Korrekt hällande och betongande gör-det-själv staketstolpar

Det finns olika sätt att installera staketens stöd. Tekniken för betongpelare för staketet gör att du kan utföra en pålitlig bas på nästan vilken mark som helst.

Typer av betong

Beroende på den arkitektoniska utformningen och den nödvändiga graden av "huvudstad" i det framtida staketet kan betongen betongas med olika variationer:

 • partiell fyllning;
 • full betong
 • hälla betongband (grill).

Vilken teknik som ska tillämpas är det nödvändigt att besluta i varje enskilt fall. Var och en av dessa arter har sina fördelar och fördelar. Sålunda innebär tekniken för partiell gjutning installation av lätta staket som inte upplever betydande vindbelastning på sandiga eller sandiga markar. Gropen, med en pelare installerad i den, är halvfylld med en ramad sand och grusblandning. Återstående volym fylls med färdigberedd betonglösning.

Tejpen på grillen kopplar betongkolven under pelarna till en enda monolit. Installationen av denna design gör att du kan bygga massiva tegelgaller på de mest problematiska markarna.
Det mellanliggande alternativet är tekniken som ger fullständig betong av kolonner för ett staket. I detta fall installeras ett stöd i den förberedda gropen, sedan hälls betong över hela djupet.

Förberedande arbete

Oftast används i praktiken en fullgjutning av stöd med betong. Ett sådant system ger en optimal kombination av arbetskraft, ekonomiska kostnader och tillförlitlighet. För att föreställa sig hur man ska betonga staketet måste du titta närmare på varje steg i processen.

Site markering

Det första förberedande skedet är röjning och markering av platsen för framtida konstruktion. Avlägsnade alla planteringar och strukturer som kommer att störa byggnaden av staketet.

Om möjligt, och vid behov utjämning av markytan. Nästa är den framtida platsen för stöden.

Det enklaste sättet att göra detta är med träpinnar och långa garn.

Sladdhammare eller tunga hammarpinnar hamrade i marken. Ofta utförs installationen med intervaller på 2-3 m. Ett längre intervall ökar vindbelastningen, en mindre kommer att leda till ett alltför stort slöseri med material. Garnet hjälper till att orientera platsen längs en rak linje.

Borrningshål

En av de mest krävande kan vara genomförandet av gropar. Det enklaste sättet här är att använda en motorborr. Ett specialiserat verktyg gör det enkelt att hantera jämn lera.

Ett alternativ till en motorcykel när man gör egna händer kan vara en handhållen trädgårdsskruv med lämplig diameter. I det här fallet bör det förstås att komplexiteten ökar med flera gånger (speciellt vid arbete med lerjord).

Mycket viktiga parametrar är hålets djup och form. Djupet måste överstiga djupet av frostpenetrationen. Under förhållandena i mittzonen är detta vanligen 1,2-1,3 m. Ett grundare hål kan tillverkas på lätta sandiga sandstränder och med låga grundvattennivåer.

I de flesta fall är pålitlig installation av stöd möjlig i en konventionell cylindrisk borrning. I vissa fall, när jorden är våt, kan en cylindrisk grop göras med en förlängning i underdelen. För att göra detta måste du använda ett specialiserat munstycke eller utföra den initiala borrningen med en större diameter och konkreta stödsålen med ytterligare fyllning av överskottsutrymme.

Framställning av lösningen

För att fylla stöden behöver en konkret lösning. Den består av enkla och lättillgängliga komponenter:

 • Portlandcement är inte lägre än 400;
 • sand;
 • grus;
 • vatten.

Alla dessa ingredienser kan blandas i olika proportioner. Den bästa kompositionen visade sig vara följande:

 • cement - 1 del;
 • sand - 2-3 delar;
 • grus - 3-4 delar;
 • vatten - 0,5-1 delar.

Ursprungligen blandas bulkkomponenterna jämnt med hand eller använder en betongblandare, varefter vatten tillsättes i små portioner med konstant omröring.

För att korrekt förbereda en lösning som möjliggör betong av högkvalitativa betongkolonner, måste alla ingredienser uppfylla vissa krav:

 • Förfallodatumet för cementet bör inte utgå.
 • cementet måste vara torrt, närvaron av täta packade bitar är extremt oönskad;
 • sand måste vara ren och siktad, inga inslag av lera, bördig jord, växtrester, sopor tillåts
 • grus bör vara homogen fraktionskomposition;
 • Det är mycket önskvärt att tvätta gruset med vatten för att avlägsna små partiklar av mark och skräp.

Typer av pelare

Som ett stöd för staketet kan man använda en mängd olika material:

 • metallrör;
 • trästolpar (poler, barer);
 • Inbyggda gjutbetongstolpar med inbyggda element.

Separata vyer kan särskiljas tegelstenar uppförda runt betongmetallröret.

Korrekt valda färgmaterial kan öka livslängden hos metall och trä. För metallrör bör detta vara ett system av skyddande primer och väderbeständig emalj, applicerad i 2-3 lager. Trä är impregnerat med knappt tvättade antiseptiska ämnen. Efter det torkar appliceras en skyddande dekorativ beläggning av transparent eller färgad väderbeständig lack eller emalj.

En viktig punkt när man använder metallrör, som ofta förbises, är att förhindra inträngning av atmosfärisk nederbörd. Vatten som ackumuleras i det inre utrymmet orsakar korrosion av väggarna. Dessutom är det vid låga temperaturer möjligt att bryta röret när vattnet i det fryser. För att undvika dessa obehagliga fenomen är det tillräckligt att stänga övre änden av en stubbe.

Att göra konkreta pelare med egna händer är ganska mödosam händelse och är relativt sällsynt. Detta beror på behovet av att installera formwork och inre förstärkning. Det kommer också att vara nödvändigt att motstå en tillräckligt lång teknisk paus för att härda lösningen, vilket inte alltid är acceptabelt.

Installation av stöd

Med en hög grundvattennivån är en liten dräneringskudde gjord. Sand hälls i botten av gropen. Då ett litet (upp till 10 cm) lager av grus. Alla lager täppas noggrant.

På lätta jordar eller vid lågt vatten är det inte nödvändigt. Pelaren är enkelt installerad i gropen.
Innan betongkolumnerna för staketet är klara, är det nödvändigt att justera stöden. Och i de flesta fall har det praktiskt taget ingen effekt på strukturen, men de lutande stolparna, som står slumpmässigt, förstör bilden och negerar alla ansträngningar.

Hällnings- och mognadslösning

När du har installerat och anpassat pelarna kan du börja hälla lösningen.

förstärkning

För att öka hela livslängden och hållfastheten innan du befäster staketstolparna, kan du utföra två ganska enkla operationer:

 • Montera en stålstång förstärkning inuti gropen;
 • rulla en liten rulle ruberoid och sätt in den inuti gropen.

