Beräkning av vikt och kostnad för armeringsnät

Med hjälp av denna räknare kan du beräkna vikten och kostnaden för en rektangulär rebar nät online. Med andra ord, genom att ange förstärkningens diameter, längden och bredden på nätet, förstärkningens höjd i den andra riktningen, förstärkningspriset för 1 ton, kan du ta reda på indragen (avståndet mellan nätets kant och första stapeln) och antalet stavar i båda riktningarna, såväl som massan, nätets längd och kostnad.

Om du har flera identiska förstärkande maskor, kan du dessutom beräkna deras totala massa, längd och kostnad genom att ange antalet maskor i en viss kolumn. När ett rutnät räknas sätts siffran "1" i den här kolumnen.

När det gäller det extra intresset, lägger du i denna kolumn en sådan siffra, med vilken procentandel skulle du vilja köpa fler tillbehör. Denna procentsats tas alltid med i beräkningen när käftskärning är underförstådd. Och vanligtvis är det 5%.

Obs! Beräkningen tar hänsyn till vikten på 1 item.m. ventiler enligt GOST 5781-82 * och GOST R 52544-2006.

Förstärkningsnätvikt

Förstärkningsnätvikt

Betonggjutning som används för att skapa grundfundament är i sig en ganska solid struktur. Däremot är styrkan bara stor i en riktning - nämligen, motståndet motverkar trycket bra.

Men betongbassängerna kan också påverkas av belastningar i andra riktningar. Det kan till exempel påverkas av böjning, vridning och så vidare. Marken är inhomogen substans och när frysning kan ändra dess struktur och volym växer den i olika riktningar. För att ge betonggjutningsstyrkan och motståndskraft mot slag i någon riktning - är en metallkraftram inbäddad i betonggjutningsdelen.

Metallramen i betonggjutningar används inte bara i byggandet av stiftelser. Det är också skapat i andra konkreta verk, till exempel vid uppförandet av trappor eller i skapandet av jämna sandcement.

Metallramen hos en betonggjutning kan skapas på olika sätt. Således kan rumsramen skapas från metallstavar som är sammankopplade vid korsningar. Fasta stavar kan vara stickade tråd, klämmor eller elektrisk svetsning.

En utmärkt lösning när man bildar en metallram kan vara användningen av förstärkande nät.

Förstärkningsnät. Egenskaper och exempel på användning

Armeringsnätet är format av metalltråd eller från förstärkningsstänger med större tvärsnitt i industriell produktion. Detta uppnår noggrannheten i nätstegstorlekarna, vilket har en positiv effekt på den övergripande kvaliteten på armerad betongkonstruktion.

Vid tillverkningsprocessen läggs trådsegmenten eller armeringsstängerna ut med en viss tonhöjd och fixeras sedan vid skärningspunkterna genom elektrisk punktsvetsning.

Förstärkningsnät används ofta inom byggbranschen, både för yttre och grundarbeten, såväl som för inredningsarbeten. Fäst i flera horisontella lager i fundamentet och ansluten med vertikala lintar - förstärkningsnätet blir en utmärkt styrka för armerad betonggjutning. Förstärkande nät som läggs i ett enda lager på takets yta kan utgöra grunden för golvskikt eller för att fixera systemet med varma golv med en flytande värmebärare. Dessutom kan med användning av förstärkande nät bildas och komplexa fasta armerade betongstrukturer, till exempel entrétrappor.

Förstärkningsnät - foto

Typer av förstärkande nät

Att klassificera förstärkande nät kan göras enligt flera parametrar. Först och främst kan det förstärkande nätet delas in i typer baserat på tjockleken hos det använda källmaterialet:

 • Om förstärkningsnätet är tillverkat av relativt tunn metalltråd, kallas det kallt "tunt"
 • I det fallet, om det förstärkande nätet är tillverkat av en tjock metallstång, kan den kallas "tjock".

Dessutom kan förstärkningsnätet tillverkas med varierande grader av noggrannhet.

Vanlig svetsprecision, lämplig för externt byggnadsarbete, och förstärkning av nät med ökad noggrannhet kan särskiljas. Noggrannheten hos det förstärkande nätets svetselement indikeras med siffror efter bokstaven "P" i märkningen.

Förstärkning Mesh Prov

Separat bör det sägas om den form i vilken armeringsnätet levereras från industriföretag. Beroende på tjockleken på de använda elementen kan växten levereras i form av plana plattor eller i form av rullar.

Dessutom, beroende på destinationen - kan det förstärkande nätet tillverkas med olika konfigurationer av celler. De kan vara rektangulära eller kvadratiska.

Förstärkning Mesh Sheets

Funktioner av användningen av förstärkande nät

Förstärkningsnätet kan avsevärt minska tiden för byggnadsarbete med betonggjutning.

I den klassiska metoden att bilda kraftramen är den skapad av enskilda metallstänger. Samtidigt är skapandet av en rumslig ram en ganska komplicerad uppgift. Varje skärningspunkt för armeringsstänger måste fästas.

Fixering av skärningspunkten av armeringsstänger kan göras med hjälp av slingorna av stickningstråden. Den viks i hälften, sveper runt korsningen och vrids med en spetsig krok eller speciella automatiska enheter.

Naturligtvis kan en sådan fixering ta mycket tid och ansträngning. Därför är det i vissa fall lämpligt att använda ett färdigt förstärkande nät när man utför stift och byggnadsverk.

