Andelen förstärkning av armerade betongkonstruktioner

Armeringsburet är en nödvändig del i armerad betongkonstruktion. Syftet med användningen är att förbättra och öka styrkan hos konkreta produkter. Stärkningsramen är tillverkad av stålstänger eller färdig metallnät. Den erforderliga mängden amplifiering beräknas med beaktande av möjliga belastningar och effekter på produkten. Konstruerad förstärkning kallas arbete. Vid förstärkning i konstruktiva eller tekniska ändamål görs förstärkning av armeringen. Båda typerna används oftare för att säkerställa en jämn fördelning av krafter mellan de enskilda elementen i förstärkningskorgen. Armaturen kan motstå krympning, temperaturfluktuationer och andra influenser.

Betongförstärkning

Bråkstyrka, ökad tillförlitlighet är de viktigaste egenskaperna som är utrustade med armerad betongstruktur under förstärkning. Stålramen förbättrar upprepade gånger uthålligheten hos materialet och utökar området för dess tillämpning. Varmvalsat stål används för förstärkning i armerad betong. Den är utrustad med maximalt motstånd mot negativa effekter och korrosion.

Det svetsade skelettet av armering placeras inuti betongen. Men det räcker inte för att bara lägga det där. För att förstärkning ska uppfylla sitt syfte krävs en särskild beräkning av betongförstärkning, vilket motsvarar minsta och maximala procentandelar.

Minsta förstärkningsprocent

Under den extremt minimala förstärkningsgraden förstås vanligtvis graden av omvandling av betong till armerad betong. Det otillräckliga värdet av denna parameter ger inte rätt att överväga produkten förstärkt till betongvaror. Detta kommer att bli en enkel härdning av konstruktionstypen. Tvärsnittsareorna hos en betongprodukt beaktas i minsta procentuella armering vid användning av längsgående armering utan misslyckande:

 1. Stärkningen med stavar kommer att motsvara 0,05 procent av betongproduktens snittområde. Detta gäller för föremål med excentriskt böjning och sträckt last, när längdtrycket är bortom den faktiska höjden.
 2. Förstärkning med stavar är minst 0,06 procent, då trycket i excentriska spända produkter utförs på utrymmet mellan armeringsstängerna.
 3. Härdning blir 0,1-0,25 procent om armerad betongmaterial förstärks i excentriskt komprimerade delar, det vill säga mellan armering.

När positionering av längsgående förstärkning längs sektionens omkrets är jämn, bör förstärkningsgraden vara lika med värdena dubbelt så stora som angivits för samtliga ovan angivna fall. Denna regel är densamma för att förstärka centrerade sträckta produkter.

Maximal förstärkningsprocent

Vid förstärkning är det omöjligt att förstärka betongstrukturen med alltför många stavar. Detta kommer att leda till en avsevärd försämring av det tekniska resultatet av armerat betongmaterial. GOST erbjuder vissa standarder för den maximala procenten av förstärkning.

Den maximala tillåtna armeringsgraden, oavsett typ av betong och typ av armering, får inte överstiga fem procent. Det handlar om produktens tvärsnitt med kolonner. För andra produkter är högst fyra procent tillåtet. Vid hällning av förstärkningsburet måste betongmorten passera genom varje enskilt konstruktionselement.

Betongkåpa

För att skydda förstärkningen mot korrosion, fukt och andra negativa yttre påverkan måste betongen helt täcka stålramen. Tjockleken på betongskiktet ovanför metallskelettet i monolitiska väggar på mer än 10 cm ska vara högst 1,5 cm. För plattor upp till 10 cm tjocka är lagstorleken 1 cm. Om vi ​​talar om 25 cm kanar betongskiktet uppgå till 2 cm strålar upp till 25 cm, lagret av cementmortel är 1,5 cm, men för balkar i fundamenten - 3 cm. För kolonner av standardstorlekar bör betong hällas med ett lager av mer än 2 cm.

När det gäller fundament, för monolitiska strukturer med ett lager av cement, är den erforderliga skikttjockleken över förstärkningsburet 3,5 cm. Vid montering av prefabricerade baser - 3 cm. Monolitiska baser utan kudde kräver ett 7 cm skikt betong ovanför förstärkningsskelettet. Vid användning av tjocka skyddskikt av betong rekommenderas ytterligare förstärkning. För detta används ståltråd, stickad i form av ett rutnät.

Vid vidare bearbetning av armerade betongkonstruktioner med diamantkretsar är det viktigt att överväga placeringen av varje förstärkningselement och dess skeletts struktur. Detta gäller särskilt för borrning av hål i armerad betong och skärning av den. Sådan bearbetning av material kan minska produktens potentiella hållfasthet. När armerad betong är helt demonterad beaktas inte ovanstående krav.

slutsats

Individuell konstruktion är otänkbar utan användning av konkreta lösningar. För att öka tillförlitligheten och hållbarheten hos strukturerna är armering ett viktigt villkor.

Med grundläggande kunskaper och erfarna assistenter är förstärkning av betongobjekt inte svårt. I det här fallet är det viktigt att följa kraven och följa reglerna för placering av ventiler. Detta är det enda sättet att få garanterad hållbar och pålitlig armerad betongkonstruktion.

Vad är minsta procentuella armering för armerad betongkonstruktion?

Förstärkta betongkonstruktioner används ofta inom byggbranschen, vilken tillförlitlighet och hållbarhet tillhandahålls av metallramen. Det kan ta en betydande belastning om du väljer den korrekta delen av en korrugerad stav av förstärkning och håller också avståndet mellan armeringen och betongytan i väggar, kolonner, fundament och balkar. Att veta den procentuella armeringen för vilken beräkningar utförs speciella beräkningar är det lätt att bestämma det minsta antalet förstärkning. Vid utformningen av ramverket är det viktigt att kunna bestämma förstärkningsindexet.

Formeln för procentuell förstärkning av armerad betongkonstruktion - förhållandet betong

Vid långvarig drift utsätts byggkonstruktioner för tryck- och böjningsbelastningar samt torsionsmoment. För förstärkning av armerad betong och utvidgning av användningen utförs förstärkning av betong med förstärkning. Beroende på rammens massa, diameteren av staplarna i tvärsnittet och andelen betong förändras armeringsförhållandet av armerade betongstrukturer.

Vi kommer att förstå hur denna indikator beräknas enligt kraven i standarden.

För att förstärkningen ska kunna uppfylla sitt syfte är det nödvändigt att beräkna betongförstärkningen motsvarande den lägsta procenten.

Procentdelen av förstärkning av en kolonn, stråle, fundament eller kapitalväggar bestäms enligt följande:

 • metallramens vikt divideras med vikten av betongmonoliten;
 • det resulterande värdet multipliceras med 100.

Betongförstärkningskvoten är en viktig indikator som används vid utförande av olika typer av styrkalkyler. Andelen armering varierar:

 • vid ökningen av ett betongskikt minskar förstärkningsindikatorn;
 • vid användning av förstärkning av koefficienten med stor diameter ökar.

För att bestämma förstärkningsindexet i förberedelsesteget utförs styrkalkylerna, dokumentationen utvecklas och en förstärkningsteckning görs. Detta tar hänsyn till tjockleken på betongmassan, utformningen av metallramen och storleken på stavens tvärsnitt. Detta område bestämmer belastningskapaciteten hos elnätet. När armeringsområdet ökar ökar förstärkningsgraden och därmed styrkan i betongkonstruktionerna. Det är lämpligt att föredra stavar med en diameter på 12-14 mm, med ökad säkerhetsmarginal.

Förstärkningsindexet har gränsvärden:

 • lägsta är 0,05%. Vid bestämd förstärkning under det angivna värdet är betongkonstruktionens funktion inte tillåten.
 • högst lika med 5%. Överskottet av denna indikator leder till en försämring av prestandan av armerad betongmassa.

Överensstämmelse med kraven på byggkoder och standarder för graden av förstärkning säkerställer tillförlitligheten av strukturer av armerad betong. Låt oss döma mer detaljerat om gränsvärdet för förstärkningsprocenten.

För att garantera tillförlitligheten av armerade betongkonstruktioner är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder.

