - 0,5 aktier (C - cement, U - krossad sten, P - sand, B - vatten).

Dessa siffror kan variera, eftersom de i praktiken beror på ett antal faktorer, exempelvis på den erforderliga betonggraden, typen av cement som används, de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos sand och murar, typen av tillsatser och deras dosering.

Egenskaper av betongblandningar

Nyckelkomponenterna som utgör betongen är cement och vatten, som är ansvariga för strukturens soliditet och utgör cementsten i tandem. När härdad sådan sten är föremål för deformation kan krympningen närma sig värdet 2 mm per meter.

Processen är ojämn, interna spänningar uppstår i materialet, vilket resulterar i mikrosekvenser. Hur många inte peer, det är omöjligt att märka dem visuellt, men kvaliteten på cementstenen blir låg. För att minimera deformationer ingår aggregat i form av sand, expanderad lera, grus eller krossad sten i lösningen.

Syftet med aggregaten är att bilda strukturell förstärkning, som måste ta stressen av materialet från krympning. Som ett resultat minskar krympningen avsevärt, medan betongens styrka ökar och kryp minskar.

Betongmarkering

För märkning av betonganvändning digital beteckning som följer bokstaven "M". Det finns ett stort utbud av betong: från M-75 till M-1000. En uppsättning siffror indikerar det beräknade motståndet av betong till dess kompression (mätt i kgf / cm2) vid dess fullständiga härdning, dvs efter 28 dagar. Till exempel, för varumärket M300, ligger detta värde nära 300 kg / cm2. Ju större det digitala indexet i markeringen desto starkare betongen.

Användningsområden

Även en obekväm person i konstruktion vet att betong är grunden för grunden. Varje typ av arbete motsvarar ett visst varumärke.

 • M-100 och M-150 - Används för installation av kuddar under fundamentet av stiftelsen;
 • M-200 - det vanligaste varumärket, som används för att hälla fundament, golvbeläggningar, väggar, beläggning och gångbanor;
 • M-250 och M-300 - mellanliggande märken mellan M-200 och M-350;
 • M-350 - det mest populära varumärket, som används för konstruktion av monolitiska fundament, stödstrukturer, vägbeläggningar;
 • M-400 och M-450 används sällan, främst vid konstruktion av hydrauliska konstruktioner;
 • M-500 och M-550 används för byggande av anläggningar som omfattas av särskilda krav (damar, dammar, tunnelbanor etc.).

Betongberedning

För små byggnadsarbeten är det bekvämt att mäta antalet komponenter i hinkar. Det är lättare och snabbare att knäda betongen av god kvalitet. Hur många hinkar av material som krävs för att förbereda arbetskompositionen beror på mängden arbete. Här är det viktigt att ta hänsyn till att alla komponenter i betonggods har en annan bulkvikt: en hink cement väger ca 15 kg, en hink sand - ca 19 kg och en massa krossad sten ca 17,5 kg.

De optimala proportionerna av komponenter i en kub betongdeg med hinkar är ungefär som följer: 2: 5: 9, där det finns cement / sand / krossad sten. Efter att ha mätt komponenterna, börja beredningen av betonglösning m200, som kan användas för att hälla fundamentet och för screeding golv, upprätta portar, etc. Vatten läggs vanligen till betongkompositionen i en mängd som motsvarar hälften av cementens volym. Förberedelsen av arbetslösningen görs omedelbart före början av betong i hur mycket det är planerat att träna om 2 timmar.

För byggandet av lätta rambyggnader är en kolumnär grund helt tillräcklig. Därför innebär betongmassan för hällning inte ultrahög styrka.

Betongberedning med hinkar är viktigt i följande fall:

 • att utföra en liten mängd arbete;
 • när grunden hälls i steg;
 • Byggnadsplatsens otillgänglighet för specialutrustning (betongblandare);
 • avlägsenhet från fabrikerna som levererar den färdiga kompositionen.

Komponentproportioner

Till och med en erfaren concreter kan inte svara på frågan: "Hur många komponenter i viktekvivalenter måste vidtas för att knäda en perfekt lösning?". För allt är ungefärligt, eftersom komponenterna i varje fall har olika fuktighet och storlekar av fraktioner. En sak kvarstår - att hålla sig till de rekommenderade proportionerna. Förhållandet mellan volymerna är mer lämpligt att mäta skopor.

Tabellproportioner av cement M-400, sand och grus:

Beräkning av komponenter och proportioner för betong

Kompositionen av betong innehåller flera komponenter, som var och en har ett specifikt funktionellt syfte. För tillverkning av detta byggmaterial används cement, aggregat (sand, grus, krossad sten) och vatten. För att ge ytterligare egenskaper och öka de tekniska egenskaperna kan olika tillsatser (stabilisatorer, mjukningsmedel) introduceras.

Proportionerna av komponenterna i betong är av stor betydelse. De måste klara sig för att få en komposition med nödvändiga tekniska egenskaper. Beroende på hur mycket procent som används för tillverkning av material avger flera märken av betong. De har en alfanumerisk beteckning (till exempel M200), där numret återspeglar maximal tryckstyrka (kgf / cm2).

Kompositionen är lämplig för ett brett användningsområde. Avkodningen av markeringen visar att materialet kan klara en belastning på 200 kilo-krafter per cm2. Dess styrka är tillräcklig för att hälla olika typer av stiftelser, bygga trappor, göra kvarhållningsväggar, för screeding golv, hällvägar och plattformar, och använda dem i vägbyggnad.

Sammansättningen av detta varumärke har goda hållfasthetsegenskaper. Den är lämplig för byggandet av stiftelser av olika typer, väggar, bildning av golv av byggnader. Den används för byggande av vägar, broar, staket, trappor, trappor, avloppsbrunnar, vissa typer av hydrauliska konstruktioner.

Märket används inte så mycket som M200 och M300. Detta beror på dess karakteristiska korta inställningsperiod och högt pris. Materialegenskaperna gör att den kan användas för byggande av anläggningar med ökade tekniska krav. Det är nödvändigt för byggandet av hydrauliska strukturer, brokonstruktioner, bankvalv. Den används vid tillverkning av trappor, trappor, tillverkning av samlare för anordningen av huvudkommunikationsnät och andra föremål som drivs under förhållanden med ökad belastning.