Förstärkning Mesh Viktberäkning

 • Beräkning av vikten av det förstärkande nätet kan vara till nytta för dig för att bestämma byggnadens totala vikt och för att beräkna logistik - det vill säga metoder för leverans av byggmaterial till byggarbetsplatsen.
 • För att beräkna vikten på det förstärkande nätet är det först nödvändigt att känna till diametern hos den använda metallstången eller -tråden, tonhöjden mellan tråden eller stängerna och cellernas konfiguration.
 • Så steget mellan en tråd eller stänger kan gå från 5 till 25 centimeter. När man skapar ett förstärkande nät kan man använda en tråd med en diameter av 3 mm och förstärkande metallstänger med en diameter på upp till 12 mm.
 • När du markerar nätet används standardnotering för att hjälpa dig att beräkna vikten på det förstärkande nätet.
 • Så om det förstärkande nätet är märkt med märkningen "150x150x5" betyder det att denna produkt har en cell med en kvadratkonfiguration 15 med 15 centimeter och är tillverkad av en 5 mm tjock tråd.
 • För att beräkna vikten på förstärkningsnätet kan du använda tabellen i vår artikel.

Tabell för beräkning av armeringsnätets vikt

Observera att olika tillverkare kan använda icke-standardiserade förstärkande maskdimensioner. I detta fall är det nödvändigt att beräkna sin vikt individuellt med hjälp av speciella formler. En bra lösning är att använda matematiska kalkylblad för denna beräkning.

Dessutom kan förstärkningsnätet framställas med olika beläggningar. Således producerar ett antal företag galvaniserat förstärkningsnät. Ett sådant galler har ett ojämförligt längre livslängd och kan användas för yttre dekoration. Till exempel för att skapa staket eller staket.

Förstärkningsnätberäkning

Beräkning av vikt och kostnad för armeringsnät

Med hjälp av denna räknare kan du beräkna vikten och kostnaden för en rektangulär rebar nät online. Med andra ord, genom att ange förstärkningens diameter, längden och bredden på nätet, förstärkningens höjd i den andra riktningen, förstärkningspriset för 1 ton, kan du ta reda på indragen (avståndet mellan nätets kant och första stapeln) och antalet stavar i båda riktningarna, såväl som massan, nätets längd och kostnad.

Om du har flera identiska förstärkande maskor, kan du dessutom beräkna deras totala massa, längd och kostnad genom att ange antalet maskor i en viss kolumn. När ett rutnät räknas sätts numret "1" i den här kolumnen.

När det gäller det extra intresset, lägger du i denna kolumn en sådan siffra, med vilken procentandel skulle du vilja köpa fler tillbehör. Denna procentsats tas alltid med i beräkningen när käftskärning är underförstådd. Och vanligtvis är det 5%.

Obs! Beräkningen tar hänsyn till vikten på 1 item.m. ventiler enligt GOST 5781-82 * och GOST R 52544-2006.

Hur beräknas stärkningsförstärkning?

Att vara engagerad i byggandet av byggnader av monolitisk armerad betong, måste du betala maximal insats för att bygga förstärkningsbur av hög kvalitet.

Utan ett inre förstärkningsnät förblir betongstrukturen bruten och fungerar inte vid böjning. Förstärkt betonglager kännetecknas av en mycket högre nivå av stabilitet, kvalitet på lastöverföring etc.

Grid för förstärkning av grunden för förstärkning

I den här artikeln kommer vi att prata om hur och varför förstärkande burar är monterade, vad som ger oss förstärkning, vilken roll förstärkningsberäkningen spelar i den, och också hur man utför denna mycket beräkning av förstärkning.

1 Funktioner och syfte

Beräkningen av antalet förstärkningar för fundamentet eller någon annan stödstruktur bör utföras i strikt följd. Att vägra denna operation är oacceptabel.

Samtidigt är det nödvändigt att tydligt förstå varför förstärkning i allmänhet är nödvändig, vilka fördelar det ger, etc.

I själva verket fungerar förstärkningsburet för golvskiktet, grunden (bältet, plattan, högen), kolonner, väggar eller golv, som ett slags skelett.

Förstärkning av betong, ökar dess styvhet och gränsen för operativa förmågor. Om det finns minst en stång per 10 kvadratcentimeter betong, ökar stabiliteten flera gånger.

Dessutom ökar både standard- och sidindikatorerna. Om du använder rätt förstärkningsskema kan monolitisk betong användas vid byggandet av ett hus, allt från små låghus till höghus, där huset ger gigantiska strukturer med en höjd av flera tiotals, om inte hundratals meter.

Samtidigt kan du, om du beräknar alla utgifter, förstå en enkel sak - även om ett komplext system som består av många element är inblandat för att stärka byggnadsstrukturen i ett hus, kommer strukturen att vara fortsatt acceptabel i slutet.

1.1 Design och layout

För förstärkning av varje struktur tillämpas något specifikt system. Förstärkningsplanen är principen och reglerna genom vilka elementen i ramverket och nätet monteras.

Förstärkning basram

Olika mönster är olika. För olika husdesigner måste du tänka på olika sätt för att beräkna hur mycket material och vikt du behöver för att skapa en eller annan ram.

Förstärkningsnätet påverkar:

 1. Beräkna antalet ventiler.
 2. Beräkna vikten på armeringen.
 3. Parametrar och principen för montering av gallret.
 4. Sätt att ansluta gallret till en enda struktur.
 5. Grindens bärkraft och orientering.
 6. Diametern och vikten av själva ventilen.

För att korrekt beräkna alla parametrar är det nödvändigt att först och främst bli bekant med det faktum att det är det vanliga konstruktiva systemet för förstärkningsnätet i huset.

