Hur lång tid tar det och hur mycket betong torkar

Att veta tiden för härdning av betong kan du förplanera ytterligare byggprocesser.

Därefter kommer vi att diskutera hur man bestämmer blandningens inställningstid, ta reda på hur länge betongen hårdnar. Försök också förstå de relaterade operationerna och deras inverkan på korrekt torkning.

Det finns flera faktorer på vilka kvalitetsindikatorerna för en nybyggd byggnad beror på:

 • lufttemperatur;
 • luftfuktighet;
 • cement kvalitet;
 • överensstämmelse med installationsteknik
 • ta hand om skiktet under torkperioden.

Betonghärdning

Denna komplexa process med flera steg i samband med styrka och torkning kan anpassas, men för detta behöver du förstå vad det är.

Härdningsstadiet av betong och andra byggblandningar, som är baserade på cement, börjar med inställningen. Lösningen och vattnet i formen reagerar, vilket ger upphov till förvärvet av strukturen och hållfasthetsegenskaperna.

grepp

Den tid som krävs för inställningen beror direkt på olika influenser. Till exempel är indikatorn för atmosfärstemperatur 20 ° C, och grunden bildas med användning av cement M200. I detta fall kommer härdningen att börja inte tidigare än i 2 timmar och kommer att vara nästan lika lång.

konsolidering

Efter inställningsfasen börjar skiktet härda. Vid detta tillfälle börjar massan av cementgranulerna och vattnet i lösningen att interagera (cementhydreringsreaktion inträffar). Den mest optimala processen sker vid atmosfärfuktighet på 75% och lufttemperaturen från +15 till +20 ° C.

Om temperaturen inte stiger till +10 grader är det mycket troligt att betongen inte kommer att få designstyrka. Därför monteras lösningen med speciella antifrytstillsatser under vinterförhållandena och arbetet på gatan.

Styrka inställd

Golvets strukturella styrka eller någon annan konstruktion och den tid det tar för cementmortellen att härda är direkt relaterad. Om vattnet från betongen lämnar snabbare än det är nödvändigt för inställning och cementet inte har tid att reagera, kommer vi efter en viss period efter torkning att stöta på lösa segment som leder till sprickor och sprickbildning.

Dessa defekter kan observeras vid slipning av betongprodukter av kvarnen, när plattans heterogena struktur indikerar en kränkning av den tekniska processen.

Enligt de tekniska reglerna torkar betongstationen i minst 25 - 28 dagar. För strukturer som inte utför högre belastningsfunktioner kan denna period reduceras till fem dagar, varefter de kan gå utan rädsla.

Effektfaktorer

Före byggnadsarbetet är det nödvändigt att ta hänsyn till alla faktorer som på något sätt kan påverka betongens torkningstid.

säsongs

Naturligtvis är den huvudsakliga effekten på torkprocessen av cementmortel miljön. Beroende på temperatur och luftfuktighet kan tiden för inställning och ordentlig torkning begränsas till några dagar på sommaren (men styrkan blir låg) eller att konstruktionen håller mycket vatten under mer än 30 dagar under den kalla årstiden.

Härdningen av betong under normala temperaturförhållanden beskrivs bäst av ett specialtabell som anger hur lång tid det tar att uppnå maximal effekt.

Hur länge stärker betongen?

I vår tid har betong blivit det viktigaste materialet för konstruktion. Oftast används den för byggandet av bostadshus, produktionsanläggningar, eftersom det är det mest prisvärda och praktiska. Men när du börjar "samarbeta" med detta material, är tiden för betongen att härda en fråga av nuvarande intresse.

Vad beror det på?

Processen av härdning av betong varar från en till tjugo åtta kalenderdagar. Mycket beror på den cement som används i arbetet. Den kemiska processen ser ut så här: mineralerna i betong omvandlas till kaliumhydrosilikat. För att materialet skall vara starkt, inte smulat, inte brutet, måste det systematiskt blötläggas med vatten. Den stelnade betongen är "capricious". Snabba inställningar bestäms av flera komponenter: temperatur, fuktighet, skikt tjocklek (tampning), etc.

Steg av stelning

Frysning innebär två steg.

Stegets stelning (till exempel grunden)

Perioden med fullständig härdning och inställning av cement är inte så stor. En dag efter hällning är tillräcklig, och materialet är helt härdat. Huvudrollen spelas emellertid fortfarande av den lufttemperatur vid vilken fundamentet hälls. Två timmar senare hårdnar betongen efter att ha blandat cementblandningen med vatten vid en temperatur av tjugo grader värme. Slut på torkningen kommer efter tre timmar. Speciella tillsatser hjälper till att minska inställningen med femton, tjugo minuter.

Härdningsperioden för flera kvaliteter av betong:

 • Stabiliseringsperioden M 200 = två till två och en halv timme.
 • Stabiliseringsperioden M 300 = en och en halv till två timmar.
 • M 400 härdningstid = en till två timmar.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Stärkningsstadiet

Med andra ord, hydratiseringsstadiet i den period då verksamheten för att ställa fundamentet är aktiv (förångning av fukt från cementbetong). Hydratiseringsprocessen slutar för tidigt med för aktiv evaporation av fukt, som i sin tur har en negativ inverkan på materialets kvalitet och hållfasthet. Det ideala tidsintervallet för solidifiering av grunden med den önskade volymen av vatten kommer att vara en och en halv till två veckor.

Termen för fullständig härdning av betong av vissa märken:

 • M 200 = fjorton till arton dagar.
 • M 400 = sju till fjorton dagar.

Det är viktigt att veta att varaktigheten av betonghärdningen i formen måste vara minst en vecka innan den kan tas bort utan att störa strukturen. Men glöm inte att torkperioden beror på cementets märke. För att förstå hur länge betongen kommer att ta tag i (med hänsyn till temperaturen) kommer det att hjälpa schema eller bord. Grafen och tabellen beskriver klart temperaturen, materialets kvalitet och tiden som den torkar. En tabell eller ett diagram blir oumbärliga hjälpare i denna svåra uppgift.

