Beräkning av jordbruksvolymen

Dagens inlägg lägger till rubriken "Earth masses" och berör problem som jag inte har berört på det här ämnet än. Jag har upprepade gånger sagt hur man fyller i listan med jordmassor korrekt, men av någon anledning ansåg jag inte att det var nödvändigt att berätta hur man skulle uppfylla planen för dessa massor :).

Tänk på ett konkret exempel, steg för steg konstruktion av jordmassans plan. Arbetet på jordmassorna överförs redan när relieforganisationsplanen har blivit fullt utvecklad.

Min arbetssekvens:

Steg 1.

Jag kopierar planen för organisationen av en lättnad med topografisk fotografi på ett separat ark, som kombinerar dem i ett block. Det är bekvämare att arbeta med blocket, eftersom vi kommer att bygga ett cartogram ovanpå en plan fylld med konturer och befintliga markeringar på terrängen. Efter att ha bestämt de "svarta" och "röda" märkena kommer vi att framgångsrikt ta bort vårt block, men om det lite senare går vi vidare.

Steg 2.

Jag delar upp det projicerade området i kvadrater, ritar ett rutnät på 20x20 m över vårt "block" - en plan för att organisera reliefen. Konstruerade och befintliga byggnader under gallret tar inte med - som visas i exemplet. Naturligtvis kan, beroende på formen på det projicerade området, byggnader och strukturer, gallerceller utse vilken form som helst: rektanglar, trianglar, trapeser etc.

Steg 3.

Nästa steg är att placera de befintliga (svarta) och projicerade (röda) höjningarna av terrängen vid alla korsningar i rutnätet. För detta behöver vi vårt block med en plan för organisationen av lättnad och topografi. Enligt den topografiska undersökningen definierar jag det befintliga märket, enligt planen för organisationen av lättnad - det projicerade höjningsmärket för terrängen vid korsningen av nätet.

Det projicerade märket placeras över det existerande markeringen på ritningen (som visas på bilden). Allt, vidare är vårt "block" inte längre nödvändigt. Ta bort topografi med en relief organisation plan. Vi kommer bara ha ett rutnät med märken.

Steg 4.

Nästa uppgift är att beräkna skillnaden mellan det designade och det befintliga märket. Allt är enkelt: Vi subtraherar det befintliga (svarta) märket från det designade (röda) märket och registrerar resultatet till vänster om det utformade märket (se exemplet nedan). Resultatet kan vara negativt (med ett minustecken), positivt och lika med noll (om värdena för de röda och svarta förhöjningarna av reliefen sammanfaller). Ett negativt resultat betyder "urtagning", en positiv betyder "fördjupning".

I slutet av detta arbete har vi en uppsättning geometriska former med höjderna i var och en av dess hörn och kan gå vidare till nästa steg.

Steg 5.

När vi har definierat höjningarna vid varje korsning av gallret är det dags att bygga en rad nollverk. Den visas med en streckad streckad linje och ligger mellan skåpet och vallen. Om alla höjningar är bara positiva eller bara negativa, kommer det inte att finnas några nollarbeten i ritningen (bara mitt fall). Det innebär att vi antingen fyller i eller tar bort marken för hela det projicerade området.

Eftersom hela jorden är massor (alla höjningar med plustecken eller noll), kommer jag att visa hur man bygger en rad nollverk med exempel på en enda kvadratcell. Antag att en fyrkantig cell har en sidolängd på 20 m och höjder på +3,0; -2,0; -4,0; 0,0. Mellan marken på kanten av +3.0 och höjden på -2,0 kommer det att finnas en rad nollverk. På den ansedda sidan av cellen bearbetas 5 m jord: vi fyller 3 m och skär 2 m. Vi delar längden på sidan med 5 och bestämmer vid vilken tidpunkt noll arbetslinjen passerar 20/5 = 4 m (4 m längd per 1 m höjd). Så "noll" ligger på ett avstånd av 8 m från märket -2,0 eller 12 m från märket +3.0.

Rita en punkt på sidan av torget mellan märkena 3,0 och -2,0 och anslut med märket 0,0. Vi utökar nollverkningen på detta sätt genom alla celler som har markeringar och utgrävningar och vallar. "Groove" på det projicerade området skuggade linjer i en vinkel på 45 grader. Gå till nästa steg.

Steg 6.

Nu måste vi bestämma volymen för varje cell. Det finns inte så få alternativ här: du kan komma ihåg skolmatematik eller använda onlinekalkylatorn (även om räknare är mestadels uppfunna endast för att räkna gropar med sluttningar eller grävningar). Jag använder ett enkelt och bekvämt ZEMMAS-program som du kan ladda ner på hemsidan under rubriken "DOWNLOADS". Användningsreglerna är extremt enkla: hitta den form du behöver (celltyp) och ange nödvändiga data för att beräkna volymen (till exempel för en rektangulär cell måste du ange längderna på två sidor i meter (mått enligt plan) och höjdpunkterna i figursnittet (det här är de märken vi erhållen genom att subtrahera det befintliga märket från det projicerade märket (se steg 4).

