Reparation av husets källare

Stiftelsen under vilken struktur som helst är utsatt för tunga belastningar, så gradvis börjar det kollapsa. Om du inte startar sin återhämtning i tid, kan strukturen skryta eller till och med kollapsa. Om så önskas kan reparationen av stugan grundas personligen.

När det är nödvändigt att reparera basen

För att huset ska fungera under lång tid är det nödvändigt att övervaka tillståndet för grunden. Under inspektionen är det värt att leta efter sådana tecken på förstörelse som:

 • snedvridningar av dörröppningar och fönsterramar;
 • översvämningen av källaren under byggnaden;
 • utseendet av sprickor i lagerväggarna;
 • utseende av basfel.

I vissa fall kan de angivna problemen visa sig som ett resultat av grundrörelsen. För att förstå om basen kollapsar är det nödvändigt att fixa fläckar av papper på sprickorna. De kommer att bestämma basens tillstånd. Om de spricker inom två veckor, kommer det att indikera att sprickorna växer. I det här fallet bör du tänka på att reparera grunden. Om fläckarna på sprickorna förblir intakta behöver du inte göra en brådskande reparation av landstingets stiftbas med egna händer.

Det är värt att komma ihåg att du kan undvika dessa problem om du skapar ett hus utan grund. Men sådana strukturer kan endast uppställas under vissa förhållanden (till exempel - på fast mark).

Orsaker till förstörelse

Basen förstörs vanligtvis av flera anledningar:

 • Fel i beräkningarna som gjorts vid konstruktionens konstruktion.
 • Dåligt bokmärkesdjup. Om basen inte är tillräckligt djup, på vintern, uppstår marksvullnad, vilket bidrar till ojämn lyftning av fundamentet. På grund av detta uppstår sprickor i materialet.
 • Jordens kvalitet matchar inte typen av bas. Innan du väljer typ av struktur är det nödvändigt att göra geologisk utforskning på platsen, eftersom tillförlitligheten i den framtida strukturen beror på den.
 • Brott mot byggteknik. Ett exempel är installationen av ett mindre antal metallstänger under gjutning av bandfoten. Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att förstörelsen av stiftelsen börjar inom några månader efter byggandet.
 • Användning av material som inte uppfyllde kraven för dem.
 • Förändringen i grundvattnets volym under byggnaden.
 • Farliga naturfenomen.
 • Överstiger den tillåtna belastningen på basen. Ett exempel är skapandet av en andra våning eller installation av ytterligare apparater i huset, vilket väsentligt ökar dess vikt.
 • Rörelse av mark på platsen där strukturen är installerad.
 • Åldrande material. Stiftelsen börjar ofta kollapsa på grund av att strukturen har funnits i flera årtionden.

  Man bör komma ihåg att när man upptäcker tecken på basfel är det nödvändigt att omedelbart börja reparera. Om detta inte görs omedelbart kan basen kollapsa. Det är värt att komma ihåg att om stiftelsen bara förstörs delvis är det inte nödvändigt att höja hela huset.

  Typer av grundreparationer

  Beroende på hur dåligt skadat kan husets botten delas upp i flera typer:

 • Kosmetiskt arbete som innebär en förändring av basens utseende och kräver inte betydande kostnader.
 • Genomsnittlig rumslig reparation. Arbeta med restaureringen av de mest skadade delarna av basen utan att lyfta upp strukturen.
 • Revidering, vilket innebär att återuppbyggnaden av grunden och ersättning av några av dess delar.
 • Omfattande arbete. Denna typ av reparation syftar till att utföra alla åtgärder som bidrar till att restaurera grunden av huset fullt ut.

  Det är ofta möjligt att visuellt bestämma vilken typ av reparation som krävs för en viss grund. Ibland måste du skapa en ny grund för ett lanthus. Men det här är bara möjligt om byggnaden är trä och kan höjas helt.

  Hur man bestämmer vilken typ av reparation

  Ofta under förvärvet av en tomt med ett färdigt hus kan man se att byggnaden är ful. Men det betyder inte att grunden måste repareras. Ofta återspeglar utseendet inte den verkliga situationen för basen. Först efter en noggrann inspektion av byggnaden kan du avgöra om reparationer är nödvändiga eller inte. I vissa fall kan du göra allt arbete utan att engagera specialister.

  Innan du bestämmer husets skick måste du gå ner till källaren och se om den är översvämd med vatten. Det här är ofta det som orsakar den snabba förstörelsen av basen. Också uppmärksamma snedvridningar av dörröppningar och fönsterramar. I vissa fall finns det en bias i byggnadens väggar.

  Om det finns sprickor på grundvalet, är det nödvändigt att bestämma sitt djup och lägga plåster för att förstå graden av förstörelse av grunden, om denna process redan är igång. I många situationer är sprickor ett tecken på förstörelsen av fundamentets yttre lager.

  Instruktioner för restaurering av remsa grunden

  Rekonstruktion av grunden för ett trähus kan utföras personligen även utan användning av tunga maskiner. För att förbättra tillståndet för remsa grunden måste du utföra följande steg:

 • Längs botten av huset måste du gräva en gräv, vars djup ska vara cirka 50 cm.
 • Därefter är det nödvändigt att städa den befriade delen av källaren från jorden och andra föroreningar.
 • Då behöver du behandla ytan med en speciell primer, vilket kommer att bidra till ökad vidhäftning.
 • Vid nästa steg är det nödvändigt att installera förankringshål i de tidigare skapade hålen längs hela den skadade basområdet. Avståndet mellan dessa element bör vara mellan 60 och 120 cm.
 • Efter det är det nödvändigt att svetsa det förstärkande nätet till förankringarna.
 • Vidare i sprickorna som bildas som ett resultat av fraktur är det nödvändigt att hälla betonglösning.
 • En träformning bör installeras längs hela grävens omkrets. Det är också viktigt att skapa en sandkudde innan den hälls i betonglösningen.
 • Efter att betongen helt har hårdnat, är det nödvändigt att fylla den med jord och skapa ett blindområde. Detta skyddar grunden från fukt.

  Det är värt att notera att det i vissa fall är bättre att skapa en ny grund för ett lanthus. Som ett exempel kan man citera situationer där förstörelsen av basen leder till en snedvridning av strukturens väggar.