I det första fallet kommer förstärkningen att ge ytterligare mekanisk styrka. I det andra gör takmaterialet gränsen mellan betong och jord. Med upprepade cykler av upptining och frysning minskar krafterna för frosthöjning som påverkar bäraren avsevärt. Marken kommer faktiskt att glida över ruberoidens yta, det går inte att trycka ut det.

Betong hälls i den beredda gropen direkt från tanken i vilken den framställdes. Det är önskvärt att betong hela volymen åt gången.

Luftavlägsnande

För att erhålla en hållbar likformig monolit är det nödvändigt att avlägsna luft som oundvikligen bildas under beredningen av lösningen. I det enklaste fallet kan denna operation utföras för hand med hjälp av ett segment av förstärkning. Den så kallade bajonetten. Skarp vertikal till hela djupet och svagt lutande rörelser med liten vridning passerar hela fyllvolymen.

Denna process är ganska tidskrävande och långvarig. För att underlätta dess genomförande kan det vara, om du använder en borr eller stans med speciella vibro-munstycken.

Byggvård

När all luft från volymen har avlägsnats är det nödvändigt att bibehålla en viss tidsperiod för att lösningen ska mogna och stelna fullständigt. Detta är vanligtvis 3 - 4 veckor beroende på volymen.

Under denna period rekommenderas det att fukta den exponerade betongytan med jämna mellanrum. Detta förhindrar torkning och sprickbildning. Om vädret är varmt och torrt kan befuktning inte vara tillräckligt. I det här fallet måste ytan täcka den våta utjämningen och plastfolien.

Fasta stöd

De fasta skyddsstöden är de strukturella delarna av teknik- och värmenätverk som används för att öka driftsäkerheten hos rörledningar och värmeström. Huvudfunktionerna hos fastskärmstöd är att förhindra mekaniska skador, rörliga rörelser i linjär och vinkelrör på grund av att rören är separerade i områden som är oberoende av varandra i uppfattningen av olika typer av ansträngningar, liksom vid mottagande och efterföljande överföring till marken och stödjande strukturer för dessa ansträngningar. Stöd används för nätverk där underjordisk och över jord installation krävs. De är också en integrerad del när man lägger rör i kanaler som inte passagerar när de placerar stöd utanför kamrarna.

MEN 1-1
MEN 1-2
MEN 2-1
MEN 2-2
MEN 3-1
MEN 3-2

Fasta sköldstöd uppfattar inte bara de vertikala belastningar som bildas på grund av rörledningens vikt, vikten av de massor som transporteras genom den och isoleringen, snö eller isbelastning för externa rörledningar, men också stora horisontella belastningar som uppstår vid värmedeformationer och förskjutningar av jorden. Sido- och axiella krafter som uppfattas av fasta stöden beror på rörledningens djup och på skärmens dimensioner, vilka bestäms av projekten. När det gäller eventuellt inflytande av strömmande strömmar för att skydda mot korrosion och förhindra flödet av elektrisk ström mellan de inbäddade delarna och svetsade skärmar stöder installerade dielektriska dynor. I PU-skumisolering (PU-skum - polyuretanskum) tillverkas fasta sköldstöd i olika utföranden. För rörledningssystem med en överjordisk packning används en galvaniserad skida som vattentätning och för ledningar av en underjordisk kanallösning - polyeten.

Strukturellt är det fasta stödet en anordning av höghållfast stålrör som bär huvudbelastningen för att förhindra längd-tvärgående rörelse av stålflänsens rörledning (stålplåt från 25 till 80 mm tjockt och mer). Skyddet av värmeisolering av polyuretanskum och skalet från mekanisk skada vid installation av ett fast stöd på uppvärmningshuvudet är av glasögon av stålrör. Krymptejp används för att säkerställa konstruktionens täthet för att skydda mot fuktintrång i värmeisolering.

Under installationen är det fasta stödet fixerat i armerad betongpanelram, tack vare vilken värmeledaren är fast vid vissa punkter på värmehuvudet. Samtidigt rör sig inte röret som är inneslutet mellan skyddsstöden och suger inte, vilket säkerställer långvarig drift när temperaturen sjunker eller faller och tillåter varje skapad sektion, oberoende av andra områden, att motstå miljöpåverkan och belastningar som skapas av massrörelser genom nätverket.

ZHBI-skärmen består av ett tvåskiktigt förstärkt nät av höghållfast stål, som hälls med M200 betong. Det finns runda hål i skölden genom vilken rörledningarna passerar. För fixering av rörledningens position i no-pass-kanalerna används fasta stödplattor av armerad betongplatta, bestående av en armerad betongplatta som är fastklämd i kanalen medan stöden är monterade på betongplattor. Vid kanaliseringsläggning är skärmtornet installerat på en betongfundament. På båda sidorna av det fasta panelen är flänsar förstärkta med ståltrådssvetsar svetsade till rören, genom vilka ansträngningar överförs från rörledningen till det fasta stödet.

Användning av betong vid uppbyggnad av fasta stöder beror på tydliga fördelar: hög strukturell hållfasthet, enkel reparation, pålitligt korrosionsskydd på grund av materialets vattenbeständighet, hög grad av värmeisolering av elementen, brist på direkt anslutning och galvanisk isolering mellan metallelementen i skölddesignen och stålröret. Fast fixering av rör med hjälp av armerade betongsköldstöd ger olika sätt:


 • Tillverkning av armerade betongskyddsstolpar på fabriken. Denna metod har fördelen att stödet, som en slutprodukt, inte kräver beredning och hällning av betongkonstruktionen under ruttförhållanden. Vid användning av denna metod är det viktigt att i förväg beräkna det interna arbetstrycket, rördiametern, rörledningsdjupet och många andra belastningar. Med korrekt beräkning av dessa indikatorer säkerställer betongstödet fullständig rörlighet i rören i sektionerna.
 • Fyllning av stödkonstruktionen med armerad betong direkt på byggarbetsplatsen. Den uppenbara fördelen är att denna metod möjliggör tillverkning av skärmar av alla dimensioner.

Storleken på det fasta stödskyddet kommer från belastningen som kommer att falla på stödet, antalet rör som passerar genom skyddet och jordens egenskaper som skärmen ska installeras på. Sektorns längd bestäms av kompensatorns kompenseringsegenskap, som är installerad mellan de två närmaste fasta stöden för att ta av deformationen av rörledningen orsakad av temperaturförändringar. Betongprodukter av stödsköldar är en solid monolitisk struktur och för värden på ytterdiametern hos ett stålrör från 700 mm och över - komposit. Skyddsstöden är gjorda med dubbel symmetrisk förstärkning, eftersom de effektiva krafterna från rören kan styras i motsatta riktningar. För värmepanna med en diameter på mer än 400 mm och med stor ansträngning har konstruktionen av modulära fasta stöd av en T-formad typ utvecklats.