Den resulterande volymen sätts i mitten av nätcellen på planen. Det är viktigt att du inte förlorar betyg. Om höjden är med ett minustecken betyder det att vi också skriver in det i programmet med ett minustecken. Volymen av "spåren" på planen anges med ett minustecken, en fyllning - med ett plustecken.

Separat kommer jag att berätta om beräkningen av volymer på backarna som bildas av vallen. Lutningsläge tagen från jordens typ. Låt oss till exempel beteckna lutningshöjd 1: 1.5 (den mest använda lutningen för Vitryssland). Antag att höjden på däcken är 1 m, så är lutningen 1,5 m bred. I snitt ser vår lutning ut så här:

Vi har en rätt triangel och känner betydelsen av benen: 1 m och 1,5 m. Med sådana initialdata är det enkelt att beräkna området av en rätt triangel med formeln ½ * 1 * 1.5 (vi minns skolan och vårt förtroende för att dessa dumma formler från geometri behöver vi aldrig i vårt liv, så skrattar vi högt). Området av vår lutning i tvärsnittet = område av en högra triangel = 2,5 kvm.

Att veta längden på sluttningen (och vi vet alltid det) är inte svårt att beräkna volymen genom att multiplicera ytan av dess tvärsnitt genom längden. Vem förstår inte, mäta längden på ritningen.

Steg 7.

Andas ut, det förblir ganska. Under planen av jordmassor ger vi en liten tablett där vi anger alla värden av cellernas volymer med ett plustecken - strängen "fyll" och alla volymer av celler med ett minustecken - strängen "cutout". I slutet av varje rad ger vi den slutliga siffran - summan av volymerna som mottas för respektive "fyllning" och "utgrävning".

Dessa sammanlagda volymer av vallar och utgrävningar registreras i den första raden i "Rapporten om volymerna av jordmassor" - marken för planeringsplanen. Hur man fyller i ett uttalande beskrivs i detalj i relevanta inlägg. Se rubriken;).

Earth Works Calculator

Konstruktionsteorin är komplex och helt oförståelig för nybörjare, som först för första gången möttes med invecklade system, tabeller och formler. Deras utveckling är en ganska svår uppgift. Det är ganska uppenbart, eftersom människor som får utbildning på detta område spenderar hela år.
Samtidigt har vi ofta ingen möjlighet att begära hjälp vid utförande av byggnadsarbete till professionella eller åtminstone till mer erfarna arbetare. I det här fallet är det nödvändigt att utföra all förberedelse och övervaka den omedelbara processen personligen.

Använd uppfinning av professionella

Under tidsbristerna är det inte nödvändigt att snabbt studera teorin om byggbranschen samtidigt som man mastrar komplexa matematiska formler och egenskaper hos olika byggmaterial. För att underlätta förberedelserna har yrkesverksamma utvecklat olika specialkalkylatorer.
En av dessa är kalkylatorn för beräkning av jordarbeten. Tack vare det kan du enkelt bestämma den slutliga volymen av gropen med typen av sluttningar du angav. Det räcker att ansöka om objektets projekt och ange följande data i räknaren:
• Bredden och längden på den framtida gropen i botten;
• Bredd och längd på objektet längs toppen;
• djup.
Ange alla parametrar i meter. Annars kan fel inträffa under den automatiska beräkningen av räknaren.

Fördelarna med räknaren

Tack vare det här programmet kan du direkt beräkna de nödvändiga parametrarna online. Detta är viktigt inte bara vid förberedande skede utan också att justera objektets parametrar under byggprocessen. Möjligheten att utnyttja hjälp av ett sådant program online är en garanti för att i händelse av inkonsekvenser mellan projektet på papper och det faktiska genomförandet, kan du enkelt rätta till uppgifterna och leda arbetarnas aktiviteter i den nödvändiga riktningen. I sin tur kan allt detta ge dig det bästa resultatet.
Under tiden glöm inte att det är viktigt att inte bara beräkna proportionerna och parametrarna för byggobjektet korrekt. En förutsättning för att du uppnår det önskade resultatet är också hur ansvarsfullt du kommer att närma sig verkställandet av ditt eget arbete, eftersom försummelse är helt oacceptabelt och inte tillåter att ett idealiskt projekt blir realiserat.

Beräkning av gropen och utgrävningsvolymen

Instruktioner för räknaren av volymen och kostnaden för jordarbeten vid grävning av gropen

alternativ:

X - Bredd

B - Djup

Y - längd

Förberedelser för en grundlig konstruktion börjar med att gräva en grop som är avsedd att bygga grunden för en byggnad eller struktur, lägga avlopp, arrangera en pool eller en reservoar, ett dräneringssystem och leverera en byggnad eller struktur med vatten.