Kompositionen har hög hållfasthet. I privat byggande och för byggandet av byggnader nästan aldrig används. Dess användning regleras av speciella krav. Huvudområdet är hydraulteknik. Det är också nödvändigt för byggandet av bankvalv, kolonner, balkar, tunnelbanor och andra strukturer.

Urval av huvudkomponenter

Vid beräkning av förhållandet mellan komponenter tas mängden cement som 1 del. Mängden resterande komponenter beräknas i enlighet med uppgifterna i tabellen nedan.

Således kommer andelen 1 m3 för M200-kvalitet med M400-cement som väger 280 kg, sand 740 kg och 1250 kg krossad sten att se ut så här: 1: 2,8: 4,8. Vatten bör vara 20% av den totala volymen (180 l).

För betong M300, andel av massa fraktion av cement M400, sand och murar: 1: 1,9: 3,7. Vatten tillsätts vid behov och är 0,5 delar. Volymen beror på den använda sandens egenskaper och tillstånd.

Betongproportioner för M400: 1: 1,2: 2,7. För varumärket M500: 1: 1,1: 2,9. Endast granitgruvar kan användas för produktion av dessa två kvaliteter, eftersom den har den nödvändiga styrkan.

Om M500-cement används för beredning kommer materialförhållandena att vara olika. Mer detaljerad information ges i tabellen.

Andelar för betong av ett visst varumärke

Hur man förbereder betong: krav på material, proportioner och beräkning av kompositionen

Betong är ett byggmaterial bestående av bindemedel, sand och fyllmedel, som förvandlas till sten som ett resultat av stelning. Ingen modern konstruktion kan göra utan betong, oavsett om det är byggandet av skyskrapor eller skapandet av trädgårdsvägar. På grund av dess egenskaper och hållbarhet har betong länge använts av människan för att få utformningen av den önskade formen och styrkan. Det finns dock en nyans: endast korrekt gjord betong uppfyller alla krav. Hur man gör betong, som inte bara är stark, men också hållbar? Låt oss ta reda på kärnan i denna fråga och ta reda på alla detaljer om hur du gör rätt betongblandning.

Den viktigaste ingrediensen är cement.

I betong av vilket märke som helst är cement nödvändigtvis ett bindemedel. Det finns många typer av cement, som Portland cement, slagg Portland cement, snabbhärdande cement och andra. Samtliga av dem skiljer sig både i bindningskvaliteten och användningsförhållandena för slutprodukten. Portlandcement används mest i konstruktion. Alla cement som används för konstruktion är uppdelade i varumärken som indikerar den ultimata belastningen på den färdiga produkten i megapascals. I hushållet - bokstaven D och siffran som anger procentandelen föroreningar läggs till. Till exempel är Portlandcement M400-D20 ett material, varav den färdiga produkten kommer att klara en belastning på 400 MPa, innehållande upp till 20% orenheter.

Uppgifter om de cementmärken som krävs för att få ett visst märke av betong under normala härdningsförhållanden:


Vid tillverkning av högkvalitativ betong, 300 eller högre av ekonomiska skäl är det nödvändigt att använda ett märke av cement, vilket är 2 - 2,5 gånger högre än betongbeteckningen.

I hushållskonstruktion använder ofta Portland 400 varumärke - dess styrka är tillräckligt för dessa ändamål. Vid industriell konstruktion används cement av 500 grade oftare, och där tunga belastningar förväntas används speciella cement av höga kvaliteter. För korrekt beräkning av betongproportionerna är det nödvändigt att ha exakt information om cementets märke och kvalitet, från vilken du kommer att bygga.

En annan viktig aspekt är färskhet - cement har en hållbarhet och förlorar slutligen dess egenskaper. Färsk cement - Löst damm, utan klumpar och tätningar. Om man ser att det finns täta bitar i cementmassan, bör sådan cement inte användas i arbetet - det har absorberat fukt och har redan förlorat sina bindningsegenskaper.

Sand - vad är och vad som behövs

Sand kan också vara annorlunda. Och det slutliga resultatet beror direkt på kvaliteten på den här komponenten.

Den granulometriska sammansättningen av sanden är uppdelad i:

Tunn (mindre än 1,2 mm).

Mycket liten (1,2 - 1,6 mm).

Liten (1,6 - 2,0 mm).

Medium (1,9 - 2,5 mm).

Stor (2,5 - 3,5 mm).

Vid tillverkning av betong används alla typer av sand, men om det finns mycket damm eller lerpartiklar i sanden, kan detta påtagligt försämra blandningens egenskaper. Detta gäller speciellt för fin sand som innehåller en betydande procentuell andel damm i kompositionen, det är till liten användning för beredning av betong och används som en sista utväg.

Hur man förbereder betong av god kvalitet och samtidigt inte förlorar pengar med sand? Allt är enkelt - du borde använda havs- eller flodsand - det här är de renaste typerna av byggmaterial som inte bär dammpartiklar eller lera. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att sanden är ren och fri från organisk förorening. Karriärsand kan vara väldigt smutsig - den används ofta inte i konstruktion utan föregående förberedelse, inklusive tvätt och underhåll. Det kan också innehålla mycket organiskt sopor - rötter, löv, grenar och bark av träd. Om sådana orenheter kommer in i betongen kan tomrummen uppträda i tjockleken, vilket leder till att styrkan lider.

En annan viktig parameter att tänka på är sandens fuktighet. Även torr i utseende material kan innehålla upp till 2% vatten och våt - alla 10%. Detta kan störa proportionerna av betong och orsaka minskad styrka i framtiden.

Rubble och grus är de mest populära aggregaten för betong.

Huvudtillsatsen för alla betongkvaliteter är krossad sten eller gruskrossad sten. Den vanligaste krossstenen. Det är också uppdelat i bråkdelar och har en grov, ojämn yta. Vid val av betongens sammansättning bör det också noteras att havs- eller flodstenar inte kan användas som ersättning för murar, eftersom den släta, vattenpolerade ytan väsentligt påverkar vidhäftningen av stenen till övriga komponenter i blandningen.

Krossad sten är uppdelad i följande fraktioner:

Mycket liten - 3 - 10 mm.

Liten - 10 - 20 mm.

Medelvärdet är 20 - 40 mm.

Stor - 40 - 70 mm.