  Reparation av kolonnbasen

  Du kan enkelt återställa kolumngrunden med egna händer. Detta händer enligt följande:

 • Först, nära pelarna, sker utgrävning.
 • Därefter rengörs grundelementen av smuts, fallande gips och smulade stenar. Om detta inte är gjort kommer grundreparationen att vara ineffektiv.
 • Sedan är pelarna belagda med en primer. Detta är nödvändigt för att öka ytan vidhäftning.
 • I nästa steg skapas hål i pelarna. De måste vara säkert fastsatta ankar, som kommer att användas som grund för den förstärkta ramen.
 • Därefter svetsas metallramen till förankringarna.
 • Sedan hälls den konkreta lösningen. Efter hällning är det värt att använda en konstruktion vibrator för att bli av med hålrummen och göra basen mer tillförlitlig.
 • Stödets återställda yta måste täckas med vattentätt material.
 • Fördjupningarna efter arbetet fylls med jord och tätt täppt.

  Detta fullbordar reparationen av husets kolumnära grund. Arbetet som utförs är ganska tidskrävande men kan göras med egna händer. Det är värt att notera att de kan produceras av en person som inte tidigare varit engagerad i sådan verksamhet. Det är därför, innan du inbjuder yrkesverksamma, det är värt att bedöma dina möjligheter. Genom att följa alla instruktioner kan du snabbt återställa stiftelsen.

  Innan reparationer utförs, tänker vissa platsägare om hur man höjer sitt stugor tillsammans med stiftelsen. Men det är värt att komma ihåg att strukturen bara kan höjas om den är gjord av trä. I detta fall höjs endast strukturen utan en bas.

  Reparera husets källare med egna händer

  Restaurering av stugan med landets egna händer

  Grunden för något hus kan bli oanvändbart på grund av extrema belastningar, som gradvis förstör det, liksom på grund av felaktigt genomförda stiftelser eller klimatförhållanden, vilket också kan påverka fundamentets integritet.

  Och på grund av att dessa faktorer gradvis förstör grunden kan det bli nödvändigt att återställa grunden för ett lanthus. Hennes uppskjutande "för senare" kan förvärra situationen ännu mer och som ett resultat kan huset helt enkelt kollapsa.

  För att ett lanthus ska behålla sin integritet under lång tid måste grunden, det vill säga grunden, noggrant övervakas och omedelbart eliminera alla defekter. Det kommer att vara idealiskt om stiftelsens vård kommer att genomföras sedan byggandet av byggnaden, inte bara vid brister.

  Förstå att grunden inte är bra, du kan för ett antal tecken. Så om dörrarna eller fönsteröppningarna är snedställda och källaren av huset ständigt översväms med grundvatten, vars mängd ökar efter nederbörd, så kan du definitivt säga att problemet beror på grunden för förortsbyggnaden. Ett sådant problem framgår också av sprickor på byggnadens väggar, och det mest försummade steget kommer att vara det där stiftelsen helt enkelt bryts upp i delar, i så fall kommer det att finnas långt och arbetskrävande restaureringsarbete.

  Tecken på förstörelsen av grunden för byggnaden: förskjutningen och sprickorna

  Men även alla ovanstående fel kan uppstå på grund av små förskjutningar av stiftelsen. För att säkerställa att stiftelsen fortsätter att kollapsa, bör etiketter läggas på de skadade punkterna. Om de inte bryter och ändrar inte platsen, så finns det inget att oroa sig för - skadorna var omedelbara. Om patchworken är skadad, kräver det omedelbart reparation av stugan med egna händer.

  Orsaker till defekter

  Professionella har upptäckt ett antal orsaker som orsakar defekter i grunden för hus i sommarstugor:

  • i byggandet av byggnaden i beräkningarna som utförts före konstruktionen föll in felet;
  • grunden låg grundligt utan att ta hänsyn till områdets och landets särdrag;
  • en typ av stiftelse valdes, som inte passar väl den typ av mark på tomten;
  • om tekniken för skapandet av basen var bruten
  • Byggnadens grund var gjord av material av låg kvalitet som absolut inte är lämpliga för sådant arbete.
  • om mängden vatten som cirkulerar under jorden har förändrats dramatiskt
  • Stiftelsen påverkades av fenomenet av konstgjord eller naturlig natur;
  • om lasten på basen av huset var för stor;
  • svängningar av marken under huset och i området kring det kan också påverka fundamentet;
  • om de material från vilka grunden skapades har försämrats så mycket att destrueringsprocessen har börjat.
  till innehållet ↑

  Stiftelse reparation

  Att reparera förortsgrunden är lite lättare än att bygga dem från början. Under arbetets gång är det nödvändigt att ta hänsyn till alla nyanser och särdrag i arbetet, eftersom även det minsta utelämnandet eller misstaget kan förvärra situationen ännu mer. Om reparation kräver en mindre defekt, så fixar det inte mycket tid och ansträngning.

  Men om graden av förstörelse hemma i landet är väldigt betydande och byggandet av hela huset är hotat, är det bättre att överlåta arbetet till specialister. De kommer att kunna tillämpa personlig erfarenhet och kunskap för att reparera stiftelsen och lösa problemet på ett optimalt sätt, vilket sparar huset, samtidigt som alla problem löses på kort tid. Det är värt att komma ihåg att arbetsprocessen måste utföras i strikt överensstämmelse med stadierna, för att undvika avvikelser från dem. Om denna regel inte följs kan konsekvenserna vara skrämmande.

  Reparera tejpbasen

  Reparation av landstingets tejpfundament är lätt att utföra, men bör utföras endast om du är säker på dina förmågor. En gräv som inte är mindre än 50 cm djup gräver längs byggnadens skadade grund. Efter att marken har tagits bort från grunden är det nödvändigt att avlägsna det från resten av marken, och även att ta bort alla spår av gips, vilket kan förbli från installationstillfället såväl som färg. Efter att grunden torkats, är det nödvändigt att pröva det med en speciell lösning. Detta steg gör grunden mer lim. Det är bra att göra ankarhål över hela området där fel uppmärksammas. Ankare placeras i hålen med en horisontell höjd av 60-120 cm, och ett förstärkningsnät är svetsat mot dem.

  Reparation av bandbasen i landbyggnaden

  Alla sprickor och kaviteter som finns i grunden måste vara caulked med betong. Om detta är nödvändigt måste du lägga formuläret, i regel är detta villkor viktigt i det fall då grunden har allvarliga skador. Vid härdning av betong är vattentätningen fäst vid den.

  Den utgrävda jorden ska återlämnas till grävningen. Om pengar tillåter, är det lämpligt att fylla fundamentet i lager, ramming var och en av dem. I denna reparation av grunden för ett land hus anses fullständigt.