Som förberedelse för att gräva en grop är det nödvändigt att uppskatta den mängd jord som behöver sättas någonstans - ta ut den eller använd den med fördel.

Utförande av jordarbetsprojektet och priserna

Innan du börjar arbeta med att gräva en grop är det nödvändigt att i förväg bestämma på vilken plats den utgrävda marken kommer att tas ut. Toppskiktet, som kännetecknas av dess fertila egenskaper, används ofta för att förädla bakgårdens tomt, designa blomsterbäddar och blomsterbäddar i närheten av huset. Det dåliga markskiktet kan användas vid planering av trädgården, grönsaksgården, som sängkläder för stiftelsen eller för att ta bort den från platsen.

Observera att priset på 1 m3 jord som tas bort kommer att öka när volymen på grävningen ökar.

För det mesta är behovet av att ta bort marken vid grävning av gropar tillräckligt stor, så du bör ta hand om detta i förväg. Tänk också på lagerets storlek på gropen innan du monterar formen.

Använd tjänster av teknik eller gräva själva gropen?

När du väljer ett alternativ föreslår vi att du känner till funktionerna för var och en av dem.

Manuellt arbete karakteriseras av noggrannhet och strikt överensstämmelse med de nödvändiga parametrarna. Dess kostnad kommer att vara mycket lägre än att hyra utrustning eller beställa tjänster för att gräva en grop i specialiserade byråer. Om storleken på gropen är stor, och du måste gräva en stor mängd jord, då är det i detta fall nödvändigt att använda utrustningens utrustning.

Process i steg

Det är nödvändigt att börja med att bestämma platsen där utgrävningen och dess markeringar kommer att grävas. Det rekommenderas att göra detta med hjälp av specialspindlar som fastnar runt omkretsen på webbplatsen. Mellan sig är de anslutna med en ljus färgkabel. Hjälp i maximal noggrannhet av gropens storlek kan vara två diagonaler, vilka med rätt märkning kommer att vara desamma. Användningen av denna metod är relevant på en platt tomt.

Det finns ett annat alternativ för att definiera korrekt markering. På ett litet avstånd från gropen, gräva upp stolparna, fixera brädorna i ett horisontellt läge på samma nivå. På dem och dra ihop sladdarna. För att bestämma den perfekta markeringen måste du gradvis dra sladdarna. Också mycket hjälpsam professionell utrustning som är utformad för dessa ändamål.

Gräver gropen

Glöm inte säkerheten hos yrkesverksamma som gräver en grop, särskilt i områden med instabil eller mycket lös mark. För att undvika att kasta en sådan mark, bör väggarna tillverkas med en liten lutning. Kontroll av väggar och botten kan utföras med hjälp av en nivå eller lameller.

Hur man beräknar hålets volym

Vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att beräkna utgrävningsvolymen, där den praktiska sammansättningen av utgrävning, återfyllning och borttagning av överskott av jord beror.

Skillnader i kompositionen av bergarter som förekommer i området leder till det faktum att de utdragna volymerna för samma baser kommer att skilja sig på grund av lutningsvinkeln.

Beräkningsförfarandet är obligatoriskt. Om denna stund inte återspeglas i byggprojektet för ett privat hus, utförs det självständigt innan graven börjar gräva.

Sätt att räkna

Att utföra utgrävningsarbete är nödvändigt vid konstruktionen av de flesta industriella och civila strukturer. Det sätt på vilket beräkningen görs för en grop, gräv eller vallning väljs individuellt i varje enskilt fall. Det beror på följande faktorer:

 • arbetssätt
 • Syftet med objektet (grunden för byggnader, stöd, läggning av teknisk kommunikation, apparatbrunnar, öppna dräneringssystem);
 • terrängegenskaper hos byggarbetsplatsen;
 • Metoden för utgrävning och borttagning av mark (manuell, mekaniserad), som bestämmer behovet av att arrangera ytterligare raser i arbetsområdet.
 • byggnadstäthet plot.

Arbetsvolymen på jordens utveckling är uppdelad i de som rör platsens uppläggning (klippning av markytan) och som rör byggandet av gropar. Några av dem kan göras av en bulldozer, strippning gjord för hand.

exakt

En ungefärlig beräkning av den jordmängd som ligger så nära verkligheten som möjligt innefattar följande undersökningar (på marken, kamerarbete):

 1. Bestämning av beräkningskontur. Med hjälp av topografiska undersökningar, karakteristiska punkter och höjningar av jorden, bestäms den nedre underliggande ytan av gropen, medföljande muddring, vallar, skillnader, åsar.
 2. Efterföljande kontorsbearbetning fastställer ytterligare (mellanliggande) punkter som är nödvändiga för korrekt bestämning av alla värden (kontur, volymer, nollverk). En bedömning av platsens geologiska indikatorer.
 3. Utarbetande av en teknisk rapport som anger villkor, grunder, resultat, faktiska och tillåtna fel.