Gridmönstret av vilken som helst bas består av tvärgående och längsgående förstärkning som läggs i en specifik sekvens med ett givet steg.

Stavarna i den tvärgående och längsgående förstärkningen är bundna ihop med tråd eller koppling.

Tråden bör användas när det är nödvändigt att koppla knutpunkterna på den tvärgående och längsgående armeringen med en överlappning och kopplingarna är avsedda att sträcka stavarna.

Formning med förstärkning av bandfot

Varje ram består av korrekt lagad längsgående förstärkning, bunden med en ytterligare tvärgående. En sådan ligering låter dig skapa en av kanterna på ramen. Vidare är dessa ansikten tillåtna att använda som huvudkomponenter.

Om vi ​​till exempel anser ramen för ett husets golv, så behöver du bara länka två nätnivåer: lägre och övre.

Vid konstruktion av väggarna i ett hus eller remsa grund, används två eller tre nivåer nät, fäst vid tvärgående kant i form av en ram av kuddar av en tejpbas.

För kolonn av stapelfundamentet eller stödstrukturerna i huset bildar de rektangulära avlånga ramar, där rollen av tvärförstärkning reduceras till ligering och stabilisering av den övergripande strukturen.

1.2 Använda beslag

Beräkningen av förstärkning för grunden utförs för att kunna beräkna sina framtida kostnader, samt för att bestämma exakt vilka produkter vi behöver.

Som vi noterade ovan tillhandahåller olika system olika typer av ramar. Ramens stiftram ser inte ut som en stapelram, och det ser i sin tur inte ut som en takram.

Följaktligen bör ankaret i sig användas olika. Vad beror specifikt på egenskaperna hos huset. Vi kan emellertid markera några grundläggande tips.

Vid val av ventilen beaktas det:

 • diameter;
 • klass;
 • placera i det framtida designprogrammet;
 • lastgräns
 • massa och längd parameter;
 • pris.

Diametern påverkar hur mycket last en stav kan bära utan deformationer. Ju större diameter, desto starkare är designen. Ju större diametern desto större är stångens pris och dess massindikatorer.

Förstärkning används som regel i ramar, vars tvärsnittsdiameter börjar från 8 mm och når 25-30 mm.

Förstärkningsstänger 18 mm tjocka

Diametern 8-12 mm är lämplig för lätt belastade delar av ramen. Till exempel, för anordningen av tvärförstärkning vid förstärkning av stapelbasens kolonner, anordningen av golvets övre galler, bandfundament etc.

Stångens diameter på mer än 15 mm möjliggör montering i de arbetsbelastade sektionerna av ramen, såsom takets undre galler, bandets botten eller grillen av stapelfundering etc.

Byggare försöker kombinera stavens arbetsdiameter så att de aldrig böjer sig över staven. Därför utförs beräkningen av förstärkning för stiftelsen. Det gör att du kan optimera byggprocessen och avsevärt minska onödiga kostnader.

Beräkningen är uppdelad i två steg: scenen för beräkning av belastningar och kvantiteter.

Det första steget gör att du kan förstå hur mycket belastningen strukturen förutsätter, hur mycket vikt det kommer att stödja, vad förstärkningskorgen ska vara, vilka stavar i den ska användas och hur mycket de borde vara.

Det andra steget är beräkningen av en viss mängd förstärkning enligt ett tidigare erhållet schema.

Den första etappen, som regel, delegeras till specialister. För nybörjare eller personer med ingen erfarenhet att göra beräkningar av belastningar rekommenderas inte. Undantag gäller endast för små bärande strukturer.

Till exempel, om du är intresserad av förstärkning av kolonngrunden för en förlängning, en stuga, ett bärbart kök, etc. Förstärkning av kolonnfundamentet, som bär lasten från sådana små konstruktioner - okritiskt.

En annan sak är förstärkningskorgen för grundandet av en kapitalstruktur eller någon annan struktur av den. Det kräver ett utbildat öga, en tydlig förståelse för målen, karaktären av de bärande lasternas verksamhet etc.

Du kan också använda laddarekalkylatorn. Denna räknare finns på Internet på de flesta byggarbetsplatser. Kalkylatorn ger emellertid bara en allmän ide. Beräkningar som kalkylatorn kommer att ge dig, i noggrannhet och kvalitet, kan inte jämföras med beräkningarna från en erfaren testad specialist. Och ingen kalkylator ger dig en garanti, om du har angett felparametrar i dess fält kommer resultatet att likna.

Vad du kan använda kalkylatorn för är beräkningen av kvantiteten och kostnaden för förstärkning. Det vill säga när man arbetar med andra etappen.

2.2 Beräkning av kvantitet

Efter beräkningen av belastningarna vet du redan från vilken förstärkning det är nödvändigt att skapa ett eller annat ramelement, med vilket steg för att montera gallret etc. Vad du inte vet är den exakta mängden förstärkning. Denna kunskap är dock nödvändig.

När allt kommer omkring måste du komma till affären och ge en viss siffra till säljaren, och inte bara visa säljaren dokument med ofullständiga formler.

Att veta alla ramens framtida parametrar, dess bärlager och ungefärlig nivå, kommer inte att vara svårt även för en nybörjare att bestämma den exakta mängden material för förstärkning av remsa eller stapelfunderingar.

För att göra detta behöver du en vanlig räknare och flera pappersark.

2.3 Exempel på beräkning beroende på typ av konstruktion

För att börja, överväga principen att bestämma antalet förstärkning av stapelfonden.