Minsta procent av förstärkning i armerade betongkonstruktioner

Tänk på vad som uttrycker minsta procentsats av förstärkning. Detta är det högsta tillåtna värdet, under vilket sannolikheten för förstöring av byggnadsstrukturer ökar kraftigt. När indikatorn är under 0,05% kan produkter och strukturer inte kallas armerad betong. Ett lägre värde indikerar en lokal förstärkning av betong med metallförstärkning.

Beroende på egenskaperna hos lastapplikationen varierar minsta indikator inom följande gränser:

 • när värdet av koefficienten är 0,05, kan strukturen uppleva sträckning och kompression när den exponeras för en belastning utanför arbetsdelen;
 • Minsta graden av förstärkning ökar till 0,06% när den exponeras för belastningar på betongskiktet, som ligger mellan de förstärkande burelementen;
 • För byggkonstruktioner som är föremål för excentrisk kompression når minsta koncentrationen av stålförstärkning 0,25%.

Vid utförande av amplifiering i längdplanet längs arbetsstyckets kontur är armeringsförhållandet två gånger de angivna värdena.

Armeringsförhållandet är ett gränsvärde för monolitiska fundament.

Om man vill ge en ökad säkerhetsmarginal för armerad betongkonstruktion är det opraktiskt att överskrida den maximala procenten av förstärkning.

Det är opraktiskt att överskrida den maximala procentandelen armering för att ge en ökad säkerhetsfaktor för strukturer.

Detta kommer att leda till negativa konsekvenser:

 • nedbrytning av designprestanda
 • en betydande ökning av vikten av produkter från armerad betong.

Statens standard reglerar gränsvärdet för förstärkningsnivån, vilket är fem procent. Vid tillverkning av armerade betongkonstruktioner är det viktigt att säkerställa penetrering av betong i djupet av förstärkningsburet och för att förhindra utseendet av luftrum i betongen. För förstärkning bör du använda en varmvalsad stång med ökad styrka.

Vad är det skyddande skiktet av betong

För att förhindra korrosionsskador på elramen bör du hålla ett fast avstånd från stålnätet till betongmassans yta. Detta intervall kallas skyddsskiktet.

Dess värde för bärande väggar och armerade betongpaneler är:

 • 1,5 cm - för plattor med en tjocklek av mer än 10 cm;
 • 1 cm - med en tjocklek på betongväggar mindre än 10 cm.

Den skyddande skiktstorleken för armeringsribben och tvärstängerna är något högre:

 • 2 cm - med en tjocklek på betongmassan över 25 cm;
 • 1,5 cm - med en betongtjocklek mindre än det angivna värdet.

Det är viktigt att observera det skyddande skiktet för att stödja kolumner på en nivå av 2 cm och högre, samt att upprätthålla ett fast intervall från förstärkning till betongytan för grundstrålar i en nivå av 3 cm och mer.

Skyddsskiktets storlek varierar för olika typer av grundbaser och är:

 • 3 cm - för fundament för förstärkt armerad betong
 • 3,5 cm - för monolitiska baser, gjorda utan cementplatta;
 • 7 cm - för fasta fundament som inte har en dämpplatta.

Byggkoder och föreskrifter reglerar värdet på skyddsskiktet för olika typer av byggnadsstrukturer.

slutsats

Förstärkning av betongkonstruktioner med förstärkande burar gör att du kan öka deras hållbarhet och öka hållfasthetsegenskaperna. I designfasen är det viktigt att bestämma förstärkningsindexet korrekt. Vid arbete är det nödvändigt att uppfylla kraven i byggkoder och föreskrifter, samt styras av bestämmelserna i befintliga standarder.

Hur bestämmer man minsta procentuella armeringsstrukturer?

Normerna ger oss en begränsning i förstärkningen av några strukturer i form av en minsta procentuell förstärkning - även om vi genom beräkning har ett mycket litet förstärkningsområde, måste vi jämföra det med den minsta procentuella förstärkningen och installera förstärkningen, vars område inte är mindre än den minsta procentuella förstärkningen.

Var får vi procentuell förstärkning? I "Riktlinjer för konstruktion av armerad betongkonstruktion" finns till exempel ett bord 16 som ger data för alla typer av element.

Men här har vi i våra händer en siffra på 0,05%, men hur kan vi hitta den nödvändiga minsta förstärkningen?

Först måste du förstå att vi vanligtvis inte letar efter hela armaturens område som faller in i sektionen, nämligen området för den längsgående arbetsarmaturen. Ibland ligger detta område i ett ansikte av plattan (i bordet betecknas det A - området vid det utsträckta ansiktet och A 'är området vid det komprimerade ansiktet) och ibland är det hela området av elementet. Varje ärende måste ses separat.

Med exempel tror jag att det blir tydligare.

Exempel 1. Givet en monolitisk platta med en tjocklek av 200 mm (arbetshöjden på plattans höjds tvärsnitt till den önskade förstärkningen 175 mm). Bestäm minsta mängd förstärkning vid plankens undersida.

1) Hitta tvärsnittsarean av betong 1 löpande mätplattor:

1 ∙ 0.175 = 0.175 m² = 1750 cm²

2) Hitta i tabell 16 i guiden den lägsta procenten av förstärkning för plåten (av det element som ska böjas):

3) Låt oss göra en del känd från skolan:

4) Från proportionen finner vi det önskade minimala området för förstärkning:

X = 0,05 ∙ 1750/100 = 0,88 cm²

5) Enligt sortimentet av fittings finner vi att detta område motsvarar 5 stavar med en diameter av 5 mm. Det betyder att vi inte har rätt att installera mindre.

Var uppmärksam! Vi definierar armeringsområdet på ett ansikte plattor (och inte armeringsområdet för hela tvärsnittet av plattan), motsvarar det den minsta procentuella armeringen.

Exempel 2. En överlappande platta med en bredd av 1,2 m, en tjocklek av 220 mm (arbetshöjden på plattsektionen hq till erforderlig förstärkning 200 mm) med runda hål med en diameter av 0,15 m i en mängd av 5 st. Bestäm minsta förstärkningsgrad i plåtens övre zon.

När vi tittar på noten till bordet ser vi att vid I-sektionen (och vid beräkning av de ihåliga plattorna vi behandlar den givna I-sektionen) måste vi bestämma plåtområdet enligt beskrivningen i punkt 1:

1) Hitta bredden på kanten på den reducerade I-sektionsplattan:

1,2 - 0,15 ∙ 5 = 0,45 m

2) Hitta tvärsnittsarean på plattan som krävs enligt beräkningsvillkoren:

0,45 0,2 = 0,09 m² = 900 cm2

3) Hitta i tabell 16 i guiden den lägsta procenten av förstärkning för plåten (av det element som ska böjas):

4) göra en del:

5) Från proportionen finner vi det önskade minimala området för förstärkning:

X = 0,05 ∙ 900/100 = 0,45 cm²

6) Enligt intervallet av armaturer finner vi att detta område motsvarar 7 stavar med en diameter av 3 mm. Det betyder att vi inte har rätt att installera mindre.

Och uppmärksamma igen! Vi definierar armeringsområdet på ett ansikte plattor (och inte armeringsområdet för hela tvärsnittet av plattan), motsvarar det den minsta procentuella armeringen.

Exempel 3. En armerad betong grund för utrustning med en sektion av 1500x1500 mm, jämnt förstärkt längs hela omkretsen, ges. Stiftelsens beräknade höjd är 4 m. Bestäm den minsta procentuella armeringen.

1) Hitta stiftelsens tvärsnittsarea:

1,5 ∙ 1,5 = 2,25 m² = 22 500 cm²

2) Vi finner i tabell 16 i guiden den lägsta procentuella förstärkningen för grunden, som tidigare har bestämt lO / h = 4 / 1,5 = 4,4 24:

3) Gör upp andelen:

4) Från proportionen finner vi det önskade minimala området för förstärkning:

X = 0,25 ∙ 1750/100 = 4,38 cm²

5) Enligt sortimentet av rördelar finner vi att detta område motsvarar 5 stavar med en diameter av 12 mm, vilket måste installeras på varje ansikte på varje gångmätare på väggen.