För att din betong ska stå i många år och inte kollapsa, bör man komma ihåg att den maximala storleken på sten i grus inte får överstiga 1/3 av den minsta tjockleken för den framtida produkten.

De tar också hänsyn till en sådan indikator som fyllnadshålighet - volymen av tomt utrymme mellan murstenar. Det är lätt att beräkna det - ta en hink av känd volym, fyll den med rubble i brädan och häll vatten i den med en mätbehållare. Att veta hur mycket vätska har gått in kan vi beräkna tomgångens tomhet. Till exempel, om en 10-liters hink med murar kom i 4 liter vatten, är tomheten på detta grus 40%. Ju mindre hollowness av fyllmedlet, desto mindre förbrukning av sand, och viktigare, cement.

För att maximera fyllningen av hålrum bör olika grusfraktioner användas: små, medelstora, stora. Man bör komma ihåg att böterna borde vara minst 1/3 av de totala råvarorna.

Förutom krossad granit och grus, beroende på betongens syfte, använd lera, masugnslagg samt andra fyllmedel av artificiellt ursprung. För lättbetong används träspån och strimlad polystyrenskum. För ultralätta betonggaser och luft. Skapandet av ljus och ultralätt betong är emellertid förknippat med ett antal svårigheter, och det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att korrekt producera en sådan produkt utanför industriverkstaden.

Beroende på densiteten är alla aggregat för betong uppdelat i poröst (3) och tätt (> 2000 kg / m 3). Glöm inte heller att naturliga fyllmedel har en liten bakgrundsstrålning, som är inneboende i alla granitstenar. Naturligtvis är detta inte en källa till strålningsförorening, men det är fortfarande värt att komma ihåg om den här egenskapen av natursten som ett betongfyllmedel.

Vatten - krav på betong

Vatten är inte mindre viktigt än cement eller sand. Du kan i regel ha en enkel sanning - allt vatten som är lämpligt för att dricka är också lämpligt för att blanda betong. Under inga omständigheter får man inte använda vatten från en okänd källa, spillvatten efter produktion, träsk och annat vatten, i vilken kvalitet du är osäker på. Den kemiska sammansättningen och andra indikatorer på vatten kan i stor utsträckning påverka betongens hållfasthetsegenskaper.

Tabellnummer 1. Vattenförbrukning (l / m 3) med olika fyllmedel:

Betongens sammansättning för grundproportionstabellen per 1 m3

Det mest populära materialet i konstruktion är betong. Utan det kan varken ett hus eller en väg byggas. Betong är ett mycket starkt och hållbart material, och om det förstärks med förstärkning, ökar styrkan och hållbarheten avsevärt.

Grunden för varje byggnad är grunden, som inte bara bär hela byggnaden, men också vind- och snöbelastningen. Ju starkare det är, ju längre och större strukturen kan vara.

Det finns flera typer av fundament: monolitisk armerad betong, hög, prefabricerad armerad betong.

Kompositionen av betongblandningen

I den enskilda konstruktionen av en av de mest populära typerna av stiftelser - monolitiskt tejp. Det är enkelt att genomföra, gör att du kan göra utan specialutrustning och självständigt blanda betong till fundamentet. Proportion - Kompositionen av komponenterna i blandningen och deras förhållande. Dess överträdelse kommer att leda till väsentlig skada. I stället för stark och hållbar betong kan du få en svag struktur som är föremål för snabb förstöring.

En särskild roll spelas av betongens sammansättning för stiftelsen. Proportionerna av komponenterna för blandningen måste bibehållas mycket exakt.

För att få högkvalitativ betong är det nödvändigt att använda bra fyllmedel. Blandningen består av sand, cement, grus eller krossad sten och vatten.

sand

Det kan vara naturligt eller artificiellt. Partikelstorleken varierar från 1,2 till 3,5 mm. Sanden bör inte innehålla några föroreningar, såsom lera, silt och andra, för att uppnå renheten hos materialet måste den siktas och tvättas. Vid arbete under vinterförhållanden måste sand uppvärmas. Fryst aggregat ska inte läggas till betong.

Grus eller krossad sten

Dessa inerta material är huvudbeståndsdelen i betongblandningen. Deras belopp i betong bör vara ca 80%. Fraktionsstorleken används från 5 till 70 mm (beroende på det utförda arbetet). Dessa fyllmedel tvättas också från föroreningar.

cement

Detta är huvudkomponenten som ingår i betongen för grunden, dess proportioner i blandningen måste bibehållas med särskild vård. Kvalitet, hållbarhet och betongbeteckning beror på det. Vanligtvis används Portland Cement M300 eller M400 för fundament, det kännetecknas av frostmotstånd och snabb styrka. Ett högre varumärke är dyrare och används i små ansvariga strukturer.

För att erhålla högkvalitativ betong för grunden hålls andelen kompositionen av komponenterna i blandningen exakt.

Hållbarhet för cement är liten. När du köper måste du titta på tillverkningsdatumet för materialet. Det är bättre att ta cementet, gjort senast 1-2 månader sedan. Om den lagras felaktigt har den möjlighet att plocka upp fukt och ställa in snabbt. Men i ett torrt rum rekommenderas det inte att lagras under lång tid. Ju längre cementet varar desto lägre blir varumärket, och därigenom blir det mer konsumtion och lägre styrka.

Så, lagring av material i 6 månader kommer att minska märket med 25%, för året - med 40%, och i två år kommer varumärket att minska med hälften. Det vill säga cement M400 får M200, som endast är lämplig för vägarna i trädgården.

Det är den viktigaste bindande komponenten som ingår i betongen för grunden. Proportionerna av vatten och andra fyllmedel beräknas med hänsyn till betongens densitet. För hård betong är det nödvändigt mindre, men för duktil - mer.

Samspelet mellan vatten och cement utlöser kemisk reaktion av betonghärdning. Detta är en mycket viktig process, designstyrkan beror direkt på den. Vattenkvaliteten spelar en viktig roll, inga föroreningar som olja, fett, syror, sulfater är tillåtna här. Allt detta kommer att störa processen för att sätta betong. Använd inte träsk eller spillvatten. I arbetet är det bättre att dricka.