Uppbyggnaden av stapelfonden består av kolonner och grillning. Armatur för kolonnerna ansågs ganska lätt. Det är tillräckligt att känna till antalet längsgående tjocka stavar per kolonn.

Därefter beräknar vi den tvärgående förstärkningen. Tvärgående förstärkning fixerar längsgående. Det är tillräckligt att känna avståndet mellan den tjocka längsgående förstärkningen och dess längd. Ligneringen av kolvens tvärgående stänger utförs i steg om 20-30 cm, för att bestämma de specifika värdena är inte svårt.

Bandremens utformning är något mer komplicerat. För tejpbasen kännetecknas närvaron av flera plan. Vi betraktar dock sin grundläggande version, i form av ett tejp utan en sula.

Tejpen i detta fall är stickad från två parallella installerade ramar, åtskruvade av tvärförstärkning. Antal stavar per ram beror på dess storlek, såväl som den valda pitchen.

Om exempelvis bandbasens vägg har en längd på 10 meter och förstärkningshöjden är 30 cm, då genom att dividera 10 med 0,3 får vi ca 34-35 stavar. Det är så mycket material som behövs för att bilda en av delarna av gallret.

Nedre förstärkningsnät i takbeklädnaden

Som vi ser är det tillräckligt att använda den enklaste räknaren för sådana beräkningar.

Överlappsberäkningen utförs på samma sätt, endast den har redan 2 nätnivåer. Den lägre nivån är gjord av tjockare förstärkning med stor tonhöjd och den övre en tunnare, med en mindre tonhöjd och inte täcker hela överlappningsområdet.

Principen att bestämma numret här är liknande. Vi delar längden på plattan med armeringshöjden och utför sedan liknande åtgärder med bredden. Som ett resultat lägger vi till två siffror och får det totala antalet förstärkningar på det nedre rutnätet. Sedan, enligt samma schema, anser vi den översta, och arbetet är gjort.

Beräkning av förstärkningsnät online

Online-kalkylatorn för den monolitiska plattformen (plattan) är avsedd för beräkning av dimensioner, formning, antal och diameter av förstärkning och betongvolymen som är nödvändig för att arrangera denna typ av grund för hus och andra byggnader. Innan du väljer typ av stiftelse, var noga med att samråda med experter om datatypen är lämplig för dina förhållanden.

Basarbasen (ushp) är en monolitisk armerad betongfundament som ligger under hela byggnadens yta. Den har det lägsta trycket på marken bland andra typer. Den används främst för lätta byggnader, eftersom ökningen av kostnaderna för denna typ av stiftning ökar betydligt med ökad belastning. Med ett litet djup på ganska lövande jordar är det möjligt att höja och sänka tallriken jämnt beroende på årstid.

Var noga med att ha bra vattentätning på alla sidor. Uppvärmningen kan antingen vara grundad eller placerad i en golvplåt, och oftast används extruderat polystyrenskum för dessa ändamål.

Den främsta fördelen med skivfundamenten är den relativt låga och enkla konstruktionen, eftersom det i motsats till bandfundamenten inte finns behov av en stor mängd jordarbeten. Vanligen räcker det att gräva en grus på 30-50 cm djup, längst ned som en sandkudde placeras, såväl som, om nödvändigt, geotextiler, vattentätning och ett isoleringslager.

Det är absolut nödvändigt att ta reda på vilka egenskaper marken har under den framtida grunden, eftersom det här är den viktigaste faktorn när det gäller att välja typ, storlek och andra viktiga egenskaper.

Listan över utförda beräkningar med en kort beskrivning av varje objekt presenteras nedan. Du kan också fråga din fråga genom att använda formuläret i rätt block.

Förstärkningsnätvikt

Förstärkningsnätvikt

Betonggjutning som används för att skapa grundfundament är i sig en ganska solid struktur. Däremot är styrkan bara stor i en riktning - nämligen, motståndet motverkar trycket bra.

Men betongbassängerna kan också påverkas av belastningar i andra riktningar. Det kan till exempel påverkas av böjning, vridning och så vidare. Marken är inhomogen substans och när frysning kan ändra dess struktur och volym växer den i olika riktningar. För att ge betonggjutningsstyrkan och motståndskraft mot slag i någon riktning - är en metallkraftram inbäddad i betonggjutningsdelen.

Metallramen i betonggjutningar används inte bara i byggandet av stiftelser. Det är också skapat i andra konkreta verk, till exempel vid uppförandet av trappor eller i skapandet av jämna sandcement.

Metallramen hos en betonggjutning kan skapas på olika sätt. Således kan rumsramen skapas från metallstavar som är sammankopplade vid korsningar. Fasta stavar kan vara stickade tråd, klämmor eller elektrisk svetsning.

En utmärkt lösning när man bildar en metallram kan vara användningen av förstärkande nät.

Förstärkningsnät. Egenskaper och exempel på användning

Armeringsnätet är format av metalltråd eller från förstärkningsstänger med större tvärsnitt i industriell produktion. Detta uppnår noggrannheten i nätstegstorlekarna, vilket har en positiv effekt på den övergripande kvaliteten på armerad betongkonstruktion.

Vid tillverkningsprocessen läggs trådsegmenten eller armeringsstängerna ut med en viss tonhöjd och fixeras sedan vid skärningspunkterna genom elektrisk punktsvetsning.