Observera att om muren var tjockare skulle den minsta procentuella förstärkningen ha fallit kraftigt. Till exempel, med en väggtjocklek av 210 mm, skulle 5 stavar med en diameter av 10 mm, i stället för 12, krävas.

Hur bestämmer man minsta procentuella armeringsstrukturer? Andelen förstärkningskällare

Minsta procentandel av förstärkningen av stiftelsen gör det själv

Förstärkning är ett förfarande för att öka den totala styrkan hos stödstrukturen. Förstärkning finns i de flesta grundkonstruktioner, men i varje typ av stiftelse utförs det enligt vissa krav. Beroende på placeringen av förstärkningsstängerna kan förstärkningen vara vertikal och horisontell.

Rebar-placeringsmetoder

Den vanligaste typen är horisontell placering av förstärkning. Denna typ av förstärkning eliminerar ojämn belastning på fundamentet, vilket beror på de olika bärförmågan hos de markområden som fundamentet ligger på grund av jordens svullnad etc.

Vertikal förstärkning görs oftast förutom horisontell. En sådan åtgärd är nödvändig om stiftelsen utsätts för starka horisontella belastningar.

Den minsta procentsatsen av förstärkning

Många är intresserade av en sådan indikator som minsta procentandel av förstärkning av stiftelsen. Men det finns inga strikta riktlinjer för detta. Mängden förstärkning kan användas efter eget gottfinnande, men du kan också vara uppmärksam på hur många förstärkningar i betongbubblor ska vara.

Denna faktor kan inte beräknas också eftersom många faktorer spelar en roll: typ av grund, typ av jord, antal våningar i byggnaden, styrkan i grundmaterialet och mycket mer. Därför kommer den minsta procentuella förstärkningen av stiftelsen i varje fall att vara annorlunda.

I vissa fall krävs inte förstärkning av grunden, men det händer sällan. Det är möjligt att göra utan förstärkning i fallet då lasten fördelas jämnt på fundamentet och det finns inga platser för lokal överbelastning.

Men detta är sällsynt, så nästan alltid måste utföra förstärkning. Försummelse av detta förfarande leder till att byggnaden sänks, utseendet av sprickor i väggarna och andra obehagliga konsekvenser.

Rebar diameter

Armeringsstångens diameter bör vara minst 10-12 mm. Förstärkningssektionen bestäms vid beräkning av belastningen på fundamentet. Montering av armeringsstänger och beräkning, armeringsschemat bör göras på ett sådant sätt att avståndet mellan dem är lika med 30 cm och avståndet till stiftets inre sida är inte mindre än 5 cm.

Nedan är en video med förstärkningsremsa.

Hur bestämmer man minsta procentuella armeringsstrukturer?

Normerna ger oss en begränsning i förstärkningen av några strukturer i form av en minsta procentuell förstärkning - även om vi genom beräkning har ett mycket litet förstärkningsområde, måste vi jämföra det med den minsta procentuella förstärkningen och installera förstärkningen, vars område inte är mindre än den minsta procentuella förstärkningen.

Var får vi procentuell förstärkning? I "Riktlinjer för konstruktion av armerad betongkonstruktion" finns till exempel ett bord 16 som ger data för alla typer av element.

Men här har vi i våra händer en siffra på 0,05%, men hur kan vi hitta den nödvändiga minsta förstärkningen?

Först måste du förstå att vi vanligtvis inte letar efter hela armaturens område som faller in i sektionen, nämligen området för den längsgående arbetsarmaturen. Ibland ligger detta område i ett ansikte av plattan (i bordet betecknas det A - området vid det utsträckta ansiktet och A 'är området vid det komprimerade ansiktet) och ibland är det hela området av elementet. Varje ärende måste ses separat.

Med exempel tror jag att det blir tydligare.

Exempel 1. Givet en monolitisk platta med en tjocklek av 200 mm (arbetshöjden på plattans höjds tvärsnitt till den önskade förstärkningen 175 mm). Bestäm minsta mängd förstärkning vid plankens undersida.

1) Hitta tvärsnittsarean av betong 1 löpande mätplattor:

1 ∙ 0.175 = 0.175 m² = 1750 cm²

2) Hitta i tabell 16 i guiden den lägsta procenten av förstärkning för plåten (av det element som ska böjas):

3) Låt oss göra en del känd från skolan:

4) Från proportionen finner vi det önskade minimala området för förstärkning:

X = 0,05 ∙ 1750/100 = 0,88 cm²

5) Enligt sortimentet av fittings finner vi att detta område motsvarar 5 stavar med en diameter av 5 mm. Det betyder att vi inte har rätt att installera mindre.

Var uppmärksam! Vi bestämmer armeringsområdet vid ena sidan av plattan (och inte området för förstärkning av hela tvärsnittet av plattan), det motsvarar den minsta procentuella armeringen.

Exempel 2. En överlappande platta med en bredd av 1,2 m, en tjocklek av 220 mm (arbetshöjden på plattsektionen hq till erforderlig förstärkning 200 mm) med runda hål med en diameter av 0,15 m i en mängd av 5 st. Bestäm minsta förstärkningsgrad i plåtens övre zon.

När vi tittar på noten till bordet ser vi att vid I-sektionen (och vid beräkning av de ihåliga plattorna vi behandlar den givna I-sektionen) måste vi bestämma plåtområdet enligt beskrivningen i punkt 1:

1) Hitta bredden på kanten på den reducerade I-sektionsplattan:

1,2 - 0,15 ∙ 5 = 0,45 m

2) Hitta tvärsnittsarean på plattan som krävs enligt beräkningsvillkoren:

0,45 0,2 = 0,09 m² = 900 cm2

3) Hitta i tabell 16 i guiden den lägsta procenten av förstärkning för plåten (av det element som ska böjas):

4) göra en del:

5) Från proportionen finner vi det önskade minimala området för förstärkning:

X = 0,05 ∙ 900/100 = 0,45 cm²

6) Enligt intervallet av armaturer finner vi att detta område motsvarar 7 stavar med en diameter av 3 mm. Det betyder att vi inte har rätt att installera mindre.

Och uppmärksamma igen! Vi bestämmer armeringsområdet vid ena sidan av plattan (och inte området för förstärkning av hela tvärsnittet av plattan), det motsvarar den minsta procentuella armeringen.

Exempel 3. En armerad betong grund för utrustning med en sektion av 1500x1500 mm, jämnt förstärkt längs hela omkretsen, ges. Stiftelsens beräknade höjd är 4 m. Bestäm den minsta procentuella armeringen.

1) Hitta stiftelsens tvärsnittsarea:

1,5 ∙ 1,5 = 2,25 m² = 22 500 cm²

2) Vi finner i tabell 16 i guiden den lägsta procentuella förstärkningen för stiftelsen, som tidigare har bestämt lq / h = 4 / 0,9 = 4,4

Lägg till en kommentar

Hur man beräknar mängden förstärkning, beräkning av förstärkning

Beräkningen av antalet förstärkningar för stiftelsen baseras på typ av stiftelse och dess form. Strukturens typ och storlek bestäms med hänsyn till designbelastningen och jordens bärkraft. Tidigare, som exempel, beräknade vi belastningen på fundamentet (artikeln "Hur man beräknar belastningen på grunden och marken") för ett hus som mäter 6 meter med 10 meter med två inre väggar. I denna artikel kommer vi att beräkna antalet fittings och stickningstråd för samma hus.

Beräkning av antalet förstärkningar för förstärkning av plattformen

Baserat på denna typ av stiftelse behöver vi förstärkning med en ribbig yta (förstärkningsklass A3) med en diameter av 10 mm. Ju större förstärkningsdiametern är desto starkare är grunden.

Valet av barstjocklek beror på husets vikt och typ av jord. Om jordens bärkraft är tillräckligt hög, dvs. jorden är tät och olevelad, grunden kommer att deformeras mindre och plattan kan vara mindre stabil. Ju större vikt hemma desto större belastning på fundamentet desto stabilare borde det vara. När man bygger ett ljust trä, ram, panelhus på marken med god bärkraft. Ventiler med en diameter på 10 mm kan användas. Och tvärtom, för plattformen av ett tungt hus på svag jord krävs förstärkning med en diameter av 14 mm - 16 mm.