Förstärkade betongfasta sköldstöd stöds enligt serien 3.903 CL-14 "Kanalerna är icke-passage. Utgåva 1-1. Fasta panelen stöd ", SNiP 41-02-2003" Termiska nätverk "och albumet NTS-62-91" Normals of thermal networks ". Projekten planerar att lägga en rörledning i icke-dämpande mark, utanför grundvattnet. I närvaro av grundvatten bör det föreskrivas tillhörande dränering. Betongbeteckning accepteras: För styrka M200, för frostbeständighet F100. Förstärkning tillverkas av nät av förstärkande stål i klasserna A-I, A-III.

Fasta skärmstöd är markerade med ett alfanumeriskt värde där:


 • MEN - betecknar förkortningen av produkten - fast stöd;
 • siffror efter bokstäver - stödets serienummer enligt beräknade krafter och geometriska dimensioner.

Minimipriset för produkterna i denna grupp av varor är 32 000 rubel. RUB

Hur man betongstolpar till staketet med egna händer

Det är nödvändigt att närma sig betongens betong, eftersom pålitligheten och varaktigheten av hela staketets tjänst beror på den.

Hur installerar du inmatningsstöd, vilket material är bättre att välja? Tänk på huvudpunkterna i byggnaden av staketet.

Varför betongstöd?

 • Pilar kommer inte lossna i marken. Om pelarna inte konkretiseras, kan de helt enkelt inte motstå last och fall när de höjer grundvattennivån.
 • Korrosionsskydd utförs.
 • Du kan förlänga driftstiden.

Minus - om pelarna konkretiseras börjar de så småningom falla ut ur marken på grund av nederbörd. En sådan situation uppkommer när grundvattnet ligger nära marken, vilket skjuter upp stöden med en betongbotten från marklocket. Det finns också risk för sprickor i betongen.

Bandbasen - en av de mest tillförlitliga

Hur man förbereder en byggarbetsplats?

Ta följande material:

 • skopa, skrot, betongblandare;
 • beslag;
 • borr;
 • cement, krossad sten, sand;
 • takläggning;
 • nivå, plumb, måttband;
 • teodolitkabeln;
 • tes för formwork;
 • skottkärra;
 • plastpåsar.

Först måste du förbereda ytan och först efter att du har installerat stödet för staketet. Skovel skär av rhizomer, gräs, så att det inte finns några hinder under borrningen. Storleken på brunnen kan variera beroende på borrets diameter. Ställ det så djupt som möjligt. Mark från krukorna tar omedelbart ut så att det inte stör byggnadsarbetet.

Borra jorden till djupet av frostpenetration (ca 1,5 m), montera expanderaren på plogen och ordna ankarutvidgningen längst ner på hålet. På grund av detta kommer vinter frost inte att påverka pelarens position, de kommer att vara kvar på plats.

Vad är inlägget för staketet att välja?

Huvudkriterierna i urvalet är inte bara externa egenskaper, men också tekniska, liksom monteringsmetoder, som inkluderar ytterligare element.

 • Från ett träd - kortlivat. Kommer att tjäna i genomsnitt 10 år. Om du bor på detta alternativ, behandla stöden med antiseptiska preparat eller kopparsulfatlösning. Detta kommer att förlänga livslängden.
 • Asbotsementnye kolumner kännetecknas av praktiska, enkel installation, rimligt pris. Kommer att vara lämplig för landsorter eller ekonomiskt territorium. Nackdelen är rörets tomhet. När det regnar, ackumuleras vatten inuti, och under frost kan röret brista. Lags till basen är fästa hårt.
 • Metallpoler är de mest praktiska och populära. Fördelar: Enkel installation, pålitlighet, kan användas för alla typer av stängsel, har en lång livslängd.
 • Av betong. Färdiga produkter är dyra, ofta gjorda självständigt, eftersom det inte kräver stora investeringar. De används ofta, men de behöver färdigheter för att hälla strukturen kvalitativt första gången.
 • Tegelstenar är det bästa dekorativa materialet. De är dyra att arbeta hårt med dem. Att lägga grunden krävs, ömsesidig ligering, dekorativ bearbetning och profylaktiska metoder behövs, men utseendet är attraktivt.

Vad är och hur man installerar skruvhaggar till staketet - läs den här artikeln.

Om det är nödvändigt att konkreta kolonner för ett staket från ett professionellt golv anges i detalj här.

Om du är intresserad av hur man gör trästångar till staketet med egna händer, läs den här artikeln.

Välja rätt posttyp

Följ dessa tips när du väljer stöd:

 • För gjutna av korrugerad passform de stöder som kan på ett tillförlitligt sätt motstå i marken och utan problem att behålla strukturen. Vikten av ett sådant staket är liten, så du kan även använda träkolumner. Även om det bästa alternativet - betongtyper, såväl som metall och tegelsten. För att göra strukturen mer hållbar - använd järnhörn som en ram längs staketet.
 • Planerar att installera ett nät nät? Köp småstångsjärnstångar. Det här alternativet kommer inte att vara dyrt. Gräva djupt så att nätet i spänd tillstånd inte böjer stödet. I hörnområdet placera en armerad betongstolpe.
 • För ett tegelstängsel, ta pelarna av tegelstenar, betong av korrekt förband och med högkvalitativ grundbas. De återstående alternativen kommer inte att klara en stor belastning och förstöra det övergripande utseendet.
 • För betongkonstruktioner - pelare av betong, metall (bred i diameter).

Metallstöd - det mest praktiska alternativet

Vilken typ av betong att välja

En träpinne behöver inte hällas med betong, som om träet är skadat, blir det helt enkelt omöjligt att byta ut polen. Vi måste bryta betongen och starta processen igen. Det är bättre att montera stål eller asbestglas, vilket gör det möjligt att i framtiden ersätta virket. Men för ett metallstöd, använd cementformuleringar.

Fyllning av stöder händer sådana typer:

 • Billigt är den typ av punkt som betonar.
 • Varianten av partiell betong används för att fylla jordens översta lager. Nackdelen är stöddeformationen på grund av påverkan av låga temperaturer på jorden. Designen är försvagad.
 • Montering av tejpbasen är ett dyrt sätt men pålitligt.
 • Med en torr typ finns det risk för svängning av pelarna under vinden, vilket försvagar dem.

Planeringen av betong för fästning av böljd

Den förberedande fasen av betongpelare

Mät framtida fäktning. Beräkna antalet supportar baserat på dess längd. När det används som ett skiffer (platt, våg) staket mellan stolparna, är det nödvändigt att hålla sig till ett avstånd på mindre än 2 m. Om det här är ett professionellt golv är 2 m. För lätta strukturer (nätkedjelänk) kommer gapet att vara 3 m eller ännu mer.

