Avstånd mellan städer

Monteringen av takbjälkar är ett av nyckelfaserna i takets konstruktion. För att förhindra att trussystemet försvårar och kollapserar under höga belastningar måste spärren vara ordentligt fastsatta.

Beräkningsstegspärrar

Hur långt ifrån varandra är spärren? Vid utformning av trussystem är denna fråga särskild uppmärksamhet. Takets dragegenskaper är beroende av takets tvärsnitt och steget för installationen.

Stegspärrar är avståndet mellan intilliggande stänkben. Minsta stegspärrarna är 60 cm, det maximala - mer än 1 meter. En förenklad version av beräkningen av spjällhöjden innebär användning av bordet:

Längden på lutningen längs takskenorna måste delas in i stiftsteget som valts i tabellen, lägg sedan till ett till det resulterande värdet och runda upp det till hela numret. Det resulterande resultatet indikerar det erforderliga antalet krossar på en ramp. Sedan ska längden på lutningen längs takskenorna delas med det beräknade antalet rafterben - det slutliga antalet motsvarar värdet av mittavståndet mellan spjällen.

Denna beräkningsmetod är generell, det tar inte hänsyn till detaljerna i takbeläggningen och typen av isolering som används. Om det är meningen att en rull- eller plattvärmeisolator läggs på, rekommenderas det att justera steget på en spännare till materialets storlek. Det bör noteras att bredden på den wadded isoleringen ska vara 1-1,5 cm större än spännvidden mellan spännbenen.

Att bestämma avståndet genom vilket du ska sätta spärren ska du också uppmärksamma rekommendationerna för installationen av det valda taket.

Materialberedning

Gör-det-själv-installation av takbitar kräver inte bara kunskap om processtekniken utan också korrekt förberedelse av träelementen i systemet för installation. Rafters är gjorda av kantade brädor eller balkar, timmeravsnittet väljs i takets designfas. Träet får inte ha sprickor, maskhål och annan skada.

Rafterbenen bör vara gjorda av vältorkat barrträd för att förhindra deras deformation.

Träelement måste behandlas med flamskyddsmedel och bioprotektiva föreningar. Innan installationen går, är det nödvändigt att bestämma sättet att fästa spjällen på elplattan eller strålarna, med typen av åsanslutning. I enlighet med projektet väljes metall- och träfästen, inklusive:

 • tallrikar (av metall eller trä);
 • bultar eller dubbar med muttrar och breda brickor;
 • naglar, skruvar, häftklammer, etc.;
 • trådstång.

Typer av takbjälkar och funktioner i deras installation

Vid byggandet av taket av huset användes hängande eller snedställda spjälsar. I vissa fall kan en kombination av dessa och andra användas. Hängningar är endast baserade på byggnadens väggar och lamellerna kräver installation av ytterligare stödstrukturer, så det här alternativet används främst när det finns en genomsnittlig bärande vägg eller stödstolpar inuti byggnadslådan.

De nedre spjälkarna ligger vid mauerlat med respektive underdel, men väggarnas väggar måste ha tillräcklig bredd för montering av en speciell stödkonstruktion gjord av en stång med en sektion på 150 × 150 mm. Den övre delen av de snedställda vilarna ligger på åsen. Således kräver montering av takbalkar installation av en bälte, för vilken hyllor ska monteras på mitten eller pelare.

Hängande takfästen är endast baserade på väggarna. Denna konstruktion kan monteras både på mauerlat och på tunna väggar utan att lägga mauerlat. I det här fallet är stödet till underbenen golvbalkarna utskjutande bortom väggplanet på båda sidor av byggnaden. Hängande takfästen är anslutna med en dragkedja (åtdragning, bult) som tar bort skärkrafterna. Vid överlappning av stora balkar förstärks karmarna med ytterligare element för att förbättra struktornas styvhet. När du monterar hängande takfästen på mauerlat kan den låga åtdragningen fungera som en golvbalk.

Innan du installerar spärrar är det nödvändigt att montera byggnadsställningen. Detta gör det möjligt att tillhandahålla nödvändig säkerhet och bekvämlighet av arbete.

Montering av takets övre ändar

När man väljer hur man installerar spärrar är det viktigt att bedöma arbetets komplexitet och vikten av trussstrukturer. Om den monterade gården har en relativt liten vikt eller det är möjligt att använda lyftutrustning är det lättare att montera konstruktionerna på marken och sedan lyfta och montera dem på taket. Om elementen i systemet är tunga och de måste lyftas manuellt, görs montering av kupén på taket. På tekniken för montering av trusser beskrivs i videoinstruktionerna.

Anslutningen av höjdens övre ändar kan utföras på olika sätt. Först och främst är det en stötfästning. På skyttelben är skåror gjorda i önskad vinkel. Därefter dockar takvaror de mottagna ändarna och fäster på två naglar. Anslutningen förbättras ytterligare med trä eller metallfoder.

Överlappning av trussben görs med hjälp av bultar eller pinnar med breda brickor och muttrar. I detta fall är spärren i kontakt med planen.

Om takfläktssystemet är monterat på ett trähus med gavlar av trä eller timmer, är det nödvändigt att installera spärrar på väggarna med hjälp av glidskruvar för att undvika deformering av taket under krympning av konstruktionen. Följaktligen bör i takpartiet anslutas på ett speciellt sätt: stänkbenen ska placeras med ett mellanrum och de fästas med hjälp av ett speciellt rörligt kopplingselement av metall.

I närvaro av en åsstråle är det inte nödvändigt att installera ett truss-truss på marken - trussbenen är installerade en efter en och fäst vid åsen.

Åsen ska vara strikt horisontell så att trussystemet fördelar jämnt belastningen som taket upplever.

Sätt att installera spärrar på väggar

De nedre ändarna av spärren är fästa på balkar eller mauerlat. De trusser som är monterade på mallen lyfts upp på taket. Den första uppsättningen gårdar. Vid åtdragningen är det nödvändigt att göra två eller tre hål för att fästa spärren till balkarna som läggs på loggans övre krona.