Förstärkningsburet är som regel gjord med ett galleravstånd på 20 cm. För ett hus med en längd av 6 mx 10 m är det nödvändigt att lägga: (6 / 0.2 + 1) + (10 / 0.2 + 1) = 31 (stavar 6 m vardera) + 51 (staplar på 10 m) = 82 bar. I plattformen finns 2 förstärkningsband - övre och nedre, därför blir antalet stavar dubbelt. Det visar sig

82 * 2 = 164 stavar, inkl. 62 stavar 6 m vardera och 102 stavar 10 m vardera. Totalt 62 * 6 + 102 * 10 = 1392 m förstärkning.

Det övre gallret ska anslutas till botten, anslutningar görs vid varje korsning av förstärkningens längsgående stavar med de tvärgående. Antalet anslutningar kommer att vara: 31 * 51 = 1581 st. Om plåttjockleken är 20 cm och ramavståndet till plåtytan är 5 cm, kommer anslutningen att kräva stavar på 20-5-5 = 10 cm eller 0,1 m, stångens totala längd för anslutning är 1581 * 0,1 = 158,1 m.

Den totala förstärkningen på plattformen är: 1392 + 158,1 = 1550,1 m. Beräkning av antal stickningstråd: vid varje skärning av stavarna kommer vi att ha två förstärkningsmatningar - koppla en längsgående stång med en tvärstång och deras efterföljande parning med en vertikal stång. Antalet anslutningar i det övre bältet är 31 * 51 = 1581, i den nedre zonen samma. Totala anslutningar 1581 * 2 = 3162 st.

För varje armatur som är sammankopplad, krävs en stickningstråd fördubblad i längden 15 cm eller 30 cm av nätlängden.

Det totala antalet stickatråd är lika med antalet anslutningar multiplicerat med antalet knutar i varje anslutning multiplicerat med ledningens längd med en bindning: 3162 * 2 * 0.3 = 1897.2

Ribbstiftningsförstärkning

Beräkning av antalet förstärkningar för förstärkning av bandfunderingar

Strimlingsfundamentet är föremål för böjning i mycket mindre utsträckning än plattformen, därför är förstärkning av en mindre diameter användbar för förstärkning av remsens fundament. Vid uppbyggnad av en lågbyggnad används förstärkning med en diameter av 10 mm - 12 mm oftare, mindre ofta - 14 mm.

Oberoende av remsens fundament, under förstärkningen, används två bälten: armerings längsgående stavar placeras på ett avstånd av 5 cm från ytan av remsa grunden i dess övre och nedre delar. Längdsstänger tar på belastningen på fundamentet, så ribbstärkning används (förstärkning av klass A3).

Kors- och vertikala stavar i förstärkningsramen på remsa foten bär inte en sådan last och kan vara gjord av jämn förstärkning (klass A1 förstärkning).

Med en remsa grundbredd på 40 cm är fyra längsgående stavar tillräckliga - två på toppen och två i botten. Med en större bredd av stiftelsen, eller under byggandet av fundamentet på en rörlig mark, liksom byggandet av ett tungt hus, är det nödvändigt att använda ett större antal längsgående stavar i varje bälte (3 eller 4).

Längden av remsa grunden under huset på 6 m vid 10 m med två inre väggar kommer att vara 6 + 10 + 6 + 10 + 6 + 10 = 48 m

Med en grundbredd på 60 cm och förstärkning i 6 längsgående ribbstänger, blir längden 48 * 6 = 288 m.

Kors och vertikala stavar kan installeras i steg om 0,5 m. Med en grundbredd på 60 cm, en höjd på 190 cm och ramavstånd 5 cm från grundytan, blir längden av slät förstärkning med en diameter på 6 mm per anslutning (60-5-5) * 2 + (190-5-5) * 3 = 640 cm eller 6,4 m, kommer de totala anslutningarna att vara 48 / 0,5 + 1 = 97 stycken, de kommer att kräva 97 * 6,4 = 620,8 m förstärkning.

Varje sådan förening har 6 skärningar för stickning förstärkning och kommer att kräva 12 bitar stickningstråd. Ledningens längd per bunt är 30 cm, den totala förbrukningen av stickningstråden på rammen för remsa grunden kommer att vara 0,3 mx 12 x 97 = 349,2 m.

Beräkning av antalet förstärkningar för kolumngrunden

Vid förstärkning av grundkolumnerna är det tillräckligt att använda förstärkning med en diameter av 10 mm - 12 mm. Vertikala stänger är gjorda av ribbstärkelse (förstärkningsklass A3). Horisontella stänger används endast för att ansluta vertikala stänger till en enda ram, tillverkad av slät förstärkning av liten diameter (6 mm räcker). I de flesta fall består kolonnens förstärkande ram av 2-6 stavar med en längd som motsvarar pelarens höjd, stavarna är jämnt fördelade inuti pelaren. Vertikala stänger är anslutna av kolonnens höjd på ett avstånd av 40cm -50cm.

För förstärkning av en kolonn med en diameter av 40 cm och en längd av 2 meter kan den begränsas till fyra stavar med förstärkning 12 mm i diameter, avstånd 20 cm från varandra, bundna med slät förstärkning med en diameter på 6 mm på fyra ställen.

Förbrukningen av ribbet förstärkning för vertikala stänger 2 m * 4 = 8 m, förbrukningen av smidig förstärkning 0,2 * 4 * 4 = 3,2 m.

Således, för 48 kolonner behöver du ribbstärkelse 8 m * 48 = 384 m, jämn 3,2 m * 48 = 153,6 m

Var och en av de fyra horisontella staplarna i kolumnen är fäst på de fyra vertikala. Det är nödvändigt att sticka dem 0,3 m * 4 * 4 = 4,8 m stickningstråd. För hela grunden av 48 pelare krävs 4,8 m * 48 = 230,4 m tråd.

Beräkna kostnaden för förstärkning för stiftelsen

Efter att ha beräknat mängden förstärkning i meter kan vi beräkna dess vikt och ta reda på kostnaden. För detta behöver vi ett bord av beroendet av vikten på en meter förstärkning på dess diameter. Formeln för beräkningarna är: (antalet förstärkningar i meter) * (vikt av en linjär förstärkare för motsvarande diameter) * (kostnad per ton förstärkning) / 1000.

bälte, plåt typ och kolumnar

Verksamheten för byggandet av en byggnad föregås av designarbete, under vilken grundbasens typ och den erforderliga mängden material för dess konstruktion bestäms. En viktig del av stiftelsen är förstärkningskorgen. Det ökar basens hållfasthet, dämpar dragkrafter och böjning av belastningar och förhindrar också sprickbildning. För att utföra arbetet är det nödvändigt att förstå hur mycket förstärkning som behövs för förstärkning av bandfundamenten samt för kolonn- och plattformen. Låt oss hantera funktionerna i beräkningarna.

Rebar konsumtion för förstärkning av bandfunderingar

Vi förbereder oss för att beräkna mängden förstärkning för grunden - viktiga punkter

Vid planering av byggandet av ett privathus bör du ägna särskild uppmärksamhet åt utformningen av armeringsstängerna, vilket uppfattar betydande belastningar på fundamentet. Kraftfullt utvecklad kraftnätlayout och användningen av ett optimalt förstärkande tvärsnitt gör det möjligt att säkerställa den nödvändiga säkerhetsmarginalen för stiftelsen samt dess långa livslängd.

Beräkna förstärkningen på fundamentet oberoende på olika sätt:

 • Använda mjukvaruverktyg och onlinekalkylatorer som beräknar förstärkning efter införandet av driftsparametrar.
 • utföra manliga beräkningar utifrån information om fundamentets designegenskaper, mängden ansträngning och gitterparametrar.

Stiftelsen tar lasten från byggnadens massa och fördelar den jämnt till jordens stödyta.