Nästa steg är markup. Mät det område där staketet ska monteras. Dess längd divideras med längden på staketet och 1 läggs till - det här blir antalet kolumner. Fick du ett icke-heltal? Minska spänningen. Bredden är till exempel 10 m, materialet är profilerat, mellan sektionerna är 2,5 m. Beräkningen är enligt följande: 10 / 2,5 + 1 = 5 pelare.

Deras längd brukar inte motsvara markeringen av sektioner, så antalet stöd kommer att fluktuera. Standardporten är ca 3 m och porten är 1 m.

Fortsätt nu till borrningen eller utgrävningen av urtagen för kolonnens installation. Om din webbplats ligger i ett fuktigt område, som kännetecknas av svåra frostar, kassera formen av partiell betong. Byt ut med tejpfäste.

Delvis fyllningsprocess

Du kan borra snygga hål med en mobil motorhuggare eller använda en infanterivyffel (hov). Hålet ska vara 2 gånger stödets diameter och ligga till ett djup på mer än 1/3 av hela höjden på huvudstrukturen. Så, om höjden är 2 m, är djupet av gropen 1,2 m.

Sätt in en pelare rakt in i grävhålet, använd en nivå eller rörledning för kontroll, fyll den med hälften med jord och tampa den nedåt. Häll sedan betongkompositionen. På toppen, installera en keps, så att under regn blir vattnet inte inuti och förstör inte strukturen.

Punktmonteringsmetod

Gropen gräver på samma sätt som den föregående. Täck botten med ett lager av grus. Svetsa hälen på ena sidan av polen för att öka stabiliteten. Som ett stöd kan det finnas ett ark av en platt typ, med en diameter som är bredare än pelare, eller en gitter av förstärkningsstänger.

Vid hög luftfuktighet på platsen bör kolonnens botten förseglas (till exempel takfilt). Vrid ruberoid i ringen, vars storlek är större än djupet av gropen med 18-20 cm. På så vis kommer vattnet inte att falla in i betongen under hällning. Stäng ena kanten i "glaset" med en plastpåse, isolera med scotch tape. Placera strukturen i gropen och fortsätt enligt den vanliga pelarens monteringsschema.

Videon visar den här typen av betong mer detaljerat:

Hur man monterar ett poletape sätt?

Använd följande instruktioner:

 1. Det är nödvändigt att gräva hål för pelare och en gräv (40 cm djup, 15-40 cm bred) längs hela omkretsen där staketet ska monteras. Installera ett staket av skiffer eller korrugerad? Bredden på vallgraven blir liten, och för en tegelstruktur blir den mycket bredare. Det är inte nödvändigt att fördjupa huvudstödet djupt, eftersom vind och vikt inte kommer att skada strukturen tack vare strimlingsfundamentet.
 2. Formning behövs, längst ner i diket och hålen under stolparna, fyll kudden (använd krossad sten, sand, etc.) med 10 cm. Vardera 50 cm kör i stålstänger (i schackordning). Välj längden så att de är stabila efter nedsänkning i diket, och deras övre ändar är inte synliga efter gjutning av betong. Ställ exakt pelarna.
 3. På kudden placerar du metallramen i form av parallella 2 stavar med broar (20 cm). Kontakthoppare med huvudpolen måste vara svetsade eller lindas med tråd. Placera den andra ramen vinkelrätt mot stängerna 20 cm högre.
 4. Häll betongen. Det visar sig vara en flerskiktig bas för en pelare, som är utformad även för en stor vikt av staketet.

På videon - hur man betongstrimlar grunden för staketet:

Vad är kärnan i torrbetong?

Borra ett hål, gör ett ruberoid "glas" utan en isolerad botten. Sätt den här typen av cylinder i gropen och dra sedan ner polen, hälen pekar ner. Rikta med en nivå, häll sand, krossad sten eller annat material mellan bärkonstruktionen och "glaset", häll regelbundet vatten för att göra skiktet mer komprimerat.

Grundläggande grundpelarinstallation

För montering av pelare till staketet är det bättre att använda typer av frostbeständiga granitgruvor och båda för att somna i borrhålet och för att lägga till betongbasen. Då måste du utföra följande steg:

 1. Häll gruvar på botten, tampa. Häll sedan hålet med vatten och montera pelaren i hålet. Det är önskvärt att ha en assistent, så att man skulle hålla ett stöd och övervaka vertikaliteten, och den andra skulle översvämma lösningen. Vatten för att hälla över groparna är nödvändigt så att fukt från betong inte lämnar marken, annars kommer en tunn och bräcklig grund att dyka upp.
 2. Det blir bra om du har en betongblandare. Detta kommer att underlätta arbetet avsevärt. Du kan omedelbart lägga till krossad sten till den. I avsaknad av sådan utrustning, häll betongmortel och krossad sten i små lager.
 3. Nästa steg är att fixa pelaren i jämn position på alla sidor med rekvisita ett tag tills materialet "griper". Du kan fortsätta direktinstallationen av intagningsbanan efter 4 dagar. Kan inte vänta att slutföra installationen snabbt? Köp en tillsats, den så kallade snabbhärdande betongen. På toppen av stöden sätta pluggarna - svetsa eller bära plastlock.
 4. Använd en ruberoid. När morteln hälls kommer ruberoidröret att trycka upp uppsamlingsfuktigheten på ytan. Detta skyddar helt betongen från deformation. Traktornas botten kan vara en bottenlös hink och betong med jämna mellanrum.
 5. Lösningen ska inte nå den övre kanten av gropen. I fräsch, inte frusen betong, sätt i flera armeringsstänger med en längd som ligger under huvudpelarna. För att begränsa stödets höjd, sträcka repet längs staketet. Mäta hur mycket utrymme det finns från sladden till trälådan, som står i mitten av gropen. Markera bredden på asbestcementröret. Räkna från toppen.
 6. Borra ett genomgående hål, då måste du installera en pivot av stålstänger. Skjut röret över förstärkningsburet och kika ut ur hålet. Med hjälp av kungstiftet kommer röret att hållas i ett upphängt tillstånd och vilar på formningsboxen.
 7. Rikta in alla pelarna. Detta kan göras med hjälp av en bubbelnivå. Fixa sin position med stag, betong brunnen av brunnen. Vid det sista steget av gjutningen, ta bort kungstiftet.

Betongalternativ

 1. Betongad i första hand hörnstolpen eller stöd nära grinden. Sätt det i färdig brunn i vertikalt läge, fyll kaviteten med betonglösning. Tappa med materialet, häll lite mer upptill, installera ytterligare klämmor som hjälper till att hålla pelarna precis tills betongmassan härdar.
 2. Ställ stödet i hålet med stenarna i upprätt läge. Häll betongkompositionen, ständigt kontrollera vertikaliteten. Ytterligare hängslen behövs inte, och du måste tämpa försiktigt. Om du arbetar utan assistent, använd ett par nivåer, fäst dem upp och ner på pelaren. Fyll i första och sista kolumnen. Sedan, med hjälp av en sladd, sträcker du ett landmärke mellan dem, vilket du kommer att hålla fast vid under hela arbetsprocessen.