Vad och hur mycket

I enskild konstruktion har betongens andel av stiftelsen länge definierats. Den optimala kompositionen av blandningen är en del av cement, tre delar sand och fyra delar av rubel (1/3/4). Vatten hälls individuellt. Om formen är starkt förstärkt, så för bättre penetration i betongens ram görs mer plast, om inte, då kan den bli hård, det här kommer snabbt att härda, dess styrka blir högre.

Vi måste genast avgöra vilket betongproduktion som krävs. Om dessa är vägar i trädgården är M100 betong tillräckligt för dem, då behöver cement endast 1/11 av det. Om det är en fundament eller andra kritiska strukturer, borde cementet i blandningen vara ¼ av den totala massan.

När det är nödvändigt att utfärda en viss mängd och betongkomposition för grunden, är proportionerna per 1m3 tagen enligt följande:

 • Sand - 0,395 m3.
 • Grus - 0,87 m3.
 • Cement - 0,193 m3.
 • Vatten - 0,179 m3.

Detta är förbrukningen av inerta och bindande material för betong av M200-märket. Om en högre kvalitet behövs ökar mängden cement.

Det finns ett sådant koncept som vatten-cementförhållandet, driftsegenskaperna och kvaliteten på blandningen, och följaktligen är hela strukturen beroende av den.

Om du lägger till vatten mer än normen kommer betongens plasticitet att öka, det blir lättare att passa in i formen, men graden kommer att minska, det tar längre tid att ställa in.

Att lägga till en mindre mängd vatten kommer att öka betongens styvhet, vilket gör det svårt att lägga, och i kraftigt förstärkta strukturer kan tomrum visas, vilket leder till försvagning av hela monolitbandet. Därför är det nödvändigt att variera mängden vatten för att ge en högre kvalitetsblandning.

För att få en bra komposition av betong till grunden måste proportionerna av vatten och cement vara så att blandningen i formen passar, men inte hälls. Den lätta betongen är nödvändigtvis föremål för tampning, detta görs antingen av en speciell elektrisk vibrator eller genom improviserade medel - en spade, förstärkning.

Betongproduktion i betongblandare

För bekvämligheten av betongmonolitiska strukturer finns ett stort antal typer av blandare. De kan vara en kapacitet för en halv kub, för en kubikmeter, för en och en halv meter kubik och mer.

Hur man gör betong för stiftelsen? Proportionerna per sats av kubikbetongblandaren är ungefär som följer:

 • sand - 650 kg (densitet - 1400 kg / m3);
 • krossad sten - 1300 kg (densitet - 1350 / m3);
 • cement - 300 - 350 kg (ca 6-7 påsar);
 • vatten - 180 kg.

Utgången är betong M300 (siffrorna indikerar att ett 10x10 cm kubprov av betong av detta märke motstår en tryckkraft på 300 kg / cm2).

På företagen för tillverkning av betong används sand och grus, där förhållandet grus och sand redan hålls i rätt proportioner.

Eftersom alla aggregat har nästan samma bulkdensitet är det möjligt att mäta med hinkar betongens sammansättning för fundamentet. Proportionerna i skoporna kommer att vara: cement - 25, sand m 43, pumpar - 90, vatten - 18.

25 hinkar av cement - ca 6-7 påsar (per 1 m3 färdig betong). För en liten betongblandare tas en hink av bindemedelsmaterial:

 • sand - två hinkar;
 • murar eller grus - fyra hinkar;
 • vatten - en halv hink.

Du kan välja proportionerna av aggregat så att du får betong av samma kvalitet, men cementinnehållet i det kommer att vara annorlunda.

Beräkning av den önskade mängden och betongens sammansättning

I konstruktionsteckningarna som utfärdas i arbetet, ange den använda volymen och vikten av allt material. I enskild konstruktion, om det inte finns något projekt, görs beräkningen självständigt. Det är viktigt att välja rätt komposition av betong för stiftelsen. Hur man beräknar det, för att inte missa?

Först måste du bestämma hur mycket betong som behövs för hela volymen av strukturen. Det är nödvändigt att mäta längden på hela fundamentet runt omkretsen. Varje sida betraktas separat. Till exempel: bandets längd är 10 meter lång, höjden är 1 m, bredden är 0,5 m. Multiplicera visar det sig att 5 m3 betong behövs för att fylla denna sida av stiftelsen. Vi beräknar också volymen på de andra sidorna. Efter att ha tillsatts alla mängder får vi till exempel 20 m3 av blandningen.

Exempel: 20 m3 färdigbetong M300 är nödvändigt:

 • cement - 7 000 kg;
 • sand - 13 000 kg;
 • krossad sten eller grus - 26 000 kg;
 • vatten - 3600 kg.

Några rekommendationer för att lägga betong

Vid beräkning av betongvolymen för att hälla fundamentet är det nödvändigt att tillsätta ytterligare 10-15 procent till den resulterande massan för oförutsedda kostnader, förluster vid transport, installation etc. Häll betongen i formen bör vara lager av 25-30 centimeter vardera, med obligatorisk täppning. Det andra och följande skiktet rekommenderas att vibrera eller genomborra med en spade, fittings med föregående infångning för att undvika separering av strukturen.

Om det inte var möjligt att lägga betong i hela stiftelsen på en dag, måste cementfilmen avlägsnas från föregående skikt med en metallborste. Detta görs för bättre efterföljande vidhäftning av gammal och ny betong. Grout rekommenderas att göra på en ny yta, när betongen är lätt gripen men fortfarande inte helt fryst. Allt slam från injektionsfilmen måste avlägsnas.

Den konsekvent höga efterfrågan på betong förklaras av de många operativa fördelarna och mångsidigheten av användningen av ett byggmaterial. Det är lätt att laga mat med egna händer hemma. Men för att lösningen skall vara stark, hållbar och uppfylla andra kvalitetskrav är det nödvändigt att strikt följa tekniken och välja rätt proportioner.

 1. Typer av betongblandningar
 2. Förhållandet mellan komponenter
 3. Volymetriska proportioner

Översikt över stora märken

Lösningen präglas av måttlig styrka och lågt pris. Det används aktivt i privat bygg- och reparationsarbete. M200 är oftast knådad för att lägga väggar, betongplatser, beläggning, trädgårdar, trappsteg. Används även när man häller ljusstommar för envåningsbyggnader för hushållsbruk: garage, skjul, bad. För tillverkning av 1 m3 brukar man tillbringa minst 200 kg torr portlandcement.