Förstärkningsnät används ofta inom byggbranschen, både för yttre och grundarbeten, såväl som för inredningsarbeten. Fäst i flera horisontella lager i fundamentet och ansluten med vertikala lintar - förstärkningsnätet blir en utmärkt styrka för armerad betonggjutning. Förstärkande nät som läggs i ett enda lager på takets yta kan utgöra grunden för golvskikt eller för att fixera systemet med varma golv med en flytande värmebärare. Dessutom kan med användning av förstärkande nät bildas och komplexa fasta armerade betongstrukturer, till exempel entrétrappor.

Förstärkningsnät - foto

Typer av förstärkande nät

Att klassificera förstärkande nät kan göras enligt flera parametrar. Först och främst kan det förstärkande nätet delas in i typer baserat på tjockleken hos det använda källmaterialet:

 • Om förstärkningsnätet är tillverkat av relativt tunn metalltråd, kallas det kallt "tunt"
 • I det fallet, om det förstärkande nätet är tillverkat av en tjock metallstång, kan den kallas "tjock".

Dessutom kan förstärkningsnätet tillverkas med varierande grader av noggrannhet.

Vanlig svetsprecision, lämplig för externt byggnadsarbete, och förstärkning av nät med ökad noggrannhet kan särskiljas. Noggrannheten hos det förstärkande nätets svetselement indikeras med siffror efter bokstaven "P" i märkningen.

Förstärkning Mesh Prov

Separat bör det sägas om den form i vilken armeringsnätet levereras från industriföretag. Beroende på tjockleken på de använda elementen kan växten levereras i form av plana plattor eller i form av rullar.

Dessutom, beroende på destinationen - kan det förstärkande nätet tillverkas med olika konfigurationer av celler. De kan vara rektangulära eller kvadratiska.

Förstärkning Mesh Sheets

Funktioner av användningen av förstärkande nät

Förstärkningsnätet kan avsevärt minska tiden för byggnadsarbete med betonggjutning.

I den klassiska metoden att bilda kraftramen är den skapad av enskilda metallstänger. Samtidigt är skapandet av en rumslig ram en ganska komplicerad uppgift. Varje skärningspunkt för armeringsstänger måste fästas.

Fixering av skärningspunkten av armeringsstänger kan göras med hjälp av slingorna av stickningstråden. Den viks i hälften, sveper runt korsningen och vrids med en spetsig krok eller speciella automatiska enheter.

Naturligtvis kan en sådan fixering ta mycket tid och ansträngning. Därför är det i vissa fall lämpligt att använda ett färdigt förstärkande nät när man utför stift och byggnadsverk.

Förstärkning Mesh Viktberäkning

 • Beräkning av vikten av det förstärkande nätet kan vara till nytta för dig för att bestämma byggnadens totala vikt och för att beräkna logistik - det vill säga metoder för leverans av byggmaterial till byggarbetsplatsen.
 • För att beräkna vikten på det förstärkande nätet är det först nödvändigt att känna till diametern hos den använda metallstången eller -tråden, tonhöjden mellan tråden eller stängerna och cellernas konfiguration.
 • Så steget mellan en tråd eller stänger kan gå från 5 till 25 centimeter. När man skapar ett förstärkande nät kan man använda en tråd med en diameter av 3 mm och förstärkande metallstänger med en diameter på upp till 12 mm.
 • När du markerar nätet används standardnotering för att hjälpa dig att beräkna vikten på det förstärkande nätet.
 • Så om det förstärkande nätet är märkt med märkningen "150x150x5" betyder det att denna produkt har en cell med en kvadratkonfiguration 15 med 15 centimeter och är tillverkad av en 5 mm tjock tråd.
 • För att beräkna vikten på förstärkningsnätet kan du använda tabellen i vår artikel.

Tabell för beräkning av armeringsnätets vikt

Observera att olika tillverkare kan använda icke-standardiserade förstärkande maskdimensioner. I detta fall är det nödvändigt att beräkna sin vikt individuellt med hjälp av speciella formler. En bra lösning är att använda matematiska kalkylblad för denna beräkning.

Dessutom kan förstärkningsnätet framställas med olika beläggningar. Således producerar ett antal företag galvaniserat förstärkningsnät. Ett sådant galler har ett ojämförligt längre livslängd och kan användas för yttre dekoration. Till exempel för att skapa staket eller staket.

Ribbstiftningsförstärkning

Calculator Reinforcement-Tape-Online v.1.0

Beräkning av längdgående arbets-, struktur- och tvärförstärkning för bandfunderingar. Kalkylatorn är baserad på SP 52-101-2003 (SNiP 52-01-2003, SNiP 2.03.01-84), Guide till SP 52-101-2003, Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tung betong (utan spänning).

Kalkylatoralgoritm

Konstruktiv förstärkning

Om det här menyalternativet väljs, beräknar räknemaskinen minsta halten av arbetets längsgående förstärkning för grundkonstruktionen enligt SP 52-101-2003. Minsta procentandelen armering för armerade betongprodukter ligger i intervallet 0,1-0,25% av betongens tvärsnittsarea, lika med produkten av tejpens bredd av bandets arbetshöjd.

SP 52-101-2003 Klausul 8.3.4 (Analog av fördelen till SP 52-101-2003 Klausul 5.11, Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tung betong, punkt 3.8)

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.11

I vårt fall kommer den minsta procentuella armeringen att vara 0,1% för den sträckta zonen. På grund av det faktum att i den sträckta grunden kan den sträckta zonen vara både toppen av bandet och botten, procenten av förstärkning kommer att vara 0,1% för det övre bandet och 0,1% för bältets nedre bälte.

För längdgående armeringsstänger med en diameter av 10-40 mm används. För fundamentet rekommenderas att använda stavar med en diameter på 12 mm.