Som du kan se, med egna händer kan du också bygga ett bra staket. Teknik är inte komplicerat, men de kräver omsorg och noggrannhet. Följ alla tips, och staketet kommer att tjäna dig i många år, och du behöver inte oroa dig för att i fall av regn kommer strukturen helt enkelt att falla ifrån varandra.

Betongstolstöd

Hur man installerar betongstöd för staketet och rattarna: instruktioner, videohandledning och foto

Betongstolpar används för att ordna en rad olika staket: trä, professionellt ark och kedjeläge. Särskilda betongstolpar med spår används för anordningen av dekorativa betongstaket. Betongstolpe har många fördelar jämfört med traditionella trä- och metallstöd:

 • det korroderar inte,
 • vård av honom är lätt
 • det är hållbart
 • slitstark
 • slagtålig
 • vid framställning av hydrofoba mjukningsmedel är inte föremål för de skadliga effekterna av vatten,
 • extremt hållbar.

Klar betong pelare.

Betongpelarens kvalitet beror direkt på kvaliteten på de material som används för att göra det. Det bästa alternativet är förstås en konkret pelare av högkvalitativ cement M400 eller M500. Utanför betongkolonnen kan färdigställas med eventuella ytbehandlingar:

 • gips,
 • dekorativ sten
 • träpaneler
 • att måla i vilken färg som helst.

Betongstolpar är målade i staketets färg.

Den enda nackdelen med betongpelare är deras vikt, men kompenseras av det färdiga staketets skönhet, som kommer att vara mer än ett decennium.

Ett vackert staket med betongpelare kommer att vara i årtionden.

Funktioner av hällning och installation av betongpelare

Betongstolpar kan köpas för att installera fäktning. De är billiga, men det är svårt att transportera dem på egen hand. Därför är många engagerade i tillverkning av betongpelare med egna händer direkt på platsen för installationen av det framtida staketet.

Former för betongstaket.

Grundenheten för inköpta och självtillverkade betongstolpar är inte mycket annorlunda. Det enda för höga tunga staket eller för staket med en sockel är att fylla den grundliga grundstommen.

Bandgrund för inriktning av grinden.

 • För en kolumnär grund för en betongkolumn måste du gräva ett hål på ett och ett halv meters djup. Ju högre och större pelare diameteren desto djupare gropen. Pit behöver gräva en diameter som motsvarar kolonnens diameter med en trädgårdsborr.

Hålet måste matcha pelarens diameter.

 • Det är nödvändigt att engagera sig i fyllning av kolumner i varm och torr tid. Värme och sol är också destruktiva för framtida staket, som regn. Med mycket fukt kommer betongen att bli lös och bräcklig, under de brännande strålarna kommer strukturen att torka ut för snabbt.

Fyll den underjordiska delen av betongpelaren.

 • Avståndet mellan betongpelare ska vara lika med längden på staketet eller högst 3 meter. Mellanliggande pelare kan gjutas med en tjocklek av högst 10 cm, eftersom belastningen på dem är relativt liten. Hörnstolparna och stolparna och grindarna bör vara tjockare, eftersom belastningen på dem är mycket större. Det är emellertid möjligt att förstärka basen under porten och grinden med en remsa fot.
 • Installerade betongstolpar för staketet.

  • Vidare, när självhälld stolpe är gjord av formen från brädorna. Formeringen kommer att vara en lång låda med dimensioner inuti motsvarande stolpe. Formen från insidan måste vara stoppad med polyeten eller fastsatt med takpapper med en häftapparat så att det efter montering av betongen lätt kan tas bort.

  Detta är förskjutning.

  • Ett förarbete installeras i brunnarna, där det är nödvändigt att installera armeringsstänger. Ankaret ska stå vertikalt och inte vidröra väggarna på formen. Sedan hälls betong i lager. Först fylls hålets underjordiska utrymme med betong, på en dag - övre delen. När du häller betong, var noga med att piska den med en armering för att destillera luftbubblor.

  Armaturram för formning.

  • Omedelbart under hällningsfasen är det nödvändigt att förse införandet av bostadslån, till vilka lags, tvärstycken eller sektioner av staketet kommer att monteras. Lån kan vara metall eller trä. Om staketet är från en kedjelänk måste du sätta in krokar i betongen. Inbäddad så monterad i formen, så den delen var försänkt i betongen, och delen gick ut.
  • Detta fyller ett rektangulärt eller fyrkantigt rör. Om det finns ett estetiskt behov av att hälla runda rör, kan stora plastavloppsrör användas som en formning. Betong kan hällas i skikt eller i 1 gång. Plast efter hällning kan avlägsnas, du kan lämna. Vänster plast skyddar betongen från frysning.

  Schema betongpost.

  Om du planerar att ta bort plaströret kan du klippa det i längdriktningen i 2 lika delar, smörja insidan med motorolja och montera klämmorna. Efter att betongen har härdat kan röret lätt avlägsnas genom att lossa klämmorna.

  Lätt att använda och glidande formen. Detta är ett lågt förarbete, som är fyllt med betong med 70-80% i höjd. Efter att sektionen är inställd flyttas formen upp och nästa del av betongen hälls in i den. Fördelarna med sådan formning i kompaktitet och rörlighet, även om det tar mer tid att fylla pelarna.

  Funktioner för installation av typbetongbetongblock

  För installation av dekorativa staket kan du använda staplade block. En kolumn med uppsättningsblock präglas av ökad hållbarhet och estetik. När du köper kan du plocka upp kvarter med olika mönster och ornament. Samtidigt med installation av block kan du installera lock på stöd som skyddar betongkolonnens struktur från effekterna av nederbörd.

  Kepsar förbättrar utseendet på staketet.

  Vid installation av typinställningsblock gräver gräver med en diameter på 20 cm och djupet från 1,2 till 1,5 meter. Krossad sten hälls i hålen för en dräneringskuddeanordning där pelarkärnan är monterad - ett metallrör eller 4 armaturer som är anslutna eller svetsade till varandra. Hålet är betongat. Ytterligare arbete kan fortsätta genom dagen.

  Installation av uppsättningsstöd.

  Kolonnens undre del är installerad ovanpå kärnan. Det fylls i med lösning. Den andra sektionen är upptagen på toppen. På detta sätt är kolonnen fullständigt monterad, och sektionerna mellan dem är dessutom belagda med cementmortel eller kakellim. Om en lampa eller intercom installeras ovanpå polen, måste de nödvändiga kablarna först passera genom kaviteten inuti stödet. När stödet torkar måste sömmarna behandlas med en hydrofob impregnering, och locket bör stärkas ovanpå cementmortellen.