Om de hängande spjällen är monterade på en stenbyggnad, måste du använda speciell hårdvara - den så kallade "ruffen", tillverkad av slitstarkt stål. Detta fästelement drivs in i var fjärde raden av tegelverk. Med hjälp av loopar som sträcker sig från ruffen kan du fixa strålarna. Det rekommenderas att använda hållbart trä som en kraftplatta. I så fall överföres belastningen jämnt till väggarna.

På byggnader gjorda av tegel eller annat material som inte är benägen att krympa, bör spärrarna fästas ordentligt. För att göra detta görs en utklipp i trussbenet, vars nedre del måste ligga fast på elplattan. Häftapparaten är fixerad av tre naglar (två är inskjutna från båda sidor i en vinkel och den tredje vertikalt ovanifrån) och bundna med tråd. Ett fog med hörn och en stödstång kan också användas för att förhindra att fästen växlar.

Korrekt montering av spjällen innebär att branden ska utföras på plats där skorstenen passerar genom taket. Om det är konstruerat för montering av ett speciellt trussystem, bör detta beaktas vid installation av ett förkortat trussben (från elplattan till skorstenskonstruktionen). Avståndet mellan konstruktionselementen och röret måste vara minst 130 mm.

Om rafterbenet vilar på mauerlat utan ett överhäng, för att skapa ett taköverhäng, bör du installera specialkort - fyllningar.

Att installera spärrar vid montering av en trasig takhytt har egna egenskaper. I det här fallet är den första monterad rektangulär ram av rack och körningar. Därefter monterade på björnarna, befästa på ställen, hängande karmar med en korsstång. Följande varje rack är ansluten med en kort lyktor med en kraftplatta.

Hur man installerar spärren kommer att visa experter i tematisk video.

Vad är avståndet mellan golvet lags när golvet görs

Trä är fortfarande ett populärt material för att ordna golvbeläggningar i privata hushåll och stugor. Som regel, för att lägga trägolv är det nödvändigt att ha en konstruktion av barer, som ligger på bottenvåningen. För högkvalitativ installation måste du veta hur mycket avstånd det borde finnas mellan golvlagret.

Urval av trästänger

Varför ligger steget mellan golvet så viktigt? Avståndet som valts mellan naturliga trästänger påverkar direkt styrkan i den framtida strukturen.

När du väljer ett virke, som i bilden, överväga följande punkter:

 1. Som övningar visar, bör barer för lags uteslutande uteslutas av barrträd, vilket har en låg kostnad - detta är material från tall, gran, gran. När det kan höjas luftfuktighet i rummet är det bättre att köpa produkter gjorda av lärk. Trots att priset är högre är de inte föremål för förfallsprocessen.
 2. För att spara pengar köps timmer av lägre betyg, vars fuktinnehåll är högst 20 procent.
 3. Barer behöver bara hämta ut med en rektangulär sektion. Dessutom bör deras höjd vara cirka 1,5 till 2 gånger bredden. På grund av denna form och tvärsnittsparametrar kan loggar klara stora belastningar.
 4. Storlekarna på staplarna väljs med hänsyn till spansens storlek, eller hellre klyftan mellan träelementen i bottenplattan. Tänk också på tjockleken på det isolerande materialet som används. Om lagret för golvet är 70 centimeter med en spänning på 2, 3, 4, 5,6 meter, ska tvärsnittet av produkterna vara 11x6, 15x8, 18x10, 20x15, 22x18 centimeter.
 5. I det fall då spänningsbredd för ett mellanvärde ska du välja det mest ungefärliga alternativet med hänsyn till säkerhetsmarginalen.
 6. När man köper en bar är det nödvändigt att undersöka det noggrant så att materialet inte har några defekter. Innan du beräknar fördröjningen för golvet måste du överväga en marginal på 10-15% (läs: "Hur man beräknar golvslaget - de möjliga alternativen").

Innan träet används behandlas träet med ett antiseptiskt medel som skyddar det mot svampar, mögel och skadliga insekter. På undersidan av kompositionen bör appliceras 2 gånger, men innan du lägger det andra lagret, måste du ge de första 4-5 timmarna att torka.

Bestämning av steget mellan intilliggande lags

Vid installation av stockar på golvet - avståndet bestäms utifrån ytbeläggningens tjocklek. Till exempel, om tjocka, slitstarka brädor är utvalda för golvet kan träet användas relativt sällan. I de fall då produkterna för att lägga golvet köpt tunna, måste de placeras oftare.

Eftersom golvbrädans tjocklek och avståndet mellan golvlagren beror på varandra visar bordet tydligt detta. Till exempel har produkten en tjocklek av 20, 24, 30, 35, 40,45 eller 50 millimeter, då bör stavens installationssteg vara 30, 40 och 50, 60, 70, 80 och 100 centimeter.

Ta reda på mer exakt avståndet mellan golvlagret hjälper till med beräkningarna:

 1. Till exempel i ett rum är längden 11 meter, och bredden på staplarna är 15 centimeter. Om brädor med 25 mm tjocklek väljs för golvet, ska lagret för golv på brädorna vara 40-50 centimeter eller 45 centimeter i genomsnitt.
 2. Om mängden fördröjning är betecknad som x (okänt värde), är i detta fall deras bredd 0,15x.
 3. De första träprodukterna ska monteras på 3 centimeter avstånd från väggarna, så steget mellan alla element är lika med formeln 0,45 ∙ (x-1).
 4. Beräkna avståndet mellan könsdelarna kommer att hjälpa sammanställd ekvation, där längden på rummet är lika med bredden på staplarna, plus gapet mellan skikten, plus en avvikelse från väggarna. Om vi ​​ersätter digitala värden får vi följande ekvation med det okända: 11 = 0,15x + 0,45 (x-1) + 0,06. Efter att ha löst det, kan du ta reda på att x (antalet fördröjningar) = 18.98. Avrunda resultatet, vi får 19.
 5. Det totala resultatet av avstånden mellan alla staplarna är: 11-0,06-19 ∙ 0,15 = 8,09 meter. Detta värde ska delas med antalet steg: 8.09: (19-1) = 0.449. Således bör avståndet mellan golvlagret under brädan vara lika med 44,9 cm.