Populariteten hos denna art beror på god styrka, tillförlitlighet och lågt pris. Den är vald för samma ändamål som M200. Idealisk för hällning av bandfundament, konstruktion av monolitiska RC-golv, vägar, idrottsfält. För beredning av en kubikmeter behöver cirka 350 kg cement.

Tung komposition av hög hållfasthet, kännetecknad av hög hastighet inställning. Endast högkvalitativ granitkrossad sten används som fyllmedel. Används för konstruktion av konstruktioner konstruerade för ökad belastning: broar, dammar, bankvalv, skyddande bunkrar.

Kostnadsfritt specialmärke: För byggande av massiva armerade betongbalkar, kolonner, tunga golv, hydrauliska konstruktioner, byggande av tunnelbanan.

Egenskaper vid valet av komponenter

Bindemedel för alla fasta betongelement. Består av lime och bakad lera finmalt. Klassificeras med tryckstyrka på M200-M600. Varje typ kräver de relevanta indikatorerna för cement. För framställning av M200 tas cement M300. Om en högre klass är tillgänglig, måste proportionerna av materialen ändras. Resultatet är betong av önskad styrka, vars kub är dyrare.

2. Fast platshållare.

Det ger styrka och bestämmer varumärket. Det tar ungefär hälften av den totala volymen. Som fyllmedel är sådana mineraler:

 • Kalksten - används vid tillverkning av M100-M300. Den begränsade applikationen beror på låg frostbeständighet.
 • Grus - väljs i tillverkningen av stark M300-M450, utformad för att fylla de laddade fundamenten.
 • Granit är ett dyrt högkvalitativt aggregat för de högsta varumärkena.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till styrkan hos mineralaggregatet, vilket bör vara dubbelt så högt som betongens.

Torrt bulkmaterial som tjänar till att eliminera tomrum mellan stora delar av aggregatet. Detta minskar förbrukningen av cement, och lösningen blir tätare. Huvudkravet för sand är minsta lerinnehåll. För blandning är en grå eller vit byxa med en bråkdel av 2,5 mm bäst. Förhållandet mellan sand och grus ligger inom området 40-60%. Ju högre grad, desto mindre sand behövs för att blanda 1 m3.

Det tjänar till att återfukta och omvandla den torra blandningen av komponenter till betong. Huvudkravet är renlighet och brist på salter. Vanligt kranvatten är ganska lämpligt för arbete.

Proportionerna av lösningen i tabellen är vägledande. I praktiken är det vanligtvis inte nödvändigt att mäta ingredienser med farmaceutisk noggrannhet. Vid bestämning av förhållandet mellan delar bör man ta hänsyn till olika nyanser: cementets märke, bråkdelen av mineralaggregat och sandens fuktighet. För att få betong i rätt proportioner, räcker det med att göra små justeringar av standardindikatorerna.

Hur bestämmer man vikten av komponenter i hinkar?

När man blandar lösningen under privata byggförhållanden är det inte särskilt bekvämt att använda ett bord med vikter. Det är mycket lättare att göra detta med en vanligt galvaniserad hink. Eftersom alla torra ingredienser har en liknande bulkdensitet (från 1100 till 1400 kg / m3) ser skillnaden i vikt och volymförhållande obetydlig ut.

Tänk på ett exempel på att beräkna proportionerna för att blanda 1 m3 M300. 25 hinkar av cement M400 väger ca 350 kg. Enligt tabellen får vi reda på antalet andra komponenter:

 • sand 25 × 1,9 = 47,5 hinkar eller 670 kg;
 • krossad sten 25 × 13,7 = 92,5 hinkar eller 1300 kg;
 • Vatten är cirka 13 hinkar.

Volymproportioner av 1 m3 betong:

Cement har en begränsad implementeringsperiod - 1 år, och detta är endast föremål för de ideala lagringsförhållandena. Därför är det bättre att välja ett material som tillverkas inte mer än 3-4 månader sedan när man köper. För mer självförtroende kan du bära handskar och flytta några påsar. Om stora partiklar är ganska tydligt groped (särskilt längs kanten av förpackningen), ska en sådan produkt inte tas. I handelsnätet såldes främst M400 och M500. Beroende på inköpt varumärke varierar volymen av komponenter.

Viskositeten beror på det korrekta förhållandet mellan vatten och torra komponenter. En mycket tjock lösning måste rammas hårt för att undvika bildning av håligheter vid hällning. För vätska är väl fördelad över formen och lättplacerad, men för mycket fukt försvagar betongens styrka och minskar därigenom sin kvalitet. Andelen för vatten är mycket enkel - hälften av den totala massan. Vid blandning, överväga fuktigheten i sanden och häll vätskan i små bitar.

Vid 1 m3 krävs en kubikmeter sand. Det är felaktigt att tro att genom att öka mängden cement ökar volymen av den färdiga kompositionen. Bindemedlet är finmalt och omärkbart fördelat mellan sandkorn. Därför, om du, när du häller grunden på en sandkub, inte lägger till 200, men 400 kg cementblandning, så kommer utmatningen att vara samma 1 m3 betong. Ibland behöver privat konstruktion en liten mängd lösning utan hänvisning till varumärket. Detta kan vara grunden för staketet, hällspåren. I det här fallet är det lämpligt att använda ett enkelt förhållande av 1: 0.5: 2: 4 (cement, vatten, sand, krossad sten).

Inte en enda plats för industri och bostadsbyggande är komplett utan användning av betong. Kvaliteten på detta konstgjort material beror direkt på blandningsföljden och förhållandet mellan de använda komponenterna. Tabellen "Proportioner av betong per 1m3" kommer att orienteras i den maximala korrekta fördelningen av lösningsdelarna av lösningen för användning i olika konstruktioner.

Beroende på syftet kan olika proportioner av betonglösning användas.

Specifikationer av betong

Cement och vatten som ingår i betongen, när de blandas, bildar en massa som, när den stelnar, blir till en cementsten. I den här formen är det här materialet lätt deformerat, många mikroskador bildar sig i det, vilket leder till betydande krympning.

Tillsatsen av fyllmedel (krossad sten, sand, grus, etc.) till cementblandningen bidrar till bildandet av en slags förstärkning, vilket ökar inre stress. På grund av detta förbättras hållfasthetsindikatorerna, blandningens rörlighet och deformationen på grund av minskning av krympningen.