  Gängade stöd för staketstolpar

  Körstöd för staketet - det här är det billigaste och enklaste sättet att skapa en solid grund för staketet. Lagerstången är ett viktigt element i staketet. Hållbarheten hos staketet och dess hållbarhet beror på kvaliteten på denna detalj. Att installera pelarna för staketet kan vara tre metoder - hammare, betong och skruvning. Naturligtvis verkar blockering vara det enklaste alternativet, men det har sina egna nyanser.

  Ett urval av olika typer av drivna tips för stängselstolpar

  Och inte alla människor vet hur man hammar poler för poler.

  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Hur man gör ett stöd

  Med stöd för posten - en ganska enkel design. Men det borde vara nedsänkt i marken korrekt. Annars kommer designen inte att stå och måste återställas. Det finns ett antal regler att följa:

  1. Villkor för körposter för pelare. Körstolpar kommer inte att vara lika pålitliga som de som har konkretats eller skruvas in i marken. Men å andra sidan tar detta arrangemang av pelarna inte mycket tid, och förbrukningsmaterial kommer att räddas. Körningsstöd för staketet används beroende på strukturens vikt, så du måste kontrollera vikten på staketet. Om det är tungt rekommenderas det inte att köra in stöd. Men om staketet är planerat från lätta material, är det här installationsalternativet acceptabelt. Det andra villkoret är vad som är syftet med staketet. Om denna konstruktion är tillfällig eller helt enkelt används för dekoration, är det bästa alternativet att köra i pelare för staketet. Om staketet bör pågå länge och det används för skydd, är det definitivt bättre att betonga pelarna och inte köra in dem. Det tredje villkoret gäller typen av jord. Om det är sandigt, torv eller lerjord, då blockerar stödet inte alltid. Bäst av allt detta alternativ är lämpligt för tät och stabil jord, där den låga grundvattennivån.
  2. Processen med att driva pelare med liten diameter. Om en sådan metod för montering av pelare för staketet väljs, måste det beaktas att kolumner av olika storlekar kommer att komma in på marken annorlunda. Om deras diameter inte är mer än 6 cm, kommer en släthammare att räcka. Först måste du göra en markering, och sedan på rätt ställe för att sätta en pelare. Det bör hållas upprätt. Därefter måste du slå toppen med en slädehammer tills den går till ett tillräckligt djup. Vanligtvis är storleken på sådana stöd inte mer än 1,5 m.
  3. Processen med att driva pelare med stor diameter. Om stödet är mer än 6 cm och upp till 10 cm i diameter och höjden är ungefär ett par meter är installationstekniken annorlunda och svårare. Du behöver en svetsmaskin. Behövs också block och krokar, stativ, armatur, kabel. Dessutom är det nödvändigt att förbereda en sticksåg, måttband och metallplattor. Allt detta kommer att behövas för en speciell konstruktion som hjälper till att täppa upp stöden i jorden.

  Om stödet har en stor diameter, så för att driva den i marken måste du arbeta hårt. Dessutom, om du slår på den övre delen av det, kommer det att börja deformeras. För att göra arbetet enkelt och övre kanterna på de delar som ska skyddas har en bra metod utvecklats som har testats under åren

  Körning med stor diameter

  Används en sådan användbar enhet som mormor, som det kallas av folket. Att bygga en sådan struktur kan vara som följer: det är nödvändigt att ta ett rörsegment, dess längd ska vara ca 1 m och diametern överstiger bärarens diameter. Röret måste placeras på posten själv. Därefter måste du fasta delen genom att svetsa den med en apparat.

  Det är nödvändigt att skära en cirkel med samma diameter från en stålplåt och svetsa den till röret. För att göra strukturen tyngre måste du svetsa några fler metallstycken.

  Experter rekommenderar att vikten av hela strukturen var 10-30 kg, och desto tyngre huvudstock, desto bättre för att plugga. Om vikten fortfarande inte är tillräckligt tung, rekommenderas det att använda en annan metod. Från plattan är det nödvändigt att skära en cirkel och svetsa sedan inuti röret självt.

  Särskild enhet för körposter

  Därefter måste man dra sig tillbaka ett par centimeter från kanten (högst 5 cm). Som ett resultat kommer ytterligare utrymme att erhållas. Där behöver du hälla bly, som tidigare smälts. Du kan ta ledningen i batteriet, vilket inte längre är lämpligt för vidare användning. Då krävs förstärkning för att bygga handtag. De behöver bara svetsas till enheten. Vi rekommenderar att du sätter i handtagen med band - det blir lättare att arbeta.

  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Processen att fördjupa pelarna

  Processen i sig är enligt följande: På det ställe som anges enligt planen görs ett litet hål i marken. Diametern ska vara densamma som pelaren. Då måste du sätta in polen och justera den så att den ligger i vertikal position.

  Fasad postblockeringsinstruktion

  Därefter är det bara att sätta den färdiga fixturen på röret. Det är nödvändigt att lyfta det genom handtagen, och sedan sänka det kraftigt. Det är inte nödvändigt att lyfta till en stor höjd - 1,5 m är tillräcklig. Det viktigaste i denna process är att sänka så mycket som möjligt och tillämpa maximal ansträngning. Då kommer trycket på stödet att vara precis i dess centrala del så att det sänks utan några avvikelser.

  Om designen är för tung kan du använda kabel, block och stativ. Förresten borde den senare vara högre än pelaren med 200 mm. En block krokar är fästa på toppen, varefter du måste passera kabeln och fixa den. Efter sådant förberedande arbete kan du komma ner till affärer.

  Tillbaka till innehållsförteckningen

  Fördelar och nackdelar med drivstöd för montering

  Experter rekommenderar att man använder denna teknik på jordar av måttlig tät typ med närvaron av små stenar. Körstöd har den största fördelen - enkelhet. Stabbar dem på två sätt. Först kan du använda den vanliga släden, om pelarna är ungefär 2 m höga. För det andra kan du använda huvudstommen - det här är en speciell konstruktion som hjälper till att hammare eller metallrör i marken. Vanligtvis används den andra metoden om deras höjd är ca 2,5-3 m.

  Många organisationer som är involverade i byggbranschen försöker övertyga sina kunder, som beställer sitt arbete och tjänster från dem, att körstöd är det bästa alternativet: allt kommer att ske snabbt, effektivt och billigt. Arbetare behöver inte arbeta länge på platsen, transportera krossad sand och förbereda blandningar med cement.

  Det ser ut som en rund körpost för staketet.

  Men innan man överens om detta alternativ är det nödvändigt att undersöka alla fördelarna och nackdelarna.