Säsongsbetonade arbeten

 1. Användningen av termomater är en ny metod för termisk exponering på vintern.

Hur lång tid torkar den vid låg temperatur? Vid kallt väder när man arbetar med betong bör hänsyn tas till möjligheten att isolera cementbetongstrukturen från vatten och låg temperatur. Negativa förhållanden, som fördröjare, påverkar hur länge hydratiseringsperioden varar, orsakar problem med torkning, vilket minskar hållbarheten hos strukturerna. Det är viktigt att respektera den tid som krävs för att ställa in en säker materialstabilitet. Vid fem grader av värme ökar kvaliteten på betongstyrkan med fem, eller till och med sju gånger jämfört med tjugo grader av värme.

 • Hur lång tid tar det för att stelna vid trettio grader av värme? Naturligtvis, på grund av de höga temperaturerna, sätter cementblandningen in tidigare, men det kan påverka styrkan negativt. Intensiv avdunstning av fukt från betong orsakar hydrering att stoppa, och minskar också hållbarheten. I grunden, vid 30 grader C, kommer cementbetongen att härda efter en timme efter att den hälls ut. Vid varmt väder, när lufttemperaturen når 30-40 grader Celsius, använder byggare särskilda tillsatser-retarderare. De är nödvändiga för att torkningen av blandningen ska vara likformig. Retarderare gör att du når den högsta punkten av materialstyrka.
 • Betong är det mest tillgängliga och praktiska materialet. Beslag kommer att ske snabbt och effektivt beroende på väderförhållandena. Nybörjare behöver veta svaren på två frågor: hur lång tid tar det att torka ut cementblandningen; Hur mycket och vilka tillsatser ska användas för att materialet ska vara längre.

  Hur snabbt går betongblandningen torr?

  Användningen av betong i många byggprocesser är ett incitament som tvingar hantverkare att studera egenskaper och egenskaper hos detta material. Utan kunskap om teorin är det omöjligt att bestämma de korrekta proportionerna av morteln, liksom den tid som krävs av betongstrukturen för den ursprungliga inställningen eller fullständig stelning. Tidpunkten för härdning är en viktig indikator för en specialist, eftersom det är möjligt att utarbeta ett schema för vidare arbete på grundval av dem.

  Härdning av betonglösning är en ganska komplex kemisk reaktion. Det kallas hydrering, och dess kärna är att den ursprungliga kompositionen i närvaro av vattenmolekyler omvandlas till kalciumhydrat. Den sammandragande är mineraliserad, varigenom blandningen bindas till en monolit.

  Betong som hälls i formning passerar genom två huvudsteg:

  Det första steget varar inte länge. Det börjar kort efter blandning (ungefär 2 timmar). Inställningstiden för betongen som är mest populär i den privata konstruktionen av varumärkena M 200 och M 300 vid 20 ° C är 60 minuter. Om lufttemperaturen är låg, men inte under noll, börjar blandningen på cirka 5 timmar, och om den är hög, då mycket snabbt - på bara 15-20 minuter.

  Betong vid en temperatur på 0 grader börjar sätta på endast 6-10 timmar. En sådan "fördröjning" beror på den svaga utvecklingen av kemiska processer. Inställningen går från 15 till 20 timmar. Vid negativa temperaturer stannar reaktionen av vatten och cement, vilket orsakar irreparabel skada på strukturen. Blandningen torkar faktiskt inte, men kvarstår i ett inert tillstånd tills temperaturen på gatan stiger till 0 ° C och högre.

  Moderna kosttillskott löser problemet med hydratisering under kalla förhållanden. Särskilda komponenter införs i lösningen vid blandningssteget, vilket stimulerar hydratisering och kemiska processer och förhindrar även kristallisering av vatten. På etiketten betyder alltid alltid proportionerna, så mästaren beräknar exakt hur mycket tillsatser som behövs vid vissa temperaturförhållanden.

  Det andra sättet att fortsätta frysa vid låga temperaturer ute är varm formning. Det ger normala förhållanden för härdning av blandningen, men accelererar inte den naturliga härdningen.

  Om det i den kalla säsongen betong som hälls på gatan behöver särskild vård, så appliceras varmt förarbete på sommaren för att påskynda hydrering, vilket motsvarar medveten skada på hällen. Stärkningen kommer att ske 2 gånger snabbare, men lösningen blir dehydrerad, hydreringsprocessen kommer att sluta, och konstruktionen kommer inte att nå den krävda kvaliteten och styrkan.

  Efter det första steget börjar den andra - härdning. Under detta skede torkar betongen i formen och får styrka. Kontrollperioden för stelning är 28 dagar (vid en temperatur av 20-22 ° C och fuktighet 68%). Men betongstrukturen når sina maximala styrkarakteristika för månader och jämn år.

  Konstruktionsformler och befintliga grafer gör att du snabbt och noggrant kan bestämma andelen styrka. Beräkna indexet Rn för betong, vars ålder är n dagar (n≥3) med formeln:

  Rn = R28 (lgn / lg28), där:

  • R28 är ett varumärke (till exempel M 200 eller M 300);
  • n är antalet dagar som har gått sedan blandningen hälldes i formen.

  I det här fallet hoppas de första två dagarna. För dem är styrkan inte bestämd. Viktiga kontrollpunkter är 3: e, 7: e och 28: e dagarna. Det är också känt att indikatorn efter 2 veckor är 70%.

  Frysning på gatan

  Det finns inget specifikt svar. Varje expert kan bara ungefär bestämma tiden. Indikatorn beror på var strukturen är skapad och vad syftet är. Några exempel kan betraktas som exempel.

  1. Bälte grund för ett enkelt staket. Du kan ta bort formen och börja bygga om 4-7 dagar.

  2. Privat hus. Betongbetong för enskild konstruktion kan vara M200 eller M300. Bandstommen måste få styrka i minst 28 dagar, och tiden för betongen att härda i en monolitisk platta kommer att ligga 1,5-2 månader.

  3. Dammar, broar och andra armerade strukturer.

  Betongblanda M400-märket i sådana fall torkar i minst 90 dagar. Kontroll över härdningsprocessen utförs av specialister. De har enheter som tillåter när som helst att bestämma styrkoefficienten. Experter beräknar tiden efter hur mycket du kan ta bort formen utan att äventyra kvaliteten.

  Hur mycket mår ett betongskikt torrt inomhus?