Byggandet av byggnader utförs på olika typer av fundament:

 • tejp;
 • MDF;
 • columnar.
Beräkning av förstärkning för bandfunderingar

Innan du börjar beräkningarna ska du förstå konstruktionen av strömramen, som består av följande element:

 • vertikala och tvärgående stavar, mellan vilka hålls ett jämnt intervall;
 • stickningstråd som förbinder den längsgående jumperen och vertikala stängerna;
 • kopplingar, vilket ger en stark förbindelse och förlängning av armeringsstänger.

För varje typ av bas används dess eget grundförstärkningsprogram, vilket beror på följande faktorer:

 • markegenskaper;
 • byggnadsdimensioner;
 • strukturella egenskaper hos strukturen;
 • driftsbelastningar.

Applicera fittings med en ribbig yta, vilket är annorlunda:

 • sektionsstorlek
 • klass;
 • nivå av upplevda belastningar;
 • plats i elnätet;
 • värt det.
Lägger förstärkning i tejpfundamentet

För olika stiftelser bestäms följande information utifrån beräkningarna:

 • mängden förstärkning för stiftelsen;
 • intervall av vertikala och tvärgående stavar;
 • totalvikt av armeringsburet;
 • Metoder för att fixera stålstavar i kraftstrukturen.
 • lagringsteknikens monteringsteknik;
 • stigning av förstärkningselementen.

Det är viktigt att utföra beräkningen korrekt. Armatur för stiftelsen i detta fall kommer att ge den nödvändiga säkerhetsmarginalen. Låt oss överväga nödvändiga ingående data för beräkningar, och studera också förfarandet för att utföra beräkningar för olika typer av stiftelser.

Beräkning av antal ventiler för remsa fundament

Basen för bandetypen ger ökad stabilitet av byggnader på olika markar. Konstruktionen är ett betongband som repeterar konturen av byggnaden och ligger under huvudväggarna. Förstärkning av stålförstärkning ökar betongbasens styrkaegenskaper och en positiv effekt på hållbarheten. För byggandet av en rumslig gitter kan man använda förstärkning med en diameter av 10 mm.

Baslinjerdata för att utföra beräkningar:

 • stiftelsens längd och bredd
 • sektion av armerad betongband;
 • avstånd mellan ramelementen;
 • totalt antal bandband;
 • nätcellstorlek.
Hur mycket förstärkning behövs för stiftelsen

Tänk på beräkningsordningen:

 1. Beräkna den totala längden på bandkonturen.
 2. Beräkna antalet element i bältena.
 3. Bestäm bilden av horisontella stavar.
 4. Beräkna behovet av vertikala stänger.
 5. Beräkna längden på tvärstängerna.
 6. Vik den resulterande filmen.

Det är möjligt att beräkna behovet av en bindningstråd, med kännedom om det totala antalet stötprofiler.

Beräkning av antalet armeringar på grundplattformen

Stiftelsen av plattkonstruktion används för byggande av bostadshus på lövmarker. För att säkerställa hållfasthetsegenskaperna används förstärkningsstavar med en diameter av 10-12 mm. Med en ökad massa byggnader bör stångens diameter ökas till 1,4-1,6 cm.

Du kan beräkna mängden förstärkning för grunden av en plattstruktur med följande information:

 • rumsliga ramar för förstärkning är konstruerad i två nivåer;
 • stavarna är anslutna i form av kvadratiska celler med en sida av 15-20 cm;
 • Strapping utförs med glödgad tråd vid varje anslutningspunkt.
Ordningen för förstärkning av den monolitiska källarplattan

För att bestämma behovet av förstärkning, utför följande åtgärder:

 1. Bestäm antalet horisontella staplar i varje nivå.
 2. Beräkna totalbildningen av förstärkningsstängerna som bildar cellerna.
 3. Lägg till den totala längden på de vertikala stöden som förbinder tierna.

Genom att lägga till de erhållna värdena erhåller vi det totala behovet av förstärkning. Att veta antalet leder är lätt att bestämma den önskade mängden ståltråd.

Hur man beräknar förstärkningen på grundkolonnstrukturen

Basen av kolonntypen används i stor utsträckning för byggandet av olika byggnader. Den består av armerade betongpoler med kvadratisk och rund tvärsnitt, installerad i hörn av byggnaden, samt vid korsningspunkterna i huvudväggarna och inre väggar. För att öka styrkan hos stödelementen används ribbstänger med ett tvärsnitt av 1-1,2 cm.

Det är lätt att beräkna mängden förstärkning för en kolumnstyp, med tanke på följande data:

 • ramen hos stödelementet hos kvadratprofilen är formad av 4 stavar;
 • Gitteret av armerad betong stöd av runda delen är gjord av tre stavar;
 • längden på förstärkningselementen motsvarar stödkolonnens dimensioner;
 • Korsstödningen av stödkolumnramen görs i steg om 0,4-0,5 m.
Algoritm för att beräkna flödet av armeringskällare

 1. Bestäm längden på de vertikala stängerna i ett stöd.
 2. Beräkna bildmaterialet av korsdelarna i en ram.
 3. Beräkna total längd genom att lägga till de resulterande värdena.

Multiplicera resultatet med antalet stöd, vi erhåller förstärkningens totala längd.

Hur man beräknar förstärkningen för grunden - ett exempel på beräkningar

Tänk exempel på hur mycket förstärkning som behövs för en 10x10 grund, formad i form av ett monolitiskt armerat betongband.

För att utföra beräkningar använd följande information:

 • bredden på basen 60 cm, kan du lägga i varje bälte för 3 vågräta stavar;
 • 2 förstärkningsbälten är anslutna, förbundna med vertikala stänger med ett intervall på 1 m.
 • För en byggnad av 10x10 m och ett basdjup på 0,8 m används förstärkning med en diameter av 10 mm.
Armaturförbrukning för bandfundament

 1. Bestäm omkretsens omkrets, lägg längden på väggarna - (10 + 10) x2 = 40 m.
 2. Vi beräknar antalet horisontella element i ett bälte genom att multiplicera omkretsen med antalet stavar i en nivå - 40x3 = 120 m.
 3. Total längd av längsgående stavar bestäms genom att multiplicera värdet erhållet med antalet nivåer 120x2 = 240 m.
 4. Vi räknar antalet vertikala element installerade på 10 par på var sida om 10x2x4 = 80 st.
 5. Den vertikala stavens totala längd blir 80x0,8 = 64 m.
 6. Bestäm längden på hopparna på 0,6 m vardera, monterad på två bälten (20 per sida) - 10x2x4x0,6 = 48 m.
 7. Genom att lägga till längden på förstärkningsstängerna får vi totalbilden 240 + 64 + 48 = 352 m.

Att bestämma längden på ståltråd är lätt. Antalet anslutningar multiplicerat med längden på en bit tråd, lika med 20-30 cm, ger det önskade resultatet.

Sammanfattning - Hur nödvändigt är beräkningen av förstärkning på grunden

När du planerar byggandet av ett hus, bad eller sommarhus är det enkelt att bestämma behovet av beslag med egna händer. Stegvisa instruktioner gör det möjligt för räknemaskinen att beräkna stavens fotografi för tillverkning av förstärkningsstänger, vilket förstärker byggnadens grund. Att veta hur man beräknar ventilen, kan du självständigt utföra beräkningar utan att tillgripa hjälp av specialister från tredje part. Korrekt utförda beräkningar garanterar stiftelsens styrka, byggnadens stabilitet samt den långa livslängden.

Beräkning av förstärkning för remsa grundar av ett privat hus

Många tror att tvärsnittet och antalet metallstavar i grunden lägger inte spelar en särskild roll och använder allt som kommer till hands, från bindningsledningen till metallrör. Men en sådan lust kan ha en dålig effekt i framtiden, både för stiftelsen själv och för huset som står på den.

För att ditt hem ska kunna tjäna dig i många år är det nödvändigt att grunden för detta hus är tillräckligt starkt och hållbart, och den rätta beräkningen av förstärkning för grunden spelar en stor roll i detta.

Beräkningen av förstärkningen för remsorbasis av ett privat hus är inte så komplicerat som det verkar vid första anblicken och reducerar bara för att bestämma den erforderliga diametern av förstärkning och dess kvantitet.

För korrekt beräkning av förstärkning i armerat betongband är det nödvändigt att överväga den typiska förstärkningen av bandfunderingar.