Olika fyllmedel ger konkret styrka och ökar dess tekniska egenskaper

Med tanke på betongens styrka är materialet uppdelat i klasser (betecknat med "B") och varumärke (betecknad med "M"). Ju högre de numeriska värdena för betongkvaliteter (till exempel M200, M300 eller M400), desto mer hållbara är materialet. Det beror på klassen och varumärket, i vilka typer av strukturer den ska användas.

Om byggandet av ditt objekt stöds av ett projekt, bestämmer det redan de betongmarkeringar som är nödvändiga för byggandet av stiftelsen eller andra strukturer.

Tabell över konkreta styrindikatorer:

Överensstämmelsemärken till betong

Betongblandningar med olika märken används för olika typer av konstruktioner.

Tabellen visar omfattningen av möjlig användning av betong, beroende på varumärke:

Konsumtion och proportioner av de grundläggande ingredienserna i betong beror på många faktorer. När det gäller sand, är det nödvändigt att ta hänsyn till dess fukt, storlek, föroreningshalt. För murar och grus, indikatorer för fuktighet, förorening, tomhet, icke-standardiserad inklusion (sopor) materia.

För cement beaktas dess betyg. Den typ av arbete för vilket en konkret lösning är upprättad beaktas också: ett betongskikt, grundgjutning, väggläggning etc.
Huvuddelen av betonglösningen är cement. Förhållandet mellan förbrukning av detta material uttrycker betongbeteckningen. Betongbetong är högre, desto mer i cementens sammansättning.

Olika cementkvaliteter används för att förbereda betongblandningen.

Traditionellt utförs betong vid en tidpunkt då lufttemperaturen har ett positivt värde. Detta bidrar till en högkvalitativ solidifiering av lösningen.

Bra råd! Det rekommenderas inte att utföra konkreta arbeten vid negativa temperaturer, på grund av den möjliga sannolikheten för material av dålig kvalitet.

Arbeta med betong under årets kalla tid är det troligt att vattnet i lösningens sammansättning blir isbildning och blir en källa till förstörelse inuti materialet. Således kommer hållbarheten att minska.

Beslag av betong uppträder inom en period av 12 timmar, i en tvåveckorsperiod samlas betong 80% av styrkan. Drift av den färdiga konstruktionen blir möjlig under en månad.

Testning av färdig betongkonstruktion för uppdelning med en speciell enhet

Huvudkomponenterna i betongblandningen

När du köper blandade ingredienser för att förbereda en lösning, se till (så långt som möjligt) i deras kvalitet:

 • vatten: färskt
 • sand: bör inte innehålla ler i sin sammansättning, du kan visuellt kontrollera efter färg. Om sanden är gulmättad färg - så är lerinnehållet i den stora. Vit eller grå sand används för murbruk;
 • cement: cementpåsar bör inte ha hårda delar vid beröring och materialet ska göras tidigast fyra månader från inköpsdatumet;

Bra råd! När du köper cement, var uppmärksam på märkningen. Endast med beprövade tillverkare motsvarar märkningen på påsen kvaliteten på den cement som finns i den.

Cement - den första och viktigaste delen av betonglösningen

 • krossad sten: rent material används, utan damm och andra ingrepp. Annars är vidhäftningen till morteln otillräcklig, vilket kommer att påverka betongens styrka negativt. Ideal krossad sten granit rock;
 • Förutom krossad sten, grus (vanligtvis används för klass 450), kalksten (lämplig för kvaliteterna 100 och 300) används granit (karakteriserad av styrka, frostmotstånd och låg vattenabsorption) som grova aggregat för betongblandningen.

Förbereda blandningen med ren krossad sten, utan föroreningar och orenheter.

Förbrukningsmaterial. Tabell "Betongproportioner per 1m3"

Utgifterna för komponenter för beredning av 1 m3 betong beror på syftet med strukturerna och märket av cement som är involverat i tillverkningen. För att göra detta sammanfattade vi proportionerna av sammansättningen av 1 m3 betong.

Nedan finns två tabeller av proportioner betong per 1m3.

Tabell 1 - Proportionerna av betong för kvaliteter M100, M200, M400 och M400:

Betonggrader: M100, M200, M300, M400

Tabell 2 - Proportionerna av betong för kvaliteterna M150, M250, M350 och M450:

Betonggrader: M150 - M450

Således, om det är nödvändigt att producera betong M200, kommer proportionerna att vara på
1 m³ murbruk - 1 / 3,5 / 2,6 (kg), för betong M300, proportionerna är 1 / 2,4 / 4,3 (kg), proportionerna betong M400 - 1 / 1,6 / 3,2 (kg).

Till exempel kan du beräkna den kvantitativa sammansättningen av komponenterna som registrerats i tabellen med proportioner för framställning av betong M400 med användning av cement M500. Ta 20 hinkar av cement. Sandproportionerna kommer att vara (20 x 1,6) = 32 hinkar. Krossad sten - (20 x 3,2) = 64 hinkar. Och vattnet - (20 x 0,5) = 10 hinkar. Att veta täthet av alla komponenter kan du enkelt översätta det önskade antalet skopor till måttenheterna med vilka material som säljs. En skopa med en kapacitet på 10 liter, fylld med cement, kommer att väga 12 kg (10 x 1200), där 1200 kg / m³ är densiteten av cement i bulk, en skopa med sand är 14 kg (10 x 1400), där 1400 kg / m³ är sanddensiteten, samma mängd grus väger 15 kg, med tanke på dens densitet.

Fyllning av tejpbasen med betongblandning

Proportionerna av betongens sammansättning för grunden

Om konkreta arbeten sker i små kvantiteter, till exempel i privatbyggnad eller engångsarbeten, är det lämpligt att hålla fast vid betongandelarna i hinkar. Sådana kvantitativa åtgärder tillämpas om det inte går att placera specialutrustning på byggarbetsplatsen, såväl som när lösningen hälls i små portioner.

Vid tillverkning av betong för byggandet av stiftelsen måste du följa följande proportioner betong till grunden nedan.