  Interna betongarbeten kräver också genomförandet av vissa rekommendationer. För det första - det överensstämmer med temperaturindikatorer. De ideala förhållandena är 20-23 ° C. Det är nödvändigt att upprätthålla hög luftfuktighet. Som regel utförs tvångsfuktning av skiktet. Vatten sprutas på ytan.

  I huset eller andra lokaler torkar betonggolvet alla samma 28 dagar. Men du kan slutföra arbetet, från och med den fjärde dagen.

  Hur påverkar du torkningshastigheten?

  Det finns situationer när du behöver ändra tidpunkten för betongblandningen. I sådana fall används olika tekniker.

  1. Industriell produktion.

  Betongvaruväxter accelererar härdning av lösningen genom att öka temperaturen och trycket. Uppvärmning är dålig för hydrering, eftersom betongen torkar mycket snabbt. Men intensiv avdunstning kompenseras genom autoklavering eller ångning. ZhB-produkter bokstavligen på en dag kan användas på en byggarbetsplats.

  2. Privatbyggnad.

  Industriella metoder är absolut olämpliga för en enskild utvecklare. Det är möjligt att höja temperaturen genom att värma upp rummet eller blandningen i formen, men ägarna riskerar att få golvet, grunden, det blinda området i sprickorna och med skalad sand.

  Hemma kan du täcka betongen med plastfolie eller locka med bitumenmastik för att minska förångningen. Det är nödvändigt att genomföra intensiv vätning av ytan med vatten (sprutning, sprutning). Sådana metoder kommer att förhindra uttorkning och öka hydrering, även om de inte kommer att påskynda frysningen.

  Under den kalla årstiden bör privata utvecklare använda varm formning eller värma betongkonstruktionen med elektriska ledningar. Används även anti-frost tillsatser (införs i betongen).

  Det finns en metod för "uppskjuten hydrering". Dess väsen är som följer:

  • frostskyddsmedel sätts till lösningen;
  • hällning utförs vid -15 ° C och under;
  • vatten fryser, hydrering stoppar;
  • på våren töjs byggnaden, börjar den naturliga härdningen av betongen.

  Minus av tekniken är en minskning av konstruktionens kvalitet

  Hur lång ska betongen härda?

  Är det beroende av vädret?

  Vintagebetong får som regel sitt varumärke, hållbarhet om 28 dagar, vilket innebär att den är villig att acceptera hela designbelastningen.

  Trots det faktum att betongblandningen sätter i 1-3 dagar beroende på skiktets tjocklek, läggningsförhållanden etc., används den som grund för vidare arbete på föremålet, kanske om en eller två veckor, när man ställer betongblandningen om 60-70% styrka, vilket möjliggör partiell belastning av denna bas och utför föregående arbete på objektet.

  Huvudförhållandena för en enhetlig sats av betongblandningen för beräkningsperioden är relativt konstant temperatur, 15-20 grader Celsius och fuktigheten hos den lagda blandningen. För detta ändamål, om möjligt, låt inte ytan på den hällda basen torka ut och ständigt vätma ytan med vatten och skydda betongbasen från direkt solljus. Ju högre lufttemperatur desto oftare behöver du fukta den hällda betongen.

  När dessa förhållanden förändras kan styrsättet beträffande och betongbasens kvalitet variera i en riktning eller en annan. Det viktigaste är att inte skynda och omsorgsfullt genomföra tekniken för att betonga byggarbetsplatser. Lycka till.

  Härdningstid av betong - på vilka faktorer beror?

  Betong är ett pålitligt, lättanvänt och prisvärt byggmaterial. Den används vid byggandet av privata hus, industrianläggningar, höghus och offentliga byggnader, olika strukturer och strukturer. Betonghärdningstiden är den viktigaste egenskapen hos ett material, varierande inom 1-28 dagar. Det bestämmer kvaliteten på det utförda arbetet, styrkan och hållbarheten i den färdiga byggnadens problemfria drift.

  Härdning av betongblandningen sker som ett resultat av en kemisk process som kallas hydratisering. Denna reaktion menas omvandling av de ursprungliga elementen av en byggkomposition (cement, murbruk, sand, vatten, andra tillsatser) till kalciumhydrosilikat.

  Efter avslutad process erhålls en monolitisk komposition med höghållfasthetsegenskaper. Betonghärdningstiden beror på:

  • använda cementmärken;
  • blandningens blandning;
  • luftfuktighet;
  • överensstämmelse med tekniken för arbete med betong;
  • lufttemperatur (i rummet där blandningen används och utomhus);
  • tjocklek och densitet för att lägga betongskiktet;
  • ta hand om strukturen under dess frysning.

  Full polymerisation av betongblandningen sker i två steg - inställning och en uppsättning designstyrka. Dessa etapper har egna egenskaper som bör beaktas vid utförandet av byggnadsarbetet.

  Betongens styrka påverkas starkt av det märke av cement från vilket det tillverkas. De mest tillförlitliga blandningarna är gjorda av material M500. Och de mest bräckliga är gjorda av M100 cement.

  Hållbarhet, kgf / kvm. se

  Förekomsten av olika komponenter i betongen ändrar tiden för dess härdning. Ju mer i blandningen av grus eller sand, desto snabbare kommer vattnet ut ur det. Med ett ökat innehåll av slagge och expanderad lera, avdunstar vätskan långsammare från lösningen. Tabellen visar de rekommenderade förhållandena för huvudkomponenterna i betongblandningar.

  Förbrukning per 1 kubikmeter

  Sandgrusblandning, kg

  Betongens hållfasthet minskar om den erforderliga densiteten inte hålls kvar. Det är viktigt! Vätskan kommer ut ur blandningen desto långsammare är lösningen högre densitet. Vid industriell konstruktion behandlas betong med speciell vibrationsutrustning. I vardagen ersätts den av splicing med en spade och kompaktering med handslagning.

  För att behålla fukt i betongblandningen placerad i formen rekommenderas det att täcka den sista med en hydroisolator. Som sådan används bitumenmastik eller en konventionell polyetenfilm. Dessa material förbättrar hydrering, eftersom de förhindrar snabb uttorkning av betong.

  En liknande effekt uppnås genom periodisk vätning av den stelnande lösningen med vatten. Vätskan appliceras genom sprayning eller sprutning. Var uppmärksam! Dessa åtgärder accelererar inte processen för härdning av betong.