Montering av ram på trägolv

Lags på trägolv av hus är utrustade enligt följande:

 1. Barer måste fästas på bandstrålarna, men snarare i sidoväggarna.
 2. Lagrets horisontella arrangemang kontrolleras med hjälp av styrskenan, du kan inte använda fodret.
 3. För fastsättning av användningsskruvar med en diameter av 6 mm. Det är nödvändigt att fästena överskrider bredden på staplarna 2-2,5 gånger.
 4. Ytterligare hål borras i stockar och balkar, och då kommer träprodukter inte att spricka. Borrarens diameter borde vara 2,5 millimeter mindre än skruvens.
 5. Om strålarna ligger långt ifrån varandra är det nödvändigt att ordna dubbla lager. För detta ändamål är en rad stänger fäst vid strålarna och ovanpå är den nästa, men med ett mindre steg.

Fäst stången till marken

Golv på stockar kan monteras både på takets tak och på marken.

Sekvensen av åtgärder är som följer:

 1. Marken jämställs manuellt och täppas. Det är möjligt att använda en stor logg för dessa ändamål - ett bräda med en tjocklek av 5 centimeter är fastspikat på det och tillsammans med en partner flyttas längs marken och som följd blir jorden komprimerad. Styrelsen bör tas något större än storleken på loggens tvärsnitt.
 2. Markera sedan stödet för lagret. Om ramverket för ramverk väljs för de nedre trimbalkarna, kan markeringarna appliceras direkt på de ojämnda linjerna. När grillen täckt med takfilt stöds, måste märkena göras på materialet.
 3. Klyftan mellan de första träelementen och väggarna ska vara 3 centimeter.

Innan du monterar stolparna för stöden måste du skapa en grund för dem. Den är utrustad antingen för varje element, eller hälls under ett tal. Minsta parametrarna för grunden för kolumnerna - 40x40 centimeter i en höjd av 20 centimeter och 5 centimeter av dem måste komma ur marken.

Stiftanordning

Grundteknik:

 1. Från märket på de böjda strålarna ligger på båda sidor om 20 centimeter.
 2. Mellan taggarna sträcker du spetsen.
 3. Liknande arbete bör göras i planet, vilket är vinkelrätt mot lags. Detta måste göras för att skissera hörnen av stolparna, vilka är installerade vid snören mellan snören.
 4. När insatserna drivs in i hörnen avlägsnas sladdarna.
 5. Om grunden är ordnad under ett antal stödelement, markerar endast de yttersta de med sladdar.
 6. På markerat ställe, ta bort det övre lagret av jord, tampa det, häll ett lager av spillor och komprimera det.
 7. Monterad formning grundhöjd på 10 centimeter. I gropen placeras plastfilm för vattentätning betong.
 8. Stiftelsen stärks med en 8 mm millimeter förstärkningsram, där den ligger precis under mitten av betongskiktet som skapas.
 9. Häll sedan lösningen, sammansättningen liknar den som användes för grunden av byggnaden. Det tar flera dagar för honom att koppla.
 10. Detta följs av ett vattentätande lager av bitar av takmaterial, som har en storlek på 40x40 centimeter. Materialet placeras direkt på lösningen.
 11. Tegelstenar av märket inte mindre än m-100 är utlagda i två rader i höjd, medan den övre måste monteras vinkelrätt mot timmerlängden. Sätt dem på sandcementmortel.
 12. Vattentätning placeras ovanpå tegelstenarna, och ljudisolerade dynor är fixerade på toppen.

Beam montering

Först läggs lag-beacons, vilka är de första från väggen. De är fastsatta med ett tvåmåttigt mellanrum från varandra. Det är nödvändigt att kontrollera horisontell positionering av element med avseende på marken och ett element till en annan. I de fall då lagren är ojämnt ordnade, avlägsnas de ytor som sticker ut av ett plan, och fodringarna placeras under böjningsdelarna (mer detaljerat: "Lägga trägolv på stockarna - läggteknik").

Montera sedan mellanliggande stockar, fästa dem på stöden med hjälp av hörn och skruvar. Fästanordningar ska vara 4-5 centimeter i trädet. Den andra sidan av hörnet är fastsatt på stödet med dyvar. Se även: "Korrekt installation av loggen för golvet - installationsanvisningar."

Styrkan hos trägolv beror på hur långt loggarna för golvet ligger och vilket trä som används.

Beräkning av steget och avståndet mellan spjällen

Takets kvalitet och hållbarhet är i stor utsträckning beroende av korrekt beräkning av stegspärrarna. Det påverkar placeringen av isolering, montering av takmaterial och installation av ytterligare delar. Observera endast kraven på avståndet under takplåtarna, då kan det finnas problem med isoleringsplattor. Omvänt kan justering mot isoleringens dimensioner göra ramen för svag, och på vintern kommer det att bli ett hot om att kollapsa. Hur räknar man avståndet mellan takstakarna? Låt oss prata om detta i vår artikel.

Grunderna för att bestämma spärrar

Som regel beror tonhöjden mellan spjällen på flera faktorer. Men vanligtvis varierar avståndet mellan 0,6 och 1,2 meter. Dessa indikatorer är avrundade, i praktiken kan avståndet skilja sig åt flera centimeter i mindre riktning. För en noggrann bestämning är det nödvändigt att utföra följande beräkningar:

 1. Bestäm längden på lutningen, genom att mäta kanten av huset. Antag att det visade sig vara 17,8 meter.
 2. Dela den resulterande siffran på de planerade stegspärrarna. Om det bestämdes att avståndet mellan strålarna skulle vara 0,8 meter, då 17,8 / 0,8 = 22,25.
 3. Därefter avrundas resultatet och vi lägger till en: 23 + 1 = 24. Vid detta tillfälle bestäms antalet behövande spärrar.
 4. Nu beräknar vi avståndet mellan balkarnas axlar. För att göra detta måste längden på lutningen divideras med antalet spärrar: 17,8 / 24 = 0,74 m.

Så bestämmer du det faktiska avståndet på vilket spärrar för metalltak eller något annat material ska stå.