Bordet av proportioner av betong till fundamentet i hinkar, för märken M100, M200, M300 och M400:

Vid användning av cement av märke 400 och 500 på volymen 10 liter

Beredningsordningen för lösningen

Under förhållandena för individuell konstruktion utarbetas en betonglösning för fundamentet genom att mäta delarna av komponenterna med skopor. Man bör komma ihåg att skopan och spaden för cement måste vara utomordentligt torr. För mer exakta proportioner komprimeras kompositionen av sand och murar i hinken något kompakt och jämnas längs skopans kant. Den uppmätta krossade stenen med sand blandas väl i en bekväm bred behållare och bildar spår där den beredda cementen hälls. Alla ingredienser (mängden är vald från tabellen med proportioner) blandas ganska till en massa som är likformig i färg.

Relaterad artikel:

Hur mycket kostar en kub? Huvudegenskaper och komposition. Bestämning av vikt. Varianter av betong, beroende på materialet. Typer av betong (lätt och tung). Vad påverkar betongens vikt?

Den resulterande massan bildas under konen, i mitten av fördjupningsdräkten, var och häll vatten. Häll blandningen gradvis från kanterna till mitten tills vattnet är helt absorberat. Så snart den första delen av vatten blötläggs upprepas proceduren med vatten tills den önskade konsistensen av betonglösningen bildas.

Gör en cementmortel med egna händer genom knådning

Bra råd! Det rekommenderas inte att störa vattnet / cementförhållandet, försöker få en mer flytande lösning. Överskott av vatten kommer att lämna tomrum, vilket resulterar i en minskning av betongstyrkan.

Klibbning av tabellen med proportioner av betongpreparat är det möjligt att erhålla en komposition från en homogen plastblandning. Detta kommer att garantera betongens hållfasthet och hållbarhet i drift.

Genomförandet av tekniska standarder vid framställning av betongblandningar bidrar till bevarandet av de huvudindikatorer som krävs vid byggandet.

Stabiliteten och hållbarheten hos någon struktur beror direkt på stiftelsens styrka och tillförlitlighet - grunden för huset. För sin konstruktion krävs särskild kunskap och kvalifikationer och erfarenhet från befälhavaren.

Konstruktionen under byggandet av en byggnad är som regel utvald beroende på marken på jorden där den är planerad, materialet för väggarna, klimatet, förhållandena och själva strukturen. Det finns flera typer av stiftelser som används för erektion.

Typer av betongfunderingar

De mest grundläggande typerna av betongfundament är kolumnar och bälte, men det finns andra typer och subtyper av dem:

 1. Belt. Den är installerad i form av ett kontinuerligt tejp, som består av armerad betong, placerad under alla stödväggar av strukturen. Djupet på byggnadens botten bildas beroende på jordfrysningsgraden plus ytterligare 20 cm.
  Från indikatorerna för markkvalitet och klimatzon kan två subtyper användas:
  • intermittent;
  • kontinuerlig.

Som material för denna typ av bas används:

 • Booth, som har utmärkt hållbarhet. Materialet påverkas inte av låga temperaturer och flytande grundvatten. Applicera sten buta samma fraktion. Erektionsprocessen kräver mycket ansträngning och pengar, så det används mycket sällan. Bokmärkesdjupet överstiger inte 70 cm, och hållbarheten är ca 150 år.
 • Betong, som innehåller en kombination av cementmortel och fyllmedel (krossad sten, mursten av obetydlig storlek, tegelfragment). Med avseende på styrka har den egenskaper som inte är sämre än murar, men det är mycket lättare att bygga och mer tillgängligt. Den används för konstruktion av strukturer från viktiga material eller består av flera våningar.
 • Betong. Denna typ av husfundament är bättre känd som ett fyllmedel, eftersom materialet blandas i en betongblandare, varefter formen fylls med den. Perioden för driften av materialet över 50 år, och dess kostnad är mycket högre på grund av de stora volymerna av cement som används. Oftast används detta alternativ i konstruktion för byggande av väggar av hårda material samt byggandet av stugor och hus.
 • Pelare, som används för konstruktion av ljuskonstruktioner (till exempel bad, hus för trädgården, skjul). Denna basvariant innehåller uppsättningar av stödpelare som ligger i hörnen av strukturen och på platser som upplever ökad belastning. Pelarna är gjorda av rör, betong, murbruk och armerad betong. Denna grund används på fast mark.
 • Ribbon kolumnar. Det är något billigare än bandetypen av stiftelsen och kombinerar bara de bästa egenskaperna hos båda typerna av fundament.
 • Rätt val av material och typ av fundament gör att du kan göra strukturen mer hållbar och hållbar. Det är möjligt att köpa materialet till stiftelsen i den färdiga versionen, i form av blandningar hos industriföretag. Men det är mycket bättre att göra en konkret lösning själv, vilket gör att du kan spara pengar.

  Stiftelsens sammansättning betong

  Betonglösningen för grundstödet kan förberedas med ens egna händer, för det här behöver du bara veta vad betongen är och vilka egenskaper det har.

  Lösningen består i sig av en kombination av bindemedel (cement), fyllmedel och olika tillsatser som förråder karaktäristiska egenskaper och egenskaper hos hela gjutningsmassan. Därefter späds den bildade lösningen i rätt proportioner med vatten.

  Strukturmörkets sammansättning har använts i konstruktion i flera år nu, och varje dag kommer den att förbättras och ökas i kvalitet och styrka.

  Varje enskild komponent är ansvarig för betongens betongkvalitet. Därför beror materialets slutliga kvalitet på proportionerna av de använda komponenterna. För att de slutliga indikatorerna på lösningen ska passa perfekt till konstruktionen är det viktigt att överväga byggarbetsplatsen och dess syfte.

  Betongens sammansättning för grundproportionerna i hinkar

  Det är viktigt! Om proportionaliteten hos en konkret lösning bestäms av hinkar, är det nödvändigt att ta hänsyn till cementets märke. Om det ändras, ersätts proportionerna i skapandet av lösningen.

  Huvudkomponenterna i betongens sammansättning:

  1. Cement - binder mellan fyllmedel.
  2. Fyllmedel. Till dem hör till: grus, murbruk, sand, bulktillsatser.
  3. Vatten.

  Det finns flera sätt att blanda proportional betonglösning. Den vanligaste versionen av stålblandare, som är laddad med det önskade antalet skopor av sand, grus, cement och vatten, och sedan blandar enheten noggrant materialet ihop.