  Den första polymerisationsfasen varar inte länge - från 1 till 2,5 timmar. Betongens inställningstid beror på temperaturen vid vilken arbetet utförs:

  • +20 ° С - Reaktionen i blandningen börjar 100-120 minuter efter blandningen (tillsatser till cement, sand och andra vattenkomponenter). Därefter torkar betongen på ca 1 timme.
  • +1-19 ° C - processen börjar på 3-5 timmar. Betong tar samma tid för att ställa in.
  • 0 ° С - reaktionen börjar efter blandning efter 7-10 timmar, betongen torkar inom 16-20 timmar.

  Vid negativa lufttemperaturer matar komponenterna i blandningen inte kemisk reaktion med vatten. Kompositionen torkar inte. Den befinner sig i ett fryst (inert) tillstånd, från vilket lösningen lämnar först efter att temperaturen har stigit till 0 °. Detta problem löses genom att lägga till speciella element till betong, vars uppgift är att stimulera blandningen till hydratisering, eller för att bygga isolerat forme.

  Vid temperaturer över + 30 ° C sätter lösningen mycket snabbt. Detta minskar kvaliteten på den färdiga betongen (när vattnet avdunstar från det med hög hastighet) och styrkännetecken hos den uppförda konstruktionen.

  Vid varmt väder läggs betong till betongen, vilket saktar ner sin inställning (NTF-syra, sockersyra sirap, natriumglukonat, vassle, komplexa föreningar - Zika och Cementol Retard, Poszolit-100, Addimente OZ).

  Härdningsskedet av betongen börjar omedelbart efter det att det är inställt. Under denna period finns en process av cementhydrering. De optimala förutsättningarna för dess förekomst är följande:

  • lufttemperatur - från +15 till +20 ° С;
  • fuktighetsnivå - 70-75%.

  Under sådana förhållanden noteras den önskade styrkan hos lösningen efter 28 dagar. Vid andra temperaturer och fuktighet beräknas andelen betongpålägglighet med hjälp av en särskild formel: Rn = R28 (lgn / lg28), där:

  • n är antalet dagar som förflutit efter hällning av blandningen (den första och andra dagen räknas inte);
  • R28 - Betongbetong (M300, M400);
  • lg28, lgn är logaritmen (decimal) av lösningsåldern.

  Hemhantverkare använder inte denna formel. I beräkningarna styrs de av grafen nedan.

  För att bestämma tiden för härdning av betong och dess tryckhållfasthet tillåter ett speciellt bord. Den är sammanställd för blandningar gjorda av cementkvaliteter M300, M200 och M400, som anses vara mest populära bland självlärda mästare.

  Hur länge stärker betongen: funktioner, schema, bord

  Huvudfrågan i denna artikel är hur mycket cement hårdnar. För att förstå processen hjälper vi schema, tabell och exakta data. Detta är användbar information för alla som bestämmer sig för att arbeta med konkreta strukturer som behövs överallt idag.

  Efter att ha studerat detta material lär läsarna:

  • vad är kompressionsstyrka
  • vad de säger märke av betong;
  • hur mycket fryser betongblandningen i kylan och värmer över 30 ° C

  Betongens styrka

  Kompressionsstyrkan är huvudkännetecknet för någon konkret mix. Det är för denna parameter att skilja varumärkesbetong. Blandningen får den nödvändiga styrkan inom 25-30 dagar, oavsett märke. Denna funktion tvingar arbetarna att vänta en viss tid. De första 6-8 dagars betongvinsterna stärker mer aktivt än under de följande veckorna - redan under denna period får betong cirka 60% av den styrka som anges i varumärket.

  Full styrka kommer bara att visas efter 28 dagar efter mognad. Vissa arbetare, för att spara tid, bestämmer sig för att ladda designen i förväg. Naturligtvis leder detta till en försämring av hela byggnadens kvalitet. Att designen var tillförlitlig måste du vänta på heltid. Det är vettigt att demontera formen först efter 8 dagar.

  Villkor för bra härdning

  Dessa villkor inkluderar:

  • positiv temperatur, vilken bör ligga inom området 18-22 ° C;
  • luftfuktighet, som bör vara ca 90% eller mer.

  Sådana förhållanden är inte alltid närvarande, utvägen är våt sand, sågspån eller speciella kamrar. Betong härdar snabbare och bättre om det är i en våt miljö. Det rekommenderas inte att lämna blandningen utomhus, eftersom all fukt korrigeras från den, och betongens styrka blir minimal.

  Diagrammet visar förhållandet mellan tid och temperatur.

  Hur påverkar prematurtorkning betongkvaliteten? Faktum är att kärnorna i alla cementkorn inte kan reagera med vatten på kort tid. Många verk utförs på gatan, i det öppna. Den använder bitumenemulsion och polyetylenfilmer som förhindrar förångningen av vätskan.

  Betongblandningens styrka beror på temperaturförhållandena där stelningen kommer att uppstå. Om temperaturen sjunker under 18 ° C - hårdnar hårdare långsammare. Förhöjda temperaturer och en hög andel fuktighet kommer att ge accelererad härdning. Om processen kommer att ske under normala förhållanden, kommer blandningen att hämta 60-75% full styrka om 10-15 dagar.

  Tabellen nedan visar hur härdningshastigheten beror på temperaturvärdena:

  Volymen av betongblandningen ändras efter varje intervall, uppsättningen styrka. Blandningen kommer att krympa. Med brist på vatten kan sprickor förekomma på betongytan, eftersom krympningen i inre zoner är långsammare än inuti ytan.

  Hur man påskyndar betonghärdningen

  Härdningshastigheten varierar med typen av cement. Av stor betydelse är olika kemiska tillsatser som påverkar solidifieringsprocessen. Temperaturen är en viktig faktor när man blandar betong. Bordet i början av artikeln bekräftar detta.

  Ibland behöver hantverkare samtidigt arrangera fogar i prefabricerade strukturer och utföra reparationsarbete, i så fall är härdningshastigheten en viktig faktor. Snabb härdning tillhandahålls av höjningsgraden under den ursprungliga perioden. Sådana typer av betong på bara 1-3 dagar kan få 70% av den totala 28-dagars styrkan. Erfarenheten visar att strukturer med snabbbetong är mindre hållbara än de där materialet härdar i 2-4 dagar.