  Fördelarna inkluderar till exempel följande punkter:

  1. Enkelheten i tekniken. Nästan varje person kommer att kunna hantera en sådan uppgift.
  2. Effektivitet. För stöden behöver inte gräva hål och fixa dem sedan med murar och cement. De drivs helt enkelt i marken, så tiden kommer att bli räddad.
  3. I områden där klimatet är alltför fuktigt kan svullnad i jorden förekomma, men staketstöden är väl skyddade från detta.
  4. Låg kostnad. Detta beror på det faktum att det inte är nödvändigt att använda hjälpmaterial som sand, sten, cement och andra.

  Vanligtvis används en körställ för ett staket, om staketet är tillverkat av ett kedjelänk eller lätt trä.

  Exempel på drivstolpar för svetsat nätfäste

  I det här fallet kommer den del av delen som ligger i marken att rekommendera ytterligare beläggning med föreningar med korrosionsegenskaper. Till exempel används färg, primer och bitumen. Blockering av de färdiga pelarna har dock dess nackdelar.

  För det första är en sådan konstruktion inte lämplig för områden där jorden är myrig, torvig eller sandig. Staketet kommer att vara väldigt instabil under sådana förhållanden.

  För det andra kan drivstödsstöd inte användas om staketet själv är för stort. Till exempel ett staket av träskivor eller professionella lakan. På grund av en sådan belastning börjar stöden dämpas eller kommer snabbt att kollapsa.

  För det tredje, om marken är för tät, är det här inte heller lämpligt att arrangera staketet eftersom pelaren kommer inte att fungera för att göra mål i marken. Dessutom kan pelaren deformeras under körprocessen. Detsamma gäller stenig jord, så blockering av pelare kommer inte att fungera i det här fallet. Försiktighet bör vidtas vid användning av körställ. Att köpa sådana delar är naturligtvis inte ett problem, och installationens lätthet lockar många. Men du måste ta hänsyn till alla nyanser. Annars måste du göra om hela staketet. Driven typer av stöd har många fördelar, men nackdelar bör beaktas.

  Betongstolpar för kraftledningar: typer av pelare, egenskaper, produktion av stöd

  Belysningsstöd av armerad betong används i staden och utanför staden, bland annat för motorvägar, gator och trottoarer, plattformar för lager och industriföretag. Betongbelysningsstänger används också för installation av ledningar, vars spänningsindikatorer når 10 kV. När deras parametrar är minst 35 kV används stöd av centrifugerad betong.

  Ljuskolumner av rektangulär armerad betong

  Typer av pelare

  Belysningsstöd av denna typ finns i många olika former, såväl som storlekar, och tillverkas med hjälp av en centrifug eller vibropress med användning av högkvalitativ betong förstärkt med metalltråd.

  Liknande konkreta pelare har följande märken:

  • EHV, liksom C (oktaedisk form) - väger från 800 till 1700 kg, når 10,5 m i höjd;
  • STSS, liksom SNTSs (med ringformat tvärsnitt) - väger 700 till 1050 kg och når en höjd av 11 m;

  I fotostativet på stöd av SCC

  • SCC (kan vara rund eller konisk) - väger 700 till 1050 kg och når 11 m i höjd;
  • START, och även SV (har en trapezformig sektion) - väger mellan 800 och 3500 kg och når 16,5 m i höjd.

  egenskaper hos

  Tänk på fördelarna med användningen av armerade betongstolpar:

  • de är resistenta mot frätande effekter, effekterna av kemiska föreningar är inte placerade för att ruttna;
  • materialet är inte rädd för eld och seismiska effekter;
  • Det finns möjlighet till långsiktig drift. I detta fall måste den korrekta produktionstekniken följas, och därefter genomfördes den korrekta installationen, vilket gör det möjligt att betjäna stöden i mer än femtio år.
  • låga driftskostnader;
  • rimligt byggnadspris (i detta avseende kommer endast trästöd att vara mer ekonomiskt).

  Betongstöd för poler av elektriska ledningar

  Låt oss nu hantera produktens brister.

  • materialet är tungt, dess vikt är minst 700 kg. Följaktligen kan vissa svårigheter uppstå vid lastning, transport och installation.
  • svårigheterna att demontera. Naturligtvis kan stödet slås ned med samma traktor, men det är svårt att frigöra stålramen och omarbeta betongbitarna.

  Tips: Det hjälper i det här fallet att skära armerad betong med diamantkretsar med särskild styrka.

  • motståndskraftigt mot mekanisk belastning, kan inte motstå plötsliga chocker och liknande effekter, som jolts;

  Det bör noteras att sådana egenskaper i deras egenskaper är signifikant överlägsen trä, men de är sämre än metall sådana.

  Prefabricerade armerad betong pelare

  Tillverkning av stöd

  Utomhus betongpoler för belysning tillverkas i etapper:

  1. Förbered förstärkningen genom att skära eller hugga det i enlighet med ramstorlekarna. För detta är det bäst att använda speciell maskinutrustning. Markera sedan ankarhuvudena och förbered konturpiralerna. Böj sedan konturstavarna och gångjärnen.
  2. Sedan knådar betongblandningen av cement, kemiska tillsatser och inerta komponenter. Häll allt i en betongblandare, täck med vatten och blanda noggrant. Efter det, vänta några minuter för morteln för att erhålla önskad konsistens och häll den i pannan.

  Schematisk form för att skapa egna pelare av armerad betong

  1. Förbered specialformar för betongstolpar med stavar. De måste först rengöras och smörjas, och lägg sedan de beredda spiralerna i dem. Dra sedan de uppvärmda stavarna genom spiralerna, sätt dem på stopp och fixa dem. Spiralerna sträcker sig och sitter fast vid stavarna på 3 punkter. Vid varje ände installerar du fodret, gör tekniska rör med slingor, medan du fixerar till formen.
  2. Häll mortelmassan i mögelarna, samtidigt som man kompakterar betongen med hjälp av en djup vibrator, och nivåera sedan ytan.
  3. Torka de tillverkade produkterna. Instruktionen kräver att de färdiga produkterna läggs på brädorna och täcker dem med plastfolie. Slå på värmen på ämnena, vänta ett tag och ta bort filmen.
  4. Flytta de färdiga stöden med hjälp av lyftutrustning till den förberedda platsen där de ska lagras och kontrollera kvalitetsindikatorerna. Svetsa sedan dem stavar av jordkretsar, måla, bestämma indikatorerna för betongens styrka. I sista etappen märks de vanligtvis och stämplas. Därefter kan produkter användas och / eller sålas.

  Tack vare användningen av avancerad teknik under produktionsprocessen garanteras de utmärkta kvalitetsegenskaperna hos de kokta produkterna. Allt detta måste bekräftas av relevanta intyg och andra intyg.

  Som nämnts ovan kan utbudet av belysningsstöd av armerad betong vara ganska olika, baserat på olika storlekar, former och så vidare. Konsumenten kan följaktligen välja vad han specifikt behöver.