  Utformningen av lösningsskoporna är viktigt i flera fall:

  1. För byggnadsarbete krävs mindre än 4 m3 murbruk.
  2. Oförmåga att leverera betong från anläggningen på grund av platsproblem, till exempel är tillverkningsföretaget långt borta och kostnaden för att leverera materialet är för högt.
  3. Fyllning av källaren sker intermittent, exempelvis när flera nivåer av en struktur bildas.
  4. Vid anläggningen som byggs finns det ingen tillgång till montering av mixertruckar och betongblandare.

  Proportionerna av betong till grunden i hinkar

  Som regel används mätningar med hinkar med mindre mängder arbete.

  Viktdimensioner av komponenterna för tillverkning av betonglösning:

  Varje komponent i en betonglösning har en annan bulkvikt, till exempel är massan av en hink sand 19,5 kg, cement - 15,6 kg och grus - 17 kg. Därför är en praktisk variant av proportionerna cement, sand och grus i praktiken 2: 5: 9. I vissa situationer ändras gruset till grus.

  Om konstruktionen av konstruktionen utförs för hand, används färdig sandgrusblandning (CBC). Förhållandet betong för källaren till blandningen är ungefär 1 hink cement till 5 hinkar av blandare.

  I vilka proportioner för att göra konkreta?

  I de flesta situationer används för en rambyggnad en kolumnversion av stiftelsen, för vilken en betongblandning med ökad styrka inte krävs. För denna typ av lämplig betong M 200, som är gjord av cement M 500, sand, grus och vatten.

  För en kubikmeter blandning är det nödvändigt:

  • 300-350 kg cement;
  • 1100-1200 kg krossad sten;
  • 600-700 kg sand;
  • 150-180 liter vatten.

  Ett sådant förhållande av material som bildas av deras egenskaper, till exempel, har granitmassor en hög styrka i jämförelse med dolomit- eller kalkstengruvar, så det kan användas i mindre kvantiteter.

  För att skapa en blandning av betong med nödvändig konsistens är det bäst att applicera tvättad krossad sten och endast renad flodsand, där det inte finns någon annorlunda tillsats av lera.

  Om du använder sand med låg kvalitet, kan hål och luckor bildas i basen.

  Välja cement, var uppmärksam på tillverkarens företag. Som regel är den mer kända organisationen desto mindre sannolikt är det att köpa lågkvalitativa varor

  Vatten bör också användas rent, så att det är fritt från föroreningar och salter. Om konstruktionen utförs under den kalla årstiden, bör vatten, liksom andra komponenter i betonglösningen, värmas upp till + 600 ° C för att ge lösningen nödvändig konsistens och hållfasthet.

  Hur man knådar betong

  För att bereda en liten volym lösning används en hink som ett mått på komponenternas vikt. Proportionerna beräknas i enlighet med det faktum att komponenterna har olika volymvikt. Baserat på detta krävs ett förhållande mellan 9: 5: 2 (grus eller krossad sten, sand och cement) vid beredning av 1 m3-lösningen.

  Tillverkningen av betong M 200 utförs enligt reglerna för att uppnå en högkvalitativ blandning.

  Regler för att blanda betong till grunden:

  1. Initialt bör det vara väl blandat mellan sand och grus, så att det inte finns några klumpar efter att ha tillsatt vatten. Grovor är gjorda på ytan, i vilken cement hälls. Blandningen bör blandas tills en helt likformig färg erhålls.
  2. Gör en konformad blandning och tillsätt vatten i små portioner, blanda allt grundligt.

  När man bestämmer sig för det bästa sättet att kneda lösningen är det nödvändigt att relatera behov och ekonomiska möjligheter till varandra. Det bästa alternativet är att använda en betongblandare, men att köpa den till en liten byggnad är inte lönsam, så det är bäst att använda manuell produktion.

  Förberedelse av betongblandning för remsafundament

  För denna typ av grund måste du först beräkna den mängd material som behövs. Det följer parametrarna för ett tejp (längd, bredd och djup) multiplicerat med deras nummer.

  Ett exempel. Längden är 20 m. Bredden är 0,5 m, djupet är 1 m. Vi multiplicerar dessa värden och erhåller på ena sidan av fundamentet det nödvändigt att förbereda 10 kubikmeter av betonglösningen.

  Efter att ha beredd den önskade mängden av blandningen hälls den i formen. Den utförs i lager, till exempel om djupet på basen är en meter, så ska det finnas fyra lager, vardera 0,25 cm. Efter att ha lagt dem var det nödvändigt att utföra tampning. För att frigöra överskottsluften ska sedan varje meter eller två sakta sättas in i lösningsbeslagen.

  Betongberedning för kolonnfundamentet

  Beräkningar i denna typ av grund motsvarar tejpvarianten. Skillnaden är att den konkreta lösningen inte hälls i etapper, men omedelbart, varefter den strykas.

  Obligatoriska egenskaper för grundbetong

  Betongbasen av huset har olika egenskaper och egenskaper. De beror direkt på materialkvaliteten och deras ursprungliga komponenter. Betongens egenskaper beror också på proportionerna av dess komponenter, vilka används för konstruktion av olika typer av konstruktioner.

  Nödvändig styrka av grundbetong

  Styrkan hos en konkret grund är en viktig indikator på vilken det beror på om stiftelsen kommer att stå emot den planerade belastningen på den. Det mäts per kilo per kvadratcentimeter.

  Denna indikator kan beräknas genom att beräkna den exakta graden av belastning som strukturen kommer att utöva på basen. För att göra detta kommer det att vara nödvändigt att sammanfatta totalvikten för alla strukturer och kommunikation samt indikatorer på den användbara och möjliga belastningen som skapas av klimatförhållandena. Då ska resultatet divideras med hela grundens område.

  Den slutliga indikatorn för betongstyrka bör vara flera ställen mer än den planerade belastningen på den.

  Graden av betongstyrka indikeras i sin klass, vilket innebär den ultimata graden av belastning på fundamentet i kg / cm2.

  Enligt de erhållna beräkningarna är det nödvändigt att framställa en konkret lösning med lämpliga egenskaper.

  De nödvändiga proportionerna av materialet finns i tabellerna:

  Betong cement märke M 500, sand och grus