Ofta, när du planerar en takram, används specialkalkylatorer. De anger grundläggande data och får det färdiga resultatet. Programmet borde dock inte vara helt betrodat, eftersom endast en person kan ta hänsyn till vissa villkor. Vid beräkning är det möjligt att förstå hur systemet fungerar, vilken mängd handling. Om det behövs görs justeringar för att stärka eller underlätta utformningen. Oberoende beräkning kommer att bidra till att mer exakt bestämma det nödvändiga stegspjällets dubbla och enkla taktak.

Beräkning av tonhöjd beroende på takmaterialet

För varje beläggning utvecklas egna standarder och dimensioner för trussystemet. Huvudfaktorerna är materialets styrka, dess vikt och motståndskraft mot yttre belastningar. Tänk på huvudtyperna av beläggningar.

trall

Steget med spärrar för böljande golv kan variera från 0,6 till 0,9 m. Slutresultatet beror på ytterligare villkor, vilket kommer att diskuteras nedan. Om av någon anledning steget ska vara längre, lägg till ett tvärsnittskort med en större sektion. I det här fallet är spärren själva vanligtvis valda i mått på 50x100 eller 50x150 mm.

Utöver spärren, applicera en kista på 30x100 millimeter. Klyftan mellan brädorna borde vara ca 0,5 meter. Det kan vara mer, det beror helt på typen av plåt och våghöjd. Kratskivor som sticker ut över takskenorna bör vara 1,5 cm tjocka än vanligt. Detta görs på grundval av behovet av att fixa ventilation, skorsten eller dränering.

Keramiska plattor

Den största svårigheten att designa en karmram för keramiska plattor är den stora vikten av materialet för taket. Den är tyngre än korrugerad 10 gånger och det är 40 till 60 kg per kvadratmeter.

Under denna beläggning använd torra strålar, med en vattenhalt av endast 15%. Deras tvärsnitt ska vara antingen 50x150 eller 60x180 mm. Med sådana indikatorer kan det maximala tillåtna avståndet mellan spjällen vara 1,3 meter. Den minsta tillåtna höjden genom vilken spjällen kan installeras är 0,8 m. Takets höjd påverkar det slutgiltiga beslutet: vid 15 ° görs tonhöjden 0,8 m, vid 75 ° - 1,3 m.

Längden på kepsfoten beaktas också. Ju kortare det är desto större är klyftan och vice versa. Dessutom, om lutningen är mindre än 45 °, och planering på ytan är planerad, monteras balkarna i steg om högst 0,85 m.

Avståndet mellan batten på batten väljs så att varje korsning av plattan har sin egen bas. Materialets standardlängd är 400 mm och mängden överlappning under installation varierar mellan 55 och 90 mm. Det visar sig att avståndet mellan binds centrala axlar kan vara antingen 310 eller 345 millimeter.

Metallplattor

Under senare år är frågan särskilt akut: hur man bestämmer avståndet mellan spjällen under metallplattan? Det imiterar dyrare keramiska material, men har samtidigt positiva egenskaper hos plåtarna. Installation av en sådan beläggning är enkel och kräver inte stora finansiella kostnader. Allt detta gör materialet attraktivt för tak av privata hus.

Metallens vikt är mindre keramisk, så en enklare ram krävs. Sektionen av strålarna minskar till 50x150 mm och avståndet mellan kassen ökar. Spjällhöjden för metallplattor varierar mellan 0,6 och 0,95 m.

För metall rekommenderar experter att man använder isoleringstjockleken på 0,15 meter. Men om du planerar att göra bostadshus, montera mattor eller plattor 0,2 m tjocka.

Ondulin

Den tillåtna höjden för beläggningen av ondulin är 0,6-0,9 meter. Standardtvärsnittet av spjäll är 50x200 millimeter. Sådana dimensioner tillåter att klara takets takbelastning på gaveltaket.

På toppen av motgaller är fästet en rattkorg som mäter 40x50 millimeter. Tonvikten mellan den centrala axeln är 600 mm.

Ytterligare faktorer

Vid beräkningen av spärren uppmärksammar inte bara typen av takläggning. Många andra punkter beaktas, uppgifterna om vilka finns i referensböcker och SNiPs. Här är några av faktorerna:

 1. Snö och vindbelastning. Ju mer snö faller på vintern och ju starkare vinden blåser desto mindre är avståndet mellan strålarna. Men om du ökar takets lutningsvinkel över 45 °, får du öka steget.
 2. Valet av isolering. För att minska kostnaden för isoleringsplattor rekommenderas att de överväger deras standardstorlekar. De producerar mattor med bredd 600, 800 och 1200 mm. Om vi ​​försummar detta tillstånd kommer det att visas ett stort antal underbud, kalla broar och konstruktion kommer att försenas.
 3. Kvaliteten på timmer. Det tar hänsyn till träslag, sort och sektion. Som nämnts ovan påverkas styrkan av hur väl strålen torkades. När du köper trä, var uppmärksam på jämnheten och förekomsten av en defekt i form av knutar och spår av skadedjur.
 4. Balkar av överlappning och åtdragning. Om du byggar ett vindsvåning under ett taktak, ska det maximala avståndet mellan spjällen vara 0,75 meter.

Beräkningen av avståndet mellan strålarna för dubbelt och enkelt taktak varierar. Även om det gör flera stingrays, är det nödvändigt att göra beräkningen individuellt för varje. Detta gäller speciellt för byggnader med olika längder av takväggar.

Med tanke på alla dessa faktorer är det möjligt att bestämma genom vilket avstånd att installera spärrar. Även om alla beräkningar kan göras självständigt, eftersom referensdata är fritt tillgängliga, är det bättre att kontakta de professionella. De har erfarenhet av att designa, de kommer snabbt att bestämma det avstånd som krävs mellan taken. Så, du kommer att undvika möjliga misstag och vara säker på säkerheten.

Vad är det avstånd på vilket takbalkarna sätts

Som det är känt är taket av vilken konstruktion som helst, den övre delen som kan kombinera skyddande och dekorativa funktioner. Det skyddar taket huvudsakligen från nederbörd som faller från toppen inuti byggnaden. Samtidigt kan utseendet, materialet och färgen på taket betona byggnadens arkitektoniska kännetecken.

Träbalkarna som bildar takets styva ram kallas spjäll och det valda takmaterialet är redan monterat direkt på dem.