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.17

Riktlinjer för utformning av betong och armerad betongprodukter av tung betong, punkt 3.11

Riktlinjer för konstruktion av betong- och armerad betongkonstruktioner av tung betong, punkt 3.27

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tung betong, punkt 3.94

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tung betong, punkt 3.94

Avståndet mellan stavarna i den längsgående arbetsförstärkningen

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.13 (joint venture 52-101-2003 Klausul 8.3.6)

Ersättning för SP 52-101-2003 Klausul 5.14 (SP 52-101-2003 Klausul 8.3.7)

Riktlinjer för konstruktion av betong- och armerad betongkonstruktioner av tung betong, punkt 3.95

Konstruktionsdetaljer (krympresistent)

Enligt riktlinjerna för konstruktion av betong- och armerad betongkonstruktioner av tung betong, punkt 3.104 (analog vägledning till SP 52-101-2003 punkt 5.16) för balkar med en höjd av mer än 700 mm, finns strukturell förstärkning på sidoytorna (2 stavar i förstärkning i en horisontell rad). Avståndet mellan stavarna med strukturell förstärkning i höjd bör inte vara mer än 400 mm. Tvärsnittsarean för en förstärkning bör inte vara mindre än 0,1% av tvärsnittsarean lika hög som avståndet mellan dessa stavar, halva bredden på tejpbredden men inte mer än 200 mm.

Riktlinjer för utformning av betong och armerad betongkonstruktion av tung betong, stycke 3.104 (Guide till SP 52-101-2003 Punkt 5.16)

Genom beräkning visar det sig att den maximala diametern av konstruktionsförstärkning kommer att vara 12 mm. Kalkylatorn kan ha mindre (8-10mm), men för att få en säkerhetsmarginal är det bättre att använda ventiler med en diameter på 12mm.

exempel

 • Stiftdimensioner i planen: 10x10m (+ en bärande innervägg)
 • Bandbredd: 0,4m (400mm)
 • Bandets höjd: 1m (1000mm)
 • Betonglock: 50mm (vald som standard)
 • Rebar diameter: 12mm

Arbetshöjd på bandets tvärsnitt [ho] = Bandets höjd - (Skyddskikt av betong + 0,5 * Arbetsförstärkningens diameter) = 1000 - (50 + 0,5 * 12) = 944 mm

Arbetsförstärkningens tvärsnittsarea för det nedre (övre) bältet = (Bandbredd * Driftsbandets höjd) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 mm2

Vi väljer antalet stavar i enlighet med joint venture 52-101-2003 i bilaga 1.

Vi väljer ett avsnitt som är större eller lika med det ovan angivna avsnittet ovan.

Det visade sig 4 förstärkningsstänger med en diameter på 12 mm (4F12 A III) med en tvärsnittsarea på 452 mm.

Så, vi hittade stavar för ett band av vårt tejp (antar den nedersta). För toppen blir densamma. Sammanfattningsvis:

Antal stavar på det nedre bältet: 4

Antal stavar på det övre bältet: 4

Totalt antal längsgående arbetsstänger: 8

Den totala tvärsnittet av den längsgående arbetsförstärkningen på bandet = Tvärsnittet av en stång * Det totala antalet längsgående stavar = 113,1 * 8 = 905 mm2

Total bandlängd = Stiftlängd * 3 + Stödbredd * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50m (47,6m i räknaren med hänsyn till bandets bredd)

Den totala längden på stavarna = Bandets totala längd * Totalt antal längsgående stavar = 47,6 * 8 = 400m = 381m

Total förstärkningsmassa = Massa på en meter förstärkning (vi hittar i tabellen ovan) * Total längd av stavar = 0,888 * 381 = 339 kg

Förstärkningsvolym per band = Sektion med en längsgående förstärkning * Total längd av stavar / 1000000 = 113,1 * 381/1000000 = 0,04m3

Beräknad förstärkning

Om denna typ av meny är vald kommer beräkningen av den längsgående arbetsförstärkningen för den sträckta zonen att göras enligt formlerna i manualen för SP 52-101-2003.

I vårt fall installeras den spända förstärkningen på toppen och botten av tejpen, så vi kommer att ha arbetsförstärkning i den komprimerade och sträckta zonen.

exempel

 • Bälte Bredd: 0.4m
 • Bälthöjd: 1m
 • Betongskydd: 50mm
 • Märke (klass) av betong: M250 | B20
 • Rebar diameter: 12mm
 • Armaturklass: A400
 • Max. böjningsmoment i grunden: 70kNm

För att hitta Rb använder vi tabell 2.2 i manualen för SP 52-101-2003

För att hitta Rs använder du tabellen 2.6 för SP 52-101-2003

Det maximala böjningsmomentet [M] hittades tidigare. För att hitta den måste du veta den fördelade belastningen från husets vikt (inklusive stiftelsen). För dessa ändamål kan du använda räknaren: Weight-Home-Online v.1.0

Designschemat för att hitta böjningsmomentet: en stråle på en elastisk bas.

Beräkning för klarhet kommer vi att producera i [cm].

Arbetsdelhöjd [ho] = Bandhöjd - (Skyddbetongskikt + 0,5 * Armeringsdiameter) = 100cm - [5cm + 0,6cm] = 94,4cm

Am = 700000kgs * cm / [117kg / cm2 * 40cm * 94,4cm * 94,4cm] = 0,016

Som = [117kgs / cm2 * 40cm * 94,4cm] * [1 - apt. rot (1 - 2 * 0,016)] / 3650 kg / cm2 = 2,06 cm2 = 206 mm2

Nu måste vi jämföra tvärsnittsarean hos arbetsförstärkningen erhållen från beräkningen och tvärsnittsarean av strukturell förstärkning (0,1% av bandets tvärsnitt). Om området för konstruktiv förstärkning visar sig vara mer beräknad, tas konstruktivt, om inte, beräknas sedan.