För privata låghus används i huvudsak två armeringssystem:

 • fyra stavar
 • sex stavar

Vilket förstärkningsprogram väljer du? Det är väldigt enkelt:

Och så, beroende på bredden på remsan, valde vi ett förstärkningssystem, nu är det nödvändigt att välja armeringsdiameterns diameter.

Beräkning av diametern på den tvärgående och vertikala förstärkningen

Diametern på den tvärgående och vertikala förstärkningen måste väljas enligt tabellen:

Vid byggandet av en- och tvåstegs privata hus används i regel stavar med en diameter av 8 mm som vertikal och tvärförstärkning, och det är vanligtvis ganska tillräckligt för bandfundering av låga privata byggnader.

Beräkning av diameteren på längsgående förstärkning

Enligt SNiP 52-01-2003 bör den minsta tvärsnittsarean av den längsgående förstärkningen i en remsa grund vara 0,1% av det totala tvärsnittet av armerat betongband. Det är nödvändigt att starta denna regel när man väljer stärkningsdiametern för stiftelsen.

Allt är klart med armerad betongrems tvärsnittsarea, det är nödvändigt att multiplicera stiftelsens bredd med dess höjd, d.v.s. Om du har en bandbredd på 40 cm och en höjd på 100 cm (1 m), blir sektionsområdet 4000 cm2.

Förstärkningens tvärsnittsarea bör vara 0,1% av stiftets tvärsnittsarea, varför det resulterande området 4000 cm2 / 1000 = 4 cm2 är nödvändigt.

För att inte beräkna tvärsnittsarean för varje stavförstärkning, kan du använda ett enkelt tecken. Med det kan du enkelt plocka upp den önskade armeringsdiametern för fundamentet.

I tabellen finns det mycket mindre felaktigheter i samband med avrundningsnummer, var inte uppmärksam på dem.

Viktigt: Med en bandlängd på mindre än 3 m bör den längsgående armeringsstångens minsta diameter vara 10 mm. Med en bandlängd på mer än 3 m bör längddiameterns längdförstärkning vara 12 mm.

Och så har vi den minsta beräknade tvärsnittsarean av förstärkningen i bandets tvärsnitt, som är 4 cm2 (detta är baserat på antalet längsgående stavar).

Med en bredd på 40 cm är det tillräckligt för oss att använda ett förstärkningssystem med fyra stavar. Vi återvänder till bordet och ser i kolumnen där värdena för 4 rader av förstärkning ges och väljer det lämpligaste värdet.

Således bestämmer vi att för vår foundation 40 cm bred, 1 m hög, med förstärkningsschema med fyra stavar, är den lämpligaste förstärkningen 12 mm i diameter, eftersom 4 stavar med en sådan diameter har ett tvärsnitt av 4,52 cm2.

Beräkningen av förstärkningens diameter för en ram med sex stavar utförs på liknande sätt, endast värdena tas redan från en kolonn med sex stavar.

Det är inte ovanligt att förstärkningen fördes till byggarbetsplatsen, och när ramen börjar sticka, visar det sig att det inte räcker. Vi måste köpa mer, betala för leverans, och det är redan extra kostnader, som inte alls är önskvärda vid byggandet av ett privathus.

För att detta inte ska hända är det nödvändigt att korrekt beräkna mängden förstärkning för stiftelsen.

Antag att vi har ett sådant grundschema:

Låt oss försöka beräkna mängden förstärkning för en sådan bandfot.

Beräkning av antalet längsgående armering

För att beräkna det önskade antalet längsgående förstärkning för grunden kan du använda en grovberäkning.

Först måste du hitta längden på alla väggarna i stiftelsen, i vårt fall kommer det att vara:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Eftersom vi har ett 4-kärnigt förstärkningsschema, måste det resulterande värdet multipliceras med 4:

Vi har fått längden på alla längsgående förstärkningsstänger, men glöm inte att:

Vid räkning av antalet längsgående förstärkningar är det nödvändigt att ta hänsyn till lanseringen av förstärkningen vid dockning, eftersom det ofta händer att förstärkningen levereras till en sektion av en lång stång 4-6m och för att erhålla de nödvändiga 12m måste vi docka flera stavar. Dockningsförstärkningsstänger måste överlappa varandra, som visas nedan i diagrammet, måste lanseringen av förstärkningen vara minst 30 diametrar, d.v.s. Vid användning av armaturer med en diameter av 12 mm bör minsta start vara 12 * 30 = 360 mm (36cm).

För att rymma denna lansering finns det två sätt:

 • Gör en layout av stavar och beräkna antalet sådana leder
 • Lägg till ca 10-15% till den resulterande siffran, som regel är detta tillräckligt.

Vi kommer att använda det andra alternativet och för att beräkna antalet längsgående förstärkning för grunden måste vi lägga till 10% till 168 m:

168 + 168 * 0,1 = 184,8m

Detta beräknade vi endast antalet längsgående förstärkningar med en diameter på 12 mm, nu kan vi beräkna antalet tvärgående och vertikala stavar i meter.

Beräkning av antalet tvärgående och vertikala förstärkning för bandfot

För att beräkna antalet tvärgående och vertikala förstärkning vänder vi igen till schemat, varav det är uppenbart att en "rektangel" kommer att gå:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Jag tog specifikt med en marginal på inte 0,3 och 0,8, men 0,35 och 0,90 för att den tvärgående och vertikala förstärkningen skulle vara något av den resulterande rektangeln.

Viktigt: När man monterar en ram i en redan utgrävd gräv, placeras vertikal förstärkning på botten av grävbanan, och ibland hamnar den till och med något i marken för bättre stabilitet av ramen. Så det kommer att behöva beaktas, och då är det nödvändigt att ta i beräkningen inte 0,9 m längd på den vertikala förstärkningen, utan att öka den med ca 10-20 cm.

Låt oss nu beräkna antalet sådana "rektanglar" i hela ramen, med tanke på att i båda hörnen och i stället för att fästa bandens grundväggar kommer det att finnas 2 sådana "rektanglar" var och en.

Låt oss först ta den längsta sidan (12 m) och beräkna antalet tvärgående och vertikala förstärkningar på den.

Som det framgår av diagrammet finns på våra sida av 12 m 6 av våra "rektanglar" och två delar av en vägg på 5,4 m varpå 10 ytterligare broar kommer att vara placerade.

Således har vi ut:

6 + 10 + 10 = 26 st.

26 "rektanglar" på ena sidan av 12 m. På samma sätt betraktar vi hopparna på väggen på 6 m och vi finner att det kommer att finnas 10 hoppare på en sex meter vägg av remsa grunden.

Eftersom vi har två 12 meter väggar och 6 meter väggar har vi 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 delar.

Kom ihåg, enligt vår beräkning, producerade varje rektangel 2,5 m förstärkning:

Den slutliga beräkningen av antalet ventiler

Vi har bestämt att vi behöver längsgående förstärkning med en diameter av 12 mm, och den tvärgående och vertikala diametern blir 8 mm.

Från tidigare beräkningar fann vi att vi behöver 184,8 m av längsgående förstärkning och 205 m av tvärgående och vertikal förstärkning.

Efter ovanstående regel måste vi köpa 190 - 200 m armering med en diameter av 12 mm och 210-220 m armering med en diameter av 8 mm.

Om förstärkningen förblir - oroa dig inte, kommer den att vara till hands även en gång under byggprocessen.

Beräkning av förstärkning för grunden: hur man beräknar hur mycket du behöver?

Betong är mycket hållbar med en kompressionsbelastning, men det är mycket svagare vid sträckning och böjning. För att skydda alla strukturer från förstörelse under drag- och böjningsbelastningar, är det nödvändigt att använda metallförstärkningselement - ett ramverk av förstärkande nät.

Det kommer att ge överlappande dragkraft och därmed skydda strukturen från sprickor.

Beräkningen av förstärkning för grunden är mycket viktig, eftersom den bestämmer styrkan i byggnadens grund till förstörelse under ojämn belastning, snedvridning, jordbävning och aktivt grundvattenarbete.