  Tabell över acceleratorer och retarderare av betongblandning.

  Som regel lägger mästarna till särskilda blandningar för att påskynda processen. Här följer reglerna:

  • Kalciumklorid bör vara ca 3% i standardkonstruktioner och 2% i förstärkta
  • i cementet bör inte vara mer än 2% sulfat, oavsett design;
  • gränsen för nitritnitrat, kalciumnitrat och natrium - 4%.

  Naturligtvis finns det tekniska metoder för att minska härdningstiden. För dessa ändamål, använder värmebehandling av elvärme. Om konstruktionen är liten är det effektivt att använda kontaktvärme med en termofilm. I tempererade eller heta klimat bör elvärme vara 3-8 timmar. Efter det att apparaten måste stängas av, kommer nästa utformning självständigt att hämta den nödvändiga styrkan.

  Hur mycket tid härdar betongen vid en temperatur över 30 ° C?

  Gripning sker mycket snabbt, men det finns en signifikant negativ, en sådan temperatur påverkar kvaliteten negativt. Betong förlorar styrka på grund av för snabb avdunstning av fukt från blandningen, vilket innebär att hydratiseringsprocessen stannar. Om temperaturen är över 30 ° C kommer betongen att härda inom 1-2 timmar efter blandning.

  Således behålls fukt i kärnorna av cementkornen.

  Härdning av betong vid låga temperaturer

  På vintern utförs arbete med betong endast om det är möjligt att tillhandahålla värme och vattentätning efter att blandningen hälls. På grund av temperaturer under noll sänker hydrering betydligt, och som ett resultat blir betongen långsamt starkare. För att få styrka vid en temperatur på -5 ° C behöver du mer än 6-8 gånger, jämfört med en temperatur på 20 ° C.

  När man arbetar under en kall årstid är det nödvändigt att strikt följa tiden för att bygga styrka. Ju lägre temperaturen desto längre tid tar det att bota helt. Situationen kan accelereras av ytterligare blandningar avsedda för kyla.

  Betong - inställningstid och styrka

  Betonghärdningsperiod

  Den överväldigande majoriteten av amatörbyggare anser, för inte helt tydliga skäl, att betongprocessen är avslutad efter avslutad läggning i förarbetet eller slutförandet av arbetet med att nivellera skiktet. Under tiden är inställningstiden för betong mycket längre än tiden för att lägga den. Betongblandning är en levande organism, där, efter avslutad läggning, komplexa och tidskrävande fysikalisk-kemiska processer uppträder, som är förknippade med förvandling av mortel till en tillförlitlig grund för byggnadsstrukturer.

  Innan stripping och njutning av resultaten av de ansträngda ansträngningarna är det nödvändigt att skapa de mest bekväma förhållandena för modning och optimal hydratisering av betong, utan vilken det är omöjligt att uppnå monolitens önskade gradstyrka. Byggkoder innehåller verifierade data som listas i tidtabellerna för konkreta inställningar.

  Uppgifterna i de officiella tabellerna bör naturligtvis fungera som vägledning när man självständigt bygger betong- eller armerad betong. Men användningen av sådan data bör ske i tät praktisk bindning till de reella byggnadsförhållandena.

  Betongvård efter hällning: huvudmål och metoder

  Processerna i samband med de aktiviteter som föregår rivningen innehåller flera tekniska metoder. Syftet med sådan verksamhet är en - skapandet av armerade betongkonstruktioner, den mest relevanta i deras fysikalisk-tekniska egenskaper hos de parametrar som ingår i projektet. Huvudevenemanget är givetvis att ta hand om den betongblandning som läggs.

  Vård är genomförandet av en uppsättning åtgärder som är utformade för att skapa förutsättningar som optimalt matchar de fysiska och kemiska omvandlingar som uppstår i blandningen under härdning av betong. Strikt efterlevnad av den föreskrivna vårdtekniken gör att du kan:

  • minska till minimivärden krympning i betongkompositionen av plastiskt ursprung
  • att ge styrka och temporära värden för betongstrukturen i de parametrar som anges av projektet,
  • skydda betongblandningen mot temperaturdysfunktioner;
  • förhindra den preliminära härdningen av den lätta betongblandningen;
  • skydda strukturen från olika ursprung av mekaniska eller kemiska effekter.

  Underhållsprocedurerna för en nybyggd armerad betongkonstruktion bör påbörjas omedelbart efter avslutad läggning av blandningen och fortsätt tills den når 70% av den styrka som planeras av projektet. Detta ställs i enlighet med kraven i avsnitt 2.66 i SNiP 3.03.01. Stripping kan utföras ännu tidigare om detta är motiverat av rådande parametriska omständigheter.

  Efter avslutad läggning av betongblandningen bör en undersökning av formen utföras. Syftet med en sådan inspektion är att fastställa bevarandet av de geometriska parametrarna, identifieringen av läckage av den flytande komponenten i blandningen och mekanisk skada på formen av formen. Med hänsyn till hur länge betongen hårdnar, närmare bestämt, med hänsyn till tiden för dess inställning, måste de fel som uppstått elimineras. Den genomsnittliga tiden under vilken en ny betongblandning kan ta tag i är ca 2 timmar, beroende på temperaturparametrarna och graden av Portland cement. Designen måste skyddas mot mekanisk påverkan i form av stötar, vibrationer, vibrationella manifestationer så länge som betong torkar.

  Steg av styrbetongstruktur

  Betongblandning av vilken som helst komposition tenderar att gripa och uppnå de nödvändiga hållfasthetsegenskaperna under passage av två steg. Överensstämmelse med det optimala förhållandet mellan tid, temperaturparametrar och värdena på fuktinnehållet är avgörande för att man får en monolitisk struktur med planerade egenskaper.