  Reparation av en kolumnärbasis

  Reparation av husets kolonnbas med egna händer kommer att bli svårare än tejpen en, på grund av basens egenskaper, men det kan fortfarande göras. Nära grundpelarna måste marken vara helt avlägsnad, och strukturen måste rengöras av smuts, ett lager av gips, färg och stenflis. Därefter beläggs det med en primer som används för att öka överhäftningen. Hål är gjorda i pelarna och ankare placeras i dem.

  Därefter är den förstärkta ramen med hjälp av ett speciellt nät som är fastsatt på ankarbultarna. Kaviteterna städas och fylls med betongblandning. Vattentätningsskiktet är fastsatt på den torkade morteren. I spåren som återstår, hälls jorden och komprimeras ordentligt.

  Reparation av husets kolonnbas

  I vissa fall är stiftelsen skadad så mycket att reparationen av kolonnunderlaget inte kan utföras. I denna situation måste du skapa ett nytt skelett, som är anpassat till den befintliga. Basen är underminerad från båda sidor och förstärkning placeras där.

  En formning är monterad nedanför och en hårdplatta av betong skapas. Efter att ha arbetat sidzoner med en primer stängs de med en tunn film av lösningen. För de murar, som är gjorda av tegel, behöver du en grävning av nittio centimeter. Om basen har brutit sig väsentligt, ska området där kolonngrunden för ett hus är reparerad inte ha ett område som är större än en tredjedel av avståndet från en spricka till en annan.

  För hus som är gjorda av timmer måste du byta ut fundamentet, från början av loggarna, och först efter att du har reparerat avlägsna områden kan du flytta till den centrala delen av basen.

  Ungefärlig kostnad

  Priset på reparationen beror direkt på vilken grund som skapades vid byggandet av ett lanthus. Reparation av tejpbasen i ett trähus kostar cirka 4500 rubel för varje mätare. Men grunden, gjord av enskilda skruvhögar eller kolumnar, som ligger under samma hus, kommer att kräva minst 8 000 rubel för varje mätare som ska repareras.

  Som ett resultat kommer tre nyanser att påverka priset på arbeten:

  • fundament typ;
  • kostnaden för byggmaterial
  • arbetet med anställda arbetstagare.

  I praktiken kan man se att restaureringen av basen i komplexet kostar minst. Det vill säga det mest prisvärda alternativet skulle vara det alternativ där organisationen beställde inte bara reparationer utan också byggmaterial för arbete. I sådana fall kan du spara cirka 35% av beloppet. Självklart borde du på förhand bekanta dig med de byggare som kommer att arbeta, reparera grunden för huset i landet. Ofta kan reparationer av dålig kvalitet undvikas genom att upptäcka skrupelfria arbetstagare i tid.

  Kostnaden för att reparera stiftelsen

  Att reparera grunden för ett lanthus bör göras personligen endast om du är övertygad om att arbetet avslutats, såväl som om du har fastställt förutsättningen för defekten. I alla andra situationer är det nödvändigt att bjuda in arbetstagare "från sidan" för att inte riskera stiftelsens integritet och som ett resultat - hemma.

  Reparera husets källare med egna händer

  Stiftelsen under vilken struktur som helst är utsatt för tunga belastningar, så gradvis börjar det kollapsa. Om du inte startar sin återhämtning i tid, kan strukturen skryta eller till och med kollapsa. Om så önskas kan reparationen av stugan grundas personligen.

  När det är nödvändigt att reparera basen

  För att huset ska fungera under lång tid är det nödvändigt att övervaka tillståndet för grunden. Under inspektionen är det värt att leta efter sådana tecken på förstörelse som:

  • snedvridningar av dörröppningar och fönsterramar;
  • översvämningen av källaren under byggnaden;
  • utseendet av sprickor i lagerväggarna;
  • utseende av basfel.

  I vissa fall kan de angivna problemen visa sig som ett resultat av grundrörelsen. För att förstå om basen kollapsar är det nödvändigt att fixa fläckar av papper på sprickorna. De kommer att bestämma basens tillstånd. Om de spricker inom två veckor, kommer det att indikera att sprickorna växer. I det här fallet bör du tänka på att reparera grunden. Om fläckarna på sprickorna förblir intakta behöver du inte göra en brådskande reparation av landstingets stiftbas med egna händer.

  Det är värt att komma ihåg att du kan undvika dessa problem om du skapar ett hus utan grund. Men sådana strukturer kan endast uppställas under vissa förhållanden (till exempel - på fast mark).

  Orsaker till förstörelse

  Basen förstörs vanligtvis av flera anledningar:

  1. Fel i beräkningarna som gjorts vid konstruktionens konstruktion.
  2. Dåligt bokmärkesdjup. Om basen inte är tillräckligt djup, på vintern, uppstår marksvullnad, vilket bidrar till ojämn lyftning av fundamentet. På grund av detta uppstår sprickor i materialet.
  3. Jordens kvalitet matchar inte typen av bas. Innan du väljer typ av struktur är det nödvändigt att göra geologisk utforskning på platsen, eftersom tillförlitligheten i den framtida strukturen beror på den.
  4. Brott mot byggteknik. Ett exempel är installationen av ett mindre antal metallstänger under gjutning av bandfoten. Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att förstörelsen av stiftelsen börjar inom några månader efter byggandet.
  5. Användning av material som inte uppfyllde kraven för dem.
  6. Förändringen i grundvattnets volym under byggnaden.
  7. Farliga naturfenomen.
  8. Överstiger den tillåtna belastningen på basen. Ett exempel är skapandet av en andra våning eller installation av ytterligare apparater i huset, vilket väsentligt ökar dess vikt.
  9. Rörelse av mark på platsen där strukturen är installerad.
  10. Åldrande material. Stiftelsen börjar ofta kollapsa på grund av att strukturen har funnits i flera årtionden.

  Man bör komma ihåg att när man upptäcker tecken på basfel är det nödvändigt att omedelbart börja reparera. Om detta inte görs omedelbart kan basen kollapsa. Det är värt att komma ihåg att om stiftelsen bara förstörs delvis är det inte nödvändigt att höja hela huset.

  Typer av grundreparationer

  Beroende på hur dåligt skadat kan husets botten delas upp i flera typer:

  1. Kosmetiskt arbete som innebär en förändring av basens utseende och kräver inte betydande kostnader.
  2. Genomsnittlig rumslig reparation. Arbeta med restaureringen av de mest skadade delarna av basen utan att lyfta upp strukturen.
  3. Revidering, vilket innebär att återuppbyggnaden av grunden och ersättning av några av dess delar.
  4. Omfattande arbete. Denna typ av reparation syftar till att utföra alla åtgärder som bidrar till att restaurera grunden av huset fullt ut.