En rapport med data beräknad av en specialiserad organisation kommer också att vara en motivering för att bestämma kostnaden för arbetet.

Stå ensam

Att bestämma volymen av jordarbeten vid enhetens grop med sluttningar och grävningar är inte en stor sak efter mätningar (längden på raka segment av omkretsen, djupet vid motsvarande punkter).

I de fall då urtaget är komplext, är det uppdelat i enkla geometriska kroppar (prismor med en triangel vid basen, en rektangel, en femkant). Summan av alla resultat ger det önskade värdet av utgrävningsvolymen i gropen.

Att veta storleken på gropens område och alla höjder i dess beståndsdelar är att det är bekvämt att använda "online-kalkylatorn" -tjänsten. Ett exempel kan ses i denna figur:

Genom att ange motsvarande värden i fälten på de angivna varianterna av geometriska kroppar erhålls ett resultat, vars noggrannhet beror på den valda beräkningskonturen.

I relativt enkla beräkningar, där värdet av det möjliga felet inte är stor, används formeln som motsvarar den ungefärliga storleken på jordstrukturen:

I områden med komplex terräng är den totala längden av grävningen uppdelad i fragment med samma lutning, vars volym läggs till det totala värdet.

Krav på backar

Svaret på hur sluttningen ska ha sluttningar i jordarbeten finns i byggkoder. Avvikelse från de angivna standarderna orsakar inte bara en ökning av arbetsomfånget vid väggkollaps, men också risken för att arbetaren skadas.

De viktigaste bestämningsparametrarna är jordens densitet, bildar en sidoyta och djupet av utgrävningen:

En parallell faktor är längden på utgrävningen - för stora raka sektioner kan vertikal sidokantkollaps också uppstå. Med korta intervaller vid runda brunnar är denna sannolikhet lägre.

Extra poäng

I praktiken är det specifika operationer som måste övervägas när man arbetar på anläggningens anordning. För mer information om hur man beräknar hålrummets volym i ett speciellt program, se den här videon:

Det här är följande omständigheter:

 • grävning av en grop med en grävmaskin med engräns innefattar tillåtna jordfall, som elimineras med en skovel;
 • en gräv för att lägga rören manuellt är utrustad med gropar i lederna;
 • För att öka rörets lagerförmåga med 30-40%, ökar deras lagerytan till basen genom provtagning av den underliggande ytan längs rörets Ø med en täckningsvinkel på 120 °;
 • Storleken på återfyllningen bestäms av skillnaden mellan kammarens volymer och den underjordiska delen av byggnaden.

För att minimera mängden importerad eller importerad mark för att slutföra allt utgrävningsarbete på platsen är det möjligt att vid beräkningsfasen beräkna nollnivån, vilket kommer att ge en balans mellan volymerna för utgrävning och dumpning.

Beräkning av volymen av jord - utgrävning, vall, gräv, utgrävning

Är det möjligt, utan att vara specialist, att korrekt beräkna utgrävningen?

Muddring i Moskva är en dyr process. Och när man konstruerar vilken konstruktion som helst, för att undvika kostnadsöverskridanden är det viktigt att korrekt inse beräkningen av utgrävningsvolymen, vilket kommer att låta dig veta hur mycket jord som ska väljas, transporteras, om det finns möjlighet att fördela marken inom det område som valts för byggandet av objektet. Erfaren landmätare av vårt företag utför snabbt och effektivt denna typ av service, eftersom de har tillgång till all utrustning, teknik och innovativ datorsoftware som är nödvändig för forskning. Vissa kunder frågar emellertid ibland frågan: är det möjligt att självständigt beräkna mängden jord i m3 med hjälp av olika miniräknare och utan att tillgripa hjälp av en specialist?

Är detta besparingar lämpliga? Svaret är entydigt: att inte vara en professionell mätare är det mycket svårt att göra en kvalitativ beräkning av markvolymen. Trots allt har beräkningen av utgrävningsvolymen huvudmålet - att få verkliga siffror, vilket gör det möjligt att utföra kontroll över entreprenörens utgrävningsarbete. Och här är noggrannhet viktigt. Vad är svårigheten att beräkna? Först och främst bör man komma ihåg att varje typ av jord - lera, sand eller sandig loam, har sin egen specifika vikt, därför kan endast en högt kvalificerad specialist beräkna mängden jord i m3. För att bestämma volymen av en separat underart av jordarbeten väljer våra undersökare olika metoder och de nödvändiga beräkningsformlerna.

När du väljer den mest lämpliga metoden kommer specialisterna säkert att ta hänsyn till följande data:

 • terränghjälp
 • område, konfiguration och andra funktioner i strukturen;
 • sätt att genomföra arbetet.

Det tar också hänsyn till den nödvändiga noggrannheten i beräkningar som kunden anger i den tekniska specifikationen.