  De stegvisa egenskaperna hos processen är:

  • fastställande av betongkomposition. Förinställningstiden är inte lång och är ungefär 24 timmar vid en medeltemperatur på +20 ° C. De initiala inställningsförfarandena inträffar inom de första två timmarna av blandningen av blandningen med vatten. Den slutliga inställningen sker som regel inom 3-4 timmar. Användningen av specialiserade polymeradditiver tillåter under vissa förhållanden att periodens initiala inställning reduceras till flera tiotals minuter, men lämpligheten hos en sådan extrem metod är berättigad till största delen vid kontinuerlig framställning av armerade betongelement av industriella strukturer;
  • härdning av betong. Betong får styrka när hydratiseringsprocessen fortsätter i sin massa, det vill säga avlägsnande av vatten från betongblandningen. En del av vattnet under passage av denna process avlägsnas när den avdunstar, den andra delen är bunden på molekylär nivå med komponenterna i blandningen av kemiska föreningar. Hydrering kan ske med strikt överensstämmelse med temperatur och fuktighetsförhållanden för stelning. Överträdelse av förhållanden leder till misslyckanden i genomgången av fysikalisk-kemiska processer av hydratisering och följaktligen till försämring av kvaliteten på armerade betongstrukturer.

  Beroende av tid för en uppsättning hållbarhet från märke av en betongblandning

  Det är logiskt klart att användningen av olika märken av Portlandcement för framställning av betongkompositioner leder till en förändring i tiden för härdning av betong. Ju högre graden av Portland cement, desto mindre tid krävs för att ställa in blandningens styrka. Men när du använder något märke, var det 300 eller 400, använd inte betydande mekanisk beskaffenhet av belastningen på den armerade betongstrukturen tidigare än efter 28 dagar. Även om inställningstiden för betong enligt tabellerna i byggreglerna kan vara mindre. Speciellt gäller den betong som är förberedd med användning av Portlandcement 400.

  Vilken tid behövs för betonghärdning, är det något beroende av temperaturen

  Betongens styrka är dess huvudkaraktäristik, varigenom det är möjligt att bestämma kvaliteten på monolitiska strukturer. Anledningen är att styrkan är direkt relaterad till betongstenens struktur. Processen av betonghärdning är mycket svårt. Under sådana händelser, växelverkan mellan cement och vatten.

  Detta indikerar hur länge betongen hårdnar.

  Resultatet av cementens hydratisering är bildandet av nya föreningar, liksom bildandet av betongsten. Som ett resultat av härdning blir betongen starkare, men styrkan uppnås inte omedelbart, men gradvis. Det kan ta mer än en månad.

  förhållanden

  Innan man fortsätter till byggnadsarbetet är det nödvändigt att ta hänsyn till specifika förhållanden som på ett visst sätt påverkar varaktigheten av betonghärdningen.

  Tid på året

  En stor andel av påverkan på härdningen av betonglösningen har miljöfaktorer. Med hänsyn till temperaturförhållandena och atmosfärens betydelse kan tiden för stelning och fullständig torkning vara flera dagar, men detta förutsätter att alla händelser ägde rum under sommaren. Men i detta fall är det en nackdel, som är den låga styrkan hos den resulterande strukturen. Om arbetet genomfördes på vintern kommer strukturen att hålla en stor mängd fukt i en månad.

  M200 konkreta priser och andra tekniska data finns i artikeln.

  Videon berättar om tiden för härdning av betong, beroende på temperatur:

  Varaktigheten av härdningen av betong bestäms i stor utsträckning av densiteten av byggnadskompositionen. Naturligtvis, ju högre dess hastighet, desto långsammare vatten lämnar strukturen, och indikatorerna för cementhydrering blir bättre. I industriell konstruktion har ett sådant problem redan lösts. I det här fallet är vibro-bearbetningen inblandad, i hemmet är det ett alternativt alternativ - splicing. Tamping process

  Det bör noteras att kopplingen med hög densitet är mycket svår att skära och borra. Det kan inte utan utrustning som borax med diamantbelagd. Om man använder övningar med vanligt tips, misslyckas de samtidigt.

  Vad är styrkan i betong B15 som anges i artikeln.

  struktur

  Komponenter som ingår i cementblandningens sammansättning har också en viktig roll för tiden för betonginställning. Om det finns en stor mängd porösa material i kompositionen, kommer processen med dehydratisering av strukturen att vara mycket långsammare. Om kompositionen domineras av komponenter som sand och grus kommer allt vatten snabbt att komma ur lösningen.

  Vad är betongens styrka, kan du läsa av artikeln.

  För att göra förångningsprocessen av fördelarna med konkret långsammare, och även för att förbättra dess hållfasthetsegenskaper, är det värt att använda speciella tillsatser. Det är som regel en betonit, en tvålkomposition. Naturligtvis kommer det att kräva en liten summa pengar, men du kan skydda din struktur från att torka ut för tidigt.

  Vad är kompositionen av betong för blinda området bäst att tillämpa som anges i artikeln.

  Se till att härdningsförhållandena

  När det är nödvändigt att uppnå en lång fukthalt i cementblandningen är det värt att installera vattentätningsmaterialet på formen. Förutsatt att gjutramen är gjord av plast, är det inte meningslöst att lägga ett ytterligare lager av vattentätning. Demontering av formen bör ske först efter 8-10 dagar. Under den här perioden har betongen redan lyckats ta tag i och kan fortsätta att torka utan formning.

  tillsatser

  För kvarhållande av vatten i betong kan olika modifierande tillsatser införas i morteln. Om det är nödvändigt att uppnå en snabb stelning och redan gå på den hällda strukturen är det värt att lägga till speciella ingredienser i lösningen, vilket möjliggör snabb koppling.

  Låg indunstning

  När betonglösningen grep, omges den omedelbart med plastfolie. Tack vare sådana åtgärder är det möjligt att behålla fukt i betongen under de första dagarna efter installationen av strukturen. En gång vart tredje dag måste filmen tas bort och ytan behandlas med vatten.

  När hälltiden är 20 dagar kan filmen avlägsnas för gott och vänta tills screed är helt torr under normala förhållanden. Det tar normalt 28-30 dagar. Redan efter denna period är det möjligt att gå runt basen och till och med installera olika byggnadsstrukturer.

  Frysningstid vid olika temperaturer

  Det är nödvändigt att ange att inställningstiden för betong i formen kan vara upp till 7 dagar. Först därefter kan formen demonteras. I det här fallet är det möjligt att bevara betongstrukturens integritet. Men i de flesta fall beror denna figur på betongbeteckningen, liksom temperaturförhållandena.

  Denna artikel anger hur mycket cement som går till 1 kubikmeter betong.

  Tabell 1 - Härdningstid av betong, beroende på temperatur

  Hur länge stärker betongen?