Tvärsnittsarean av dragförstärkning med strukturell förstärkning (0,1%): 378mm2

Tvärsnittsarean av dragförstärkning i beräkningen: 250mm2

I slutet väljer vi tvärsnittsarean med konstruktiv förstärkning.

Korsar förstärkning (klämmor)

Tvärförstärkning beräknas enligt användaren.

Standarderna för tvärförstärkning

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.18

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.21

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.21

Ersättning för SP 52-101-2003 Klausul 5.23

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.20

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tungbetong. Klausul 3.105

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tungbetong. Klausul 3.106

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tungbetong. Klausul 3.107

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tungbetong. Klausul 3.109

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tungbetong. Klausul 3.111

Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion av tungbetong. Klausul 2.14

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.24

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.22

Betongkåpa

Handboken till joint venture 52-101-2003 Klausul 5.6

Tillägg för SP 52-101-2003 Klausul 5.8 (Guide till betong och betongkonstruktioner Design från Heavy Concrete Clause 3.4)

Storlek, vikt och förstärkningsnätbord. Formel med ett exempel på självberäkning

Innehållsförteckning:

Armeringsnätet är ett byggelement bestående av speciell korrugerad tråd, vilken är fast vid svetsning vid korsningspunkterna med bildandet av karakteristiska kvadratceller. Vem åtminstone en gång såg inte längre förvirra. Nätet är utformat för att förstärka betongelementen och tjänar till att säkerställa styrkan hos hela strukturen.

Standard Rebar Mesh storlekar

Det svetsade nätet är tillverkat av metallstavar, vars totala diameter är från 3 till 40 mm. Den är indelad i lätta och tunga arter, med den första med en stångdiameter upp till 10 mm. Och den andra från 12 mm.

Med tanke på storleken på deras celler kan du med blotta ögat se skillnaden, som är från 0,5 cm till 2,5 cm.

Förstärkningsnätet kan tillverkas av ett stort område och når en längd av 12 meter, med ett minsta värde av en meter. Den maximala totala bredden är 240 cm, med ett minimumsvärde på 50 cm.

Beräkna vikten på ventilen

Information

Tillverkning av armeringsstål regleras av standard GOST 5781-82. Dokumentet stavade ut de tekniska kraven och villkoren, klassificeringen, intervallet, testmetoderna och andra krav på produkten. Nedan följer några referenstabeller från GOST 5781-82, som du kan ta reda på den teoretiska massan på en meter förstärkning. Produktens vikt kan också beräknas oberoende, eller med hjälp av denna räknare.

Tabell: Teoretisk vikt av 1 gångmätare förstärkning enligt GOST 5781-82

nummer
Nominell diameter, mm

Diameter d, mm

Tvärsnittsarea, cm

Vikt 1 meter, kg

Antal meter per ton

Vad är online-kalkylatorn för?

Vår räknare hjälper dig att beräkna vikten av kolstålbeslag online. Du behöver bara ange längden på produkten och den nominella diametern (intervall - från 6 mm till 80 mm.).

Vi erbjuder en tjänst som innehåller två i en: en rebar vikträknare per vikt och meter. Således kan du ta reda på längden på den färdiga produkten, känna tyngden eller vice versa - ta reda på vikten av produkten av en viss längd. Onlineförstärkningsräknaren är användbar vid framställning av beräkningar och beräkningar av metallkonstruktioner. Med det kan du också ta reda på kostnaden för den färdiga produkten, vilket anger priset per meter eller ton.

Hur använder man miniräknaren?

 • Välj en beräkningsmetod (längd eller vikt).
 • Välj förstärkningsdiametern från popuplistan.
 • Ange värdet "Massa" eller "Antal meter".
 • Om det behövs ange priset på en meter eller ton.
 • Klicka på den röda knappen "Beräkna".
 • I det övre vänstra hörnet, i kolumnen "Beräkningsresultat" ser du de erhållna data.

Hur man beräknar vikten själv?

Att veta den nominella diametern och densiteten hos materialet kan du självständigt beräkna armeringsvikten. Det anses enligt formeln m = D x D x Pi / 4 x ro, enligt vilken massan på en meter armering är lika med den teoretiska massan av cirkeln med samma diameter. Värden från formeln:

 • m är den erforderliga massan av förstärkning.
 • D är förstärkningens nominella diameter.
 • ro är densiteten hos materialet.
 • Pi är Pi.

Täthet av kolstål, som regleras av GOST, är 7850,00 kg / m 3.

Hur kan man förstå förstärkningsvikten?

Liksom referenstabeller beräknar förstärkningsberäkaren den teoretiska vikten av produkten. GOST tillåter avvikelser från produktens geometriska dimensioner från den nominella. Du kan ta reda på den faktiska vikten genom att väga armering av en viss längd. Exakt information om vikten och andra egenskaper hos förstärkningen anges i produktens pass från tillverkaren.

Hur man beräknar vikten på det förstärkande nätet och köper det utan överbetalning

För att öka styrkan på fundament, monolitiska strukturer och baser används förstärkning så att strukturen kan uppleva betydande belastningar i alla riktningar. Det mest effektiva alternativet är murverknätet, ankaret i vilket är anslutet genom svetsning eller slingor. Diametern hos komponenterna kan variera från 3 till 40 millimeter, avståndet mellan dem är från 0,5 till 40 centimeter. Vikten av det förstärkande nätet är en indikator som är nödvändig för beräkningar, eftersom produkten är tillverkad av metall och väsentligt vikter strukturen. Denna parameter bör också vara känd när man köper byggmaterial och bosättningar med transportföretag.