Eftersom byggnaderna har olika funktionella innehåll (till exempel bostadshus eller industriella och tekniska byggnader), så skiljer sig taken från olika byggnader från varandra. Deras form kan direkt bero på klimatförhållanden: på vindbelastning eller hur mycket snö faller. Taket på det senare är svårt att rengöra, om dess sluttning är 30 0 eller mindre, och en stor "vind" av ett högt tak kan vara ett allvarligt problem vid vindkastningar över 18 m / s.

Bland de stora taken består oftast av ett tak och en uppsättning byggnadsstrukturer som håller taket.

Ett av huvudelementen i dessa strukturer är som regel trästavar på vilka ett takbeläggning är monterat. Dessa stavar kallas spärrar eller krossar. De är de styvheter som bestämmer takets mekaniska styrka, liksom de guider som bestämmer takhöjden för taket.

Rafters kan placeras antingen från en till en av byggnadens yttervägg, med en viss lutning, eller från takets mitt (rygg) till ytterväggen. Enligt den första metoden är enkeltaktak anordnade, enligt det andra dubbelsidiga taket.

Diagram över anordningens gångjärnstak.

Det kan antas att ju närmare dessa trusses-trusses kommer att ligga, desto mer tillförlitliga kommer att ligga till grund för takbeläggningen.

Överdriven användning av material gör strukturen tyngre och leder till högre byggkostnader. Därför är frågan om hur man lägger takbjälkar - en av grunden när man utformar ett tak.

Rafters är av två typer: den så kallade "hängande", baserad på sina ändar endast på de yttre lagerväggarna, och de som vilar på ena änden på byggnadens inre stödvägg eller inre kolonn. Gårdarna i den senare arten kallas "naslonny".

Korrekt placering och fastsättning av dessa element i byggnaden är grunden till det faktum att dess övre del inte deformeras under påverkan av möjliga belastningar.

Hur man installerar spärrar

Allmänna bestämmelser

Varianter av takramar.

Vid konstruktion av taket på en byggnad, bestämning av antal kupéer och avståndet mellan dem måste hänsyn tas till det erforderliga tvärsnittet av virke som används för klyftanordningen, dess material och den optimala längden på klacken bestäms. Vanligtvis använder enhetsspärren en bar barrträd, med ett tvärsnitt på 50x150 mm (anses vara mest använda) eller mer.

Längden på karmarna beror på byggnadens storlek, typ av tak samt dess höjd. Tvärsnittet av träet som används och avståndet mellan spjällen ställer styrken på bärkonstruktionen för taket. Avståndet mellan de närliggande gårdarnas axlar kallas spjältar steg och beräknas vid takdesign. I praktiken kan den applicerade stigningen ta ett värde från 600 till 2000 mm. Detta steg är inbördes samband med längden på karmarna: ju kortare de är desto större kan avståndet mellan dem sättas.

Det finns en generaliserad metod för beräkning av det angivna avståndet. Det ligger i det faktum att bordet bestäms av de preliminära stegspärrarna. Sedan mäter längden på överhänget av taket av en lutning längs bottenkanten, ska det resulterande avståndet delas upp i ett steg som bestäms av bordet. Resultatet som erhållits och enheten som läggs till efter avrundningen kommer att motsvara antalet spärrar som behövs för en lutning av det utskjutna taket.

Det exakta avståndet mellan axlarna på "grannarnas" axlar kommer att erhållas genom att dela längden på ett tak av taket med antalet spärrar som är avsedda för den.

På detta sätt är det möjligt att bestämma genom vilket minsta avstånd spärren kan installeras så att takstödstrukturen uppfyller konstruktionskraven för lasten.

Sätt på montering av spjäll.

Ovanstående metod tar emellertid inte hänsyn till eventuella ytterligare belastningar på strukturen förknippad med användningen av olika typer av takläggning, från skiffer till undulin. Det tar inte hänsyn till behovet av att organisera det fria utrymmet mellan karmarna för att rymma plattorna eller plattorna av den använda isoleringen för taket.

I det fall det är planerat att använda värmeisolerande material, vars bredd på torkdukarna eller paneler är känd för att vara känd, kan du omedelbart bestämma genom vilket avstånd spjällen ska installeras. Det rekommenderas i sådana fall att jämföra steget till isoleringens bredd, minus 1,5 till 2 mm.

Rekommendationer för val av stegspärrar för olika takläggningar

För ett tak från ett professionellt golv är steget valt mellan 600 och 900 mm. I detta fall rekommenderas strålen optimalt tvärsnitt - 50x150 mm.

För ett tungt tak av keramiska plattor är en ökad belastning på spärren karakteristisk, i storleksordningen 60-70 kg / m 2. Steget rekommenderas i intervallet 800 till 1300 mm. Dessutom kan den öka i proportion till ökningen i takets vinkel. Till exempel bör avståndet mellan kuporna vara högst 800 mm, om takets lutningsvinkel inte överstiger 15 0. Genom att öka denna vinkel till 70 0 kan steget ökas till ett maximum. Tvärsnittet av träet för ett sådant tak rekommenderas från 50x150 till 60x180 mm.

Takets ordning med dimensioner mellan takbjälkarna.

Anordningen av takbeläggningens stödstruktur för metallplattor skiljer sig inte mycket från standarden. Jämfört med keramik är materialet nästan dubbelt: belastningen per 1 m 2 överstiger inte 30 kg. Det rekommenderas att använda timmer med dimensioner på 50x150 mm. Vissa egenskaper vid montering av takets övre ändar är kopplade till att taket av metalltaget är ventilerat för att förhindra kondens.

Slate roofing är en optimal lösning för många byggnader, trots att materialet anses skadligt och är förbjudet för användning i europeiska länder.
Rekommendationer för montering av spärrar för korrugerad skiffertak är typiska: de placeras i intervallet från 600 till 800 mm, strålsektionerna kan vara 50x100 eller 50x150 mm.

Installation av takfästen för takläggning av Ondulin föreslås att utföra de rekommendationer som gäller för skiffertak. Modernt innovativt material ondulin ser ut som skiffer, men är lättare än de senaste fem gångerna.