  I vår tid har betong blivit det viktigaste materialet för konstruktion. Oftast används den för byggandet av bostadshus, produktionsanläggningar, eftersom det är det mest prisvärda och praktiska. Men när du börjar "samarbeta" med detta material, är tiden för betongen att härda en fråga av nuvarande intresse.

  Vad beror det på?

  Processen av härdning av betong varar från en till tjugo åtta kalenderdagar. Mycket beror på den cement som används i arbetet. Den kemiska processen ser ut så här: mineralerna i betong omvandlas till kaliumhydrosilikat. För att materialet skall vara starkt, inte smulat, inte brutet, måste det systematiskt blötläggas med vatten. Den stelnade betongen är "capricious". Snabba inställningar bestäms av flera komponenter: temperatur, fuktighet, skikt tjocklek (tampning), etc.

  Steg av stelning

  Frysning innebär två steg.

  Stegets stelning (till exempel grunden)

  Perioden med fullständig härdning och inställning av cement är inte så stor. En dag efter hällning är tillräcklig, och materialet är helt härdat. Huvudrollen spelas emellertid fortfarande av den lufttemperatur vid vilken fundamentet hälls. Två timmar senare hårdnar betongen efter att ha blandat cementblandningen med vatten vid en temperatur av tjugo grader värme. Slut på torkningen kommer efter tre timmar. Speciella tillsatser hjälper till att minska inställningen med femton, tjugo minuter.

  Härdningsperioden för flera kvaliteter av betong:

  • Stabiliseringsperioden M 200 = två till två och en halv timme.
  • Stabiliseringsperioden M 300 = en och en halv till två timmar.
  • M 400 härdningstid = en till två timmar.
  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Stärkningsstadiet

  Med andra ord, hydratiseringsstadiet i den period då verksamheten för att ställa fundamentet är aktiv (förångning av fukt från cementbetong). Hydratiseringsprocessen slutar för tidigt med för aktiv evaporation av fukt, som i sin tur har en negativ inverkan på materialets kvalitet och hållfasthet. Det ideala tidsintervallet för solidifiering av grunden med den önskade volymen av vatten kommer att vara en och en halv till två veckor.

  Termen för fullständig härdning av betong av vissa märken:

  • M 200 = fjorton till arton dagar.
  • M 400 = sju till fjorton dagar.

  Det är viktigt att veta att varaktigheten av betonghärdningen i formen måste vara minst en vecka innan den kan tas bort utan att störa strukturen. Men glöm inte att torkperioden beror på cementets märke. För att förstå hur länge betongen kommer att ta tag i (med hänsyn till temperaturen) kommer det att hjälpa schema eller bord. Grafen och tabellen beskriver klart temperaturen, materialets kvalitet och tiden som den torkar. En tabell eller ett diagram blir oumbärliga hjälpare i denna svåra uppgift.

  Säsongsbetonade arbeten

  1. Användningen av termomater är en ny metod för termisk exponering på vintern.

  Hur lång tid torkar den vid låg temperatur? Vid kallt väder när man arbetar med betong bör hänsyn tas till möjligheten att isolera cementbetongstrukturen från vatten och låg temperatur. Negativa förhållanden, som fördröjare, påverkar hur länge hydratiseringsperioden varar, orsakar problem med torkning, vilket minskar hållbarheten hos strukturerna. Det är viktigt att respektera den tid som krävs för att ställa in en säker materialstabilitet. Vid fem grader av värme ökar kvaliteten på betongstyrkan med fem, eller till och med sju gånger jämfört med tjugo grader av värme.

 • Hur lång tid tar det för att stelna vid trettio grader av värme? Naturligtvis, på grund av de höga temperaturerna, sätter cementblandningen in tidigare, men det kan påverka styrkan negativt. Intensiv avdunstning av fukt från betong orsakar hydrering att stoppa, och minskar också hållbarheten. I grunden, vid 30 grader C, kommer cementbetongen att härda efter en timme efter att den hälls ut. Vid varmt väder, när lufttemperaturen når 30-40 grader Celsius, använder byggare särskilda tillsatser-retarderare. De är nödvändiga för att torkningen av blandningen ska vara likformig. Retarderare gör att du når den högsta punkten av materialstyrka.
 • Betong är det mest tillgängliga och praktiska materialet. Beslag kommer att ske snabbt och effektivt beroende på väderförhållandena. Nybörjare behöver veta svaren på två frågor: hur lång tid tar det att torka ut cementblandningen; Hur mycket och vilka tillsatser ska användas för att materialet ska vara längre.

  Betonghärdningstid

  Betong och murbruk är konstgjorda stenliknande byggmaterial som består av en blandning av bindemedel och aggregat.

  Under varje konstruktion är det omöjligt att göra utan betong. Färdigbetong kan beställas, men du kan själv förbereda det.

  Dessa lösningar kan tillverkas med egna händer, och du kan köpa betongkonstruktioner.

  Korrekt utvalda förhållanden för komponenter för mortel, betong, samt tillräcklig hållbar tid för betongen att stelna - allt detta kommer att leda till styrkan och hållbarheten hos materialet.

  Konstruktionslösningar

  Byggnadsblandningar används i tegel, murverk, ugn, plastering.

  Vid förberedelse av mortel krävs fint aggregat. Det kan vara sand, med en diameter på 0,5-4 mm, fin pimpsten, slagg, sågspån. Lera, kalk, gips används som bindande material för byggnadslösningar.

  För tillverkning av betonglösning kan krossad sten användas.

  Lera mortel används huvudsakligen för att lägga ugnar, rör och för masonry i byggandet av en-vånings byggnader. Det är bättre att blöta lera per dag för mjukning för att påskynda inställningstiden i framtiden. Därefter sättes 2-4 delar sand till 1 del lera, tillsätter vatten till önskad tjocklek och kontrollerar hur mycket volymen av blandningen och tiden som behövs för efterföljande byggnadsarbete.

  Med tillsats av cement ökar härdningstiden för lerlösningen. När man lägger 100 kg cement till 1 kubikmeter lermort, ökar styrkan i detta material till 8 kgf / kvm. Cement kan vara torr eller löst med vatten till ett tillstånd av gräddfil. Lera mortel med cement bör användas upp till 1,5 timmar för att förhindra tidig inställning.