  Det är ofta möjligt att visuellt bestämma vilken typ av reparation som krävs för en viss grund. Ibland måste du skapa en ny grund för ett lanthus. Men det här är bara möjligt om byggnaden är trä och kan höjas helt.

  Hur man bestämmer vilken typ av reparation

  Ofta under förvärvet av en tomt med ett färdigt hus kan man se att byggnaden är ful. Men det betyder inte att grunden måste repareras. Ofta återspeglar utseendet inte den verkliga situationen för basen. Först efter en noggrann inspektion av byggnaden kan du avgöra om reparationer är nödvändiga eller inte. I vissa fall kan du göra allt arbete utan att engagera specialister.

  Innan du bestämmer husets skick måste du gå ner till källaren och se om den är översvämd med vatten. Det här är ofta det som orsakar den snabba förstörelsen av basen. Också uppmärksamma snedvridningar av dörröppningar och fönsterramar. I vissa fall finns det en bias i byggnadens väggar.

  Om det finns sprickor på grundvalet, är det nödvändigt att bestämma sitt djup och lägga plåster för att förstå graden av förstörelse av grunden, om denna process redan är igång. I många situationer är sprickor ett tecken på förstörelsen av fundamentets yttre lager.

  Instruktioner för restaurering av remsa grunden

  Rekonstruktion av grunden för ett trähus kan utföras personligen även utan användning av tunga maskiner. För att förbättra tillståndet för remsa grunden måste du utföra följande steg:

  1. Längs botten av huset måste du gräva en gräv, vars djup ska vara cirka 50 cm.
  2. Därefter är det nödvändigt att städa den befriade delen av källaren från jorden och andra föroreningar.
  3. Då behöver du behandla ytan med en speciell primer, vilket kommer att bidra till ökad vidhäftning.
  4. Vid nästa steg är det nödvändigt att installera förankringshål i de tidigare skapade hålen längs hela den skadade basområdet. Avståndet mellan dessa element bör vara mellan 60 och 120 cm.
  5. Efter det är det nödvändigt att svetsa det förstärkande nätet till förankringarna.
  6. Vidare i sprickorna som bildas som ett resultat av fraktur är det nödvändigt att hälla betonglösning.
  7. En träformning bör installeras längs hela grävens omkrets. Det är också viktigt att skapa en sandkudde innan den hälls i betonglösningen.
  8. Efter att betongen helt har hårdnat, är det nödvändigt att fylla den med jord och skapa ett blindområde. Detta skyddar grunden från fukt.

  Det är värt att notera att det i vissa fall är bättre att skapa en ny grund för ett lanthus. Som ett exempel kan man citera situationer där förstörelsen av basen leder till en snedvridning av strukturens väggar.

  Reparation av kolonnbasen

  Du kan enkelt återställa kolumngrunden med egna händer. Detta händer enligt följande:

  1. Först, nära pelarna, sker utgrävning.
  2. Därefter rengörs grundelementen av smuts, fallande gips och smulade stenar. Om detta inte är gjort kommer grundreparationen att vara ineffektiv.
  3. Sedan är pelarna belagda med en primer. Detta är nödvändigt för att öka ytan vidhäftning.
  4. I nästa steg skapas hål i pelarna. De måste vara säkert fastsatta ankar, som kommer att användas som grund för den förstärkta ramen.
  5. Därefter svetsas metallramen till förankringarna.
  6. Sedan hälls den konkreta lösningen. Efter hällning är det värt att använda en konstruktion vibrator för att bli av med hålrummen och göra basen mer tillförlitlig.
  7. Stödets återställda yta måste täckas med vattentätt material.
  8. Fördjupningarna efter arbetet fylls med jord och tätt täppt.

  Detta fullbordar reparationen av husets kolumnära grund. Arbetet som utförs är ganska tidskrävande men kan göras med egna händer. Det är värt att notera att de kan produceras av en person som inte tidigare varit engagerad i sådan verksamhet. Det är därför, innan du inbjuder yrkesverksamma, det är värt att bedöma dina möjligheter. Genom att följa alla instruktioner kan du snabbt återställa stiftelsen.

  Innan reparationer utförs, tänker vissa platsägare om hur man höjer sitt stugor tillsammans med stiftelsen. Men det är värt att komma ihåg att strukturen bara kan höjas om den är gjord av trä. I detta fall höjs endast strukturen utan en bas.

  Stiftelser för lanthus: orsakerna till förstörelsen av stiftelsen och reparationen av remsa och kolumnar stiftelse

  Stödstrukturen är nödvändig för alla byggnader för att klara svåra laster. Men på grund av att husägare ofta bygger egna hus, vilket väsentligt undviker byggnadsstandarder, orsakar dessa laster ofta skador. Som ett resultat är det nödvändigt att reparera och stärka källaren i ett hus och en brådskande

  Om tiden inte handlar, kommer den förstörda grunden att göra hela huset olämpligt för bostad. Förstörelsen av basen börjar med processen att spricka en monolitisk struktur och förekomsten av sprickor på väggarna. Detta följs av störningar i kommunikationssystemens normala funktion, och som ett resultat blir strukturen helt enkelt olämplig för vidare drift.

  Resultatet av förstörelsen av stiftelsen

  För att ett sådant öde ska passera ditt hus, bör du noggrant övervaka tillståndet för de stödjande strukturerna. Och om tecken på förstörelse märktes, är det nödvändigt att omedelbart börja reparera och restaurera arbetet.

  Faktorer som indikerar behovet av reparation

  Det finns följande tecken på att det är nödvändigt att reparera grunden för ett lanthus med egna händer eller med hjälp av specialister:

  • Utseendet av snedvridningar i geometrin av fönsterramar och dörröppningar;
  • Framväxten av sprickor på väggarna med deras efterföljande tillväxt;
  • Översvämning med smältvatten från en källare eller källare;
  • Offset veranda eller trappor inuti huset;
  • Utseendet av sprickor i den synliga delen av stiftelsens struktur.

  Var uppmärksam! Det är inte alltid möjligt att entydigt dechiffrera dessa fenomen korrekt. I vissa fall är sådana förändringar ett tecken på små och små skift eller krympning av grunden.

  Kontrollmetod

  I fotoet - plastfyren

  Det finns följande instruktion, som består av steg-för-steg-åtgärder, som gör det möjligt att kontrollera tillståndet för basens struktur:

  1. Först måste du bygga en sorts beacons i form av plåster av gipsmortel eller papper;
  2. Dessa fyrar måste installeras på sprickan så att de ligger över felet.
  3. På fyrens yta skriver du datumet för installationen.