Bestämning av interstopavstånd för tak med flera höjder är gjord separat för varje lutning. För byggnader där "lådan" är sammansatt av stockar eller timmer, är den nedre änden av spjället fäst direkt på den yttre bärande väggens övre del och inte till en speciell stång som ligger längs omkretsen av byggnadens överdel (mauerlat). Denna metod för installation gör felet vid bestämning av spärrsteget särskilt högt eftersom det är väldigt svårt att eliminera ett sådant fel.

Takstol för mansardtak

Bordet av avstånd mellan spjälkarna.

För sådana tak är de bärande konstruktionerna för taket vanligtvis gjorda av träbjälkar. Spjällhöjden för en sluttning med en längd av högst 15 m kan väljas i intervallet 800 till 1000 mm. För mansards med sluttningar längre än 15 m, rekommenderas att man använder metallstänger.

Det bör noteras att för alla typer av tak vid bestämning av spjällens steg bör hänsyn tas till förekomsten av befintliga vertikala konstruktionselement i byggnaden, som passerar genom vinden och taket. Dessa delar innefattar skorstenar och luftkanaler. Om den beräknade monteringspunkten på kupén sammanfaller med passpunkten för det befintliga röret eller andra byggnadselement som inte kan överföras till en annan del av vinden, bör kretskortets layout ändras i enlighet med detta.

Om ändringen av den angivna planen är oskälig av någon anledning, rekommenderas att spjället, som sammanfaller på plats med byggnadselementet, är anordnat så att det avbryts vid rörets gång. Vidare måste ändarna på denna kappa, skurna innan röret passerar genom och efter det, vila på motsvarande hoppare som förbinder de intilliggande takarna.

Diagram av trussystem med kasse.

Man bör komma ihåg att noderna för en sådan "avlyssning" av trusset bör utföras med den nödvändiga tillförlitligheten och kvaliteten, så att man kan följa den beräknade tillförlitligheten av takbeklädnadens stödstruktur.

Det bör noteras att monteringen av takbjälkar är en del av ett komplex av mycket allvarliga och mycket viktiga byggnadsarbeten vid byggandet av taket på en byggnad. Som ett konstruktionselement i byggnadens taksystem anges takbjälkarna i takprojektets plan, vilket återspeglar resultaten av beräkningarna av olika möjliga belastningar.

Sådana beräkningar bör ta hänsyn till alla slags faktorer som påverkar den konstruerade strukturen i komplexet:

 • nödvändig och tillräcklig höjd och höjd på taket
 • optimalt material för takläggning;
 • Parametrarna för placering på den önskade kassen och takets totala vikt
 • Träskonstruktionens erforderliga bärkapacitet i allmänhet och motsvarande parametrar hos takfläkten i synnerhet;
 • Metod för att fästa taket på byggnadens väggar och väggens tillstånd.

Och andra lika viktiga data, utan vilka den byggda byggnaden och dess tak inte kan tåla en mängd olika belastningar.

Därför är det bättre att överlåta problemen i samband med konstruktion och byggande av byggnader till professionella proffs som har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att inte få oroliga följder som ett resultat av oegentliga åtgärder. Åtminstone i den del som gäller beräkningen av lasten på karmarna.

Efter vilket avstånd läggs spärren för dubbla och enkla taket - beräkning för olika typer av takläggning: däck, metallplatta, ondulin etc.

Innan trussystemet installeras uppstår frågan med vilket steg att sätta golvbalkarna. Att korrekt beräkna avståndet mellan spjällen innebär att förhindra deformationen eller till och med förstörelsen av takramen. Efter att ha läst artikeln till slutet kommer läsarna att ta reda på hur avståndet mellan spjällen ska vara för olika typer av takläggning och hur man beräknar korrekt.

Metoden för beräkning av takramens tak

Även vid träningsbyggnadsstadiet måste du göra alla beräkningar av lasterna. Detta gäller taksystemet. Detta är särskilt viktigt vid trähusbyggande, eftersom ofta den övre länken används istället för mauerlat. Det är svårt att korrigera fel i en sådan design senare. För korrekt beräkning av avståndet mellan strålarna finns en teknik.

Taket på takramen för byggandet av ett hus från ett trä är mer än 1 m i standard och det minsta tillåtna värdet är 60 cm. Dessa siffror är angivna i statens standard (se fig.). Beräkna längden på spjällen korrekt, deras steg kan vara följande alternativ:

Med hjälp av tejpmåttet mäts takets längd, resultatet divideras med takets storlek på takramen. Till exempel, om avståndet mellan spjällen är 1 m, är det nödvändigt att dela med 1, om 70 cm, därefter med 0,7. Den resulterande siffran summeras från 1 och avrundas till närmaste större antal. Så du kan bestämma antalet strålar för en takhöjd.

Resultatet ska delas med längden på framtida sluttning. Resultatet är ett avstånd mellan varje takfläkt.

Tänk exempelvis på taket, vars lutning är lika med 25,5 m och i 0,6 m steg. Beräkna följande figurer: 25,5: 0,6 = 42,5 till 42,5 + 1 = 43,5. Denna siffra är avrundad till närmaste större heltal, vi får 44. Det här är antalet rafterbalkar per 1 höjning av det framtida taket.

Nu beräknar vi spännvidden mellan spjällen: 25,5: 44 = 0,58 m. Det visar sig att du måste sätta rambenen genom 58 cm. Därför kan du enkelt beräkna höjden på en takram på ensidigt eller komplex, utan att ta hänsyn till taket. Men professionella rekommenderar sina beräkningar under en viss typ av takläggning.

Step rafter beroende på materialet

Eftersom varje smide material har sina egna egenskaper och egenskaper. Bland de vanligaste är:

 1. Trall. Den har en annan tjocklek och form av den trågliknande böjningen. Det kostar från 120 rubel.
 2. Keramiska plattor. Kostsamt material från 670 rubel. Den har 12 färgalternativ.
 3. Metallplattor. Detta är ett billigare material, till skillnad från keramik och kostnader från 320 rubel.
 4. Ondulin. Mjukt tak ljudisolering hus från regn, hagel etc. Det kostar från 340 rubel.
 5. Slate. Det mest ekonomiska alternativet från 90 rubel.

Stegstorleken för de vanligaste typerna av täckning kommer att diskuteras nedan.