  Kalklösningen är plast, klibbar väl, är hållbar, men härdningstiden förlängs. En sådan lösning används, såväl som ler, huvudsakligen för markdelen av byggnader, inte utsatt för fukt, tunga laster, ytbehandlingar. Förbered det från 1 delkalkdeg och 2-5 delar sand. Styrkan ökas till 8 kgf / kvm om du lägger till 75-100 kg cement till 1 kubikmeter kalkmortel.

  Vid framställning av lime-lerlösning till 1 del kalk tillsätts från 0,3 till 0,4 delar lera, sedan från 3 till 5 delar sand, och sedan späds allt med vatten.

  Inställningstiden och härdningen av dessa blandningar är ungefär densamma.

  Dessa murar används inte bara vid läggning av markytor, utan också i torra markar för att lägga grunden.

  Cementmortel som används vid tillverkning av betongblandning tjänar till att fylla tomrum.

  Vid byggnad i låg fuktig jord krävs minst 75 kg cement för 1 kubikmeter kalkmörtel, 100 kg behövs redan för 1 kubikmeter lera cementmortel. Vid beredning av en sådan blandning för mycket våta, vattenmättade jordar tas 100 kg cement för 1 kubikmeter kalkmortel, för lera - 125 kg.

  Det är nödvändigt att använda den beredda cementmortellen senast 1,5 timmar för att förhindra tidig härdning. Därför är det nödvändigt att bestämma hur mycket det är nödvändigt att förbereda det, i små kvantiteter eller omedelbart för hela byggnadsvolymen. Du kan förbereda en torrblandning i förväg och sedan tillsätt vatten och därigenom kontrollera inställningstiden.

  Betongblandning

  Ett av de nödvändiga och viktiga byggmaterialen är betong. Det är ganska starkt och hållbart, samtidigt ganska billigt, lätt att tillverka och använda material. Efter att ha satt och härdat är han inte rädd för eld, vatten, tunga belastningar.

  Vid förberedelse av detta byggmaterial används sand, krossad sten, grus som fyllmedel.

  Sanden tas huvudsakligen i flod, medelkornig, den ger skjuvhållfastheten hos detta material.

  Aggregat för betongblandning, sand och en blandning av murar, som vanligtvis används i olika fraktioner, är nödvändiga så att det inte finns några hål i betongblandningen.

  Fyllmedlet ska inte innehålla föroreningar, smuts (glas, chips, jord). Om sådana föroreningar är närvarande kan de avlägsnas genom siktning av sand, grus genom en sikta.

  Vatten till betong kräver ren, klorfri, olja, ingen lukt.

  När man förbereder betongblandningen manuellt i taget, blir det mer rimligt att knåda små delar betong (en eller två hinkar).

  Vid varmt väder är det bättre för betongen att ta svalt vatten så att inställningstiden är snabbare. Under den kalla årstiden måste vattnet uppvärmas upp till 40 grader, för att lösningen ska kunna ta tid och inte frysa.

  I grund och botten används Portland cement 400 för att bereda detta ämne. Ju högre dess kvalitet desto mer slitstarka kommer produkterna att vara.

  Om klass 300 används, bör cementförbrukningen av detta märke ökas med 15%.

  Vid framställning av vanlig betong används grus med en diameter av högst 80 mm.

  Använd speciella tillsatser - mjukningsmedel, vilket påskyndar processen att härda materialet.

  Den beredda substansen kan få önskad form, för det hälls den i en speciell form - formning. Betongblandningen hälls i en form, hårdnar, men om du fuktar den med vatten från tid till annan, blir det alltmer härdat som en följd av en kemisk reaktion.

  För att fylla grunden kan du lägga till stora stenar till morteln, för armerad betong är grus taget mindre än 30 mm.

  Beroende på syftet med användningen av betong är dess förberedelse. Till detta material var hållbart att stressa, inte bryta, förbereda armerad betong. För att göra detta hälls lösningen på stålstänger, nät.

  Stärka detta material när man häller blandningen på ett sträckt stålfjädernät, får hård betong.

  Cellbetong används i trottoarer, som i sin struktur innehåller miljarder små luftbubblor som inte påverkas av väderförhållanden.

  Komponenter för betong

  För att undvika att materialets styrka minskas är det nödvändigt att veta exakt hur mycket vatten och andra komponenter som behövs, samt hur lång tid det tar att hålla detta byggmaterial utan att ladda det.

  Bereder ofta betongblandningen i följande proportioner:

  • 1 delcement
  • 2 bitar av sand;
  • 4 grus eller grus
  • 3 delar vatten.

  På byggarbetsplatser för att tillverka en stor mängd murbruk är det bättre att använda elektriska betongblandare.

  Det är bättre att mäta proportionerna med dimensionella hinkar och inte med spader, eftersom du måste göra en konkret sats flera gånger så att fästningen och färgen är desamma. Blandning av betong är bättre i betongblandaren. Först häll vatten, tillsätt sedan cement, rör om tillståndet av flytande lera, häll sedan sand, grus. Rör om allt i minst 2 minuter, tillsätt vatten, om det behövs, till en plasticitetstillstånd.

  Om betongblandningen är förberedd manuellt, hälls sand, krossad sten (grus), cement på pallen, omröres med en spade till en homogen massa. Därefter görs ett spår, där lite efter lite vatten hälls och omrörs.

  Materialstyrka

  Betonghärdar, som håller märkesstyrka i 28 dagar vid en temperatur på 20 grader, det är bara nödvändigt att betongblandningen inte torkar för tidigt.

  Under normala förhållanden hårdnar betongen under de första tre dagarna, vilket ger 30% av styrkan.

  Under de närmaste 7-14 dagarna är sylt redan 60-80%.

  I 28 dagar kommer 100% varumärkesstyrka.

  Efter 90 dagar efter beredning under normala förhållanden kommer styrkan att vara 120%.

  Därefter fortsätter materialets styrka att öka, men långsammare, med tillgången till fukt. Hur länge härdningstiden för betong varar beror på många väderförhållanden, de komponenter från vilka detta byggmaterial bereds.

  Ökad temperatur, men inte mer än 90 grader, accelererar härdning, men det får inte torka ut.

  Låg temperatur saktar ner betongens härdningstid, så att särskilda tillsatser införs i betongen.