Mängden förstärkning beror på belastning och typ av stiftelse. Betong består oftast av sådana strukturer:

Varje typ har sina egna designfunktioner, och beräkningen av förstärkning bör göras först efter att ha bestämt typen av stiftelse.

Bandtyp

Betongband, som ligger på byggnadens omkrets och under alla lagerväggar. En sådan grund kan uppleva drag och böjning av laster i längdriktningen. Följaktligen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt förstärkning som läggs horisontellt längs väggarna.

Enligt SNiP 52-01-2003 bör antalet längsgående förstärkning beräknas beroende på konstruktionsbelastningen, men inte mindre än 0,1% av stiftelsens tvärsnittsarea. Det vill säga om vi till exempel lägger tejpen 1,5 meter hög och 0,5 meter bred, så behöver metallen

Att veta diametern på den valda tråden är det möjligt att beräkna det önskade antalet stavar. Till exempel, om vi valde stavar med en diameter på 12mm, så behöver vi dem:

Runda upp och få 7. Men det är värt att komma ihåg att detta är det lägsta tillåtna beloppet. Det är nödvändigt att lägga till minst en stapel till grunden och placera 4 överst på bältet och fyra längst ner. Det här är de platser som drabbas mest av dragspänningar.

Glöm inte att den längsgående förstärkningen får användas med endast ribbstråd.

Det är en tro på att den tvärgående (vertikala) förstärkningen inte bär belastningen i bandets grundsammansättning, så det är bara nödvändigt att binda övre och nedre längsgående bältet. Men lasten kan fortfarande förekomma.

Med stora tryckkrafter i längdriktningen finns det risk för buckling av den horisontella förstärkningen. Och bara bra vertikal förstärkning kan förhindra detta.

Även om reglerna tillåter användning i detta fall av en slät tråd, måste ändarna vara böjda och bundna med horisontella stavar.

Överlappningen av de vertikala stavarna i det horisontella förstärkande nätet gör det möjligt att helt eliminera utseendet av sprickor längs de kompressiva belastningarna. Frågan uppstår, hur många barer bör läggas?

De kvantiteter som anges i föreskrifterna är knutna till stångens diameter. Eftersom sannolikheten för en så stark belastning i ett betongband är försumbar, räcker det att lägga en vertikal förstärkning var halv meter.

Att ha sådan data är inte svårt att beräkna hur mycket förstärkning som behövs på stiftelsen. Efter att ha bestämt antalet stavar borde du helt enkelt multiplicera det med betongremmens längd. Om profilparametrarna till exempel motsvarar ovanstående och storleken på huset är 10-12 meter, behöver du:

Glöm inte de vertikala stängerna. Om du lägger dem varje halv meter behöver du:

Den totala längden går för 600 meter, men det är värt att komma ihåg att för den horisontella och vertikala förstärkningen kan du använda en annan typ av stänger.

Se vårt videoval på ämnet:

Slab foundation

Fast monolitisk platta under hela huset har vanligtvis imponerande dimensioner i två riktningar. Följaktligen utsätts de längsgående och tvärgående trådarna för ungefär samma belastning.

Det kommer att vara nödvändigt att överlappa betongen med metall både längs och över. Ett solid förstärkningsnät skapas, vilket gör det möjligt att motstå dragbelastningar på fundamentet i vilken riktning som helst.

Men eftersom ansträngningen att bryta kan ske både på toppen och längst ner på plattan är det nödvändigt att lägga tråden i två nivåer.

Jag är glad att i denna konstruktion av grunden finns det en liten sannolikhet för förstärkningsspännen.

Nätet förhindrar att enskilda stänger avkastas, eftersom de längsgående sidorna håller de tvärgående stängerna och de tvärgående stängerna förhindrar förlängningen av de längsgående.

Därför behövs vanligtvis inte vertikala stänger, du behöver bara lägga några få stöd för det övre lagret av förstärkning.

För att beräkna antalet förstärkningar måste du svara på följande frågor:

 • Vad är längden och bredden på plattan eller området?
 • Vad är storleken på rutnätet?
 • Behöver du balkar - förstyvningar? Hur många behöver dem?

Den första frågan är enkel, du behöver bara titta på projektet.

Den andra orsakar inte problem med en förenklad beräkning. Eftersom plåten ofta upplever mycket stora belastningar vid vridning, böjning och rivning, försöker de lägga stavar oftare, men sällan mer än 15 centimeter.

Standardversion - 20-30 centimeter. Du kan följa samma krav som anges i SNiP 52-01-2003 och beräkna det önskade antalet barer på grundval av dem. När det gäller plattan betraktas både längsgående och tvärgående ledningar som längsgående.

Stiffenare brukar ligga i händelse av att stiftelsen måste stå emot tunga belastningar. Beräkningen av antalet stavar för förstärkningsbalkar är gjord i likhet med en remsa-grund.

Pelare konstruktion

Varje stöd av den kolumnariska grunden betraktas som en separat enhet och följaktligen beräknas förstärkningen.

I allmänhet upplever kolonnen övervägande kompressionsbelastningar, men vid förflyttning av marken kan böjningskrafter också uppstå.

Följaktligen utför endast vertikalt anordnade stänger av armeringsstrukturen arbetet, tvärbalkarna behövs enbart för att bibehålla formen av ramverket tills den är fylld med betong.

För en pelare är vanligen 3-4 bar tillräckliga. Ett mindre antal låter dig inte skapa en ram som är styv i alla riktningar, ett större antal har ett överskott av styrka.

Algoritmen för att räkna numret är väldigt enkelt för att få resultatet du behöver veta höjden på stöden och hur många av dem är i området:

 • Längden på stödet multipliceras med antalet barer i den.
 • Det resulterande numret multipliceras med antalet stöd.

Uppgiften är lite mer komplicerad i närvaro av en grillning. Han måste också förstärkas och grundligt binds med pelare. Beräkningen kompletteras med detta. Strapping är nödvändigt för att säkerställa överlappning och anslutning av alla tillgängliga stöd.

 • Antalet stavar i grillen beräknas på samma sätt som remsan.
 • Vid beräkning av volymen av metall för pelarna till höjden på stöden är att lägga till höjden på grillen.
till innehållet ↑

Viktigt att komma ihåg

 • Efter att ha beräknat mängden förstärkning, glöm inte att lägga till 10-15% av reserven just i fallet. Förbrukningen kommer att bli lite mer på grund av behovet av överlappning i stället för lederna, etc.

Omedelbart behöver man beräkna materialet för bindestänger.

Vanligtvis används mjuk ståltråd för detta, vissa använder nylonband.

Eller du kan göra svetsarbeten. Hur mycket mjuka tråd- eller svetselektroder som krävs beror på antalet korsningar som kräver buntar.

 • Vid hällning av betong är det nödvändigt att säkerställa överlappningen av alla metallelement i det förstärkande nätet. Förstärkningen ska skyddas av ett tjockt betonglag, vilket avsevärt saktar ner stålets korrosion.
 • Titta på vår videosamling om skapandet av en förstärkt bas:

  Förstärkning av bandfundament: funktioner och tekniskt system

  För att säkerställa förstärkning av strukturen och öka byggnadens eller byggnadens livslängd, är det nödvändigt att förstärka stiftelsen. Förfarandet för förstärkning av remsa grunden ligger i det faktum att ett "skelett" är monterat, vilket fungerar som en komponents defensiva struktur, vilket undertrycker jordens tryck som utövas på grundväggarna. För att maximera denna funktion är det nödvändigt att utföra ett förberedande arbete: och också att bekanta sig med organisation och ordning av byggnadsarbeten.

  Ribbstiftningsförstärkning

  Basen för tejpfundamentet är en konkret lösning, som i sin sammansättning har tre huvudkomponenter: cement, sand och vatten. Tyvärr garanterar detta byggmaterial, på grund av dess fysiska egenskaper, att byggnaden inte kommer att genomgå deformation över tiden.

  Förstärkning av tejpfoten uppnås med användning av förstärkning, vilket ger styrka till strukturen.

  För att öka en stiftelsens förmåga att klara ett periodiskt skift, en kraftig temperaturfall och andra faktorer som påverkar det, är det nödvändigt att byggmaterialets struktur innehåller en metall som har utmärkt duktilitet och kan tillhandahålla tillförlitlig fixering.