  Efter att ha installerat sådana övervakningsfält bör du vänta ett tag och efter att ha kontrollerat deras status:

  • Om det efter en kort tid inte har blivit sönderbruten eller kollapsad, betyder det att sprickan kan hänföras till sänkning och murverksdeformation. Denna situation kräver inte brådskande åtgärder.
  • Om den installerade fyren efter en kort period har brutit eller kollapsat, behövs omedelbart reparation av grunden för ett hus.

  Orsaker till förstörelsen av stiftelsen

  Från grunden kan sprickan nå själva taket

  Följande faktorer kan vara orsaken till förstörelsen och oregelbunden krympning av grundstrukturen:

  • Själva läggningsprocessen var felaktig på grund av det otillräckliga djupet för den specifika regionen där byggnaden tillverkas.
  • Den typ av bas som valts motsvarar inte jordparametrarna på byggarbetsplatsen.
  • Fel i beräkningarna av grunden, vilket leder till felaktig styling;
  • Brott mot byggteknik;
  • Användningen av byggmaterial som inte uppfyller kraven;
  • Förändringar i nivå och volym av grundvatten som förekommer direkt under strukturen;
  • Produktion slutförande, byggande av förlängningar, förändring av byggnaden och höjden av byggnaden utan återuppbyggnad av grunden av landet hus i förväg i enlighet med den nya beräkningen av laster;
  • Platsen utsattes för sådana farliga naturfenomen som jordskred, översvämningar, jordbävningar, etc.
  • Byggnadsarbete på marken nära byggnaden ledde till dess framsteg;
  • Naturförstöring av material över tiden.

  Det bör också sägas att inte bara gamla stiftelser med lång livslängd kan kräva reparationsarbete. Sådana aktiviteter kan krävas och nybyggda byggnader.

  Rådet. Om du har funnit tecken på förstörelse, reparera grunden för ett hus med egna händer eller ringa in specialister omedelbart. Snabba reparationer gör att du kan undvika allvarliga skador och bevara byggnadens integritet.

  Grundreparationsprocessen

  Arbetet med restaureringen av landstuggens grund kommer säkert att vara jobbigt och ganska svårt, men valet för att reparera med egna händer eller med hjälp av konstruktionsteamet bör ske genom att ta hänsyn till varje situation separat (ta reda på hur man ordnar ett 6 hektar hus).

  Varje enskilt fall är individuellt och måste betraktas separat.

  Valet ska göras beroende på:

  • Byggparametrar;
  • Jordens kvalitet på platsen;
  • Skalan av befintlig skada;
  • Tillgänglig budget.

  Förstärkning av tejpbasen

  Reparera grunden för att ge egna händer, om det är en konstruktion i form av ett tejp, är inte så svårt som det kan tyckas vid första anblicken. Förhindrande av ytterligare skador på basen av denna typ kommer att möjliggöra arrangemang av ett skyddande skikt applicerat direkt över den gamla grunden.

  Att agera i detta fall är nödvändigt enligt följande:

  1. Gräva en gräv runt en grund med ett djup av 0,5 m;
  2. Stiftelsens del befrias från jorden och basen ska rengöras från smuts, ytbehandling och lackering.
  3. Ytan data bearbetas med användning av djupa penetreringsprimrar;
  4. Längs hela ytan är hål gjorda i vilka ankare sätts in. Steget mellan sådana element i horisontalplanet bör vara minst 60-120 cm, och antalet rader ska överstiga 3;
  5. Den förstärkande ramen gjord av metallnät med stavar med en diameter av 10-14 mm är svetsad till förankringarna;
  6. Den resulterande strukturen hälls med betong;

  Rådet. Om det behövs kan du bygga ett formarbete för en liknande fyllning, speciellt om vi talar om allvarliga kränkningar av tejpstrukturen.

  1. Efter att betonglösningen torkar och härdar är ytan vattentät
  2. I slutet av allt arbete fylls grävgraven med jord.

  Rådet. Det är nödvändigt att fylla grunden för ett hus, lag för lager, kvalitativt ramming var och en av dem.

  Produktionen av sådant restaureringsarbete kan utföras på båda sidor av basens skadade struktur.

  Förstärkning av den kolumna grunden

  Reparation av en landsbygds stiftelse grundar sig i själva verket inte mycket från förstärkning av en tejpbas med den enda skillnaden att det i detta fall är nödvändigt att förstärka inte band, men pelarna. Kärnan i denna typ av reparationsarbete ligger i att lossa den befintliga stödstrukturen och skydda den mot jordens skadliga effekter.

  Steg för steg utförande av arbete är som följer:

  1. Utgrävning nära stödet utförs på ett sådant sätt att sandkudden under strukturen inte påverkas;
  2. Basen på alla ytor rengörs från smuts, gipsblandningar, lackering och smula element.
  3. Basen behandlas med djupa penetreringsprimrar;
  4. Hål är gjorda i stolparna där ankarna är monterade;
  5. Armeringsramen i form av ett galler är fäst vid ankarna installerade i föregående steg;
  6. Den armerade ytan hälls med betong, för vilken du kan behöva bygga en formning;
  7. Betong behöver tid att koppla och härda;
  8. Efter torkning är ytan vattentät
  9. Den återstående urtaget är fylld med jordlager, som var och en är tätt ramad.

  Reparationskostnad

  Kostnaden för restaurering av byggnadens stödstruktur beror direkt på typen av stiftelse. Så, till exempel, kommer restaureringen av 1 meter stapelfundament att kosta två gånger mer än reparationen av tejpbasen.

  Kostnaden för att återställa en skadad grund är direkt beroende av faktorer som:

  • Typ av stiftelse under byggnaden;
  • Kostnaden för byggmaterial
  • Kostnaden för installationen fungerar.

  Sammanfattningsvis

  Förstärkning av verk

  Som det redan var möjligt att förstå, är reparationen av grunden för både ett tejp och ett kolumnerat arbete enkelt och kan göras med egna händer. För produktion av verk är det inte nödvändigt att ha erfarenhet, specialkonstruktionskunskaper och förmågor (se även artikeln "Design av sommarplatsen på 6 hektar - det omöjliga är möjligt").

  Men man bör inte vara för slarvig om att stärka grunden, men tvärtom är det nödvändigt att strängt följa tekniken. Kom ihåg att de brister du gör i denna process kan leda till ännu svårare och dyra reparationer.