Viktkalkylator

Idag kan alla nödvändiga tekniska operationer ske online, det finns en förstärkningsnätvikträknare. För maximal noggrannhet av resultatet föreslås att man anger följande parametrar:

 • diameteren av den längsgående tråden;
 • diameter av tvärförstärkning
 • stigning i längdriktningen
 • stigning av tvärgående element;
 • arklängd och bredd.

Efter att du fyllt i formulären klickar du på knappen "Kör" och alla okända parametrar visas i en tabell.

Det finns följande typer av ramar:

 • a, b och c - platt;
 • g - rumslig;
 • e - rumslig med en 1-Tauri-sektion;
 • e - rumslig med 2-Tauri-sektionen;
 • W - böjda produkter;
 • s - böjda rumsliga;
 • och - inbäddade objekt.

klassificering

Produkter för armering klassificeras enligt flera kriterier:

Rebar diameter och plats

 • De är utmärkta med diameter: ljusändringar med d-tråd från 3 till 10 mm och tung med d-stavar från 12 till 40 mm;
 • Arbetsförstärkningens placering kan gå i en riktning med fördelning - i den andra eller - i båda riktningarna.

märkning

syfte:

 • att stärka grunden;
 • för körbanan;
 • bildandet av inre partitioner;
 • för murverk
 • för plastering
 • jämna golvytan;
 • för installation av värmeisolering.

Standardstorlekar

Du kan se standardstorleken av förstärkande material i tabellen nedan.

I bordet kan du enkelt hitta de nödvändiga egenskaperna, till exempel är en 50x50 murverk vikt på 1,1 kg. Men om du inte har en dator med en internetanslutning till hands eller du föredrar att själv göra beräkningarna kan du beräkna den här materialparametern med hjälp av formeln.

Viktberäkning

Beräkningen utförs i 2 steg:

 • Hitta volymen på 1 meter material. Indikator = 1 meter x (0.785 x D x D)
 • Beräkna önskad parameter. Massan fastställs genom att multiplicera den specifika indikatorn - 7850 kg / m3 per volymindikator.

Beräkningsexempel

Tänk på hur man använder den föreslagna formeln i praktiken. Till exempel måste vi beräkna vikten av materialet för förstärkning med en diameter av tvärgående och längsgående tråd på 0,012 meter. Så är volymen: 1 x (0,012 x 0,012 x 0,785) = 0,00011304 m3. Nu kan du beräkna massan: 0.00011304 x 7850 = 0.887 kilogram. Om bordet är till hands, är det lämpligt att kontrollera resultaten för noggrannhet.

Beräkning av kostnaden för förstärkande nät

För att beräkna inköpspriset för produkten för förstärkning multipliceras den resulterande vikten med den kostnad per kilo som säljaren tillhandahåller. Som ett resultat av beräkningar får du önskat värde. Så med enkla lösningar kan du snabbt bestämma den nödvändiga armeringen för att utföra specifikt arbete, göra ett köp i exakt belopp och inte överbetala för transport. Faktisk kommentar om detta ämne kan ses på video

Standard och ej standardutförande

Utöver det ovanstående bör det förstås att vissa tillverkare producerar material för förstärkning av icke-standardstorlekar. I det här fallet, för att bestämma vikten kommer det att krävas mer komplexa formler, så dessa beräkningar är bättre att anförtro experterna eller använda elektroniska matematiska tabeller. Dessutom tillverkar vissa tillverkare material för förstärkning med anti-korrosionsbeläggningar. Det har inte bara ett längre livslängd, men en större massa. Till exempel kommer galvaniserade stavar att väga mer jämfört med konventionella produkter. I sådana fall bör information från produktspecifikationen användas.

Förstärkningsnätvikt

Stålförstärkande nät som används i konstruktion och för hushållens behov. Förstärkningstråden BP-1, som motsvarar GOST 6727, och förstärkningsstänger med en jämn och periodisk profil används för deras tillverkning. Produkterna har kvadratiska eller rektangulära celler, fasta på toppen av punktsvetsningen. I försäljningen kommer de i rullar eller kort. Vid planering av ett köp är det nödvändigt att förutbestämma den teoretiska massan av metallprodukterna. Detta gör det möjligt att välja rätt transportsätt och beräkna kostnaden för varor, eftersom priset på produkter ofta anges per ton och inte per 1 m 2.

Beräkna massan av gallret med hjälp av en online-räknare

Detta är det enklaste sättet att bestämma vikten på det svetsade nätet och dess kostnad. Baslinjerdata är:

 • förstärkningens diameter
 • avståndet mellan tråden eller stängerna i båda riktningarna;
 • gallerlängd och bredd;
 • antalet produkter;
 • ytterligare procent, om du behöver klippa metallprodukter i storlek. Normalt antas beståndet vara 5%;
 • pris för produkter för 1 ton.

Hur bestämmer man vikten på det förstärkande nätet på bordet?

Beroende på syftet skiljer sig dessa produkter i trådens eller stavens nominella diameter, cellens storlek och de geometriska parametrarna för korten eller rullarna. Grids för förstärkning är vanligtvis släppta kort 2x3 eller 2x6 meter. Sidorna av cellerna är 50, 100, 150, 200 mm.