  Baserat på det föregående är det möjligt att förstå den stora betydelsen av förstärkning av bandfunderingar vid utförandet av ett komplex av byggnadsverk.

  Stiftelsen måste förstärkas där förekomsten av sträckningszoner är möjlig. Det maximala värdet av sträckning kan förekomma på ytan av basen - det här är den främsta anledningen till förstärkningen, som närmar sig den övre nivån.

  För att ramverket av remsa-fundamentet inte utsätts för en korrosiv process, är det nödvändigt att skydda den mot negativa yttre påverkan under betongskiktet.

  Det optimala avståndet för förstärkning för bandfundament är 5 cm från ytan.

  Ingen kommer att kunna veta i förväg om när och i vilken riktning deformationen kommer att förflyttas: en sträckningszon kan inträffa längst ner när mitten är böjd och även upptill om ramen är uppböjd. Därför är det nödvändigt att utföra förstärkning på båda sidor (botten och topp) av förstärkning med en diameter av 10-12 mm. Man måste komma ihåg att förstärkningen som används för bandfundament måste ha en ribbig yta, tack vare vilken det är möjligt att uppnå perfekt kontakt med betong.

  De återstående delarna av skelettet (horisontella och vertikala tvärstänger) kan vara släta och diametern - mindre. När förstärkningen av monolitiska remsfundament med en bredd av högst 40 cm är gjord, är det tillåtet att använda 4: e armaturstänger (10-16 m långa) som är anslutna till ett ramverk med en diameter av 8 mm.

  Det är nödvändigt att respektera avståndet mellan de horisontella stängerna (om bredden är 40 cm) och 30 cm.

  På remsan basen, som har en stor längd, en liten bredd, tack vare denna längsgående sträckning visas i den, och tvärgående sträckning är utesluten. Således skapar tvärgående vertikala och horisontella stavar, släta och tunna, bara en ram, men de kan inte ta lasten.

  Mycket uppmärksamhet måste betalas till processen med förstärkning av hörnen, eftersom det ofta händer att deformationen inte är tillämplig på mitten av ramen, till hörndelarna. Förstärkning av hörnen måste utföras så att en ände av det böjda förstärkningselementet lämnar en vägg och den andra lämnar den andra väggen.

  Anslutningen av stavarna enligt rekommendation av specialister utförs av tråd, eftersom inte alla typer av beslag är gjorda av stål som levereras till svetsning. Och även i fall där svetsning är tillåtet noteras problem som inte kommer att visas om tråd används för anslutningen. Bland de problem som uppkommer efter svetsning är det vanligaste:

  1. Överhettning av stål, vilket förändrar materialets egenskaper.
  2. Rod i svetsområdet blir tunnare.
  3. Svetsen har inte tillräcklig styrka och mycket mer.

  Hur man gör ett system av förstärkning

  Förstärkningsprocessen börjar med att de monterar formen och lägger ut sin inre yta med pergament, vilket i framtiden kommer att förenkla arbetet med att avlägsna strukturen. Ramverket måste skapas strikt enligt följande schema:

  En gräv sugs ut i marken, där en nödvändig mängd armeringsstänger drivs in (de måste ha en längd som motsvarar djupet på basen). Samtidigt är det viktigt att respektera avståndet från formen med en storlek på 50 mm och en höjd på 400-600 mm.

  På botten av grävningen bör installeras stativhöjd 80-100 mm, och de sätter den nedre raden av förstärkning. Stativ kan monteras på murarna.

  Gör sedan fastsättningen av de övre och nedre raderna av förstärkning och tvärgående broar till stiften installerade i vertikalt läge.

  Korsningen förstärks genom bindning med tråd eller svetsning.

  Det är nödvändigt att säkerställa strikt överensstämmelse av avståndet till den avsedda basens yttre yta. För detta används tegelstenar. Detta är nästan det viktigaste villkoret, eftersom det inte rekommenderas att installera metallstrukturer direkt till botten. De ska höjas över marken inte mindre än 8 cm.

  När du har installerat förstärkningen, sätt ut hålen för ventilation och häll sedan betonglösningen.

  Utrustningen för luftavluftningar är nödvändig eftersom de ökar stiftelsens dämpningsegenskaper, och de förhindrar också utseende av rot.

  Beräkning av förbrukningsvaror för stiftelsen

  För att beräkna tejpfundamentet är det nödvändigt att förbereda vissa parametrar. Detta kan ses genom att överväga följande exempel.

  Till exempel ges en rektangulär grund med följande grundläggande dimensioner:

  1. 3,5 meter bred.
  2. 10 meter lång.
  3. Gjutningshöjd - 0,2 meter.
  4. Bältets bredd är 0,18 meter.

  För det första är det nödvändigt att beräkna den totala volymen av gjutningen. Detta kräver information om storleken på basen, vilken till exempel är gjord i form av en parallellpiped. Vissa enkla manipuleringar utförs: Mäta basens omkrets och multiplicera den resulterande omkretsen med bredden och höjden av gjutningen enligt följande formel:

  P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27 V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972.

  Därefter fortsätter vi att räkna den monolitiska grunden. Det blev klart för oss att dimensionerna av basen, det vill säga gjutningen, upptar en volym på ungefär 0,97 kubikmeter. Därefter bestäms volymen av den inre delen av stiftelsen, vilken upptar bandets inre läge.

  För att beräkna denna volym multipliceras bredden och längden på basen med höjden på gjutningen. Således är värdet av den totala volymen lika med:

  10 x 3,5 x 0,2 = 7 (kubikmeter).

  Mängden gjutning subtraheras från den resulterande siffran: 7 - 0.97 = 6.03 (kubikmeter).

  Så vi fick följande parametrar:

  Storleken på gjutvolymen är 0,97 cu. meter. Storleken på den inre volymen på fyllmedel - 6,03 cu. meter.

  Vidare beaktas kvantiteten förstärkning. Vi har till exempel en diameterindikator på 12 mm, gjutningen har 2 vågräta trådar (två stavar) och de vertikala stavarna måste placeras i en halv meter längs en känd omkrets - 27 meter. Det är nödvändigt att multiplicera 27 med 2 horisontella stavar, vilket resulterar i 54 meter.

  Utför beräkningen av vertikala stavar enligt följande: 54/2 + 2 = 110 stycken (halv meter intervall - 108 och två stavar installeras längs strukturens kanter). Då är det nödvändigt att lägga till ett hörn i hörnen, vilket resulterar i 114 stycken. Antag att stången har en höjd av 70 cm. I det här fallet erhålls 114 x 0,7 - 79,8 meter.

  Slutlig touch kommer att vara beräkningsberäkningen.

  Till exempel kommer den att konstrueras från brädor med följande parametrar:

  1. Tjocklek - 2,5 cm.
  2. Längden är 6 meter.
  3. Bredd - 20 cm.

  Beräkningen av ytan på sidoytorna är följande:

  Omkretsen multipliceras med höjden på gjutningen, den resulterande siffran multipliceras med 2 (med en marginal. Det tar inte hänsyn till minskningen av den inre omkretsen jämfört med den yttre):

  27 x 0,2 x 2 = 10,8 kvm meter.

  Beräkna området på brädorna:

  6 x 0,2 = 1,2 kvadratmeter. meter.

  10,8 kvm meter dividerat med den resulterande siffran, får värdet av 9.

  Så måste du ha 9 brädor, som är 6 meter långa. Glöm inte att lägga till brädor för anslutningen, vars antal bestäms efter eget gottfinnande.

  Du behöver material i följande kvantiteter:

  1. Betonglösning - 1 cu. mätare.
  2. Fyllmedlet är 6,5 cu. meter.
  3. Armatur - 134 meter.
  4. Brädor - 27 meter långa med en bredd av 20 cm.
  5. Skruvar och stänger efter eget gottfinnande.

  Detta är en uppskattning.

  Efter att ha läst om den korrekta förstärkningen av tejpfundamentet samt hur det nödvändiga materialet beräknas får du en garanti för att du kan bygga en pålitlig och solid grund med egna händer, där du kan bygga monolitiska strukturer som har någon konfiguration.