Steget med takstrålar under ett professionellt golv

Avundas avståndet mellan takbalkarna från storleken på det ark som har profilerat. Taket på takramen under golvplattor är vanligtvis inte mindre än 60 cm och inte mer än 90 cm.

Om detta avstånd är större, är det mellan stavbalkarna fasta brädor med en stor sektion. Tvärsnittet av stänkbenen under profilen är vald 50x100 eller 150 mm.

Det viktigaste som du måste ta hänsyn till när du ska fixa profilerade golv är kassen. De gör det från ett bräda med en sektion på 30x100mm, det är nödvändigt att montera den med en spänning på 50 cm. Det beror på märket och tjockleken som wellpappret har och takets lutning.

Därför är taket av professionellt golv på 15 grader C 10 professionellt golv monterat på en kontinuerlig kista. C 21 professionell golv är monterad på en kista med en längd på 30 cm. Den största C 44 professionella golvet är installerat på en kista med ett steg från 50 cm till 1 m. Samtidigt måste du tänka gratis innan du installerar kistan passage av skorsten, ventilationshuv, etc.

Stegstrålkastare under keramiska plattor

Specifikationerna för installationen av ett trussystem för att lägga keramikplattor är relaterade till takets vikt. Keramiska plattor är gjorda av lera, och detta tak har en vikt som är större än metallens 9-10 gånger. Beräkningen av lasten på taksystemet i keramiska plattor är 40-60 kg / m 2.

Avståndet mellan spjällen under de keramiska plattorna

Gör balkar för taklocksystemet under de keramiska plattorna endast från det torkade materialet. Sektion lämplig 50x150 eller 60x180 mm. Standardavståndet mellan krukbenen vid taket på kakan är 80-120 cm. Kretskortet beror på takets lutning. Vid en vinkel på 15º är spetsen mellan spjälorna 80 cm och vid 750 till 1 m 30 cm.

Vid beräkningen av steget måste du ta hänsyn till strålens längd. Med maximal längd är avståndet mellan spjällen minimal. Och tvärtom, med den minsta längden på spjällen är steget maximalt.

När du lägger keramiska plattor är det viktigt att tänka på att du måste flytta runt taket. Det säkraste steget med spettben för sådan rörelse är 80 cm.

När du lägger keramiska plattor är det viktigt att beräkna spännvidden. Detta avstånd är direkt relaterat till takmaterialets storlek. Standardplattan har en längd på 40 cm. Placering sker med en överlappning på 50 till 90 mm. Beräkningen av kratsteget subtraheras storleken på överlappningen från kakelens längd. Resultatet är ett steg i 305-345 mm.

För ett skurtak för att bygga ett hus från en profilerad stråle är det inte svårt att göra en beräkning. Om taket är en komplex flervägd form, beräknas varje avstånd mellan spjälkarna med hjälp av battens steg separat. Efter att ha fäst sladden på motsatta sidan av takhöjden är det lätt att markera raderna.

Funktioner av takets ram under metallen

Metallplattan används oftare än keramiska eller professionella golv. Externt, taket liknar keramiska plattor, men till skillnad från det är det lättare att installera och tändare.

Metallplattan väger från 35 kg / m 2 av taket. Detta gör det möjligt att underlätta konstruktionen av hävarmen och använd balkar av mindre sektion. Steget mellan takramen på takrammen ökar och är lika med 60 till 90 cm. Strålen används med en sektion på 50x150 mm.

Om under monteringen under metallplattan placeras en värmare med en tjocklek av 150 mm, kan vindrummet användas under vinden. För större tillförlitlighet kan du ta isoleringen på 200 mm (för mer information om isolering av ett trätak, läs här).

För att skapa ett ventilerat utrymme i balkarna under takborrade hål med en diameter av 12-13 mm.

Takramens konstruktion för metalltak är inte mycket annorlunda än bägare eller keramiska plattor. Men det finns en liten funktion: stödet på toppen är monterat på åsen från ovan, och inte på sidan, som i andra fall. Så under metallplattorna förekommer ett ventilerat mellanrum som eliminerar ackumulering av kondensat.

Funktioner rafterben ondulin

Ondulin är ett mjukt tak som används för att bygga hus från laminat finér eller av annat material. Ondulin produceras i form av lakan, ser ut som målade skiffer, men ljus. Detta material är utmärkt för trähus som låga och stora.

Tunnelbalkarna för ondulin placeras med ett avstånd på minst 60 cm, högst 90 cm. För trussystemet används ett trä av nåtskog med en sektion av 50x150 eller 50x200 mm. Ett mindre tvärsnitt kommer inte att ge tillräcklig styrka för trussdragen.

Kassen på spjällen är gjord av material med en sektion på 40x50 mm med ett steg på 60 cm. Det är tillräckligt för att fästa ondulinplåtarna med en överlappning på 30 cm. Ondulinen är fast med speciella naglar som säljs i satsen.

Egenskaper av taksystemet under skiffer

Skiffer används sällan för att täcka taken på moderna hus. Men i landbyggnaden och hushållen. byggnader detta material är oumbärligt. Det är lågt och enkelt att installera.

Rafters under skiffer

Ryggben under skiffer används med en sektion på 50x100 eller 50x150 mm. Fastspänningen mellan spjällen är minst 60 cm och inte mer än 80 cm.

Crate för skiffer är gjord av 50x50 mm barer eller 30x100 mm breda brädor. Crate stelaut steg beroende på takets lutning. För ett brant lutatak är det lika med 45 cm. Konsumtionen är 4 bar per 1 skifferplatta. För ett plant ensidigt eller dubbelsidigt tak 63-65 cm minskar förbrukningen till 4 bar per ark.

Olika trappsystem under skiffer takkonstruktionen. För hushåll. byggnader är inte sällan monterade odnoskatnuyu.

Särskilt av storleken mellan takbjälkarna vid det enda och dubbla gaveltaket

Det beror på takets form om en säkerhetsmarginal behövs under installationen. Och avståndet mellan rafterbalkarna beror direkt på detta.