Hur beräknas markvolymen?

Varje jordkonstruktion, oavsett om det är en muddring (en gräv, en gräv) eller en däck, presenteras realistiskt som en klassisk geometrisk kropp. Som ett resultat kan beräkningen av jordens volym, det verkar, utföras med användning av välkända geometriska formler. Våra medarbetare betonar dock uppmärksamheten hos kunder att beräkningen av markvolymen under utgrävningen har sina egna nyanser och egenskaper. Först och främst, för att korrekt beräkna volymerna när groparna grävas är det extremt viktigt att korrekt identifiera objektets dimensioner.

Idag består beräkningen av jordvolymen i att bestämma volymerna av olika geometriska former som definierar formen av specifika jordarbeten. Vi kommer definitivt att informera klienten om att markvolymen är begränsad till plan, och därför har de små oregelbundenheterna på den verkliga markytan inte någon signifikant effekt på den beräknade volymen.

Det är viktigt! När du beställer en tjänst som att beräkna mängden jord till grundkärnan, var noga med att ta hänsyn till att i detta fall utgrävningen görs med en marginal - för att ordentligt lägga grunden gräver grinden 500-800 mm bredare runt omkretsen från den yttre gränsen till det framtida nedre konstruktionselementet.

Beräkning av volymen av jordgrävning med sluttningar för att säkerställa jordarbetets stabilitet

Ofta är vi uppmanade att beräkna mängden utgrävning för att arrangera gropen med backar. Vad betyder detta? Gruvan är, som det är känt, en speciell utgrävning avsedd för efterföljande läggning av fundamentet i form av en monolitisk armerad betongplatta för olika konstruktioner. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa hållbarheten hos en sådan jordstruktur - detta är en av de viktigaste befintliga kraven för sådana föremål. I själva verket är det oacceptabelt att strukturen ändrar sin ursprungliga form och grundläggande dimensioner, ger sänkning, eroderades av grundvatten eller påverkades av nederbörd.

För att uppfylla detta krav är jordstrukturen uppbyggd med speciella sluttningar av en viss branthet. Samtidigt utförs beräkningen av volymen jordgrävning med sluttningar i Moskva med hjälp av speciella formler, som skickligt används av våra landmätare. Som ett resultat av arbetet får kunden ett kartogram av jordmassor i tid - en specialplan för den undersökta tomten där reliefen, rutnätet, höjningar (röda, svarta och arbetare) visas och linjer med nollverk avbildas.

Om du vill beställa beräkningen av markvolymen, vänligen kontakta våra chefer. Efter att ha gett dem nödvändig information om den framtida anläggningen, kommer du att kunna veta i förväg kostnaden för tjänster av erfarna specialister i Geotop Engineering LLC.

Räknemaskinen beräknar gropen och volymen av jordarbeten

Instruktionen för kalkylatorn för beräkning av grävning av en grävning

Vi presenterar dig en online-kalkylator som beräknar och bestämmer volymen av jordarbeten för gropen.

Alla parametrar anges i meter

X - Pitens bredd.

B - Djup.

Y - längd.

Hela processen innebär att gräva en grop för grundandet av ett hus, avlopp av en stuga, damm eller pool, vattenförsörjning eller dränering av en villa.

Under framställning och produktion är huvudfasen den rätta bedömningen av den mängd jord som produceras.

Design och utgrävningskostnader

Den fullständiga bedömningen kommer att bestå av att gräva gropen och ta bort volymen jord som utgrävas. Det rekommenderas att noggrant planera där de bördiga lagren av jord som kan appliceras på tomten flyttas. Unfertile land, kan användas för att bygga en stiftelse, planera en trädgård, grönsaks trädgård eller bara ta det ut. Det är nödvändigt att i förväg hitta de platser där utgrävd eller borttagen jord kommer att tas bort.

Det är viktigt! Vid grävning kan frekvensen per 1 m³ mark öka med ökande grävdjup. Således fördubblas kostnaden från jordens yta till ett djup av 1 meter och djupare.

Jordavlägsnande är ofta en extra kostnadspost. För att undvika oförutsedda utgifter ska alla steg och deras kostnader avtalas med entreprenören i förväg.

Innan du monterar formen för att hälla fundamentet, är det nödvändigt att ta hänsyn till reserven enligt storleken på gropen.

Ring en teknik eller gräva dig själv?

Innan du bestämmer dig för att gräva ett hål, överväga fördelarna och nackdelarna med varje metod.

Om processen utförs manuellt, får du en snygg och exakt justering till gropens storlek.

Om markvolymen är relativt liten och med tillgänglig arbetskraft kommer det totala priset på manuellt arbete att vara mycket billigare än vid uthyrning av specialutrustning eller grävmaskin. Denna metod gör det också lättare att styra geometri och parametrar för den framtida grävningen under grunden.