  Och videon i den här artikeln kommer att berätta för dig ännu mer användbar information om hur du återställer den spridda eller skadade grunden för ett lanthus.

  Reparera husets källare med egna händer

  Hur man reparerar basen i ett lanthus självständigt

  Lagerstrukturen enligt vilken konstruktion som helst är konstruerad för att motstå konstanta och ganska allvarliga belastningar, från vilken basen gradvis förlorar sina styregenskaper och om den inte repareras i tid för att reparera grunden för ett lanthus, kan hela strukturen misslyckas. Förstöring börjar med sprickor i husets väggelement, då störning av befintlig kommunikation störs, och i slutändan blir strukturen oanvändbar.

  För att inte lida ett liknande öde hemma i din sommarstuga, bör du alltid titta på det aktuella läget för stödstrukturen. Det finns flera tecken som du kan "diagnostisera" grunden för ditt hus på grund av brådskande restaureringsarbete.

  Kriterier som indikerar behovet av grundreparation

  Följande skyltar gör det möjligt för dig att förstå att reparationer är nödvändiga för att grunda ditt fritidshus:

  • Utseendet på förvrängningar i fönsterkarmarna och dörren
  • Utseendet och tillväxten av sprickor i väggarna;
  • översvämning av en källare eller källare med smältvatten;
  • Byte av verandan och trappan i huset.
  • sprickbildning eller förstörelse av den synliga delen av stiftelsen.

  Det är värt att säga att inte alltid liknande tecken kan entydigt tolkas som behovet av restaureringsarbete - ibland förekommer dessa fenomen på grund av små och obetydliga skift i stiftelser.

  För att få kontroll över villkoren för boendet i landet kan du använda fyrkanter i form av plaster av gips eller papper limmade till sprickorna. Datumet för installationen av strålkastaren, som anges på papperet, hjälper till att mer exakt bestämma tidsperioden för vilken vissa ändringar inträffade.

  I händelse av att det limmade fläcket bryts i ett relativt kort tidsintervall, är det ett tydligt behov av att reparera basen. I annat fall kan vi säga att kopplingen har upphört att lösa och deformera, och därför är det inte nödvändigt att vidta brådskande åtgärder.

  Orsaker till skador på stödkonstruktionen

  Förstörelsen av källaren i huset och dess ytterligare felaktiga sittande kan inträffa

  på grund av följande faktorer:

  • grunden låg på djupet otillräckligt för en viss region
  • Typ av stödstruktur motsvarar inte markens kvalitet på platsen.
  • grunden grundades på grundval av felaktig beräkning av dess parametrar;
  • konstruktionsteknik har blivit störd
  • Under konstruktionen användes byggmaterial som inte uppfyller kraven för sådant arbete.
  • grundvattnet förändrade dramatiskt sin volym under bärkonstruktionen;
  • Det har varit och är fortfarande farliga fenomen av naturen i form av jordskred, översvämningar, jordbävningar, etc.
  • Under fullbordandet eller ändringen av husets upplägg överskreds den maximala belastningen på grunden;
  • I marken intill strukturen var det framsteg på grund av byggnadsarbetet på den;
  • förstöring av material på grund av naturliga tillfälliga orsaker.

  Det kan sägas att inte bara gamla, men även relativt nyligen uppförda byggnader kan kräva reparation på grund av skador på deras fundament.

  Tips: Efter att ha funnit tecken på förstörelse av stödstrukturen, bör du börja arbeta med att återställa strukturen så snart som möjligt, vilket kommer att minimera negativa konsekvenser.

  Grundreparationsprocessen

  Förmodligen förstår du att restaureringsarbetet om huset i landet är ganska tidskrävande och komplicerad process. Och du kan ha ett dilemma: gör det själv eller använd en tredje parts organisation.

  Varje specifikt fall är individuellt, så det är omöjligt att entydigt säga exakt hur du ska agera. När allt kommer allt beror på strukturens parametrar, jordens kvalitet, befintliga skador och, naturligtvis, budgeten.

  Om det är nödvändigt att lappa grunden till en lätt bostadsstruktur, ett badhus, ett garage eller ett lusthus i trädgården, då kan du göra allt med egna händer. Men att reparera grunden för en mer massiv struktur, säger en två våningar stuga, kommer att kräva allvarliga kunskaper och kunskaper i byggbranschen, samt specialerbjudanden. material och professionell utrustning.

  Kom ihåg: allt beror på vilken typ av stiftelse som återställs. Med hjälp av domkrafterna kan du enkelt inte bara återställa, utan också helt ersätta stödstrukturen under ett ljust trähus. När det gäller grundbyggnaderna för stenbyggnader kan vi säga att de inte kan bytas ut, de kan bara stärkas genom reparationer.

  Råd om restaurering av stugan på stugan från sten eller tegelsten

  Det noterades ovan att restaureringen av stiftelserna under stenbyggda hus faktiskt arbetar för att stärka stödstrukturen. Nedan kommer vi att överväga den vanligaste tekniken för reparation av remsa och kolonnfundament, som kan utföras med egna händer. Återställ basen under stenstrukturen bör vara ytterst försiktig för att förhindra ytterligare sänkning av strukturen. Reparation av stödstrukturen i detta fall är skapandet av ett kraftfullt monolitiskt bälte, utformat för att stabilisera och stärka fundamentet. Kom ihåg att under stenstrukturen under inga omständigheter inte kan göra en tunnel.

  Förstärkning av lagerdesignen av bandtyp

  Metoden att stärka stiftelsen "band" som beskrivs nedan hjälper de som vill öka byggnadens bärkraft med egna händer genom att reparera grunden för huset. Förbättring av skyddsskiktet ovanpå den gamla grunden kommer också att bidra till att förhindra efterföljande störande fenomen.

  1. en halv meter djup gräv gravas längs den skadade grunden;
  2. markbärande del

  tillsammans med den undre delen av basen rengörs av smuts, gips och färg;

  • med användning av en djup penetreringsprimer behandlas behandlade områden (detta ökar stiftelsens vidhäftande egenskaper);
  • ett ankare skruvas in i de redan förberedda hålen genom hela den skadade sektionen. Horisontell avstånd mellan element bör vara 60-120 centimeter, vertikalt är antalet rader inte reglerat men bör inte vara mindre än tre;
  • Förstärkt nät med en diameter på 10-14 millimeter är svetsat till de installerade ankrarna;
  • i hålrummen som bildades på grund av bärarens förstörelse hälls den konkreta lösningen (om nödvändigt används förskjutningsbrädor);
  • i händelse av att allvarlig skada uppstår, bör du vara försiktig med att installera en full formning, som ska monteras på ett avstånd av 5-15 centimeter från gränsen till den gamla basen, och där du också behöver hälla betongblandningen;
  • Efter att betongen torkar är ett lager av vattentätning fäst vid det;
  • i slutet av grävningen är fylld med jord.