Single pitch truss system

Skurtaket är hållbart och lätt att montera. Tjockleken på spjällen är vald beroende på träslaget, dess styrka och specificitet, vilken en eller annan konstruktion har. Steget mellan dem kan vara 60-140 cm. När avståndet tas med i beräkningen kommer strukturen att isoleras? Om ja, måste steget matcha isoleringens bredd.

Gable truss system

Gabeltak isolerat nästan alltid. Därför är stavbredden på stagbalkarna gjord med hänsyn till isoleringens bredd. Från vad blir steget, avundsjuka inställning av takets framtidens repor. Standarden är 1-1,2 m. Vi talade redan om designen av trussystemet av ett gaveltak här.

Om du utför beräkningen av tonhöjden på en enkelhöjd eller annan typ av tak är inte korrekt, kan taket leda bort och strålen kommer att sakta och böja sig från konstruktionens vikt. I det här fallet kan enkla reparationer inte göra, måste återställa hela strukturen. Därför är det viktigt att beräkna avståndet mellan rakstångens ben, beroende på materialet på taket som används: golvbeläggning, keramik eller metallplatta, Ondulin eller skiffer etc.

Hur man beräknar avståndet mellan pålarna?

Hur man beräknar avståndet mellan pålarna? Denna fråga gäller både byggare som ansvarar för kvaliteten på sitt arbete och kunder som köper högar. Dessutom vill de första täcka platsen med en tjock palisad av stöd, och den andra kräver en rapport om varje stapel som spenderades.

Som ett resultat är båda fel. När allt kommer omkring är avståndet mellan pålarna inte bestämt av förmyndarens uppfattning eller kundens önskan. Detta värde läggs i projektet av arkitekten, som bestämmer minsta avståndet på grundval av komplexa beräkningar, med hänsyn tagen till både konstruktionens konstruktion, djupet av markfrysning och pelagrets bärkapacitet och till och med typen av stöd. Och i den här artikeln kommer vi att introducera våra läsare till grunderna för sådana beräkningar.

Beräkna det önskade antalet pålar - grunderna i processen

Var börjar beräkningen? Naturligtvis, med definitionen av jordens bärkraft. Det är trots allt marken som håller hela konstruktionens vikt. Följaktligen är ju mindre jordens stabilitet, desto mer stöd behöver du och ju mindre avståndet mellan stöden är.

Jordens bärförmåga bestäms på två sätt - genom att analysera markprovet och genom att analysera styrningens lagerkapacitet. Båda alternativen utövas endast i samband med teknisk och geologisk forskning. Hemma kan dessa uppgifter inte erhållas. Även om jordens bärkraft kan bestämmas av dess typ från specialtabeller.

Nästa steg är att bestämma strukturens totala vikt. När allt kommer omkring är huvudfaktorn som bestämmer belastningen på en hög det aggregat av massor av byggmaterial, möbler och jämnt snötäcke på byggnadens tak.

Bestämning av strukturens totala vikt och kännedom om jordens bärkraft är det möjligt att beräkna grundfoten på grunden. För dessa ändamål, använd formeln:

S = M / N

Där S är ytan av sulan (i cm2); M är strukturens massa (i kg), N är jordens bärkraft (i kg / cm2).

Som ett resultat kan man beräkna antalet borrade staplar eller skruvstöd, eller drivna stavar eller andra vertikala delar av stapelfonden, genom att känna till fotens totala yta.

Till exempel, om husets vikt närmar sig 150 ton och jordens bärförmåga till 15 kg / cm2 kommer den totala ytan på botten av basen att vara 10 000 cm2 (150 000/15).

Välj sedan typ av support och beräkna antalet staplar av området på nedre delen. I ett 40-centimeter-borrat stöd av en cylindrisk typ är bottenändningsområdet 1256 cm2 och i den klassiska BC108-vinporan med en bladdiameter av 30 centimeter är det enda området 706 cm2. TISE, med en halvmåttförlängning i nedre delen har ett 1960-centimeter basområde.

Således kommer strukturen på 150 ton att stå emot 15 BC108 pelare (10 000/706) eller 8 utborrade pelare med en basdiameter av 40 cm (10 000/1256) eller 5 TISE-pelare med en bottendel av 0,5 meter i diameter (10 000 / 1960).

Bestäm avståndet mellan pålarna

Ytterligare beräkningar för att bestämma avståndet mellan pålarna ser ännu enklare ut. När allt kommer omkring måste kvantiteten av intresse för oss vara mellan två extrema värden - det minsta och maximala möjliga avståndet mellan pålarna.

Enkelt uttryckt: staplar kan inte monteras närmare än minsta avstånd mellan stöden (placeringssteg) och det är opraktiskt att fördjupa sig utanför det maximala avståndet mellan stöden. Och för att förstå kärnan i definitionen av "steg" av högar måste vi hantera definitionen av minsta och maximala värden för denna parameter.

Minsta avstånd mellan högar

Det minsta avståndet mellan pålarna bestäms av tjockleken av komprimeringen i jorden, vilken uppstod på grund av stödets installation. Enkelt uttryckt, när du kör en hög eller borrar en axel eller skruvar ett stöd i marken, är utrymmet runt nedsänkningspunkten komprimerat. Därför är alla pålar monterade med ett steg som är lika med åtminstone tre diametrar av stödet.

Det vill säga minsta avståndet (stigning) mellan stöden är lika med tre håldiametrar. Och högar rekommenderas inte att monteras närmare än detta avstånd. Även om det finns undantag från regeln. Till exempel är lutande staplar monterade i steg med en och en halv diameter stöd.

Maximal avstånd mellan högar

Det största avståndet mellan strålarna bestäms av grillens bärkraft. Träcket eller strålen på den horisontella delen av stiftelsen borde inte böja sig under belastning över en viss nivå.

Byggare behöver emellertid inte återkalla formeln för beräkning av strålar från materialets styrka. Det räcker att enligt den allmänt accepterade klassificeringen definieras maxhöjden som avståndet på 5-6 diametrar hos bäraren.

Till följd av detta bör avståndet mellan stöden på BC108 inte vara mindre än 1 meter och får inte vara mer än 2 meter. Bored fundament på 40-centimeter stöd föreslår en annan tonhöjd - 1,2 meter på ett minimum och 2,4 meter högst.