Om det är planerat att gräva en stor mängd jord, då när det gäller produktivitet och för att spara tid, skulle det vara att föredra att beställa en grävmaskin. Men i alla fall är valet ditt.

Fasad process

Först utför vi markeringen för framtida grop. Detta görs bäst med en pinne som måste sitta fast runt omkretsens omkrets och ansluta dem med en tunn färgad sladd, vilket indikerar arbetsplatsen. För att kontrollera framtidens grop, måste det mätas två diagonaler, vilket nödvändigtvis måste sammanfalla.

Denna metod är inte professionell och passar bäst för relativt plant mark.

Om du behöver mer noggrann markering av de planerade jordverken är det bäst att använda följande metod.

På kort avstånd från gropen måste träposter eller metallstavar grävas i grupper om 2 stycken (gjutstycken). På dessa inlägg fixar brädorna i ett vågrätt läge, där vi sträcker sladdarna. Försök att fixa brädorna relativt varandra på samma nivå.

Genom att flytta sladdarna kan du uppnå perfekt markering. De återstående avstängningarna kan användas vid montering av formningen under remsan.

Om det finns en lasernivå, en teodolit, en nivå, kommer de att underlätta ditt arbete mycket.

Utför geometrisk kontroll

För att få en exakt vinkel på 90 °, använd den smarta metoden. Vi tar en triangel vars sidor har ett förhållande av 3: 4: 5 meter med en vinkel på 90 °. På ena sidan sätter vi bort från vinkeln på 3 meter och på andra sidan 4 meter, medan avståndet mellan dessa punkter ska vara lika med 5 meter.

Vi gräver en grop

Om du planerar att gå djupt, eller det finns en svag mark i arbetsområdet, måste du först och främst säkerställa säkerheten. Det är bäst att göra grävens väggar med en liten sluttning, vilket kommer att förhindra jordens avverkning.

För att styra botten och väggarna kan du använda en nivå och slats av tillräcklig längd.

Beräkning av hålets volym

Hur man beräknar hålets volym

Vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att beräkna utgrävningsvolymen, där den praktiska sammansättningen av utgrävning, återfyllning och borttagning av överskott av jord beror.

Skillnader i kompositionen av bergarter som förekommer i området leder till det faktum att de utdragna volymerna för samma baser kommer att skilja sig på grund av lutningsvinkeln.

Beräkningsförfarandet är obligatoriskt. Om denna stund inte återspeglas i byggprojektet för ett privat hus, utförs det självständigt innan graven börjar gräva.

Sätt att räkna

Att utföra utgrävningsarbete är nödvändigt vid konstruktionen av de flesta industriella och civila strukturer. Det sätt på vilket beräkningen görs för en grop, gräv eller vallning väljs individuellt i varje enskilt fall. Det beror på följande faktorer:

 • arbetssätt
 • Syftet med objektet (grunden för byggnader, stöd, läggning av teknisk kommunikation, apparatbrunnar, öppna dräneringssystem);
 • terrängegenskaper hos byggarbetsplatsen;
 • Metoden för utgrävning och borttagning av mark (manuell, mekaniserad), som bestämmer behovet av att arrangera ytterligare raser i arbetsområdet.
 • byggnadstäthet plot.

Arbetsvolymen på jordens utveckling är uppdelad i de som rör platsens uppläggning (klippning av markytan) och som rör byggandet av gropar. Några av dem kan göras av en bulldozer, strippning gjord för hand.

En ungefärlig beräkning av den jordmängd som ligger så nära verkligheten som möjligt innefattar följande undersökningar (på marken, kamerarbete):

 1. Bestämning av beräkningskontur. Med hjälp av topografiska undersökningar, karakteristiska punkter och höjningar av jorden, bestäms den nedre underliggande ytan av gropen, medföljande muddring, vallar, skillnader, åsar.
 2. Efterföljande kontorsbearbetning fastställer ytterligare (mellanliggande) punkter som är nödvändiga för korrekt bestämning av alla värden (kontur, volymer, nollverk). En bedömning av platsens geologiska indikatorer.
 3. Utarbetande av en teknisk rapport som anger villkor, grunder, resultat, faktiska och tillåtna fel.

En rapport med data beräknad av en specialiserad organisation kommer också att vara en motivering för att bestämma kostnaden för arbetet.

Att bestämma volymen av jordarbeten vid enhetens grop med sluttningar och grävningar är inte en stor sak efter mätningar (längden på raka segment av omkretsen, djupet vid motsvarande punkter).

I de fall då urtaget är komplext, är det uppdelat i enkla geometriska kroppar (prismor med en triangel vid basen, en rektangel, en femkant). Summan av alla resultat ger det önskade värdet av utgrävningsvolymen i gropen.

Att veta storleken på gropens område och alla höjder i dess beståndsdelar är att det är bekvämt att använda "online-kalkylatorn" -tjänsten. Ett exempel kan ses i denna figur:

Genom att ange motsvarande värden i fälten på de angivna varianterna av geometriska kroppar erhålls ett resultat, vars noggrannhet beror på den valda beräkningskonturen.