  Tips: Vid sidan om det reparerade området ska jorden hällas i lager, vilket kvalitativt rammar varje lager. Det bör sägas att ovanstående verk kan utföras på båda sidor av den drabbade grunden.

  Förstärkning av kolonntypstöd

  Återställandet av stödkonstruktionen på pelarna görs manuellt på samma sätt som vid en bandbas. Den enda skillnaden är att här är det nödvändigt att stärka pelarna, och inte "tejpen". Kärnan i reparationen här reduceras till lossning av gamla stöd och skyddet av deras yta från markens negativa effekter.

  1. nära lagerpelarna, marken är borttagen, och sandkudden kan inte röras;
  2. Stiftelsen, både över och under marken, rengörs från smuts, gips, färg och smulade stenar;
  3. stödstrukturen är täckt med en djup penetreringsprimer;
  4. Ankare är monterade i pelarna, som bör införas i de redan förberedda hålen;
  5. en ankarram är fäst vid ankarna, på vilka ett metallnät är installerat;
  6. Betong hälls i de renade håligheterna. Vid behov bör formwork användas;
  7. ny betong ger tid att ta tag i;
  8. Ytan på det återställda stödet är täckt med ett vattentätlager;
  9. I de återstående indragningarna fylls jorden i skikt och tätt rammade.

  Som du ser är genomförandet av reparationen av grunden för hus på landet en uppgift som du kan göra själv och med egna händer. För arbete är det inte nödvändigt att ha speciell konstruktionskunskap eller sofistikerad utrustning. Du bör dock ta det största ansvaret för restaureringen av stödstrukturen och följa all teknik från början till slut. När allt kommer omkring kan bristerna bli till ännu mer komplexa reparationer eller den slutliga förstöringen av både kolumn- och tejpbaser.

  Reparation och ombyggnad av grunden för ett privat hus i Voronezh med material "nyckelfärdiga"

  Reparation av grunden för ett privat hus
  från 3 000 rubel per m 3 arbete

  Inga överraskningar, du betalar exakt det belopp som anges i kontraktet

  "Cromwell Story - Voronezh"

  394030, Voronezh region, Voronezh, st. Promyshlennaya, 4

  1. Hur man bestämmer behovet av reparation av stiftelsen

  Hus av trä anses vara lätta och bygger på grunden för tejpstypen. Denna bas är inte djupt begravd. Stiftelsen tjänar regelbundet upp till 50 år. Ytterligare drift kommer att kräva reparation.

  De viktigaste symptomen är:

  • Sänkning av byggnaden. Byggnaden "sänker" tills botten berör marken;
  • Förvrängning av dörrar och fönster. Resultatet av ojämn sänkning av basen - dörrarna ändrar positionen dåligt;
  • Sprickor bildas, som ständigt ökar;
  • Stiftelsen förstörelse: sprickor, faller ur tegelstenar;
  • Byte av veranda och förlängningar till huvudlogghuset.

  2. Orsaker till basfel

  Reparationsarbetet planeras på grundval av brister i grunden för ett privat hus. Bland de främsta anledningarna:

  • Grunt djup av stiftelsen. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att, beroende på klimatzonen, är basen monterad på olika djup;
  • Utseende av grundvatten saknas eller felaktigt installerat dräneringssystem.
  • Användningen av byggmaterial av dålig kvalitet;
  • Ökad belastning på marken på grund av byggandet i omedelbar närhet av andra byggnader;
  • Enhetsbasens teknik är bruten;
  • Rekonstruktion av strukturen, ökning av belastningen på fundamentet;
  • Slitat basmaterial;
  • Brist på förstärkande nät;
  • Frånvaro eller felaktig installation av vattentätning;
  • Felaktigt varumärke av cement;

  3. Typ av deformation

  Graden av förstörelse påverkar stiftelsens tillstånd. Därför måste deformationen beaktas vid planering av översynen:

  • Minimal förstörelse. Små defekter som inte påverkar stiftelsens förmåga att hålla ett tegelhus;
  • Genomsnittlig skada. Denna typ innefattar sprickor som härrör från underskottet av basen. För att bestämma förändringen i sprickbildningstillståndet kommer det att bidra till fyrkanter. För att göra detta, använd papper som är fastat på båda sidor av luckan eller kittmarkeringar.
  • Om dimensionerna av sprickorna inte förändras kan vi dra slutsatsen att basen har lokal skada. I sådana fall är det tillräckligt att utföra reparationer vid felets plats.
  • Förstörelser som påverkar det mesta av stiftelsen. Identifierade defekter hotar integriteten och säkerheten hos strukturen, levande människor. Lokalt arbete räcker inte. Vi rekommenderar att du granskar basen;
  • Dödlig förstörelse. Stiftelsen är förstörd och kan inte återställas. I detta läge pågår arbete för att skapa en ny grund.

  Reparera grunden för huset i Voronezh

  37 mästare

  Priser: från 999 till 3000 / sr.

  Priser: från 1000 till 1000 / m 3

  • Stiftelsen hem reparation - en bred bas av specialister
  • 104 recensioner om specialister
  • Reparera grunden för huset i Voronezh från 999 rubel.

  Var ska man börja?

  Ange vilken mästare du letar efter.

  Få pris erbjudanden från mästare

  Kommunicera direkt och välj det bästa för dig.

  Se också

  Priser: från 399 till 1000 / h

  Priser: 350 till 8000 / poäng

  Priser: från 1000 till 1000 / sr.

  Priser: från 1499 till 3000 / st.

  Priser: från 700 till 800 / sr.

  Priser: från 150 till 2000 / sr.

  Priser: från 500 till 5000 / conv.

  Faktisk information om den valda tjänsten

  3.92 genomsnittlig betyget

  recensioner

  Utbildning och erfarenhet

  Erfarenhet - sedan 2014.

  Utbildning och erfarenhet

  Arbetslivserfarenhet sedan 2006.

  recensioner

  Utbildning och erfarenhet

  Erfarenhet - sedan 2009.

  recensioner

  Utbildning och erfarenhet

  Erfarenhet - sedan 1995.