  Diamantborrprogram

  Tips: Om du måste gå igenom en betonggrund eller en vägg för att leverera kraftledningar från pelaren till huset, hjälper diamantborrning av hålen i betongen dig med hjälp av specialdesignade kronor.

  slutsats

  Idag är det möjligt att möta konkreta pelare som används som kraftpoler på olika ställen. På grund av billig produktionsteknik och långsiktig drift är produkterna efterfrågan från konsumenterna rättvist. Ett överväldigande antal av dem tillverkas på fabriken, eftersom det finns det att du helt kan reproducera hela processkedjan.

  Det finns dock sådana hantverkare som gör en sådan struktur för sina egna behov. Videon i den här artikeln hjälper dig att hitta ytterligare information om detta ämne.

  Hur man häller betongstänger för staketet

  Betongstolpar används för att ordna en rad olika staket: trä, professionellt ark och kedjeläge. Särskilda betongstolpar med spår används för anordningen av dekorativa betongstaket. Betongstolpe har många fördelar jämfört med traditionella trä- och metallstöd:

  • det korroderar inte,
  • vård av honom är lätt
  • det är hållbart
  • slitstark
  • slagtålig
  • vid framställning av hydrofoba mjukningsmedel är inte föremål för de skadliga effekterna av vatten,
  • extremt hållbar. Klar betong pelare.

  Betongpelarens kvalitet beror direkt på kvaliteten på de material som används för att göra det. Det bästa alternativet är förstås en konkret pelare av högkvalitativ cement M400 eller M500. Utanför betongkolonnen kan färdigställas med eventuella ytbehandlingar:

  • gips,
  • dekorativ sten
  • träpaneler
  • färg i vilken färg som helst med färg. Betongstolpar är målade i staketets färg.

  Den enda nackdelen med betongpelare är deras vikt, men kompenseras av det färdiga staketets skönhet, som kommer att vara mer än ett decennium.

  Ett vackert staket med betongpelare kommer att vara i årtionden.

  Funktioner av hällning och installation av betongpelare

  Betongstolpar kan köpas för att installera fäktning. De är billiga, men det är svårt att transportera dem på egen hand. Därför är många engagerade i tillverkning av betongpelare med egna händer direkt på platsen för installationen av det framtida staketet.

  Former för betongstaket.

  Grundenheten för inköpta och självtillverkade betongstolpar är inte mycket annorlunda. Det enda för höga tunga staket eller för staket med en sockel är att fylla den grundliga grundstommen.

  Bandgrund för inriktning av grinden.

  • För en kolumnär grund för en betongkolumn måste du gräva ett hål på ett och ett halv meters djup. Ju högre och större pelare diameteren desto djupare gropen. Pit behöver gräva en diameter som motsvarar kolonnens diameter med en trädgårdsborr.
  Hålet måste matcha pelarens diameter.
  • Det är nödvändigt att engagera sig i fyllning av kolumner i varm och torr tid. Värme och sol är också destruktiva för framtida staket, som regn. Med mycket fukt kommer betongen att bli lös och bräcklig, under de brännande strålarna kommer strukturen att torka ut för snabbt. Fyll den underjordiska delen av betongpelaren.
  • Avståndet mellan betongpelare ska vara lika med längden på staketet eller högst 3 meter. Mellanliggande pelare kan gjutas med en tjocklek av högst 10 cm, eftersom belastningen på dem är relativt liten. Hörnstolparna och stolparna och grindarna bör vara tjockare, eftersom belastningen på dem är mycket större. Det är emellertid möjligt att förstärka basen under porten och grinden med en remsa fot.
  Installerade betongstolpar för staketet.
  • Vidare, när självhälld stolpe är gjord av formen från brädorna. Formeringen kommer att vara en lång låda med dimensioner inuti motsvarande stolpe. Formen från insidan måste vara stoppad med polyeten eller fastsatt med takpapper med en häftapparat så att det efter montering av betongen lätt kan tas bort.
  Detta är förskjutning.
  • Ett förarbete installeras i brunnarna, där det är nödvändigt att installera armeringsstänger. Ankaret ska stå vertikalt och inte vidröra väggarna på formen. Sedan hälls betong i lager. Först fylls hålets underjordiska utrymme med betong, på en dag - övre delen. När du häller betong, var noga med att piska den med en armering för att destillera luftbubblor.
  Armaturram för formning.
  • Omedelbart under hällningsfasen är det nödvändigt att förse införandet av bostadslån, till vilka lags, tvärstycken eller sektioner av staketet kommer att monteras. Lån kan vara metall eller trä. Om staketet är från en kedjelänk måste du sätta in krokar i betongen. Inbäddad så monterad i formen, så den delen var försänkt i betongen, och delen gick ut.
  • Detta fyller ett rektangulärt eller fyrkantigt rör. Om det finns ett estetiskt behov av att hälla runda rör, kan stora plastavloppsrör användas som en formning. Betong kan hällas i skikt eller i 1 gång. Plast efter hällning kan avlägsnas, du kan lämna. Vänster plast skyddar betongen från frysning.
  Schema betongpost.

  Om du planerar att ta bort plaströret kan du klippa det i längdriktningen i 2 lika delar, smörja insidan med motorolja och montera klämmorna. Efter att betongen har härdat kan röret lätt avlägsnas genom att lossa klämmorna.

  Lätt att använda och glidande formen. Detta är ett lågt förarbete, som är fyllt med betong med 70-80% i höjd. Efter att sektionen är inställd flyttas formen upp och nästa del av betongen hälls in i den. Fördelarna med sådan formning i kompaktitet och rörlighet, även om det tar mer tid att fylla pelarna.

  Funktioner för installation av typbetongbetongblock

  För installation av dekorativa staket kan du använda staplade block. En kolumn med uppsättningsblock präglas av ökad hållbarhet och estetik. När du köper kan du plocka upp kvarter med olika mönster och ornament. Samtidigt med installation av block kan du installera lock på stöd som skyddar betongkolonnens struktur från effekterna av nederbörd.

  Kepsar förbättrar utseendet på staketet.

  Vid installation av typinställningsblock gräver gräver med en diameter på 20 cm och djupet från 1,2 till 1,5 meter. Krossad sten hälls i hålen för en dräneringskuddeanordning där pelarkärnan är monterad - ett metallrör eller 4 armaturer som är anslutna eller svetsade till varandra. Hålet är betongat. Ytterligare arbete kan fortsätta genom dagen.

  Installation av uppsättningsstöd.

  Kolonnens undre del är installerad ovanpå kärnan. Det fylls i med lösning. Den andra sektionen är upptagen på toppen. På detta sätt är kolonnen fullständigt monterad, och sektionerna mellan dem är dessutom belagda med cementmortel eller kakellim. Om en lampa eller intercom installeras ovanpå polen, måste de nödvändiga kablarna först passera genom kaviteten inuti stödet. När stödet torkar måste sömmarna behandlas med en hydrofob impregnering, och locket bör stärkas ovanpå cementmortellen.