I relativt enkla beräkningar, där värdet av det möjliga felet inte är stor, används formeln som motsvarar den ungefärliga storleken på jordstrukturen:

I områden med komplex terräng är den totala längden av grävningen uppdelad i fragment med samma lutning, vars volym läggs till det totala värdet.

Krav på backar

Svaret på hur sluttningen ska ha sluttningar i jordarbeten finns i byggkoder. Avvikelse från de angivna standarderna orsakar inte bara en ökning av arbetsomfånget vid väggkollaps, men också risken för att arbetaren skadas.

De viktigaste bestämningsparametrarna är jordens densitet, bildar en sidoyta och djupet av utgrävningen:

En parallell faktor är längden på utgrävningen - för stora raka sektioner kan vertikal sidokantkollaps också uppstå. Med korta intervaller vid runda brunnar är denna sannolikhet lägre.

I praktiken är det specifika operationer som måste övervägas när man arbetar på anläggningens anordning.

Det här är följande omständigheter:

 • grävning av en grop med en grävmaskin med engräns innefattar tillåtna jordfall, som elimineras med en skovel;
 • en gräv för att lägga rören manuellt är utrustad med gropar i lederna;
 • För att öka rörets lagerförmåga med 30-40%, ökar deras lagerytan till basen genom provtagning av den underliggande ytan längs rörets Ø med en täckningsvinkel på 120 °;
 • Storleken på återfyllningen bestäms av skillnaden mellan kammarens volymer och den underjordiska delen av byggnaden.

För att minimera mängden importerad eller importerad mark för att slutföra allt utgrävningsarbete på platsen är det möjligt att vid beräkningsfasen beräkna nollnivån, vilket kommer att ge en balans mellan volymerna för utgrävning och dumpning.

Räknemaskinen beräknar gropen och volymen av jordarbeten

Ange dimensioner i m:

Instruktionen för kalkylatorn för beräkning av grävning av en grävning

Vi presenterar dig en online-kalkylator som beräknar och bestämmer volymen av jordarbeten för gropen.

Alla parametrar anges i meter

Hela processen innebär att gräva en grop för grundandet av ett hus, avlopp av en stuga, damm eller pool, vattenförsörjning eller dränering av en villa.

Under framställning och produktion är huvudfasen den rätta bedömningen av den mängd jord som produceras.

Design och utgrävningskostnader

Den fullständiga bedömningen kommer att bestå av att gräva gropen och ta bort volymen jord som utgrävas. Det rekommenderas att noggrant planera där de bördiga lagren av jord som kan appliceras på tomten flyttas. Unfertile land, kan användas för att bygga en stiftelse, planera en trädgård, grönsaks trädgård eller bara ta det ut. Det är nödvändigt att i förväg hitta de platser där utgrävd eller borttagen jord kommer att tas bort.

Det är viktigt! Vid grävning kan frekvensen per 1 m³ mark öka med ökande grävdjup. Således fördubblas kostnaden från jordens yta till ett djup av 1 meter och djupare.

Jordavlägsnande är ofta en extra kostnadspost. För att undvika oförutsedda utgifter ska alla steg och deras kostnader avtalas med entreprenören i förväg.

Innan du monterar formen för att hälla fundamentet, är det nödvändigt att ta hänsyn till reserven enligt storleken på gropen.

Ring en teknik eller gräva dig själv?

Innan du bestämmer dig för att gräva ett hål, överväga fördelarna och nackdelarna med varje metod.

Om processen utförs manuellt, får du en snygg och exakt justering till gropens storlek.

Om markvolymen är relativt liten och med tillgänglig arbetskraft kommer det totala priset på manuellt arbete att vara mycket billigare än vid uthyrning av specialutrustning eller grävmaskin. Denna metod gör det också lättare att styra geometri och parametrar för den framtida grävningen under grunden.

Om det är planerat att gräva en stor mängd jord, då när det gäller produktivitet och för att spara tid, skulle det vara att föredra att beställa en grävmaskin. Men i alla fall är valet ditt.

Först utför vi markeringen för framtida grop. Detta görs bäst med en pinne som måste sitta fast runt omkretsens omkrets och ansluta dem med en tunn färgad sladd, vilket indikerar arbetsplatsen. För att kontrollera framtidens grop, måste det mätas två diagonaler, vilket nödvändigtvis måste sammanfalla.

Denna metod är inte professionell och passar bäst för relativt plant mark.

Om du behöver mer noggrann markering av de planerade jordverken är det bäst att använda följande metod.

På kort avstånd från gropen måste träposter eller metallstavar grävas i grupper om 2 stycken (gjutstycken). På dessa inlägg fixar brädorna i ett vågrätt läge, där vi sträcker sladdarna. Försök att fixa brädorna relativt varandra på samma nivå.