  Utbildning och erfarenhet

  Utbildning: Voronezh State Forestry University. GF Morozova, specialitet - teknik för träbearbetning (2004).

  Reparera grunden för ett lanthus gör det själv: steg för steg instruktioner

  Basen av vilken struktur som helst kan skadas på grund av de stora belastningarna som förstör det.

  Och det kommer en tid då reparation av grunden för ett hus med egna händer blir obligatoriskt. Om detta inte är klart i tid kommer hela strukturen att bli hotad av förstörelse.

  För att bevara landet i integritet i många år, är det nödvändigt att följa sitt skelett mycket noggrant. Det är önskvärt att det började med byggandet av huset.

  Problem med stiftelsen kommer att synas av följande skäl:

  • Förvrängning av dörrar eller fönsteröppningar;
  • Källaren under huset kommer att översvämmas;
  • Väggarna kommer att spricka;
  • Den synliga delen av källaren kommer att försvinna eller kollapsa på ett annat sätt.

  Det är viktigt! Allt ovanstående kan också uppstå på grund av mindre förskjutningar av grunden, för att veta exakt detta, fixa det på skadade lappar av plåstret.

  Så om plåstret inte inom kort är trasig eller förskjuten, finns det ingen anledning att vara orolig. Och situationen är helt annorlunda när den är skadad - brådskande reparationer behövs.

  Skälen till förstörelsen av grunden för lanthus

  Erfarna byggare har redan redogjort för orsakerna till förstörelsen av stugor i lanthus:

  • Under byggandet av byggnaden gjordes misstag i de planerade byggberäkningarna.
  • Att lägga grunden grundat utan att ta hänsyn till terrängens och markens egenskaper.
  • Typen av stiftelse matchar inte typen av jord på platsen.
   • Tekniken i sin konstruktion kränktes;
   • Stiftelsen uppfördes av material av låg kvalitet som inte är lämpliga för sådana arbeten.
   • Det har skett en förändring av grundvattnets volym;
   • Till följd av ett farligt naturligt eller konstgjord fenomen;
   • Lasten på husramen har överskridits;
   • Markrörelse under och runt huset;
   • Förstörelsen av material från vilken grunden uppfördes av naturliga skäl var förknippad med slitage tid.

  Processen att reparera grunden för ett lanthus gör det själv

  Det är inte mindre svårt än att bygga det från början. Och här måste du ta hänsyn till alla subtiliteter och nyanser, för det minsta felbedömningen eller underlåtenheten och du gör det bara sämre. Om det här är något mindre, för att eliminera det behöver du inte lägga mycket tid och ansträngning.

  Men när förstörelsen är "på gränsen till en foul", är det bättre att ringa in specialister och överlåta det här arbetet. Det kräver trots allt inte bara yrkeskunskaper, men också erfarenhet. Detta är det enda sättet att identifiera problemet och lösa det på kortast möjliga tid.

  Allt arbete sker enligt en klart definierad plan, utan att hoppa över steg eller andra avvikelser. Annars kan konsekvenserna vara ledsna.

  Vi återställer bandbasen

  Gräva längs den skadade kroppen av huset minst 50 cm djupt. Efter att jordskiktet har tagits bort från kärnan, rengör det av andra föroreningar, gammalt gips eller färg. Låt torka och applicera sedan ett lager av primerblandningen.

  Detta ökar vidhäftningen av fundamentet. Gör hål för ankare i förväg, runt omkretsen av det drabbade området. Skruva ankaret. Den horisontella viken är från 60 till 120 cm. Nu måste vi svetsa det förstärkande nätet mot dem.

  Alla sprickor och kaviteter är noga fyllda med betong. Du kan behöva lägga omformningen igen om grunden har lidit allvarlig skada. När allt är fruset fäster vi ett lager av vattentätande material.

  Vi återvänder den utgrävda jorden på plats. Om det finns ett ekonomiskt tillfälle, fyll tillbaka grundskikten, försiktigt tampa varje lager.

  Återställ kolumnbasen

  Bredvid grundpelarnas pelare behöver du ta bort marken. Hela ramen rengörs av smuts, gips, färg och sten som smuler. Nu täcker vi den med ett tjockt lager av primer för att öka den totala vidhäftningen. Vi gör hål i stolpen och kör ett ankare i dem.

  Vi tillverkar en förstärkt ram, som har monterat ett speciellt nät på ankarbultarna. Vi rengör hålrummen och fyll dem tätt med betong. Vi fixar ett lager av vattentätning på den frusna lösningen. Häll jorden i de återstående kaviteterna och täta det noggrant.

  Det finns fall när grunden för huset orsakade förstörelsen av en sådan plan att det är värdelöst att återställa dem. Här kommer det vara nödvändigt att konstruera ett nytt skelett, kör det under den befintliga. Basen är eroderad från två sidor och förstärkning placeras i den.

  I området på den nedre delen sätta formen och häll en stark betongkudde. Sidorna efter bearbetning av jordblandningen, fylld med ett tunt lager av murbruk.

  För murverk måste du gräva under 90 cm. Om det finns sprickor i basen ska området på reparationsplatsen inte vara mer än en tredjedel av avståndet från spricka till spricka.

  För hus byggda av barer, är det nödvändigt att ersätta stiftelsen, från början av loggarna och först efter i mitten.

  Hur mycket kostar det?

  Detta kommer att vara direkt relaterat till vilken typ av stiftelse du valde när du byggde ditt fritidshus. Så, reparation av tejpbasen av huset, byggd av trä, kommer att kosta dig 4500 rubel per kvadratmeter. En stapel eller kolumnram med samma struktur - från 8 000 rubel.

  De slutliga siffrorna beräknas påverkas av tre faktorer:

  • Vrak typ;
  • Kostnaden för byggmaterial
  • Installation av anställda yrkesverksamma.

  Som praktiken har visat är det komplexa reparationspaketet för basen det billigaste. Det här är när du beställer inte bara direkta reparationstjänster, utan köper även byggmaterial från dem.

  I sådana fall kan du spara upp till 35% av den totala budgeten. Glöm inte att få ett omdöme om de specialister du ska anställa. Här kan du hjälpa recensioner av tidigare och nuvarande kunder.

  Glöm inte att begära deras lista, om företag inte har något att dölja, kommer de att ge dig det direkt. Sådana enkla men inte mindre komplicerade och besvärliga sätt hjälper dig att återställa ditt smulande skelett hemma.

  Titta på videon för att lära dig mer om nyanser av reparationsarbetet:

  Berätta för dina vänner om den här artikeln i det sociala. nätverk!