Kategori Dränering

Builder's Guide | Allmän information

PRIMERSJordens fysiska och mekaniska egenskaper har ett stort inflytande på jordbruksproduktionen: medeltäthet, fuktighet, hållfasthet av partikelns inre vidhäftning, lossning.

Hur många cementpåsar behöver du per kub av betong?

Fråga. Välkommen! Jag hörde att cement i påsar ska användas så snabbt som möjligt och om möjligt inte lämnas för långtidsförvaring. Därför vill jag köpa det mest exakta antalet cementpåsar för cementering av fundamentet.

Sammansättningen och proportionerna av betong M200 och M300 på 1 m3

Idag erbjuder tillverkare av byggmaterial ett brett urval av betongblandningar som lämpar sig för att lösa olika problem. För alla typer av byggnadsarbete kan du hämta kompositionen med cement av önskad kvalitet.

Tak takmaterial

Takmaterial är en laminerad plast baserad på papper (takpapp) och bituminöst harts. Följaktligen är det ett mjukt, flexibelt ark (rullat) material, tillräckligt hållbart, motståndskraftigt mot UV-ljus, extremiteter i temperaturen, väderbeständig, lätt och med bra vattentätning och dielektriska egenskaper.

Hur länge får stiftelsen styrka

Enheten i den monolitiska armerad betongens grund kräver kunskap och förståelse för många viktiga punkter.Innan man häller blandningen i formen bör en icke-professionell i byggnadsämnet förberedas teoretiskt.

Grunden för en flervåningsbyggnad

Grunden för varje byggnad är grunden. Det här är en garanti för att konstruktionen kommer att hålla i många år utan deformationer. Stiftelsens huvuduppgift är att bära byggnadens massa, och huvudkravet för det är styrka.

Byggnadsstenen miniräknare

Brick online-kalkylator används för att beräkna mängden byggnads- och tegelstenar, liksom murverkmortel och murverk som behövs för byggandet av ett hus, garage, stuga. Dessutom beaktar beräkningarna storleken på byggnader, fönster, dörrar och tilläggsöppningar.

Test av dynamiska belastningspeler

(namn och plats,PILOT DYNAMIC LOAD TEST ACTKommissionen bestående avrepresentant för entreprenören ________________________________________(namn på upphandlande organisation)

+7 (861) 290-23-21

Formwork-avskrivningLagerpanel aluminium (och stål) formwork kan användas i flera år, med den höga kostnaden för all formningsutrustning. Formelement är vanligtvis universella och används i monolitiska verk för alla strukturer - väggar, kolonner, stiftelser etc.

Montering av förankringsbultar i fundamentet (typer av bultar)

Under konstruktionen av olika konstruktioner finns det i vissa fall situationer när det är nödvändigt att fästa olika element i grundfundamentet eller stödhögarna.

Vad är densitet av betong?

Byggare använder betongblandningar för reparation, rekonstruktion och konstruktion av olika föremål. Det finns många tekniker som används vid tillverkning av betong. Detta förklarar utbudet av material på marknaden idag.

Bygga väggar av block

En av de vanligaste typerna av byggmaterial, med hjälp av vilka det är möjligt att bygga byggnader av olika storlekar, samt bygga partitioner och små konstruktioner av olika former, är block.

Hyra av bensinborrar och yamobur

Bensinborr är konstruerad för borrning av hål i marken. Det är oersättligt vid installation av ett staket och kolonnbasens enhet.Benzobur ADA GroundDrill-5 + augerEffekt 1800 W

Formwork hyra

Formning används i de inledande stadierna av byggandet av hus vid produktion av betong och fasta verk. Enheten med monolitisk överlappning kräver användning av professionellt förarbete.Hyra av monolitisk formning, i motsats till förvärvet, kan avsevärt spara pengar på byggandet.