Genom att flytta sladdarna kan du uppnå perfekt markering. De återstående avstängningarna kan användas vid montering av formningen under remsan.

Om det finns en lasernivå, en teodolit, en nivå, kommer de att underlätta ditt arbete mycket.

Utför geometrisk kontroll

För att få en exakt vinkel på 90 °, använd den smarta metoden. Vi tar en triangel vars sidor har ett förhållande av 3: 4: 5 meter med en vinkel på 90 °. På ena sidan sätter vi bort från vinkeln på 3 meter och på andra sidan 4 meter, medan avståndet mellan dessa punkter ska vara lika med 5 meter.

Om du planerar att gå djupt, eller det finns en svag mark i arbetsområdet, måste du först och främst säkerställa säkerheten. Det är bäst att göra grävens väggar med en liten sluttning, vilket kommer att förhindra jordens avverkning.

För att styra botten och väggarna kan du använda en nivå och slats av tillräcklig längd.

BERÄKNING AV GRUNDVÄRDEN.


Tabell 11.5 FRÄMPLIG JORDFEL PÅ BOTTOM OCH TRENCHES BOTTOM

För att bestämma volymen av grävningar är grävens längdprofil uppdelad i områden med identiska sluttningar, beräkna volymen av jord för var och en av dem och sammanfatta sedan.
Trenchvolym med vertikala väggar

där K op bestäms av ENiR Col.E2, adj. 2; V t - Mängden mark som förskjutits av rörledningen och exporteras utanför anläggningen,

där V i är den extra volymen jord (tagen med ett plus när det finns överskott och med minus - med brist på mark) m 3; F - området för den planerade tomten, m 2.
Efter slutet av beräkningen reduceras alla jordbruksvolymer till ett speciellt uttalande som kallas den sammanlagda balansen mellan jordmassorna och består av två delar: vänster - ankomsten av jord (P) och höger - jordförbrukningen (P). När P> P-balansen är positiv, dvs. aktiv, med

Beräkning av jordbruksvolymen på kort tid

Jordarbeten beräkningar tillämpas på de olika stadierna av byggandet själva. På grund av räkningen av markarbeten fattas ett antal grundläggande tekniska beslut:

 • valet av produktionsmetod typ av arbete,
 • bestämning av kostnaden för arbete och deras varaktighet.

Korrekt utförd procedur kommer att möjliggöra att erhålla pålitliga siffror som är nödvändiga för ytterligare beräkningar under byggandet.

När planen av urtag i marken planeras för att lägga grunden krävs en detaljerad beräkning av mängden arbete på utgrävning, rörelse, jordläggning. Denna beräkning hjälper till att välja rätt metoder och metoder för utgrävning. identifiera behovet av transport; lösa problemet med att använda den utgrävda marken; ta reda på de beräknade kostnaderna och varaktigheten av arbetet.

Beräkning av markmassor - vad är det för?

Vårt företag som tillhandahåller geodetiska tjänster utför sådana beräkningar snabbt, så effektivt som möjligt.


Det är ofta nödvändigt att bestämma volymen av utgrävningar i marken, avsedda för byggandet av grunden för byggnader. För att göra detta beräknas de speciella formlerna av dimensionerna av gropen nedan. Efter att ha bestämt brantens branthet och känner avståndet från ytan till botten av urtaget, kan du få täckning av gropen ovanför.


Om formen på gropen ska vara rektangulär beräknas volymen med hjälp av formeln för volymen av en prismatoid. Ditches för tank-typ byggnader grävs i två närmar. I den första fasen är en gemensam grop med rektangulär form anordnad, eftersom dessa strukturer ofta byggs i grupper. I andra fasen görs motsvarande urtagningar. Baserat på detta beräknas volymen av utgrävningsarbetet i två steg: en rektangulär utgrävning beräknas och efter dimples i form av en kon.


När du behöver veta volymen på grävningen är dess längdprofil uppdelad i områden med lika sluttningar, beräkna jordens kapacitet för var och en av sektionerna och tappa ner summan.


Vad följer detta?


Vid beräkning av volymen av markbearbetning delas utökade verkstadsnät i valet 100-200 meter vardera. Först beräkna antalet arbeten på platserna, summera dem sedan och få mängden utgrävningsarbete. Beräkningar leder rationellt i tabellform.


Volymen av strukturen hos bulkmassan bestäms av formlerna lämpliga för utgrävningar. För att göra detta, ta hänsyn till formen på hagen (till exempel en trapezoid). Den erforderliga mängden jord för att skapa högen erhålls med användning av koefficienten för återstående lossning. Om det finns en signifikant branthet av lutningen, skillnader i lättnad, beräknas volymen av utgrävning genom att bryta vallen i zoner med förenklade geometriska parametrar.

Om du har några frågor angående ditt projekt och landberäkning, kan du alltid kontakta vårt företag för rådgivning via telefon. +7 965 247 79 43